REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300154231 Pascal Miranda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300161628 LAKSHMI - C/O ನೀಲಾಧರ ಡಿ ನ 1-91 ಬಬಾತೋಟ PHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202250000000015/05/2022
110300162033 Revathi - ಲೇಟ್ ಗೋಪಾಲ ಮೂಲ್ಯ ಡಿ ನ 1-49 (1PHH(NK) / NCS------150000000-
110300162465 GULABI - ೧-೪೭ ಕಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300162538 RESHMA SHETTY - W/O ಅಶೋಕ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ 1-112(1) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300163852 Yashodha - W/O: ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ #1-24 ಅತ್ತದPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202220000000015/05/2022
110300163866 Usha Devadiga - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿವಾಕರ ದೇವಾಡಿಗ # PHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202220000000015/05/2022
110300164080 SUJATHA - W/O ಮಹಾಬಲ # ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೃಪಾ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300169769 Preethika K Shetty - ೧-೬೯,ಮಾತೃ ಕೃಪಾ ಪಂಜದ ಗುತ್ತು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171808 PADMAVATHI - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ #1-1(4) ಶ್ರೀಹರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174029 Jalaja T Shetty - W/O: ದಿ. ತಿಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ #1-37,PHH(NK) / NCS------350000000-
110300175021 Aruna Kumari - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ # 1-70(ಎ-2), ಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300175111 Sulochani Shetty - ೧-೯೨ ಪಂಜ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಂಜ ಪಂPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202215000000015/05/2022
110300186293 Mamthaz - ನೂರುದ್ದೀನ್ ಮನೆ ನಂ 2-153(43) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186775 VEDAVATHI - ಗಣೇಶ ಸುವರ್ಣ ಡೋರ್ ನಂ 1-117, ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300236179 ಸುಲೋಚನ - 1-3 ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236180 ತುಂಗ - 1-42 ಹೊಸಮನೆ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236198 ಸೇವಂತಿ - 1-104(ಎ) ಪಂಜದಗುತ್ತು ಪಂಜ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236199 GULABI POOJARTHI - 1-48 ಫಕೀರ್ ತೋಟ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202225000000015/05/2022
110300236200 ಬೇಬಿ ಕಾಡಿಗ - 1-120 ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202235000000015/05/2022
110300236201 ಕೂಸು - 1-120-A ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236202 ರಾಮಯ್ಯ - 1-43(3) ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಪಂಜ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237522 ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-82 ಬಾಕಿಮಾರು ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕೊಯಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240637 ಶಂಕರಿ ಶಟ್ಟಿ - 1-59(ಎ) ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ಯೊಕುಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300240638 Indira - 1-37(ಎ)] ಹೊಸಮನೆ, ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300240649 Kusuma - 1-22(ಎ) ಕೆರೆಮನೆ,ಮೊಗಪಾಡಿ ಪಂಜ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300240650 ಸುಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-42(ಎ) ಕುಮೇರ್ ಹೌಸ್, ಪಂಜ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300240651 ವಸಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-78, "ವಸಂತಿ ನಿಕೇತನ" ಪಂಜ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300240652 ಶಶಿಕಲಾ - 1-112 ಮಡಿವಾಳಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಂಜ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258354 ಗಂಗ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-19 ಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಪುರುಷಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258355 Yashodha - 1-1/3 ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258356 ಉಷಾ - 1-12 ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಯೊಕುಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300258357 ಸೀತು ಪೂಜಾರಿ - 1-16(ಎ) ಪುರುಷಬೆಟ್ಟು ಕ್ಯೊಕುಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202245000000015/05/2022
110300258359 ಮೋಹ ದಾಸ ದೇವಾಡಿಗ - 1-66 ಬಾಮು ನಿವಾಸ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202225000000015/05/2022
110300258360 NIRMALA - ಮ.ನಂ 1-66(2) ಗೋಳಿದಡಿ, ಕ್ಯೊಕುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258361 Sarojini - 1-77 ಗಣೇಶ್ ಕೃಪಾ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202220000000015/05/2022
110300258362 ಸುಜಾತ ದೇವಾಡಿಗ - 1-78 ಮಾತೃ ಕೃಪಾ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202235000000015/05/2022
110300258363 ಬೇಬಿ ಮೊಯ್ಲೀ - 1-79 ಸುಂದರಿ ನಿವಾಸ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300258364 Yogini - 1-94ಎ ಬಬಿತ್ಲು ಹೌಸ್ ಕ್ಯೊಕುಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202220000000015/05/2022
110300258365 ಹೇಮಲತಾ - 1-107 ಪೊನ್ನದಡಿ ಹೌಸ್, ಕ್ಯೊಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300258366 ಭವಾನಿ ಪೂಜಾರಿ - 1-120(ಎ) ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258367 BABY - 1-121 ಪುನೋಡಿ ಹೌಸ್, ಕ್ಯೊಕುಡೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258368 ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿ - 1-20 ಪುರುಷಬೆಟ್ಟು ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300258369 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - 1-121(ಎ) ಪುನೋಡಿ ಹೌಸ್, ಉಲ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300258441 ವಾರಿಜ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-19 ಮೊಗಪಾಡಿ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258442 Shobha - 1-23(3) ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ, ಮೊಗಪPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202215000000015/05/2022
110300258443 ಮೋಹಿನಿ - 1-23, ಕೆರೆಮನೆ, ಮೊಗಪಾಡಿ ಪಂಜ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300258444 Prasad - 1-43 ಮಾತೃಶ್ರೀ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300258445 ಶಿವ - 1-43(1) ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ ಪಂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258446 ಚಂದು - 1-43(4) ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೃಪಾ ಹೌಸ್ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258447 MEENAKSHI - ಮ.ನಂ.1-44 ಸ್ವಾಮಿ ನಿಲಯ ಪಂಜ ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202235000000015/05/2022
110300258448 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - 1-45(ಎ) ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300258449 ಜಯಂತಿ - 1-48(ಎ) ಫಕೀರ್ ತೋಟ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202215000000015/05/2022
110300258450 ವೀರಪ್ಪ - 1-53, ಕುಮೇರು ಮನೆ, ಪಂಜ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258451 ಸುರೇಶ್ - 1-77A ಕಮಲ ನಿವಾಸ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258452 ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ - 1-89B ಹೊಸ ಮನೆ ಪಂಜ ಕೊಯಿಕುಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300258453 SEVANTHI - 1-94 ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202240000000015/05/2022
110300258454 jayanthi - 1-94(ಎ) ಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಪಂಜ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300258455 ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-98 ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯೊಕುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300258456 ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-104 ಪಂಜದಗುತ್ತು, ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300258457 ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯ - 1-118, ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300258458 Pushpa Poojary - 1-4 ಕುಂಟಕಟ್ಟ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕೊಯಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300258459 ಸುಮತಿ - 1-85 ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269655 ಹೇಮಾವತಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-79, ತಮ್ ಕಂಡ ಮನೆ, ಪಂಜ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300281337 ಗಿರಿಜಾ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ತಿ - 1-4 ಶ್ರೀ ಭಗವತೀ ದಯ ಕೊಯಿಕುಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281343 ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-44(ಎ) ಹರಿ ಶ್ರೀ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281345 ಭಾಸ್ಕರ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-71(ಎ) ರಾಧ ನಿಲಯ, ಪಂಜ ಕೊಯಿಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281348 SAROJA N RAO - ವೈಫ್/ಆಫ್ ನಿರಂಜನ್ ರಾವ್ 1-87 ಪಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300281349 Shruthi - 1-110 ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಹೌಸ್, ಕ್ಯೊಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281352 ಬೇಬಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-59 ನಲ್ಯಗುತ್ತು ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281353 ಭವಾನಿ - 1-45 ನಡಿಯಲ್ ಮನೆ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281355 ಗಿರಿಜ ಬೆಲ್ಚಡ್ತಿ - ಮ.ನಂ.1-26 ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ನಿಲಯ, ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281357 ಯಶೋದ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-50 ಕೊಜಕಡೆ ಹೌಸ್ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281359 ಅಂಬಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-54(ಎ) ಅಂಬಾವತಿ ನಲ್ಯಗುತ್ತು, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281360 ಕಮಲ - 1-66(1) ಜಯಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ಗೋಳಿದಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281363 PREMA - ೧-೧೦೩ ಪೂಜಾರಿ ನಿವಾಸ ಕೊಯಿಕುಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281455 ರಾಮದಾಸ ಉಡುಪ - 1-6 ವಾಸುದೇವ ನಿಲಯ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281457 LEELAVATHI SHETTY - 1-50 ಸಂಗೀತ ನಿವಾಸ ಪಂಜದ ಗುತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281460 VASANTHA SHETTY - 1-70(ಎ) ಪಟೇಲ್ ನಿವಾಸ ಪಂಜದ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281464 BHARATHI - 1-84 ಲೀಲಾ ನಿವಾಸ, ಬಾಕಿಮಾರುಗುತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281465 ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-96, ಪಂಜ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281467 ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-106 ಸಿದ್ದಿ ನಿವಾಸ ಪಂಜದಗುತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281468 ದೇಜಪ್ಪ ಶಟ್ಟಿ - 1-95(ಎ) ಓಂ ಸಾಯಿ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281470 RAMANI SHETTY - 1-64 ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281471 ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-38 ಪಿ.ಎಮ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಂಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281472 Shashikala Acharya - 1/17 ಪಧ್ಮ ನಿಲಯ ಮೊಗಪಾಡಿ ಪಂಜ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281473 ಪಿ.ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ(ಪದ್ಮನಾಭ) - 1-40 ಪಂಜಟ್ಟ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281475 ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-100 ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸದನ ಬಾಕಿಮಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300281476 ಸೀತಾರಾಮ - 1-117 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291774 Ambika - 2-153(100-3) ಹರಿಪಾದೆ ಮನೆ ಕೊಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292147 ಪದ್ಮನಾಭ ಶಟ್ಟಿ - 1-25, ಹರಿ ನಿವಾಸ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292149 ಸೂರಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ - 1-8 ಹರಿಪಾದೆ ಮನೆ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292150 ಕಮಲ - 1-9 ಹರಿಪಾದೆ ಮನೆ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300292157 ಪ್ರಭಾಕರ ಆಳ್ವ - 1-53NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292160 Appi Moildi - 1-64 ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯ ಮನೆ ಕೊಯಿಕುಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292161 ವಸಂತಿ - 1-67 ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕ್ಯೊಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292164 YASHODHA - ಕೆ ಉಮೇಶ 1-70/ಎ-4 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292165 ಕೇಶವ - ಮ.ನಂ.1-104 ಕೋಡಿ ಹೌಸ್, ಕ್ಯೊಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292168 ದೂಮಪ್ಪ - 1-120 ಪದ್ಮ ತೋಟ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292169 ದುಲ್ಸಿನ್ ಮಿರಾಂದ - 1-125 ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292170 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - 1-88 ಕಲ್ಲಾಪು ಮನೆ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292171 ರಘುರಾಮ ಶಟ್ಟಿ - 1/111 ಉಲ್ಯ ಮನೆ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292173 B Kalyani Devadiga - 1-49 ಗಗನ ನಿಲಯ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292174 JANAKI MULYEDI - ಜಾನಕಿ ಸದನ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300292176 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಳ್ಚಡ್ತಿ - 1-2 ಶ್ರೀ ಭಗವತೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292210 ಯಂ ಕಾಶಿ - 2-153(94-1) ರೋಧೆ ನಿಲಯ ಕೊಯಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292223 ಜಯಂತಿ - 1-7 ಕುದ್ರು ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292224 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ - 1-3(ಎ) ಕುಂಟಕಟ್ಟ ಹೌಸ್ ಪಂಜ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292226 ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ - 1-9 ಪಂಜ ಮೊಗಪಾಡಿ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292227 suresh shetty - 1-11 ಗರೋಡಿ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292228 ಜಗನ್ನಾಥ - 1-28 ಮಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292229 Tara Narayan Shetty - 1-32 ಕೆಳಗಿನ ತೋಟ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292230 ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ - ಮ.ನಂ.1-42, ಸುಂದರ ನಿವಾಸ, ಪಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292235 ಪ್ರೇಮ - 1-90, ಅಂಗಡಿ ಗುತ್ತು, ಕೊಯಿಕುಡೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292236 ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪಂಜ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292238 saralla - 1-12 ಪಡುಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಮತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295540 ಕಮಲ - 1-6 ಬಾಳೆಹಿತ್ಲು ಮನೆ, ಕ್ಯೊಕುಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295541 ಜಾನಕಿ ಶೆಡ್ತಿ - 1-56NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324964 VISHALAKSHI - ಬಿನ್ ಬಾಬು ದೇವಾಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ನಿವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327088 Yadava Devadiga - 1-47 ನಡಿಯಾಲ್ ಮನೆ, ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300327278 Vanitha - ಮ.ನಂ.1-127 ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಕೊPHH(NK) / NCS------50000000-
110300328407 Kariya Kadiga - ಮ.ನಂ.1-120(ಬಿ) ಕೊರಗಬೆಟ್ಟು ಪಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300329744 Nagesh Poojary - 1-20(ಎ) ಪುರುಷಬೆಟ್ಟು ಕ್ಯೊಕುಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300329746 Lalitha Mulyadi - 2-153(86) ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300329754 Thilotthama - ಶ್ರೀ ಭ್ರಾಮರಿ ಕಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------150000000-
110300329757 Sarmma - 3-165(1) ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300333436 Ganesh k Shetty - 1-101ಬಿ ಪಂಜ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಗುತ್ತು, ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333848 Sundara Pujary - 1-54 ಬೆರ್ಮನ ತೋಟ ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333937 PRAMEELA - 1-85 ಗೋಳಿದಡಿ ಹೌಸ್ ಕ್ಯೊಕುಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202225000000015/05/2022
110300334310 Shekar Amin - ಮ.ನಂ.1-18 ಪುರುಷಬೆಟ್ಟು ಕ್ಯೊಕುPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202215000000015/05/2022
110300334379 YASHODA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202220000000015/05/2022
110300334380 Kavitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪುರಂದರ ದೇವಾಡಿಗ 1-52PHH(NK) / NCS------300000000-
110300334385 GULABI - 1-31 ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಅಂಚೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300335231 Vanaja Pujarthi - 1-77/1 ದಯನಿಲಯ ಕೊಯಿಕುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202215000000015/05/2022
110300335232 SHASHIKALA SHETTY - ಮ.ನಂ.1-63(ಎ) ಪಂಜ ಮಜಲಗುತ್ತು ಪPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202215000000015/05/2022
110300335238 Gururaja Bhat - 1-83ಎ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ಕೊಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202225000000015/05/2022
110300335239 Gopala Shetty - 1-101(ಎ) ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜ ಬಾಕಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202220000000015/05/2022
110300335504 Sudhakara Poojary - 1-19(ಎ) ಪುರುಷಬೆಟ್ಟು ಕ್ಯೊಕುಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300335851 Yadava Anchan - 1-80(ಎ) ಕುಂಙಾಲು ಮನೆ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202220000000015/05/2022
110300336174 ಬೀ ಫಾತಿಮ - 2-153(35) ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ ಕೊಯಿಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300338137 SHALINI - ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ 1-83 ಬಾಕಿಮರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300338138 Aliyamma - ಶೇಕೆ ಬ್ಯಾರಿ 1-1 ರೇಶ್ಮಾ ಮಂಜಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300338139 Ashalatha Shetty - ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-15-1 ಶ್ರೀ ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338142 Leela - ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ 1-123 ಕುದುರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300338144 Sarojini - ದಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರಿ 2-54 ಬೊಳ್ಳೂರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300338146 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ - ದಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 2-153-86-1 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300338166 PUSHPA KOTIAN - ಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 1-124 ಕುದ್ರು ಹೌಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300338167 Padmini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 1-1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300338169 Kanthi - ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ 1-31 ಮೂಡು ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300342103 USHA SHETTY - W/O ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ # 1-50(ಎ), PHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202220000000015/05/2022
110300349581 Pushpa - ೧-೧೦೨ ವಯಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪಂಜ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354369 POORNIMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300355981 MEERA B SUVARNA - C/O ಭೋಜ ಡಿ ಸುವರ್ಣ #1-114 ಉಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356364 SHEELA - ೧-೭೩ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ನಿಲಯ ಕೊಯ್ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202210000000015/05/2022
110300356556 Padmavathi Shetty - S/O: ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ # 1- 34, ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300356633 KAVITHA - ರಾಜೇಶ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ 1-70 ಎ ಲಕ್ಷ್PHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202210000000015/05/2022
110300357405 BABY POOJARTHI - ೧-೩ ಕುಂಟಕಟ್ಟ ಮನೆ ಪಂಜ ಮೊಗಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300358312 LATHA S - ದಿ ಸದಾನಂದ ಡೋರ್ ನಂ 1-44(3), ಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300359053 SUMATHI DEVADIGA - ೧-೫೮ ಬೈಲಗುತ್ತು ಮನೆ ಪಂಜ ಕೊಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110300360468 Anitha - W/O: ಹರೀಶ್ 1-34(ಎ) ಪಡುತೋಟ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300361060 Suguna - C/O ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊನು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202230000000015/05/2022
110300361720 JEEVITHA - ಹರೀಶ್ 2-153(86-3) ವೈಷ್ಣವಿ ನಿಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300362047 Sundari - C/O ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ #1-103 ಬಾಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300365377 Yashoda - C/O ಶಂಭು ಕೆ ಮೂಲ್ಯ ಡೋರ್ ನಂ 2-1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300365662 Shobha - ಸೋಮನಾಥ ಎನ್‌ ದೇವಾಡಿಗ ಡೋರ್ ನಂ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
110300368553 Shivappa Shetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಬಾಡ ಶೆಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300370635 Sowmyalatha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾಬಲ ವೆಂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370880 Anithadevi Dharmaraj - ಎಮ್‌ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಮನೆ ನಂ 1-34 (11NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371115 Kasturi - S/O: ಗಂಗಯ್ಯ ಗುಜರನ್ #2-8ಎ, ಕುಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371354 Yashodha Suvarna - ೩-೩೭, ಶ್ವೇತ ನಿವಾಸ್ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372300 Shwetha - ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 3-99(11) ಅಕ್ಷಯ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372334 Girija - W/O: ದಿ. ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ # 6-13NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372391 Mohini Yane Bharathi Prabhu - W/O: ಏಚ್ ಭರತ್ ಪ್ರಭು #2/18 ಪಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372677 JANAKI - W/O ವೀರಪ್ಪ ೧-೧೩೩, ಅಮೀನ್ ನಿವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373424 Irin - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವೀನ್ #5-35 ಪಡು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374085 Fouzia Sulthana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಫೀಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374130 Santhoshini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗದೀಶ 1-83(3) ಶಿವಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374623 Padmini V Shenoy - S/O: ದಿವಂಗತ ಪುಂಡಲಿಕ ಶೆಣೈ # 3/NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300374998 Vinitha - D/O ದಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ #1-40 ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375272 Pushpalatha - W/O: ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ #ಜಿ ಎಲ್ -2-65NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375531 Samitha Dsouza - C/O ರಿಯಾಸ್ ಅನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375535 Veena Rao - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ #3-159 ಎಮ್.ಆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375691 Indrakshi K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್ ಸನಿಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375766 Ramaprasada - ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ 2-12/16 ತತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375883 Radha Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300376079 Jayanthi Amin - W/O: ಗಣೇಶ ಅಮೀನ್ #4-65ಎ, ಸಿರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376559 Prasad S Kotian - ಎಸ್/ಓ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಡಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300376835 ASHA SHETTY - ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #2-153(86-20) PHH(NK) / NCS------100000000-
110300377146 Padma R Shetty - W/O ರಮೇಶ್ ಎಸ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ #1-81 PHH(NK) / NCSBiometric****129515/05/2022FPS****129515/05/202215000000015/05/2022
110300377386 Sapnaz - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಮ್ರಾನ್ 4-116/4 ಟಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379524 Sharada - S/O: ವಾಸು ದೇವಾಡಿಗ #1-81 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300379528 Revathi - C/O ಸುರೇಶ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ 2-153(86-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300379709 LEELA SHEDTHI - ೧-೫೭ ನಲ್ಯ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಕೊಯಿಕುಡೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379714 HEMA - ಯೋಗೀಶ 2-153/86-3 ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300379780 Sudha - ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-153/86-13 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300380333 Pushpavathi - W/O: ಗಣೇಶ ದೇವಾಡಿಗ # 16-28, ಚಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380342 Yogyavathi - ಶೇಕರ ರವರ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ನಂ 1-86 ಪಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380594 Renuka P Banjan - W/O ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಬಂಜನ್ #2-19/ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380695 Appi Poojary - ೧-೯೪ ಬಬಿಥ್ಲು ಮನೆ ಪಂಜ ಕೊಯಿಕುNPHH(NK) / NCS------100000000-
120100221344 NIRMALA - C/O ಶಿವಪ್ಪ ಭೋವಿ ಡಿ ನ 1-45, ಧನPHH(NK) / NCS------250000000-
Top