REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150514 Harinakshi - S/O ಕೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ೨-೫೫/೬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300150896 Divya Lily Lobo - ಪೀಟರ್ ಫೆರ್ನಂದೇಶ್ ಈಉಗಿನಿಯ, 3-5NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300150945 B A Devaki - W/O: ಎಮ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಶೈಲ #2-55/8,NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300151088 Dinesha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300151397 Jayalatha - W/O ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ #5-1/5 ಗುಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151727 Kasturi S Shetty - S/O: ದಿ|| ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151852 Jameela - W/O: ಮೊಹಿದೀನ್ #4-79 ಹುಸೈನ್ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152181 Vinaya Durga M - #204 ಧ್ರುವ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಜಲ್ ರಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300152560 Babu - S/O: ಶೇಷಪ್ಪ #4-3 ಕೆ.ಎನ್‌ ಶೆಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153216 Hasina Zahida Moosa - W/O ಜೇಮ್ಸ್ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ #11-48NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153412 Suchithra D Rao - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಮೋದರ್ ರಾವ್ ಎಮ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153525 Parvathi S - W/O: ದಿ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎಮ್ ಕೆ #2-6NPHH(NK) / NCSBiometric****385712/05/2022FPS****385712/05/202210000000012/05/2022
110300153668 ಸುಕನ್ಯಾ - W/O ಕೆ ಎಮ್‌ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮನೆಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153826 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಮ್ ಸುವರ್ಣ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153980 P Prema - W/O: ದಿ||ಸರ್ತೋಜಿರಾವ್ #2-244 ಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300153983 Parameshwari T - ಎಸ್‌ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಡಿ ನ 3-14/7 ,ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154114 Shashikala P - W/O: ದಿ ಗಂಗಾಧರನ್ ನಾಯರ್ #3-40,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154414 Anitha Bharath - W/O: ದಿ|| ಭರತ್ #2-24/6 ಭರತ್ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154432 Sujatha - W/O: ಅರ್ಜುನ್ #2-24-6, ಆದರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154614 Glawin Pinto - W/O: ವಲೇರಿಯನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154717 Mumthaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ.ಕೆ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ #2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154771 Jaya - W/O: ದಿವಂಗತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300154983 Parvathi Ramprakash Karkera - W/O: ರಾಮ್‌ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ #6-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155129 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎನ್ #3-90/1, ಶ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155434 Dezsa D Souza - ಅನಿಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ 1-6/7(1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155560 Susheela Hemalatha - ಗ್ಳಾದಸೋನ್ ಪ್ರವೀಣ್ 6ಟೀ 174 2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155628 Sampa - W/O: ದಿ|| ರಾಮಚಂದ್ರ #3-78/1 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155632 Fathimath Zohara - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #2-220 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155802 HARINAKSHI - W/O ರೋಹಿತ್ ಲೋಬೊ # 2-29/8 ರೇಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155808 Gangamma - W/O: ದಿ|| ಗುರುವಪ್ಪ #2-159 ತೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156669 Lavita Joan Dsouza - ಲೇಟ್ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಶ್ರೀಲ ಡಸೌಜ 2-20NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156923 Prathapchandra - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಿ.ಕೆ.ವಾಮನ #2-4,ಭವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300157519 Kamala S Salian - W/O: ಬಿ ಸಂಜೀವ #3-57 ಶ್ರೀ ಗೌರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157521 Pushpa - W/O: ಜಯಾನಂದ ಅಮೀನ್ #3-63/1 ಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157573 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೋಹಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - W/O ರೋಹಿತ್ ಅಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾರಿ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157838 ಸುಜಾತ - W/O: ಗಂಗಾಧರ್ #3-89(1)ಬಿ,ತೃಪ್ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158069 Mamatha - ಶಿವಪ್ಪ ಸಪಲ್ಯ 10-150 ಉಜ್ಜೊಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385712/05/2022FPS****385712/05/202215000000012/05/2022
110300158317 Kusuma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೋಗೀಶ್ ಆರ್ ಗೌಡ #3PHH(NK) / NCSBiometric****385710/05/2022FPS****385710/05/202220000000010/05/2022
110300158337 Pushpakala - W/O: ಸುಕುಮಾರ್ #2-101, ಶ್ರೀ ಭವPHH(NK) / NCSBiometric****385710/05/2022FPS****385710/05/202220000000010/05/2022
110300158351 Sharmila - W/O ಬಿ ರಮೇಶ್ #೨-೧೮/೧ , ಶ್ರೀ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158381 Sushila - W/O: ಗುರುವಪ್ಪ #2-218, ಗೋವಿಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****385712/05/2022FPS****385712/05/202215000000012/05/2022
110300158386 Jayanthi M - W/O ಐ ಮೋಹನ್ #3-81/3 ಪಲ್ಲಕೆರೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158412 ಹಸೀನ ಬಾನು - ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಅಹಮ್ಮದ್ 3-114/3 PHH(NK)