REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300154078 CHIKKAMMA - W/O ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2-82ಬಿ ಅಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154695 Juvana D'Souza - 1-80 ಕುಂಟ್ಯಾನ್ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154806 Carmine Serrao - W/O: ಐವನ್ ಸೆರಾವೋ #2-48/ಡಿ ಸೆರNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300154919 VANAJA - 2-130 ಮೆಗಿನ ಬಳೆಂಜ ಮನೆ ಮಾಂಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155350 Prema - W/O ಸುಂದರ #೨-೩೧,ಆಚಾರಿ ಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300155627 Jessy Thomas - S/O ತೋಮಸ್ ಸಿ.ಎ #೨-೭ಎ ಚಂದ್ರನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155655 Mary - 2-16ಸಿ ವೆಳ್ಳಾಪಾಣಿಯಿಲ್ ಹೌಸ್ ಕರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155811 Pramila Vittal Poojary - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ 1-114NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300156073 JEENET - 2-7 ವೆಳ್ಳಪಾನಿ ಮನೆ ಹೊಸ್ಮಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156087 Florin Pinto - W/O ಲೇಟ್ ಕ್ಷವಿಯರ್ ಪಿಂಟೊ #೩-೧NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300157745 Kusu Salian - 1-50 ಕುಮಾರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ವPHH(NK) / NCSBiometric****937916/05/2022FPS****937916/05/202225000000016/05/2022
110300157754 SUGUNA - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ 1-76(1) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158128 Pushpavathi - W/O ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ #೧-೧೮೮ ಅನುದೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158154 Chikkamma - W/O ದಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #೧-೩,ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158176 PUSHPA - 1-146 ಜತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300158470 Jubaida - W/O ಹುಸೈನ್ #೧-೨೦೮, ಬೋಳ್ರಾಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158591 Yashoda - W/O ನಾರಾಯಣ ಮಡಿವಾಳ 1-153ಎ ಕಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158593 Bharathi - 1-114 ಎ ಹುರಲ್ದೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300158599 YAMUNA - 1-113 ಹುರಲ್ದೋಡಿ ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158633 VASANTHI - 1-106 ಪಟ್ಲ ಮಾರು ಮನೆ ಪೆಂಜಾರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300158681 Carmine Lobo - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋರ್ಜ್ ಲೋಬPHH(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202225000000018/05/2022
110300158697 Padmavathi - 1-19 ಪಾದೆ ಮನೆ ಪೆಂಜಾರು ಮಾಂಟPHH(NK) / NCS------350000000-
110300158710 Appi Shedthi - 1-25, ಮಂಡರಡ್ಡ ಅಳಿಯೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202225000000017/05/2022
110300158745 CHANDRAVATHI - 1-101ಎ ಕಜೆ ಮನೆ ಪೆಂಚಾರು PHH(NK) / NCS------500000000-
110300158774 Shobha P - 2-44 ಹಂಪೆ ಜಾಲು ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202220000000017/05/2022
110300158788 YASHODHA - W/O ಸಂಜೀವ 1-130/ಎ, ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158790 Vanitha - C/O ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ #2-62ಸಿ,ಶ್ರೀ PHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202220000000017/05/2022
110300158808 Sumathi Alais Poovamma - 2-135 ಕುಂಟಲೊಡಿ ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158822 Lucy Crasta - S/O ಜೆರೋಮ್ ಡಾಯಸ್ 1-108 ನರ್ಲೊಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158834 Megdalin D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ ನಜ್ರೆತ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300158839 Mamatha - W/O ದಯಾನಂದ್ ಕುಂದರ್ 1-4ಇ ವಾಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300158843 Divya Jain - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗPHH(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202225000000018/05/2022
110300158945 ಸುಶೀಲ - W/O ತುಂಗಪ್ಪ 1-192 ಮಾಡದಂಗಡಿ ದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300160225 MAMATHA - W/O ಹರೀಶ ಕರ್ಕೇರ ಗುರುಕೃಪಾ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300160245 Johara - W/O ಹಸನಬ್ಬ #೧-೮೨, ಕೊಯಕುಡೆ ಚPHH(NK) / NCS------300000000-
110300160299 Sunanda Poojary - W/O ಸುರೇಶ ಪೂಜಾರಿ #೧-೫ಸಿ,ದರ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202215000000017/05/2022
110300160572 Jayashree - ಶುಭಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-237 ಬಿ ಅನುಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300161115 Appi - W/O ಲೇಟ್ ಬಾಡು ಮೊಯಿಲಿ #೨-೧೪೪,PHH(NK) / NCS------300000000-
110300161122 Honnamma Nalke - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನಯ 2-19PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161129 Rajeevi - S/O: ಬೊಗ್ರ 2-23(ಸಿ) ಅಳಿಯೂರ್ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300161135 Muthu Poojarthi - S/O: ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #1-85ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****937916/05/2022FPS****937916/05/202250000000016/05/2022
110300161136 Sumithra - W/O ಸತೀಶ್ 2-43ಎ ಹರಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161152 Surekha - S/O ದಿ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ 2-155ಎ ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202220000000017/05/2022
110300161220 KAMALA POOJARTHI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಸುರೇಶ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161249 SUNDARI - 1-142 ಕೊಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300161252 Vasanthi - W/O: ಸತೀಶ #1-36ಬಿ ಪಾಪ್ಲಡಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202210000000018/05/2022
110300161260 Ambika - W/O: ಗಂಗಾಧರ # 2-57ಎ ಪಲ್ಕೆ ಹೌPHH(NK) / NCS------50000000-
110300161840 Raadha - W/O ಕೂಚ #೧-೧೬೧ಬಿ, ಮಾಡದಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202215000000018/05/2022
110300162067 Kamala - W/O: ಸುಂದರ #1-135ಬಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300162297 ಫೌಝೀಯ - W/O ಹೈದರಾಲಿ 1-205ಬಿ ಬೋಲ್ರಾಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162328 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಚ್ಚಪ್ಪ 1-148 ಹೂಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110300162498 APPI - 2-194 ಮಿಂಜ ಕಲ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300162541 Sathish - 1-99 ಬಿ ದರ್ಖಾಸ್ ಹೌಸ್ ಪೆಂಚಾರು PHH(NK) / NCS------50000000-
110300163796 Vasanthi - W/O ರಘುನಾಥ ಅಚಾರ್ಯಾ 2-169ಡಿ ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300165430 ಶಶಿದರ ಪೂಜಾರಿ - ಲೇಟ್ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ 1-18ಏ ಸುನೀಲPHH(NK) / NCSBiometric****937916/05/2022FPS****937916/05/202220000000016/05/2022
110300166009 MERY DAYAS - 2-06 ಡಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಳಿಯೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166360 Raziya Banu - W/O ಸುಕ್ರು ಸಾಹೇಬ್ #೨-೧೪೬ಎ,ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166414 Gulabi - W/O ಚೆಲುವಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #೨-೫೬, ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166497 VANITHA - W/O ಜಯಕರ # 2-23/ಬಿ ಅಗಾರ್ಯ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166517 APPI POOJARTHI - 2-117 ಬಡೆಕೋಡಿ ಮನೆ ಬೋರುಗುಡ್ದೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166593 Jessy George - W/O: ಜಾರ್ಜ್ ಸಿ ಎ 2-75 ನೆಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167499 Prameela S Jain - ಸುಧಾಕರ 2-69 ಎ ಸಂಪದ ವಾಲ್ಪಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167792 Suma S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ 1-7 5ಸೆಂಟ್ಸ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300167863 PREMA KARANTHA - 1-59 ಹಿನಾಲ ಮನೆ ಪೆಂಚಾರು ಮಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300167885 R Sushila - W/O: ದಿ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ #2-123ಎ ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169719 Shalini - W/O ನಾರಾಯಣ #೧-೫ಎ,ಪೆರಲ್ದೊಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202210000000017/05/2022
110300169736 Kushala - W/O ಸಂಜೀವ #೧-೧೨೪,ಉಡ್ರೆಜಾಲು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170008 MALLIKA - ಜಯಂತ 1-72/ಬೀ ದುರ್ಗ ನಿವಾಸ ಬಳ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****937916/05/2022FPS****937916/05/202220000000016/05/2022
110300170030 GEETHA - W/O ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-97ಬಿ ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170032 Mohini - 1-13, ಗಾಂಜಾಲು ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110300170168 SUMANA - 2-169ಎ ಅರಸು ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170303 BABY - 1-18 ಅಬ್ಬನಾಕ್ಯಾರು ಮನೆ ಪೆಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170309 Mamatha - ಉದಯ ಟೀ ಕೋಟಿಯನ್ 1-73/ಡಿ ಶ್ರೀ ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170344 Jalaja - W/O ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ #೨-೧೭೭, ಅಂತರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300170364 Kusumavathi - W/O ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-255, ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170374 Kamala - 2-75 ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಅಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300170444 Leelavathi Bhuja Bali Alva - W/O: ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ 1-9 ಬೈಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300170595 GULABI - ಗುತ್ತಾಪು ಮನೆ ಪೆಂಚಾರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300170719 Sushila - 1-89 ಎ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****937914/05/2022FPS****937914/05/202220000000014/05/2022
110300170795 Gulabi - D/O ಬೂಬ #೧-೧೮೬ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****937914/05/2022FPS****937914/05/202215000000014/05/2022
110300170913 Ratna - W/O ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ #೧-೧೨೬ ಎ,ಪಂPHH(NK) / NCS------400000000-
110300170944 MADHULATHA - W/O ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ 1-126/ಬಿ ಮಾತೃPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170946 DEJAMMA - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ #1-126,ಜಯ ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300170983 NASIMA - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ 2-204, ಬಗ್ ದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172976 KALYANI - 2-2ಎ ಹರಿಕೂರು ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172979 Chikkamma - W/O ಮುತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ.ನಂ.2/PHH(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202235000000018/05/2022
110300172984 PREMA - W/O ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ 2-24 ಕುದುರೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202220000000018/05/2022
110300174086 MONTU POOJARTHI - 2-129 ಬಳೆಂಜ ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300174216 Subhasini - W/O ರಮೇಶ 1-152ಎ ಶ್ರೀ ತೀರ್ಥ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174245 JAYANTHI - 1-50 ಬೊಂಟ್ರಮಾಕು ಮನೆ ಮಾಂಟ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300174276 Ratna - W/O ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ #೧-೨೪೭,ಮ೦ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174547 Sunanda - W/O ಜಯಂತ ಪೂಜಾರಿ #೨-೧೫೫ಬಿ,ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202215000000017/05/2022
110300174549 Meena Madivalthi - 2-79ಏ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174561 Yashoda - S/O ಭಾಸ್ಕರ ಸುವರ್ಣ #೨-೧೨೭ ಎ,ಶPHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202225000000017/05/2022
110300174695 Letitia Aranha - 2-65/ ಎ ಜೆ ಎಮ್ ಜೆ ಮನೆ ಪೆಂಚಾರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300174706 Johara - W/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #೧-೮೦,ಮುಮ್ತಾಜ್PHH(NK) / NCS------400000000-
110300174712 Chikkamma Poojarthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300176218 Vaishali - D/O ಸುಬಲಿರಾಜ್ #೧-೬೪,ಕಲಿಮಾರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300176912 BHARATHI - ರಾಮಚಂದ್ರ 1-6 ಎಫ್‌, ಸಿಂಧೂರ ನಿವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176962 Padmalatha - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತರೊಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177058 Sunanda - W/O: ಶೀನ #2-151 ಕಾಪು ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202215000000017/05/2022
110300177576 Shobha - W/O ಹರೀಶ #1-71/ಸಿ, ಕಿಶೋರ್ ನಿವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178012 PREMA SHETTY - ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಬಾನೊಟು ಬಳಿ 1-1ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178193 Prabhavathi - W/O ಚಂದಯ್ಯ ಮನೆ ನಂ.2-97 ನಂದಿನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178412 ಆಲಿಸ್ ಮೋನಿಸ್ - 2-55 ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202225000000017/05/2022
110300178865 ವಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ - ಸುಧಾಕರ ಹೌಸ್ ನಂ 2-15/ಎ, ಸಮೃದ್ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181280 Sharada - W/O ಶೇಖರ #2-162 ಕಂಚರ್ಲೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300182133 Meenakshi - S/O ಲೇಟ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಮಂಗಳೂರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300182213 Lalitha - 2-14/ಡಿ, ಪರಥ್ವಿ ಅಲಿಯೂರ್ ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCS------50000000-
110300182309 YASHODHA - W/O ರಮೇಶ 2-196ಬಿ ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182343 Jesanta Dias - W/O ಪಿಯುಸ್ ಡಾಯಸ್ 1-95 ಹಿತ್ತುಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300182518 Ratna - W/O ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ #೨-೯೬, ಉಮಲತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300183029 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ 2-98 ಪಾದೆ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300183138 Sumithra P - W/O ಸದಾಶಿವ 1-79 ಬಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****937916/05/2022FPS****937916/05/202220000000016/05/2022
110300183614 Sudha - D/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ #1-62 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300183991 Zita Crasta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184105 Shilpa - W/O ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 1-10/ ಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300184600 VANISHREE - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಭಿರಾಜ್ ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185094 Shashikala - W/O ಜಯಂತ ಪೂಜಾರಿ 1-126ಎ ಜನಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110300185654 Ramulath - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮರಬ್ಬ 1-198ಎ ಕಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185763 Usha - D/O ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #೨-೮,ಬೊಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110300186231 Padmavathi Amma - W/O ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ #೧-೧೯೯,ಪದ್ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300186241 INDIRA HEGDE - 1-229 ಪಟೇಲ್ ಮನೆ ಅಳಿಯಾರು ವಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186296 Meena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2-77 PHH(NK) / NCS------500000000-
110300186332 Lalitha - ದಿನೇಶ ಪೂಜಾರಿ 1-137/ ಏ ಸಾಯಿಕೃPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186705 Prema - W/O ಸುಂದರ ಮಡಿವಾಳ #೨-೫, ಹೇಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186842 Eeramma - W/O ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #೨-೮೭,ಉನ್ಯPHH(NK) / NCS------350000000-
110300236866 Shantha Sapaliga - W/O.ಶಂಕರ ಸಪಳಿಗ 1-206,'ಶಾಂತ ನಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236895 ಸೇಸಪ್ಪ ಪಾಂಡ್ರು - 2-194/2, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110300236898 ಮಾಲತಿ - # 2-23A ಪೊನ್ನೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಳಿಯೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236899 ಬೆಲ್ಚರ ಹರಿಜನ - # 2-23 ಪೊನ್ನೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಳಿಯೂರು,AAY(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202235000000018/05/2022
110300236900 appi - # 2-23B ಪೊನ್ನೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಳಿಯೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236902 ಸುಚಿತ್ರಾ - #1-146A ಸುನೀತಾ ನಿಲಯ, ಮಾಂಟ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236903 ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಹರಿಜನ - 2-48/ಸಿ ಕರ್ನಾಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236904 ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜ ಆಚಾರ್ತಿ - 2/24 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಹಂಪೆಜಾಲು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236905 ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಫಿಯಾ - I-8/ಎ ಬೈಲರ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ಮಾಂಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236906 sunanda acharthi - 1-21/ಸಿ ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236907 shrimathi lalitha murhti - #1-91ಎ 5ಸೆನ್ಸ್ ಮಾರಂಗಲ್ಲು , ಮPHH(NK) / NCSBiometric****937916/05/2022FPS****937916/05/20225000000016/05/2022
110300236908 Boode - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಕಾಲು 1-42 ಅರಂತ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236909 ದಿನೇಶ ಪೂಜಾರಿ - #1-15ಬಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಿವಾಸ ಮಾಂಟ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300236911 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪರತಿ - 1-100 ಪ್ರಮೀಳಾ ನಿವಾಸ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236912 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷಿ ನಾಯ್ಕ್ - #2-48ಬಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236913 ಮೆನ್ಪ - 1-91.ಪೇರಂದಳಿಕೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236914 ಬಾಬು ಹರಿಜನ - ನೆಕ್ಕರ್ಜೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110300236915 shalini - 1-137. ವಾಸು.ಪುಣ್ಕೆ ದೊಟ್ಟು ಮನೆ.AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236916 ಸುಬ್ಬಿ ಹರಿಜನ - 1-146B ಶ್ರೀ ಗುರುಕ್ರಪಾ ಹದಲಚ್ಚಿಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236917 ರತ್ನ - 1-90.ಮಂಜೊಟ್ಟು ಮನೆ.ಮಾಡದಂಗಡಿ. ವಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236918 Sundari - 1-131B.ಉಡ್ರೆಜಾಲ್ ಬಳಿ.5 ಸೆನ್ಸ್ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236919 ಸುಗುಣ - 1-90A.ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ, ಕೊಯ್ ಕುಡೆ. AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236920 ಕಿನ್ನಿಗ - 2-71.ಪಾಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ,ವಾಲ್ಪಾಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****937916/05/2022FPS****937916/05/202235000000016/05/2022
110300236921 padmanabha harijana - 2-136 ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300236922 ಮೆನ್ಪ ಹರಿಜನ - 1-145.ನಾಗಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪAAY(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202235000000018/05/2022
110300236923 ಐತ್ತಪ್ಪ ನಲ್ಕೆ - 1-124.ಉಡ್ರೆಜಾಲ್.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236924 ಕಾನದು - 1-136.ಪುಣ್ಕೆದೊಟ್ಟು.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236925 girija - 1-138. ಹಲೆಂಜಾರು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ವAAY(NK) / NCSBiometric****937918/05/2022FPS****937918/05/202235000000018/05/2022
110300236926 Sujatha - S/O ಲೇಟ್ ಕಂಠ #೧-೧೪೩,ಹಳೆ೦ಜರೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236927 Ratna - 1-134.ಮಿನಾಕ್ಷಿ ನಿಲಯ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236928 Seetha - 1-131. ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236929 Sundari - 2-101 ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236930 ಡೊಂಬ - 1-133. ಸಪ್ತಮಿ ನಿಲಯ.ಆಳಿಯೂರು.ವಾಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237230 ದೂಜ ಹರಿಜನ - 1-58 . ಪಾಪ್ಲಾಡಿ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****937917/05/2022FPS****937917/05/202210000000017/05/2022
110300237561 ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - #2-40/b ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300241321 ಶ್ರೀಯಾಲ ಜೈನ್ - 2-38/ಬಿ ಪದ್ಮಾಂಬ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ, ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241325 ಗುಲಾಬಿ ಆಚಾರ್ತಿ - #2-26 ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಳಿಯೂರು, ನೆಲPHH(NK) / NCS------350000000-