REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300158413 Nebisamma - ಲೇಟ್ ಹುಸ್ಸೈಣಬ್ಬಾ 4-171/1 ಮುಳ್PHH(NK) / NCS------500000000-
110300158443 Jainabu - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ #3-161 ಗರPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202235000000017/05/2022
110300158538 Salini - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ #4-17/ಎ5 ಫೈಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300158607 Nebisamma - W/O: ದಿ|| ಅಬುಸಾಲಿ #4-179 ಶಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158630 Mariyamma - W/O: ಅಬುಸಾಲಿ #4/133-2 ಶಾಂತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300158634 Apsa - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #4-155, ಉಲ್ತಡಿ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158812 Kairunnisa - W/O: ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ #4-79(1) PHH(NK) / NCS------250000000-
110300159043 Sindhu - ಮಣಿಕಂಠ ಕೆ 4-186/3 ಫೈಸಲ್ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159933 Rahamath - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೂಫ್ 4-191/ ಎ2, ಬದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300160359 Yamuna - W/O: ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ #4-79/1 ಫೈPHH(NK) / NCS------150000000-
110300160371 Jainabu - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #4-172ಎ ಹುಳಿತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161961 Raziya - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #4-202, PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202230000000018/05/2022
110300162652 Juliyat D'souza - W/O ಎಲಿಯಾಸ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ #೫PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202220000000016/05/2022
110300162669 ಝೊಹರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ 4-130/1, ಅಲ್ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300164682 Evlyn D' Souza - W/O ಫ್ಲೆವಿಯನ್ ಡಿ' ಸೋಜ #೪-೨೨ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300166548 ಐಸಮ್ಮ - W/O: ದಿ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #4-165/1ಎ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300166858 Yasmin Bushra - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಡಿ/ನ 4/ಟೀ/12/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170467 Puttu - W/O: ಮುಹಮ್ಮದ್ #4-12 ಎ ಬಜಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170647 Shahanaj Hasan - W/O: ದಿ||ಹೆಚ್. ಎ. ಖಾದರ್ #4-19PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022---200000000-
110300170755 ಜೈನಾಬು - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #4/189/1 ಗುಡಖಂಡPHH(NK) / NCS------350000000-
110300170805 Zeenath - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಾರಂ #4-211/2 ಫPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170999 Sumayya Banu - W/O: ಅಹ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #4-114, ಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202215000000018/05/2022
110300171015 Atijamma - S/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ #4-187 ಫೈಝಲPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202240000000017/05/2022
110300171124 Asyamma - W/O: ಬಿ ಉಸ್ಮಾನ್ #4-135, ಶಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300171175 Maimuna - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ # ಸಿ/ ಓ - PHH(NK) / NCS------150000000-
110300171324 Athijamma - W/O: ಬಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ #4-184/2 ಫೈPHH(NK) / NCSBiometric****684614/05/2022FPS****684614/05/202240000000014/05/2022
110300171374 Alimamma - W/O: ಬಾವಾ #4-211 ಬಜಾಲ್ ನಂತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171434 Pathunhi - W/O: ದಿ|| ಅಹಮ್ಮದ್ #4-169/1 ಹPHH(NK) / NCS------350000000-
110300171451 Maimunnisha - W/O ಎಸ್ ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ೪-೨೧೧/೧ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300171669 Jameela - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #4-40, ಫೈPHH(NK) / NCS------600000000-
110300171698 Haseena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ # 4-1PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202230000000018/05/2022
110300171827 Sakeena - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ #4-ಟಿ-160/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171850 Aysha - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ 4-195 ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172163 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಎಮ್ ನಾರಾಯಣ # 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172224 Ajra - W/O ಲೇಟ್ ಮಹಮ್ಮದ್ #೪-೧೪೧,ಶಾಂತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172299 Asyamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ #4-ಟಿ-19PHH(NK) / NCS------300000000-
110300173355 Fathimath Azmeen - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ #4-100 ಫೈPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173596 Mumthaz - W/O ಮುಸ್ತಫ ೪-೧೩೨/೨ ಫೈಸಲ್ ನಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300174073 Zubaida - W/O: ದಿ. ಸುಲೈಮಾನ್ #4-159, ಕುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300174236 Yasmin - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ #೪-೮೧ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300174680 Maimuna - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಪ್ #4-132PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300175245 Umai Banu - W/O ರಮ್ಲನ್ #4-205/3 ತೋಟ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300175370 Padmavathi - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ #4-65-1ಎ ಶಾಂತಿ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175618 Nebisamma - W/O: ದಿ|| ಹಸನಬ್ಬ # 4-65/ಎ ಶಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300175993 Naseema Banu - W/O ಕೆ.ಹಮೀದ್ #4-222/5 ಫೈಸಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300176053 Asiyamma - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #4-164/1 ಬಜಲPHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202230000000018/05/2022
110300176123 Saida - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #4-155, ಉಲ್ತಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300176274 Bifathima - W/O: ಉಮರಬ್ಬ #4-161/3 , ಅನ್ಸೀರPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300176574 Asyamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #4-213 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300176620 Nebisamma - W/O: ಹಮೀದ್ #4-95 ಶಾಂತಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300177169 Amina - W/O: ಟಿ.ಹಮೀದ್ #4/196 ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300177934 Safiya - W/O: ಬಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ #4-201/ಎ, ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300179377 Alimamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಎನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ #4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179574 Sundari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179924 Aysha Ravoof - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ #4-216/3, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180721 Mariyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/20225000000016/05/2022
110300182710 Divya - W/O ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ #1-159ಎ ಕೃಷ್ಣ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183809 Megi Das - #4-57 ಕೊಡಂಗೆ ಹೌಸ್ ಬಜಾಲ್ ನಂತೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184556 Juliana D Almeda - W/O ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಮೇಡ #೫-೫೪, ಶಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202210000000017/05/2022
110300185499 Pushpa - W/O: ರಘುರಾಮ #4-59 ಫೈಸಲ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300185500 Priyanka - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ #4-ಟಿ-59/3 ಫೈಸಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185515 Abdul Hameed - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #4-93 ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185522 Naseera Banu - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ #4-213/1 ಕಟ್ಟ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185526 Sulochani - W/O: ದಿ|| ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ #4-51 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300185578 Bhanumathi - W/O: ಭೋಜ #4-59/1 ಶಿವ ಕೃಪ ಬಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202240000000018/05/2022
110300185579 Mallika - ಜಿ ಮೂರ್ತಿ 4- ಟಿ - 161/3 ಬಜಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202215000000017/05/2022
110300185768 Jameela - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #4-164/2 ಕುಳ್ತಿPHH(NK) / NCS------400000000-
110300186021 Saramma - W/O: ಬಿ ಮಹಮ್ಮದ್ #4-17/2 ಫೈಸಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186024 Seripamma - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಸ್ಸಾರ್ #4-16/2PHH(NK) / NCS------100000000-
110300186036 Ayisha Fowrina - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟೀ #4-21PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186043 Fathumyi - W/O: ಜಿ. ಹಮೀದ್ #4-65, ನಝೀಮ ಮಂPHH(NK) / NCS------400000000-
110300186047 Jameela - W/O: ಅಶ್ರಫ್ #4-142 ಬಜಾಲ್ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186053 Shylaja - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡೋರ್ ನ.4-4PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202220000000016/05/2022
110300186054 Beefathima - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #4-174, ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186333 Aysha Tangal - W/O: ಕೊಯಂ ತಂಗಳ್ #4-70/3ಇ ಶಾಂPHH(NK) / NCS------350000000-
110300186362 Mumthaz - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 4-158PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186383 Thahira - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #4-29 ಶಾಂತಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300186388 Asma - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #4-86/1 ಬಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186925 Jubaida - W/O ಲೇಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #೪/೩೩ ಪೈಸPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300187456 Sowdha - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನೆ ನಂಬರ್ ೪-೧೦೩ ಫPHH(NK) / NCS------200000000-
110300187457 ಬಿ.ಎನ್.ಬಾವ - ಡೋರ್ ನಂ.4-200, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು ,PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300187458 ತಾಯಿರ - ಮನೆ ನಂ :4-123/1A ಶಾಂತಿನಗರ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300187459 ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ - ಮನೆ ನಂ :4-153, ಶಾಂತಿನಗರ , ಬಜAAY(NK) / NCS------350000000-
110300187460 ರಾಮಕ್ಕ - 4-69 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು ಬPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300187461 ರಶೀದಾ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-205 ತೋಟ ಹೌಸ್ ಬಜಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300187462 Selly DSouza - 4-70, ಶಾಂತಿ ನಗರ , ಬಜಾಲ್ ಅಂPHH(NK) / NCS------350000000-
110300187463 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 4-22/2, ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300187464 ಮೊಹಮ್ಮದ್ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-176/1(1) ಬಜಾಲ್ ನAAY(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202235000000016/05/2022
110300187465 ಜೋಹರ - ಡೋರ್ ನಂ.4.132/1, ನಂತೂರು, ಬಜಾAAY(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202235000000018/05/2022
110300187466 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-157 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300187467 Jamila - ಡೋರ್ ನಂ. 4-121/1, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300190458 Shamshad Banu A - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-17-A1 ಎಸ್ ಎ ಮಂಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300190754 Baby - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:4-70(1), ಶಾಂತಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300190755 Bhanumathi - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-120 ಪರಪಾಡಿ,ಬಜಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191785 Aisamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ :4-11/1, ಫೈಸಲ್ ನಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300191786 Athijamma - ಡೋರ್ ನಂ 4-1 ಪೈಸಲ್ ನಗರ ಬಜಾಲ್ PHH(NK) / NCS------400000000-
110300191787 Leela - ಮನೆ ನಂ 4-52, ಫೈಸಲ್‌ ನಗರ, ಬಜಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300191788 ಪಾರ್ವತಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-17/1 ಬಿ 5, ಸುಕಲಾಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300191790 ನಾಗರಾಜ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-17(ಬಿ), ಫೈಸಲ್ ನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300191791 Hemavathi - ಡೋರ್ ನಂ. 4-17/A5, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300191792 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 5-181, ವೀರ ನಗರ, 52 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191793 ayisha b - ಡೋರ್ ನಂ. 4-54, ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------50000000-
110300191796 ವಿನಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ :4-17, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300191797 ಹೂವಮ್ಮ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-21, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಫೈPHH(NK) / NCS------300000000-
110300191798 ವಾರಿಜಾ - ಡೋರ್. 4-16/13, ಬಜಾಲ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202225000000018/05/2022
110300191801 ದೇವಕಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-48, ದೇವಕಿ ಕಂಪೌಂಡ್,PHH(NK) / NCS------350000000-
110300191802 ವಿಲ್ಸನ್‌ ಕರ್ಕಡ - ಮನೆ ನಂ:4-70/3, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202210000000016/05/2022
110300191803 ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-18, ಬಜಾಲ್ ನಂತೊರು ಶಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191804 ದೇವದಾಸ - ಮನೆ ನಂಬರ್ 4-68/1 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191805 Joyce Sequeira - ಮನೆ ನಂ 4-36, ಪಡೀಲ್ ಫೈಸಲ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300191806 ಖಾಸಿಂ - ಡೋರ್ ನಂ.4-70/3ಎಫ್, ಶಾಂತಿ ನಗರ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300191807 ಜಾನಕಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-68, ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191808 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಮನೆ ನಂ.4-17(ಎ)3 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191809 Nandini - ಮನೆ ನಂಬ್ರ :4-17-A7 ಶಾಂತಿ ನಗರ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300191810 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-65/1, ಶಾಂತಿ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300191811 ಸಾವಿತ್ರಿ - 4-47, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಸಿರಿಸೀಮೆ ನರ್ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300191812 Alimamma - ಮನೆ ನಂ :4-191/ಡಿ, ಬದ್ರಿಯ ಕಾಂAAY(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202235000000017/05/2022
110300191813 ಶಂಶುದ್ದೀನ್‌ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-81/1ಎ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------350000000-
110300191814 Mohini - ಡೋರ್ ನಂ. 4-17/1ಬಿ, ಫೈಸಲ್ ನಗರ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300191815 ಅಯ್ಯುಬ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-90/1, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110300191816 Padmavathi - D/O: ನೊನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #4-70/3 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300191817 ಅತಿಜಮ್ಮ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-80, ಶಾಂತಿ ನಗರ, 5PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300191818 Thahira - ಮನೆ ನಂ.4-74 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300191819 ಆತೀಕಾ - ಮನೆ ನಂ : 4-85, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202225000000018/05/2022
110300191820 Kamalakshi - ಮನೆ ನಂ 4-86 ಶಾಂತಿ ನಗರ ನಂತೂರ್ 5PHH(NK) / NCS------50000000-
110300191821 ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-71/1, ಕಾಳಿಕಾಂಬ ನಿಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300191822 shantha - ಡೋರ್ ನಂ. 4-50, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191823 ಸುಂದರಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-35, ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110300191824 Nebisa - ಡೋರ್ ನಂ. 4-15-1, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300191825 ಮೈಮುನ - ಮನೆ ನಂ.4-23/1, ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300191826 ಎಸ್.ಮಹಮ್ಮದ್ - ಮನೆ ನಂ 4-82/1, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191827 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-134/1, ಶಾಂತಿ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202215000000017/05/2022
110300191828 Nebisamma - ಡೋರ್ ನಂ. 4-154/1, ಮುಳ್ಳಗುಡ್ಡೆAAY(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202235000000017/05/2022
110300191829 ಎಮ್. ಸತ್ತಾರ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-191ಎ/1, ಬದ್ರಿಯ ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300191830 ಹಸನಬ್ಬ - ಡೋರ್ ನಂ.4-157/1, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬAAY(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202235000000017/05/2022
110300191831 Saramma - 4-173, ಮುಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂAAY(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202235000000017/05/2022
110300191832 ಫಾತುಞ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-6, ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ, ಬPHH(NK) / NCS------400000000-
110300191833 ಬಷೀರ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-132, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,PHH(NK) / NCS------300000000-
110300191834 ಎಂ.ಎಂ.ಲತೀಫ್ - ಡೋರ್ ನಂ 4-16-19, ಉಲ್ಲಾಸ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300191835 ರುಕ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂ :4-169, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300191836 ಸಾರಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ 4-173(A) ಮುಳ್ಳಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022---200000000-
110300191837 ಮಾದೇವಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-70/5, ಶಾಂತಿ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202210000000016/05/2022
110300191838 ವಸಂತಿ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-17 ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191839 ಯಶೋಧ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-4-17ಎ8 ಶಾಂತಿನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191840 jayanthi - ಮನೆ ನಂ :4-16/15, ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022---200000000-
110300191841 ಸುಲೋಚನ ರಮೇಶ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-16/17, ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022---150000000-
110300191842 ರಿಚರ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ - ಮನೆ ನಂ:4-68/2, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110300191843 ಪ್ರಕಾಶ್ - ಮ.ನಂ.4-17/3 ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ, 53 ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300191844 Sameera Bhanu - DOOR NO. 4-161/2, ಸಣ್ಣ ಅಮೆವು,PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202240000000017/05/2022
110300191845 ಜೋಹರ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-180, ಬ್ಯಾರಿಕಂಡ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300191846 ಮಮ್ತಾಜ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-205/1, ತೋಟ ಬಜಾಲ್, PHH(NK) / NCS------350000000-
110300191847 ಜಿ.ಹುಸೈನ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-58/2, ಪೈಸಲ್ ನಗರ, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300191848 Maimuna - ಡೋರ್ ನಂ.4-216/1, ಕರಿಬೊಟ್ಟು, PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202230000000018/05/2022
110300191849 Kulusu - ಮನೆ ನಂ.4-70/2 ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ ಬಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191850 ಜುಬೈದ - ಡೋರ್ ನಂ.4-122/1, ಮುನೀರ್ ಮಂಝಿಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191851 ಗೀತ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-16-12, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300191852 Padmavathi - ಡೋರ್ ನಂ. 4-108, ಬಂದಡ್ಪು, ಫೈಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191853 ಮೋಹಿನಿ - ಮನೆ ನಂ:4-225 ಕರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191854 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಡೋರ್. 4-224, ಕರೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300191855 ಮೈಮುನ - ಮನೆ ನಂ 4-17/4ಎ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300191856 Krishnaveni - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-17/1 ಫೈಸಲ್ ನಗರ,ಬPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202215000000016/05/2022
110300191857 Mariyamma - ಮನೆ ನಂ:4-161(1)ಎ, " ಸಣ್ಣ ಅಮೆವPHH(NK) / NCS------300000000-
110300191858 ಅತಿಜಮ್ಮ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-123/1, ಶಾಂತಿ ನಗರ ,PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300191859 ಸೈನಾಝ್ - ಮನೆ ನಂ:4-70/ಡಿ1, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300191860 ಬೀಫಾತಿಮ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-53, ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110300191861 ಯಮುನಾ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-125/1, ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಹೌPHH(NK) / NCS------150000000-
110300191862 ALIMAMMA - ಡೋರ್ ನಂ. 4-218, ಕಜಖಂಡ ಹೌಸ್, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300191863 ಪ್ರೇಮಲತಾ - ಮನೆ ನಂ 4-68/ಎ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಶಾಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300191864 ಹೇರಿ ಡಿಸೋಜ - ಡೋರ್ ನಂ.4-70/3, ಫೈಜಲ್ ನಗರ, ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191867 ದೇವದಾಸ್ ಕರ್ಕೇರಾ - ಮನೆ ನಂ 4-15 ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300191869 ತಿಲೋತ್ತಮ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-17/2, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300191870 ದಾಮೋದರ - 4-71/8,ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾಲ್ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110300191871 ದಾಮೋದರ - ಡೋರ್ ನಂ.4-17/ಎ1, ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300191872 Irene Purthado - W/O: ದಿ|| ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಪುರ್ತಾದೋ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300191873 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - ಮನೆ ನಂ 4-72, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬಜಾಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300191875 ಪಾತುಂಞ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-189/3ಎ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202210000000017/05/2022
110300191876 Alimamma - 4-163, ಸಣ್ಣ ಅಮೇವು, ಬಜಾಲು ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300191877 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಗೋಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ - ಮನೆ ನಂ- 4-16/7,ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110300191878 Sefiya - ಡೋರ್ ನಂ. 4-16, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202235000000018/05/2022
110300191879 ಆಲಿಮಮ್ಮ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-23, ಫೈಸಲ್ ನಗರ್, ನPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300191880 Isamma - ಡೋರ್ ನಂ. 4-154/2, ಮುಲ್ಲಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------450000000-
110300191881 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - ಮನೆ ನಂ:4-197 ತೋಟ ಮನೆ 53ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300191882 Chanchalakshi - ಡೋರ್ ನಂ. 4-231, ಕುವೆಂಜಾ, ಬಜಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300191883 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-166, ಸಣ್ಣ ಅಮೆವು, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300191884 ವಸಂತಿ - ಮನೆ ನಂ4-223, ಕರೆ ದೊಟ್ಟು, ಬಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300191885 ರತ್ನ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-61, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110300191886 ಅಯತುಲ್ಲ ಹಮೀದ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-187/1, 53 ಬಜಾಲ್, ನAAY(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202235000000018/05/2022
110300191887 ಶೋಭ - ಡೋರ್ ನಂ.4-117, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202220000000016/05/2022
110300191888 Athijamma - W/O: ನಝೀರ್ #4-164, ಮುಝಾಮಿಲ್ ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300191889 ಸುಧಾಕರ ಪಿ ಸಾಲಿಯನ್ - ಮನೆ ನಂ- 4-16/22 ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300191890 Nebisa - ಡೋರ್ ನಂ. 4-85/1, ಶಾಂತಿ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202235000000018/05/2022
110300191891 ಹಾಝರ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-165/1 ಶಾಂತಿ ನಗರ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300191892 Alimamma - ಡೋರ್ ನಂ.4-210 ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ಬಜPHH(NK) / NCS------300000000-
110300191893 ಜೈನಾಬು - ಡೋರ್ ನಂ.4-192-1, ಬಾಕಿಮಾರ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191894 Jainabu - ಡೋರ್ ನಂ.4-139, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202220000000018/05/2022
110300191895 ಭವಾನಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-101, ಕೊಡಂಗೆ ಹೌಸ್, PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300191896 ಅಪ್ಪಿ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ- 4-119 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300191897 ಗ್ಲಾಡ್ ಸನ್ ಲೋಬೋ - ಡೋರ್ ನಂ.4-71/5, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191898 Sumathi - W/O ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಾಡಿಗ # 4-17/8(PHH(NK) / NCS------100000000-
110300191899 Revathi - W/O: ದಿ|| ರವಿ #4-71/7 ಶಾಂತಿನPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300191900 ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್‌ - ಮನೆ ನಂ.4-70/2 ನಂತೂರು 53,ಬಜಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300191901 Sekina - ಡೋರ್ ನಂ.4-27, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191902 ನೆಬಿಸಾ - ಮನೆ ನಂ. 4-39, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300191904 ಶಾಂಭ - ಮನೆ ನಂ 4-62, ಬಜಾಲ್,ನಂತೂರು ,ಕAAY(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202235000000016/05/2022
110300191905 Jubaida - ಮನೆ ನಂ-4-146, ಕುಂಬ್ಳಲಿಕೆ ಬಜಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202235000000016/05/2022
110300191906 ನೆಬಿಸ - 4-67, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬಜಾಲು ನಂತೂರು,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300191907 Athijamma - ಡೋರ್ ನಂ.4-13/1, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬAAY(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202235000000016/05/2022
110300191908 ಸೆಫಿಯಾ - 4-183, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, ಬಜಾಲ್ ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300191909 Alimamma - ಡೋರ್ ನಂ.4-147 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300191910 Nefisamma - ಮನೆ ನಂ 4-144ಎ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು ,PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202225000000018/05/2022
110300191911 ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-178, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300191912 ಜೋಹರ - ಮನೆ ನಂ 4-176 ಎ ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202235000000016/05/2022
110300191913 ಅತಿಜಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ :3-107/5, ಪಾಂಡೇಲ್ ಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300191914 Safiya - 4-70/2ಸಿ1, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾಲ್ ನಂAAY(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202235000000017/05/2022
110300191915 Dulaikha - ಡೋರ್ ನಂ. 4.136, ನಂತುರ್, 53 ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300191916 ರಂಜಿನಿ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-61, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202220000000016/05/2022
110300191917 Niyaz - ಡೋರ್ ನಂ.4-139/1, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191918 ಹನೀಫ್‌ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-161-4 ಫೈಝಲ್ ನಗರ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300191919 Jainab - ಮನೆ ನಂ:4-198/1, "ಬದ್ರಿಯ ಕಾಂಪಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300191920 ಕೆ. ಮಹಮ್ಮದ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-163/1ಎ, ಸಣ್ಣ ಅಮೆವುPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300191921 ಮಹಮ್ಮದ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-220, ಕರಿ ಬೊಟ್ಟು, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300191922 ಮೈಮುನಾ - ಮನೆ ನಂ 4-212 ಕಟ್ಟಾ ಹೌಸ್ ಬಜಾಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300191923 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆನಂ. 4/78, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬಜಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202235000000017/05/2022
110300191924 ಗಾಯತ್ರಿ - ಮನೆ ನಂ.4-70/3ಎ, ಬಜಾಲ್, ಮಂಗಳೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191925 ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಮನೆ ನಂಬರ್ 4-16/21 ಫೈಸಲ್ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191926 ಮಮತಾ - ಮನೆ ನಂ-4-97 ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಬಜಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202215000000017/05/2022
110300191927 ಟಿ.ಎಫ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ - ಮನೆ ನಂ:4-144, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬಜಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191928 baby - ಡೋರ್ ನಂ. 4-47, ಪೈಸಲ್‌ ನಗರ, 5PHH(NK) / NCS------50000000-
110300191929 ವಾರಿಜ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-98, ಜನಾರ್ಧನ ಕಂಪೌಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202215000000017/05/2022
110300191930 ಮುತ್ತಲೀಫ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-133-3, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300191931 ರಜಾಕ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4/31, ಫೈಸಲ್‌ ನಗರ, 5PHH(NK) / NCS------200000000-
110300191932 Indira - ಮನೆ ನಂ-4-59, ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆ,ಫೈಸಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300191935 ಹರೀಶ್ - 4ಮನೆ ನಂಬರ್ -174(ಎ), ಬಜಾಲ್ ನಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300191936 Shree Ranga - ಎಸ್/ಓ ಶಿವದಾಸನ್ ಡೋರ್ ನಂ 4-16-PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202210000000016/05/2022
110300191937 Chandravathi - ಡೋರ್ ನಂ. 4-16-6, ಫೈಸಲ್‌ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/20225000000016/05/2022
110300191938 shreemati rukimini - ಮನೆ ನಂ 4-16/10 ಬ್ಲಾಕ್ 53 ಫೇಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300191939 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ - ಡೋರ್ ನಂ.4-16/16, ಫೈಸಲ್‌ ನಗರ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300191940 ತಾಹಿರ - ಮನೆ ನಂ :4-16/9, ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202220000000016/05/2022
110300191941 Beefathima - ಡೋರ್ ನಂ.4-211/1, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರPHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022---200000000-
110300191942 ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ - ಮನೆ ನಂ:4-64, ಫರ್ಝಾನ ಮಂಝಿಲ್, PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022---300000000-
110300191944 ಮುಜಾಫರಿ - ಮನೆ ನಂ.4-19/16 ಬದ್ರಿಯಾ ಕಂಪೌಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300199767 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ - 4-ಟಿ-192/2, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, ಬಾಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300201671 Jamila - ಡೋರ್. 4-124, ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜಾಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300201672 ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್‌ - ೪-೧೪೮/೧, ಶಾಂತಿ ನಗರ್, ಬಜಾಲ್, ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300201673 ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ - ಮನೆ ನಂ : 4-84, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300201675 ಶೇಖ್ ಆಮೀರ್‌ - 4-56, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾಲ್ ಅಂಚೆ, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300201676 Naseema - ಮ.ನಂ-4-147/1,ಶಾಂತಿನಗರ್, ಬಜಾಲ್,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300201679 ಬೇಬಿ - ಮನೆ ನಂ:4-106, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರ್ , PHH(NK) / NCS------200000000-
110300201693 Pathunhi - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದ್ರಿ #3-165,ಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202235000000018/05/2022
110300202343 Meharoz - ಡೋರ್ ನಂ. 4-114/1, ಶಾಂತಿ ನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202220000000018/05/2022
110300202344 Latha - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ #4-16/5 ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300202500 ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ - ಮನೆ ನಂ 4-63 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜಾಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300202501 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂ :4-227 ಕರಿಬೊಟ್ಟು, ಬಜಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300202502 ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂ.4-57, ಕೋಡಂಗೆ ಹೌಸ್,ಫೈಸಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300202503 ಸೈದಾ - 4-16/18, ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರ, ಬಜಾಲು ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202215000000016/05/2022
110300202504 ಬಿ ಫಾತಿಮಾ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-190, ಗೂಡ ಕಂಡ, ಬಜಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300203426 Puttu - W/O ಬಿ ಅಹಮದ್ ಬಾವಾ #೪-೭೯ ಶಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203427 ಸಾರಮ್ಮ - ಡೋರ್ ನಂ.4-82, ಬಜಾಲ್, ನಂತೂರು,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300203428 ನೆಬಿಸ - ಮನೆ ನಂ 4-186/A ನೆಬಿಸ ಎ ಎಚ್ ಕಂಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203429 ಶಾಲಿನಿ ಎಂ ವಿ - ಮನೆ ನಂ 4-186/2 ಸರಕಾರಿ ಬಿ ಎನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203430 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-16/A1, ಫ್ಯೆಸಲ್ ನಗರ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300203431 ಇಬ್ರಹಿಂ ಎಂ ಎಫ್ - ಮನೆ ನಂಬರ್ -4-158 ಶಾಂತಿ ನಗರ್ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203432 Rahamath - ಡೋರ್ ನಂ.4-165, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300203433 Imran - ಮನೆ ನಂ 4-94 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜಾಲ್ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203434 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ನಂ 4-24 ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಬಜಾಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203435 mariyamma - 4-215, ಕಜಕಂಡ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರ್,ಬಜಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300203436 ದಾವೂದ್ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-196/1 ಸೌದಾಗರ್ ಬಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300203437 ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - 4-193/1, ಎಂ ಹೆಚ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಬಜಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203440 ಸರೋಜನಿ - 4-17/ಎ2, ಸರೋಜಿನಿ ನಿಲಯ, ಫೈಸಲ್ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203441 ಹಮ್ಮಬ್ಬ - ಮನೆ ನಂ 4-9, ಸುಹೈಲ್ ಮಂಜಿಲ್, ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203443 Lolakshi - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-3-98/6 ಶ್ರೀ ನಿಕೇತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300203444 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ - 4-11, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203445 ಅಬ್ಬಾಸ್‌ - 3-157/9, ಕಲ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, ಬಜಾಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203446 ಐಸಮ್ಮ - 4-113,ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,ಬಜಾಲ್, ಮಂಗಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300203770 Veronica D39Souza - W/O ದಿವಂಗತ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜ #೫-೫೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300229318 Avvamma - ಮನೆ ನಂ 93-3ಬಿ1 ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಕಾಲನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300229320 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-150 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300230246 ಎಮ್ ಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಡೋರ್ ನಂ.4-166, ನಂತೂರು, ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300230247 ಬಿ.ಕೆ ಹುಸೇನ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-216/1 ಕರಿಬೆಟ್ಟು ಹೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230250 SUMAYA BANU - ಡೋರ್ ನಂ. 4-19 ಝೀನತ್ ಮಂಜಿಲ್ ಫNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230251 ಜೋಹಾರ - 4-149, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230253 ಸೆಬಿ ಸಮ್ಮ - 4-12, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾಲು ಅಂಚೆ, ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230255 ಶಂಕರ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-49 ಸೌಪರ್ನಿಕ ನಿಲಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230256 ಸೀತಾರಾಮ - 4-17/1ಬಿ4, ಗಣೇಶ ಕೃಪಾ, ಬಜಾಲು ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230257 Beefathumma - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-162 ಸಣ್ಣ ಅಮೆವು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300230258 Mariyamma - ಡೋರ್ ನಂ. 4-124, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300230259 B.K. NAZEER - ಡೋರ್ ನಂ. 4-214/1, ಕರಿಬೆಟ್ಟು ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230260 ವಿಠಲ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-161 ಸಣ್ಣ ಅಮೆವು ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300230262 ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀದ್ - ಮನೆ ನಂ. 4-11/2, ಜಂಶುಧ್ಧೀನ್ ಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300230263 ಲೀಲಾ - ಮನೆ ನಂ 4-58 ಕೊಡಂಗೆ ಹೌಸ್ ಬಜಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230264 ಫಾತುಞ - ಮನೆ ನಂ:4-89 ಬಜಾಲ್ ,ನಂತೂರ್ ಬಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230265 ಕೆ.ಬಿ ಹಮ್ಮಬ್ಬ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4.83 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300230266 ಹಸನಬ್ಬ - ಡೋರ್ ನಂ.4-217, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300268823 ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರ್ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-182, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300303967 Ayisha - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:4-70/2, ಶಾಂತಿ ನಗರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300304509 Zareena - ರಿಯಾಜ್ ಎ #4-91-8 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರPHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202215000000018/05/2022
110300304739 ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ - ಮನೆ ನಂ:3-157/10,ಕಲ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300304742 Ibrahim - ಮನೆ ನಂ:4-210/1,ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,ಮಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300304746 ಕೈರುನ್ನೀಶ - ಮನೆ ನಂ:4-191/A3,ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬದPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300304944 Safiya U.M. Haneef - W/O.ಯು.ಎಮ್.ಹನೀಫ್,ಮನೆ ನಂ:3-157/PHH(NK) / NCS------300000000-
110300305017 Anwar Sadak - ಮನೆ ನಂ:4-131A,ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,ಫೈಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300305205 Mohammad Ashraf - ಮನೆ ನಂ:4-202,ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,ದೋಟ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300305615 ಅತಿಜಮ್ಮ - W/O.ದಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್,ಮನೆ ನಂ:4-PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202215000000016/05/2022
110300305727 Balkish Bibi - ಮನೆ ನಂ.4-191ಬಿ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300305936 ನೆಫಿಸಾ - ಡೋರ್ ನಂ.4-216/2, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300306125 MEENAKSHI - ಡೋರ್ ನಂ.4-109/1 ಪರಪ್ಫಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300306403 MUSTHAFA - ಡೋರ್ ನಂ.4-45 ಬಜಾಲ್ ಅಂಚೆ, ಫೈಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300306914 ನೆಫಿಸಮ್ಮ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ-4-203 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300307094 ಅಸೀಯ - W/O.ಲೇಟ್ ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ.ನಂ 4PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300307289 MAHAMMED RIYAZ - ಡೋರ್ ನಂ.4-222/5, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300307506 ISMAIL - ಡೋರ್ ನಂ.3-154 ಬಜಾಲ್ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300307557 ರಾಜೀವಿ - ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಹತ್ತಿರ,ಬಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300309023 Shyamala Suvarna - ಡೋರ್ ನಂ.4-37 ಜೆ.ಎಮ್. ಹೌಸ್ ಫೈPHH(NK) / NCSBiometric****097811/05/2022FPS****097811/05/202215000000011/05/2022
110300309576 Helen D Souza - ಮನೆ ನಂ.4-32, ಬಜಾಲ್ `ನಂತೂರು,ಫೈPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300310306 Vanitha Kulal - C/O ಲೇಟ್ ಬಸವರಾಜ ಡೋರ್ ನ # 3-10PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202215000000016/05/2022
110300311130 MOHAMMED RAFEEK - ಮನೆ ನಂ:4-95/1 ಯಮ್.ಆರ್.ಮಂಝೀಲ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300315896 ಸಫಿಯಾ - ಡೋರ್ ನಂ. 4-121/1ಎ, ಶಾಂತಿ ನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202255000000017/05/2022
110300316139 SUNDARA - ಮನೆ ನಂ.4-17/10, "ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300316165 VASANTHA.K - ಮ.ನಂ.4-77 ಶಕ್ತಿ ನಗರ, 53 ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300316173 KALAVATHI - ಡೋರ್ ನಂ. 4-16-14, ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300316231 A. MOHAMMED BASHEER - ಮನೆ ನಂ.4-70/3ಡಿ. ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110300316358 DEVADAS. - ಮನೆ ನಂ.4-98/1, ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300316361 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಮನೆ ನಂ.5-181-1, ವೀರ ನಗರ, ಪಡೀPHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202210000000018/05/2022
110300316402 P.ABDULLA - ಮ.ನಂ.4-11/3 ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಸರಕಾರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300316437 ದಯಾನಂದ - 5-187/3 ಪೆರ್ಲ ಹೊಸಮನೆ ವಟಾರ ವೀರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300316458 MARIYAMMA - ಮನೆ.ನಂ.4-28(2) ಶಾಂತಿನಗರ ಬಜಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202220000000016/05/2022
110300316531 RUKHIYA - ಮನೆ ನಂ:4-181/1 ಶಾಂತಿ ನಗರ, 53PHH(NK) / NCSBiometric****300314/05/2022FPS****300314/05/202230000000014/05/2022
110300316545 Rukhya - ಡೋರ್ ನಂ. 4-114(2), ಬಜಾಲ್ ನಂತೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300316578 Raziya Banu - ಡೋರ್ ನಂ.4-104, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300316659 G MOHAMMAD - ಮನೆ ನಂ :4-79/1 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202210000000016/05/2022
110300316708 M. AKBAR - ಮನೆ.ನಂ.4-200/1 ತೋಟ ಮನೆ ಬಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300316746 ABOOBAKKAR - ಡೋರ್ ನಂ. 4-13, ಫೈಝಲ್ ನಗರ, 53PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300316761 NAZEER - ಮನೆ ನಂ 4-45 ಬಜಾಲ್,ಫೈಸಲ್ ನಗರ,ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300316889 KAIRUNNISA - ಮ.ನಂ.4-81/3 ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬಜಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300316953 Fathima - ಮನೆ ನಂ 3-ಟಿ-161/1 ಗರಡಿ ಹೌಸ್ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300316961 ZAINABA - ಡೋರ್ ನಂ. 4-186/1, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110300316972 SAMSHAD - ಮನೆ.ನಂ.-4-ಟಿ-121/2 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300317101 JAYALAKSHMI - ಮನೆ ನಂ.4-17 ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಸರಕಾರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300317102 HAMEED - ಮನೆ ನಂ:4-100, ಕೊಡಂಗೆ ಹೌಸ್, ಫPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202215000000017/05/2022
110300317128 ATHIJAMMA - ಮನೆ ನಂ:4-221/2, "ತೋಟ ಮನೆ" ಬದPHH(NK) / NCS------350000000-
110300317164 MOHAMMED HANEEF - ಡೋರ್ ನಂ. 4-5, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, 53 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300317219 SRIDHARA - ಮನೆ ನಂ.4-143, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300317333 ABDUL SHAREEF - ಮನೆ ನಂ.4-20/1, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300317358 RAHIM - ಮನೆ ನಂ.4-ಟಿ-113/4, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300317394 JAINABU - ಮನೆ ನಂ.4-65(1), ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300317410 ISAMMA - ಮನೆ.ನಂ.4-190-1 ಗುಡಕಂಡ ಮನೆ ಬಜPHH(NK) / NCS------50000000-
110300317502 Umai Banu - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಡಿ ನ 4-44, ಎಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300317564 MOHAMMED MUSTHAFA - ಡೋರ್ ನಂ. 4-152, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬಜPHH(NK) / NCS------300000000-
110300317601 ABUSALI - ಮನೆ ನಂ:4-198-2, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು,PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202220000000016/05/2022
110300317629 MOHAMMED - ಮನೆ ನಂ.4-38, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಬಜಾಲPHH(NK) / NCS------350000000-
110300317636 SAFIYA ILYAS - ಮನೆ ನಂ.3-114/2 ಬಜಾಲ್ ಪಡ್ಪು ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202220000000018/05/2022
110300317697 ANANDA V - ಮನೆ ನಂ:4-71, "ಸುಶೀಲ ಸದನ" ಶಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300317821 ASIYAMMA - ಡೋರ್ ನಂ. 4-ಟಿ-176/2, ಬಜಾಲ್ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202210000000017/05/2022
110300318151 Nebisa - ಹಮ್ಮಬ್ಬ 4-188 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300318239 FATHIMA - ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 4-191/ಎ ಗುಡ್ಡಕಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300318884 Mainaz - ಎ ಮಜೀದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನೆ ನಂ 4-154PHH(NK) / NCS------150000000-
110300319525 Sekina - ಹಮೀದ್ ಮನೆ ನಂ 4-ಟಿ-208/3 ಕೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202215000000016/05/2022
110300319946 Rukhya - ಬೆ ಎಚ್ ಹನೀಫ್ 4-168 ಬಜಾಲ್ ನಂತPHH(NK) / NCS------300000000-
110300320074 Mamtaz - ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ನಿಹಾದ್ ಮಂಝಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300320393 FATHIMATH ZOHARA - ಜಮಾಲ್ ಎ ಬಿ ಮನೆ ನಂ 4-189 ಗುಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300320400 Girija Shrinivasa - - ಶ್ರೀನಿವಾಸ 4-66 ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಬಜPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202215000000016/05/2022
110300320402 NEBISA - ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮನೆ ನಂ 4-90 ಬಜಾಲ್ PHH(NK) / NCS------450000000-
110300320431 Varija - ಯಾದವ 4-109-2 ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಬಜಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202220000000016/05/2022
110300320450 INDEERA - ಗೋಪಾಲ 4-109/3 ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಿಲಯ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202210000000017/05/2022
110300320462 SUREYA - ನಝೀರ್ 4-75 ಝೀನತ್ ಮಂಝಿಲ್ ಬಜಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202235000000017/05/2022
110300320620 ಫಮೀದ - ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಕೇರಾಫ್ ಆಯಿತುಲ್ಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300320730 MUMTHAZ - ಖಲೀದ್ 4-110 ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು 53PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300320777 Alwin D Souza - ದಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ 4-99 ಶಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300320807 Shanthi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202210000000018/05/2022
110300320834 Ramlath - ಎ ಮಜೀದ್ 4-124/1 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300320844 Mariyamma - ಅಬ್ಸಾಲಿ 4-70/2ಬಿ ಪೈಸಾಲ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300320872 Zareena - ಬಾವಬ್ಯಾರಿ 4-87 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300320876 Shamina - ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 4-25-1 ಪೈಸಲ್ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300320878 Haseena Banu - ಹಂಝಾ 3-ಟಿ-161/2 ಗರೋಡಿ ಮನೆ ಶಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300320915 ಜಮೀಲ - ಇಸಾಕ್ ಬ್ಯಾರಿ 4-189/2 ಗುಡಕಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300320930 Farzana - ರಹಮತುಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 4/46 ಫೈಸಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300321049 Maimuna - ಹುಸೈನಬ್ಬ 4-192 ಬಾಕಿಮಾರ್ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300321288 Vatsala D Shetty - ದಿ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 4-186-3PHH(NK) / NCS------100000000-
110300321428 ZAINAB - ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮನೆ ನಂ 4-130 ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300321448 Jainaba - ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ 4-210/2 ಫೈಸಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202225000000018/05/2022
110300321454 Indira - ದಿನೇಶ್ 4-71/6 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬಜಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300321652 SEETHA - ಉಮೇಶ್ ಮನೆ ನಂ 4-126 ಫೈಸಲ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300322263 Shahanaz - ಸಿರಾಜ್ 4-216(2) ಕರಿಬೊಟ್ಟು ಹೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300322345 Kairunnisa - ಝುಬೈರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ 4-192/3 ಬಾಕಿಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300322352 Naseema - ಹಮೀದ್ 4-91/ಎ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಜಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300322649 ESTHEL PINTO - ದಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಮನೆ ನಂ 5-140PHH(NK) / NCS------100000000-
110300322724 ಮುಮ್ತಾಝ್ - ರಫೀಕ್ ಮನೆ ನಂ 4-123 ಬಜಾಲ್ ನಂPHH(NK) / NCS------350000000-
110300343826 Mavad Kamar Jan - ಫಾತ್ುಲ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಫ್ಮ್ ಇವೋರಿ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300343885 Rajeevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ್ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300344115 Thasarima - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #3-162, ಬಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300345599 Umaibanu - W/O: ಬಿ. ಅಬ್ಬಾಸ್ #4-209 ಬಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300346148 Beebi - W/O: ಹಮೀದ್ #4-191, ಗುಡ್ಡಕಂಡ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202225000000016/05/2022
110300346149 Saritha - W/O: ದಯಾನಂದ #4-109/1 ಪರಪ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300346155 Fathima - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #4-191/ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202225000000018/05/2022
110300346157 Ramlath - C/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ನಂ 4-ಟಿ-17/12PHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202230000000018/05/2022
110300346158 Hazara - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #4-10 ಫPHH(NK) / NCS------500000000-
110300346163 Mamthaz - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #4-205/4 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300347648 Beefathumma - W/O: ಇಬ್ರಾಹೀಂ #4-24 ಬಜಾಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300347660 Shivarama - S/O: ಕಾಳ ಕುಲಾಲ್ #4-17ಎ ಫೈಸಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/20225000000017/05/2022
110300348053 Jameela - W/O ಹುಸೈನ್ #೪-೯೮/೧ ಶಾಂತಿನಗರ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300348055 Shahida - ಮೊಯ್ದೀನ್ 4-155/1 ಪುಲ್ತಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202230000000017/05/2022
110300348056 Zeenath - W/O: ಇನ್ಸು #4-4,ಇಮ್ರಾನ್ ಮಂಜಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300348646 Namitha - W/O ರಂಜಿತ್ #4-ಟಿ-60/1 ಈಶ ವ್ಯಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300348946 Mamthaz - W/O: ಯು ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #4-140 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300349094 Johara - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮ್ಮಬ್ಬ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300349234 Usha - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ #4-16-16 ಬಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****590718/05/2022FPS****590718/05/202240000000018/05/2022
110300349390 Dildila - W/O ಅಶೋಕನ್ #4-70-3-ಸಿ ಶಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300349446 Veena A - W/O: ಶ್ರೀನಾಥ್ #5-198, ಸಿ/ಓ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300351171 Nebisamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ # 4-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300353714 Nabeesa - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ #4-86 ಶಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202245000000017/05/2022
110300354891 Bharathi - W/O ಯೋಗೀಶ್ #4-98/3 ಜನಾರ್ಧನ ಪೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300354983 Sarvamangala G - D/O: ದಿ.ಎಮ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ #1-61/PHH(NK) / NCS------50000000-
110300355311 Revathi - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ #4-60, ಫೈಸಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300355334 Jubaida - W/O: ಇದೀನಬ್ಬ #4-42 ಫೈಸಲ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202230000000016/05/2022
110300355521 Asma - C/O ಅನ್ವರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 4-215/1, PHH(NK) / NCSBiometric****590716/05/2022FPS****590716/05/202240000000016/05/2022
110300355569 Tahiba M - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ 4-221/3 ಸಯ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300355814 Athika - W/O: ಮೈದಿನಬ್ಬ #4-112 (1) ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356056 Rukhiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ #4-1PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300356063 Henry Coelho - S/O: ವೇಲೆರಿಯನ್ ಕೊವೆಲ್ಲೊ #4-10PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202220000000017/05/2022
110300356354 Leela - W/O: ದಿ|| ಜಯ ಪೂಜಾರಿ #4-58 ಕೋPHH(NK) / NCS------400000000-
110300356383 Badriya - D/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #4-136 ಶಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356641 Kamalakshi - W/O: ಯಾದವ #4-17-1ಬಿ3 ಶ್ರೀ ದುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300358395 Mamthaz - W/O ಮುತಲೀಬ್ #3-158 ಬಜಾಲು ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****590717/05/2022FPS****590717/05/202225000000017/05/2022
110300358807 B Ayisha Kathija Banu - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಡೋರ್ ನ # 4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300368654 B Fathima - W/O: ಹುಸ್ಸೈನಬ್ಬ #4-91 ಶಾಂತಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300369520 T K Leela - W/O: ಚಂದ್ರನ್ ಎ #8-83/30ಬಿ ಪಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370093 Maimuna - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 4-ಟಿ-164/8 ಹರ್ಷದ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370667 S. Koragappa Poojary - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ 1-28/NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300370742 Sunanda - W/O: ಗೋಪಾಲ್ #2-144, ಕೊಪ್ಪಳ ಹೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370954 Pulika Parambil Shwetha - S/O ವಾಣಿ ೧-೨೦೬/೨ ಭಗವತಿ ನಿಲಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371068 Azara Banu - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಝ್ #7-127/1(1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371089 Aynas Mercina Monteiro - W/O: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ'ಸೋಜ #1-49 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371144 Shrilatha - ದಿನಕರ 1-116/10 ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಂಪೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371431 Athijamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಕೆ ಇಬ್ರಾಹೀಂ #3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371761 Priya Crasta - W/O: ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ #9-7NPHH(NK) / NCS------10000000