REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152924 SUJAYA K SHETTY - ೨-೫೮ ಕರ್ನಿರೆ ಗುತ್ತು ಮನೆ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154798 GIRIJA - ಮಾತೃ ಛಾಯ ೧-೪೩ ಕರ್ನಿರೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154827 Stephen Benjamin Coelho - S/O ಫಿಲಿಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ #2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300160385 NALINAKSHI - ದೇಜಮ್ಮ ನಿವಾಸ ೧-೩೧ ಕೊಪ್ಪಲ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300161727 BABY S SUVARNA - ಶಿವಗಿರಿ ೧-೧೦ ಪಚ್ಚಂಗೇರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161883 Shobha Achari - S/O ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರಿ #1-113/34 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300165185 Vasanthi Poojary - ೧-೧೧೨ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300165192 Jameela Mahammed - ೨-೩೦ ಮಹಾರ ಮಂಜಿಲ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300165193 JAINABI - ೨೧೦೫ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300165197 JALAJAKSHI - ೧-೩೮ ಕೊಪ್ಪಲ ತೋಟ ಮನೆ ಕರ್ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300165201 PRABHAVATHI - ಸಾನ ತೋಟ ಮನೆ ೧-೭೬ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300165202 Gulabi Devadiga - 1-106 ಸರಿತ ನಿವಾಸ ಕವತ್ತಾರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------350000000-
110300165208 Kumari R Ajila - ೧-೯೯ ಕೊಡಮಜಲು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300165211 SUMATHI SHETTY - ೧-೮೮ ಕರ್ನಿರೆ ಬೈಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300165213 KOLLU SAPALTHI - ೨-೪೫ ಸರಸ್ವತಿ ನಿವಾಸ ಬೊಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165215 Nancy Dsouza - ೨-೯ ಮುಗ್ಗೇರು ಬೈಲು ಮನೆ ಕರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300167509 ಲತಾ - ೧-೪೪ ಪಟ್ರೆ ಗುತ್ತು ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300168507 Asmath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹೆಚ್.ಕೆ ಅಹ್ಮದ್ #2-8NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172671 LEELA ALIYAS ASHA - ೨-೧೩೨ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172720 Chandravathi - W/O ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ #1-50 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172753 Lizzey Mascarenhas - ೨-೩೮, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172871 Gulabi - W/O: ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ 1-4ಏ ಕೊಪ್ಪಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172888 Dulcin D Souza - ೨-೨ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೌಸ್ ಕರ್ನಿರೆ ಕರ್PHH(NK) / NCS------400000000-
110300173062 Suresh Poojary - S/O ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ 1-67,ಕಡವಿನ ಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300174842 Yamunakshi N - ಯಮುನಾಕ್ಷಿ ನಿಲಯ ೨-೧೩೮ ಮುಲ್ಲ ಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174913 Sujatha - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ೨-೧೦೨ ಮುಳ್ಳು ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174928 SHANTHI D SOUZA - ಪಿಲಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ೨-೧೪ ಕರ್ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175022 ROSALIN D SOUZA - ೧-೧೧೭ ಪರಾಡಿ ಮನೆ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300175062 ಲಿಡಿಯ ಕುವೆಲ್ಲೊ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋ ಡಿಸೋಜ #2-7 ಮುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300175112 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****957018/05/2022FPS****957018/05/202220000000018/05/2022
110300175118 Shantha Poojari - W/O ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ #1-32-1 ಮಜಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110300175304 Mariyamma - ಶಂಶುದ್ದೀನ್ 1-113 (30) ಸೈಟ್ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175309 SURAIYA - ೨-೧೧೮ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಳ್ಳ ಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300175316 Laden Coehlo - ಮುಗ್ಗೇರು ಬೈಲು ಮನೆ ೨-೫ ಮಂಗಳೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300175319 Andru Coelho - ಮುಗ್ಗೇರು ಬೈಲು ಮಂಗಳೂರು ಕರ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300175378 BABY - ೨-೮೨ ಮುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300175442 Gangamma - W/O ಹರಿಯಪ್ಪ #1-22(1) ಹೊಸವಕ್ಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110300176672 MEENAKSHI - W/O ಕೇಶವ ದೇವಾಡಿಗ #1-33 ಕೊಪ್ಪPHH(NK) / NCS------400000000-
110300177053 Jubaidha - W/O: ದಿ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 2-46 ಹೊಸಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300181567 Jayanthi - ೧-೩ ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಮಾದಿಗುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182480 Padmavathi Devadiga - ೧-೧೧೩ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾ ಕವತ್ತಾರು ಕವPHH(NK) / NCS------450000000-
110300184422 Vanitha - W/O ಕರುಣಾಕರ #1-55 ದುರ್ಗಾ ಛಾಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186552 Anandi - W/O ಭೋಜ # ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಕವತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186698 Muneera - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಾವ 2-36(6) ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186773 Asmath - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 2-87 ರಂಜಾನ್ ಮಂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186795 Alentina D Souza - W/O ಸುನಿಲ್ ಒಸ್ವಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186805 M A Fathimath Fouziya - W/O ಕರ್ನಿರೆ ಸೈಯದ್ ಜುಬೇರ್ #1-5NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300236152 YAMUNA - 2 - 84 (1) ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಕರ್ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236153 ಸರಸು - ಸರಸು W/o ದಿ.ಬಾಬು ಕರ್ನಿರೆ ಮುಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300236154 ಅಪ್ಪು ದೇವಾಡಿಗ - ಅಪ್ಪು ದೇವಾಡಿಗ S/o ರಾಮಣ್ಣ ದೇವಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236155 ಜಯ ಬಿ.ಸುವರ್ಣ - ಜಯ ಬಿ ಸುವರ್ಣ S/o ದಿ.ನಾಥು ಮುಕಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236157 ಸುಶೀಲ - ಸುಶೀಲ W/O ದಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ನಂಬ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236158 ಐತ - ಐತ S/O ದಿ.ಚಲ್ಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-8AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236160 ಶಿವ - ಶಿವ S/O ದಿ.ಪೀಂಚಿಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236161 ಅಂಬಾ - ಅಂಬಾ W/O ದಿ.ದೋಂಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300236162 MAMATHA - ಮಮತ W/o ದಿ. ತಿರುಮಲೇಶ ಸಂಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300236163 ರೇವತಿ - ರೇವತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ಭುಜಂಗ ಪೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236164 ಸುಂದರಿ - ಅಗರ ಗುತ್ತು ಮ.ನಂ:1-57 ಕರ್ನಿರೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237417 ಲೋಲಾಕ್ಷಿ - ಲೋಲಾಕ್ಷಿ W/O ದಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಟ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240612 ಪ್ರೇಮನಾಥ - ಪ್ರೇಮ್ ನಾಥ್ S/O ದಿ.ವೀರಪ್ಪ ಸೈPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240613 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ S/o ಸೋಮಯ್ಯ ಸಫಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300240614 ಜೂಲಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ - 2 - 14 ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240615 ಆನಂದ ದೇವಾಡಿಗ - ಉಷಾ ನಿವಾಸ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300240616 ಗಣೇಶ.ಪಿ.ಕರ್ಕೆರ - ಗಣೇಶ್ ಪಿ ಕರ್ಕೇರ S/o ದಿ.ಪೊರಲ PHH(NK) / NCSBiometric****980913/05/2022FPS****980913/05/202220000000013/05/2022
110300240617 ಪ್ರಭಾಕರ - ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ S/O ದಿ.ವೀರಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300240618 SARASWATHI - ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ.ಪುದ್ದ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300240619 BAHAVANI - ೧-೨೯ ಕೂಸು ನಿವಾಸ ಕರ್ನಿರೆ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240620 ಕರ್ಗಿ ಪೂಜಾರಿ - ಮಜಲ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಕರ್ನಿರೆ ಕೊಪ್ಪಲ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257864 JUBEDA - ಜುಬೇದ W/O ದಿ.ಶೇಕಬ್ಬ ಮನೆ ನಂಬ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257865 MARIYAMMA - 1-113(4) ಕವತ್ತಾರು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257866 ಶಾಂತಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ.:1-113(9) ಕವತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300257867 ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ - ಕವತ್ತಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-113(PHH(NK) / NCS------100000000-
110300257868 LINGAMMA POOJARTHI - ಲಿಂಗಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮ.ನಂ;1-84 ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300257869 ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ - ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257870 varija - ರಾಮಣ್ನ ಆಚಾರಿ ಮ.ನಂ:1-82(2) ವಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300258186 ಮೈರೆ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ - ಮೈರೆ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ W/O ದಿ.ಮುದರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258187 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ನಾರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300258190 ಸುಶೀಲ - ಕರ್ನಿರೆ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:2 - 11PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258191 ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪೊರಾಮ - ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫೆರಾವೊ 2 - 10(1)ಮುಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258192 ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಸ್ವಾಲಿಹ್ - ಮಹಮ್ಮದ್.ಸಾಲಿಹ್ S/O Late.ಅಹಮ್ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300258193 ರಾಕಿ ಕುವೆಲ್ಲೊ - ರೋಕಿ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಮುಗೇರು ಬೈಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258194 VANAJA S KOTIAN - ವನಜ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ W/o ಶೇಖರ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110300258195 ಇಬ್ರಾಹಿಂ.ಬಿ.ಎ - ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿ ಎ S/o ದಿ.ಅಬುಬಕ್ಕರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300258196 ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪೆರಮ - ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಫೆರಾವೋ S/O ದಿ.ಜೆಫ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258197 Yashodha Srinivas - ಯಶೋಧ W/o ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮ.ನಂ:2-2PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258198 ಗುಲಾಬಿ - ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರಿ W/o ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300258199 SAROJINI - ಸರೋಜಿನಿ W/o ದಿ.ಸದಾಶಿವ ಸೈಟ್ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258200 SUSHEELA - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ೨-೧೦೬ ಮುಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300258201 ಜುಲಿಯಾನ ಡಿಸೋಜ - ಜೂಲಿಯಾನ ಡಿಸೋಜ W/o ವಾಲ್ಟರ್ ಮೋಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300258202 ವಿಜಯ - ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕೃಪಾ ಮ.ನಂ:2-112 ಸೈಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258203 ಖಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ - ಕಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ S/O ದಿ.ಮೊಯ್ದಿನ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300258204 JAYA LAKSHMI - ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-114 ಕರ್ನಿರೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300258205 KUSHALA MADIVALTHI - ಕುಶಲ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ W/O ರಾಮ ಮಡಿವಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110300258206 GULABI - 2 - 139 , ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮನೆ ಕರ್ನಿರPHH(NK) / NCS------400000000-
110300258207 ಕೆ.ಎಂ.ಐಸಮ್ಮ - ಆಯಿಷಾ ಮನ್ಜಿಲ್ (2 - 120) ಕರ್ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300258208 ರಾಜೇಂದ್ರ - ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮ.ನಂ:2-95 ಕರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258209 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ಚಮದು ಪೂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258210 ರಾಜೀವಿ - ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-133 ಕರ್ನಿರೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300258211 PUSHPA - ೨-೧೩೫ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300258212 ವಿಜಯ - ವಿಜಯ S/O.ದಿ.ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300258213 ಅಶೋಕ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ - ಅಶೋಕ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300258214 ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ - ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ w/o ದಿ.ರಂಗ ಭಟ್ಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300258215 LALITHA SHETTY - ಲಲಿತ ಶೆಟ್ಟಿ W/o ಕುಂಙ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300258216 VASANTHI - ವಸಂತಿ w/o ಅಶೋಕ ಸಪಳಿಗ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258217 ಜಯ - 1-70(1) ಒಂರ್ಭದೇಲ್ ಮನೆ ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258218 JALAJA POOJARTHI - ಜಲಜ w/o ದಿ.ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300258219 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿ W/o ಕುಟ್ಟಿ ಪೂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258220 ಲಲಿತ - 1-85 ತೆನ್ನಯಿ ತೋಟ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258221 ಇಂದಿರಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-48 ಪಟ್ಟೆ ಗುತ್ತು ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110300258222 ಯೋಗೀಶ - 1-46 ಬಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುತ್ತು ಕರ್ನಿರೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300258223 Vasanthi Poojarthi - 1/46 ಪಟ್ಟೆ ಗುತ್ತು ಹೌಸ್ ಕರ್ನಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258224 ಜಗನ್ನಾಥ ಸುವರ್ಣ - ಜಗನ್ನಾಥ ಸುವರ್ಣ S/o ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258225 ವಿಠಲ ಪುಜಾರಿ - ವಿಠಲ ಅಮೀನ್ S/o ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300258226 ಶಾರದ - 1/19 ರಣೋಳಿ ಮನೆ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚೆ &AAY(NK) / NCS------350000000-
110300258227 ಶಾಂಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿ - 1-35 ಕರ್ನಿರೆ ಕೊಪ್ಪಲ ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258228 ಶಶಿಕಲ - ಶಶಿಕಲಾ W/o ರಾಮಚಂದ್ರ ಮ.ನಂ:1-3PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258229 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಪಟ್ರೆ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಮ.ನಂ;1-46(2)PHH(NK) / NCS------250000000-
110300258230 ಅಕ್ಕಣಿ - ಅಕ್ಕಣಿ ಮ.ನಂ:1-25 ಕೊಪ್ಪಲ ಕರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300258231 ಗಿರಿಜ ಬೆಳ್ಚಡ್ತಿ - ಗಿರಿಜಾ ಮೂಲ್ಯ W/o ಮಂಜಪ್ಪ ಮ.ನಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258232 ಶಾಂತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಶಾಂತ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/o ಬೋಜ ಬಂಗೇರಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300258233 ಸತೀಶ್‌ ಜಿ ಕುಂದರ್ - ಕೊಪ್ಪಲ ತೋಟ ಹೊಸ ಹೊಕ್ಲು ಹೌಸ್ ಮ.PHH(NK) / NCS------200000000-
110300258234 YAMUNA POOJARTHI - ಯಮುನಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/o ಸೇಸು ಪೂಜಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300258235 Sundari Shetty - ಪಚ್ಚಂಗೇರಿ ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-9 ಕರ್ನಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258236 ರಾಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪಚ್ಚೆಂಗೇರಿ ಮನೆ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCS------50000000-
110300258237 Hajirabi - ಸಿ.ಕೆ.ಮೊಯಿದ್ದಿನ್ S/O ದಿ.ಜಮಲ್.PHH(NK) / NCS------400000000-
110300258238 ATIJAMMA - ಅತಿಜಮ್ಮ W/o ದಿ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮ.ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300258239 ಲೀಲಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ಲೀಲಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ W/O ದಿ.ರತ್ನಪ್ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300258240 ANANDA - ಕೊಪ್ಪಲ ತೋಟ ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-30 ಕರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300258241 ಕಮಲ - ಮಾದಿ ಗುರಿ ತೋಟ ಮನೆ ಮ.ನಂ:1-39 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300258242 INDIRA - ಇಂದಿರಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/o ವಿಶ್ವನಾಥPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258243 ವಿಠಲ ಸುವರ್ಣ - ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾರ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258244 ಶಾಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಶಾಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ W/O ದಿ.ರುಕ್ಕಯ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300258245 Sulochana - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:2-126 ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258246 ಅಮೀನ - ರಮ್ಲತ್ ಮನ್ಝಿಲ್ (2-119) ಕರ್ನಿರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300258247 ISAMMA - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ (2-117) ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------300000000-
110300258248 ಶಶಿಧರ - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮ.ನಂ:2-137 ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258249 ಪೂರ್ಣಿಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ರಾಮಣ್ಣ ಶPHH(NK) / NCS------150000000-
110300258250 Nefeesa - W/O ಕೆ ಎಚ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #2-104/1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300258251 ಐರಿನ್ ಪೆರಾವೊ - ಮುಗೇರ ಮನೆ (2-10) ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258252 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ - ಸಂಪರ ಬೆಟ್ಟು D.No:2-44 ಕರ್ನಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300269647 ವಿಜಯ - 2 - 116 ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕರ್ನಿರೆ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269648 Vijayalakshmi - ಕರ್ನಿರೆ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110300269649 RATHNA.N. SHERIGARA - 2 - 136 , ದುರ್ಗಾನಿವಾಸ ಕರ್ನಿರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300269650 ಜಲಜ - ಜಲಜ W/o ಅಚ್ಚು ಸೇರಿಗಾರ ಸಾಯಿ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300281256 NALINI - 2 - 107 ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281258 ನಿಶಿತ್ - ನಿಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ದಿ. ಸದಾಶಿವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281260 ಗಿರಿಜಮ್ಮ - ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಮ.ನಂ:2-47 ಕರ್ನಿರೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281261 ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ - ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ದಿ. ಕೊರಗ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281265 ಎಸ್ ಮೋಹನ ದಾಸ್ ನಾಯಕ್ - ಎಸ್.ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕ್ S/O ದಿ.ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281267 ಲಲಿತ - ಗುಲಾಬಿ ಛಾಯಾ ಮ.ನಂ:1-40(1) ಕರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281270 ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281274 ಗಿರಿಜ ಶೆಟ್ಟಿ - ಗಿರಿಜ ಶೆಟ್ಟಿ W/o ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281284 Thersa Coelho - ಎವುರಿಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ S/O ದಿ.ಪೀಟರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281285 ರೈಮಂಡ್ ಕುವೆಲೊ - ರೈಮಂಡ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ S/o ಅಂತೋನಿ ಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281286 ಐರಿನ್‌ ಡಿ ಸೋಜ - ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜ W/o ದಿ.ವಿನ್ಸೆಂಟ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281287 ಕೆ ಎ ಸಿದ್ದಿಕ್ - 2-880 ಮುಳ್ಯ ಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281290 ಕೆ ಗಣೇಶ - ಕೆ ಗಣೇಶ್ S/o ದಿ.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300291988 KAMALA - ಕಮಲ ನಿವಾಸ ಮ.ನಂ:1-34 ಕವತ್ತಾರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292092 ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾದಿ ಗುರಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292096 ನಳಿನಾಕ್ಷಿ - ನಳಿನಾಕ್ಷಿ W/O ದಿ.ಮಾಧವ ಶ್ರೀಯಾನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300292097 ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ - ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ವೀರಪ್ಪ ಶೆಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292098 ಕೊಲ್ಲು - ಬೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚೆ & ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300292100 ಜೋಯ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಜೋ ಡಿಸೋಜ S/o ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292101 ಶೇಕರ ದೇವಾಡಿಗ - ಶೇಖರ ದೇವಾಡಿಗ S/o ಹೂವಯ್ಯ ಮ.ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292102 ಮೈಮುನಾ - ಕೆ.ಸೈದಾಲಿ S/O ದಿ.ಕೆ.ಅಹಮ್ಮದ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292103 ಲೋಲಾಕ್ಷಿ - ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ದಿ.ನೀಲಯ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292105 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ S/o ದಿ.ನರಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292106 ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುವೆಲ್ಲೊ - ಮುಗೇರು ಬೈಲ್ ಹೌಸ್ (2-12) ಕರ್ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295537 ಸಂಪಾವತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಸಂಪಾವತಿ W/O ಮಾಧವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295538 LILA shdthi - ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ದಿ.ಕುಟ್ಟಿ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295539 ಪ್ರಭಾ ಡಿ ಸೋಜ - ಪ್ರಭಾ ಡಿಸೋಜ W/o ಜೋನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300325792 Muneer Ahammad - ಬಿನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110300327659 Asha - ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಕವತ್ತಾರು ಅಂಚೆ & ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331333 Nauseen - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ #2-130 ಸೈಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334908 Santhosh k Shetty - ಆಶೀರ್ವಾದ್ ನಿವಾಸ್ ಕರ್ನಿರೆ ಪಚ್ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300334909 Pramodhini - W/o ದಿ.ಪರಶುರಾಮ್ ಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300336766 Amitha Shetty - ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ 2-66 ಕರ್ನಿರೆ ಕರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300336767 Balakrishna Kundar - ಆನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 2-131 ಕರ್ನಿರೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300336770 Asha - ಉಮೇಶ್ 1-41 ಕರ್ನಿರೆ ಕೊಪ್ಪಲ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300336773 Padmavathi Mukhesh - ಮುಖೇಶ್ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ 1-42 ಕೊಪ್ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300336774 Shyla Yane Srilatha Prabhu - ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭು 2-47/1 ಕರ್ನಿರೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300336777 Agopith D Souza - ಫಿಲಿಪ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ 2-87 ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300336779 MURALIDHARA SHETTY - S/O ನಾಗಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1-92 ಮಾಗಂದPHH(NK) / NCS------50000000-
110300337214 Asha Acharya - ದಾಮೋದರ ಆಚಾರ್ಯ 1-82/1 ಕವತ್ತಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300337856 Shobha Madivala - ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 1-113/33 ತುಳಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300337857 Rekha M Poojary - ಮಾಧವ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ 1-113/29 ಸೈಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339067 Gulabi Shetty - ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ 1-91 ಕವತ್ತಾರು ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300339108 Gulabi - ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ 1-113/15 ಕವತ್ತಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300342218 Asmabi Shaban Mohiuddeen - W/O ಬಿ ಎಸ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ #2-37PHH(NK) / NCS------250000000-
110300343154 Joshna Coelho - ೨-೧೩ ಮುಗ್ಗೇರು ಬೈಲು ಮನೆ ಕರ್ನಿರೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300343216 Sambreen - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ #2-80(4) ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300343769 Vasanthi Nilaya Kotian - W/O ನೀಲಯ್ಯ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #1-83PHH(NK) / NCS------50000000-
110300347608 MAMTHAZ - ೨-೧೨೩ ಅಲ್- ಸೌಧ ಮಂಜಿಲ್ ಸೈಟ್ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300348207 Chandrika C Poojary - W/O ಚಂದ್ರಹಾಸ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ #1-7 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300348232 Vilma Lavina Feravo - D/O ರೈಮಂಡ್ ಫೆರಾವೊ ಮನೆ ನಂ.1-11PHH(NK) / NCS------200000000-
110300349714 Hajira - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಏಚ್‌ ನ 1-1PHH(NK) / NCS------150000000-
110300354898 REVATHI - W/O ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ೨-೭೮ ,ನ್ಯೂ ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110300355058 Sajida - W/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿರಾಜ್ ಕರ್ನಿರೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300358266 Maimuna - W/O ಸೈಯದ್ ದಾವೂದ್ ಆಲಿ #2-36(4)PHH(NK) / NCS------200000000-
110300358339 Ganesh Shetty - C/O ಗುಡ್ಡ ಶೆಟ್ಟಿ #2-49 ಹೊಸಮನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300359656 Ramani Poojarthy - ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 1-81, ಪೇಲ್ತಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110300360753 Vanupama Shetty - ಗುಣಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 1-84 ಕರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300361997 Thahira - ೨-೧೨೧ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಲ್ಲ ಗುಡ್ದೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300365369 Sujatha Shetty - 1-88 ಗುಜೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕವತ್ತಾರು ಗ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300365378 Meenakshi Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ #1-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300365963 Nalini Kotian - 1-114 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮನೆ ಪೆಲೆತ್ತಡಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300365965 Rama K Shetty - 1-107 ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕವತ್ತಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300366227 VIMALA - ಸಿಂಧು ಸ್ಮೃತಿ ೧-೨೦ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366610 VISHALAKSHI - ಹೊಸ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆ ಕರ್ನಿರೆ ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300369572 Savitha Sadananda Devadiga - C/O ಕುಡ್ಡು ದೇವಾಡಿಗ 1-113(11) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371078 Sarojini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300371409 Diana Dsouza - ೧-೨೨/೨ ಡಿವೈನ್ ಹೌಸ್ ಕೊಡಮಜಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372235 Sundari K Suvarana - W/O ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ #17-37 ಹರಿಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375297 Unaiza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ # ಫ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376168 Sulochana - W/O ದಿ. ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ #4-41 ಆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378426 Narayana Manjanna Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300379101 Gunalatha Poojarthy - C/O ಶಂಭು ಪೂಜಾರಿ #1-82(3) ಓಂಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300379333 Shakunthala Ajila - D/O ಸುರೇಶ್ ಅಜಿಲ್ಲ #೧-೭೨/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
Top