REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152987 Magdalene Saldanha - D/O ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನ 4-3 ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300155580 Dulcine D'Mello - W/O: ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ #3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156956 KAVITHA D SOUZA - 3-158 ಕಂಚೆಲು ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಪಳದ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157635 Sevrin Dantis - W/O: ಲಿಗೋರಿ ದಾಂತಿಸ್ 3-149 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157686 Ramakka Naik - W/O: ದಿ ರುಕ್ಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ #4-267PHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202215000000015/05/2022
110300157711 BAGI KORATHI - 1-140 ಕಂಗುರಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202215000000018/05/2022
110300157786 Varija - W/O: ಕೂಕ್ರ #2-60/1 ಬುಟ್ಟಿಮಾರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157787 Suguna - W/O: ಶಿವಾನಂದ #2-68/1 ಬುಟ್ಟಿಮಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157870 Shakuntala - 4-114 ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಜನತ ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157878 Sharada - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ 4-262 ಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202220000000015/05/2022
110300157879 Vimala - W/O: ಸದಾನಂದ ಗೌಡ 4-262 ಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202220000000015/05/2022
110300157883 Prema Poojarthi - W/O: ರಘುರಾಮ ಪೂಜಾರಿ #3-165,ಕರ್PHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300157884 Helen Sequeira - W/O: ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ 114-1 PHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202220000000013/05/2022
110300157890 SUDHA - 4-305-8 ಪೊಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157897 Geetha Yane Yashodha - W/O: ಬಾಬು ಸಪಳಿಗ 16-1 ಮೋನPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202220000000014/05/2022
110300157899 Vanitha M Shetty - W/O: ಮೋಹನ ಶೆಟ್ಟಿ #3-80 (1),ನಮPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202210000000014/05/2022
110300157907 Pushpa - W/O: ನಾಗೇಶ ಸಾಲ್ಯಾನ್ #4-69 ಸಿಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157920 Geetha Shetty - W/O: ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 3-14-1 PHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202215000000014/05/2022
110300157941 Lalitha - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಯಾನೆ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202215000000014/05/2022
110300157948 Varija Poojarthi - 1-39-2 ತಿರ್ಥಟ್ಟು ಹೊಸ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157949 Yamuna Shettigar - W/O: ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 3-77 PHH(NK) / NCS------350000000-
110300157954 Baby B Poojarthi - W/O: ಬಾಬು ಡಿ ಪೂಜಾರಿ #4-111 PHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202225000000017/05/2022
110300157956 Dharnavathi - W/O: ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300160432 AMBIKA - 4-47/1 ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟು ಕಡಂದಲೆ ಕಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161121 Leela - S/O: ಬೋಗ್ರ #2-60-2 ಬುಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300161155 Seetha - W/O: ಭೊಜ ಪೂಜಾರಿ 4-14 ಮುಕPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202215000000013/05/2022
110300161157 Eugine Pinto - W/O: ಅಪೋಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ #1-88 ಮಡಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161269 Leela - W/O: ದೊಡ್ಡ #2-651 ಬುಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300166829 Sarojini - W/O: ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕ #3-87,ಪಳಕಳ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202225000000016/05/2022
110300167427 ಸೀತ ಶೆಡ್ತಿ - 4-218 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300170195 Winnifred Sequeira - W/O ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜ 4-140 ಮೂಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170318 Shashikala - ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202225000000014/05/2022
110300170565 Netravathi - S/O: ಗಣೇಶ ಅಚಾರ್ಯ #3-91, ವಿಶ್ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170730 Rajeevi Poojarthi - W/O ಸಿದ್ದು ಮನೆ ನಂ 4-73, ಸಿಮಕಲPHH(NK) / NCS------350000000-
110300174059 Roopa - W/O: ಎಮ್ ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಾವ್ 4-PHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202220000000015/05/2022
110300174294 Flavia Maria D''Silva - ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹ 4-98 ಬಡಗಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202215000000017/05/2022
110300174618 Celine Abreo - W/O: ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಬ್ರೆಯೋ #4-105,PHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202220000000014/05/2022
110300177024 Devaki - W/O: ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ 1-55 ಹೊಸಮನೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110300177161 Baby - W/O: ಸಂತೋಷ ಪೂಜಾರಿ #1-146-6 ನಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300177383 PRABHA - 1-57 ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ - ಕಡಂದಲೆ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178091 Salima - W/O: ದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #3-136 PHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202225000000017/05/2022
110300180571 GANGA - S/O ಅನ್ನಿ ದೇವಾಡಿಗ ೨-೧೧೮ ಕಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300182570 Glanis Precilla Sequeira - W/O: ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ 4-19 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182629 Ramani Shetty - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #2-43 ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184501 Vijaya Lakshmi - ಮನೋಹರ 1-13 ತೆಂಕಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202215000000015/05/2022
110300184699 Thara T Shetty - W/O ತಾರಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185194 Ancilla Fernandes - 158-3 ಮುದಲ್ಗಾಡಿ ಮನೆ - ಕಡಂದPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202215000000017/05/2022
110300186784 Vasanth Mahabala Poojary - ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಮಗ ಮನೆ ನಂ 1-NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300235562 ಕಲ್ಯಾಣಿ - 4-172 ಜನತಾನಗರ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237288 ರಾಜು ಮುಖಾರಿ - 4-27 ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಪೆರಿಯಾದಿ ಮನೆ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300237289 ಈರಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-10 ಗುಂಡ್ಯ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300237290 ಸೂರ - 2-64, ಬುಟ್ಟಿ ಮರು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237291 rada - 2-58 ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202235000000017/05/2022
110300237292 ಗುಲ್ಲಿ - 3-67 ಗುತ್ತಿನ ಬಳಿ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237293 ಕಾಂತರ - 3-69 ಗುತ್ತಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202210000000015/05/2022
110300237294 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - 3-70 ಗುತ್ತಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237295 ಸುಭಾಶ್‌ - 3-ಗುತ್ತಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202235000000017/05/2022
110300237296 ರುಕ್ಕ - 3-71 ಗುತ್ತಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300237297 ವಸಂತಿ - 3-74 ಗುತ್ತಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300237298 MUTTU POOJARTHI - 3-3, ಸೇನೆರ ಬೈಲು ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202235000000017/05/2022
110300237299 Baby - 3-3-1 ಸೇನೆರೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300237300 ವಾರಿಜ - 3-45 ಬಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237301 ವಸಂತಿ ಕೊರತಿ - 3-142 ಬಾರೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237302 ಮೀನ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-177 ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300237303 ಕುಡ್ಪ - 1-108 ವಿನೋದ ನಿಲಯ ಇಜಿನೊಟ್ಟು ಕಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237304 ಕರಿಯ ನಾಯ್ಕ - 1-82,ಮುರ್ತಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237305 ಮೋಂಟ - 1-76,ಮುರ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202235000000017/05/2022
110300237306 Annu Aliyas Sundara - 1-74, ಮುರ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237307 KUSU HARIJANA - 1-11, ಮಡಿಕೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300237308 ಐತಪ್ಪ ನಲ್ಕೆ - 1-59, ನಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202235000000018/05/2022
110300237309 ಶೋಭ - 1-59-1 ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202235000000017/05/2022
110300237310 ಶೋಭಾ - 1-137, ಕಂಗುರಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202235000000017/05/2022
110300237311 ಅಣ್ಣು ಕೊರಗ - 1-135 ಕಂಗುರಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237312 ಬೇಬಿ ಕೊರತಿ - 1-138 , ಕಂಗುರಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202235000000018/05/2022
110300237313 SAVITHRI - 1-214 ನಡುಪರಾರಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202235000000016/05/2022
110300237314 ಮುಟ್ಟಿ ಹರಿಜನ - 1-170 , ನಡುಪರಾರಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237315 ಶೀನ ಹರಿಜನ - 1-168 ಬೋಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237316 ಸೀತಾ ಮೇರ - 4-224 ಜನತಾ ನಗರ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202235000000016/05/2022
110300237317 ಓಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ - 238-1 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202235000000016/05/2022
110300237318 vimala pujari - 4-256 ಬಿ ಟಿ ರೋಡ್ ಜನತಾ ನಗರ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/20225000000017/05/2022
110300237319 Krishna Naik - 4-138/1 ಜನತಾನಗರ ಚಂದ್ರನಿವಾಸ ವಿದAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237320 ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ - 4-225 ಜನತಾ ನಗರ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202215000000016/05/2022
110300237321 ಅಕ್ಕಿ ಮೇರ - 4-255 ಜನತಾ ನಗರ ಮನೆ . ಬಿ.ಟಿ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202210000000015/05/2022
110300237322 Sumathi - 4-301 ನಿಸರ್ಗ ನಿವಾಸ ಜನತಾನಗರ ಕಡಂAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237323 JANAKI NAIK - 4-233, ಜನತಾನಗರ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237324 ಉಮೇಶ - 4-267, ವಿದ್ಯಾ ಗಿರಿ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202235000000018/05/2022
110300237325 ಕರಿಯ ಹರಿಜನ - 4-148 ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಜನತಾನಗರ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202210000000016/05/2022
110300237326 Sharada Naik - 4-251 ಜನತಾನಗರ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202235000000018/05/2022
110300237327 ಪೂವಪ್ಪ ಹರಿಜನ - 4-258 ಜನತಾ ನಗರ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237328 lalita pujari - 4-96 ಕುಕ್ಕುಂಜೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300237329 ರಮಣಿ - 4-124 ದೊಂಕಣಿಕೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300237330 ಸುನಂದ ಪೂಜಾರಿ - 4-254-1 ಜನತಾ ನಗರ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202215000000015/05/2022
110300237331 ಸುಮತಿ ಮೇರ - 4-293-1 ಬಿ ಟಿ ರೋಡ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237332 lina arana - 4-78 ಸಿಮಕಲ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237333 Girija Poojari - 4-74 ಸಿಮಕಲ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237334 Baby Poojarthi - ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ 4-29-1 ಮುಕ್ಕದಪ್AAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300237335 ಬೂದ - 3-72 ಗುತ್ತಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300237336 Leela - 2-92 ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ , ಬೋಳಂತೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237337 Anitha - C/O ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ 2-124(AAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300237338 Girija Naik - 2-122 ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ಕಡಂದಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237339 jayanti - 1-107 ಇಜಿನೊಟ್ಟು ಕಂಬ್ಳ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237340 Gopi - ಬಾರೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300237341 Sunanda - ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237342 ಕಮಲ ನಾಯ್ಕ - 3-44 ಬಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237343 Shivananda - 1-175 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237344 ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ - ಪೂವಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237345 ಶಕುಂತಳ ಯಾನೆ ವಿದ್ಯಾ ಎ ನಾಯ್ಕ - 4-232 ಜನತಾನಗರ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300237434 Rathna Purusha - W/O: ಮುದರ ಪುರುಷ #2-129,ಪಟ್ಲ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202210000000014/05/2022
110300237579 ಅಕ್ಷತಾ - 3-64 ಗುತ್ತಿನ ಬಳಿ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202215000000014/05/2022
110300241686 ವಾರಿಜ - 2-117 ಬೈಲು ಮನೆ ಬಳಿ ,ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202240000000014/05/2022
110300241687 Sharada - 3-32 ಮೇಗಿನ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300241688 savitha - 1-9ಪುಷ್ಪನಿಕೇತನ ಮನೆ ಪೀರ್ದಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202230000000015/05/2022
110300241689 ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-37ಎಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202215000000016/05/2022
110300241690 lakshmi moili - 1-196 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300241691 Kushala Poojary - W/O: ಸುಧಾಕರ ಏಲ್ ಪೂಜಾರಿ 1-184 PHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202220000000014/05/2022
110300241692 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ - 4-156 ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಕೃಪಾ ಜನತಾನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300241693 Sumithra Yane Prema - 4-232-2 ಜನತಾನಗರ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300241694 Pushpa - 4-159 ಜನತಾ ನಗರ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202215000000014/05/2022
110300241695 ಸುಲತಾ - 2-98 ,, ಬೊಳಂತೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241696 ವಾಸು - 2-57 ಅಂಗಡಿ ಗುತ್ತು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202210000000018/05/2022
110300241697 Nazeema - 3-80 ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202230000000013/05/2022
110300241698 ಸುಶೀಲ ಕರ್ಕೇರ - 3-103/1 ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241699 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು - 3-120 ಗೋಳಿದಡಿ ಗೋಳಿದಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202215000000018/05/2022
110300241700 ವಿನೊಧ - 3-57 ದಂಡು ಮನೆ .ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಕಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202210000000013/05/2022
110300241701 ಗುಲ್ಜರ್ - ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಮಂಝಿಲ್ ಮನೆ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202210000000016/05/2022
110300241702 ಸುಂದರ ಬಂಡಾರಿ - 1-145 ತೆಂಕಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/20225000000016/05/2022
110300241703 Shakunthala Shetty - 1-195-1 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/20225000000016/05/2022
110300241704 ಖಮೈನ್ನಿಸ - 4-305-4 ಫರಮಂಝಿಲ್ ಮನೆ ಪೂಪಾಡಿ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300241705 Severine Aranha - ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅರಾನ್ಹ 4-59 ಗುಡ್ದಬPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202230000000014/05/2022
110300241706 ಮಂಜುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ - 1-191-(1) ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202220000000017/05/2022
110300241707 ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ - ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242093 mery nurunna - 4-167ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/20225000000016/05/2022
110300266457 ಗೀತಾ - ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267381 VITTAMMA - 2-87, ಬೊಳಂತೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300267382 ಮಾಯಿಲ - 1-106- ಇಜಿನೋಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300267383 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ ನಾಯ್ಕ - 1-70, ಕೋಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300267384 ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 4-235 ಜನತಾ ನಗರ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267385 ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ - 2-11 ಗುಂಡ್ಯ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202225000000014/05/2022
110300267386 ಬೇಬಿ ಮೂಲೈದಿ - 2-102 ಬೇಬಿ ನಿವಾಸ ಕೊಪ್ಪದಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300267387 Lalitha - 2-104 ಬೋಮರ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202215000000013/05/2022
110300267388 ವಾಸು ಆಚಾರ್ಯ - 2-103 ಬೋಮರ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300267389 Sumithra Acharthi - D/O: ದಿ ಕೋಗು ಆಚಾರ್ಯ #2-101,ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202255000000017/05/2022
110300267390 ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2/100 ,ಬೋಮರ ಮನೆ,ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202215000000016/05/2022
110300267391 ಸುನಂದ ಮೂಲ್ಯ - 2-107 ಬೋಮರ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202225000000017/05/2022
110300267392 ವಸಂತ - 2-108 ಸುಷ್ಮಾ ನಿವಾಸ ಬೊಳಂತೆ ಕಡಂದPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202230000000014/05/2022
110300267393 ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-94 ಬೊಳೆಂತೆ ಮನೆ ಪಾಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300267394 Ratna Salian - 2-97 ಬೊಳಂತೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300267395 Susheela Poojarthi - 2-93 ಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಬೊಳೆಂತೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300267396 ಶಿವಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ - 2-90 ಬಾನಂಗಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202210000000015/05/2022
110300267397 ಭವಾನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-39(1) ಅಕ್ಷಯ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267398 Baby - 2-45 ಆಳಗುಂಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202240000000018/05/2022
110300267399 shuguna shite - 2-53 ಪಾಪೇಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300267400 ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-54-1 ಪಾಪೇಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202220000000016/05/2022
110300267401 ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-45 ಪಾಪೇಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202210000000016/05/2022
110300267402 Rathna Poojarthi - 2-68 ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202220000000016/05/2022
110300267403 Meena pujarthi - 2-74 ಮೈಂದಲೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300267404 ಅಪ್ಪಿ - 2-69 ಬುಟ್ಟಿಮಾರ್ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202210000000013/05/2022
110300267405 ಜಯಂತಿ ಮೂಲ್ಯ - 2-70 ಬಾಲಿಮಾರ್ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202220000000015/05/2022
110300267406 kalyani - 2-124 ಬೊಳಂತೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/20225000000016/05/2022
110300267407 jalja gowdthi - 2-116 ಉಲ್ಲನಡ್ಕಮನೆ ಕಡಂದಲೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/20225000000014/05/2022
110300267408 ಅಪ್ಪಣ್ಣು ಪುರುಷ - 2-130 ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300267409 ಮುತ್ತು ಶೆಡ್ತಿ - 2-134 ಬಿದಿರು ಮಾರು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202210000000016/05/2022
110300267410 ಶಾರದ - 2-136 ಬೊಳ್ಳೆ ಮಾರು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202215000000015/05/2022
110300267411 ವಾಸು ಪುಜಾರಿ - 2-137 ಬೊಳ್ಳೆ ಮಾರು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/20225000000016/05/2022
110300267412 Eramma - 3-105 ಉಳುವೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202225000000016/05/2022
110300267413 ಅಂದ್ರು ಕರ್ಡೊಜ - 3-6 ಬಿಳಿ ತೋಟ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202215000000015/05/2022
110300267415 ಸಾಂಬ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ - 3-16 ರಾಮೇಶ್ವರ ಮನೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಕಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202220000000017/05/2022
110300267416 prema spale - 3-21 ಕೊಡಂಗೆಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267417 Sumathi - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ 3-17 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202235000000017/05/2022
110300267418 annu dasa - 3-20 ಬಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300267419 ಉಮ್ಮಕ್ಕ - 3-19 ಬಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267420 Prema - 3-55 ಕುಜುಮನೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202235000000016/05/2022
110300267421 ವಾರಿಜಾ - 3-112 ಬಾರೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202230000000015/05/2022
110300267422 ಕಮಲ ಪುಜಾರಿ - 3-134 ಬಾರೆಬೆಟ್ಟು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202220000000016/05/2022
110300267423 ಕಸ್ತೂರಿ ನಾಯ್ಕ - 3-137 ಕವಿತಾ ನಿಲಯ ಬಾರೆಬೆಟ್ಟು ಕಡPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202225000000017/05/2022
110300267424 Sunanda Sapaliga - 3-100 ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300267425 ಲಲಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-137-2 ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202215000000013/05/2022
110300267426 ಗಿರಿಜ - 3-162 ಬರಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300267427 ರಾಧ ಪುಜಾರ್ತಿ - 3-155 ಬರಿಯಕ್ಕ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202235000000013/05/2022
110300267429 ತುಂಬೆ ಪುಜಾರಿ - 3-156 ಬರಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267430 .ಶಾಂತ ಪುಜಾರಿ - 3-159 ಬಾರಂಗಳ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267431 Vishalakshi - 3-159/1 ಬಾರಂಗಳ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300267432 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 3-172 ಬಾರಂಗಳ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202225000000013/05/2022
110300267433 ಸೀತಾ - 3-170 ಬಾರಂಗಳ ಮನೆ .ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300267434 Shashikala - 4-302-5 ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300267435 SUPRITHA - 1-104 ತರ್ತುಂಜ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300267436 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - 1-101 ಸುವರ್ಣ ನಿಕೇತನ ಮನೆ ತರ್ತುಂPHH(NK) / NCSBiometric****314816/05/2022FPS****314816/05/202220000000016/05/2022
110300267437 GAYATHRI ACHARTHI - 1-84 ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿಲಯ ಗುರಿ ಹಿತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202215000000014/05/2022
110300267438 Anandi - 1-77 ಮುರ್ತುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202235000000016/05/2022
110300267439 ಸುಂದರ ಬಂಗೇರಾ - 1-81 ಮುರ್ತುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267440 ಮೋನಪ್ಪ ಬಂಗೇರ - 1-78 ಮುರ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300267441 Akkani Sapaldy - W/O: ರುಕ್ಕಪ್ಪ ಸಪಳಿಗ 1-1 PHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300267442 ಯಶೋಧ - 1-3 ಮಡಿಕೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202225000000014/05/2022
110300267443 Vinoda - 1-5 ಮಡಿಕೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202225000000014/05/2022
110300267444 ಶಕುಂತಳ - 1-12 ಮಡಿಕೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202220000000017/05/2022
110300267445 ಸುಂದರ ಸಪಳಿಗ - 1-18 ಮೋನಯ ಪಾಲು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202230000000015/05/2022
110300267446 MAYYU POOJARTHI - 1-22 ಪಾಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202230000000015/05/2022
110300267447 ವಿಮಲ - 1-19-1ಕುಂಟಲ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267448 ತುಕ್ರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-31 ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299418/05/2022FPS****299418/05/202215000000018/05/2022
110300267449 ಅಂಬ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-38ತುರ್ಕೇರ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300267450 ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ - 1-53 , ತಿರ್ಥಪ್ಪು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300267451 Harinakshi - 1-49 ನಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202230000000017/05/2022
110300267452 Jayanthi - 1-52-1 ನಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಡಂದPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202250000000016/05/2022
110300267453 ಸೀತಾ ಪೂಜಾರಿ - 1-58 ಹೊಸ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300267454 ಅನಂದ ಪುಜಾರಿ - 1-58/1 , ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202220000000015/05/2022
110300267455 ಕಮಲ ಭಂಡಾರ್ತಿ - 1-60 ತೆಯಾದ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲೋಳಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300267456 Lalitha Poojary - 1-57-1 ನಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲೋಲಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300267457 ಭವಾನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3ನಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267458 Pushpa Acharthi - 1-65 ನಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202230000000017/05/2022
110300267459 ಸಂಜೀವ ಕುಲಾಲ್‌ - I-65(1) ನಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲೋಲಿ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300267460 ಶೋಭ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-46-(1) ನಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202215000000017/05/2022
110300267461 ಸುಮತಿ ಪೂಜಾರಿ - 1-64-1 ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267462 Sharada Poojary - 1-123 ಜಿಡ್ಡು ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300267463 ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ - 1-148 , "ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಿವಾಸ "ಕಡಂದಲPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300267464 ಕಸ್ತೂರಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-117 ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202215000000015/05/2022
110300267465 ಬೋಜ ಪೂಜಾರಿ - 1-115 ಕೆಂಪು ಗುಡ್ದೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267466 Jayanthi - 1-114 ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ,ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300267467 ಸುಶೀಲ - 1-159 ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300267468 PADMA POOJARTHI - 1-160 ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202230000000017/05/2022
110300267469 Sunanda - 1-161 ಜನನಿ ನಿಲಯ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಕಡಂದಲPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300267470 VIMALA - C/O ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ 1-134 ಹೊಸಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267471 sathisha poojari - 1-144 ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300267472 ತುಕ್ರ ಕೊರಗ - 1-136 ತೆಂಕು ಬೆಟ್ಟು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267473 ಗೋಪಾಲ - 1-166 ನಡು ಪರಾರಿ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202235000000016/05/2022
110300267474 parvathi acharya - 1-201 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300267475 jayanthi shetty - 1-221 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300267476 Gopi - 1-221(1) ಬೊಮ್ಮಲಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267478 ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-206(1) ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202220000000015/05/2022
110300267479 ಜಲಜ ನಾಯ್ಕ - 1-207-1ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಿಲಯ ಬೊಮ್ಮಲ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202235000000016/05/2022
110300267480 bhavani mulaidi - 1-191ಗಣೇಶ್ ನಿವಾಸ ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202230000000017/05/2022
110300267481 ಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ - 1-199 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202210000000013/05/2022
110300267482 Jayanthi - 1-206 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300267483 ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರಿ - 1-198 ಸ್ಕಂದಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಬೊಮ್ಮಲ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202220000000017/05/2022
110300267484 ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-200 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202215000000015/05/2022
110300267485 ಸುಂದರಿ - 1-147(1)ಶ್ರೀರಾಮ ನಿವಾಸ ಬೊಮ್ಮಲ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300267486 ಕೊರಪಳು ಸಪಳ್ತಿ - 1-195 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202215000000016/05/2022
110300267487 Vijaylaxmi - 1-212 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300267488 ಸುಶೀಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-195(2) ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202215000000015/05/2022
110300267489 VANITHA POOJARTHI - 1-202(1) ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202215000000014/05/2022
110300267490 ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-202ಸುಪ್ರೀತ ನಿವಾಸ ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300267491 ಪದ್ಮನಾಭ ಸಪಳಿಗ - 1-202(1) ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202220000000014/05/2022
110300267492 Leela Poojarthi - 1-197 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202225000000017/05/2022
110300267493 ಸುಮತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-36(2) ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಕಡಂದAAY(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202235000000015/05/2022
110300267494 ಲಲಿತಾ - 1-182 (1) ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಕPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202225000000016/05/2022
110300267495 Prema - 1-169 ಸುಜಾತ ನಿವಾಸ ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202225000000016/05/2022
110300267496 Shashikala - 1-207 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಕಡಂದಲPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202220000000016/05/2022
110300267497 ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಹರಿಜನ - 1-ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267498 ಸುಮತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - 1-203 ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಕಡಂದಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202235000000016/05/2022
110300267499 ಮೋನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 1-204ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202235000000014/05/2022
110300267500 ಸುಂದರಿ - 1-189 ಜರಧೀಶ್ ಕೃಪಾ ಬೊಮ್ಮಲ ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202220000000015/05/2022
110300267501 Lakshmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300267502 Poornima - W/O: ಕೇಶವ #1-183 ಭಟ್ರ ಕೆರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202210000000013/05/2022
110300267503 lalitha - ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300267504 ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ - 4-239 ಪೂವಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202210000000013/05/2022
110300267505 ತೆರೆಜಾ ಪಿಂಟೊ - 4-238 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202220000000015/05/2022
110300267506 ಯೂಸೂಫ್ ಖಾನ್ - 4-305-3 ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202220000000013/05/2022
110300267507 ದಾಮೋದರ ಆಚಾರ್ಯ - 4-176ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202210000000016/05/2022
110300267508 Yamuna - 4-226 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು, ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267509 ಇಂದಿರಾ - 4-168 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು,ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202225000000013/05/2022
110300267511 Vijaya - W/O: ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ 4-169 ಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202220000000013/05/2022
110300267512 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 4-169-1 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು, ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267513 ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ - 4-170 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು, ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300267514 ಪದ್ಮಾವತಿ - 4-281 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202215000000014/05/2022
110300267515 ದೇವಕಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 4-241 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು, ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299414/05/2022FPS****299414/05/202220000000014/05/2022
110300267516 Lalitha Poojarthi - 4-157 ಜನತಾ ನಗರ,ಮನೆ ಬಿಟಿ ರೋಡ್ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300267517 Gulabi - 4-146-1 ಜನತಾ ನಗರ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299415/05/2022FPS****299415/05/202225000000015/05/2022
110300267518 seena - ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು,ಕಡಂದಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300267519 ಸೀತಾ ರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ - 4-297(1) ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು, ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299417/05/2022FPS****299417/05/202220000000017/05/2022
110300267520 ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 4-305-6 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು,ಮನೆ ಕಡಂದಲPHH(NK) / NCSBiometric****299416/05/2022FPS****299416/05/202210000000016/05/2022
110300267521 ಸಿಸಿಲಿಯಾ ದಾಂತಿಸ್ - 4-240 ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು,ಮನೆ ಕಡಂದಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****299413/05/2022FPS****299413/05/202210000000013/05/2022