REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150692 Mamthaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶ್ರಫ್ #13-22, ಅವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151015 Abiba - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-142/7 ಮಾರ್ಗತNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300151184 Naseema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಆಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151224 Fathima - W/O: ಕುಂಞ ಬಾವ #12-43/1 ಅಳೇಕಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151379 Zubaida Banu - W/O: ಯು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #14-10/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151400 K. Zubaida - W/O: ಕೆ. ಅಬ್ಬಾಸ್ #1-144 ಮಾರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300151484 Patsy Margaret Ferrao - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲ್ ಪ್ರೆಡ್ ಡಿ ಸಿಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151817 Semshad - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾವಾ #18-8/6(1) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151827 Umaibanu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಯ್ಯೂಬ್ #13-1/2, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152012 Avvamma - C/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #13-22,ಅವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152115 Parveena - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ #13-49/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152297 Mohammed Tasirul Haque - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300152509 Jameela - W/O ಯು ಕೆ ಬಾವ ೧೩-೪೩/೯ ನಕೀಬ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152524 Beepathumma - W/O: ಬಶೀರ್ #12-87/20 ಜಾರ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152859 Zohara - S/O: ದಿ|| ಸಿ.ಎಚ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153008 Hafeeza - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಡೋರ್ ನ1 13-4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153345 Beefathima - ಯೂ ಎನ್‌ ಬಾವಾ ಡಿ/ನ 9-53/65 ಯೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153579 Sakeena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಬಶೀರ್ #134/2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300153580 Zohara - W/O: ಹಮೀದ್ #12-50/1 ಅಳೇಕಲ ಉPHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/20225000000018/05/2022
110300153581 Thahira Banu - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಯು ಕೆ #12-28/2 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202225000000016/05/2022
110300153582 Khairunnisa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ|| ಸೆಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022---300000000-
110300153583 Hazara - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #13-3 ಹಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202235000000014/05/2022
110300153805 Kulusu - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಡಿ/ನ 14-12/2(2PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202225000000014/05/2022
110300153810 ಫೌಝಿಯಾ - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎ .ಕೆ #1-117/11PHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202215000000016/05/2022
110300154093 Reshma Sabitha Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಸೋಜ #PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022---200000000-
110300154094 Haseena - W/O ಇಸಾಕ್ #1-168(3) ಮಾರ್ಗತಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202225000000017/05/2022
110300154095 Najeema - ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಡಿ/ನ 1-106(2) PHH(NK) / NCS------150000000-
110300154433 Pathunhi - W/O: ದಿ|| ಸೀದಿಯಬ್ಬ #9-85 ಮೇಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300154531 Lavita Menezes - S/O ಡೇನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ ೧೩-೨೫/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155756 K M Naseema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯು ಹೆಚ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155885 Zohara - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156020 Saramma - ಸೂಫಿಯಾಬ್ಬ 14-40/2 ಹಳೇಕೋಟೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156153 Aysha - W/O ಮಂಚಿಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ #1-11NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156218 Ishrath Nazeer Ali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಝೀರ್ ಆಲಿ #14-7/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156309 Kausar Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉಳ್ಳಾಲ ಹಳೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156676 Naseema Rasheed - W/O: ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಳೇಕಳ ರಶೀದ್ #9/8NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156716 Hafsa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ #12NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156771 Beefathima - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #13-96/7 ಅಳೇಕಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156914 Pushpa - W/O: ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #12-69/1,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157076 Kateeja - W/O: ಮೂಸ ಕುಂಞ #12-106/20 ಖತೀಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157117 Fouziya Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157501 Zohara - W/O ಉಮ್ಮರಬ್ಬ #19-82/6(6) ಒಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157626 Zubaida - ಯು ಎನ್‌ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಡಿ/ನ 2-11/16(NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157817 Asiyamma - W/O: ಹಸನಬ್ಬ #12-88/1,ನೌಸೀನ ಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157821 Ramlath Mohammad Ali - ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಡಿ/ನ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158145 Sainaz - ಅಬ್ಬಾಸ್ 13-96/27(3)(4) , ಲಿಬ PHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202220000000018/05/2022
110300158189 Fathima - W/O: ದಿವಂಗತ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #10PHH(NK) / NCS------550000000-
110300158221 Mariya Farzana - W/O: ಯು ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #13-6PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202220000000013/05/2022
110300158226 Zubeera Sathar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಬ್ದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158268 ಅತ್ತಿಮೋಳ್ - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ೧೩-೪೩ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202225000000013/05/2022
110300158270 Fouziya - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ 14-10/2 ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022---200000000-
110300158285 Khathija B - W/O: ಸಯ್ಯದ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #12-6/8PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202235000000017/05/2022
110300158303 Florine - W/O: ದಿ|| ಲೂವೀಸ್ ಡಿಸೋಜ #12-84PHH(NK) / NCS------350000000-
110300158306 Afsa - W/O ಯು ಕೆ ಅಹಮದ್ ಬಾವ #೧-೧೭೨-೧PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202235000000013/05/2022
110300158424 Jameela - W/O ಯು ಕೆ ಇದ್ದಿನಬ್ಬ ೧೩-೮-೨/೭NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158440 Ummul Kulsu - D/O: ಯು.ಟಿ ಗುಲಾಂ #13-43/7 ರುಕPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022---550000000-
110300158452 Zohara - W/O ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ #13-23 ಬಲಂಗೆPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202220000000014/05/2022
110300158512 Hairunnisa - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #13-43/13 ತೌಫಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158520 ನೆಬೀಸ - ಉಮರಬ್ಬ ಹೌಸ್ ನ 1-194/2 , ಹೋಯ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202230000000016/05/2022
110300158582 U H Naseema - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ #12-41/5, ನPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202225000000014/05/2022
110300158583 ಪುತ್ತು - W/O ಶೇಕಬ್ಬ ೧೩-೧೭/೩೩ ಹಳೇಕೋPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158598 Zainaba - W/O: ಯು.ಕೆ ಯೂಸುಫ್ #1-161/6 ಫರPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202235000000013/05/2022
110300158669 Rajivi - W/O: ದಿ| ಗಂಗಯ ಪೂಜಾರಿ #12-73 PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202220000000013/05/2022
110300158675 Khatheejamma Zareena - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #13-52/2PHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202230000000018/05/2022
110300158741 Mumthaz - ಮಯ್ಯದ್ದಿ ಪೀ ಎಸ್‌ ಡಿ/ನ 12-47/2PHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202245000000018/05/2022
110300158765 Athika - S/O: ಯು.ಬಾವ #13-17/36 ಹಳೇಕೋಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300158817 U. A Shahida - W/O: ಯು. ಎ ಹಮ್ಮಬ್ಬ #13-8-2(16PHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202225000000018/05/2022
110300158948 Kawsar Banu - ರಹಮತುಲ್ಲ ಡಿ/ನ 17-108/8 ಸುವರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159009 Zubaida - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯು #1-172/2 ಮಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300160058 Shameera - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಜಾದ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300160092 Beepathumma - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 12-47/23(2), ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300160095 Thasleema - W/O: ಯು. ಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #12-24 PHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202220000000018/05/2022
110300160109 Athija - S/O: ದಿ||ಅಬ್ದುಲ್ಲ #1-161/10 PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202235000000017/05/2022
110300160123 Hairunnisa - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜೇ ಡಿ/ನ 12-73/1 ಪಂPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202220000000013/05/2022
110300160132 Mohammed Haneef - ಲೇಟ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 8-92/4 ಪಂಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110300160349 Fouziya - W/O ಝಾಕೀರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 14-9/6-4,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300160386 Zohara - W/O ಕೆ ಬಾಷಾ #13-39/1 ಅಳೇಕಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300160561 Zeenath - W/O ರಿಯಾಝ್ #16-43/22(1) ಯು ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300160611 Nazeema - W/O: ಜೆ ಉಸ್ಮಾನ್ #13-17/25 ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202230000000013/05/2022
110300161160 Isamma - W/O ಲತೀಫ್ ೧-೧೯೩-೧ ಹೊಯ್ಗೆ ಹಿತPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202210000000014/05/2022
110300161206 ಆಯಿಶಾ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ ಇದ್ದೀನಬ್ಬ #1PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202220000000017/05/2022
110300161240 Raziya Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ #1-203/1 PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202225000000017/05/2022
110300161546 Walter D Souza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ|| ಅಲೆಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202210000000014/05/2022
110300161554 Bfathima - W/O: ಯು. ಮಹಮ್ಮದ್ #13-31 ಅಲ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202240000000014/05/2022
110300161563 ಬೀಫಾತಿಮಾ - W/O: ಯು.ಕೆ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ #12-47/8 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300161651 Sakeena - W/O: ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ #13-89 PHH(NK) / NCS------350000000-
110300161705 Khathija - W/O: ಮೊಯ್ದೀನ್ #1-115/1, ಅಲ್-ಆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300161908 Mariyamma - W/O: ಸೀದಿಯಬ್ಬ #12-54/2 ಮೊಯ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202245000000013/05/2022
110300161948 Zakiya Banu - W/O ಮೊಯ್ದೀನ್ #14-10/3 ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162234 Hazara - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮ್ಮರಬ್ಬ #12-44/4PHH(NK) / NCS------100000000-
110300162289 Saramma - W/O: ಯು ಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #12-87/1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300162346 Jainaba - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ #12-87/13(2PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202235000000014/05/2022
110300163155 Aayisha - W/O: ಯು.ಎಮ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #16-101NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300163250 Nafeesa - ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಜಮ್ ಡಿ/ನ 1-161/20, ಆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300163626 Mariyamma - W/O ಸಿದ್ದೀಕ್ #13-38 ಇಸ್ಲಾಹಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202235000000018/05/2022
110300163683 Gracy Cutinha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ ಸೋಜ #4-PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202215000000014/05/2022
110300163827 Alice D Souza - ಡಿನಿಶ್ ಡಿಸೋಜ ಡಿ/ನ 13-25/35 ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110300163828 Clereena Dsouza - ಜೋಸ್ಸಿ ಮೊಂತೆರೊ ಡಿ/ನ 13-27/7 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300163829 Saramma - W/O ಆಝಾಮ್ ಪಾಶ #14-15/2 ನಝೀಮ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022---250000000-
110300163918 ವೀಡಾ ತೇರೆಸ ಡಿ39 ಸೋಜ - W/O ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ' ಸೋಜ ೧೦-೨೮ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202210000000017/05/2022
110300164089 Hameedabi - W/O: ಬಿ ಎಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165169 Fathima - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #13-76 ಅಳೇಕಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165313 Mumthaz - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #13-55 ಜಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202220000000014/05/2022
110300165332 ಜುಬೈದಾ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #13-71/4 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202220000000014/05/2022
110300165336 Rukya - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ #12-41/3 ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300165411 Ashiamma - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ #13-43/5NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165457 Balkis Begam - ಪಿನ ಎಸ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಡಿ/ನ 1-134NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165712 Dulekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನಬ್ಬ #13-18 ಹಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165777 Roulath - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ #13-4/4 PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202225000000013/05/2022
110300165782 Haleema - ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಜ್ ಡಿ/ನ 12-38/1(2)NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166081 Fathima Zohara - W/O: ದಿ|| ಯು ಐ ರಹಮತ್ತುಲ್ಲ #12PHH(NK) / NCS------150000000-
110300166797 Beefathima - W/O: ಉಮರಬ್ಬ #12-38/1 ಆಸಿಯಾ ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167004 Kunhimolu - W/O: ಹಮ್ಮಬ್ಬ #13-57 ಜುಮ ಮಸೀದPHH(NK) / NCSBiometric****367717/05/2022FPS****367717/05/202220000000017/05/2022
110300167207 Naseema - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಡೋರ್ ನ 14-21/1PHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202230000000016/05/2022
110300168337 Nefeesa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯು.ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168479 Celine D Souza - W/O: ದಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ''ಸೋಜ #12-8PHH(NK) / NCS------400000000-
110300168609 Jainabu - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #1-193/6 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202225000000014/05/2022
110300168631 Nazeema - W/O ನಸೀಮುದ್ದೀನ್ #13-77/3 ಅಳೇPHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022---200000000-
110300168667 Razeeya - W/O ಯು ಕೆ ಯೂಸುಫ್ ೧೦-೪೬ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202240000000013/05/2022
110300168673 Ayisamma - W/O: ಯು.ಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #13-46 ಚತPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202235000000014/05/2022
110300168684 Yasmeen - W/O ಯು. ಕೆ. ಸಿರಾಜ್ #12-47/25 PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202230000000017/05/2022
110300168687 Sameera Banu - W/O ಅಹ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #12-47/24 ಮರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300168700 ಅತೀಜಮ್ಮ - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ೧-೧೯೪ ಹೊಯ್ಗೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202230000000017/05/2022
110300168722 Zainaba Noorjahan - ಫಾಯಜ್ ಅಹಮದ್ 8-92/6 ಸಫಾ ಮಂಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300168725 Umai Banu - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #1-201-1 PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202230000000013/05/2022
110300168733 Mariyamma - W/O: ಅಬುಬಕ್ಕರ್ #10-46/2 ಮಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202230000000014/05/2022
110300168734 Halimamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಶರೀಫ್ #10-46/5 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300168752 Nabeesa - W/O: ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ #13-49/3 ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202250000000018/05/2022
110300168760 ಮುಮ್ತಾಝ್ ಬದುರುದ್ದೀನ್ - W/O: ಉಳ್ಳಾಲ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಬದುರುದ್ದPHH(NK) / NCS------350000000-
110300168775 Jainabu - W/O: ಇಲ್ಯಾಸ್ #12-48 ಪೊಳೆಕರೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202235000000013/05/2022
110300168780 Aleemamma - W/O: ಹುಸ್ಸೈನ್ #13-74-2 ಅಳೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202240000000014/05/2022
110300168798 Safiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #13-88, PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202225000000014/05/2022
110300168814 Nefisa - W/O: ಅಹ್ಮದ್ ಬಾವ #12-49/1 ಪೊಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022---450000000-
110300168821 Jameela - W/O: ಯು ಎಮ್ ಯೂಸುಫ್ #1/154/1 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300168828 Isamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #13-26/4-2PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202230000000013/05/2022
110300168830 Fouziya - W/O: ಯು ಕೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ #14-46/6 PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202230000000014/05/2022
110300168838 ಅಲಿಮಮ್ಮ - W/O ಯು ಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ೧-೧೯೪/೧PHH(NK) / NCS------450000000-
110300168839 Sekeena A M - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ 8-92/8 ಫಾತಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202230000000014/05/2022
110300168855 Abida - W/O: ಯು ಕೆ ಯಾಕೂಬ್ #12-26, ಬದ್PHH(NK) / NCSBiometric****381409/05/2022FPS****381409/05/202225000000009/05/2022
110300168861 Zubaida - W/O ಕಂಡಕ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202230000000013/05/2022
110300168868 Nafisa - W/O: ದಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಯೂ.ಎಚ್ #12-78PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202220000000013/05/2022
110300168891 Mehanaz - W/O: ಯು ಬಿ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ #1-14PHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202220000000016/05/2022
110300168894 Muneera Banu - ಯು ಕೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ 12-87/22 ಜಾರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300168920 Fazilath - W/O: ರಹಮತುಲ್ಲ #13-81/3,ಬಿಗ್ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300168952 Zohara - W/O: ಉಮ್ಮರಬ್ಬ #12-47/4,ಶರೀಫ್ PHH(NK) / NCS------400000000-
110300168962 Zareena - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ #14-48/49(3PHH(NK) / NCS------200000000-
110300168978 Bifathima - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #1-161/16 PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202225000000017/05/2022
110300168980 ಸಾರಮ್ಮ - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #13-49/2 ಅಳೇಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202235000000017/05/2022
110300169006 Shameema - W/O: ಮಹಮೂದ್ #12/27 ಮಾರ್ಗತಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202225000000014/05/2022
110300169008 Isamma - W/O: ಯು ಮಹಮ್ಮದ್ #13/96-14 ಅಳPHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202235000000016/05/2022
110300169023 Nafisamma - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾಸಿಂ #13-36/1 PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202210000000013/05/2022
110300169100 Jhohara - W/O: ಹಸನಬ್ಬ #13-58/1, ಜಾರದ ಪಕPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202240000000017/05/2022
110300169102 Atheeja Banu - ಬಷೀರ್ 13-87/2 ಅಲ್ ಹಂದ್ ಅಳೇಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022---200000000-
110300169120 Jameela - W/O ಅಬ್ದುಲ್ಲ ೧-೧೨೩/೧ ಮಂಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202230000000016/05/2022
110300169155 B Fathima - W/O: ಯಾಕೂಬ್ #12-87/11 ಫಾಯಜ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202225000000014/05/2022
110300169172 Najimunnisa - W/O ಮಹಮದ್ ಯು ಕೆ #12-41/2 ಅಳೇPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202245000000014/05/2022
110300169183 ನಿಶಾನ ಬಾನು - W/O ಯು ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022---200000000-
110300169282 Aismma - W/O: ದಿವಂಗತ ಪೊಡಿಯಬ್ಬ #13-48 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022---250000000-
110300169283 ನೆಫೀಸ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ #13-17/1PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202235000000014/05/2022
110300169297 Mumtaz - W/O: ಲತೀಫ್ #12-55 ಮೊಯ್ಲಾರ್ ಹೌPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169318 Jaleesa - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #13-49/4 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169335 Zohara - W/O: ಎನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಳ್ಳಾಲ #13-PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202230000000013/05/2022
110300169340 Sefiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #13PHH(NK) / NCS------250000000-
110300169383 Naseema - W/O ಮುಹಮ್ಮದ್ ಝೌಝ ೧೨/೩೫ ಫಾತಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202230000000016/05/2022
110300169397 Sefiya - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ #13-74 ಜುಮ್ಮ ಮಸPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202230000000014/05/2022
110300169404 Ayishamma - W/O: ದಿ ಇದ್ದಿನಬ್ಬ #12-87/2, ಆPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202245000000014/05/2022
110300169623 Zubaida - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #14-48/42 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300169685 Nebisa - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯು.ಡಿ #1-158 ಕುPHH(NK) / NCS------400000000-
110300169750 Athima - C/O ದಿ ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿ #1-142/20PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202240000000017/05/2022
110300169763 Samsad - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಂಝ 1-111/18(4) ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022---300000000-
110300169784 ನಸೀಮ - ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 13-17/35 ಹಳೇಕೋಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169908 Aysamma - W/O ಯು ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ೧೩-೪ ದಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202235000000013/05/2022
110300169921 Khatheejamma - W/O: ಯು ಟಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #10-46 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202270000000017/05/2022
110300169952 Kairunnisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #PHH(NK) / NCS------250000000-
110300169982 Aneesa - W/O: ಯು.ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #12-33 ಕಕPHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202230000000013/05/2022
110300170094 Athijamma - W/O: ಹುಸೇನ್ ಪಕ್ಕಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ #1PHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202230000000018/05/2022
110300170280 Fouziya - #12-47/3,ಸಕೀನ ಮಂಝಿಲ್ ಅಳೇಕಲ ಉPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170342 Naseema - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಝೀರ್ 12-46, ಅಳೇPHH(NK) / NCS------300000000-
110300170350 Rubeena - #12-87/11 ಫಾಯಿಜ ಮಂಜಿಲ್ ಜರಬಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202210000000013/05/2022
110300170377 Ramlath Beebi - W/O ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #12-68 ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202230000000014/05/2022
110300170407 Sara Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೈನ್ #13/83 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202235000000017/05/2022
110300170461 Ayisha Banu - D/O: ಉಮ್ಮರಬ್ಬ #12/56 ಪಾಂಡೆಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022---350000000-
110300170504 Mariyamma - W/O: ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ #12-64 ಪಾಂಡೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202240000000014/05/2022
110300170596 Munthaz - W/O: ಅತೀಮು #13-25/8 ಮಂಚಿಲ,ಪೂPHH(NK) / NCS------350000000-
110300170675 Khathija Kubra - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಝಲ್ ಬಾವಾ #14-4PHH(NK) / NCSBiometric****935913/05/2022FPS****935913/05/202210000000013/05/2022
110300170683 Zohara - ರಫೀಕ್ 13-36 ಫ್ಯಾನ್ಸೀ ರೆಸಿಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202235000000014/05/2022
110300170693 Halimamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #12-44/2 PHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202250000000016/05/2022
110300170792 Mishal D''Souza - W/O: ಆಂದ್ರು ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜ #11PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170878 Jameela - W/O: ಸಯ್ಯೆದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202215000000018/05/2022
110300170891 Muthabee - W/O: ಸೈಯದ್ ಕೋಯಂ ತಂಗಲ್ #12-68 PHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202230000000016/05/2022
110300171160 Nebeesa - W/O: ಅಬ್ಡುಲ್ ಲತೀಫ್ #1-161/17,PHH(NK) / NCSBiometric****935914/05/2022FPS****935914/05/202220000000014/05/2022
110300171239 Athika - W/O: ಫಾರೂಕ್ ಪಕಿಯಬ್ಬ #14-66 ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171240 Mariyamma - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಾಷಾ #10-46/3,ಆಲPHH(NK) / NCS------400000000-
110300171247 Kamarunnisa - W/O ಸಯ್ಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ೧೨-೪೭/೧೪ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****935916/05/2022FPS****935916/05/202235000000016/05/2022
110300171278 Zoharabi - W/O ಎಸ್ ಎಂ ತಂಗಲ್ ೧೩-೫೦ ಅಲPHH(NK) / NCSBiometric