REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300156419 YASHODA - 3-121 ಅರುಂದತಿ ಸದನ ಬಂಗೇರ ಪದವು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300156473 Bhavani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದು ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300156497 LALITHA - 1-86 ಶ್ರೀನಿಧಿ ನೆಕ್ಲಾಡಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157729 Susheela - ಶ್ರೀಧರ ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300157734 RUKMINI - W/O ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ # 2-54/2, ಶPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157759 Devika Shetty - 1-101 ಮುದಲಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578212/05/2022FPS****578212/05/202220000000012/05/2022
110300157762 Jayashree - W/O: ಗಂಗಾಧರ #2-36, ಮರಿ ಪಾದೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202235000000018/05/2022
110300161134 Mable Santhu Mayor - 4-23/4 ನೀರುಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300161223 Mabel Vaz - 4-42 ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300161444 Jayanthi - 2-101 ಕೋಂಟಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166487 Anjelin Tauro - 4-47 ನೀರುಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300169836 Premalatha - W/O ದಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣ #2-133/2 PHH(NK) / NCS------50000000-
110300169884 Supriya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3-PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300170040 Savitha Shetty - 2-116 ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಪ ಮನೆPHH(NK) / NCS------500000000-
110300170057 Sunanda Shetty - 2-48 ಅಜ್ಜಬೆಟ್ಟು ನಾಯರ್ ಕೋಡಿ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202225000000018/05/2022
110300170145 Jinna Lavina Lobo - 3-217, ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ನPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300170193 Savitha Shetty - ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3-100/2 ಬಂಗೆರಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300170575 PREMA - 2-72 ಶುಂಠಿಲ ಪದವು ಪಾತ್ರ ಬೈಲPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/20225000000017/05/2022
110300170923 BABY SHETTY - W/O ಚಂದು ಶೆಟ್ಟಿ 2-47 ಅಜ್ಜಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170986 Valerian Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಸ್‌ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ಮರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300172450 Pushpa - 3-143/1 ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ಪಂಪುಲಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174349 Kamalakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ್ #4-9 ಮುಚ್ಚೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177397 RAMA - 3-123 ಬಂಗೇರ ಪದವು ಹೌಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300177766 Celine D'Souza - W/O: ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿ'ಸೋಜ 4-2ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300178040 Vinutha - W/O ರಮೇಶ್ ಗೌಡ 3-93(2) ಬಂಗೇರಪದPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300178849 ಶಾಂತ - 3-(83) 2 ಪಂಪುಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋPHH(NK) / NCS------350000000-
110300180274 Rathnamma - W/O ಲೇಟ್ ಕೇಲೆ ಗೌಡ ಡೋರ್ ನ 5-71NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300180661 Henry Santhumayor - 4-93 ನೀರುಡೆ ಹೌಸ್ ನೀರುಡೆ ಪೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300180679 Joseph Marian Vaz - S/O ಲೇಟ್ ಬೆನ್ಜಮಿನ್ ವಾಸ್ #೪೩೪NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300181791 Leena D Souza - W/O ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ 3-91 ಗಾಡ್ಸPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300182636 Ankitha K - W/O ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್‌ # 2-67/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183188 Mohini S - W/O: ಸುರೇಶ #2-18 ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300186937 KUSHALA SHETTY - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 2-67PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300235750 ರತ್ನಾವತಿ - ಪಂಪುಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300237123 ಸುಮತಿ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237124 kamala gowdti - ಬೋಂಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/20225000000017/05/2022
110300237125 ಶಾರದ - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300237126 ಶಿವ - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237127 ಅಕ್ಕು - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202235000000017/05/2022
110300237128 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237129 ಬಾಗಿ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237130 ಪಾಂಡು - ಬಂಗೇರ ಪದವು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಂಗಳೂರು ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237131 ಚೆನ್ನಮ್ಮ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237132 ಶೇಖರ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಂಗಳAAY(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202235000000018/05/2022
110300237133 ಕೂಕ್ರ - ಮರಿಪಾದೆ ಮನೆ ಬಳಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಂಗಳAAY(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202235000000017/05/2022
110300237134 ಸೋಮಯ್ಯ - ಬಸಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202235000000018/05/2022
110300241568 ಲಲಿತ ಬಾಯಿ - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರ್ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ದಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022---250000000-
110300241569 ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಅರಾನ್ಹ - ಶೆಣೈ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300255939 MOHINI - ಪಂಪುಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300266178 ಸುರೇಶ ಭಂಡಾರಕಾರ - ಬೋಂಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300266197 Vanaja - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202235000000017/05/2022
110300266198 ರಾಧಮ್ಮ - ಬೊಂಟಲಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266199 ವಾಸು - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266200 Monamma - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300266201 ಮಮ್ಮು - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266202 ಅಪ್ಪು ಗೌಡ - ಕಾಯೇರ್ ಮುಗೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266204 LEELA - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578213/05/2022FPS****578213/05/202235000000013/05/2022
110300266205 ನಾರಾಯಣ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------400000000-
110300266206 ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266207 Varija Poojarthi - ಸದಾಶಿವ ಕರ್ಕೇರ ರ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266208 ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ಕೊಂಟಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266209 ಕಸ್ತೂರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಭಾರತಿ ನಿಕೇತನ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202210000000018/05/2022
110300266210 ಬಾಬು - ಗಂಪ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300266211 ಕುಮಾರ ಗೌಡ - ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266212 ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300266213 ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022---100000000-
110300266214 ಮಾಧವ ಗೌಡ - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266215 Shambhavi - ಬೋಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266216 Shyamala Gowdthi - ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300266217 Poovamma Gowdthi - 3-167 ಹರಿಕೃಪಾ ಬೊಂಟಳಿಕೆ ನಿಡPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266219 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರ್ ಮನೆ 3/20PHH(NK) / NCS------250000000-
110300266220 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266221 ಮೋಹನ ಗೌಡ - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರ್ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300266222 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರ್,ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202225000000016/05/2022
110300266223 JANAKI - ಕೊಲತ್ತಾರು ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300266224 Pushpa - ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202235000000018/05/2022
110300266225 Janaki - ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266226 ಮೋಹನ್ ಗೌಡ - ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCS------300000000-
110300266227 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266228 kalyani poojarti - " ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ " ಬಂಗೇರ ಪದPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202230000000016/05/2022
110300266229 MOHINI - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಪುಲಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266230 ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266231 Poovamma - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202235000000017/05/2022
110300266232 ಚಂದಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266233 ಜನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬೊಂಟಲಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300266234 LINGAMMA - ಬೋಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300266235 ಶಶಿಕಲಾ ಗೌಡ್ತಿ - ಬೊಂಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300266236 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300266237 ಮಚ್ಚು ಬಾಯಿ - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ದPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202230000000016/05/2022
110300266238 ವನಿತ - ಬೊಂಬಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300266239 ಜಯಂತಿ - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ದPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202225000000016/05/2022
110300266240 Jalaja - ಬೋಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &ಗPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300266241 ಪದ್ಮಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ - ಪಂಪುಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266242 ಶಿವ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266243 ಸುಂದರ - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300266244 ಗಂಗಯ್ಯ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266245 LEELA - ಬಂಗೇರಪದವು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300266246 Sharada - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266247 JYOTHI - C/O ಅಶೋಕ #3-105 ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266248 Mohini - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300266249 ದೋಗು - ಬಂಗೇರ ಪದವು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300266250 ಚಂದು - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300266251 ಅಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202230000000018/05/2022
110300266252 vimala - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300266253 ಲಲಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300266254 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300266255 Baby - ಬಂಗೇರ ಪದವು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202225000000018/05/2022
110300266256 ಭೀಮ ಗೌಡ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ದಕ್ಷಿPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300266257 Chennamma Gowdthi - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202230000000017/05/2022
110300266258 ಭವಾನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300266259 REVATHI - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಶ್ರಯ ಮನೆ ಬಂಗೇರಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300266260 Leelavathi - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300266261 ಪೂವಮ್ಮ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/20225000000017/05/2022
110300266262 ರಾಗು ಗೌಡ - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300266263 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022---200000000-
110300266264 PADMAVATHI - ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300266266 ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &AAY(NK) / NCS------350000000-
110300266267 Jayanthi - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300266268 Devaki - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ದAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266269 PARVATHI - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266270 SHOBHA - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266271 ದಾಮೋದರ್ - ಬೊಂಟಲ್ಕೆ ಗಣ್ಯಡ್ಪು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266272 ಕಮಲ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202235000000017/05/2022
110300266273 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - ಪಂಪುಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202225000000016/05/2022
110300266274 Malathi - ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಂಟಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202235000000017/05/2022
110300266275 ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ - ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನೆ, ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266276 KAVYA - ಯೋಗೀಶ ಗೌಡ ರ ಪತ್ನಿ ಡಿ ನ 3-8 ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300266277 ಸಂಜೀವ ಗೌಡ - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300266278 ವಾಸು ನಾಯ್ಕ - ಬೋಂಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300266279 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರಿ - ಬೋಂಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300266280 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300266281 ಶಶಿರೇಖಾ ಎಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202210000000018/05/2022
110300266282 ಯೋಗಿನಿ - ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300266283 gulabi poojari - ಇಟ್ಟುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266284 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಗಣ್ಯಡ್ಪು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266285 Pushpa Bangera - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300266286 SHAMBHAVI - ಭಟ್ರ ಬೈಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****578214/05/2022FPS****578214/05/202215000000014/05/2022
110300266287 Girija - ಬೊಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202235000000017/05/2022
110300266288 ಕೇಶವ ಬೆಲ್ಚಡ - ಭಗವತಿ ಕೃಪಾ , ಬೊಂಟಲಿಕೆ ಮನೆ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300266289 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬೋಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಂಗಳೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266290 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಲ್ಚಡ - ಗಣ್ಯಡ್ಪು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266291 ಕಮಲಾಕ್ಷಿ - ದೇವಿಕೃಪ ಗಣ್ಯಡ್ಪು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266292 ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಗುಂಡಿ ಬ್ಯೆಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300266293 Sumathi - ಗಣ್ಯಡ್ಪು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300266294 ನೀಲಯ ಮಡಿವಾಳ - ಮೇಲ್ದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266295 ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ - ಗಣ್ಯಡ್ಪು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266296 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266297 ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿ - ಬೊಟ್ಟೆಚಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202210000000018/05/2022
110300266298 ಗುಲಾಬಿ ಬೆಲ್ಚಡ್ತಿ - ಬಾವದ ಮನೆ ಬಳಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266299 ಸಾಕು ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಶುಂಠಿಲ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300266300 GANGAMMA POOJARTHI - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2-66 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300266301 ಮುದ್ದು ಮಡಿವಾಳ - ಯಮಲ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ದಕ್ಷಿPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300266302 ಲಲಿತಾ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ - ಯಮಲ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300266303 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಮ್ಮ - ಮುಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCS------300000000-
110300266304 ತುಕಾರಾಮ್‌ ಬೆಲ್ಚಡ - ಮಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ &PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202225000000016/05/2022
110300266305 ಶಿವಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಗರಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ & ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202230000000016/05/2022
110300266306 ಪೂವಪ್ಪ ಬೆಲ್ಚಡ - ಮಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266307 Sunitha - ಮಚ್ಚೂರು ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300266308 ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202210000000016/05/2022
110300266309 ಸುಧಾಕರ ಬೆಲ್ಚಡ - ಶ್ರೀಫಲ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300266310 Sundhari Belchadthi - ಮಚ್ಚಾರ್ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266311 Baby Shetty - ಮಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/20225000000017/05/2022
110300266312 ಜಯಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300266313 VIMALA - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022---150000000-
110300266314 ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202230000000017/05/2022
110300266315 ಯೋಗೀಶ್ - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300266316 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300266317 ಮೋಹಿನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****578212/05/2022FPS****578212/05/202220000000012/05/2022
110300266318 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300266319 ಹೇಮಾವತಿ ಶೆಡ್ತಿ - ಶೆಣೈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266320 ಬ್ರಿಜಿತ್ ಅರಾಹ್ನ - ಶೆಣ್ಯೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266321 ವಸಂತಿ ಶೆಡ್ತಿ - ದುರ್ಗಾ ದಯಾ ಮುದಲಾಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300266322 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ತಾರಿಪಡ್ಪು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಂಗಳPHH(NK) / NCSBiometric****578212/05/2022FPS****578212/05/202210000000012/05/2022
110300266323 Devaki - ಶುಂಠಿಲ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266324 ಬೇಬಿ - ಕೆಂಪಣ್ಣು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266325 Vinaya Poojarthi - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #2-67, ಗನ್PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300266326 ಜಯರಾಮ ಪೂಜಾರಿ - ತೆಂಕೋಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202225000000018/05/2022
110300266327 ಇಂದಿರಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಬಸಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300266328 ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಗಂಪ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266330 ಜಾನಕಿ ಮಡಿವಾಳ - ನಂದಿನಿ ಸದನ, ಯಮಲ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266331 Malathi - ಮಚ್ಯಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಂಗಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300266332 sharada - ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300267779 ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಮಂಗೇ ಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268909 ಶಶಿಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್‌ - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****578212/05/2022FPS****578212/05/202220000000012/05/2022
110300268910 ಮೋಹಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪಾತ್ರ ಬೈಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****578212/05/2022FPS****578212/05/202215000000012/05/2022
110300269887 Asha - ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300269888 sulochani poojarthi - ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300269889 ನೋಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202210000000016/05/2022
110300285756 Evlin Santhumayora - ನೀರುಡೆ ಮನೆ, ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ ವಯ ಗಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285758 Radhu Bai - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285770 VEERAMMA - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ;ಕೊಲತ್ತಾರು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285773 ಲಿಂಗಮ್ಮ - ಬಂಗೇರ ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285779 Benedicta Dcosta - ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285785 ತೆರೆಜಾ ಸಿಕ್ವೆರ - ಸಿಕ್ವೇರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285788 ಶಶಿಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-81 ಕಡೆ ಪಾಲು ಮನೆ, ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285789 ಶಶಿಕಲಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಸಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285791 ನರಸಿಂಹ ಮಡಿವಾಳ - ಶುಂಠಿಲ ಪದವು ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300285792 vijaya shetty - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಮುದಲಾಡಿ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285797 ಅಪೋಲಿನ್‌ ಆರಾನ್ಹ - ಶೆಣೈ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285812 Ranjini Shetty - 1-17 ಕಲ್ಪನಾ ಹೌಸ್ ಮಚ್ಫಾರು ನಿಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285821 indira B - S/O: ದಿ ಪೂವಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #2-94NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286608 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಮಂಗೇ ಬೆಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294369 Jayanthi - ಕೊಲತ್ತಾರು ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294370 ಮಾಧವ ಗೌಡ - ಕೊಲತ್ತಾರು ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294371 ವೆಂಕಮ್ಮ ಗೌಡ್ತಿ - ಕೊಲತ್ತಾರು ಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294393 ಚುಕುಲ ಪೂಜಾರಿ - ಕಾಯೇರ್ ಮುಗೇರು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294394 ದೇಜಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೊಂಟಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294396 Jacintha Lobo - ಸೈಂಟ್ ರೋಕ್ ಪಾಲೆಸ್ ನೀರುಡೆ ಚರ್ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300294399 ರಾಮ ಸುವರ್ಣ - ಕಾನ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294400 ಮೋಹನ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಕಾನ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294402 ಕಮಲ - ಗುಂಡಿಬೈಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294404 ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ - ಅಜ್ಜಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294406 Lakshani Sheety - ಕಾಂಡ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294408 ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ - ಗುಂಡೇಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294409 ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ - ಮೂಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294411 ಚಂದಯ್ಯ ಸುವರ್ಣ - ಮರಿಪಾದೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300294418 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಡ್ತಿ - ಮಡಿವಾಳ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294419 ಸುಗಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕಮಲ ನಿವಾಸ ಸಾಂತುಂಜ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294426 ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ - ಮಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294427 ಉಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294428 revathi ..r.. rai - ಮಚ್ಚಾರು ಗುತ್ತು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294430 ಲೋಕೇಶ - ಮಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294436 ವಿಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಜಾರಂದಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294437 ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-59 (2), ಜಾರಂದಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294438 ರಾಜೀವಿ - ಶುಂಠಿಲ ಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294440 INDIRA G KOTIAN - ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294442 ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ - ನಡಿಗುತ್ತು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294446 Jayanthi - ಪಲ್ಲಿದಕೋಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326917 Padmavathi - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300327538 Prabhakar Shetty - ಶ್ರೀ.ರಾಮ ಮನೆ ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರು ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328045 Victor D Silva - ಶುಂಠಿಲಪದವು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡೇಲು ನಿಡPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/20225000000018/05/2022
110300328047 Chandrashekhara - ಶ್ರೀ.ರಾಮ ನಿವಾಸ ಗಣ್ಯಡ್ಪು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300328925 Prathika Shetty - ಬೋಂಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300328930 Gopala - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300329439 VASANTHI - ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಪೋಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300330775 ಲಲಿತ ಆಚಾರ್ಯ - ಲಲಿತ ನಿಲಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300332589 Hilda Santhumayor - ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ ನಿಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300332794 Madava Belchada - ಕಮಲ ನಿಲಯ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲು ಮನೆ ನೀPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202210000000016/05/2022
110300332800 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - ಭಟ್ರಬೈಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------200000000-
110300332871 Shekara Suvarna - ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202225000000016/05/2022
110300332885 Irene Tauro - ಕಾಂಡಜಾರ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300332891 HONNAMMA - ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCS------450000000-
110300332909 Shoba Suvarna - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/20225000000016/05/2022
110300333004 Chandrahasa Shetty - ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮುದಲಾಡಿ ಗುತ್ತು ನಿಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300333119 ಸೇಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ ಮುದಲಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202230000000018/05/2022
110300333123 Roopalatha Prabhakar - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300333182 Ganesh Shetty - ಕಲ್ಲಕುಮೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300333185 ಭವಾನಿ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ - ಗರೋಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333208 Lakshmi - ಬೊಟ್ಟೆಚ್ಚಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300333297 Vasu Poojary - ಕಜ್ಜಾಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300333350 Alphonce Mendonca - ಮೆಂಡೋನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300333372 Lokesh Moili - ಆಂದಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110300333428 Sulochana - ಮಚ್ಚಾರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300333480 Yadava Belchada - ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300333481 Kamala Poojarthi - ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300333482 ವಿನಯ - ಭಟ್ರಬೈಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****578213/05/2022FPS****578213/05/202220000000013/05/2022
110300333491 Jalaja - ಇಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202230000000017/05/2022
110300333543 Sampa Shedthi - ಅಟ್ಟದಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110300333555 Jagannatha Poojary - ಶುಂಠಿಲಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300333585 Leela N Shetty - ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಂದಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300333586 ಆನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಭಟ್ರಬೈಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300333587 Girija Poojary - ಪಂಪುಲಡ್ಕ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300333588 Devudas Poojary - ಶುಂಠಿಲಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300333592 Venugopala Achari - ಬೋಂಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300333598 GEETHA - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ # 3-143/4 PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300333617 Geetha Shetty - ಮುದಲಾಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300333679 Sonamma - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCS------150000000-
110300333685 ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202220000000016/05/2022
110300333712 Vanajakshi - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCS------150000000-
110300333723 N.Babu - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCS------100000000-
110300333724 Vamana Poojary - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCS------100000000-
110300333725 K.Krishnappa - ಮಾತೃಛಾಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಬುಡಿಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333743 Jayanthi Shedthi - ನಾಯರ್ ಕೋಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300333758 Vinodha - ಆಂದಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333925 Durgesh Shetty - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಮುದಲಾಡಿ ಗುತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300333980 ರವಿಲ - ಅಜ್ಜಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333983 Gulabi Madivalthi - ಯಮಲ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333993 Umesh Poojary - ಮುಗಿಲ್ದಬೈಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300334001 Vishalakshi - ಶೆಣೈ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & PHH(NK) / NCS------300000000-
110300334263 ರತ್ನಾವತಿ - ಬೋಂಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300334313 Theresa Rodrigues - 4-13 ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****578214/05/2022FPS****578214/05/20225000000014/05/2022
110300334315 Baby Yane Sharada - ಜಾರಂದಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110300334316 ಸುಜಾತ - ಮುದಲಾಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300334317 Purushothama Suvarna - ಜಾರಂದಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110300334318 Lakshani Shetty - ಮುದಲಾಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334319 Rohithaksha - ಯಮಲ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202225000000018/05/2022
110300334320 ಜಯಂತಿ - ಬೋಂಟಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300334321 Aappi Kulal - ಶೆಣ್ಯೆ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300334322 ಸೀತಾ - ಜಾರಂದಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300334323 Sundara Poojary - ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334324 Janaki V.Karkera - ಜಗನ್ ನಿವಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಂದಬೆಟ್ಟು ಹPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300335646 ಜಯಂತಿ - ತೆಂಕೋಡಿ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300335812 ಸುನಂದ ಆಚಾರ್ತಿ - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------300000000-
110300335817 Nagaraja Rai - ನಂದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/20225000000016/05/2022
110300335825 SHALINI - ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202210000000018/05/2022
110300335826 Indira S.Kotian - ಕುಂದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300335831 ವಿಜಯ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಹೊಸ ಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಚೆ & ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300335833 Jayantha K.Kulal - ಬಾರೆಗುರಿ ಮನೆ ಬಾನಂಗಡಿ ಅಂಚೆ ಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300335902 ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಬಾನು - 3-179/1 ನೂರಾನಿ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಪುತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300336378 Baby - ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ 3/1/3 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300336501 Theresa Dsouza - ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ 4/3 ಬಲ್ಲಾಲ ಬೈPHH(NK) / NCSBiometric****578214/05/2022FPS****578214/05/202210000000014/05/2022
110300336505 Sefiya Gretta D Souza - ನೋಬರ್ಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ 4/38 PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300336511 ಗುಲಾಬಿ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ - ಈತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ 2/138 ಪಡೀಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300336512 Jayath - ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 2/139 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022---300000000-
110300336529 Vanitha - ಶಿವಾನಂದ 3/130 ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಿಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300336605 Leela - ದಿ. ಆನಂದ 3/68 ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337272 Vinni Celine Quadras - ಜೋಕಿಂ ಕ್ವಾರ್ಡಸ್ 4/60 ನೀರುಡೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300337273 ರೂಪ - ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ 3/19 ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****608013/05/2022FPS****608013/05/20225000000013/05/2022
110300337279 Hemalatha - ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ 3/144/1 ಪಂಪುಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337280 Kalyani N Banger - ನಾರಾಯಣ 2/43 ಮರಿಪಾದೆ ಹೊಸಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202210000000018/05/2022
110300338610 Radha - ರಾಘು ಸಾಲಿಯಾನ್ 1/7 ಯಮಲ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300338612 Appi - ಜಾರಪ್ಪ್ 3/55 ಬಂಗೇರಪದವು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300338617 Sunanda - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ 2/39 ಕಾನದಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022---150000000-
110300338622 Girija - ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ 3/169 ರೂಪ ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300339125 Lakshmi - ಶ್ರೀನಿವಾಸ 2/35 ಬಾವದ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300339129 Yashoda - ದಿ. ಸದಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 2/55 ಸಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202210000000018/05/2022
110300339130 Carmine Sera - ಇಜಿದೋರ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ 2/1 ಆಂದಲಿಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300339131 Bhujanga shetty - ಮೋನು ಶೆಟ್ಟಿ 2/93 ಬಸಲಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300339571 ShashiK - ಕೊರಗು ಸಾಲ್ಯಾನ್ 2/96 ಬಡಗಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202215000000016/05/2022
110300339573 Indira - ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ 2/134 ಸ್ವಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202210000000018/05/2022
110300339625 Nanditha Kamath - ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾಮತ್ 1-236/5 ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300341788 Premalatha - W/O ಶಿವಾನಂದ ವಿ ಸುವರ್ಣ 1-85/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300341790 Girija V Suvarna - 1-86 ಜಾರಂದಡಿ ಹೌಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300342279 Vani R Shetty - ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-102/1 ಮುದಲಾಡಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300342385 Joyce Philomena Lobo - D/O: ಫೌಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ #1-61, ಬಂಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300342471 SHARADHA - W/O ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ 1-107 ನಡಿಗುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300342750 Shashikala - W/O ಯೋಗೀಶ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 1-9(1) ಯಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****578216/05/2022FPS****578216/05/202210000000016/05/2022
110300342751 Sarojini - D/O ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಟ್ಟೆಚ್ಚಿ PHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202225000000018/05/2022
110300343742 Thereza Saldanha - 4-8 ಸಲ್ಡಾನ ವಿಲ್ಲಾ ನೀರುಡೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300346740 Alice Noronha - 4-32 ನೀರುಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಡ್ಡೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300348931 Avanthi - W/O ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ 3-139/1 ಬಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300350202 Sumathi S Poojari - ಸಿದ್ದು ಬಿ ಪೂಜಾರಿ 3-213/2,ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300350234 Lolakshi - C/O ಶ್ಯಾಮ ಸುವರ್ಣ #1-102/2 ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202215000000018/05/2022
110300350650 Helen Dsouza - C/O ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ 3/222 ಕುಂದಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300351185 Indira - 3-88/1, ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸ ಗುಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354613 Vilasini Rai - C/O ಎ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ #2-117 ನಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356186 Shrivani D Shetty - 1-35 ಹೊಸ ಮನೆ ಮಚ್ಫಾರು ನಿಡ್ಡೋಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356385 Jesintha D Souza - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಲೇಟ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110300357399 Sujatha P - W/O ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ #2-25/2,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300358238 Felcy Gracy Santhumayor - C/O ಗಂಡ- ವಿಕ್ಟರ್ ಸಂತುಮಯೋರ್ 4-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300358579 Sharath Kumar - ತಂದೆ - ದಾಮೋದರ ಪೂಜಾರಿ 2-133/3 NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300359419 SHALINI - W/O ಸುದರ್ಶನ್ ಮೈಂದಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300359674 Susheela Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ 1-55 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300360345 Geetha - ದಿ ಮಹಾಬಲ 1-36/2 ಜೈ ಭವನಿ ನಿವPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300360355 Vasanthi - W/O ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ 3-202/1 ಶ್ರೀ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/202220000000018/05/2022
110300360417 Gangama Poojarthi - W/O: ದಿ ಗುಂಡು ಪೂಜಾರಿ 1-78 PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202230000000017/05/2022
110300361062 Sujatha - W/O ರಾಮಕೃಷ್ಣ 3-29 ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300361359 Vishalakshi B - C/O ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 2-57 ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202220000000017/05/2022
110300361398 Jalaja - W/O ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ 3-202/2 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202210000000017/05/2022
110300361828 Pushpalatha - W/O ಉಮಾನಾಥ ಸಾಲ್ಯಾನ್ #2.120/1,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300361913 Anitha Dcosta - ಎಸ್/ಓ ಲೇಟ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300362243 Sarojini R Poojarthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ನಿಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202225000000017/05/2022
110300363073 Manoj Kumar - ಬಿನ್ ಉಮಾನಾಥ್ ಹೆಗ್ದೆ ಡೋರ್ ನಂ. NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300364350 Chethan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೊಂಬಯ್ಯ ಪೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300364581 Jnaneshwari M Shetty - W/O ಮುಕ್ತಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 4-92/2 ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300364669 Sangeetha Bhaskar Gowda - W/O: ಭಾಸ್ಕರ್ ಗೌಡ #2-64,"ರತ್ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300365696 Vinit Gangadhar Suvarna - ಎಸ್‌/ಓ ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಡಿ/ನ NPHH(NK) / NCSBiometric****578218/05/2022FPS****578218/05/20225000000018/05/2022
110300366844 Sapna Shetty - ಅಮರ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300367070 Prema - 2-49 ಶ್ರೀ ದೇವಿಕೃಪಾ ಶುಂಠಿಲ ಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202215000000017/05/2022
110300367345 Mendonca Saverine - W/O ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ #4-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300367885 Devika G A - S/O: ಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ #3-46 ಶ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300367960 VEENA - C/O (ಗಂಡ) ದಾಮೋದರ ಗೌಡ 3/1/4, ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300368180 Sunitha Lavina Pinto - ಪತಿ ಸುನೀಲ್ ಪಿಂಟೊ #3-218/1 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300369090 SARAMMA - ಕಲಂದರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 1-112(1)NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300369925 Celine D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗ್ರೆಗರಿ ಡಿ ಸೋಜ 4-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370719 Florine D Souza - 2-227 ಕೂಕ್ಕಜೆ ಹೌಸ್ ಬಾನಂಗಡಿ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370947 Shruti Rakesh Hegde - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಕೇಶ್ ದೇವಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371149 SUGANDHI - 2-114 ಲಕ್ಕನ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371491 MERY D SOUZA - D/O: ದಿ.ಪಾಸ್ಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-161NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371654 Manohara Bhandary - S/O: ಎಮ್‌. ಕೃಷ್ಣ. ವಿ.ಭಂಡಾರಿ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300371680 Lancy Serrao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಪೋಲಿನ್ ಸೇರಾವೋ 5-70NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371682 Meenakshi A - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಂದ ಕಾವ 2- 133 (10NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371831 Jeevan Kiran Dileema - S/O ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಲೀಮ 2-83 ಲೀಮ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300372195 Jesintha D Souza - W/O: ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ #2-97 ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372469 Usharani - S/O: ಬಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ #6-185 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372559 K SHALINI P BHAT - C/O ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ 2-65/1 ಬಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372588 Thecla Precilla Serrao - W/O ಅಲೋಶಿಯಸ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372799 Ashalatha H - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬಿ 6-79(ಕೆ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373039 Ashwita S Shetty - D/O: ಶಂಭು ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 19/79 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373157 Bhavani Yane Bhavya B Anchan - C/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನ್ #2-15 ನಿಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373730 Harisha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 5 - 48NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300373770 Latha Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೊ 2-155NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374068 Jecintha Dsouza - 4-2/ಎ ನೀರುಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374196 Severine Sequeira - 2-44(1) ಬ್ರಿಜಿತ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374445 Sathyanarayana N P - 2-133 ಕವಿರಾಜ ಭಟ್ರಬೈಲು ನಿಡ್ಡೋಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300375114 Prema - S/O: ಗೋಪಾಲ ಸುವರ್ಣ 1-31 ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375245 Jainabi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಕೆ ಪಿ ಅಹ್ಮದ್ 10-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375257 Mallika Alias Kusumavathi - 1-82 ಕೈದಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375713 Dilnaz Banu - C/O ಸಲೀಂ ಖಾನ್ 7-107(ಬಿ), ಕೋಟೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375893 MALLIKA - 2-50 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376147 Yashodha Shetty - W/O: ಬಿ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ # 1-10NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300378612 Pramila D Silva - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಆಲ್ವಿನ್ ನೇವಿಲ್ ಡಿಸಿಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379460 Vijaya Kumar - ಬೇರಿಂಜೆ ಬಡಗು ಮಿಜಾರು ತೆಂಕಮಿಜಾರNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300380507 Gopi Shedthy - W/O: ಲೇಟ್. ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ #2-75-1 PHH(NK) / NCSBiometric****578217/05/2022FPS****578217/05/202230000000017/05/2022
Top