REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152258 Varija - W/O: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ # 2-40 ಗಂಪದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153831 Vanaja Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ #1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155476 Lidwin Menezes - W/O: ಮಾರ್ಕ್ ಮೀನೇಜಸ್ #4-75 ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156401 Matilda D'Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157778 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಲಾಮ ಅಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157779 Rathna T Naik - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #1-136 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157873 ಭಾಗ್ಯ ಎಸ್ ಬಿ - W/O: ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ 3-98 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157877 Sumithra - W/O: ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ 2-6 ವರ್ಣ ಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110300157885 Sushila Poojaerthi - 4-4 ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157887 Sharada Poojary - W/O: ರಾಮಪ್ಪ 4-43 ದರ್ಕಾಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022---100000000-
110300157891 ಪುಷ್ಪ ಯಾನೆ ಶಾಲಿನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-3 ಸೋನಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಕಾಂತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157894 Viramma Poojary - W/O: ದೋಗು ಪೂಜಾರಿ #2-17 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202240000000017/05/2022
110300157909 Bharathi - W/O: ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 3-61 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300157922 ಗುಣವತಿ - W/O ದಿ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ 1-85(2)PHH(NK) / NCS------100000000-
110300157937 Indira - W/O: ಜಯ ಸಿ ಅಂಚನ್ #1-92,ಮೈಂದಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157938 Devaki - W/O: ಶೀನ ಅಂಚನ್ #1-97 ಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202240000000018/05/2022
110300157953 Sumathi Shetty - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 2-71 ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300160168 Helen Montero - ಲೇಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೋ 1-260/28PHH(NK) / NCS------150000000-
110300160335 Florine Tellis - ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ 1-260/47 ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300160480 Shobhalata - ರಾಜೇಶ್ 1-260/4 ಸೌಹಾರ್ದ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300160593 JALAJA SHETTY - D/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4-91, ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202220000000017/05/2022
110300161102 Jayanthi V Anchan - W/O: ವಸಂತ ಸಿ ಅಂಚನ್ 2-38-1 ಲಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161118 Rita Saldanha - 4-81 ಪಾಲಡ್ಕ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಪಾಲಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161177 Sarojini - 4-111 ಪಾಲಡ್ಕಪಾದೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161216 SHOBHA - W/O ಶೂರ ಪೂಜಾರಿ 4-90(3) ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161238 Shobha Shetty - W/O: ಅನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 1-103,ಭಗತರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300161586 Ameena Sheikh - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಕ್ ಮಾವಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161852 Vilma Cardoza - C/O: ಅಶೋಕ್ ಸುನೀಲ್ ಕಾರ್ಡೋಜ #2 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300162041 Shobha Nazareth - W/O ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ನಜರೆತ್ ಸೌಹಾರ್ದ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162579 Sundari - 1-137 ಪುನ್ಕೆ ದಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202235000000018/05/2022
110300162608 Thumbe - W/O: ದಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ #2-34 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162629 Reshma - 3-182 ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕ ಪಳದ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300165533 Jainabi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ನಝPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300165543 Margaret Dsouza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತೋಮಸ್ ಡಿಸೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110300165590 Lovis D Souza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110300166330 SUGUNA SHETTY - 1-15 ಕೊಜಂ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166417 Rajani - W/O: ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ 1-137 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166430 Sudhakar - S/O ದಿ.ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 1-139 ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167706 SHASHIKALA - 105 ಮಾತೃ ಕೃಪಾ ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168400 Reena Clara Sequeira - W/O ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170018 Revathi - 2-88 ತಾಳಿದಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಪಳದ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170033 Harshamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಹಾಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202230000000017/05/2022
110300170343 Suchithra - ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 3-182(1) ಕಿನ್ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170705 Usha - W/O: ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ #2-18, ಕೆಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170872 Shashikala Shetty - W/O: ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ 4-57-2 ಸಾನದ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170938 Varija - 3 - 114 ಕೆಮಾರು ಪಲ್ಲದ ಮೇರು ಹೌಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171915 Veronica Saldanha - W/O: ತೋಮಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಲ್ದಾನ 4-8NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173057 Sanjeevi - 2-41 ಕೊಳಕೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಪಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110300174026 Mudara - S/O ಚೀಂಕ್ರ ಕೊರಗ 1-138 ಕಡೆಕಾರುPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300174514 Rohini - W/O: ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ #1-33 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300174638 Jalaja Poojarthi - 2-32 ಅಂಜಂದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300176388 Ida Menezes - ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ 1-2PHH(NK) / NCS------150000000-
110300177318 Revathi S Sanil - W/O: ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ಸನಿಲ್ 4-58-1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177331 Vanaja Poojarthi - W/O: ದಿ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ #1-23 ಸುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300177332 Shobha Shetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣಪಾಲ ಶೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177454 Shamshad - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #1-260/58 PHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202215000000018/05/2022
110300178011 Vinoda - W/O: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವ ಪ್ರಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300179224 Philomina D Souza - 4-54 ಪಾಲಡ್ಕ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181006 Girija Poojarthy - W/O: ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ 1-26 ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300183046 Rekha - ಸುನಿಲ್ ಕಾಂತ್ 1-260(11) ಸೌಹಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300183203 Rohini - ಚಂದ್ರಹಾಸ 1-260/60 ಸೌಹಾರ್ಧ ನಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300183218 Indira - S/O: ದಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 1-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184535 Rukmini.R.Alva - W/O ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮಂಗಳೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184548 Lilly Rodrigas - C/O: ಸಂತಾನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 4-104 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300184960 Juliet C D'Souza - ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಫೆರಾವೋ 1-260/56,PHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202210000000017/05/2022
110300186470 Kalyani - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-119 ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202220000000017/05/2022
110300186474 Lalitha V Salian - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 2-PHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202215000000018/05/2022
110300186845 Baby - ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ 1-260/52, ಸೌಹಾರ್ದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186995 Gretta Rodrigues - ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಾಂತ್ಮಯೋರ್ 1/260/6, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300237135 Yamuna - 3-179 ಕಿನ್ನಿಪದವು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300237136 ಜಲಜ ನಾಯ್ಕ - 3-169 , ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237137 ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ - 3-178,ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237138 Devaki - 3-170, ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237139 ವಿಜಯ ನಾಯ್ಕ - 3- ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237140 ರತ್ನ ನಾಯ್ಕ - 3-176 ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237141 Vasanthi - 3-171 , ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202235000000017/05/2022
110300237142 ಕುಂರ್ಬಿಲ ಮೇರ - 3-39 ಕೇಮಾರು 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಪಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237143 ಹೊನ್ನಮ್ಮ (ಮಾನ) - 3-217 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237144 ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಜನ - 3-219 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237145 ಸುಂದರಿ - 3-216 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202235000000018/05/2022
110300237147 Kamala - 3-38,ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237148 ಕೂಸು ಸಪಳ್ತಿ - 3-90 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237149 Nagamma - 3-86 ಕೇಮಾರು 5ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237150 ಕರಿಯ ಮೇರ - 3-117ಕೇಮಾರು ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237151 ಶಾರದಾ - 3-212 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237152 ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಜನ - 3-221 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237153 ಕಮಲ ನಾಯ್ಕ - 3-124-1,ಕೇಮಾರು ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237154 ವಾಸು - 3- ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237155 ಪೂವೆ ಯಾನೆ ಪುಷ್ಪಾ - 3-112,ಕೇಮಾರು ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಮನೆ ಪಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237156 ಕಾಂತರ ಮೇರ - 4-86 ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237157 ರೇಖಾ ದೇವಾಡಿಗ - 4-123(1)ದುಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237158 Sundari - 4 ,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237159 ಗುಲಾಬಿ - ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237160 Sujatha - C/O ಪುಂಡಲಿಕ ಆಚಾರ್ಯ 4-115, ಗುಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237571 ತಂಗಿ ಯಾನೆ ಶಾಂತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-79 ಕೇಮಾರು 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಪಾಲಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237572 panchu yane sharada shedti - 2-47 ಕೊಲಕೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300241570 Vasanthi Poojarthi - 3-74 ಅಮೀನ್ ನಿವಾಸ ಕೇಮಾರ್ ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300241571 Jalaja - 3-81-1 , ಕೇಮಾರು 0.05 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/20225000000017/05/2022
110300241572 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-198,ಉಜಿಲ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300241574 ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರಿ - 2 -48, ಕೊಳ್ಳೆ ಬ್ಯೆಲು ಹೌಸ್ ಪಾಲಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241575 ಲಿಯೊ ಪಿಂಟೊ - 4-99 ಕಲ್ಸಂಕ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241576 jayanthi - 4-144 ಗಣೇಶ್ ನಿವಾಸ ಕಲ್ಸಂಕ ಪಾಲಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300242088 appi pujarti - 3-88 ಕೇಮಾರ್ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300263216 ಕಿಶೋರ್ ಆಚಾರ್ಯ - 3-131(3) ಕೇಮಾರು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300265143 ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ - 4-13 ಪಿಂಟೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಯಾಸ್ ಪೌಲ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202210000000017/05/2022
110300266333 ಸುಗುಣ - 4-141 ಶೇಡಿಗುರಿ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202215000000018/05/2022
110300266334 ರಮೇಶ ಆಚಾರಿ - 3-184 ಪಾದೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266335 ಈರು ಮೇರಾ - 3-127 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022---450000000-
110300266336 Girija - 3-116 ಕೇಮಾರು ಪಲ್ಲದಮೇಲು ಮನೆ ಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266337 Leelavathi - 3-73,ಕೇಮಾರು ಕೊಳಂಬೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202225000000018/05/2022
110300266338 ದಾದು ಮೇರ - 3-66 ಕೆಮಾರು ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202235000000017/05/2022
110300266339 ಸುಂದರಿ ನಾಯ್ಕ - 3-4-1 ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266340 Sanjeevi Poojarthi - W/O: ಜಗನಾಥ ಪೂಜಾರಿ #3-25 ಬರೆಸಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266341 Girija - 3-174 , ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202215000000017/05/2022
110300266342 Chandravathi Poojarthi - 3-174-1 ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202210000000017/05/2022
110300266343 ವನಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-175-2 ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202235000000017/05/2022
110300266344 ಚಿನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ - 3-189, ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266345 SUNANDA - 3-172 , ,ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202230000000017/05/2022
110300266346 vasanthi poojari - 3-173, ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಕಿನ್ನಿ ಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202220000000017/05/2022
110300266347 PUSHPA - 3-172-1 ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202220000000017/05/2022
110300266348 ಕೃಷ್ನ ಕುಮಾರ ಅಮಿನ್ - 3-176-1 ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202225000000017/05/2022
110300266349 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - 3-166,ಕರ್ತಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266350 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - 3-165 ಕರ್ತಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266351 ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 3-164 ಕರ್ತಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266352 Roopa - 3-199 , ಕೆಳಗಿನ ಉಜಿಲ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266353 ಜಯಂತಿ ಪೂಜಾರಿ - 3-197 ಉಜಿಲ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266354 ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ - 3-202 , ಉಜಿಲ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266355 Girija Poojarthi - 3-203 ಜಿಡ್ಡು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266356 ravitha - 3-194 ವರ್ದೆರೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266357 Janaki - 3-193 ವರ್ದರೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266358 ಸುಹಾಸಿನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-202, ಮಲ್ಲಿಕ್ಕು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266359 gulabi pujarti - 3-175-1 ಕಿನ್ನಿಪದವು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/20225000000017/05/2022
110300266360 ವಸಂತಿ - 3-186 ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಮರ ಕೊಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266361 Shashikala - 3-187 ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಪಾಲಡPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202225000000017/05/2022
110300266362 ಇಂದ್ರಾ - 1-77 (1) ಪೊಸಲಾಯಿ, ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202210000000018/05/2022
110300266363 ಜೂಲಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ - 3-151 ಕಜೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266364 Gayathri Naik - 3-172 ಎ, ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202220000000017/05/2022
110300266365 Leela Naik - 3-124 ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266366 ನಾರಾಯಣ ಮೇರ - 3-121 ಕೇಮಾರು ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266367 ಗಂಗು ಮೇರ - 3-112 (1) ಕೇಮಾರು ಪಲ್ಲದಮೇಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266368 ಗುಣಪಾಲ ಮೇರ - 3-43 ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಮನೆ ಕೇಮಾರು ಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266369 ಸಂಜೀವ ಮೇರ - 3-120(1)ಕೇಮಾರು ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202225000000017/05/2022
110300266370 Girija - 3-120 ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266371 ಚೆನ್ನು ಮೇರ - 3-114 ಕೇಮಾರು ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266372 ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಾಯಿ - 3-130 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266373 ಮುದ್ದು ಹರಿಜನ - 3-80 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266374 ಪ್ರೇಮ ನಾಯ್ಕ - 3-35(1)ಜನತಾಕಾಲೋನಿ ಕೇಮಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300266375 Varija - 3-91 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266376 ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-87 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266377 ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡ್ರು - 3-85 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266378 ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ - 3-27 ಹಿತ್ತಿಲು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202215000000017/05/2022
110300266379 ಕೆಂಚು ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-28 ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266380 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - 3-131(2) ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266381 ಲಾರೆನ್ಸ ಪಿಂಟೋ - 3-148 ಕಚೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266382 ಚಿನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ - 3-21 ಸೌತೆ ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266383 ಪುಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-132-1 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202220000000017/05/2022
110300266384 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ - 3-31 ಹೊಸ ಮನೆ ಕೇಮಾರ್ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266385 ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ - 3-135 ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266386 ಸರೋಜಿನಿ ಆಚಾರ್ತಿ - 3-13 ಬೋವಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266387 ಪೂವಪ್ಪ - 3-5-ಎ ದಡ್ಡದ ಮೇಲು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266388 ಶಿವಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ - 3-2 ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266389 Prema - 3-3(1) ಹರಿ ನಿವಾಸ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300266390 Revathi - 3-36 ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಮನೆ ಕೇಮಾರು ಪಾಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266391 ಆಶಾ - 2-44 ಕೊಳಕೆಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266392 ಬೋಜ ಪೂಜಾರಿ - ಪಟೀಲ್ ಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266393 ಲಲಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-48 ಓಂಡೇಲ್ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266394 ರಾಧ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-52 ಕೊಳಕೆಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266395 ಅಣ್ಣಿ ಆಚಾರಿ - 3-50 ಬೊವಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266396 ಕುಟ್ಟಿ ಮೇರ - 3-34 ಹಾಲಿತ್ಲು ಮನೆ ಕೇಮಾರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266397 ಲಲಿತ - 3-45 ನಡಿಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266398 ರುಕ್ಮಿಣಿ - 2-27 ಎ ಪಟೀಲು ಬ್ಯೆಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300266399 Janani Poojary - 3-2-1 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ, ಸೋನಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266400 Varija - 2-29 ಬೈಲಂಗಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266401 ಮೀನಾ ಪೂಜರಿ - 2-49 ಕೊಳಕೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266402 Baby - 3-138 ಪೆಲಪಾಡಿಪದವು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266403 ದೇವಕಿ ಪೂಜರಿ - 3-142-2 ಅಚ್ಚುತ ನಿವಾಸ ಪೆಲಪಾಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266404 ಸುಶೀಲ ಪೂಜರಿ - 3-47ಕೇಮಾರು ಓಂಡೇಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266405 Cristine Rodrigues - 3-152 ಕಜೆ ಮನೆ, ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266406 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-192 ವರ್ದರೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202235000000017/05/2022
110300266407 ಸುಂದರ - 3-42 ಪಲ್ಲದ ಮೇಲು ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266408 ಜಗನ್ನಾಥ - 3-162 ತಾರಿದ ಹಿತ್ತಿಲು ಕೇಮಾರು ಪಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266409 ಲೋಕು ಮೇರ - 3-81 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266410 ಸುಲೊಚನ ಆಚಾರ್ತಿ - 3-98 , ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266411 ದೇಜಪ್ಪ ಮೇರ - 3-132-2 ಕೇಮಾರು 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ ಪಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266412 ಜಯ ಪುಜಾರಿ - 3-163 ಬಂಗುಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266413 Sharada Poojary - 3-22 ಸೌತೆಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266414 ಭಾರತಿ - 3--212 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266415 dejamma poojary - 3-175 ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266416 ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗೌಡ - 3- ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202220000000017/05/2022
110300266417 jagadeesha poojary - 3- ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266418 ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ - 1-94 ಪುದ್ದಡ್ಕ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266419 Varija Acharthi - 1-102 ಭಗತ್ತರ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266420 lalitha - 1-110 ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202235000000018/05/2022
110300266421 ಭವಾನಿ ಶೆಡ್ತಿ - 1-86 ಪುದ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/20225000000018/05/2022
110300266422 ಓಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ - 1-81 ಜಾರಿಗೆ ದಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------400000000-
110300266423 Lalitha - 1-88 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಪುದ್ದಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266424 ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ - 1-91 ಪುದ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202225000000017/05/2022
110300266425 Vanishree - 1-83 ಪಾದೆದಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266426 ಸುನಂದ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-34 ಜಾನು ಗುರಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266427 ಯಮುನ - 1-36 ಜಾನು ಗುರಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202225000000018/05/2022
110300266428 ರಘು ಪೂಜಾರಿ - 1-35 ಜಾನು ಗುರಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266429 ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-90 ಪುದ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266430 ಗೋಪಾಲ ಹರಿಜನ - 1-91 ಪುದ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202235000000017/05/2022
110300266431 ತುಂಬೆ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-82ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266432 ಸಾಧು - 1-46 ನೇರಳ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266433 Leela - 1-71 ಸಲ್ಲ ಗುಳ್ಳಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266434 ರತಿ - 1-54 ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202210000000018/05/2022
110300266435 Indira Poojarthi - 1-55 ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266436 Yamuna - W/O: ದಿನೇಶ ಪೂಜಾರಿ 1-137 ಪುಣ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300266437 ಜಯಶ್ರೀ - 1-36-1 ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಪಾ ಜಾನುಗುರಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202215000000017/05/2022
110300266438 ratna shettygar - 4-67 ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ, ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266439 ಗೋಪಾಲ ಹರಿಜನ - 4-100 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266440 ಪದ್ಮಾವತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 4-62 ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266441 ಅಶೋಕ - 4-45 ಪಾಲಡ್ಕ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266442 Leela - 4-ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266443 ಬೇಬಿ - 1-43 ನೇರಳ್ ಪಲ್ಕೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300266444 Vanaja - 1-39 ನೇರೊಳ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266445 ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ - 4-69 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266446 ನಾಗಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-68 ಸಲ್ಲಗುಳಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266447 ಸುಮತಿ - 4-70 ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಬೆದ್ಕುಂಡಿ ಪಾಲಡPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202215000000018/05/2022
110300266448 ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೇರ - 1-41 ನೇರಳ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266449 ನಾಗಿ - 4-159ಪಂಜಿಗುರಿ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266450 ಬಾಬುರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ - 1-76 ರಾಗಿಂದೋಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266451 ರಾಜೀವಿ - 1-76 ರಾಗಿಂದೊಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266452 loku mera - 4-126 ಕೋಟ್ರೆಹಿತ್ಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266453 ಪುದ್ದು ಹರಿಜನ - 2-73 ರಾಮ್ ಮೋಹನ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266454 ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ - 4-110-1 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266455 Mahalaxmi - 4-118 ಸುಗ್ಗಿದ ಗದ್ದೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266456 Varija Poojarthi - 4-119 ಕೇಪ್ಲು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300266458 ವನಜಾ ಶೆಡ್ತಿ - 4-170 ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕುಟೀರ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266459 Vanaja - 4-6 ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266460 ಮೊಂತಿ ಮರಿಯಾಣ್ - 4-93 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266461 ಗಿರಿಜ ಮೇರ್ತಿ - 4-167 ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266462 ಸುರೇಶ - 2-83 ರಾಮ ಮೋಹನ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266463 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-81 ರಾಮ ಮೋಹನ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266464 ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-72 ರಾಮ ಮೋಹನ ನಗರ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266465 ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ತಿ - 4-105 ಗುಡ್ಡಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266466 ಸುಮಿತ್ರ - 2-62ಅಲಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266467 ರತ್ನ - 2-64,ಅಲಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266468 ರಾಮ ನಾಯ್ಕ - 2- 68, ಅಲಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266469 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ - 2-69, ಅಲಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266470 ಲೀಲಾವತಿ - 2-87 ತಾಳಿದಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266471 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - 2-89 ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300266472 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - 2-ತಾಳಿದಡಿ ಬೈಲ ಮನೆ,ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300266473 leela - 2-84 ರಾಮ್ ಮೋಹನ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266474 ರಾಜೇಶ ಮಡಿವಾಳ - 2-82-1 ರಾಮ್ ಮೋಹನ ನಗರ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266475 ಗಣೇಶ - 2-78 ರಾಮ್ ಮೋಹನ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266476 ಪ್ರೇಮ - 3-190 ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266477 ವಿಜಯ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-215 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266478 ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ - 1-28, ಕೆಪ್ಲಾಜೆ ಹೊಸಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266479 ವಸಂತಿ - 1-29 ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266480 ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ - 2-1-1 ಕಡೆಕಾರು ಪಾದೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266481 Vasanthi - 2-70 ರಾಮ ಮೋಹನ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300266482 ಸುಶೀಲ ನಾಯ್ಕ - 2-75 ರಾಮ ಮೋಹನ ನಗರ, ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300266483 ವಸಂತಿ ನಾಯ್ಕ - 2-69 ರಾಮ್ ಮೋಹನ ನಗರ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300266484 ಮಹಾ ಬಲ ನಾಯ್ಕ್ - 2-77 ರಾಮ್ ಮೋಹನ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266485 ಸುಗಂಧಿ - 1-6 ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300266486 Pushpa - 1-16 ಇಜಿನೊಟ್ಟು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300266487 ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ - 4-128 ಮರ್ಕಜೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266488 Jesinthja menejas - 4-26 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300266489 Baby - 2-66 ಕುಡ್ಮುತ್ತಿಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------400000000-
110300266490 ಅಲೆಕ್ಸ ಪಿಂಟೊ - 4-152 ಪಂಜಿ ಗುರಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266491 devaki pujarthi - 2-16 ಪಡು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/20225000000017/05/2022
110300266492 Girija - 2-6-1 ಮೇಗಿನ ಕಡೆಕಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202215000000018/05/2022
110300266493 ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ - ಬಾರ್ಲ ದರ್ಖಾಸು ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300266494 ನಾಗವೇಣಿ - ಬಾರ್ಲ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638318/05/2022FPS****638318/05/202220000000018/05/2022
110300266495 Sunanda - I-98-1 ನಾರ್ಲ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪಾಲಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266496 ಯಶೋದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ತಿ - 4-107 ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202215000000017/05/2022
110300266497 Susheela - 1-49 ಸಲ್ಲಗುರಿ ಹೌಸ್ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267649 Revathi - W/O ರಮೇಶ್ ಯಾನೆ ಅಣ್ಣಿ ನಾಯ್ಕ # PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269110 Kushala Shettigarthi Yane Sham - 1-83(1)ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300269890 Kasthuri - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ 3-9PHH(NK) / NCS------400000000-
110300269891 ಗುಲಾಬಿ ಮೇರಾ - 3-113 ಕೇಮಾರು ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300269892 sunanda shetty garthi - 1-95 ಪುದ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300269893 ವನಜ - 1-85-1 ಪುದ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300269894 yamuna achari - 2-65 ಅಲಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300269895 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-32 ಹಂಜಂದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300285823 ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-62 ಪೊಯ್ದುಂಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285825 Prema Bai - ಗಂಡ- ಎನ್‌ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3-57 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285826 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ - 3-128 ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285827 ಎನ್ ಸಚ್ಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-61 ಕೆಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಮನೆ ಪಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285828 ಓಸ್ವಾಲ್ದ್ ಕ್ರಾಸ್ತ - 3-99 ಕೇಮಾರು "ಗಿರಿದರ್ಶನ್" ಪಾಲಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285833 ಜಯಂತ ಆಚಾರ್ - 4-177 ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285836 shakunthala b hegde - 3-65 ಕೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285837 ಗುರುವ ಪೂಜಾರಿ - 2-22 ಮುಡ್ಕೆಲುಬಾಕಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285838 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 2-57 ನಾಣಿಲ್ ಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285841 ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ - 3-58 ಕೇಮಾರು ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285846 ಬೋಜ ರಾಜ ಭಂಡಾರಿ - 2-46 ಕೊಳಕೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285847 ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ - 2-59 ಹೇಮಂತ ಬೆಟ್ಟು ,ಕೇಮಾರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285848 ಶೇಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 3-12 ಬೋವಾಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285850 ನೀರಾಜಾಕ್ಷಿ - 3-56 , ಇರ್ನಗುತ್ತು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285852 ಜಗತ್ಪಾಲ ಭಂಡಾರಿ - 2-45, ಕೊಳ್ಳೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285858 ಪದ್ಮಿನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-64,ಒಂರ್ಕು ಮನೆ, ಕೇಮಾರು ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285859 Selesthina Pirera - 3-1, ಮಿತ್ತ ಬಾರ್ದಲ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285860 ಎಮ್ ಸುಂದರ - 3-17 ಮಾತೃಕೃಪಾ ಕೇಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300285863 Mebel Dsouza - 4-157 ಮುಡಾಯಿಕೋಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285879 Janet Eveline Dcosta - ಜೊಸೆಫ್ ಇವನ್ ಡಿ ಕ್ಸ್ಟಾ 4-47 ಪಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285882 Shubhalatha P S - W/O: ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಕೆ ಬಿ 4-145/2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285883 ಖಾದಿರಸಾಬ ಎಮ್ ನದಾಫ್ - ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285885 Alice D39Souza - W/O: ಮೌರಿಸ್ ಡಿ''ಸೋಜ #4-172, ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285887 ಮೋಲಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿಂಟೊ - 4-2 ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಪಾಲಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285888 Stella Sanctis - 4-3, ಎಲ್ ರಾಯ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಮಾವಿನಕಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300285889 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ - 4-176, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾವಿಕಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285891 ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-85ಮಾಗಂದಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285894 ಲಿಂಗಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-1 ಪಾದೆಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285895 ಕೆ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ - 1-27 ವರೇಣ್ಯಂ ಶೆಡ್ಯ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285898 ಹೇಲೇನ್ ಬರ್ಬೋಜ - 4-15 ಪಾಲಡ್ಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285901 lilly desouza - 4-22 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285905 ಪೆಟ್ರಿಕ್‌ ಜೋನ್ ಸೇರಾ - ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285907 Agnes Cardoza - 4-7(1) ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285911 ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿ ಸೋಜ - 4-44 ಪಾಲಡ್ಕ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ, ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285912 ವಿಕ್ಟರ್‌ ಜಾನ್ ಡಿ ಸೋಜ - 4-43 ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285915 ಮೋನಿಕಾ ಡಿ ಸೋಜ - 4-35-1 ಸ್ಟೆಗಲ್ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285916 ಗಿರಿಜ - 4-112 ಪಾದೆ ಮನೆ,ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285923 Sujatha - W/O: ಉಮೇಶ #4-125 ಕೊಟ್ರೆಹಿತ್ಲುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285927 ಸೆವಿರಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ - 4-74 ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285930 ಸೈಮನ್ ಮಸ್ಕರೇಂಞಸ್ - 1-62 ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285932 varija - 4-130 ಮರ್ಕಜೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285933 Lydia Serrao - 4-35(2) ನಿತ್ಯಾಧರ್ ಕೃಪಾ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285934 ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ - 4-71 ಸುಂಕಲ್ಲು ಮನೆ, ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285935 ಲೀಲಾ - 4-178 ಮಾವಿ ಕಟ್ಟೆ,ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285936 ಸುಮಿತ್ರ - 4-179 ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285939 ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ - 1-61 ಲೂಜಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285940 ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-120 ವರ್ಣಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285941 ಬೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-121 ವರ್ಣಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285942 ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಡೇಸ - 4-158 ಡೇಸಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಿತ್ತಬೈಲು ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294448 Rathna Devadiga - 3-201,ಪಡು ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294449 ಜಗದೀಶ್‌ - 3-7 ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294450 Geetha - 3-205 ಜಿಡ್ಡು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294453 ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ ಡಿಸೋಜ - 3-154, ಕಜೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294455 indira - 3-17 ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294458 ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ - 3, ಬೋವಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294463 ಶಾಂಭ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-70 ಮುಲ್ಯಾಕ್ಯಾರ್ ಹೊಸಮನೆ ಕೇಮಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294464 ಸೀತಾ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-60 ಹೇಮಂತಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294465 ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-69, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ್ ಮಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294466 ಜಲಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-156,ನಡಾಯಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294470 supritha - 3-143, ಪೆಲಪಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294472 Appi Poojarthi - 2-31-1 ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯ ಕರ್ಮಾರ್ ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294474 Sundari - 3-102 ಕರ್ತಿ ಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294476 ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ - 3-29 ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294477 ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ - 1-98, ಬಾರ್ಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294478 ತುಂಬೆ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-10 ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಮನೆ ಪಾಲಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294480 ಭಾಸ್ಕರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-124 ದಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294484 ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ - 2-10 ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಮನೆ, ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294486 ಉಮೇಶ್ - 1-115 ಮುಗುಳಿ ಮನೆ,ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294488 ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರಿ - 1-114 ಮುಗುಳಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294489 ರಘುನಾಥ - 1-105 ಪುಣ್ಕೆಮಾರ್ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294490 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - 1-75 ಮಾತೃ್ ನಿವಾಸ ಸುಣ್ಣದಕಲ ವರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294491 sushila - 1-78 ಪೋಸಲಾಯಿ ಮನೆ, ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294492 ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 4 -140 ತೇರೆ ಗುರಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294493 ಜಲಜ - 4-131 ಮರ್ಕಜೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294495 ಚನ್ನಮ್ಮ - 4-139 ಮೂಡು ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294496 Sampa Poojarthy - C/O ಬಾಬುರಾಯ ಪೂಜಾರಿ 4-132 ಮರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294497 Surekha Shetty - 4-138 ಕೊಪ್ಪಂದಡ್ಕ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294498 Janaki Poojarthi - 4-134 ಮರ್ಕಜೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294500 ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ - 4-57 ಸಾನದ ಮನೆ,ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294505 ಜಾನಕಿ - 4-127 ದೋಟ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294507 ಸೆವರೆನ್ ಲೋಬೋ - 4-40 ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294510 ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ್ - 2-63 ಅಳಿಮಾರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294512 ಪದ್ಮ ನಾಭ ಎಸ್.ಅಮಿನ್ - 2-3 ಕಡೆಕಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294514 ಉಮ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿ - 1 - 135 , ಗೇಂದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294519 Rathi - 1-18 , ಕಾನ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294520 ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1 - 25 , ಶೆಡ್ಯ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294521 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-14 ಕಂಡಿಗ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294524 jalaja poojari - 1-65 ನೂಜಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294525 Vinoda - 1-116 , ನಡುಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294527 Shantha - 2 - 12, ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294529 ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 2-20 ಕುಡ್ಡೇಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294798 sharada shedthi - 3-43 ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಿಲಯ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294855 ಗೋವಿಂದ ಸುವರ್ಣ - 4-79 ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಚ್ಚನಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300313915 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಸೆರಾವೋ - 1-260/46, ಸೌಹಾರ್ದ್ ನಗರ ,ಮಾವಿನಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324694 Sunanda Kotian - 4-108 ಪಂಜುರ್ಲಿಪಾಡಿ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/20225000000017/05/2022
110300325665 Godwin Felix Serrao - 4-163 ಆಶೀರ್ವಾದ್ ,ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300325885 ಹಿಲಾರಿ ದಿಸೊಜ - 4-94 , ಹಿಲ್ಟ್ರೆಜ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಮಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326232 Veena Francis Pinto - 4-1(2) ಡ್ರಿಮ್ ಹೌಸ್ ,ಮಾವಿನಕಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300326953 Lalitha - 1-99 ಪಂಜಿಗುರಿ ಮನೆ, ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327531 Sathish Marla - 3-168 ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328425 Leena DSouza - 4-95(1) ಗುಂದ್ಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮಿತ್ತಬೈಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328823 Vijaya - 3-199(1) ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಉಜಿಲ ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300328847 ಗುಲಾಬಿ - 4-50(1) ದರ್ಖಾಸು ಮನೆಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202225000000017/05/2022
110300329503 Surekha - W/O: ಹರೀಶ್ 8-19 ಹೌದಲ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202220000000017/05/2022
110300329657 Rita Lobo - 1-76/7 ಪಿ.ಎ. ವಿಲ್ಲಾ ಪುತ್ತಿಗೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300332698 Mahabala Naik - 1-134 ಗೇಂದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300332699 Kalyani Naik - 1-131 ಗೇಂದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202230000000017/05/2022
110300332701 Geetha Poojary - 4-70(1) ಅನುಗ್ರಹ ಪಾಲಡ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300332704 Oma - 2-76 ರಾಮ ಮೋಹನ ನಗರ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/202240000000017/05/2022
110300332705 Hemalatha - 4-120 ಕೊರಂಗಲ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪಾಲಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300332706 Rathna - 1-133 ಗೇಂದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300332707 Girija Shetty - 1-5 ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300332708 Sushila Shetty - 1-2 ಮಜಲಕೋಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300332709 ಸುಗುಣ ಶೆಡ್ತಿ - 1-1 ತನಂಕರಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300332710 Suresha Naik - 1-77 ಪೊಸಲಾಯಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300332711 Jayanthi - 1-11 ಮಜಲಕೋಡಿ ಮನೆ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300332712 Sundari - 1-4 ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಿಲಯ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300332713 Wilmet Teena Pinto - 4-25 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300332714 Sundari Poojary - 4-55 ಕುಮೇರು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333608 Amanu - 1-126 ದಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****638317/05/2022FPS****638317/05/20225000000017/05/2022
110300334952 Sanjeevi - 2-12(1) ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300334953 Mechu Poojary - 1-47 ಸಲ್ಲಗುಳಿ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------10000