REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152945 Leena D Souza - S/O: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-78ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154953 RAJEEVI HEGDE - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ 1-79 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157710 Poornima - W/O: ಶೇಖರ 2-150 ನೀರಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157714 Renuka - C/O ಗಣೇಶ್ 1-46ಸಿ, ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157715 IRIN LOBO - 1-94ಎ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300157722 MEERA SHEDTHI - 2-1ಸಿ ಅಂಗರ ಜಾಲ್ ಮನೆ ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157728 Sheela - 2- 29 ಎ. ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಹಲೆಕ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157730 Sushila - 1-93ಸಿ ದರಖಾಸ್ ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157739 VARIJA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಪೂಜPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/20225000000017/05/2022
110300157744 Devaki - 1-168-ಬಿ ಬಗ್ಗಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157760 SHANTHA - 2-102ಎ ದರ್ಖಾಸ್ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157772 RAJEEVI - 2-17 ಪರಾಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ದರೆPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202225000000016/05/2022
110300160259 Jayashree D Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ್ ಎಮ್‌ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300160597 SUJAY - ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ 2-30(6) ಭಕ್ತಿ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300160605 SUJATHA - W/O ದಯಾನಂದ 2-25(1), ಧನುಶ್ ನಿಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300161176 Poornima.M.Hegde - W/O ದಿ ಮೋಹನ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2-135(2) PHH(NK) / NCS------100000000-
110300161291 Gangamma - W/O: ಚಪರ ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 1-63PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162102 MUTTHU POOJARTHI - 1-133 ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202230000000017/05/2022
110300162145 Rathna - 1-36 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಪೂವಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300162192 GULABI - 2-52ನಡಾಯಿ ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300162247 Vasanthi Poojarthy - 1-51 ಹೆನಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------450000000-
110300162513 Janani - 1-140ಬಿ ಆಚಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162648 Nalini - 2-22 ಎ. ಹೋಮೊಟ್ಟು ಹೌಸ್ ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300163317 PUSHPA - 1-47 ಮೇಲಿನ ಕಿನ್ಯಾಡಿ ಕೆಲ್ಲಪುತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300163923 Carmin D'Costa - 1-18(ಎ) ವಿಠಲ ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300166905 GUNAVATHI - 1-84 ಪಿಲಿಕುಡೇಲು ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166910 Lilly Fernandes - W/O: ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167260 Bhavani - W/O ನೀಲಯ ಯಾನೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168472 SUJATHA JAIN - 1-90(ಎ) ಮೋಕ್ಷ ನಿವಾಸ್ ಜೈನ್ ಟೆಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168851 Baby Chidananda Kuckian - W/O ಚಿದಾನಂದ ಕುಕ್ಯಾನ್ 2-148(3)NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300169416 Parimala Jyothi D Souza - 116-1-ಏ ಸ್ನೇಹರ್ಷ್ ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169733 Mohini - W/O: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2-164 ಆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175094 Savitha - W/O ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ 2-128(1) ಶ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177062 Parvathi - W/O: ಸುಧಾಕರ 128-ಬಿ ಸ್ನೇಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178789 GIRIJA - 2-135ಎ ಕುಂಟಲ ಪಾಡಿ ಮನೆ ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/20225000000016/05/2022
110300180110 Sunitha Felix Dcosta - ಫೀಲಿಕ್ಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಕೋಸ್ತ 1-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300182050 Sulochana Jain - 1-129 ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಚೆ ವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300182242 ನಳಿನಿ ರಾವ್ - 2 - 149 ಎ ಹಲಸಿನ ಕಟ್ಟೆ ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202220000000017/05/2022
110300183566 Shantha - 1-23 ಪಾದೆ ಕಾಪು ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300184467 Vanaja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300184730 Jayamma - W/O ಹರೀಶ್ 1-33 ತೆಕ್ಕಿದಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****727013/05/2022FPS****727013/05/202220000000013/05/2022
110300184787 SUNDARI - 1-48/ಏ, ಕುಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------400000000-
110300184958 SANNU - 2-139 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300184989 Shashikala - W/O ಜಯ ಮೂಲ್ಯ 1-13 ದುರ್ಗಾ ನಿವಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186704 Sunitha - 2-25 ಸಿ ಮಡ್ಲೊಟ್ಟು ಹೌಸ್ ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237218 ಶೇಖರ - 2-134(1), ದುರ್ಗಾತೀರ್ಥ ಮನೆ, ದರೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237219 ಸುಬ್ಬ - 1-13 ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ, ಪಡಿ ಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300237220 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - 2-111B, ಸುಕನ್ಯ ನಿವಾಸ, 5ಸೆಂಟ್ಸ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237221 Lakshmi Devadiga - 2-111A, 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237222 ಶಶಿಕಲ - 2-125 ಶ್ರೀ ಮಾತ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್, ದರೆಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237223 LEELA - 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/20225000000018/05/2022
110300237224 ವಿಮಲ - 2-146D, ಪಂಚಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237225 DUGUNI - 2-150,ನೀರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237226 ಗುಲಾಬಿ - 2-152, ನೀರ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237227 ಕಾಳು ಹರಿಜನ - 2-129B,ಜೈ ಭವಾನಿ ನಿವಾಸ,ದರೆಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202235000000016/05/2022
110300237228 ಜಯಂತಿ - 2-140, ರಾಮ್ ದೇವ್ ಕೃಪ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237229 ಮುಟ್ಟಿ - 2-94E,ಗುರುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237231 ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ - 1-88A, ಅಬ್ಬನಾಕ್ಯಾರು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/20225000000016/05/2022
110300237232 Girija - 1-122B, ನಂದೊಟ್ಟು, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237234 ವಸಂತಿ - 1-99C, ವನಿತ್ ನಿವಾಸ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237235 Sheena - 1-32, ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300237236 ತೋಮು - 1-33 (A)ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202215000000016/05/2022
110300237237 ಗುಲಾಬಿ - ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237238 Mamatha G - 1-44, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮನೆ, ಉಮಿಲುಕ್ಕು,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300237239 ವಸಂತ - 1-24, ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300237240 ಕೊರಗ - 1-1ಸಿ, ಮೇಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237241 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮುಲ್ಯ - 1-3, ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237242 ಕರಿಯದು ಹರಿ ಜನ - 1-135/ಡಿ,ಅನಿತಾ ನಿವಾಸ, ನೆಕ್ಕರೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237243 ದೇವು ಪರವ - 1-146B, ಆಯೆರೆ, ದೈವಲಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,AAY(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202235000000016/05/2022
110300237246 Leela - 1-119C, ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237247 ರತ್ನ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-133E, ಗುಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ, ಪಣಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237389 ಲಲಿತ - 1-105C, ಬುಲಾಯಿಪಾಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237390 ಸಂಜೀವ ಗೌಡ - 1-45B, ಓಂಟೆದ ಕಜೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237577 ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-113, 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237578 kurbilu - 2-134/ಬಿ, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300241638 ಆಶಾ ಮಿನೇಜಸ್ - 2-106ಎ ಮೇನೇಜಸ್ ವಿಲ್ಲಾ,ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300241639 ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಶೆಡ್ತಿ - 2-149ಸಿ, ಆಶ್ರಿತ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****727013/05/2022FPS****727013/05/202220000000013/05/2022
110300241640 ಗುಣವತಿ ಅಮ್ಮ - 2-34A, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಿಲಯ, ಬಸದಿ ಬಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202235000000016/05/2022
110300241641 ಕುಸುಮ - 1-101ಬಿ, ಜಯಶ್ರೀ ನಿವಾಸ,ದರೆಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300241642 ಸವಿತ - 1-47(3, ಗುರುಕೃಪ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241643 VEENA - 1-39ಬಿ, ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------400000000-
110300241644 ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ - 1-6, ಅಂಗಡಿ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300241645 ರಘಾ ವೇಂದ್ರ - 2-134/2 ಚತುರ್ಥಿ ನಿವಾಸ,ದರೆಗುಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241646 ನಾಗರತ್ನ - 2-103, ಜೈನ ಬಸದಿ ಬಳಿ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241647 GULABI - 2-48, ಗುರುಕೃಪ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202225000000017/05/2022
110300241648 ಎನ್, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ - 1-81ಎ, ಶ್ರೀ ರಾಮಧಾಮ, ಸೂರ್ಯ ನಾರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241649 ಲೋರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊ - 2-117,ಲೋಬೋ ವಿಲ್ಲಾ,ಜನತಾ ಕಾಲನಿ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241651 ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-94, ಮುರಮೇಲು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202235000000017/05/2022
110300241652 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - 1-13, ಶುಭ ನಿವಾಸ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300264455 ವಸಂತಿ - 1-56(3), ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಮನೆ, ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202215000000016/05/2022
110300266815 Usha J Kotian - 1-1(1)ಸಾಯಿಕೃಪಾ ಮನೆ,ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266835 SUSHEELA - 1-48C,ಕುಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202230000000017/05/2022
110300266836 Jaji Poojarthy - ಜಾಜಿ,2-112ಎ,ಶಿವಕೃಪಾ ಜನತಾಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266837 ಪೀಂಚ ಪೂಜಾರಿ - 1-47A, ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266838 ಶಕುಂತಳ - 2-127, ಪೆಜತ್ತಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266840 ವಿಮಲ ಪೂಜಾರಿ - 2-134/ಇ, 5 ಸೆನ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266841 channu - 2-128,ಶಕ್ತಿ ಕೃಪಾ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266842 Shashikala J Salian - 1-58C, ಶ್ರಿ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಮನೆ, ದರಗPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202225000000017/05/2022
110300266843 ಮೇರಿ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ - ಪಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266844 VIMALA - 2-29C, ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266845 Sumathi - ದಡ್ಡು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202215000000016/05/2022
110300266846 ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್‌ ಜೈನ್ - 2-130(1),ಯಶೋಧ ನಿಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266847 poulin rodrigus - ಮೌರೀಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್,1-92ಬಿ,ಕುಂಜ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266848 Mebal Tauro - 2-151(5), ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಅಪೆದೊಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266849 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ - 2-151C, ನರಂಗಟ್ಟ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266850 revati shedthi - 2-94ಬಿ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ನಿವಾಸ ದರೆಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266851 ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266852 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನು - 2-151A,ನೀರಪಲ್ಕೆ ಬಳಿ, ದರೆಗುಡ್ಡೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266853 Saroja - 1-18ಬಿ, ಪಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266854 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮಠದ ಬಳಿ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266855 ರಾಜು ಮೂಲ್ಯ - 1-108(1), ಸೂರ್ಯಕಿರಣ, ಎತ್ತಲಬರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202220000000017/05/2022
110300266856 ವನಿತ - 1-87/1 ಉಮಾಜಲ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266857 ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-104 ಸಾಯಿ ಕೃಪ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266858 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಡ್ತಿ - 1-101A, ಜಯಶ್ರೀ ನಿವಾಸ, ದರಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266859 ಜೀನ ದತ್ತ ಹೆಗ್ದೆ - 1-91/ಬಿ ಆನಂತ ಶ್ರೀ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202215000000016/05/2022
110300266860 ಜಯ ಪೂಜಾರಿ - 1-87(2), ಉಮ್ಮಜಲ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266861 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,1-87,ಉಮ್ಮಜಾಲು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300266862 Shantha - 1-79/ಸಿ, ಪ್ರಗತಿ ನಿಲಯ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266863 ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರಿ,1-30(2),ಸಮೃದ್ದಿ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266864 Rukmini Poojary - 1-71, ಗುರು ಮಾರ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266865 ವಿಶ್ವನಾಥ - 1-79A, ಬಲವುದಕಲ್ಲು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022---150000000-
110300266866 ಪ್ರೇಮ - 1-74,ಹೊಸ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266867 ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-67ಬಿ, ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು, ಹೊಸಮನೆ, ದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266868 SHOBHA - 1-67A,ಹೊಸಮನೆ, ಮುಲ್ಲಡ್ಕ,ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266869 ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-63(1), ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ, ದರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266870 YASHODHA - 1-48/ಎ, ಕುಂದೋಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300266871 PREMA MADIVALTHI - 1-47E, ನಮನ ನಿವಾಸ, ಬಂಡರ್ ತಪ್ಪು,PHH(NK) / NCS------100000000-
110300266872 Shashikala - W/O: ಯಶೋಧರ ಪೂಜಾರಿ 1-47ಸಿ ಭPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266873 ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ - 1-47/2, ರೆಣುಕಾ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300266875 ನಾಗಣ್ಣ - 1-46A, ಅಭಯಂಕರಿ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266876 ಯಶೋಧ - 1-43(2),ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266878 ಧರ್ಣು - 1-29, ದಡ್ಡು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266879 Chikkamma - 1-9ಎ, ಅಂಬಿಲ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------450000000-
110300266881 ಸುನಂದ ಆಚಾರಿ - 2-118ಎ, ಜನತ ಕಾಲೋನಿ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300266882 ಲೋಕಮ್ಮ - 2-130/ಎ ಕುಂಚಿಲೆ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266883 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕುಂಚಿಲೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266884 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - 2-129C, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿವಾಸ, ದರೆಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266885 ಸುಂದರಿ - 2-135ಬಿ, ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266886 ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ - 2-130B, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266887 YASHODHA POOJARTHI - 2-134ಸಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266888 ಸುಂದರಿ - 2-134(4),ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೃಪ ಮನೆ, ದರೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266889 SUNANDA - ಸುನಂದ,2-135ಡಿ, ಶ್ವೇತ ನಿವಾಸ,ದರPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266890 ಜಯಶ್ರೀ - 2-156(1),ಉರಿಯಾಳ ,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300266891 ಲಲಿತ - 2-156, ಉರಿಯಾಳ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266892 ಪುಷ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ - 2-125ಬಿ,ಜನತಾಕಾಲೋನಿ,ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266893 SANJEEVA - ನೀರಪಲ್ಕೆ ಬಳಿ, 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ, ದರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266894 ಅಪ್ಪಿ ಹರಿಜನ - 2-151ಬಿ, ಹರಿಹರ ಪ್ರಸಾದ್, ನೀರ ಪಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266896 ಲೀಲಾ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266897 ಸಂಜೀವ - 2-135ಸಿ, ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ, ದರೆಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266898 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - 2-135E, ರೇಶನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ, ದರೆಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266899 ಬಾಬು ಮಡಿವಾಳ - 2-149E, ಹರಸಿನ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ, ದರೆಗುPHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202215000000018/05/2022
110300266900 VEERAMMA - 2-149F, ಶಿವಕೃಪಾ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆAAY(NK) / NCSBiometric****727014/05/2022FPS****727014/05/202235000000014/05/2022
110300266901 ಕಾಡ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ - 2-111, 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266902 ಸುಶೀಲ - 2-86/ಡಿ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ಮನೆ ಆನೆಗುಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266903 Rajani - ಅಕ್ಷತ್ ನಿವಾಸ, 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲನಿ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266904 Appi Devadiga - 2-122C,ಎಸ್.ಎ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ AAY(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202235000000018/05/2022
110300266905 ಸುಶೀಲ - 2-118, ಶ್ರೀ ದೇವಿಕೃಪಾ, ಜನತ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266906 ಪಕೀರ ಪೂಜಾರಿ - 2-126(1), 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266907 ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-112B, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೃಪ, 5 ಸೆನPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266908 Sevanthi - 2-116ಎ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266909 ಅಪೋಲಿನ್‌ ಡಿಸೋಜ - 2-122A, 5ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ, ಜನತ ಕಾಲನಿPHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202210000000018/05/2022
110300266910 ಸರೋಜಿನಿ - 2-122,5ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266911 ಸುನಂದ ಮೊಯಿಲಿ - 2-122(1) ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆ, ದರೆಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266912 ಅಪ್ಪು ಭಂಡಾರಿ - 2-123, ಶಿವಾನಿ ನಿಲಯ, 5ಸೆನ್ಸ್, ದPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266913 ಶಿವಾನಂದ - ಶಿವಾನಂದ,2-126(2),ಜನತಾಕಾಲೋನಿ,ದರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266914 ಲೀಲಾ - 2-126D, 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266915 ರಮೇಶ - 2-125ಸಿ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266916 ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-139C, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202210000000018/05/2022
110300266917 ಚನ್ನು - 2.138/ಬಿ, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266918 SUSHEELA - ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,2-96ಡಿ,ದುರ್ಗಾನಿವPHH(NK) / NCSBiometric****727014/05/2022FPS****727014/05/202215000000014/05/2022
110300266919 ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-47(1), ಶ್ರೀ ದೇವಿಕೃಪಾ, ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202220000000016/05/2022
110300266920 Gulabi - 2-43,ಬಸಿದಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266921 CRISTHIN D MELLO - 2-40A, ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಕಂಪೌಂಡ್, ದರೆಗುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266922 ವಿನ್ಸೆಂಟ್‌ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ - 2-40B, ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಕಂಪೌಂಡ್, ದರೆಗPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202225000000017/05/2022
110300266923 ಲಲಿತ - 2.39/ಬಿ ಬಸಿದಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ದರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266924 ವಸಂತಿ - 2-30(1), ಶ್ರೀ ದೇವಿಕೃಪಾ ಮನೆ, ದರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266925 ಸುನಂದ - 2-30ಸಿ, ಸಾಯಿದೀಪ್ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266926 ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-30D, ಹೊಸಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266927 ಸುಂದರ - 2-50ಎ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೃಪಾ, ಪರಾಡಿಬೆಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266928 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1-9 /ಬಿ , ಅಂಬಿಲ ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****727014/05/2022FPS****727014/05/202220000000014/05/2022
110300266929 Jalaja Shetty - 1-60, ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202220000000017/05/2022
110300266930 ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗ - 2-115,5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022---300000000-
110300266931 Lalitha Devadiga - 2-32ಬಿ, ಕನ್ನಡ ಬೈಲು, ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300266932 ನಿರಂಜನ್ ಪ್ರಸಾದ್ - 2-36,ಬಸದಿ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202220000000017/05/2022
110300266933 ಗೋಪಾಲ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202225000000018/05/2022
110300266934 ಅನಿಲ್ - 1-91/ಸಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266935 ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-58ಡಿ,ರಿತೀಕಾ ನಿವಾಸ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266936 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಗಾಂಧ್ಯಟ್ಟ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266937 ಮೀನಾ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266939 ಶಾಂತ - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266940 rajamma - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಉಮಿಲುಕ್ಕು, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266941 ಚಂದ್ರು ಹೆಂಗ್ಸು - ಪುರಲೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266942 shantha - ಶಾಂತ,ಉಮಿಲುಕ್ಕು ಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266943 PRAMILA - ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266944 B Gulabi - 1-1E,ಮೇಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266945 LEELAVATHI - 1-46(1), ಕಜ್ಜಾಲು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266946 APPI - ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266947 Gulabi Poojarthy - 1-43/ಬಿ, ಕಲಿಮಾರಡ್ಡ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266948 Lalitha - 1-43C, ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202215000000017/05/2022
110300266949 Geetha - 1-100, ಬುಲಾಯಿ ಪಾಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****727014/05/2022FPS****727014/05/202220000000014/05/2022
110300266950 ಸುಶೀಲ - ಸುಶೀಲ,1-1ಡಿ,ಮೇಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ,ಪಣಪಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202220000000017/05/2022
110300266951 JANAKI pujarthi - 1-36ಬಿ, ಪುನ್ಕೆದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266952 GULABI POOJARTHI - 1-36C, ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಪುನ್ಕೆದೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266953 HONNAMMA - 1-36D, ದರ್ಖಾಸು ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------400000000-
110300266954 KAMALA - 1-37ಎ,ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ,ಪರಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266955 PREMA - 1-42, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಉಮಿಲುಕ್ಕು, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266956 Bhavani - 1-44A, ಕಜ್ಜಾಲು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266957 ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-44C, ಪಡ್ಡಯಡ್ಕ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266958 Mutti - 1-128,ಪಾಡಿಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266959 ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1-47ಎ, ಗುಡ್ಡದಮೇಲು, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266960 SUNDARI - 1-48, ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202230000000016/05/2022
110300266961 GIRIJA MADIVALTHI - ಗಿರಿಜ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ,1-51ಎ,ಮೇಗಿನ ಕಲPHH(NK) / NCS------400000000-
110300266962 ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-52A, ಬೋಳಾಲಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266963 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - 1-58, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266964 ಚಂದಯ್ಯ ಮುಲ್ಯ - 1-62/ಎ, ಆಯರೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300266965 ಜಾನಕಿ - 1-108ಎ, ಬುಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266966 ನಾಗೆಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ - 1-171B, ಮಣಿಕಂಠ ನಿವಾಸ, ಪಣಪಿಲ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266967 ಲೀಲಾ - 1-104(1), ಸಂದೀಪ್ ನಿವಾಸ, ಬುಲಾಯಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266968 ರಮೇಶ ಆಚಾರಿ - 102-/ಡಿ, ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266969 ಪಿಸಿರ - 1-26, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202215000000017/05/2022
110300266970 ಗಿರಿಜ ಮೂಲ್ಯೆದಿ - 1-22A,ನಡಿಮಾರು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266971 ಶೀನ ಹರಿಜನ - 1-30, ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266972 ಮೀನ - 1-34, ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202220000000018/05/2022
110300266973 Appi - 1-35A, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266974 ಬೋಜ ಪೂಜಾರಿ - 1-44E, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266975 ಸರಸ್ವತಿ - 1-1ಬಿ, ಸಂತೋಷ್ ನಿಲಯ, ಉರಿಯಾಳ, ಪಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266976 Gulabi Poojarthi - 1-6, ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------350000000-
110300266977 Shobha - C/O ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-7, ಬೈಲಬರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266978 ಧರ್ಣಮ್ಮ - ದರ್ಣಮ್ಮ ,1-12,ಹೊಸಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266979 ರತ್ನ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-14C, ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266980 ಬೇಬಿ - ಅರಂತೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266981 VARIJA - ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ,1-65ಬಿ,ಆಯರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202230000000017/05/2022
110300266982 Girija - 1-71,ನೀರ್ಪರಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300266983 ಕರಿಯದು - 1-148(2),ಹೂಳಿದಂಡ, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300266984 ರಾಮಣ್ಣ ಆಚಾರಿ - 1-101, ಬುಲಾಯಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಪಣಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266985 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - 1-102, ಬುಲಾಯಿಪಾಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266986 ಯುವರಾಜ ಜೈನ್ - 1-104B, ಬುಲಾಯಿಪಾಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266987 ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರಿ - 1-105/ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪಣಪಿಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266989 ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ - 1-106ಎ, ಸುರ್ಯೋದಯ ಬುಲಾಯಿ ಮನೆ, ಪPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266990 ಬೂದ ಹರಿಜನ - 1-109,ಬುಲಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****727014/05/2022FPS****727014/05/202210000000014/05/2022
110300266991 ಗಿರಿಜ - 1-23, ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300266992 ಸುರೇಶ್ ಹರಿಜನ - ಬುಲಾಯಿ ಪಾಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, AAY(NK) / NCSBiometric****727014/05/2022FPS****727014/05/202235000000014/05/2022
110300266993 ಪಾಂಚು - 1-119B,ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300266994 ಲಲಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-37, ಪರಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266995 ಕರಿಯದು - 1-121,ನಂದೊಟ್ಟು, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266996 BUDENGI - ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266997 ನಾಗಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-93,ನಾಪದಪಾಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266998 KUSUMA - 1-8,ಶೀನ ,ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266999 Honnamma - ಹೊನ್ನಮ್ಮ,1-64ಎ,ಆಯರೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300267000 Meena - 1-27, ಮಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------400000000-
110300267001 SABITHA - 1-98,ಬುಲಾಯಿಪಾಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300267002 girija pujarthi - S/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ #1-14ಬಿ,ಮಂಡೆಬೆಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300267003 ಸುಜಾತ - 1-19A, ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202220000000017/05/2022
110300267004 ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ - 1-20A, ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ದರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300267005 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ - 1-41/2, ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300267006 KAKKE - 1-33/ಬಿ, ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300267015 Rakshitha - 1-130ಬಿ, ಸಿದ್ದಿ ನಿವಾಸ, ಪಣಪಿಲ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300267016 varija - 1-123 ಅಶ್ವಿನಿ ನಿವಾಸ ನಂದೊಟ್ಟು, PHH(NK) / NCS------300000000-
110300267017 ಕೋತ್ರು - 1-124, ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300267018 Meena - 1-130A, ಮೇಗಿನ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------350000000-
110300267019 ಕರಿಯ ಮುಲ್ಯ - 1-62, ಆಯೆರೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267020 ಪಾಂಚ ನಲ್ಕೆ - 1-135ಬಿ, ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300267022 Anjeline Fernandes - 1-166/ಬಿ, ಮರಿಯಾ ವಿಲ್ಲಾ ಮನೆ, ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300267023 Vedavathi - 1-68/ಬಿ, ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300267024 ಕುಶಲ - 1-143, ಆಯರೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300268389 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - ಉಮಿಲುಕ್ಕು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268390 ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ - 1-44(1) ಉಮಿಲೊಕ್ಕು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300268391 ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಕಾಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,ವಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300268392 ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-91, ತೆಪ್ಪುದ ಗುರಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300268393 ಜಾನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-43, ಕಾಜರಟ್ಟ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾ,PHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202230000000018/05/2022
110300268394 ಲಲಿತಾ ಪೂಜಾರಿ - ಲಲಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ,1-19ಬಿ,ವೈಭವ ಲಕ್ಷPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202230000000016/05/2022
110300268395 ಅಪ್ಪಿ ಗೌಡ್ತಿ - 1-152, ಹಲೆಕ್ಕಿ, ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300268396 ರವಿ ಪೂಜಾರಿ - ಆಯರೆ ಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268398 ಇಂದಿರಾ - ಪುಣ್ಕೆದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300268399 Laxmathi - ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕೃಪಾ, ಮಜಲು ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268400 ರಾಧ - 1-135,ರಾಧ,ನಂದೋಟ್ಟು ಮನೆ ,ಪಣಪಿಲ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300268401 Rathna - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300268402 ಕೆ ಆನಂದ - ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268403 Meena Poojarthy - 1-95B, ಬುಲಾಯಿಪಾಡಿ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268404 JANAMMA - ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ,1-46ಡಿ,ಉಮಿಲುಕ್ಕು PHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202215000000018/05/2022
110300268405 Lalitha Poojary - 1-50/ಎ, ಕುಮಾರ್ತಿಬೆಟ್ಟು ದರ್ಖಾಸುPHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202220000000018/05/2022
110300268406 ಕೂಸು ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-62, ಆಯರೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202220000000017/05/2022
110300268407 ಗಿರಿಜ - 1-135/ಡಿ ನಂದೋಟ್ಟು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268408 krishnappa - 1-118, ಹೀಂಕಿರೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300268409 Prema - 1-133/ಡಿ, ಶಶಿ ನಿವಾಸ ಗುಡ್ಡಲ್ ಪಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300268410 ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-135/ಸಿ, ನಂದೋಟ್ಟು ಮನೆ , ಪಣಪಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268411 ವಾರಿಜ - 1-135/ಎ, ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268412 ಸುನಂದ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-154,ಮಜಲು ಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268413 chikkamma poojarthi - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110300268414 ಮೀನ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ - 1-102/ಬಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ, ಪಣಪಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268415 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - 1-45A, ಕಜೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವPHH(NK) / NCS------350000000-
110300268416 ಸುನಂದ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-59 ಸಂದೀಪ್ ನಿವಾಸ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268417 lalitha - 1-171, ಗಾಬ್ರಿ ಹಿತ್ತಿ ಲು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300268418 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1-97A, ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268419 ಅಕ್ಕು - 1-130ಡಿ, ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268420 ಜಾಜಿ ಪೂಜಾರಿ - 1-133/3, ಗುಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ,ಪಣPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268421 ಜಯಂತಿ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವಾಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300268422 ಸಿದ್ದು - 1-34B, ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300269118 ಸುಲೋಚನ - ಗುತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300269119 ಶಶಿಕಲಾ - 1-58(1), ದುರ್ಗಾನಿವಾಸ,5 ಸೆಂಟ್ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202210000000018/05/2022
110300269906 ಜೋನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - ಜೋನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್,ಕುಂಜ ಮನೆ,ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300269907 Rathna - C/O ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269908 ವೆಲೆಂತಿನ್ ಡಿ'ಕುಂಞ - 2-120,5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300269909 LAKSHMI - 2-114ಎ, 5ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲನಿ, ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202215000000018/05/2022
110300269910 ನಾಗಮ್ಮ - 2.39 ಬಸಿದಿ ಗುಡ್ಡೆ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300269911 ಮಲ್ಲಿಕ - 1-14D,ಭರತ್ ನಿವಾಸ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269912 SUMATHI - 1-25, ಮಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300286138 SUDA - 1-2B, ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286140 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ - ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್,1-20ಬಿ,ವಿಠಲ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286145 ವನಜ ಶೆಡ್ತಿ - 1-85 ಎ , ಕುಡ್ತಂಡ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286148 Jayanthi Sherigarthy - 1-102, ಪ್ರಥ್ವಿನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286153 ALIS - 2-102/ಬಿ , ಕೆರೆಮೇಲು ಮನೆ, ದರೆಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286157 ಲಲಿತ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-84 ಹೊಸ ಮನೆ ದೇವಿ ಕೃಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286158 Haripriya Bhat - 1-78,ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಾಮ ಮನೆ, ದರೆಗುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286159 ಜೋನ್ ಲೋಬೊ - 1-96,ಲೋಬೊ ವಿಲ್ಲಾ, ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286160 ಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-89, ಪಡುಬೆಟ್ಟು ಅರಮನೆ, ದರೆಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286162 ಸಾಂಬ್ರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-157ಎ, ನರಂಗೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286163 ಲೂಯಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - 2-100, ಕೋಡಿಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286164 ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿರೇರಾ - 2-56, ಪಿರೇರಾ ಕೋಟೇಜ್, ದರೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286165 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ನಿಯರ್ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286168 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಡ್ವ - 1-16, ಕುಡ್ವರಂಗಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286170 ಲೂವಿಸ್ ರೊಡ್ರೀಗಸ - 1-65A, ಮೈಲೋಡಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286171 ಗುಲಾಬಿ ಹೆಗ್ಗಡ್ತಿ - 1-70, ನಿರ್ ಪರಿ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286172 Sachidevi - 1-74,ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286808 ಜೋರಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ - 1-142ಬಿ, ಅಯೆರೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286813 ಜೋಸೆಪ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - 1-139, ಅಂತೋನಿ ವಿಲ್ಲಾ, ಪಣಪಿಲ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294609 ಜೆಸಿಂತ ತಾವ್ರೊ - 2-153, ಅಪೆದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294610 ಪಾವುಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ - 1.68 ಬಿ, ಪಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294611 ಮೆರ್ಸಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ - 1-68, ಪಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294613 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - 1-54ಎ, ಕೊರಂಟೊಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294614 RADHA - 2-22 ಬಿ, ಹೋಮೊಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294620 Gulabi Poojarthi - 1-47,ಕೆಂಚರಟ್ಟ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294622 ಗುಣಪಾಲ ಪೂವಣಿ - 2-64(2), ದವಳ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294623 ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1-31A, ಕೊಟ್ರೊಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300294629 ಶಾಂಭ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-29D,ಪಂಚಾಮೃತ, ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ, ದರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300294630 ಸತೀಶ್ಷಂದ್ರ - 1-93ಡಿ, ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294632 PLORIN MENEJAS - 2.46ಬಿ, ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಮನೆ, ದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294634 ಅಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿ - 1.88NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294638 SUNITA - 1.50, ಹೆನೆಗೊಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294640 ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ,2-9 ಕೊಟ್ಯಾಕ್ಯಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294642 ರವೀಂದ್ರ - 2-26, ರತ್ನನಿವಾಸ, ಗುತ್ತಬೆಟ್ಟು, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294643 ಶುಭಕರ - 2-20, ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294644 ಅಂಗರ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-56,ಅಂಗರ ಶೆಟ್ಟಿ,ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300294645 ಗಂಗಮ್ಮ - ಗಂಗಮ್ಮ,1-63,ಕುಡ್ತಂಡ ಮನೆ,ದರೆಗುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294651 ಸದಾನಂದ - ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ,1-41,ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294665 SUSHEELA - 1-55, ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300294667 ನಾರಾಯಣ - 1-69A, ಸೆಮಿನಾ, ಮುರಮೇಲು ಮನೆ, ಪಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295035 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - 1-39, ಅರಂತೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295036 ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಎಂ ಎ - 1-162A, ಮೂಲೆಚಲಿಲ್ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295038 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರಿ - 1-146A, ಭೂತೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295039 ಶರ್ಮಿಳ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - 1-116ಎ, ಹೀಂಕ್ರೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295040 ಸೈಮನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - 1-116E, ಹೀಂಕ್ರೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295042 ರಾಜೀವಿ ಅಮ್ಮ - 1-129 ನಂದೊಟ್ಟು ಅರಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295045 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - 1-168/1,ಬಗ್ಗಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295046 ರಮಾನಾಥ - 1-68ಎ , ಸೇನರಬೆಟ್ಟು ಮನೆ,ಪಣಪಿಲ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295048 ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿ'ಸೋಜ - 1-136, ನೆಕ್ಕರೆ ಮಜಲು ಹೊಸಮನೆ, ಪಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324315 ಸುಂದರಿ - 2-121A ಸುಂದರಿ, ಕೋಂ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324316 Jayashree - 1-58(2)ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಿಲಯ,ಜರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324317 ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-148(1), ಶ್ರೀ ಛಾಯ ಮನೆ, ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324318 Lalitha Poojary - 2-119 ಲಲಿತ ಪೂಜಾರಿ, ಕೋಂ ದಿ.ಗೋಪಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300324319 Suvamma - 2 - 140(1)ಸಗುಣ,ದರ್ಖಾಸ್ತುಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324320 SUDHA - 1-58E ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ,ಕೋಂ ನಾಗ್ರಾಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324321 Sujatha - 1-58(B)ಸುಜಾತ,ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ, ಸುಜಾತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324323 Chandravathi acharthi - 2-60 ಕೋಂ ದಿ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರಿ ಪಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324324 Poornima - 2-60 ಕೋಂ ಶೇಖರ ಆಚಾರಿ ದರ್ಖಾಸು ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300324325 ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ - 2.47 ಕೋಂ ದಿ.ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿPHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/202220000000016/05/2022
110300324326 Shrimathi sumathi - 2-95Cಕೋಂ ಜಾರಪ್ಪ ಗುರುಬೆಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/20225000000017/05/2022
110300324328 Rathnakara Devadiga - 1-102 5ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300324329 Shrimathi Girija - 1-69 ಪಡ್ಯೊಟ್ಟು, ಹೊಸಮನೆ ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324330 ವಾರಿಜ - 2-62 ಕೋಂ ದಿ.ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300324331 Revathi - 1-43A ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ನಿತಿನ್ ನಿಲಯ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300324332 Gulabi Gowdthi - 1-45 ಓಂಟೆದಕಜೆ ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300324333 Poornima - 1-101 ಕೋಂ ದಾಮೋದರ ಆಚಾರ್ಯ 5 ಸೆನPHH(NK) / NCSBiometric****727014/05/2022FPS****727014/05/202225000000014/05/2022
110300324334 Shrimathi jayanthi - 1-133(4)ಕೋಂ ಅಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಲ್ ಪಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300324335 Shrimathi sumanaji - ಕೋಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುದ್ಯ ಮೇಲ್ದಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300324337 Anandhi - ಕೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿ,ಕೆಳಗಿನಮನೆ,ಪಣಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300324338 Sujatha - 1-134C ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ, ಕೋಂ ಜಯಂತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300324339 Sharada - 1-133(5)ಶಾರದ, ಗುಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324597 Shrimathi vasanthi - ಕೋಂ ಚಂದಪ್ಪ ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಪಣಪಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324609 ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಭಂಡಾರ್ತಿ - 2-135D, ಕೋಂ ದಿ.ಐತಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300324692 Shantha - 1-98ಶಾಂತ, ಕೋಂ, ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300328735 Manjula K - 1-86E, ಅಬ್ಬನಾಕ್ಯಾರು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331478 LAXMI - 1-61A ಪುರಲೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331636 Radha Poojarthi - 1-134ಎ, ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331637 Devaki - 1-133(2), ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022FPS****727016/05/20225000000016/05/2022
110300331638 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-64B, ಆಯರೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****727017/05/2022FPS****727017/05/202245000000017/05/2022
110300331640 Lalitha - ಕಲ್ಲೇರಿಪಾದೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, PHH(NK) / NCSBiometric****727016/05/2022---200000000-
110300331641 Shantha - 1-90, ಕಲ್ಲೇರಿಪಾದೆ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****727018/05/2022FPS****727018/05/202225000000018/05/2022
110300331642 PREMA - 1-81ಎ, ಕುಂಟಾನಿಬೆಟ್ಟು, ಪಣಪಿಲ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300331643 ಸರಸ್ವತಿ - 1-66, ಕಾಡರ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331644 Susheela - 1-67, ನೂಜಡ್ಡ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300331646 Dejappa Poojary - 1-167, ಮಜಲು, ಹೊಸಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331647 Champa - 1-133(6), ಗುಡ್ಡೆದಪಲ್ಕೆ, ಪಣಪಿಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300331648 Leelavathi - 1-126, ನಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331649 Sudhakara.D.Poojary - 1-98(3), ಶ್ರೀಗುರುದೇವಾ, ಬುಲಾಯಿಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331650 YAMUNA - 1-98(4), ಪಾಡಿಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------2000