REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152206 Theresa D' Souza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಭಿ ಡಿಸೋಜ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152607 Vedavathi S Mada - ೧-೫೪, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸದನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152972 Leelavathi Baht - 1-140 ಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಕವತ್ತಾರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153522 MAIMUNA - ೧-೫೧ ಕೊಡಮಜಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154937 Augustina Barla - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156315 Rita Sequeira - ೧-೧೧೩ ಪೊಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಲ್ಕುಂಜೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300161744 SELIN PINTO - ೧-೧೧೫ ಪೊಕ್ಕಿ ಮನೆ ಕೊಲ್ಲುರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300161830 ಲೀಲಾವತಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161934 Kesari P Rai - ೨-೮೦/೧, ಅನುಗ್ರಹ ಬಳುಕುಂಜೆ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202215000000016/05/2022
110300162517 B Fathima - ೨-೨೭, ತೋಟ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022---300000000-
110300162624 VISHALAKSHI - W/O ಗಂಗಾಧರ ಡಿ ಆಚಾರ್ಯ #1-40(1)PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202220000000018/05/2022
110300162653 Jacklin Jnanalatha D Souza - ೨-೧೩/೧ ಮಿತ್ತಗುತ್ತು ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300163663 Yashodha - ವಸಂತ 1-91/3 ಶಿವದಯ ಮೇಗಿನ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300163739 Jenevi D Souza - W/O: ಜುಸ್ತುಸ್ ಡಿ ಸೋಜ #1 - 163PHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202220000000017/05/2022
110300164031 Lalitha - ೧-೫೮ ಕಡಮ ಮನೆ ಮುಂಡ್ಕುರು ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300165184 Shashikala Salian - ೧-೧೦೫/೨ ಕರ್ನಿಕೆರೆ ಬೆನ್ನಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300165186 Ramani Shetty - ೧-೮೫, ಮೇಗಿನ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300165187 Seetha Acharya - ೨-೨೩, ಮಾಗಂದಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300165188 SAROJINI SHETTY - ೧-೯೩ ಪಡುಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300165189 JANET REBELLO - ೨-೧೦೯ ಆವೆಮರಿಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300165190 Jalaja Devadiga - 1-128 ಕಂಬಳ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300165191 GULABI N SHETTY - ೧-೮೪, ಪವಿತ್ರ ನಿಲಯ ಮೇಗಿನ ಗುತ್ತPHH(NK) / NCS------50000000-
110300165194 Savithri Acharthi - ೧-೧೯೧, ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಭ ನಿವಾಸ್ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300165195 MALATHI - ೨/೧೪೫ ಭಟ್ಟ ಬೆನ್ನಿ ಕವತ್ತಾರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300165196 Meena Shetty - ೧-೯೭ ಅಮ್ಮನಿವಾಸ ಬೈಲ ಗುತ್ತು PHH(NK) / NCS------50000000-
110300165203 Suma - W/O ರಮೇಶ್ ಎಸ್ #1-68(2) ಬಳ್ಕುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300165204 Pushpa - ೧-೬೮, ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಿಲಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300165207 Cecelia Alvaris - ೨-೩೭, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300165209 Susheela Shedthi K - ೨-೫೧ ಕೊಟ್ನಾಯ ಗುತ್ತು PHH(NK) / NCS------50000000-
110300165210 SADA SHETTY - ೧-೯೯/೧, ಕೊಡಮಜಲು PHH(NK) / NCS------50000000-
110300165459 Jayanthi Shedthi - ೧-೧೫೭ ಕವತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300165460 Shantha Poojarthy - ೧-೯೮ ಬಾರೆಮಾರ್ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300165461 Radha Poojarthi - ೧-೯೭ ರಾಮ್ ನಿವಾಸ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300165462 Sujatha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ #1-113PHH(NK) / NCS------100000000-
110300166674 Chitrangi Shedthi - ೧-೧೦೮, ಪರಾಡಿ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಬಳ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167363 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - 1-145 ಶ್ರೀ ಗುರು ಕವತ್ತಾರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300168457 ಅನ್ಸಿಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ - ೧-೧೧೪ ಪರಾಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300171950 Stella Maria Sequeira - ೨-೧೧೧, ಕಂಬಳ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172074 Rajeevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾಬಲ ಸಾಲಿಯಾನ್ #1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172584 Lakshmi Moolya - 1-19 ಪಣ್ಣೆ ಮನೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300172673 Prema Acharthy - W/O ರಾಘವ ಆಚಾರ್ಯ #1-147(1) ಬಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172680 Mery - W/O ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಪಿಂಟೊ #PHH(NK) / NCS------50000000-
110300172689 Anitha Sequeira - W/O ಸತೀಶ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172695 Jacintha D'souza - ೧-೧೩೭, ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172728 Benedicta D'souza - ೧-೧೩೮, ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202215000000018/05/2022
110300172746 SHYAMALA RAI - W/O ಲೇಟ್ ರಮೇಶ್ ರೈ #2-57 ಕೋಟ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300172761 Roshani Helen Serrao - W/O ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿ ಸೆರಾವೊ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172766 MAMATHA D POONJA - 2-57-2 ಕೋಟ್ನಾಯ ಗುತ್ತು ಬಲ್ಕೂಂಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172769 Sumithra Koraga - D/O: ಪುಟ್ಟ 2-63 ಗಿರಿಜನ ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300172774 AMBA SHETTY - ೧-೧೪೩ ಮೂಡುಬೆನ್ನಿ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172796 Eugene D Souza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜ 2-157NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172803 Roopavani K Shetty - ೨-೮೦, ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕಿ ನಿವಾಸ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202220000000017/05/2022
110300172923 Nathalia Pinto - W/O ಸಾವೆರ್ ಪಿಂಟೋ #2-79 ಕುಡುಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172980 GEETHA SHETTY - W/O ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ 1-42(3) ಮಾತೃಶPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172995 Sampa Shedthi - 1-114 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕವತ್ತಾರು ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173052 Pauline D'souza - ೧-೧೪೦, ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173060 Theresa Dsouza - ೨-೨೧, ಮಿತ್ತ ಗುತ್ತು ಹೌಸ್ ಬಳ್ಕು೦NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300173063 HAZIRA - W/O ಖಾಲಿದ್ #1-113(31) ಸೈಟ್ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173071 Christine Menizes - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300173116 CHANDRAVATHI ACHARTHI - ೧-೧೬೩ ಮಾಗಂದಾಡಿ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಬಳPHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202235000000016/05/2022
110300173295 Shareefamma - ೧-೧೧೩/೩ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕವತ್ತಾರುPHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202210000000017/05/2022
110300174915 Pramoda Shetty - ೨-೧೨೮ ತೆಂಕು ಮನೆ ಕವತ್ತಾರು ಕವತ್PHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202215000000017/05/2022
110300174942 Becha Koraga - S/O: ಚಿಂಕ್ರ 2-64 ಗಿರಿಜನ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300174948 Pushpa S Acharya - W/O ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ವೈಭವ ೧-೧೨೨PHH(NK) / NCS------150000000-
110300174953 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ #2-PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202215000000018/05/2022
110300174958 Baby K Shetty - 1-160 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ್ ಕೊರಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174968 Savitha Shetty - W/O ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 1-107 ಬೆದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300174992 Chandrashekar S Shetty - S/O ದಿ. ಸುಂದರ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ 1-68(PHH(NK) / NCS------50000000-
110300175010 Jacintha D'souza - ೨-೧೩/೨, ಮಿತ್ತ ಗುತ್ತು ಹೌಸ್ ಬಳ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/20225000000018/05/2022
110300175020 Jayalakshmi Shetty - ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯವರ ಪತ್ನಿ ಬೆದ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175100 Mallika A Shetty - W/O ಅತುಲ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ #1-109 ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175301 Leela Achari - ೧-೧೪೭ ಬಟ್ಟಬೆನ್ನಿ ಬಾಕ್ಯಾರಗೋಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175305 Tulasi Hareesha Sapaliga - W/O ಹರೀಶ ಸಪಳಿಗ #1-68(9) ಹವಿಶPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175364 Pramila Violet D Mello - ೧-೭೦ ಕಡಮ ಹೌಸ್ ಮುಂಡ್ಕುರು ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300175369 Prathima Devadiga - ೧-೧೩೩ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಕೊರಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175372 Hema - ೧-೧೩೮ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಕವತ್ತಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300175428 Hazru - ಮಿಶ್ರಿಯಾ ಹೌಸ್ ತೋಟದ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175446 Florine D Souza - W/O: ದಿ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ ಸೋಜ #2-102 PHH(NK) / NCS------50000000-
110300175454 Chandrashekar Shetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------50000000-
110300175821 Amba Moolyedi - ೧-೩೬ ಮೂಲ್ಯಾಡಿ ಮನೆ ಮುಂಡ್ಕೂPHH(NK) / NCS------600000000-
110300176150 Rajeevi Achari - 1-146 ಬಟ್ಟಬೆನ್ನಿ ಮನೆ ಕವತ್ತಾರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300176842 RATHI SHETTY - ೧-೭೧, ಆನಂದ ನಿಲಯ ಮುಂಡ್ಕೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300177959 SUNANDA POOJARTHI - D/O: ಸುನಂದ ಪೂಜಾರ್ತಿ #2-48 ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202230000000018/05/2022
110300178232 Alice Sequeira - D/O ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ #2-30NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178939 ಕಸ್ತೂರಿ ಶೆಟ್ಟಿ - W/O ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #1-62(1) ಕPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/20225000000018/05/2022
110300179511 Radhika H Rao - W/O ವಿಷ್ನುರಾಜ್ ಭಟ್ #1-205 ಈಶNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300181123 Gulabi Poojarthy - ೧-೮೬ ಕಾಂತು ಭೂಮಿ ಮನೆ ಕವತ್ತಾರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300181205 Felcy Celine Dsouza - W/O ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ # PHH(NK) / NCS------150000000-
110300181550 Pushpa Shetty - ೧-೧೫೩, ಮಾಗಂದಡಿ ಮನೆ ಮೇಚು ನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------450000000-
110300181741 HEMALATHA - ೧-೧೮೨ ಭಂಡಾರಿ ಹೌಸ್ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಬಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300181978 Yashoda - ೨-೧೩೯/೨ ಅಜಿಲರ ಬೆಟ್ಟು ಕವತ್ತಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300182012 Paskin Menezes - ೧-೧೫೬ ಮಾಗಂದಡಿ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಬಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300182684 SUNANDA SHETTY - ೧-೩ ಗುತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮುಂಡ್ಕೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202240000000018/05/2022
110300183006 Latha Shetty - ೧-೧೦೧ ಬಾರೆಮಾರ್ ಹೌಸ್ ಕವತ್ತಾರು ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300183031 Sujatha R Shetty - ೧-೨, ಮನೋರಮ ನಿಲಯ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಕರಿPHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202210000000017/05/2022
110300184156 RAMANI - 1-105 ನಂದಾದೀಪ ಕರ್ನಿಕೆರಿ ಬೆನ್ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184250 MONIKA MASCARENHAS - ೧-೧೬೪ ಮಾಗಂದಾಡಿ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಬಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110300184409 Surekha V Shetty - ೮೨/೨ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಿವಾಸ ವಿಶ್ವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185023 Varsha Kudva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸುದೇವ ಕುಡ್ವ # 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185050 Sundari - ೧-೧೭೨, ಮೂಡು ಬೆನ್ನಿ ನಿರಂಜನ ನಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300185098 SAMPA SHETTY - ೧-೧೫೭ ಮಾಗ೦ದಾಡಿ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಬಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110300185248 Jecintha D Souza - C/O ಲೇಟ್ ಜೋನ್ ಡಿ ಲೀಮ #1-130 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300185302 Zohara - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿ #1-48(1) ನೂರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185439 Irine Aranha - C/O ಲೂಯಿಸ್ ಅರಾನ್ಹ 1-4 ಅರಾನ್ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185473 HEMALATHA SHETTY - S/O ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ #2-79 ಗೋಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186291 Irene D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ ಸೋಜ #PHH(NK) / NCS------50000000-
110300186551 Mable Zieta D'souza - ೨-೧೧೪, ಮೇಗಿನ ಹಿತ್ಲು ಹೌಸ್ ಬಳುಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300186576 Lethicia Dsouza - W/O ಲೇಟ್. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ #2-PHH(NK) / NCS------50000000-
110300186619 Lucy Menezes - ೧-೧೬೧ ಮಾಗಂದಾಡಿ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202215000000017/05/2022
110300186696 B FATHIMA - D/O ಮಹಮ್ಮದ್ #1-57 ದರ್ಖಾಸ್ ಮನPHH(NK) / NCS------550000000-
110300186732 VANITHA - W/O ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #2-140(5) ಶPHH(NK) / NCS------200000000-
110300236056 REVATHI DEVADIGA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-105 ಪಡ್ಡಣಗುತ್ತು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236057 ಶಾರದ ಪುಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-86 ಮಡಿವಾಳಬೆನ್ನಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300236058 ರಾಧು ಮಾಲೈದಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-107 ದೇವಸಮನೆ, ಉಳೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236069 ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ - ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮ.ನಂ.PHH(NK) / NCS------100000000-
110300236070 Ronald D'souza - 1-38 ಮುಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಹೌಸ್ ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236071 SUSHEELA - ಸುಶೀಲ W/o ದಿ. ಶಂಕರ ದರ್ಖಾಸು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236072 SHARADA - ಅಪ್ಪಿ W/O ದಿ.ಬಾಬು ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202220000000018/05/2022
110300236073 ಶಾಂತ - ಮಾತೃ ಛಾಯ ಮಿತ್ತಗುತ್ತು ಮ.ನಂ: 1AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236074 KAMALA - ಮನ್ಸ ಮುಖಾರಿ S/o ದಿ. ಐತ ಮುಖಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236075 ಬಿರ್ಕೆಲ - 2.67 ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲನಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236076 ಚಂದ್ರು - 2.70 ಗಿರಿಜನ ಕಾಲನಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236077 ಹೀಲ್ಡಾ ಡಿ ಸೋಜ - ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜ W/O ದಿ.ಲೂಯಿಸ್ ಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300236078 ಸುಶೀಲ ಸಫಳಿಗ - ಕಂಬ್ಲ ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-9 ಬಳ್ಕುಂಜೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236079 ಗಿರಿಜ ಆಚಾರ್ತಿ - ಗಿರಿಜಾ ಆಚಾರ್ತಿ W/o ದಿ.ಮೋನಪ್ಪ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236080 Ranjitha - ಸದಾನಂದ S/O ದಿ.ಪೋಂಕು ಮನೆ ನಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236082 ಸದಾಶಿವ - ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ಕರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236083 lalitha - ಲಲಿತ W/o ದಿ.ಐತ ಮುಖಾರಿ ಅನುಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236084 leela - ಲೀಲಾ W/O ದಿ.ಚಂದ್ರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236085 ಗುಲಾಬಿ - ಗುಲಾಬಿ w/o ದಿ.ರಮೇಶ ಮನೆ ನಂಬ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236086 baikula - ಬೈಕುಲಾ S/o ಬಾಬು ಮ.ನಂ:2-134 AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236087 ಸುಂದರಿ - - 2-134 ಅಜಿಲರೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಳAAY(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202235000000017/05/2022
110300236088 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಕಲ್ಯಾಣಿ w/oಗಣೇಶ್ ಮ.ನಂ:2-137 AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236089 ಪುಷ್ಪ - ಪುಷ್ಪ ಕೋಂ ತನಿಯ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲನಿAAY(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202235000000017/05/2022
110300236090 ಕರಿಯ ಮುಖಾರಿ - ಕರಿಯ ಮುಖಾರಿ S/o ದಿ. ತಬುರ ಮುಖಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236092 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ S/o ದಿ.ಬಾಬು ಸೈಟ್ ಹAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236093 Shobha Poojary - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ (1-113(7) ಕವತ್ತಾರು AAY(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202235000000018/05/2022
110300236094 ಪದ್ಮ ಮುಖಾರಿ - ಪದ್ಮಾವತಿ W/O ದಿ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236095 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/o ದಿ ಹೊನ್ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236096 ಶಾರದ - ನಂದು S/o ಬಾಡು ಭಟ್ಟಬೆನ್ನಿ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236102 ITHU NALIKE - ಐತು ನಲ್ಕೆ S/o ಕರಿಯ ಸೈಟ್ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236159 ಭೋಜ - ಬೋಜ S/o ಪೀಂಚಿಲ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ,ಎAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237514 ವೆಂಕಪ್ಪ - ವೆಂಕಪ್ಪ S/o ದಿ.ಪಾಂಬಲ ಸೈಟ್ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237515 Reeta D Souza - ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜ W/O ದಿ.ಲೂಕ ಡಿಸೋಜAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237516 Shantha Bhandary - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಂಡಾರಿ 1AAY(NK) / NCSBiometric****269818/05/2022FPS****269818/05/202235000000018/05/2022
110300240556 ವಿಸ್ವನಾಥ್ - ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ದಿ.ಮೋಂಟ ಶPHH(NK) / NCS------100000000-
110300240557 ಶೆರ್ಲಿನ್‌ ಕಾರ್ಡೋಜಾ - 2-95 ಡೈಗೋ ಸನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಬಳ್ಕುಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240558 ಐಸಮ್ಮ - ಆಯಿಷಾ ಮ.ನಂ:1-34 ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------300000000-
110300240559 ಬೆನಡಿಕ್ಟಾ ಡಿಸೋಜ - ಬೆನಡಿಕ್ಟ ಡಿಸೋಜ W/o ವಲೇರಿಯನ್ ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240561 Reeta Pinto - ರೀತಾ ಪಿಂಟೊ W/o ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ PHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202235000000016/05/2022
110300240621 ವಾರಿಜ - ವಾರಿಜ ಆಚಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ಗೋಪಾಲ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300254762 Asha Shetty - ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗ್ರಾಮ (1-68(6)PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257606 ಜಲಜ - ಜಗದೀಶ ಪೂಜಾರಿ S/o ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257677 USHA POOJARTHY - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-89 ಬೋಪಾಡಿ ಮನೆ, ಉPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257683 ಲಚ್ಚು ಮೂಲೈದಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-38 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ನಿಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257684 ಪೌಸ್ತಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-75 ಕಡಮ ಮನೆ, ಉಳೆಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257685 ದಾದು ಮುಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-27 ಕುಮೇರು ಮನೆ, ಉPHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202230000000017/05/2022
110300257686 ರೇವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-56 ಕಡಮ ಹೌಸ್, ಉಳೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257687 SHARADA - Kadama house, house No.1/62PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257688 ರತ್ನ ಪುಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-65 ಕಡಮ ಮನೆ, ಉಳೆಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257689 ಸುಶೀಲ ಮೂಲ್ಯೇದಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-32 ಮೂಲ್ಯಾಡಿ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257690 USHA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-63 ಕಡಮ ಮನೆ, ಉಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202220000000018/05/2022
110300257691 ಅಚ್ಚುತ ಮುಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-99 ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೌPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257692 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-105(1) ದೇವಸ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257693 girija - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-104 ದೇವಸಮನೆ, ಉಳೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257694 HEMALATHA - ೧-೧೧೧ ಒಡ್ಡೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಂಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257695 VARIJA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-114 ಓಡುಬೆಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257696 ಐಡ ಡಿ ಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-117 ಐಡ ನಿವಾಸ, ಓಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257697 vanaja pujarthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-80 ಹೊಸಲಾಯಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202230000000018/05/2022
110300257698 Gulabi Moily - 1.90 ಬೋಪಾಡಿ ಲಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257699 JALAJA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-20 ಪನ್ನೆ ಮನೆ, ಉಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257700 SHEELA POOJARTHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-41 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257701 ಲೀಲಾ ಪುಜಾರ್ತಿ - 1.87 ಶಿವಾನುಗ್ರಹ ಆಚಾರಿಬೆನ್ನಿ,ಉಳPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202230000000018/05/2022
110300257702 ಸುಂದರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-40 ಕುಮೇರು ಮನೆ, ಉPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257703 Girija Poojarthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-87 ಮಡಿವಾಳ ಬೆನ್ನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257704 Rathi Shedthi - 1-47 ಮಲಪಾಡಿ ಮನೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257705 ಕುಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-20(1) ಚಂದ್ರನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257706 ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಬಿನ್ ದಿ. ಗೋವಿಂದ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202230000000018/05/2022
110300257707 ಅಪ್ಪಿ ಆಚಾರ್ತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-77, ಮಾತೃಛಾಯ, ಕಡಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257708 Girija Poojary - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #1-106 AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257709 amba r.shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-92 ಕಲ್ಲಮರ್ಗಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257710 VINODA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-82 ತಾರಬರಿ ಮನೆ, ಉAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257711 ರಮಣಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-30 ಪೆಲತ್ತಡಿ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300257712 ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಿನೇಜಸ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-71(1) ಕಡಮ ಮನೆ, ಉPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257713 ಗಣೇಶ ಮುಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-54 ಅರ್ಭಿ ಮನೆ, ಉಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257714 RAJENDRA MOOLYA - ಬಿನ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257715 JALAJA POOJARTHI - 1-29 ಶ್ರೀ ದೇವಿಕ್ರಪಾ,ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202235000000016/05/2022
110300257768 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಭಂಡಾರಿ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಂಡಾರಿ S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257769 ಜೋಸೆಫ್ - ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಕ್ವೇರ S/O ದಿ.ಇನಾಸ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300257770 ಮೈಮುನ - ಮೇಗಿನ ಮೆನೆ (1-87) ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257771 Indira Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ # 1-86 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300257772 ಸುನಂದ ಶೆಡ್ದಿ - 1-74(1) ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257773 PUSHPALATHA SHETTY - ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿಲಯ ಮ.ನಂ:1-68 ಬಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300257774 ಲೀಲಾ - 1-91 ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-91 ಬಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300257775 SHOBHA BELCHADTHI - ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕೃಪಾ ಮಾಗಂದಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257776 Tereja D Souza - ಪಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಮ.ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257777 MEENAKSHI - ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257778 ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ದಿ.ಮಹಾಬಲ ಶPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257779 ಶೀನ - ಶೀನ ಆಚಾರ್ಯ S/o ಬಸಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257780 Celin Leena Moras - ಮೇಗಿನ ಮನೆ 1.65 ಮ.ನಂ:1-65 ಬಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257781 Heresa D Souza - ಮಾಗಂದಡಿ ಮನೆ (1-152) ಬಳ್ಕುಂಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257782 ಸುಂದರಿ ಭಂಡಾರ್ತಿ - ಸುಂದರಿ ಭಂಡಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ಕೃಷ್ಣAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257783 ಲೂಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಲೂಸಿ ಸಿಕ್ವೇರ w/o ದಿ.ಎಲಿಯಾಸ್ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257784 JAYANTHI SALIAN - ಜಯಂತಿ ಮ.ನಂ:1-193 ಅಕ್ಕುಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202225000000016/05/2022
110300257785 ಎಡ್ವರ್ಡ್ - ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ S/o ಅಲೆಕ್ಸ್ ಡಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300257786 ಆವಿ ಮೊಂತೆರೊ - ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಮುಗೇರು ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-13AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257787 JUBEDA - ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫಿ S/O ದಿ.ಸುಲೈಮಾನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257788 Asia - ಆಸಿಯಾ W/o ಮಹಮ್ಮದ್ ದರ್ಕಾಸ್ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257789 PREMA - 1.43 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257790 ನಳಿನಾಕ್ಷಿ - ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ಸುಧಾಕರ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300257791 ಬಿ ಎ ಅಹಮದ್ - ಬಿ.ಎ.ಅಹಮ್ಮದ್ S/O ದಿ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257792 ಭವಾನಿ ಆಚಾರ್ತಿ - ಭವಾನಿ ಆಚಾರ್ತಿ W/o ದಿ.ರಾಮಣ್ಣ ಆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257793 MEENAKSHI ACHARTI - ಮೀನಾಕ್ಷಿ W/O ದಿ.ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257794 ರುಕ್ಮಯ - ರುಕ್ಮಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ S/O ದಿ.ವಿಠ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300257795 ಅಂಜೇಲಿನ್ ಡಿ,ಸೋಜ - ಮುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-37 ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257796 ವಾರಿಜ - ವಾರಿಜ ಆಚಾರ್ತಿ W/o ದಿ.ನೀಲಯ್ಯ ಆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257797 ಶುಭ - 1.176PHH(NK) / NCS------100000000-
110300257798 ಸುಂದರಿ - ಸುಂದರಿ W/o ದಿ.ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257799 LORENS TITAS D,SOUJA - ಮೇಗಿನ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ ನಂ:2-122 ಬಳPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257800 ಬೆನೆಡಿಕ್ತ್ ಡಿ,ಸೋಜ - ಬೆನ್ಡಿಕ್ಟ್ ಡಸೋಜ W/o ದಿ. ಅಂದ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257801 ALIMAMMA - ಅಲಿಮಮ್ಮ W/o ದಿ.ಹಸನಬ್ಬ ದೊಡ್ಡಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257802 ಸುಮತಿ - ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ.ನಂ:2-22 ಬಳ್ಕುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257803 Eveline Dsouza - ಪಡುಅಂಗಡಿ ಮ.ನಂ:2-14(1) ಬಳ್ಕುಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257804 ಜಾನೆಟ್‌ ಅಮಿತಾ - ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಪೇಟೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022---200000000-
110300257805 HILDA D SOUZA - 2.6 ಕಂಬ್ಲ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300257806 ಚೆನ್ನಮ್ಮ - 2.4 ಕಂಬಳ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202230000000017/05/2022
110300257807 ಸುನಂದ - 2.4 ಕಂಬ್ಲ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202235000000018/05/2022
110300257808 Girija Sapaliga - ಬಂಡಸಾಲೆ ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-143 ಬಳ್ಕುPHH(NK) / NCS------500000000-
110300257809 Fathima - ಫಾತಿಮಾ W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257810 ಯಶೋಧ - ಯಶೋಧ ಭಂಡಾರಿ W/O ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257812 Sunitha Poojary - ಸುನೀತ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ಪಾಂಡುರಂಗ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257813 ಸುಮತಿ - ಸುಮತಿ W/O ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸುವರ್ಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257814 ಅಹಮ್ಮದ್‌ - ಅಹಮ್ಮದ್ S/o ದಿ.ಮಮ್ಮು ಬ್ಯಾರಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257815 ಅನ್ನ ಮರಿಯ ಡಿಸೋಜ - ಪಡ್ಪು ಹೌಸ್ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****270212/05/2022FPS****270212/05/202220000000012/05/2022
110300257816 Jyothi D Souza - ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ S/O ದಿ.ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257817 LILA - ಲೀಲಾ W/o ದಿ.ಬೋವು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257818 AMBHA SHETTY - 2.140 ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ &AAY(NK) / NCSBiometric****270212/05/2022FPS****270212/05/202235000000012/05/2022
110300257819 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್‌ - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ S/o ಮಮ್ಮು ಬ್ಯಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257820 ಶೇಕಬ್ಬ ಬಿ - 1.15 ನೀರಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202235000000016/05/2022
110300257821 Rosiy D39 Souza - ಚಾರ್ಲಿ ಡಿಸೋಜ S/O ದಿ.ಬ್ಯಾಪ್ಟಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257822 ಅಬ್ಬಾಸ್ - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:1-35 ಬಳ್ಕುಂಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257823 Noor Jahan - ನೂರ್ ಜಹಾನ್ W/o ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ PHH(NK) / NCS------400000000-
110300257824 Justine Dsouza - ಜುಸ್ತಿನ್ ಡಿಸೋಜ W/o ಲಾದಿ ಮೈಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257825 ಅಪ್ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-39 ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202220000000016/05/2022
110300257826 sara Aranha - ಲೂಯಿಸ್ ಅರಾನ್ಹ ದೂಜ ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257827 ಹೇಮ ಎಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಹೇಮ ಎಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ W/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202220000000017/05/2022
110300257828 baby yane varija shedthi - 2-76 ಮಜಲು ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ&NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257829 RUKIYA - ಬಿ ಎಚ್ ಹಸನ್ 1-42(1) ಬಳ್ಕುಂಜೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257830 ಬಿ.ಅಹಮದ್ - ಬಿ ಅಹಮ್ಮದ್ S/o ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257831 GUNAVATHI ACHARTHY - ಗುಣವತಿ ಆಚಾರ್ತಿ W/O ದಾಮೋದರ ಆಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257832 Varija - ಕಮಲ ಬೆಲ್ಚಡ್ದಿ W/o ಬೋಜ ಬೆಲ್ಚಡ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300257833 Raindra Pai - ರವೀಂದ್ರ ಪೈ ಮ.ನಂ:1-108 ಕವತ್ತಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257834 ರುಕಿಯಾ - ರುಕಿಯಾ W/O ದಿ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202215000000018/05/2022
110300257835 ಶಾರದ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-88 ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257836 ಸಾರಮ್ಮ - ಮೇಗಿನ ಮನೆ (1-67) ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257837 ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257838 ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ - W/o ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ.ನಂ:2-86 2PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257839 ಬಿ, ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮೂಡು ಬೆನ್ನಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257841 ಹಸನಬ್ಬ - ಕೆ.ಎಚ್.ಹಸನಬ್ಬ S/O ದಿ.ಅಹಮ್ಮದ್ PHH(NK) / NCS------400000000-
110300257842 ರುಕಿಯಾ - ರುಕಿಯಾ W/o ಅಜುಮುದ್ದೀನ್ ಗುಂಡುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257843 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಂಜಾ - ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಂಜಾ S/o ದಿ. ಕೊರಗ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257844 Appi Poojarthi - ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ಐತಪ್ಪ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257845 ಜಗದೀಶ ಆಚಾರಿ - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕವತ್ತಾರು ಅಂಚೆ & ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257846 ಲೀಲಾವತಿ ಆಚಾರ್ತಿ - ಮಾತೃ ಛಾಯಾ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕವತ್ತಾರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257847 ರಘು ಜೋಗಿ - ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮ.ನಂ:1-113(PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202215000000018/05/2022
110300257848 ಸಬೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:1-113(8) ಕವತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257849 ಮರಿಯ - ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-113(5) ಕವತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257850 ಅಲಿಮಮ್ಮ - ಅಲಿಮಮ್ಮ W/o ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸೈಟ್ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300257851 Akkani - ಅಕ್ಕಣಿ ಬೆಲ್ಚಡ್ತಿ W/o ಸೇಸು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257852 ಜಲಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಜಲಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/o ದಿ.ಪದ್ಮ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257853 Girija Devadiga - ಗಿರಿಜ ದೇವಾಡಿಗ W/O ದಿ.ಶೇಖರ ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202210000000018/05/2022
110300257854 Padma Poojarthi - ಕೆಲ್ಲಾರು ಮನೆ (1-150) ಕವತ್ತಾರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257855 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಚಂದ್ರಾವತಿ W/o ದಿ.ಬಾಬು ಸುವರ್ಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257856 ಗುಲಾಬಿ - ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ಮ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257857 PAULIN - ಪೌಲಿನ್ ಅರೋಜ W/o ದಿ.ಮಥಾಯಸ್ ಅರೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300257858 ತೆರೆಜಾ - ತೆರೆಜಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ W/o ಲಿಯೋ ಕ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202215000000016/05/2022
110300257859 RAJIVI - ವೀರಪ್ಪ ಆಚಾರಿ s/o ಬೆರ್ಮ ಆಚಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202215000000016/05/2022
110300257860 NETRAVATHI - 2 - 131 ಕವತ್ತಾರು ಭಟ್ಟಬೆನ್ನಿ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257861 Sharada - ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ಯ S/O ದಿ.ಜಿನ್ನಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257862 ಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಜನನಿ ಮ.ನಂ: 1 - 113(1) ಕವತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****270217/05/2022FPS****270217/05/202220000000017/05/2022
110300257863 SHAKUNTALA - 1-104 ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300269042 Vedavathi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-48, ಮಲಪಾಡಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300269045 ಸರಸ್ವತಿ ಆಚಾರಿ - ಮರಿಮಾರು ಮನೆ (2-44) ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110300269143 ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಸಂತಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ (2-42) ಬಳ್ಕುAAY(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202235000000016/05/2022
110300269604 ಹನುಮಂತ - ಐಕಳ ಪಾದೆ ಮನೆ, ಕುದ್ರಿಪದವು ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269606 ಹನುಮಂತ ಕಂಬಳ - ಐಕಳ ಕೋರೆ, ಕುದ್ರಿಪದವು ಅಂಚೆ, ಐಕಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269628 Vasanthi Shedthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-103, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202210000000018/05/2022
110300269629 Saraswathi Shedthi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-93(1) ಕಲ್ಲಮರ್ಗಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300269632 Jacintha D Souza - ಜೆಸಿಂತ ಡಿಸೋಜ W/O ಜೆಪ್ರಿಯಾನ್ ಡPHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202215000000018/05/2022
110300269633 VANAJA DEVADIGA - ವನಜ ದೇವಾಡಿಗ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300269964 ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ - 1-14(2) ಮಾತೃ ಛಾಯ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****270216/05/2022FPS****270216/05/202220000000016/05/2022
110300280793 anjalin lobo - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-109, ದೇವಸ ಮನೆ,ಉಳೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280794 ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ - 1.2 ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280798 ಶೇಖರ ಮುಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-18, ಶೇಖರ ಮೂಲ್ಯ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280800 ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-60, ಕಡಮ ಮನೆ, ಉಳೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280802 VASANTHI SHEDTHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-5, ತಿಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280840 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280843 Olivia Sequeira - ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ S/O ದಿ.ಲಿಗೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280844 Alice D Souza - ಆಲಿಸ್ ಡಿಸೋಜ W/o ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280846 ಹೆರಾಲ್ದ್ ಕುಲಾಸೊ - ಪೊಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-108 ಕೊಲ್ಲೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280847 ನೋಬರ್ಟ್ - ನೊರ್ಬಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ S/o ದಿ.ಮಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280857 ಲಲಿತ ಶೆಡ್ತಿ - ಕೋಟ್ನಾಯ ಗುತ್ತು ಮ.ನಂ:2-52 ಬಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280859 ಎಂ ಚಂಪಾ - ಎಮ್.ಚಂಪ W/O ದಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280867 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಲ್-ಝೈNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300280871 ಅಲೀಮಮ್ಮ - ಅಲಿಮಮ್ಮ W/o ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280872 ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮೂಡುಬೆನ್ನಿ ಮನೆ (1.143) ಬಳ್ಕುಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280874 ಬೀಪಾತಿಮ - ಬಿ.ಫಾತಿಮ W/O ದಿ. ಬ್ಯಾರಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280875 ಆಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್‌ - ಶರೀಫ್ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280877 ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ - ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ S/O ದಿ.ಥೋಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280880 Rosaline Dsouza - ರೋಸಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ W/o ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280881 ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ - ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ S/o ದೂಜ ಡಿಸೋಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280882 ಜೆರೊಂ ಡಿ,ಸೋಜ - ಜೆರೋಮ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280884 ಭಾರತಿ ಕೆ ಹೆಗ್ದೆ - ಭಾರತಿ ಕೆ ಹೆಗ್ಡೆ W/o ಕೃಷ್ಣ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280885 margarat ,v, danthis - ಮಾರ್ಗ್ ರೇಟ್ ವಿರ್ಜಿನ್ ದಾಂತಿಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280886 ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೂವಿಸ್‌ - 2-93 ವಿನೀತ್ ಕಾಟೇಜ್ ಬಳ್ಕುಂಜೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280889 ದುಲ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜ - ದುಲ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜ W/o ದಿ.ಎಸ್ತು ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280890 ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ - ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌಸ್ (2-110) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280896 ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿ,ಸೋಜ - ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ S/o ದಿ.ಮಾರ್ಕ್ ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280897 SHAILA JYOTHI ARANHA - ನೆಲ್ಸನ್ ನೋರ್ಬಟ್ ಲೋಬೋ S/o ಹೆನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280898 ವಿನ್ಸೆಂಟ್‌ ಡಿ ಸೋಜ - ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ S/o ಬೆಲ್ಚರ್ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280903 ಪೆಲ್ಸಿ ಟಾಸ್ ಡೇಸಾ - ಫೆಲ್ಸಿಟಾಸ್ ಡೇಸಾ W/o ಜೋನ್ ಜೋಸೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280909 ಪಿ ಫ್ಪಾನ್ಸಿಸ್ ಮಿನೆಜಸ್ - 2-77NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280919 ರತ್ನ ಪೂಜಾರಿ - ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-156 ಬಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280927 ಶಾಂಭವಿ - ಶಾಂಭವಿ W/O ದಿ.ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280928 ಬಿ.ಎಚ್.ಖಾಸಿಂ - ಬಿ.ಎಚ್.ಕಾಸೀಂ S/O ದಿ.ಉಮರಬ್ಬ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280938 ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ದಿ.ಗೋಪಾಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280939 Juliana Mascarenhas - ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಿಯಸ್ S/o ಮಾರ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280941 ವಾರಿಜ ಸುವರ್ಣ - ವಾರಿಜ W/O ದಿ.ಮುತ್ತಯ್ಯ ಶೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280942 ಲೊರೆನ್ಸ್‌ ಮಿನೇಜಸ್ - ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಿನೇಜಸ್ S/o ದಿ.ಮಾರ್ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280946 ಕೆ,ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ರಾವ್‌ - ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಾವ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಕೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280947 ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ ರಾವ್‌ - ನಾಗಭೂಷಣ್ ರಾವ್ S/O ದಿ.ಕೆ.ರಾಮಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280951 Sibal Vailet - ಜೋನ್ ಬಿ.ಸಲ್ಡಾನ S/O ದಿ.ಅಲ್ಬರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280953 ಯಮುನಾ - ಯಮುನಾ W/o ಶೀನಪ್ಪ ಅಜಿಲ ಕವತ್ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280954 ಇಂದಿರಾ - ಇಂದಿರಾ W/o ದೇಜಪ್ಪ ಮ.ನಂ:2-157NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280958 ಸುವಾಸಿನಿ ಶೆಡ್ತಿ - ಸುಹಾಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/o ದಯಾನಂದ ಶೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280963 Rosy D Souza - ರೋಜಿ ಡಿಸೋಜ W/O ಜೋನ್ ಡಿಸೋಜ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300280976 ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಮತ್‌ - ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಮತ್ S/O ದಿ.ಕೇಶವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300280983 ರಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ರಮಣಿ W/O ದಿ.ಮುದ್ದಣ್ಣ ಚೌಟ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286106 ಶಾರದ ಯನ್ ಕರ್ಕೆರ - 3-47 ಕೆರೆ ಕಾಡು ಮನೆ ಅಂಚೆ ಕೆಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291880 Jacintha Lilly D Souza - ೧-೧೧೬ ಓಡುಬೆಟ್ಟು ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300291882 alex d souza - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-115 ಉಳೆಪಾಡಿ ಒಡಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291885 ಕೆ.ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಭಟ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-72 ಕಡಮ ಹೌಸ್, ಉಳೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291887 Jalaja Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-94 ಉಳೆಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291890 ಜ್ಯೋತಿ ಆರ್ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-79, ಕೈಯೋದ್ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291892 ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-42, ಮಾರ್ದಬೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291897 SHEELA SHETTY - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-10, ುಉಳೆಪಾಡಿ ಗುತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291898 ಅಪ್ಪಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-88, ಮಡಿವಾಳ ಬೆನ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291899 Girja Moolya - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-52, ಬಾರ್ಕೂರು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291903 ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಟಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ S/o ದಿ. ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291914 ಅಪ್ಪಿ ಶೆಡ್ತಿ - ಅಪ್ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/o ದಿ.ಸಿದ್ದು ಶೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291916 ಎಂ ಆಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ - ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮ ನಂ 2-60NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291918 ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ,ಸೋಜ - ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ S/o ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291929 ಸುಜಾತ - ಸುಜಾತ W/O ಕೆ.ಗೋಪಾಲ್ ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291932 reeta d souza - ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜ W/o ದಿ.ರೆಪೆಲ್ ಡಿಸೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291933 ಸಿರಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಡಿಸೋಜ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291934 ಅಜ್ಮಾ - ಹಾಝ್ರಾ W/o ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬ್ಯಾರಿ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291935 ಲೂವಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಲೂವಿಸ್ ಡಿಸೋಜ S/o ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291936 ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾನ - ಡಿ.ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ s/o ದಿ.ಗೋವNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300291937 ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜ s/o ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291940 ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೊಟ್ನಾಯ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-49 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291944 Lavina Sophia Menezes - ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ S/O ದಿ.ಮೈಕಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291945 ಸಿಸ್ಟರ್‌ ಹೆಲೆನ್‌ ಮೇರಿ - ಪ್ರೊವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಳ್ಕುಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291948 Lavina Jennet D Souza - ಮಿತ್ತ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-145 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291949 ಇನಾಸ್ ಮೋನಿಸ್ - ಇನಾಸ್ ಮೊನಿಸ್ S/o ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮೋನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300291950 Aisamma - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:1-113(28) ಕವತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291951 ಸಾಂಬ್ರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸಾಂಬ್ರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ದಿ.ವಾಸು ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291952 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ರಾಮಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291955 ತೆರೆಜಾ - ತೆರೆಜಾ W/o ಆಂದ್ರು ಡಿಸೋಜ ಕವತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291960 ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ - ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ದಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291961 ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಂತ ಭೂಮಿ ಮ.ನಂ:2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291968 ಜುಲಿಯಾನ ಡಿ ಸೋಜ - ಜೂಲಿಯಾನ ಡಿಸೋಜ W/O ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291971 ಲಲಿತ - ಲಲಿತ W/O ಭಾಸ್ಕರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291976 ಪಾವುಲ್ ಪಿಂಟೊ - ಪೌವ್ಲ್ ಪಿಂಟೋ S/O ದಿ.ಪೇದ್ರು ಪಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291979 ಸೋಮೋಜಿ ರಾವ್ - ಸೋಮೋಜಿ ರಾವ್ S/O ದಿ.ಚಂದೋಜಿ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291985 ಯಮುನಾ - ಯಮುನಾ W/o ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291986 ಗುಣಾವಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಗುಣವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/o ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291993 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ S/O ದಿ.ಚಂದೋಜಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300292088 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿ S/O ದಿ.ದೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292094 ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ W/o ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295518 SULOCHANI SHETTY - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-49 ಹೊಸಮನೆ, ಉಳೆಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295522 leena crasta - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-59 ಕಡಮ ಮನೆ, ಉಳೆಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295528 ಜೋಸೆಫ್ ಮೀನೇಜಸ್ - ಜೋಸೆಫ್ ಮಿನೇಜಸ್ S/O ದಿ.ಅಲೆಕ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295529 Hilda Sequeira - ಹಿಲ್ಡಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ D/o ದಿ.ಜೋನ್ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295721 Babylatha - W/O ಅಶ್ವತಾಮ ಮನೆ ನಂಬರ್1-82(4),AAY(NK) / NCS------350000000-
110300324022 Usha - 1-43(3)ವಜ್ರೇಶ್ ವಿ ನಿವಾಸ ಚಯಾನಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300324464 ವಿಲಾಸಿನಿ ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - 1-113(25) W/o ರಮೇಶ್ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300324465 GIRIJA - 2-134(2) ಕೋಂ ಸುಧಾಕರ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300324466 Sandhya - D NO:2-158(2), W/o ಸತೀಶ್ ಕವತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324467 Narayana Y Shetty - ಮ ನಂ:1-125(1), S/o ಸಿಂಧು ಶೆಡ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300324472 ಜ್ಣಾನೇಶ್ವರಿ - ಮ ನಂ:1-10(2), C/O ಶಕುಂತಳಾ ಶೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300325235 K.G.Manohar - ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು ಬಳ್ಕುಂಜೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326144 Francis D Souza - 1-73 ಕಡಮ ಮನೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300326798 Pushpa Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-93 ಕಲ್ಲಮರ್ಗಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300328063 ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ಸುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328306 ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಣಾಮ್ ಮ.ನಂ:1-105(1)PHH(NK) / NCS------200000000-
110300329255 John Lobo - S/o ಪೀಟರ್ ಲೋಬೊ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/20225000000018/05/2022
110300331329 Shakunthala Shetty - W/o ದಿ.ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331330 Kushala Shetty - ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300331337 Umesh M Shetty - ಮಾಗಂದಡಿ ಮನೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300331339 Shambavi - W/o ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202215000000018/05/2022
110300331340 Babraya Acharya - ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-82(1) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300331341 Shekara Shetty - S/o ಕುಪ್ಪ ಮಾಣ್ಯ ಮ.ನಂ:1-83 ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****270218/05/2022FPS****270218/05/202210000000018/05/2022
110300333918 VINCY LANCY PINTO - ಮುಂಡಿಕಾಡು ಮನೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ &NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300334902 Asmath - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕವತ್ತಾರು ಅಂಚೆ & ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334903 Harinakshi - ಮನೆ ನಂ.1-99(1) ಹರಿಕೃಪಾ ಹೌಸ್ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300334904 Benedicta Dsouza - ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಅಂಚೆ & NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300334905 Naveen - S/o ಶೇಖರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತಾರಿದಡ್ಪು ಶPHH(NK) / NCS------100000000-
110300334906 Hemavathi R Shetty - W/O ರಘುಪತಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ #1-42(2)PHH(NK) / NCS------200000000-
110300334907 Albert Castelino - ಬಿನ್ ದಿ. ಮಾರ್ಷೆಲ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ