REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300151289 Anuradha R Bhat - W/O ಎನ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152037 Sumalini - W/O: ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ #2-38 ಅಂಗಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155089 Hemalatha - 3-146/ಏ ಕೊಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗಮಿಜಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156969 Cecelia Moras - 4/4 ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ತೆಂಕ ಮಿಜಾರ್ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157651 SUMATHI - 2-23/1 ಅಮ್ಚಾಡಿ ಬಡಗಮಿಜಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157654 SUNITHA - ಕೊಪ್ಪದ ಕುಮೆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಬಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157752 Kamala Poojarthi - 1-178, ಸತ್ಯ ನಿಲಯ ಶಾಂತಿ ಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157783 KAMALA SHEDTHI - C/O ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 2-9 ಶ್ರೀ ವPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202230000000017/05/2022
110300160041 Prathima - W/O: ಸುಧಕರ #1-188 ಮಜಲಕೊಡಿ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****457614/05/2022FPS****457614/05/202215000000014/05/2022
110300160325 Vimala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ #2-35 ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110300160566 Janaki - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ #3-144 ಪರಶುPHH(NK) / NCSBiometric****457614/05/2022FPS****457614/05/202215000000014/05/2022
110300160601 Jayashree - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ # 3-106 ದೇವುಕುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300160632 DEVAKI - 1-58 ಕೋಂಟಡ್ಕ ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****457613/05/2022FPS****457613/05/202220000000013/05/2022
110300160648 NAGAMMA - 1-53 ಮೈಂದೇರಿ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು ಸಂಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300160657 YASHODHA - 2-162/1 ನಂದ ಗೋಕುಲ ಬಡಗಮಿಜಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****457611/05/2022FPS****457611/05/202220000000011/05/2022
110300160730 Gulabi - S/O: ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ #3-152 ಅಶ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300160749 GEETHA - 2-18 ಅಮ್ಚಾಡಿ ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300160750 Lilly D Souza - 3-121 ಪಿದ್ಮಲೆ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300160751 Laxmi - 3-154 ಗುತ್ತೇ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300160757 Pramila - 3-86 ಪಿದಮಲೆ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****457618/05/2022FPS****457618/05/202215000000018/05/2022
110300160763 MEENAKSHI - 3-40/1 ವಜ್ರಬೆಟ್ಟು ಬಡಗಮಿಜಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****457611/05/2022FPS****457611/05/202215000000011/05/2022
110300160767 LAXMI - 2-107 ಅಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಮಿಜರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300160784 Kamala Devadiga - 2-65 ಗುಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಮಿಜPHH(NK) / NCSBiometric****457618/05/2022FPS****457618/05/202240000000018/05/2022
110300161084 Sundari - 1-29 ಬಾಕುಡೆದು ಹೌಸ್ ಬಡಗಮಿಜಾರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300161097 Shantha Shetty - 2-62(1) ಗುಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ತೆಂಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161132 JAYANTI - 3-17 ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಮನೆ ತೆಂಕಮಿಜಾರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300161221 Shakila - W/O: ಶೇಖರ 3-75 ಕಂದೇಲ್ ಬೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300161270 Kushalakshi - 2-133/2 ಮರಕಡ ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202215000000016/05/2022
110300161581 Anitha - 3-45 ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202220000000016/05/2022
110300161730 Saroja - 3-74 ಕಂದಾಲ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****457612/05/2022FPS****457612/05/202215000000012/05/2022
110300161855 RAJANI - 3-45 ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್ ನೀರ್ಕೆರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****457612/05/2022FPS****457612/05/202220000000012/05/2022
110300162118 Jambavathi - 3-49 ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162435 Harini - 1-81 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ನೂಯಿ ಬಡಗPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202230000000017/05/2022
110300162542 Renuka - W/O ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 1-26(4) ಕೋಂಟಡPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022---200000000-
110300162599 Geetha - ಜನಾರ್ಧನ ದೇವಾಡಿಗ 2-68(1) , ಬೆರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162602 PUSHPA - W/O: ವಾಸು ದೇವಾಡಿಗ #3-123,ಗಾನದPHH(NK) / NCS------300000000-
110300162603 M Geetha - W/O ವಿಠಲ ಗೌಡ 3-122(2) ನೀರ್ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300163670 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ 2-39 ಕೊಪ್ಪಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300165576 Pushpa - W/O: ಯಾದವ ಗೌಡ 2-95 ಪೂಮವರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300165632 Gangamma - W/O: ಓಬಯ್ಯ ಗೌಡ #2-79 ನೀರPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202235000000017/05/2022
110300166060 Nalini - ಮಂಗೆಬೆಟ್ಟು ಅಶ್ವಥಪುರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300166428 Pushpa - 4-109/1 ಮಂಗೆಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300166456 LEELA - S/O: ಅಪ್ಪು ಗೌಡ 4-74 ಪಳ್ಳ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202230000000017/05/2022
110300166459 Lingamma - S/O: ವೀಪಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 2-135(3) ತಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166750 APPI SHEDTHI - 4/7 ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ ಅಶ್ವಥ ಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167433 KAMALA - C/O ಬಾಬು ಗೌಡ 2-98(ಎ) ಪಂಜುರ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202210000000016/05/2022
110300167913 Vinoda K - W/O: ಮಹಾದೇವ ರಾವ್ 3-19ಎ ಅಶೋಕ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300167941 Asha B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಉದಯ 3-13(1) ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****457618/05/2022FPS****457618/05/202210000000018/05/2022
110300167952 ಎಸ್ ಪ್ರಮೀಳ - W/O: ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ 3-60 ಶಾಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****457613/05/2022FPS****457613/05/202225000000013/05/2022
110300167956 Sudha R Bhat - 3-15 ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಅಶ್ವಥಪುರ ಬಡಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300168259 BABY POOJARTHI - ಚಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ 1-136 ಅರೆಮಜಲು ಪಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169978 Rolita Jenifer Sequeira - 1-90 ಅರೆ ಮಜಲು ಪಲ್ಕೆ ಬಡಗಮಿಜಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170371 Varija - W/O: ಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 3-37 ಮಾತ್ರ ಛPHH(NK) / NCSBiometric****457613/05/2022FPS****457613/05/202215000000013/05/2022
110300170766 ANITHA - 1-26(1) ಶಾರದಾ ನಿವಾಸ ಕೋಂಟಡ್ಕ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****457614/05/2022FPS****457614/05/202220000000014/05/2022
110300170971 Kasthuri Kulal - ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ 2-25(4) ಕೊಪ್ಪಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300173182 Seetha - W/O: ರಾಮ ಗೌಡ 4-97 ಪಳ್ಳ ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300174218 Sushila - ಬಾಬು 1-92(2),ಮೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಹತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174279 RAJANI SHETTY - 2-56 ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಬಡಗ ,ಮPHH(NK) / NCSBiometric****457613/05/2022FPS****457613/05/202220000000013/05/2022
110300174332 Veeramma - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ #4-99 ಪಳ್ಳ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****457614/05/2022FPS****457614/05/202235000000014/05/2022
110300174338 SHALINI - S/O: ದಿ. ತುಕ್ಕ ಆಚಾರಿ ಬಡಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****457613/05/2022FPS****457613/05/202215000000013/05/2022
110300176322 Theresa Anitha Pinto - ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಲೇನಿ ಪಿಂಟೋ 2-154(PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202215000000017/05/2022
110300176881 Asha - W/O: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 4-1PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202215000000017/05/2022
110300177868 Sampa Shetty - 2-5 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ ಮರಕಡ ಬಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300178306 Vinutha - S/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ 1-249 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300178315 Prabhavathi - 3-106 ಮಂಜನ ಬೈಲು ಬಡಗ ಮೀಜಾರು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178382 SUMATHI SHETTY - 3-14 ನೀರ್ಕೆರೆ ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಅಶPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202225000000017/05/2022
110300178693 ಶೋಭ - W/O ಹರೀಶ್ 3-157 ನೀರ್ಕೆರೆ ಜಾರAAY(NK) / NCSBiometric****457613/05/2022FPS****457613/05/202235000000013/05/2022
110300178695 ತುಂಗಮ್ಮ - 2-16 ನಿರ್ಕೆರೆ ಮನೆ ಅಶ್ವತ್ಹಪPHH(NK) / NCSBiometric****457614/05/2022FPS****457614/05/202220000000014/05/2022
110300178893 ರತ್ನಾವತಿ - W/O ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ #1-43(2), ಶ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178925 ಲೀಲಾ - ಕೃಷ್ಣ 3-170(1) ಕಂದಲ್ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****457614/05/2022FPS****457614/05/202215000000014/05/2022
110300180675 Veronica Pinto - W/O ಲೇಟ್ ಜೆರೋಮ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಿಂಟೋNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300181598 ಸೀತಮ್ಮ - 2-106 ಪೂಮಾವರ ನೀರ್ಕೆರೆ ತೆಂಕಮಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300181885 PREMA - 1-5 ಕೋಂಟಡ್ಕ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202235000000017/05/2022
110300182496 Rathna - 3-146 ಕೊಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಮೀಜಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300182672 LALITHA - S/O: ಜನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ #3-122 ತೆಂಕಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183334 Helen Abreo - ಹೌಸ್ 4/2 ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಅಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202220000000017/05/2022
110300183636 JAYANTHI - 4-39 ವಂಟಿಮಾರು ಅಶ್ವಥಪುರ ತೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****457613/05/2022FPS****457613/05/202215000000013/05/2022
110300184191 JAYALAXMI - 2-7 ಅಗರಬೈಲು ಶಾಲೆ ಬಳಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300184465 Mohini - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ 4-14 ನಡುಮನೆ ವಂಟPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202220000000016/05/2022
110300184497 Vasanthi - ಸೀತಾರಾಮ 8-107ಎ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300184718 Umavathi - W/O: ಶೇಖರ ಗೌಡ 3-122 ನೀರ್ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184881 Jayanthi - D/O ಕೋರಗೆ ಗೌಡ 1-26(5) ಕೋಂಟಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****457613/05/2022FPS****457613/05/202220000000013/05/2022
110300184937 Sunanda - 3-10(5) ಶಾಂತ ನಾಗರ ಬಾಡಗಮಿಜಾರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300184943 Mohini - W/O: ಭವಾನಿಶಂಕರ್ #3-10/1 ಬಡPHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202210000000017/05/2022
110300185053 LALITHA - ಕಡ್ಪಲಗುರಿ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥPHH(NK) / NCSBiometric****457614/05/2022FPS****457614/05/202220000000014/05/2022
110300185163 Shobha - W/O ಬಾಬು ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202215000000016/05/2022
110300185171 SARASWATHI - 2-63 ಗುಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಮಿಜPHH(NK) / NCS------350000000-
110300185415 MALLIKA - 3-46 ಬ್ಯಾಂಗದೇಟ್ಟು ಅಶ್ವಥ್ಥಪPHH(NK) / NCS------300000000-
110300237249 Meenakshi Yane Meena - ಮನೆ ನಂ 1-120 ಅರೆ ಮಜಲು ಪಲ್ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237250 Anandi - ಮನೆ ನಂ 1-114 ಅರೆ ಮಜಲು ಪಲ್ಕೆ,ಬಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237251 ಮೀನಾ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂ 1-154 ಅರೆ ಮಜಲು ಪಲ್ಕೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237253 ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ - ಮನೆ ನಂ 2-96 ಬಡಗವಿಜಾರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202210000000016/05/2022
110300237254 sesi devadi giti - ಮನೆ ನಂ 2-124 ಅಶ್ವತಪುರ ಬಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110300237255 ಸುವರ್ಣಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ 2-137ಎ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****457618/05/2022FPS****457618/05/202235000000018/05/2022
110300237256 ಕಮಲಾಕ್ಷಿ - ಮುದ್ದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ 3-63(1) ಅಶAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237257 ಶ್ಯಾಮ ರಾವ್ - ಮನೆ ನಂ 3-132 ಮಾಯಣ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237258 rukmaya - ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300237259 VANAJA - ಅರೆ ಮಜಲು ಪಲ್ಕೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237261 mina shedthi - 2-95, ಬಡಗ ಮಿಜಾರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300237262 ಬೋಜ - ಪಿದ ಮಲೆ ಮನೆ 3-126 ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237263 lilavati naik - ಕೊಪ್ಪದ ಕುಮೇರು 2-30(2)PHH(NK) / NCS------50000000-
110300237264 ಅನಂದ ನಲ್ಕೆ - ಕೊಪ್ಪದ ಕುಮೇರು 2-34AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237265 JANAKI MULDI - ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ 2-55 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237266 daval saheb - ಕೋಂಟಡ್ಕ ಮನೆ 1-25 ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/20225000000017/05/2022
110300237267 ಗೀತ - ಅರೇ ಮಜಲು ಪಲ್ಕೆ 1-83(ಬಿ)1AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237268 sundari shetti - ಬಡಗಿ ಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮ 2-84 ಕೊಜಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237269 pandu gowda - ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237270 dombi bayi - ಕಡ್ವಲ ಗುರಿ 2-93 ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237271 Chandravathi B Shetty - ಮುದ್ರ ಬೆಟ್ಟು 3-66PHH(NK) / NCS------50000000-
110300237272 ಅಣ್ಣು ಮೇರ - ಕೋಂಟಡ್ಕ 1-8 ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCSBiometric****457617/05/2022FPS****457617/05/202235000000017/05/2022
110300237273 Baby - C/O ಜಯ 1-7, ಕೋಂಟಡ್ಕ ಮನೆ ಬಡಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202235000000016/05/2022
110300237274 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಲ್ಕೆ - ಅಂಗಡಿ ಗುತ್ತು, ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಪೋಸ್ಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237275 ಬಾಬು - 2-25(2)ಮರಕಡ ಮನೆ, ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237276 ಸುಲೋಚನ - 3-97 ಪಿದ್ಮಲೆ ಬಡಗಮಿಜಾರು ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237362 Bharathi - 2-163 ಪೂಮಾವರ ಪದವು, ತೆಂಕಮಿಜAAY(NK) / NCSBiometric