REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100154564 AYISHA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಿ 2-93(9)PHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202230000000017/05/2022
110300152612 Khathija Yasmeen - 1-38 ದುಗ್ಗೋಡಿ ಮನೆ ತೆಂಕ ಮಿಜಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152712 Zohara Ibrahim - ಎಮ್‌ ಎಮ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿ೦ 1-242(3) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152872 Zeenath - ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ 1-57/7 ಅರಮಜಲು ಹೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154555 Girija S Shetty - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ #2-100(3)NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155091 Kamarunnisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ್ಲ ನಜೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157021 LEELA PRAKASH SHETTY - 1-281/1 ವೈಭಾವಿ ತೆಂಕ ಮಿಜಾರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157647 Asiyamma - 1-160 ಬೆಳ್ಳಚ್ಯಾರು ಮನೆ ತೆಂಕ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300157650 B Fathima - W/O: ಎಮ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #1-165ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202220000000018/05/2022
110300157652 Divya - W/O: ದಯಾನಂದ 1-222 ಧರ್ಮ ಕುಸುಮ PHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202215000000018/05/2022
110300157660 Asma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #1-85, ಶPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157667 Sumayya - 1-25 ಕುದ್ರು ಹೌಸ್ ತೆಂಕಮಿಜಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202220000000017/05/2022
110300157673 AVVAMMA - 1-74 ಗುಂಡಿರು ಮನೆ ತೆಂಕ ಮಿಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202230000000018/05/2022
110300157719 Muttu Poojarthi - W/O: ಕುಂಜಪ್ಪ 1-123 ಉಳಾಯಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157723 ಜುಬೇದ - W/O: ಜುಬೇರ್ 1-182(2)ಎ ದಾರುಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157727 Shameema - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #1-66, ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157731 Rahamath Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #1-83 ಲತೀಫPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157735 Leela - W/O: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ #1-122,ದೇವಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157749 ASIYAMMA - 1-26 ತೊಡರ್ ತೆಂಕ ಮಿಜಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202210000000017/05/2022
110300157765 Varija Shedthi - 3-7 ದಂಬಟ್ಟ ಮನೆ ತೆಂಕ ಮಿಜಾರ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202220000000017/05/2022
110300157791 Kusumavathi - W/O: ಧರ್ಮಣ್ಣ 1-222 ಧರ್ಮ ಕುಸುಮPHH(NK) / NCSBiometric****743516/05/2022FPS****743516/05/202230000000016/05/2022
110300157906 Rukiyabanu - S/O: ಎಮ್‌ ಜಿ ಹಮೀದ್ 1-214, PHH(NK) / NCSBiometric****743516/05/2022FPS****743516/05/202240000000016/05/2022
110300157950 Usha Shetty - W/O: ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ #1-166,ಅಭಿಷೇಕ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300158063 SUSHILA - 1-38 ಮಾತೃ ಕೃಪಾ ಮನೆ ಪಡ್ಡೋಡಿ ರಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110300158147 Geetha - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ #1-3 ತPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202220000000017/05/2022
110300158148 Thaslima Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಿಯಾಝ್ ಹಿದಾಯತ್ ನಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158157 MAMATHA - 2-122 ಸುಬ್ಬ ಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ತೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158168 Revathi - W/O: ಗಣೇಶ್ 2-193 ಮುಡೋಡಿ ಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158169 Usha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2-217PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158606 PREMA - 2-85 ಗಾಯತ್ರಿ ನಿಲಯ ಮಿಜಾರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300158646 Varija - W/O: ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-132 ಬಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300158713 Vasnthi - W/O: ಬಾಬು 2-150 ಗೋವಿಂದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300160564 Isamma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #2-77 ಹಿದಾಯತ್ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300160591 BEEBI JAN - 1-254 ಉಲೈದಂಗಡಿ ಮನೆ ತೆಂಕ ಮಿಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202220000000017/05/2022
110300160598 Kalyani - D/O: ವಾಸುದೇವ 1-232 ಪ್ರೇಮ ನಿವಾPHH(NK) / NCSBiometric****743516/05/2022FPS****743516/05/202225000000016/05/2022
110300160643 Yashodha Shetty - ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-31(3) ಶಿವನುಗPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202225000000018/05/2022
110300160652 B Pathumma - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #2-41(1) ಹಿದಾಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110300160656 Aruna - W/O: ದಿ. ಸಾದು ಶೆಟ್ಟಿ #1-11 ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022---200000000-
110300160658 Katheja Yane Samshad - W/O: ಅಬುಸಾಲಿ #2-56 ಹಿದಾಯತ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202220000000018/05/2022
110300160659 Mallika Shetty - W/O: ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ #1-25,ಪಡೀಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202225000000018/05/2022
110300160674 Ramlath - W/O: ಎಮ್‌ ಮನ್ಸೂರ್ #2-78 ಹಿದಾPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202225000000017/05/2022
110300160675 Jameela - W/O: ಹಮೀದ್ #2-25 (1) ಹಿದಾಯತ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300160684 Nebisa - W/O: ಪಿ ಅಬ್ದಲ್ಲಾ #2-72-(1) ಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110300161113 Gulabi - ಕಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ 1-33 ಜಾರೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****477411/05/2022FPS****477411/05/202225000000011/05/2022
110300161218 Prema - 1-225 ಶಾಂತಿ ಗಿರಿ ತೆಂಕ ಮಿಜಾರುPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202210000000017/05/2022
110300161219 Yashoda - W/O: ವಿಜಯ ಆಚಾರ್ಯ #1-319,ಪಡೀಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202210000000018/05/2022
110300161258 JOHN RODRIGUES - 2-140 ಪೂಮಾವರ ಪದವು ತೆಂಕಮಿಜಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161275 SHASHIKALA - W/O ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-166(2) ಅರPHH(NK) / NCSBiometric****743516/05/2022FPS****743516/05/202220000000016/05/2022
110300161284 Vinaya Shetty - W/O: ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ #2-61 ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202225000000017/05/2022
110300161687 Seetha Shetty - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ #1-39 ಗಣPHH(NK) / NCS------300000000-
110300161751 PADMANABHA - 2-97 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ತೋಡಾರು ಮಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110300161759 Zeenath - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತೊಡಾರು 2-21(3) ಕಲ್ಸPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202220000000018/05/2022
110300161762 Salma - ಟೀ ಫಕ್ರುದ್ದಿನ್ 2-21(4) ಕಳಶಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202215000000018/05/2022
110300161769 Sushma C Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-25PHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202220000000018/05/2022
110300161791 Nethravathi - W/O: ಪೂವಪ್ಪ #3-306 ತೊಡಾರು ಕಾವPHH(NK) / NCSBiometric****743516/05/2022FPS****743516/05/202220000000016/05/2022
110300161873 Padmavathi - W/O: ಭಾಸ್ಕರ #1-14,ಸೇನರ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202215000000018/05/2022
110300161876 Kumuda - 2-95 ಗುಂಡಿರು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300161894 Jalaja Sapaliga - W/O: ಭುಜಂಗ ಸಪಳಿಗ 1-95(1) ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161902 Varija - W/O: ಸಂಜೀವ ಸಫಲಿಗ 1-97 ಹರಿಹರ ಪPHH(NK) / NCS------300000000-
110300161911 Koraga Shetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಸಂಕಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161937 Vasanthi Shetty - W/O: ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 1-17 ಬಂಡಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300161963 Puttu - W/O: ದಿ ಓಮಯ್ಯ #1-42, ದರ್ಖಾಸ್‌PHH(NK) / NCS------100000000-
110300161965 ಐಸಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹಮ್ಮದ್ ಎಮ್ ಎ 2-3PHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202220000000018/05/2022
110300161966 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀನ ಶೆಟ್ಟಿ 2-5 ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202210000000017/05/2022
110300162108 Gangu Poojarthi - W/O: ಅಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 13-1 ತೋPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202210000000017/05/2022
110300162169 Rohini - W/O: ಹರೀಶ #1-46 ತೋಡಾರು ವಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162215 Kalyani - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #2-137 ಪೋನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162225 Chille - 1-62 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300162340 Ankitha Shetty - C/O ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 1 - 7 ದರ್ಖPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162533 Vishala S Poojary - W/O: ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2-134 ಬಾರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300162569 Dulika - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #2-42-(3) ತೋPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202230000000018/05/2022
110300162570 Zareena - W/O: ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ #2-18 ತೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300165646 JAYALAKSHMI - W/O ಶಿವಾನಂದ #2-6 ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300165699 Noor Zahan S M - W/O ಎಮ್ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ # 1PHH(NK) / NCSBiometric****743516/05/2022FPS****743516/05/202230000000016/05/2022
110300165835 Prema - W/O ಮೋಹನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮನೆ ನಂ.1-32,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165875 Revathi - W/O: ಅಣ್ಣು #2-95 ಗುಂಡೀರು ದರ್ಖPHH(NK) / NCS------200000000-
110300166080 Gulabi - W/O: ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿ 1-10(1) ಎಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166136 SUNADARI POOJARTHI - 2-123 ಶಶಿ ಪ್ರಭಾ ನಿವಾಸ ಸುಬ್ಬ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166455 Mumthaz - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ 1-182(15) NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166480 Sameema - D/O: ಎಸ್ ಎ ಖಾದರ್ 1-259, ತೋಟ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166835 ಯಾಕೂಬ್ - ಯಾಕೂಬ್ 1-77(1) ಡಿ ಗುಂಡೀರು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300166855 Gulzar Banu - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಸಾಹೇಬ್ 1-25NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166992 Safiya - W/O: ಮೊಯ್ದೀನ್ ತೌಫಿಕ್ ಹಾಮದ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167058 Rajeevi - ಕೃಷ್ಣ 1-10(3) ಕುಂಜ್ಞರಿಕೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167375 Sujatha A Shetty - 1-182 ತೋಟ ಹೌಸ್ ತೆಂಕಮಿಜಾರು ಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167402 ಪುಷ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ - W/O: ರಾಮದಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ 1-210 ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300167463 UMAVATHI - W/O ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2-42(2) ಮಾತ್ರಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167928 ROOPA PAI - 1-223 ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಹೋಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300167944 T Vandana V Pai - W/O: ಟಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪೈ #235-1, ಶPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202210000000018/05/2022
110300168026 Deepa Ashok - W/O: ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ #2-70 ಅಶೋಕ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168194 Subhashini - W/O ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ 1-31(2) ಹೊಸ ಒಕPHH(NK) / NCSBiometric****743518/05/2022FPS****743518/05/202220000000018/05/2022
110300168207 ರಜನಿ ಕೆ - W/O ಗಣೇಶ 2-99(1) ತೋಡಾರು ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169053 Zareena Banu - 1-144 ಮಲ್ಲೂರು ಹೌಸ್ ತೋಡಾರ್ ತೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169722 Maimuna Haidarali - W/O: ಹೈದರಾಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170042 Fathujhni - 2-15 ಆಯಿಷಾ ಮಂಜಿಲ್ ಪರಾಡಿ ಗುತ್ತPHH(NK) / NCS------300000000-
110300170044 Khatija - W/O: ಕೆ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #2-64 ಹಿದಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170058 Anisha - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 2-32 ಹಿದಾಯತ್ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170059 Shantha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170075 Zeenath - ಅಹ್ಮೆದ್ ಸುಲೈಮಾನ್ 1-110 (2) ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170076 Shubhalaxmi - 1-104/4 ಆದಿ ಮನೆ ಮರಕಡ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300170083 ಆಯಿಷ ಎ - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 2-94(9) ಆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170085 Fathima - ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಸುಲೈಮಾನ್ 2-94(8) ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170095 Jameela - W/O: ಉಮರಬ್ಬ #2-37 ಹಿದಾಯತ್ ನಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170101 Sharada - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 2-70 ತೋಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170108 Avwamma - W/O ಪೀ ಏ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ # 2-23(24)PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170130 Dulaika - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮಿದ್ ಮುಸಲಿಯಾರ್ #PHH(NK) / NCS------150000000-
110300170140 Jainabi - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ #2-33 ನಿಶಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****743516/05/2022FPS****743516/05/202220000000016/05/2022
110300170209 Dulaika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 2PHH(NK) / NCS------300000000-
110300170339 Vasanthi - 1-31 ಗುಂಡಿರ್ ರಸ್ತೆ ತೆಂಕಮಿಜಾರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300170349 Chanchalakshi - 2-117 ಕಾವುಲ ಮನೆ ತೊಡಾರು ಪೋಸPHH(NK) / NCS------450000000-
110300170434 Gulabi - W/O: ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1-262 ಉಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202225000000017/05/2022
110300170449 SUJATHA - W/O ಮುದ್ದು 1-192(1) ಶಾಂತಿಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202220000000017/05/2022
110300170615 Fathunhi - W/O: ಮಯ್ಯದ್ದಿ #1-92 (2),ಬೈಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170619 Najma - 1-61 ಗುಂಡಿರು ತೆಂಕ ಮಿಜಾರು ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170621 Rukiya - W/O: ಎಮ್ ಜೆ ಅಬ್ಡುಲ್ ಖಾದರ್ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202230000000017/05/2022
110300170624 HEMAVATHI - 2-110/1 ಪೆರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ತೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170631 Lalitha Ballal - 2-109 ಪೇರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ತೋಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110300170701 Sunanda - S/O: ನಾಗರಾಜ ಜೈನ್ 2-224-1 ಮಾಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170713 Jainabe - W/O: ಎಮ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್ #2-78 ಹಿದಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300170797 Aminamma - W/O: ಮೊಯ್ದೀನ್ #2-20(3), ಗುತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****743517/05/2022FPS****743517/05/202220000000017/05/2022
110300170809 Asma - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಗುಂಡಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170829 Jayashree - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ 1-80(1) ವPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170833 Malakshi - W/O: ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ #2-75 ವಿಶPHH(NK) / NCS------