REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300151909 Jacintha D Souza - D/O: ಜೆಸಿಂಥ ಡಿ ಸೋಜ #1-36(2) ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153421 Evelyn Mercena Mascarenhas - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಾರ್ಸೆಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154638 Pauline Serrao - ೧-೯ ಪುನ್ಕಿಲ ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155966 Helen Fernandes - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಜರಸ್ ಫೆರ್ನಾ0ಡಿಸ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300156081 Gunasheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಮಡಿವಾಳ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156101 Lydia Sharmila Sequeira - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲ್ವಾದೊರ್ ನೋಯೆಲ್ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156653 Rinku Sushma Saldanha - W/O ಮನೋಜ್ ಈವನ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ ೧-೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156986 Neetha Shalet Saldanha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಂಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161766 Nathalia Irene Miranda - ೬-೩೮ ಕರಿ೦ಕೆ ಮನೆ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/20225000000016/05/2022
110300161771 Veena - ೬-೬೯/೪ ದಾಮಸ್ ಕಟ್ಟೆ ತಾಳಿಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300161942 Laxmi Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #PHH(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202215000000017/05/2022
110300162088 Jacintha Lobo - D/O: ಪೌವುಲ್ ಲೋಬೊ #6-64(1) ದಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300162202 Juliet D'souza - ೬-೩೫, ಜೊ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಕ್ಕೆಟ್ಟೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300162266 Sujatha - W/O ಸತೀಶ್ ಪಾಂಚ ಪೂಜಾರಿ #5-4(4)PHH(NK) / NCS------100000000-
110300162621 Vinaya Salian - ೭-೧೨೯ ಕೋಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ತಾಳಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202215000000017/05/2022
110300162644 Anitha Felcy Menezes - W/O ಲೇಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಡೇರಿಕ್ ಮಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300162678 Lilly Galbao - ೬-೩೭/೪, ವೆಲಂಕಣಿ ಕೃಪಾ ಶಾಂತಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202210000000017/05/2022
110300162685 ಸೊಬಿನಾ ಡಿ ಸೋಜ - ೬-೧/೧, ಡಿ ಸೋಜ ವಿಲ್ಲಾ ಪೋಯಿಮನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300163734 Shantha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಎಸ್ ಪದ್ಮನಾಭ #5PHH(NK) / NCS------200000000-
110300163747 Radhu Bhandary - W/O: ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ #6-23-7 ತಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300163753 Sumathi - ೬-೩೭ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಶಾಂತಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202245000000018/05/2022
110300163755 Jalaja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್. ಪದ್ಡು ಆಚಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202235000000018/05/2022
110300163756 SUJATHA - ೭-೩ ಕೋಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300163872 Jalaja Poojarthy - ೬-೯೬/೩, ದೇವಿಕೃಪಾ ಮನೆ ತಾಳಿಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202230000000018/05/2022
110300163972 BHAVANI - ೭-೧೧೭/೧, ಶಿವಗಿರಿ ನಿವಾಸ ನಾಯರ್ PHH(NK) / NCS------550000000-
110300164003 HILDA D SOZA - ೬-೪ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202215000000018/05/2022
110300166435 Usha A Shetty - ೨-೯೫-೨ ಪದ್ಮಜಲ ಏಳಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166923 ಸೀತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ೬/೯೪/೧, ಬರ್ಕೆ ಮನೆ ಶಾಂತಿಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300167580 ಸುನಾಲಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ೬-೬೯-೭ ಬಂಗ್ಲೆ ಹೌಸ್ ತಾಳಿಪಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167674 ಸುಶೀಲ - ೭/೧೨೫ಕೋಲ್ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ. ತಾಳಿಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935514/05/2022FPS****935514/05/202210000000014/05/2022
110300167686 ಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರ - ೬-೩೭/೩ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167742 GEETHA RAO - ೬-೧೦ ರಾಮ ನಿವಾಸ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300167851 Lalitha - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ #2-69(2)PHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/20225000000016/05/2022
110300167874 JAYAMMA BHAT - ೬-೧೧,ಪೊಯಿಮಾನ್ ಮನೆ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167921 Renuka K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202215000000017/05/2022
110300167962 Lavina Dsouza - S/O ಸಿರಿಲ್ ಸಾಂತು ಮಯೋರ್ #3-64(PHH(NK) / NCS------100000000-
110300167966 Margaret Lobo - ೧-೫೦ ದೂಜಲಗುರಿ ಮನೆ ಐಕಳ ಐಕಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110300168059 ಸಂಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ೬-೬, ಫೈಮ್ಯಾನ್ ಕೋಡಿ ತಾಳಿಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202230000000018/05/2022
110300168930 ಪ್ರೇಮ ದಾಸ್ - W/O: ರಾಜೇಶ್ ದಾಸ್ #6-18(7) ಶಾPHH(NK) / NCS------400000000-
110300171910 Sujatha - 3/46 ಅನುಗ್ರಹ ಗುಂಡಿಲ ಮನೆ ಏಳಿಂಜPHH(NK) / NCS------300000000-
110300172004 Geetha - W/O ಲೇಟ್ ಪದ್ಮನಾಭ #5-8(8) ಶಬರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172178 Meera S Amin - W/O ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ #2-76(1) ಶ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172187 Sharada - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-76 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172254 SARVANI - ೨-೬೯/೪, ನಿಧಿ ಕೃಪಾ ಪಟ್ಟೆ ಕೊಮಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172399 Agnes Crasta - ೭/೧೫/೩, ಅಗ್ಗಗುರಿ ಮನೆ ಕಿರಂ ಚರ್PHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202230000000016/05/2022
110300172427 Baby Poojarthi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ #2-96(2) PHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202220000000018/05/2022
110300172446 Amitha Shetty - ೭-೬೪ ಬಿತುಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಾಳಿಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****130516/05/2022FPS****130516/05/202225000000016/05/2022
110300172485 Yashoda Kotian - ೭/೧೨೯/೧೨ ಮೇಘ ಕೋಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300172486 Sumathi M Amin - W/O ಮಹಾಬಲ ಟಿ ಅಮೀನ್ #6-96(7) PHH(NK) / NCS------100000000-
110300172491 Jayanthi - ೬-೭೧/೧ ಶಾಂತಿ ಪಾಲ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಬರ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172500 Laveena Lidwin Dsouza - 5-4(5) ಬೆಸಾಂವ್ ಕೋಲ್ ಬೆಟ್ಟು ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172536 GEETHA - W/O ನರಸಿಂಹ ಪೂಜಾರಿ #7-3(1) ದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172544 Maria Janet Dsouza - W/O: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ' ಸೋಜ # 6 -PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172582 MEENAKSHI - S/O ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರಿ #೨-೩೬ ಏಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172839 Nalinakshi - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ #6-95(5),ಶ್ರೀ ದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172952 P Winnie Braggs - W/O: ಮೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ #7-131/PHH(NK) / NCS------50000000-
110300172999 DEVAKI - ೨-೮೪ ಪಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300173107 Gunavathi R Sheety - ೨-೧೦೫ ಪಟ್ಟೆಕೆರ್ದಬೆಟ್ಟು ಏಳಿಂಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173120 Kamalakshi Amin - W/O ಭೋಜ ಅಮೀನ್ #2-86 ಪಟ್ಟೆ ಮಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300173159 Reshma Maria Saldanha - W/O ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಲ್ಡಾನ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300173165 Irene D Souza - ೬-೮೪/೧ ಕುತ್ಕೊಡಿ ಮನೆ ತಾಳಿಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300173168 Benedicta Lobo - S/O: ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ಲೋಬೋ 6/86(2) PHH(NK) / NCSBiometric****935514/05/2022FPS****935514/05/202220000000014/05/2022
110300173172 Eliza Pinto - ೬-೮೬, ಡ್ರೀ೦ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುಥ್ಕೊಡಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****935514/05/2022FPS****935514/05/202215000000014/05/2022
110300173191 Florine Menezes - ೭-೧೨, ಎ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತುಡಾಮು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300173895 ಸುನಂದ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಸಲಾವರ್ #6-10PHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022---200000000-
110300173929 Kalyani B Kundar - ೩-೪೫ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್ ಏಳಿಂಜೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173990 UMAIMA - ೬-೭೩,ಅಹ್ಮದ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಾಮಸ್ ಕಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300174924 USHA SHEDTHI - ೨-೧೦೬ ಪಪಟ್ಟೆಕೆರ್ದಬೆಟ್ಟು ಕುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174973 JAYANTHI - W/O ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ #4-126 ಪಡುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174988 Bhavya B P - ೪-೧೯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ ಏಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300175114 ASHALATHA SUVARNA - ೨-೧೮ ನಾರ್ಣ ಬೆನ್ನಿ ಹೌಸ್ ಏಳಿಂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175116 Pramila - W/O ಟಿ ಆರ್ ಸದನಂದ # 3-63-2 ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175156 ಮೊಂತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ೭/೧೨೫,ಕೊಲ್ಬೇಟ್ಟು ಹೌಸ್ ತಾಳಿಪಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300175183 Alice Serrao - ೨-೧೦೧ ಪಟ್ಟೆಪುನ್ಕೆದಡಿ ಮನೆ ಏಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300175296 SELIN REBELLO - ೩-೯೨ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏಳಿಂಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202210000000018/05/2022
110300175352 Harish Poojary - S/O: ದಾಬ ಪೂಜಾರಿ ಈ-3/103 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300175389 ರತ್ನಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ - ೬-೨೩/೧೦ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಪೊಯಿಮನ್PHH(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202215000000017/05/2022
110300175422 Cecilia D''souza - S/O: ದಿ. ಆಂದ್ರು ಡಿ'ಸೋಜ #ಸುಂಠಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300175444 Sharada Poojarthi - 2-23 ಪಟ್ಟೆ ತೋಟದ ಮನೆ ರಾದಮ್ಮ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202225000000016/05/2022
110300175448 Prema S Amin - ೬-೩೯/೯, ನವಶಕ್ತಿ ಹೌಸ್ ಶಾಂತಿ ಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202215000000016/05/2022
110300175468 Susheela Poojary - ೧-೩೦ ಕೊಳಕೆ ಮಾರ್ ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202225000000018/05/2022
110300175472 VEDAVATHI POOJARTHI - ೨-೭೫ ದಿಡೀಂಬ ಪಾಲ್ ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202225000000017/05/2022
110300175592 Jalaja Poojarthi - 2-27 ಮಾತೃ ಕೃಪಾ ಪಟ್ಟೆ ಮನೆ ಏಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175615 Sanjeevi K Saliyan - ೪-೮೦ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಿಲಯ ಏಳಿಂಜೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110300176207 Cicilia Pinto - ೭-೩೪ ತುಡಾಮ್ ಹೌಸ್ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/20225000000018/05/2022
110300176850 Helen Rebello - ೪-೨೭ ಸಕ್ರಿಟ ಹಾರ್ಟ್ ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202220000000018/05/2022
110300177221 Joseph Noel Serrao - S/O ವಿಲಿಯಮ್ ಸೇರಾವೊ ಮನೆ ನಂ.1-1NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300177412 Margaret Shobha Saldanha - ೧-೫ ನವೀನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಏಳಿಂಜೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178548 SAMPA MUGERA - ೬-೨೩/೨,ಶಾಂತಿ ಫಲ್ಕೆ ತಾಳಿಪಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178778 ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ - ೭-೧೯ ತುಡಾಮು ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178856 ದೇವಕಿ - ೬/೨೭ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಪಾಲ್ಕೆ ಐAAY(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202235000000017/05/2022
110300178944 ಜಯಂತಿ - ಲೇಟ್ ಪದ್ಮನಭ ಆಚಾರ್ಯ 6-14(2) ಪPHH(NK) / NCSBiometric****935514/05/2022FPS****935514/05/202210000000014/05/2022
110300179926 Lavina Moras - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬೆನಡಿಕ್ಟ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179945 Gracy Rita Rosline Suaris - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್‌ ಸುವಾರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180204 Theresa Serrao - ೨-೨೪ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಪಟ್ಟೆ ಹೌಸ್ ಏಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180819 Salimamma - W/O ದಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #1-93(13) ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181004 Vasanthi Kotian - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #6-106(NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181199 Mamatha - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181221 Susheela Giridhar Gujaran - W/O ಗಿರಿಧರ ಗುಜರನ್ #6-59 ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181671 Rajeshwari - ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್‌ ಪೂಜಾರಿ #1-35 ಮಾತೃNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181926 Janet Serrao - W/O ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸೆರಾವೊ #4-5(1), NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181999 Shri Vidya Shetty - ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ 6-96/6 ಇಂಚರ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300182204 Gopi - W/O ರವಿ #3-64(5) ಏಳಿಂಜೆ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110300182693 Sunitha Violet D Souza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಲ್ಬನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ ಸೋPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183034 Jyothi Menezes - W/O: ಮೈಕಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ #1-3 ಶುಂತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300183130 Juliana Ida Sanctis - W/O ಜೆರೋ೦ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್ ೨-೧೨೮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183279 SARASWATHI - ಶ್ರೀದರ ಮೂಡತ್ತಾಯ 4-49(1) ತವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300183284 Shri Priya - W/O ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ #4-49(4) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183578 Martha Rodriges - W/O ವಿಲಿಯಂ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ #3-29-1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300183794 Susan Rita Dsouza - W/O ನೆಲ್ಸನ್ ರಾಜೇಶ್ ಡಿಸೋಜ # 3-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184078 Carmine Mendonca - W/O ಲೇಟ್. ಅಂಬ್ರೋಜ್ ಮೆ0ಡೋನ್ಸಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184135 Vinitha Cynthia Dsouza - ನವೀನ್ ಡಿ ಸೋಜ 6-50(5) ಪಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300184797 SHANTHA SHETTY - ೪-೬೦, ಕನ್ನಡಿ ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ ಏಳಿಂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300185170 PRABHAVATHI ACHARYA - W/O ಗಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ #6-3(1) ಕುಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300185425 SUMATHI - ೬-೩೧/೪ ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆ ತಾಳಿಪಾಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202235000000017/05/2022
110300185820 LALITHA - W/O ಶಂಕು #6-23(15) ಶಾಂತಿ ಪಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186306 Asha R. Venkatesh - W/O ಪಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆ ನಂ.2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186488 Sharada Poojary - ೨-೧೦೩ ಪಟ್ಟೆ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಏಳಿಂಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186490 DIVYA - W/O ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ ಸುವರ್ಣ #2-59 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186933 Pramila Rodrigues - W/O ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ #4-46 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186993 Preethi Vila Martis - W/O ಆನಂದ ಕಿರಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ #7NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300187025 Shakeela - S/O ವೆಂಗಪ್ಪ ಗುರುವಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ 4PHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202220000000016/05/2022
110300192938 Dayavathi - C/O ಧರ್ಮರಾಜ್ 3-64(6) ಅಂಗಡಿಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300235926 PRAMEELA POOJARY - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-69 ಪಾದೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202215000000016/05/2022
110300235934 ಬೊಮ್ಮಿ ಕೊರಗತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-120 ಎರೋಡಿಬೆಟ್ಟು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235935 ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊರಗತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-121 ಎರೋಡಿಬೆಟ್ಟು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235979 ಸದಾನಂದ ಮುಗೇರ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-31(5) ಶಾಂತಿಪಲ್ಕೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235980 Padma - ಬಿನ್ ಪಿಜಿನ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-AAY(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202235000000016/05/2022
110300235981 ಕುಂರ್ಬಿಲ - ಬಿನ್ ದಿ|ಜಗ್ಗ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235982 ನೀಲಯ್ಯ ಮುಗೇರ - ಬಿನ್ ದಿ| ಬಾಬು ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235983 ಲಿಂಗಮ್ಮ ಮುಗೇರ್ತಿ - ಕೋಂ ದಿ| ದೇವು ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202210000000018/05/2022
110300235984 ಯಮುನ - ಕೋಂ ಆನಂದ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-32AAY(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202235000000018/05/2022
110300235985 ಲೀಲಾ ಮುಗೇರ್ತಿ - ಕೋಂ ದಿ| ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂAAY(NK) / NCSBiometric****538911/05/2022FPS****538911/05/202235000000011/05/2022
110300235986 Chennamma Yane Pushpa - ಕೋಂ ದಿ| ಸುಂದರ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235987 ಲೀಲಾ ಮುಗೇರ್ತಿ - ಕೋಂ ಶೇಖರ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-29PHH(NK) / NCS------100000000-
110300235989 SUJATHA - ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-23(5PHH(NK) / NCS------50000000-
110300235990 Appi Mugerthy - ಬಿನ್ ದಿ| ಜಗ್ಗ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300235991 Leela - ಬಿನ್ ದಿ| ಮುದರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-31AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236031 JAYANTHI NAIK - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-27(1), ಅಡ್ಡ ಮನೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236032 ಚಾಲು ಮುಖಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-108-ಏಳಿಂಜೆ, ಪಟ್ಟೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236033 Janaki Naika - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-120, ತೆಂಡೆಲ್ ಹೌಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236034 ಯಶೋಧಾ ನಾಯ್ಕ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-19-ಏಳಿಂಜೆ, ಶುಂಠಿಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236035 ತುಂಗ ಮುಖಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 4-168 ಕಂಗುರಿ ಮನೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236036 Ranjani - 4/133A ಕುಮೇರು ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****935514/05/2022FPS****935514/05/202235000000014/05/2022
110300236037 ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-45(1) ಪಟ್ಟೆ ಸಾನದAAY(NK) / NCSBiometric****935514/05/2022FPS****935514/05/202235000000014/05/2022
110300236038 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಆಚಾರ್ತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-10-ಏಳಿಂಜೆ, ಪಟ್ಟೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236039 ಅಣ್ಣು ಮುಲ್ಯ - ಕೊಜಪಾಡಿ ಬಳಿ 3/97AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236040 ಸೇಸಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಏಳಿಂಜೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಳಿ 3/90AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236041 ಹೇಮ ಲತಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-30 ಪಟ್ಟೆ ತಲ್ಲೆಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236042 KUSUMA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-109 ಪಟ್ಟೆ ಕೇರ್ದಬAAY(NK) / NCSBiometric****935514/05/2022FPS****935514/05/202235000000014/05/2022
110300236043 girish pujari - ಬಿನ್ ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236044 ಗುಲ್ಲಿ ಕೊರಗತಿ - 2-119 ಏರೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236046 ಕೂಕ್ರ ಮುಖಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-10-ಉಳೆಪಾಡಿ, ಉಳೆಪಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240443 LALITHA POOJARTHI - 2-25 ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಭಂಡಾರಿಬೆಟ್AAY(NK) / NCSBiometric****935514/05/2022FPS****935514/05/202235000000014/05/2022
110300240510 ರೊಸಲೀನಾ ತಾವ್ರೊ - ಕೋಂ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ತಾವ್ರೋ ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240511 Baby Suvarna - ಕೋಂ ದಿ | ಸುಂದರ ಪುತ್ರನ್ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240512 Rajeevi Suvarna - ೬-೮೨ ಜಬ್ಬನ್ ಬೆಟ್ಟು ತಾಳಿಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022---150000000-
110300240513 ಅನಂತ ವಾಮನ ಪ್ರಭು - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 7-18 ಪೊಂಪೈ ಕಾಲೇಜು ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300240514 Sarojini - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಜೆ ಅಮೀನ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240515 ಸಂತೋಷ್ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಿ ಅಮೀನ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 7NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240542 ಅಣ್ಣು ಮೂಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-69, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202240000000016/05/2022
110300240543 ಪುಷ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ - 3/76 ಬಂಗ್ಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ,ಏಳಿಂಜೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****935518/05/2022FPS****935518/05/202210000000018/05/2022
110300240544 ಪದ್ಮಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಂ ದಿ. ದಾಸು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300240545 ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-88, "ಗುರು ಕೃಪಾ",AAY(NK) / NCS------350000000-
110300240546 Mary D Souza - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-125 ಪೆರ್ಗುಂಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300240547 Pushpa Poojarthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 4-146, ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240548 ರಮೇಶ ಕುಲಾಲ್ - ಮ.ನಂ.2-63(ಡಿ) ಶ್ರೀ ದೇವಿ ರಕ್ಷಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300240549 ಸುಂದರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:3-78 ಏಳಿಂಜೆ,ಪ್ರಶಾಂತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300240550 NALINAKSHI - 4-62 (1) ಮಜಲ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240551 ಮಹಾಬಲ ಮೂಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-79, ಬೈಲು ಮನೆ, ಪಟAAY(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022---350000000-
110300240552 ಸಬೀನಾ ಸೆರಾವೊ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:4-9-ಏಳಿಂಜೆ, ಅಗಿಂದಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240553 ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-20-ಏಳಿಂಜೆ, ಶುಂಠಿಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241939 ಸುರೇಶ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-43(1), ಶ್ರೀ ನಿಧಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300241940 Indira Shetty - 4-74 ಗುರ್ಕೆಟ್ಟು ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202225000000016/05/2022
110300242048 USHA D SHETTY - ೪-೧೩೭ ಏಳಿಂಜೆ ಅಂಚೆ ಏಳಿಂಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****935513/05/2022FPS****935513/05/202225000000013/05/2022
110300242049 ಜೆಸ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 3-44(1) ಅಕ್ವಿಲ್ಲಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242050 selin d kunha - 3-4 ದಾಮಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಏಳಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಐPHH(NK) / NCS------50000000-
110300252905 Sumathi - ಎಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಭಾಗ್ಯಾನ್ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300255072 LAXMI JOGI - S/O ಜಯರಾಮ ಜೋಗಿ ೧-೫೯ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300255901 ವಸಂತಿ - 3-67-A ಆಯರ್ ಖಂಡ ಮನೆ, ಐಕಳ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256024 ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸುವರ್ಣ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-94(6) ಅಶ್ವಥ್ ನ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****935517/05/2022FPS****935517/05/202215000000017/05/2022
110300256025 Gulabi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-94(2) ಹರಿ ನಿವಾಸ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110300256026 Harinakshi - W/O: ಅಶೋಕ ಸುವರ್ಣ 6-94(4) ದುರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300256142 Namitha - D/O: ಪೂವಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ 6-94(7) ಅನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256143 ಸರಸ್ವತಿ - ಬಿನ್ ತನಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 6-AAY(NK) / NCS------350000000-
110300256244 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕುಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300256480 PUSHPALATHA - ಮ.ನಂ.10-56(6), 'ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ' ನೇPHH(NK) / NCSBiometric****935516/05/2022FPS****935516/05/202220000000016/05/2022
110300256540 Niramala Kumari - ಮ.ನಂ.11-1(16), ಗುಂಡುಮುರ,ಮೂರುಕಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300256951 ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-31(1), ಐಕಳ ಪಾದೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300256968 MEENAKSHI ACHARTHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-31 ಐಕಳ ಪಾದೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300256982 ಬೇಬಿ.ಎಸ್.ರಾವ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-44(7) ಐಕಳ ಪಂಚಾಯತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256983 ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-12 ಐಕಳ ಕೋಡಿಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300256984 Malathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300256985 ಲಿಯೋ ಡಿ '' ಸೋಜ - 1-63 ದೂಜಲಗುರಿ ಮನೆ ಐಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300256986 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ್ #2-25 ಎರೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256987 ಮೀನಾ ಕೊರಗತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-128 ಎರೋಡಿಬೆಟ್ಟು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300256988 Fhatima Biari - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-40 ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಹೌPHH(NK) / NCS------50000000-
110300256989