REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200216120 M Vijayalaxmi Bhagavath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್ ವರದಾರಾಯ ಭಾಗವತ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300152365 Suparna N - W/O ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಅಜಿಲ #1-73 ತೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300152506 Shagufa Sultana Fayaz Ahamed - W/O ಫಾಯಜ್ ಅಮಮ್ಮದ್ #೧-೨೪೭.೨ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152676 Krishnappa Poojary - S/O ಲೇಟ್ ಸೇಸು ಪೂಜಾರಿ #೨-೬೧ .NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300153224 Veneshiya Suman D Souza - D/O ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೋಜ #2-70(4)NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154616 Bhanumathi Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ #NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300154629 GEETHA - ೨-೧೬೦/೧ ಗಿರಿಜಾ ನಿವಾಸ ಅಂಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154662 Premalatha - W/O: ರಾಮ #1-4 ದುರ್ಗಾ ಸದನ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155196 Niveditha - W/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ #3-41(4) ಭುವನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155289 Latha - ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ 1-80/1, ಅಮೃತ್ವರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155363 SYANDI PHILOMEN TAURO - 1-135-1 ಲವೀಶ ವಿಲ್ಲ ಪಾದೆ ಮನೆ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155365 SUNDARI - 1-54 ತೆಂಕು ಮನೆ ಮಟ್ಟು ವಯ ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155468 Akkanni Shetty - 4-12 ಎಲ್ಲದಡಿ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155485 RADHA - 1-54/2 ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಅತಿಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300155502 Mable Emilda Coelho - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಕ್ಸ್‍ವಿರ್ ಕೊಲ್ಹೊ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155542 Vinodha P Shetty - ೧-೧೪ ಸಾಗು ಮನೆ ಕವತಾರ್ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155630 MOHINI R SHETTY - 4-22 ಹೊಸಮನೆ ಕೊಲಕಾಡಿ ಅತಿಕಾರಿಬೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156508 Shantharama Shetty - S/O: ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ # 1- 97,NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300156543 Sarojini Bhat - ೧-೫ ದೇ೦ದದ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ದ ಹತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156630 Sunitha D'Almeida - ಜೇರೋಮೇ ಅಲ್ಫೊನ್ಸೆ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಯ್ಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161872 Baby K - ೧-೬೯/೧ ಮಾತೃ ಛಾಯಾ ನೆಲ ಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161994 RAMANI - 2-101 ನಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162015 Shakuntala Salian - 1-102 ಹೊಸ ಕೊಪ್ಪಲ ಮಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300162090 PARVATHI - ೧-೬೫/೨ ನೆಲ ಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****435417/05/2022FPS****435417/05/202225000000017/05/2022
110300162623 Baby - 3-101 ಕೊಲಕಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅತಿಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162628 Shakuntala - 2-72 ಕೊಡಂಗೆ ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300162631 Sharada - W/O: ಚಂದ್ರ #4-77, ಬಗ್ಗು ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300162632 JAYANTHI - 4-10 ಕಕ್ವ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಪಂಜಿನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162633 Leelavathi - 4-33/1 ಉಪ್ಪಿಕಳ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300162634 Vishala - 4-42/1 ಕಕ್ವ ಉಪ್ಪಿಕಳ ಅತಿಕಾರಿಬೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162643 Veena - W/O ಪದ್ಮಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ #೨-೨೩ ಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300162645 ಸುನಂದ - W/O ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ #೨-೨೧ ಮೈಲೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162660 Pushpa Shetty - 3-56 ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಅತಿಕಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300162823 Sanjeevi Acharya - 4-28 ಉಪ್ಪಿಕಳ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300162845 SUSHILA - W/O ಪುರುಷೋತ್ತಮ #2-65(1) ಬ್ರಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110300163303 KRISHNI - 4-15 ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಲಕಾಡಿ ಮುಲ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300163472 Shantha S. Kotian - W/O: ಶೀನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #3-144 ಕೊಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110300163478 Jyothi R Shetty - 3-35 ತಿಂಗೋಳೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300163643 VASANATH T AMIN - 2-104 ನಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300163773 SHILAJA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ತೋಮ # PHH(NK) / NCS------250000000-
110300163783 Shashikala - 1-100 ಹೊಸ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300163969 Sunanda - W/O ಸದಾಶಿವ #4-31(1) ಸುನಂದ ನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300164020 Meenakshi - W/O ವಿಠಲ್ ಕೆ ಅಂಚನ್ #೨-೧೯ ಶಶಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300164024 ಜಯಶ್ರೀ - 3-197 ಕೊಲಕಾಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಮುಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300164037 RAJEEVI POOJARTHI - 4-20 ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅತಿಕಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110300164059 Veeramma - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ #1-38 ಮಂದPHH(NK) / NCS------450000000-
110300164060 Yashodha Shetty - W/O: ರಾಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ #3-47 ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------100000000-
110300164065 Yogitha V Kotian - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಟಿ.ಕೋಟ್ಯಾನ್ #1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300164069 Amba - 3-79 ಕುರ್ಮಿಲ್ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300164763 Nagaveni - 1-152 ಕಕ್ವ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300165199 SHEENA SHETTY - ೨-೧೭ ಕುಶಲ ನಿಲಯ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300165200 Asha - W/O ರಮೇಶ್ ೨-೫೮ ದಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300165214 MOHINI - ೨-೧೨೫ ಕಡ೦ಬಿಲ ಮನೆ ಕವತ್ತಾರು ಕವತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300165467 Kamala Poojarthy - ೧-೮೦ ಚಂದು ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300165544 Padma - W/O: ಪೂವಪ್ಪ #2-106(1) PHH(NK) / NCS------100000000-
110300165548 Sanjeevi - ೨-೧೦೦ ೫ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಕವತ್ತಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202220000000018/05/2022
110300166451 Kamalakshi - W/O ವಾಸು ಎಸ್.ಪೂಜಾರಿ #೩-೯೭,ಅಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166452 Sooru Poojarthi - 3-127 ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಅತಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166523 Bhoja Mukhari - ೧-೫೫ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300167551 ಕಲ್ಯಾಣಿ - W/O: ರವಿ ಬಿ. ಪೂಜಾರಿ #2-99, ಶ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300167570 ಸುಶೀಲ - W/O ಅಣ್ಣಿ ಕುಂದರ್ ೪-೫ ಕಕ್ವ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167791 Veena S Bhat - 1-36 ಪದ್ಮ ನಿಲಯ ಕವತ್ತಾರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300167841 Laxmi Bai - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ೧-೧೦೧-ಬಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300167909 Divya Kamath - W/O ದಾಮೋದರ್ ಕಾಮತ್ #1-12/1 ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110300167950 Geetha Shenoy - 4-78 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿವಾಸ ಅತಿಕಾರಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****802717/05/2022---100000000-
110300171525 Neelu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300171532 Flavy Dsouza - W/O ಪೌಲ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ'ಸೋಜ ೧-೧PHH(NK) / NCS------250000000-
110300171536 Revathi Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ #2-3PHH(NK) / NCS------250000000-
110300171539 Irene Precilla Dsouza - W/O ಚಾಲ್ಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ ೪-೬೨ ಅನ್ನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300171547 Gulabi R Kundar - ರಾಮಪ್ಪ ಕುಂದರ್ 3-173(3), ದೇವಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300171550 SUSHEELA V SALIAN - 3-160ದುಜಾ ನಿವಾಸ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಅತಿಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300171554 Jyothi - W/O ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ #1-151(3) PHH(NK) / NCS------150000000-
110300171555 Pushpa Madivalthi - 4-6 ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಮೊಯ್ಲೋಟ್ಟು ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171568 Jacintha Rodrigues - W/O ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ೩-೧೭೮PHH(NK) / NCS------100000000-
110300171569 Sharada - 4-42 ಉಪ್ಪಿಕಳ ಮನೆ ಮೊಯಿಲೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171575 SARASU POOJARTHY - W/O ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ #3-26(1) ಶಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171580 Dakshayini - ಗಣೇಶ ದೇವಾಡಿಗ 3-70(2)ಶಿವನುಗ್ರಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300171586 Chandrakala Harish Devadiga - W/O ಹರೀಶ್ ದೊಂಬ ದೇವಾಡಿಗ #3-70(PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171625 Maria Fernandes - W/O ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171643 Rajeevi Kukyan - W/O ಮೋನಪ್ಪ ಕುಕ್ಯಾನ್ 3-77, ರಾಜPHH(NK) / NCS------350000000-
110300171659 Vedavati - W/O ಪದ್ಮನಾಭ #1-39(1) ಶ್ರೀ ಸತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171665 Veena D Souza - W/O ರೋಕಿ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡ #1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171690 Brigit Michael D Souza - W/O ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜ #4-67(1) ಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202210000000018/05/2022
110300171712 Umavathi - ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ 3-27, ಓಂ ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171713 VEDAVATHI HEGDE - 3-17 ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171719 Sindhu - W/O ಲೇಟ್ ರಾಮಣ್ಣ ಸಾಲಿಯಾನ್ # ೨PHH(NK) / NCS------450000000-
110300171732 Baby Poojarthy - W/O ಶಂಭು ಬಂಗೇರ #೩-೭೧ ಮಂಗಳPHH(NK) / NCS------50000000-
110300171756 Saraswathi - W/O ಗೋವಿಂದ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ #1-151(PHH(NK) / NCS------150000000-
110300171788 Melvin Dsouza - S/O ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ #3-152(2) NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300171791 Akkani - W/O ಸುಂದರ ಬಂಗೇರ # 3-92 ದೇವಕೃPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171794 Nirmala Acharya - D/O ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ #2-3 ಪಾದೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171797 Shantha Shetty - ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4-2/1, ಶಿವಕೃಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171802 Geetha - W/O ಸತೀಶ #೪-೩ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300171812 Seetha V Kotian - W/O ಲೇಟ್. ವಿಠಲ ಟಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #3PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171814 Lolakshi Shekhar Poojari - ಶೇಖರ್ ಎಸ್‌ ಪೂಜಾರಿ 1-157/4 ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171834 Mohini K Moolya - ೧-೭ ಮೋಹಿನಿ ನಿಲಯ ಬಲೆಪು ಹೌಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171921 ಕಮಲ - W/O ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ # ೩/೧೨೩ ಕೊಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171947 VANAJA DEVADIGA - 3-136 ವಿಜಯ ನಿವಾಸ ಕೊಲಕಾಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300171954 Bhagyalaxmi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ 1-151(2)PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171955 Chandrakala - 1-150 ಕಕ್ವ ಪಲ್ಕೆ ಕಕ್ವ ಪೊಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171960 Sharada Shedthi - 3-116 ಕೊಲಕಾಡಿ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172002 SHASHIKALA - ೧-೨೬ ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಶಿಮಂತೂರು ಪಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172028 Celine Patrick D'souza - W/O ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ'ಸೋಜ #PHH(NK) / NCS------100000000-
110300172210 Vijaya K Shetty - 2-89 ಬಟರ ಬಾಳಿಕ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300172217 Kusuma Poojarthy - ೧-೬೪/೪ ನೆಲಗುಡ್ಡೆ ಎಳತ್ತೂರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172301 BITTU POOJARI - 3-148 ಕೊಲಕಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172323 Shobha Praveen - W/O ಪ್ರವೀಣ್ ದೇವಾಡಿಗ #4-27(1) PHH(NK) / NCS------150000000-
110300172326 Poornima - W/O ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ #1-64 ನೆಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172335 Sundari Devadiga - W/O ಲೇಟ್ ಸೂರಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ #೪-೨PHH(NK) / NCS------100000000-
110300172337 AMBAVATHI N ACHAN - 4-23ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅತೀಕಾರಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172373 Yamuna - W/O ಸಂಜೀವ ಸಾಲಿಯನ್ # ೪-೧ ಕೊದPHH(NK) / NCS------300000000-
110300172451 Shivappa Mukari - ೧-೨೨/೮ ನಲಗುಡ್ಡೆ ಎಳತ್ತೂರು PHH(NK) / NCS------50000000-
110300172626 LALITHA - C/O ಗೋಪಾಲ್ ಗುಜರನ್ #3-73(4) ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172628 Vimala Bhandari - 1-64 ವಿಮಲ ನಿವಾಸ ಪುತ್ತೂರು ಕವತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172635 Devika Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ #2-3PHH(NK) / NCS------100000000-
110300172644 Seetha Shetty - ೧-೨೭ ಕವತ್ತಾರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಕವತ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202225000000018/05/2022
110300172661 Vanaja K Poojary - W/O ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ #2-124 ಕೋಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172667 Seetha R Poojarthy - W/O: ರಾಘು ಕೋಟ್ಯಾನ್ #4-73 ಮಾತೃPHH(NK) / NCS------300000000-
110300172692 Premalatha M - W/O ಪದ್ಮನಾಭ ಎಚ್ #4-6(4) ಕನಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172702 Baby B Kotian - 1-98 ಹೊಸ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110300172757 Nisha - D/O ವಾದಿರಾಜ #3-109 ಕೊಲಕಾಡಿ ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172848 RAMADEVI - 3-120 ಕೊಲಾಕಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅತಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172925 Chandrika Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ #4-21 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300173078 Latha - W/O ದಾಮೋದರ್ ರಾವ್ #೧-೨೦/೧ ಮಾತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174229 Supreetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನದೇವ #2-54(1)PHH(NK) / NCS------200000000-
110300174462 ಗೀತಾ - W/O ಸದಾಶಿವ ಮನೆ ನಂ 2-25 ಕವತಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174891 Rajeevi - W/O: ನಾರಾಯಣ ಕರ್ಕೇರ #2-82, ಕಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300174910 Leelavathi Shedthi - W/O ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #೩-೧೮ ರೂಪ ನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300174912 Shameela - W/O: ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #2-117 ಕಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300174932 Jane Maria D'souza - W/O ಜೆರೋಮ ಡಿ'ಸೋಜ ೧-೫೦ ನ್ಯೂ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174975 Bharathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಣಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ #PHH(NK) / NCS------250000000-
110300175130 Shubhalatha - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3-78/2 ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****028611/05/2022FPS****028611/05/202220000000011/05/2022
110300175197 LEENA ALMEDA - ಅಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ 1-116, ಮುರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175321 Rajeevi - 2-119 ಪಡುಮನೆ ಕವತ್ತಾರು ಕವತ್ತಾರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175333 Devaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ #1-39NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300176730 Subbalakshmi A Bhath - 3-80(1) ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಕೃಪಾ ಕೊಲಕಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178449 ಸೀತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಮುಖಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179902 Ranjitha P Shetty - 3-72 ಮಹೇಶ್ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181225 Jayashree - W/O: ಶ್ರೀಧರ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ 3-127(1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300181268 Baby - 3-171 ಮೈಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181293 Josna Prashanth - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ #1-59(13) ಜೋಸ್ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300181393 Savitha D Souza - ಮಾಕ್ಷಿಂ ಸುನೀಲ್ ಡಸೌಜ 1/140(1) PHH(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202220000000018/05/2022
110300181714 Pallavi S Bhat - W/O ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಹೌಸ್ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182390 Jeniva Jyothi - W/O ಜೋನ್ ಪೀಟರ್ #2-69 ಗುಡ್ಡೆಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110300182777 Neetha D Amin - W/O ದೇವರಾಜ ಎಸ್ ಅಮೀನ್ #4-43(ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183110 Narsi K Salian - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೋಚು ಸಾಲ್ಯಾನ್ #4-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300183265 Saroja - ಬೀರಪ್ಪ ಕೆ ಎಂ #3-164(2) ಕೊಲಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184452 Seeta Shetty - 2-75 ದೆಪ್ಪುನಿ ತೋಟ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300184686 Vanaja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300184723 Sunita Mohan Karkera - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ್ ಕರ್ಕೇರ #3-1PHH(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202215000000018/05/2022
110300185018 Lalitha - C/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಡಿವಾಳ #1-13 ದೀPHH(NK) / NCS------300000000-
110300185028 SEVANTHI M KOTIAN - 3-104/1 ವನಶ್ರೀ ಕೊಲಾಕಾಡಿ ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185168 Amrith Kala - 1-49 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300186448 DIVYA - W/O ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್‌ 5 ಸೆಂಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186774 SHASHIKALA - 1-107 ಹೊಸ ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300236018 ಸೀನ ಮುಖಾರಿ - ತ/ಹೆ ದಿ| ಗುರುವ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236019 ಗೋಪಾಲ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕುಪ್ಪ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236020 ಬೇಬಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಕೋಂ ಶೀನ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236021 APPI PUJARI - ಕೋಂ ಸಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236022 Leela K - ತ/ಹೆ. ದಿ| ಕಿಟ್ಟ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236023 ಸುಧಾಕರ ಮುಖಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ| ಐತ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236024 ನಾರಾಯಣ ಮುಖಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ| ದೂಜ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236025 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ ದಿ|ವಸಂತ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-59(3AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236026 ಪದ್ಮ - ಕೋಂ ಶೀನ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-5PHH(NK) / NCS------200000000-
110300236027 ಕರಿಯ ಮುಖಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ| ಐತ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300236028 ಗುಲಾಬಿ - ಕೋಂ ದಿ| ಚಂದು ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236029 ಕುಸುಮ - ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-33(2) AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236030 ಗುಲಾಬಿ - ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236097 ಗುಲಾಬಿ - ಗುಲಾಬಿ W/o ಗೋಪಾಲ ಮ.ನಂ:2-158 AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236098 ವನಿತ - 2-155 ಪದವು ಹೌಸ್ ಕವತ್ತಾರು ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236099 ಮಂಜುಳ - ಮಂಜುಳ W/O ರಾಮ ಪದವು ಮನೆ ಕವತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236100 ಸುನಂದ - ಸುನಂದ W/o ಬಾಬು ಕವತ್ತಾರು ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236101 ಪೂವಪ್ಪ ನಲ್ಕೆ - ಪೂವಪ್ಪ S/O ದಿ.ಚೆನ್ನ ಮನೆ ನಂಬ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236103 ಮಲ್ಲಿಕಾ - ಮಲ್ಲಿಕಾ W/o ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸೈಟ್ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236104 ಕಾಡ್ಯ ಮುಖಾರಿ - ಕಾಡ್ಯ ಮುಖಾರಿ ಮ.ನಂ:2-102(1) ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236105 ಕುಸುಮ - ಕುಸುಮ ಮ.ನಂ:2-99(1) ಕವತ್ತಾರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236106 Kamala - ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕವತ್ತಾರು ಅಂಚೆ & ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236107 ಐತಪ್ಪ ನಲ್ಕೆ - ಐತಪ್ಪ S/O ದಿ.ಬೊಗ್ಗು ಮನೆ ನಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236108 Rajeevi - ೨-೮/೧ ಪುಂಡತೋಟ ಮನೆ ಕವತ್ತಾರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236109 UMAKKA - ಉಮ್ಮಕ್ಕ W/o ಐತ ಮುಖಾರಿ ಮ.ನಂ:1AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236110 PONNU - ಸುಂದರ ಮುಖಾರಿ ಮ.ನಂ:2-105 ಕವತ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236111 ನರ್ಸಿ - ನರ್ಸಿ ಮ.ನಂ:2-100 ಕವತ್ತಾರು ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236112 ಸವಿತಾ - ಸವಿತ D/o ತಬುರ ನಲ್ಕೆ ಪುಂಡ ತೋಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236113 ಗಂಗಾಧರ - ಗಂಗಾಧರ S/O ದಿ.ಕುಪ್ಪ ಮನೆ ನಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236114 ವೇದ - ವೇದ ನಲ್ಕೆ W/o ದಿ.ಬೋಜ ಮ.ನಂ:2-AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236115 GIRIJA - ದರ್ಕಾಸ್ ಮನೆ ಮ.ನಂ:2-94 ಕವತ್ತಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236116 ಮೀನಾ - 4-92 ಮುಡು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅತಿಕಾರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300236117 KOTTU - 2-86 ದೆಪ್ಪುಣೆ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236118 ಗಂಗಯ್ಯ - ಪಾಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300236119 ರತ್ನ - 1-42 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಾನೊಟ್ಟು ಅತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236120 ಸಂದೇಶ - 2-87 ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಮೈಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236121 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುಜಾರಿ - 3-159(1) ಮಾನೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮೈಲೋಟ್AAY(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202235000000018/05/2022
110300236122 ರವಿ - 4-11 ಕಕ್ವ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236123 ತಾರಾ ನಾಥ - 4-18 ಕುದುರೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236124 ಸರಸ್ವತಿ - 3-108 ಕೊಲಕಾಡಿ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಅತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236125 ಭಾಸ್ಕರ - 1-22 "ದೇವುತೋಟ" ಮಟ್ಟು ಅತಿಕಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236126 ವಿಶ್ವ ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ - 3-130 ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236127 ವಾಸು - 1-138 ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಕಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236128 ಶಾಂತ - 1-5 ಪಡು ಮನೆ ಮಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿಬೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236129 ಪೆರ್ಗು ಮುಖಾರಿ - 1-141 "ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಿಲಯ" ಅತಿಕಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236130 ಶಾಂಭವಿ - ಬಾನೊಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300236131 ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮತ್ - 2-64 ಕಾಮತರ ಕಾಡು ಮೈಲೋಟ್ಟು ಅPHH(NK) / NCSBiometric****435417/05/2022FPS****435417/05/202210000000017/05/2022
110300236134 ಲೀಲಾ ಮುಖಾರಿ - 1-12 ಶಿಮಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಿನಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236156 ಹಂಸ - ಹಂಸ S/o ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237517 bavani achari` - 2-4 ಮೈಲೋಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------50000000-
110300237519 JAYANTHI - 4-09 , ಹೊಸ ಮನೆ ಕಕ್ವ ಆತಿಕಾರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300240537 ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೋಂ ದಿ| ಗುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300240540 Kushalatha - ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-22(14)PHH(NK) / NCS------200000000-
110300240562 ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಯಾನ್‌ - ಗುರುಕೃಪಾ ಮ.ನಂ:2-19 ಕವತ್ತಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300240563 ನಳಿನಾಕ್ಷಿ - ಕವತ್ತಾರು ಅಂಚೆ & ಗ್ರಾಮ (2-36(1)PHH(NK) / NCS------150000000-
110300240564 Girija Rao - ಗಿರಿಜ ರಾವ್ W/O ದಿ.ಹರಿಯಪ್ಪ ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240565 LAXMI - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೌಡ್ತಿ ಮ.ನ:2-101(1) PHH(NK) / NCS------300000000-
110300240566 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಪೂಜಾರ್ಲ ಮನೆ (1-30) ಕವತ್ತಾರು ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300240567 ಮಾದೋಜಿ ರಾವ್ - ಮಾದೋಜಿ ರಾವ್ S/O ದಿ.ಶಂಭೋಜಿ ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240568 ಸರೋಜಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ - 2-85, ಶುಭ ನಿವಾಸ ಕಾಮತರ ಕಾಡು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300240569 ಸುಂದರ್ ಅಮೀನ್ - 1-155 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300240570 SAROJINI - 1-160 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಾನೊಟ್ಟು ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300240571 LENI D ALMEIDA - 1-114 ಕಕ್ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240573 ಸುಮನ ಪ್ರಭು - 2-60(1) ಗಿರಿಜ ಗಣಪತಿ ನಿವಾಸ ಅತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240574 ರವೀಂಧ್ರ ಶೆಣೈ - 2-40 ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಅತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300240575 ಸುಂದರಿ - 2-15(2) "ನಿಲಾಂಜನ" ಕೆದುಬರಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202225000000018/05/2022
110300240576 ಶೇಖರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - 3-26 ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ್ ನಡಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300240577 Surekha S Shetty - W/O ಸುದೇಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ #3-74 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300240578 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - 3-83 ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ ಕಾಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240579 ಶೋಭಾ - 3-84 ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕಾಡಬರಿ ಮನೆ ಅತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300240580 SUNITHA KOTIAN - 3-119ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಸೀತಾ ಶಾನುಭೋಗರ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300240581 MALLIKA POOJARTHI - 3-111(2) ಶಿವ ಕೃಪಾ ಕೊಲಕಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240582 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - 3-146 ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಅತPHH(NK) / NCS------50000000-
110300240583 ಪ್ರಭಾ - 3-154 ದೇವಿಕೃಪ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240584 ಲಲಿತ - 3-161 ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಲಕಾಡಿ ಮುಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022---200000000-
110300240585 Mallika - 4-25 ಬೆರ್ಕೆ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300240586 ಮಲ್ಲಿಕಾ - 4-24 ಬೆರ್ಕೆ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202215000000018/05/2022
110300240587 Vanaja - 4-39 "ವಾಣೀ ವಿಲಾಸ" ಉಪ್ಪಿಕಳ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240588 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - 4-91/1 ಕಕ್ವ ಗುತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240590 MINA MOILDI - 3-183 ಆರ್ಶೀವಾದ್ ನಿವಾಸ ಅತಿಕಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240591 ವಿನೋದ ಆಚಾರಿ - 3-103 ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240592 ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ - 3-91 ಪಾರ್ವತಿ ಕೃಪ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240593 ವಾಸು ಮೊಯಿಲಿ - 3-60 ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240594 ರಮಣಿ - 1-110 ಕಕ್ವ ಮುರ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240595 DEJAMMA - 2-22 ಪದ್ಮ ನಿವಾಸ ಉಳಿಗ ಬೆಟ್ಟು AAY(NK) / NCSBiometric****435418/05/2022FPS****435418/05/202235000000018/05/2022
110300240596 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿ - 2-25 ಉಳಿಗ ಬೆಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253525 ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಸುವರ್ಣ - ನಂದಕೃಪಾ (2-42) ಕವತ್ತಾರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300255896 ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಸೀನ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-22AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257441 ಆನಂದ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕಾಂತರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-2AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257448 ಬೇಬಿ - ಕೋಂ ಸೋಮಯ್ಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-22(13PHH(NK) / NCS------50000000-
110300257450 SUMATHI - ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-22(19PHH(NK) / NCS------200000000-
110300257451 ಜಲಜ ದೇವಾಡಿಗ - ಕೋಂ ದಿಒ| ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಾಡಿಗ, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****435417/05/2022FPS****435417/05/202230000000017/05/2022
110300257452 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಂ ರಾಜೇಶ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-22(17)AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257453 ಸುಜಾತ - ಕೋಂ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-3AAY(NK) / NCS------350000000-
110300257454 ರತ್ನಾ - ಕೋಂ ದಿ | ನಾರಾಯಣ ಮುಖಾರಿ ಮನೆ ನಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300257455 ಸುಂದರ ಮೇಸ್ತ್ರೀ - ಬಿನ್ ದಿ|ಮುದರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257456 ಇಂದಿರ ದೇವಾಡಿಗ - ಕೋಂ ದಿ| ರಮಾನಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300257457 ಶ್ರೀ ದರ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300257459 ವಸಂತಿ - ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300257460 Rajivi - ಕೋಂ ವೀರಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300257461 ರಘು ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಕುಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------200