REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300153932 Deepa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಸ್ಕರ ಮೂಲ್ಯ #1-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154238 Malathi K Naik - W/O ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಸಿ ಹೆಚ್ #೧-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156623 Luviza D Mello - ೧-೧೫೪, ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ ಹೌಸ್ ಕೊಂಗಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161729 Dennis - ಲೇಟ್ ಅಬ್ರಹಮ್ ಉಳೇಪಾಡಿ ಪದವು ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161834 KUSUMA - ಕೊಲ್ಲೂರು ಪದವು 1-43 PHH(NK) / NCS------50000000-
110300162436 Susheela Poojary - W/O ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ #1-119 ಬೆಲ್ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162638 Sunitha Suvarna - W/O ಹರೀಶ್ #1-63(2) ಕೊಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162655 Sumathi - ೧-೩೨ ಸಂಭ್ರಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೊಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162656 VISHWANATHA KOTIAN - ೧-೨೨೨/೧ ತಾರಾಬರಿ ಮನೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300163659 Baby Sherigarthi - ೨-೬೯ ಪುರಿಂಜಗುಡ್ಡೆ ಮೂಂಡ್ಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300163720 Malithi R Salian - ೧-೯೫ ದೇವರಬೆನ್ನಿ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಕೃಪPHH(NK) / NCS------300000000-
110300163729 MOHINI - ೧-೪/೨ ಪದವು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300163754 ಶಾಲಿನಿ - S/O: ವಾಸು ಮೂಲ್ಯ # 2 - 111, ಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300163822 APPI POOJARTHI - ಅಪ್ಪಿ ನಿವಾಸ 1-65 ಕೊಲ್ಲೂರು ಪದವPHH(NK) / NCS------300000000-
110300163824 Ramu Hengsu - ೧-೩೭ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೊಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------400000000-
110300163826 Lilly D Souza - ಡಿ ಸೋಜಾ ವಿಲ್ಲಾ 1-73 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300163874 DEVAKI - ೧-೬೮ ಸುವರ್ಣ ಸದನ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300163956 SEETHA POOJARTHY - W/O ಲೇಟ್. ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ #1-150(NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300164012 Lilly Serrao - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೋ #PHH(NK) / NCS------200000000-
110300164067 KAMALA POOJARTHI - ೧-೫೩ ಪದವು ಹೌಸ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೊಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300164638 Indira - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ #2-14-4 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300164834 Chandrakantha Mallya - S/O ಟಿ ಸದಾಶಿವ ಮಲ್ಯ #1-7, ಕನಕ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300164916 BEBI POOJARTHI - ತೋಟ ಮನೆ 1-76 ಕೊಲ್ಲುರು ಐಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300165198 Nalinakshi - W/O: ಮಾಧವ ಎನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ #1-68(PHH(NK) / NCS------150000000-
110300165873 SHWETHA - S/O: ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ #2-100, ಪೇಲತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166944 Catherine D'Souza - W/O: ಸುಧೀರ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167963 Krishnakantha Mallya - S/O ಟಿ ಸದಾಶಿವ ಮಲ್ಯ #1-18, ಕನಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300172747 HELEN D SOUZA - ೧-೧೪೮ ಡಿಸೋಜ ವಿಲ್ಲಾ ಮುಂಡಿಕಾಡು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172993 PADMAVATHI - ೨-೩೫ ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮೂಂಡ್ಕೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300173090 SAINAZ - ೧೦-೭೯ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕುಕ್ಕಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300174455 LEELA SEREGARTHI - ೨-೬೭ ಪುರಿಂಜ ಗುಡ್ಡೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300175035 RENUKA - ೨-೧೮೦, ಗಿರಿಜ ನಿವಾಸ ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175049 REVATHI C BANGERA - ೧-೩೦/೧ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ದೇವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175054 VIDYA - W/O ದಯಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ 2-113 ಗಾಣದಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175060 Deepa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ಬ ಬಂಗೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175121 PUSHPA - ೨-೨೬, ಮಾತೃ ನಿವಾಸ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175350 VINODA - ೧-೪೬-೬ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪದವು ಕೊಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300175399 Amitha - W/O ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ #1-59 ಕೊಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175563 SUGUNA SHEDTHI - ೨-೭೬, ನಡಿ ಮನೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಮೂಂಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110300175566 PUSHPA - ೨-೧೮ ಉಳೆಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300176896 Mohandas Shetty - ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ೨-೧೨೦ ಉಳೆಪಾಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178156 Sheela T Shetty - C/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ 2-83 ಮುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178170 VISHALA SHETTY - ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 2-39, ಬಕ್ಯಾರ್ ಕೊPHH(NK) / NCS------50000000-
110300178768 ಭಾರತಿ ಪಿ ರಾವ್ - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ್ 1-31(1) ಅಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181232 KESARI - W/O ಶಂಕರ ಸಫಳಿಗ #1-121(4) ಮಾನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186772 R Rekha Meri - W/O ಜೋನ್ಸನ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-91 ಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300186838 SOWMYA - W/O ಚೇತನ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ #1-43-6 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186957 Gulabi - ೧-೧೪೯ ಎ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂಡPHH(NK) / NCS------450000000-
110300235988 ಆನಂದ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕಮಲ ಮುಗೇರ್ತಿ ಮನೆ ನಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236045 ಮೈರೆ ಕೊರಗತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-114-2-ಉಳೆಪಾಡಿ, ಮಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236047 LEELA - 2-13 ಉಳೆಪಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236048 ಗೀತಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-14(2) ಉಳೆಪಾಡಿ ಹೌAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236049 SUMATHI MUKHARTHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-5 ವೈದ್ಯನಾಥ ಕೃಪ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236050 ಬೇಬಿ ಕೊರಗತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-114(1) ಮಿತ್ತಬೆಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236051 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-2 ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236052 ಜಯಂತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-3 ಉಳೆಪಾಡಿ ಪದವು, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236053 Kalavathi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-15-5, ಶ್ರೀ ಗೌರಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236054 ಕುಸುಮ ಸಫಲ್ಯ - 2-90AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236055 devasi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-120(3) ಉಳೆಪಾಡಿ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300236059 ಐವಿ ಡಿ ಸೋಜ - ಪೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ S/o ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236060 Sharada - ಕಮಲ ಶೆರಿಗಾರ್ತಿ ಕೆರೆಮನೆ ಮ.ನಂ:AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236061 ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ - ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ S/o ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236062 SHANTHA POOJARY - ಶಾಂತ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ಶಿವಣ್ಣ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300236063 RONALD MENEZES - ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿನೇಜಸ್ S/o ಪೇದ್ರು ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236064 ಕಮಲ - ಕಮಲ W/o ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಣ಻ಲಕೆ ಮ.ನಂ:AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236065 ಸುಂದರಿ - ಸುಂದರಿ ನಲ್ಕೆ W/o ನಾರಾಯಣ ಮ.ನಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236066 GIRIJA - ಶ್ಯಾಮ ನಾಯ್ಕ S/o ಚಂದು ನಾಯ್ಕ ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236067 ಅಕ್ಕಣಿ - ಅಕ್ಕಣಿ W/o ದಿ.ಸೇಸು ಪಾಂಡ್ರು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236068 ಲೀಲಾ - ಹೂವಯ್ಯ ಪಾಂಡ್ರು S/o ನರ್ಸು ಸಾಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300236091 ಗುಲಾಬಿ ನಲ್ಕೆ - ಗುಲಾಬಿ W/o ಅಣ್ಣು ನಲ್ಕೆ ಬಳ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237513 sulochana - ಕೋಂ ನರ್ಸು ಮುಖಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: PHH(NK) / NCS------50000000-
110300240554 ನಾಗರಾಜ - ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ S/o ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಭಟ್ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300240555 LALITA - ಲಲಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/o ದಿ.ವಾಸು ಪುಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257625 ಜನಾರ್ಧನ ಕನ್ನಡ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 4-153(ಎ) ಪಾರಿಜಾತ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257626 ಇಂದಿರಾ ಮೂಲ್ಯೇದಿ - ಏಳಿಂಜೆ ಕಂಗುರಿ ಹೌಸ್, ಏಳಿಂಜೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257627 sujatha - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-8 ಆಶೀರ್ವಾದ್ ನಿಲಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257628 Girija Poojarthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-126(3) ಕಂಗುರಿ ಹೌPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257629 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಡಿವಾಳ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-15(1) ಮುಂಡಿಕಾಡು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257630 ಸುಜಾತ - 2-13(2)ಊಳೆಪಾಡಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257631 ಅಕ್ಕು ಮೂಲ್ಯೇದಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-51 ಪುರೀಂಜೆ ಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257632 KUSUMA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-59 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257633 ಗಿರಿಜ ಶೆಡ್ತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-66 ನಿಧಿ ನಿಲಯ, ಪುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257634 Sunil Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-62 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257635 ಸುಂದರಿ ಮೂಲ್ಯೇದಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-63 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257636 sunanda poojarthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-53, ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257637 ವಸಂತಿ ಶೆಡ್ತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-60, ಪುರಿಂಜಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257638 ತನುಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-52 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257639 JALAJA - 2-116,ಪೆಜತ್ತಡಿ ಮನೆ,ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257640 ವೆಂಕಪ್ಪ ಮುಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-87 ಉಳೆಪಾಡಿ, ಪಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257641 ಗಿರಿಜ ಮೂಲ್ಯೇದಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-66(1) ಪುರಿಂಜೆಗುಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257642 Appi Moolyedi - 2-49 ಪುರೀಂಜೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಉಳೆಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257643 Varija Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-70 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257644 ನಳಿನಾಕ್ಷಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-65, ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257645 Shobha Shetty - ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 2-68 ಪುರಿಂಜಗುಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257646 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ - ಕಂಗುರಿ ಹೌಸ್, ಏಳಿಂಜೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257647 Revathi Bhandari - W/O: ತ್ಯಾಗರಾಜ ಭಂಡಾರಿ #2-15(2)PHH(NK) / NCSBiometric****269811/05/2022FPS****269811/05/202225000000011/05/2022
110300257648 ತಾರನಾಥ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ;2-15-3-ಉಳೆಪಾಡಿ, ದರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300257649 GIRIJA MADIVALA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-86 ಪಲ್ಲದಕಲ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257650 Harinakshi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-118(1) ಗಿರಿಜ ನಿವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257651 ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ - 2-103 ಪಾದೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300257652 Sharada Moolya - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-57 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257653 CHANDRAVATHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-48 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257654 ಶಾರದ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-71 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257655 NAGAVENI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-64(1) ಪುರೀಂಜಗುಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257656 ಭವಾನಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-50 ಪುರಿಂಜಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300257657 Yashodha Moolyedi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-55 ಪುರಿಂಜಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257658 Sunitha - C/O ಸುರೇಶ್ #2-54 ಪುರಿಂಜಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257659 ಪ್ರಮೋದ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-89(1) ಕೆಳಗಿನಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257660 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಫಲಿಗ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-85 ಕಲ್ಲಿದಲ್ಲೆ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257662 BHAVANI POOJARTHI - 2-102 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಉಳೆಪಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257663 ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯ - ಸನಾತನಾಶ್ರಮ ಮನೆ,ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257664 ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-37, ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257665 Baby Poojarthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-36 ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257666 ಸುಮಿತ್ರ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-40(1) ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257667 ವಾಸು ಮುಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-112 ಗಾಣದಬೆಟ್ಟು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257668 Meenakshi Moolyedi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-111 ಗಾಣದಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257669 ಗಂಗಾಧರ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-116 ಮೇಗಿನ ಮನೆ, ಉAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257670 GOPI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-92 ಪಲ್ಲದ ಕಲ ಉಳೆಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257671 Thukaram Achary - 2-15 ಉಳೆಪಾಡಿ ಪದವು ಮನೆ ಕೊಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257672 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-24, ಗಾಯತ್ರಿ ನಿಲಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257673 RADHU MULYADI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-113 ಗಾಣದಬೆಟ್ಟು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257674 Girija Poojarthi - ರವಿಚಂದ್ರ 2-42, ಪಾಡುಮಾನೆ ಹೌಸ್ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257675 ಪುಪ್ಷ ಮೂಲ್ಯಾದಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-126-1, ಶಿವಾನುಗ್ರಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257676 ಶಾಂತ ಸಪಳಿಗ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-126(2) ಕಂಗುರಿ ಹೌPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257678 smt vanitha moolya - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-38(1) ಮೂಲ್ಯಾಡಿ ಹPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257679 ರಂಗಪ್ಪ - ರಂಗಪ್ಪ, ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ, ಐಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257680 Baby Poojarthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-58 ಪುರಿಂಜೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257681 charls pinto - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-123 ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------50000000-
110300257682 radhu poojarthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-33 ಮರಿಮಾರು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------50000000-
110300257716 ಗೀತಾ ನಲ್ಕೆ - ಗೀತಾ ನಲ್ಕೆ W/o ಕೇಶವ ನಲ್ಕೆ ಮ.PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257717 ವನಿತ ಭಟ್ - ಬಾಕಿಮಾರು ಕೋಡಿ ಮ.ನಂ:1-69 ಕೊಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300257718 ಅಪ್ಪಿ ಪುಜಾರ್ತಿ - ಅಂಬಿಕಾ ನಿಲಯ ಮ.ನಂ:1-125 ಕೊಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257719 ಬೇಬಿ - ಬೇಬಿ ಸುವರ್ಣ W/o ರಾಮ ಬಂಗೇರ ಮ.PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257721 ROJINA RODRIGUS - ರೊಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ W/o ಇಗ್ನೇಶಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257722 RADHA POOJARTHI - ರಾಧು ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ಪೆರ್ನು ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257723 ಕ್ಲಾರಾ ಸೆರಾವೋ - ಕುಕ್ಕಟೆ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:1-15 ಕೊಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257724 ಪುಷ್ಪಾ - ಪುಷ್ಪ W/o ದಿ.ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ಕುಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257725 ಕೊಗ್ಲೊಜಿರಾವ್ - ಕೊಗ್ಗೋಜಿರಾವ್ S/O ದಿ.ತಿಮ್ಮೋಜಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257726 Madhavi - ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ S/o ಬೂಬ ಶೆಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257727 Lakshani - ಆನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಗುರುವ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257728 ಸುಧಾಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - 1-70 ಸುಧಾ ನಿವಾಸ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257729 ಶಕುಂತಳ - ಮುರಳಿ S/o ದಿ.ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257730 YOGINI - ಕೆರೆಮನೆ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:1-156 ಕೊಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257731 ನಾರಾಯಣ - ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ S/o ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257732 ದಯಾವತಿ - ದಯಾವತಿ W/o ಶಿವರಾಂ ಪದವು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257733 Leelavathi - ವಿಠ್ಠಲ ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ.ಗುರುವ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300257734 ಗುಲಾಬಿ - ಗುಲಾಬಿ W/O ಸುಧಾಕರ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257735 Chandrika Poojary - ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರಿ W/o ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257736 ಭಾರತಿ - ಪದವು ಮನೆ (1-46(4) ಕೊಲ್ಲುರು ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257737 ಕೊಗ್ಗಣ್ಣ - ಕೊಗ್ಗಣ್ಣ ಸಫಲಿಗ S/o ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಶPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257738 JANAKI - ದರ್ಕಾಸ್ತು ಮನೆ ಮನೆ ನಂ.1-90 ಕೊPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257739 ಜಯಂತಿ - ಜಯಂತಿ W/o ಶೇಕರ ಪದವು ಮನೆ ಮ.PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257740 ವಸಂತ ಪುತ್ರನ್ - ವಸಂತ ಪುತ್ರನ್ S/O.ದಿ.ಬಸಪ್ಪ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257741 ASHA - C/O ಪೂವಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ #1-58(1) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257742 KATHYAYINI RAO - ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ W/O ದಿ.ಕೃಷ್ಣೋಜಿ ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257744 ಸೇಸಿ - ಪದವು ಮನೆ (1-62) ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257745 ಯಶೋಧ - ಯಶೋದ ರಾವ್ W/o ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾವ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300257746 KAMALA KUNDAR - ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/o ಆನಂದ ಪದವು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257747 Vedavathi - ವೇದಾವತಿ W/O ದಿ.ಅಮ್ಮು ಕುಕ್ಯಾನ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300257748 ಸರಸ್ವತಿ - ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ W/O ದಿ.ಸದಾಶPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257749 Leelavathi - ಬಾಬು ಅಮೀನ್ S/o ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257750 KITTAMMA - ಕಿಟ್ಟಮ್ಮ W/O ದಿ.ಸೀತಾರಾಮ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257751 Mary Fernandis - ಸೆವ್ರಿನ್ ಪೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ W/O ಫೆಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257752 ಐತ್ತಪ್ಪ - ಐತಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ S/O ದಿ.ಸೇಸಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257753 ಲಲಿತ - ಲಲಿತ W/o ದಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದವು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257754 LEELA - ಪಡುಮನೆ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:1-83 ಕೊಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257755 SAMPA POOJARTHI - ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ S/o ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300257756 SUNANDA - ಸೇಸಿ W/o ದಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಸ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257757 SHAILAJA - 1-121 (2) ಸಂಕೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕೊಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257758 Jalaja - 1-121(1) ಸಂಕೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಶ್ರೀ ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257759 SHANTHA - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಮ.ನಂ:1-140 PHH(NK) / NCS------50000000-
110300257760 SAROJINI - ಸರೋಜಿನಿ ಆಚಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ನಂದು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300257761 JAGADEESHWARI - ಜಗದೀಶ್ವರಿ W/O ರಾಜ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257762 ರಾಮ ನಲ್ಕೆ - ರಾಮ ನಲ್ಕೆ S/o ಸೇಸು ನಲ್ಕೆ ಮುಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257763 RAJEEVI - ರಾಜೀವಿ W/o ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257764 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರಿ - ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/o ಕರಿಯ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257765 ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಡಿ ಮನೆ (1-35) ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257766 SAMPA - ಸಂಪಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/o ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257767 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ S/O ದಿ.ಶ್ರೀಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300269034 ರತ್ನ ಡಿ ಸುವರ್ಣ - 2-102(3) ದೇವಿ ಕೃಪಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300269035 ವೇದಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-31 ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269036 PUSHPA SHETTY - 2/25 ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆ,ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269037 ಸುಮಿತ್ರ. ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಂ ದೊಂಬ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300269038 ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-29 ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300269040 ಪ್ರಮೀಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-83, ಉಳೆಪಾಡಿ ಮುಗೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300269041 ಜಯಂತಿ ಮೂಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-126(4) ಕಂಗುರಿ ಹೌPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269043 ಸುಜಾತ - ಸುಜಾತ W/o ನಾಗೇಶ ಬಂಗೇರ ಮ.ನಂ:1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300269044 LATHA - ೧-೩೧ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300269627 ವಾಮನ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-44-1 ಬಡಗು ಮನೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269630 SEETA - ಸೀತ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ರಾಮಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300269963 SHASHIKALA - ಸಂಕೇಟಿ (1-121(3) ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110300280773 ತೆರೆಜಾ ಡಿ ಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-1 ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ಹೌಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280776 JANAKI SHETTY - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-30 ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಹೌಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280777 ಪುಷ್ಪಾ ಪುಜಾರ್ತಿ - 2-99 ಮೂಡು ಮನೆ ಏಳಿಂಜೆ ಅಂಚೆ ಉNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280782 ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ - ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 3-99NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280784 Sundari - 2-89 ಪಲ್ಲದ ಕಲ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280786 ಕರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-94, ಮಾಂಜಲಗುತ್ತು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280787 ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-81 ಮುಗೇರಬೆಟ್ಟು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280807 ಸದಾಶಿವ ಮಲ್ಯ - ಸದಾಶಿವ ಮಲ್ಯ S/o ದಿ.ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280810 ಐಡ ಪಿಂಟೊ - ಐಡ ಪಿಂಟೊ W/o ಜೋನ್ ಪಿಂಟೊ ಪಿಂಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280812 ದಯಾನಂದ ಲಾಗ್ವಣ್ ಕರ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 4-4(1), ಪಾಹಿಮಾ, ಬಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280813 ಮೈಕಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ - ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ S/o ದಿ.ಅವುಲಿನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280815 Freeda Flavia Dsouza - ವಿಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ S/o ಅವುಲಿನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280817 ಬಾಬು - ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ S/o ಅಂಗಾರ ಮೂಲ್ಯ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280819 ಜಾನೆಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ - ಜಾನೆಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ W/O ವಲೇರಿಯನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280821 ಜಾನೆಟ್‌ ಡಿ,ಸೋಜ - ಜಾನೆಟ್ ಡಿ.ಸೋಜ w/o ಮೋಂತು ಡಿ.ಸೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280825 ವನಿತ ಆರ್ ಬಂಗೇರ - 1-124 ಚೆನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮನೆ ಕೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280838 ತೆರೆಜಾ ಡಿ,ಸೋಜ - ತೆರೆಜಾ ಡಿಸೋಜ W/O ದಿ.ರಫಾಯಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291803 ಬಿ ಕೆ ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕೂಸಪ್ಪ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-4NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291869 ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-73 ಬಡಗು ಮನೆ,ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291871 ಕೆ ಕೃಷ್ಣ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-4 ಲಕ್ಕನಕಟ್ಟೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300291873 ಕಸ್ತೂರಿ ಶೆಡ್ತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-101, ಪರೊಟ್ಟು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291875 LALITA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-26, ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291877 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 2-107 ದಂಬೆ ದಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291884 ಸುಕನ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-8, ಉಳೆಪಾಡಿ ಗುತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291904 ಗುಲಾಬಿ ಶೇರಿಗಾರ್ತಿ - ಗುಲಾಬಿ ಶೇರಿಗಾರ್ತಿ W/o ಲಕ್ಷ್ಮಣNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300291907 ಜೋನ್ ಪಿಂಟೋ - ಜೋನ್ ಪೌಲ್ ಪಿಂಟೊ S/o ಸಂತಾನ್ ಪಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291911 ಕತ್ರಿನ್ ಮಿನೆಜಸ್ - ಕತ್ರಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ W/o ಮಾರ್ಟಿನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291921 ಜೆಸ್ಸಿ ಕುವೆಲ್ಲೊ - ಜೆಸ್ಸಿ ಕುವೆಲ್ಲೊ W/o ದಿ.ಪಿಲಿಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295525 ಕಿಶೋರ್ ನಾಯ್ಕ - 1-34NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299452 Saroja - ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ೧-೨೩ ಗುತ್ತಕಾಡು PHH(NK) / NCSBiometric****028618/05/2022FPS****028618/05/202230000000018/05/2022
110300324011 Basil Lobo - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 8-64(7) S/O ಲೋರೆನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324553 ಪದ್ಮಾವತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-126(6), ಕಂಗುರಿ, ಉಳೆಪಾಡಿ.PHH(NK) / NCS------250000000-
110300324554 Ramani - 2-111(1),ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ, ಉಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110300325796 KAVITHA - 2-102(4)ಶ್ರೀ ದೇವಿಕ್ರಪಾ ಮನೆ,ಉಳೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300327748 Vasanthi - ಕುಕ್ಕೆಟ್ಟೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ & ಗ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300328151 Nagaraj Bhat - ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೃಪಾ ಮ.ನಂ:1-69 ಕೊಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300329364 TISHYA L POOJARY - ಕೊಲ್ಲೂರು ಪದವು ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCS------50000000-
110300329368 Mohini - W/o ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCS------100000000-
110300331328 Pushpa V Shetty - S/o ಬೇಚ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ.ನಂ:1-101 ಮೂPHH(NK) / NCS------350000000-
110300331332 Sadananda Sadhu Devadiga - S/o ಸಾಧು ಕುಂಜೀರ ದೇವಾಡಿಗ ಮ.ನಂ:PHH(NK) / NCS------200000000-
110300333800 SUNANDA SHETTY - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-27(1) ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334880 KUTTI MOOLYA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-115 ಗಾಣದಬೆಟ್ಟು, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300336601 Yamuna - ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2-126-5 ಕಂಗುರಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300336781 VANITHA - ಶಾಂತ 1-125 ಕೊಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300336805 Leelavathi - ವಾಸು. ಬಿ. ಪೂಜಾರಿ 2-100 ಪೆಲತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300336806 Revathi - ದಿ. ಭೋಜ ಅಂಚನ್ 2-114 ಬೈಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300339133 Thulasi - ಯೋಗೀಶ್ 1-99 ತುರ್ಕಬೆನ್ನಿ ಕೊಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339134 Shobhavathi - ರಾಮ್ ದಾಸ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 1-46/5PHH(NK) / NCS------100000000-
110300339135 Rajani - ಪುರಂದರ ಪುತ್ರನ್ 102/3 ಕಾಂತಬಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300339136 Lalitha - ಪ್ರಶಾಂತ್ 1-52/2 ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339137 GEETHA S - ಸಂತೋಷ್ 1-85 ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಡುಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300339138 CHANDRIKA - ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ 1-151 ಕೊಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300339140 Narayana Shetty - ಬಿನ್ ದೂಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1-31 ದೇಜಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300341593 Jakin Rodrigues - W/O ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಿಕೊಲಸ್ ರೊಡ್ರಿಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300341836 Joyce Vas - W/O ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300341954 INDIRA - W/O ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮನೆ ೨-೪೩ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300342448 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ #2-18PHH(NK) / NCS------100000000-
110300342461 SAVITHRI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ #2-1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300345001 Helen M Martis - W/O ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ #1-74 ಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300345797 Satish Anni Shetty - S/O ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2-76 ನಡಿಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300346261 MANJULA - W/O ಕಣ್ಣನ್ #1-46(2) ಕೊಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300346575 Jayanthi - ಪತಿ ದಿನಕರ ಸಾಲಿಯಾನ್ 1-150 ಮುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300347081 INDIRA SHEDTHI - ೨-೮೪, ಹೊಸಗದ್ದೆ ಹೌಸ್ ಮೂಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300348025 Tejakshi S Karkera - ವೈಫ್ ಆಫ್ ಸುರೇಶ ಕೇ ಕರ್ಕೇರ 1-25PHH(NK) / NCS------100000000-
110300348246 BHAVANI ACHARTHI - W/O ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿವಾನುಗ್ರಹ ೨PHH(NK) / NCS------300000000-
110300348897 Bhujanga Puthran - S/O ರಾಜ ಶೇರಿಗಾರ #1-121(5) ಸಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300350586 Geeta Damodar Salian - C/O ದಾಮೋದರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ #1-117 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354324 Chandarvathi S Suvarna - ೧-೧೬೦ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಕೊಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300356626 JAYANTHI - ೨-೬೯ ಮಂಜಲ ಗುತ್ತು ಉಳೆಪಾಡಿ ಉಳಿಪPHH(NK) / NCS------400000000-
110300357238 Vineetha Renita D Souza - W/O ನಿಕೋಲಸ್ ಡಿಸೋಜ ಡಿ ಸೋಜ ವಿಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300357398 Sundari - ೧-೧೨೦ ಸಂಕೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ವಯ ಐಕಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110300359433 KOLLU MUKHARTHI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊಲ್ಲು ಮುಖPHH(NK) / NCS------200000000-
110300359657 PUTTA NALKE - ೧-೧೩೧ ಕೆಳಗಿನ ಕಾನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300360213 VISHWANATH SHETTY - ಬಡಗುಮನೆ ೨-೪೪ ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300361010 PADMAVATHI - C/O ದೇವದಾಸ ಅಮೀನ್ #1-27(3) ಚರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300361192 Catherine Dsouza - ೧-೧೨೬-೨ ಡ್ರಿಮ್ ಹೌಸ್ ವಯಾ ಐNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300361209 Jacintha Rego - W/O ಫೆಡ್ರಿಕ್ ರೇಗೋ ರೇಗೋ ವಿಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300361566 Leelavathi - W/O ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ೧-೧೨೩ ಕಾಂತಾಬPHH(NK) / NCS------50000000-
110300362150 Eugine Regina Serrao - ಸೆರಾವೋ ವಿಲ್ಲಾ 1-12 ಕೊಲ್ಲೂರು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300365861 Nagamma Poojarthi - 1-16 ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300366691 Saroja Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300368653 Veena Mallya - ೧-೯-೧ ಗಣಪ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಲ್ಕಿ ರಸ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300368670 Lalitha - W/O ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ #1-25(2) ನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371716 Shakeela Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯ್ಯುಂ #3NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300372957 Anitha Rebello - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ 6-79(NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300373067 Gopi Nalke - ೧-೨೪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373168 Sapna Navin Shettigar - # 2-108 ಕಾಮಧೇನು ವಾಟೀಕ ಜಾರಂದಾಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300373278 RAMANI - ೭-೧೨೪ ಕೊಲ್ಬೆಟ್ಟು ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373432 SUSHEELA POOJARTHI - W/O ದಿ ಮಂಜಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #1-36(NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373968 Ida Veronica Furtado - ೧-೧೪೦/೨ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಐಕಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374725 Helen Mary Barboza - ೧-೭೮ ಕಡಮ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375509 Nirmala Goretti Rodrigues - W/O ದಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೋಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375525 Janet Sunil Fernandes - C/O ಸುನೀಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1-109(NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376553 Ravikala.M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಎಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376865 Pallavi H S - ಪ್ರಸಾದ್ 4-174 ಕಂಗುರಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300377284 Karunakar Kantara Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಂತರ ಶೆಟ್ಟಿ #2-30 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300377567 Serrao Lovelyn Rudolf - ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೊ ೧-೪೩(೨) ಕ್ರೈಸ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300378472 APPI NALKE - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮುಂಡಿಕಾಡು ಕೊಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300379072 Vinutha - C/O ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ #2-15ಎ ಪದವುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379096 JAYANTHI - C/O ಲೋಕಯ್ಯ 1-71 ಕಲ್ಲಲೈ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379282 Pushpa Sapaliga - ೧-೨೬ ಪುರಿಂಜ ಗುಡ್ಡೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300379702 Jacintha D Souza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೂವಿಸ್ ಡಿಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top