REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150871 Mariyamma - W/O: ಮುಸ್ತಫ #7-83/3 ಕೋಡಿ ಕೆಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151128 Asiya Banu - W/O: ಮೊಹಿಯ್ಯುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಬಾವಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300151402 Sowdha U T - W/O: ನಝಿರ್ ಅಹಮದ್ #2-56/1 ಬೀಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151670 Naseema - W/O: ಬಸೀರ್ #2-12-1 ಕೋಡಿ ಉಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151702 Ayisha - W/O: ಎಸ್ಎ ಮುನೀರ್ # 2-56/1 ,ಬೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153316 Kunhimol - W/O: ಮೂಸ #2-11 ಕಲ್ಕಂಡಿ ಹೌಸ್‌ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153673 Maimuna Saleem - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ #16-97/30 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154024 Raziya - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ #2-49/1 ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154103 Jameela - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #2-7-2 ಶಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155327 Asma Majeed - W/O: ವಿ.ಎಮ್.ಮಜೀದ್ #2-56/14 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157798 Rukiya - W/O ಯು ಕೆ ಬಾವ ೭-೭೬ ಇದ್ದಿಕಾಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158280 B Pathima - W/O: ಅಬ್ಬುಂಞ #2-13/2 ಕೋಡಿ ಮುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300158421 Zareena - W/O: ಅಬ್ದುಲ ರವೂಫ್ #7-136/1 ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300158441 Aisamma - W/O: ನಿಯಾಝ್ #2-112/1, ಫೌಝಿಯಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300158577 Zohara - W/O: ಹುಸೈನ್ #5-49 ಗೋಳಿಯಡಿ ಮೈPHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022FPS****916918/05/20225000000018/05/2022
110300158639 Mariyamma - ಇಬ್ರಹೀಂ ಡಿ/ನ 7-14/1, ಇಜಾನ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158692 ಹಬೀಬ - ಪೀ ಕೇ ಇಬ್ರಾಹೀಂ 16-41/4(2) ಒಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158824 Beefathima - W/O ಯೂಸುಫ್ ೬-೧೩೧ ಝುಕ್ರಫ್ ಮಂಝPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202230000000016/05/2022
110300161632 Saramma - W/O: ದಿ||ಮೊಹಮ್ಮದ್ #2-41-2 ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202255000000016/05/2022
110300161758 Aisamma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ೭-೫೭/೧ ರಫೀPHH(NK) / NCS------350000000-
110300161809 ಯು ಪಿ ಶಬಾನಾ - ಯೂ ಪೀ ಅಶ್ರಫ್ ಡಿ/ನ 7-126/8, ಆರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300162446 Sayira - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಡಿ/ನ 7-143/1 ಕೊಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300162665 Nebisa - ಯು ಕೆ ಹುಸೈನ್ ಡಿ/ನ 18-37/22, ಎPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202225000000016/05/2022
110300164078 Athimolu - W/O: ಅಬ್ಬಾಸ್ #7-5/1 ಪಾಚನ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------600000000-
110300166155 ಫೌಝಿಯ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವ ಡಿ/ನ 7-2/PHH(NK) / NCS------300000000-
110300168768 Alimamma - W/O: ದಿ||ಬಾವ #2-59 ಕೋಡಿ ಮುಖ್PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300168770 Naphisa - W/O: ಉಮ್ಮರ್ #2-80/1 ಕೋಡಿ ಉಳPHH(NK) / NCS------350000000-
110300168972 ಹಸೀನ - ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 1-203 ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169096 Ida Ferrao - W/O: ರಾಬರ್ಟ್ ಫೆರಾವೊ #8-118/3 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300169133 ಝಿನತ್ - W/O ಮೊಹಮೂದ್ ಯು ಹೆಚ್ #6-55/2 PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022FPS****916918/05/202225000000018/05/2022
110300169287 Sheripamma - W/O: ಉಮ್ಮರಬ್ಬ #18-34/9, ಇರ್ಫಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300169462 Beefathima - W/O ಅಹಮ್ಮದ್ ೬-೧೩೧ ಜುಕ್ರಫ್ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202240000000016/05/2022
110300169482 U P Haseena - ಯು ಟೀ ಮುಸ್ತಫ ಡಿ/ನ 7-126/10, ಹPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202230000000016/05/2022
110300169492 U P Nafeesa - W/O: ಯು ಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ #6-131PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202255000000016/05/2022
110300170001 ಅಲೀಮಮ್ಮ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ #7-57, ರಂಶಾದ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202220000000016/05/2022
110300170453 Naseema Shaikh Ayyub - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ #18-69/2PHH(NK) / NCS------250000000-
110300170457 Naseema - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಮುಹ್ ಸಿನ್ #PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170501 Saripamma - S/O: ದಿ|| ಯು ಕೆ ಬಾವ #2-119,ಫಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171262 Mariambi Abubakar Sayad - S/O ಸಯ್ಯದ ಉಮ್ಮರ್ #2-63 ಕೋಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172040 Ganga Kanchan - W/O: ದಿ. ಭೀಷ್ಮ ಪುತ್ರನ್ #3-107PHH(NK) / NCS------150000000-
110300172977 Farzana U T - W/O: ಸಹೀದ್ ಯು ಟೀ #15-66/9(3),PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022---250000000-
110300173676 Ramlathunnisa - W/O ಯೂಸುಫ್ ೨/೭೮ ಕೋಡಿ ಮುಖ್PHH(NK) / NCS------500000000-
110300174143 Aysha - ಅಹ್ಮೆದ್ ಬಶೀರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಡಿ/ನ 7-PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202230000000016/05/2022
110300174503 Jamilabi - W/O: ದಿ ಎಮ್ ಎಸ್‌ ಖಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300174812 Ayshath Sabeena Kukkar - W/O: ಹೈದರ್ ಆಲಿ #2-15/1 ಬದ್ರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175525 Hazara - ಹಂಜ ಎಸ್‌ ಏಚ್‌ 7-126/6 ಬೈತುಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300175613 ರೆಹಮತ್ - W/O: ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ #1-147,ಶಾಕೀರPHH(NK) / NCSBiometric****916915/05/2022FPS****916915/05/202230000000015/05/2022
110300175629 Ayisha Juveriya - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಝ್ 15-66/9(1) ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175823 Fathima - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #7-9/3(2)PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202230000000016/05/2022
110300175889 Safiya - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 7-87/1ಏ ಕೊಡಿ ಡPHH(NK) / NCS------450000000-
110300176101 Asiya Banu - W/O: ಮೊಹಿಯ್ಯುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಬಾವಾPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202220000000016/05/2022
110300176125 Zeenath - W/O ಕೆ ಹಮೀದ್ ಗಫೂರ್ #2-112/3(1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300176162 Nabisa - #17-54/1 ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ PHH(NK) / NCSBiometric****303416/05/2022FPS****303416/05/202250000000016/05/2022
110300176298 Umai Banu - ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಡಿ/ನ 2-7/15 ಕೊPHH(NK) / NCS------100000000-
110300176509 Amina Yasmin - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #2-118/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176527 Nebisa - W/O: ಕೆ ಬಾವಾ #2-7/2 ಶಾನ್ ಕಾಟೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176695 Rukiya - W/O: ಹಸೈನಾರ್ #13-20/1 ಪೂಜಾರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300177059 Nebisa - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ೭-೫೩ ಖಾದರ್ ಮಹಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300177249 Mariyamma - ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಡಿ/ನ 16-54/2 ಐ ಟಿ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177604 Alimamma - W/O: ಲೇಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಯು.ಎಚ್ #2PHH(NK) / NCS------350000000-
110300177818 Ayisath Bushra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #2-PHH(NK) / NCS------300000000-
110300177951 Rameeza - W/O ಶಂಶೀರ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕೋಟೆಪುರ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178029 Vani - 3-107 ಕೊಲಕಾಡಿ ಮನೆ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300178036 Fathima - W/O: ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ #2-119-3,ಇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179431 Farhana - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ 2 -78, ಹಮೀದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180118 Zubaida Abbas - W/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ೭-೫೧ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180589 Dulehamma - W/O: ದಿ|| ಯು ಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ #7-9/PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202230000000016/05/2022
110300180595 Hazara Banu - W/O: ದಿ|| ಯೂಸುಫ್ #2-99/4 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180846 Thahira - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ #2-80 ಕೋಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300181946 Irfath Fhathima - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #7-33/1, ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300182043 Nafisa - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡೋರ್ ನ.2-6/8 ಏಚPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300182201 ಅವ್ವಮ್ಮ - W/O: ದಿ|| ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184042 Dulekhamma - W/O: ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #16-97/13 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202255000000016/05/2022
110300185365 Sharmila Amin - W/O: ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #3-147, ಎನPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202220000000016/05/2022
110300186264 Nebisa - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಡಿ/ನ 16-17/57PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202225000000016/05/2022
110300187095 ತಾರನಾಥ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: ತೋಟ, ನೇಸರ ಬೈಲು , PHH(NK) / NCS------150000000-
110300187096 ಸಂಪಾವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:6-40/3, ಬಸ್ತಿಪಡ್ಪು,PHH(NK) / NCSBiometric****303412/05/2022FPS****303412/05/20225000000012/05/2022
110300187097 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 7-141, ತೋಟ ಹೌಸ್, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300187229 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ-7-91, ಕೋಡಿ,ಸೇನರ ಬೈಲ್,ಉPHH(NK) / NCS------400000000-
110300188051 ಕಮಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 2-19 ಮಿಶನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022---200000000-
110300188077 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-80/1, ಖಾದರ್ ಮಹಲ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300188078 ಅಲಿಮಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-16, ಸೌಧ ಮಂಝಿಲ್, PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022---250000000-
110300188080 ಸಾರಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೧೩೧/೧, ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300188081 ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ - ಮನೆ ನಂ -2-7/22, ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300188082 ಹಮೀದ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೪, ಕೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300188083 ಐಸಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-126, ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300188084 ಸಾರಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-90, ಕೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300188085 ಬಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಣೈ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:6-54/4, ಹೊಯಿಗೆ ಗದ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300188087 ಯೋಗಿಣಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ- 6/51, ಹೊಯಿಗೆ ಗದ್ದೆAAY(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300188088 Attijamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-7-32, ಕೋಡಿ, ಕೆಳಗಿನ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300188089 Zarina - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಎಮ್‌ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300188090 Beepatumma - ಮನೆ ನಂ -7-15/1, ಯು.ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿAAY(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300188091 ಅಬ್ದುಲ್ಲ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:16-106/8(2), ಬೀಚ್ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300188092 ರಾಜೇಶ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೬-೫೬/೧೮(೧), ಸೇನೆರ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300188093 Gulabi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-6-67, ಹೊಸಕೊಟ್ಯ, ಸೇನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300188094 Athijamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೪೨, ಕೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸPHH(NK) / NCS------350000000-
110300189566 Zubaida - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-7/122, ಸಕೀನ ಮಂಝೀಲ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300189568 Mariyamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-89/90 ಚಾಯ ಮುಕ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300189570 ಕುಬುರ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-121, ಸಿ ರಸ್ತೆ,ಕೋಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300189571 ಜೈನಾಬು - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-1/117, ಕುಟ್ಟೇಮ್ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300190548 ಜೈನಬ - ಮನೆ ನಂ-2-7/6(1), ನಿಯರ್ ಬರಕಾ ರPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202215000000016/05/2022
110300190763 ಸುಶೀಲ - ಮನೆ ನಂ-6-78, ಕೋಡಿ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300190764 ನಾಗವೇಣಿ - ಮನೆ ನಂ -6-114,ಶಕೀಲ್ ನಿವಾಸ, ಅರಸAAY(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300192412 ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ- 7-86/4, ಕೋಡಿ , ಡೌನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300193991 ಬಿಪಾತಿಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-119, ಕೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300193992 ಅತ್ತೀಜಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೯೦/೧ ಕೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022FPS****916918/05/202215000000018/05/2022
110300193994 ನೆಬಿಸ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-122, ಸಕೀನ ಮಂಝಿಲ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300193995 ನೆಬಿಸ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-7-3/2, ಪಾಚನ್ ಹೌಸ್, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300193998 ಸುಂದರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:6-142, ಗೋಳಿಯಡಿ ,ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202215000000016/05/2022
110300193999 ಯು ಪಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪುತ್ತು ಬಾವ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೬-೧೩೩/೧, ಮೆಹರಾಝ್ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022FPS****916918/05/202225000000018/05/2022
110300194000 Lalitha - ಮನೆ.ನಂ.6-53, ಹೊಯಿಗೆ ಗದ್ದೆ, ಉNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300194001 ರಮೇಶ್ ಸಪಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:6-65, ಉಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022---200000000-
110300194002 ದಯಾನಂದ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೬-೪೮, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300194127 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:9-46/1, ಹೊಯಿಗೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300194137 ನಿಶಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-15-18/2, ದೂಮಪ್ಪ ಕಂಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300197297 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್‌ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-105, ಮಾಹಿನ್ ಹೌಸ್,AAY(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300197869 ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-12, ಉಳ್ಳಾಲ,ಕೋಡಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022---200000000-
110300197870 ಲೀಲಾ - ಮನೆ .ನಂ:2-13/4, ಕೋಡಿ,ಉಳ್ಳಾಲ,ಮPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202210000000016/05/2022
110300197871 Khathijamma - ಲೇಟ್ ಉಮ್ಮರಬ್ಬ ಡಿ/ನ 2-59/1 ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****935918/05/2022FPS****935918/05/202215000000018/05/2022
110300197872 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಶಟ್ಟಿ ಗಾರ್‌ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೯, ಕೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022FPS****916918/05/202210000000018/05/2022
110300197874 ಅತ್ತಿಮೋಳು - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-7/11, ಕೋಡಿ,ಬರಕ, ಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110300197894 Lakshmi - C/O ಈಶ್ವರ್ #15-30 ಶಬರಿ ಕಾಂಪೌಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300197896 ಸಿದ್ದೀಕ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-121/20, ಪಿ.ಎಸ್.ಹೌPHH(NK) / NCS------150000000-
110300197897 ಹೈರುನ್ನೀಸಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-26, ಡಿ.ರಸ್ತೆ,ಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202225000000016/05/2022
110300197899 ಮೈಮುನಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-56/24, ಕೋಟೆಪುರ,ಸಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300201835 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೫೬, ಕೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300201836 ಮುಮ್ತಾಜ್‌ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೫೬ಬಿ, ರುಬಿನಾಝ್ ಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300201837 ನೆಬಿಸಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-5, ಪಾಚನ ಹೌಸ್, ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202220000000016/05/2022
110300201838 ಜಮೀಲ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೫೯/೨, ಕೋಡಿ ಮುಖ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022FPS****916918/05/202220000000018/05/2022
110300201841 ಬೀಫಾತಿಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ- 2-13/2, ಕೋಡಿ, ಮುಖ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300201842 ಅಬ್ಬಾಸ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-90/3, ಕೋಡಿ ಕೆಳಗಿನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300201843 ಮಮ್ತಾಜ್‌ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-113, ಕೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300201844 ಅಬ್ಬಾಸ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-2-15/4, ಕೋಡಿ, ಮುಖ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300201859 ಸುಮತಿ ಪುತ್ರನ್‌ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೪-೧೯ಎ, ಸುಮತಿ ಪುತ್ರನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300201862 Mariyamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:9-23, ಝೀನತ್ ಮಂಝಿಲ್,PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202225000000016/05/2022
110300201863 Vinoda - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:8-64/1, ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ, PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202215000000016/05/2022
110300201864 Janaki - ಮನೆ.ನಂ.8-102, ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ. ಉಳ್ಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110300201873 ಎ ಹಮೀದ್‌ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-2-78, ಕೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸPHH(NK) / NCS------300000000-
110300201874 ವಾರಿಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:6-36/1, ಬಸ್ತಿಪಡ್ಪು,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300201875 ಜೈನಾಬಿ - ಮನೆ ನಂ: ೧೫-೮೪/೯ ಕೈಕೋ ರೋಡ್, ನೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110300202163 ನೆಬಿಸ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-119/1, ಕೋಟೆಪುರ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300202545 ಸಿದ್ದೀಕ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೫/೧, ಕೋಡಿ ಮುಖ್ಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300206994 ಪ್ರಕಾಶ ಯು ಎಸ್ - 8-80 ಶ್ರೀ ನಿಕೇತನ್,ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300206997 ಜೀನತ್‌ - ಮನೆ.ನಂ:5-2/2,ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300206999 Selima - ಮನೆ ನಂ-5-56, ರಹ್ಮಾನಿಯ ಮಸ್ಜಿದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207032 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌.ಯು.ಕೆ - ಮನೆ.ನಂ:೭-೧೦೮,ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೌಸ್,ಡೌನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207033 ಇಲಿಯಾಸ್ - ಮನೆ.ನಂ:೪-೭೬,ಇದ್ದಿಕಾಕ ಹೌಸ್,ಡೌನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207034 Jainabu - ಮನೆ ನಂ: ೭-೧೨೬, ಕೆಳಗಿನ ಬೀದಿ, ಕೋNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300207040 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್‌ ಬಿ. - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-123/3, ಅಫೀಫ ಕೊಟೆಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207043 ಬಿಪಾತಮ್ಮ - ಮನೆ.ನಮ್:೭-೧೪೨/೧,ತೋಟ ಕೋಡಿ, ಉಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207049 Befathumma - ಮನೆ ನಂ-7-81, ದಾರುಸ್ಸಲಾಂ,ಕೆಳಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207050 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೂರ್ ಷಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-77, ಹಳೇ ಮನೆ ಹೌಸ್,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207055 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯು. ಕೆ. - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:7-120, ಶಹನಾಝ್ ಮಂಝಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207056 ಖತ್ತೀಜಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ-7-106, ಮಾಹಿನ್ ಹೌಸ್,ಕೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207057 ಐಸಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೯೨, ಕೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207059 ಯು ಟಿ ಇಲ್ಯಾಸ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-7-133/2, ತೋಟ,ಸೇನರಬೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207062 ರ‍ಝೀಯ - ಮನೆ.ನಂ:೭-೧೩೩/೧,ಕೋಡಿ ,ತೋಟ ಹೌಸ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207063 Ayisha - W/O ಯು ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ #೭-೯೬ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207073 ಸುಧೀರ್ - ಮನೆ ನಂ-6-117, "ದೀಪಾ ಕಿರಣ"NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207076 ಯನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೬-೧೦೬, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207077 Bushra - ಮನೆ ನಂಬ್ರ- 6-62/2, ಜಝೀಲ ಕ್ವಾಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219032 ಹಸನಬ್ಬ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-2-9/1, ಸಿಯಾಬ್ ಮಂಝಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300219034 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-2/77 ಕೋಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ,ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219036 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ - ಮನೆ ನಂ-2-64/3, ಸುಹಾನ ಮಂಝಿಲ್, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300219038 ಮೂಸ - ಮನೆ.ನಂ:7-84,ಕೋಡಿ ಡೌನ್ ರೋಡ್, ಉಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219039 Aisamma - 2-77/1 ಉಳ್ಳಾಲ ಕೋಡಿ, ಕೋಟೆಪುರ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219040 ಕತೀಜಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ-2-1, ಮುಬಾರಕ್ ಮನ್ಝಿಲ್,ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300219041 Alimamma - ಮನೆ ನಂ-7-83/9, ಕೆಳಗಿನ ಬೀದಿ ರಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219044 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೬೪/೪, ಕೋಡಿ ಮುಖ್ಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219046 Nebisa - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-15/2, ಸೈದಾ ಮಂಝಿಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219071 ಯು ಕೆ ಹಮ್ಮಬ್ಬ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ- 1-63, ಬಡಕೋಡಿ, ಕೋಟೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219094 ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ - ಮನೆ ನಂ 2/6, ಸಫಿಯಾ ಮಂಝಿಲ್ ,ಕೋಟೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300219097 Zainab - ಮನೆ.ನಂ:೧-೧೨೭,ಮೆಹನಾಝ್ ಮಂಝೀಲ್,ಕೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300225834 ಕೇಶವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಮನೆ.ನಂ:5-69/3,ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300228307 ಆಯಿಷಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-88, ಫರ್ಝಾನ ಮಂಝಿಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300228323 ಯು ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೧೫-೬೯/೩, ಸುಝಾನ ಕಾಟೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300228324 ಯು ಕೆ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-7-83/5, ಕೋಟೆಪುರ, ಡೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300228326 ಯು ಕೆ ಖಾಲಿದ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೪-೧೬೦/೧, "ಕಶನ" ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300228327 ನಪೀಸಾ - ಮನೆ ನಂ-6-51/10, ಆಯಿಝ್ ಕಾಟೇಜ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300228328 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - #೧-೧೬೧-೧ಎ ಬರಕಾ ಬಳಿ ಕೋಟೆಪುರ ಉಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300229392 Safiya Banu - ಮನೆ.ನಂ:2-7/1,ಕೋಡಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್,ಉಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300229698 ಯು ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ- 7-83/1, ಕೊಹಿನೂರ್ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300230680 ಹಸೀನಾ ಪಾತೀಮಾ - ಮನೆ ನಂ-6-82, ನಸ್ರೀನ್ ಮನ್ಝಿಲ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300230683 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೧೧೧, ಕೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300230684 ವಸಂತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-6-56/1, ಸೇನರ್ ಬೈಲ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300232182 Thousiya Banu - ಮನೆ ನಂ-2-7/6ಎ2, ಬರಕಾ ಸಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300232194 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ- 2-42, ಕೋಡಿ, ಡಿ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300233884 Jalajakshi - W/O: ಶಾಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #3-49/1 ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300233887 ಅಬ್ದುಲ್ಲ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:8-109, ಕೋಜೀಖಾನ್ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300234106 ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-7-111, ಕೋಡಿ, ಡೌನ್ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300303218 ರುಕಿಯಾ - ಮನೆ ನಂ:7/130,ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್,ಕೋಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300303236 Basheer Ahmed Ali - ಮನೆ ನಂ:2-14-2-15,ಕೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300303373 Zahida - ಮನೆ ನಂ.1-83/1,ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಿ ರೋಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300303715 Saramma - ಮನೆ ನಂ:19-30/4(3),ಜೈನ ಬಸದಿ,,ಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300303791 Beefathima - ಮನೆ ನಂ:2-56/7,ನವಾಝ್ ಮಂಝಿಲ್ ,ಬರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300303910 U.K.Mohammead - ಮನೆ ನಂ:6-82/2,ಬದ್ರಿಯಾ ಮಂಝಿಲ್,ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300305442 ಅಬ್ಬಾಸ್‌ - ಮನೆ ನಂ-7-5/1,ಕೊಡಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್,ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300305523 ವಸಂತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಮನೆ ನಂ-6-24,ಬಸ್ತಿಪಡ್ಪು,ಉಳ್ಳಾಲ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300305866 ಇದ್ದಿಮೋನು - ಮನೆ ನಂ-2-7/9, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಂಝೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300305963 Mumthaz - ಮನೆ ನಂ-1-120/2, ಝರೀನ ಮನ್ಝಿಲ್,AAY(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300306460 Bilkis Akthar - ಮನೆ ನಂಬ್ರ - 2-94/1, ಬೈತುಲ್ ಷಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300306461 Mariyamma - ಮನೆ ನಂ-2-94/2, ಸೀ ವೀವ್,ಕೋಟೆಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300306593 ಬಿಪಾತಿಮಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-2-57, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300306613 ಬಾವ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-7-89, ಡೌನ್ ರೋಡ್, ಕೋPHH(NK) / NCS------100000000-
110300306796 ಪುರುಷೋತ್ತಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-7-39, ಕೂಸುಹಿತ್ತಿಲು,PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202210000000016/05/2022
110300307101 ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-5-34/2, ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300307789 Rukiya - ಮನೆ ನಂ-1-120/1ಎ,ಝರೀನಾ ಮಂಝೀಲ್, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300307992 Hameed S/o ahamad - ಡೋರ್ ನಂ6-131 ಜುಕುರಫ್ ಮಂಝಿಲ್, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300308221 ZUBAIDA - ಮುಕಾಚ್ರಿ ಎಚ್ ಕೆ ಬೇಕರಿ ಬಳಿ, ಉಳPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202210000000016/05/2022
110300309156 ಹಲೀಮಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೧೩-೮/೬, ಹಳೇಕೋಟೆ,ಖತೀPHH(NK) / NCSBiometric****916915/05/2022FPS****916915/05/202215000000015/05/2022
110300309204 ಟಿ. ಉಮ್ಮರಬ್ಬ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 7-83/6, ಅಸ್ಮಾ ಮಂಝಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300309265 Mushrath - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೯೬/೧, "ರಿಝ್ವಾನ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300309267 BEEFATHIMA - ಮನೆ ನಂ: ೭-೧೦೭/೧ ಕೋಡಿ ಡೌನ್ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300309319 ZEENATH - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೭/೩(೬), ಬರಕ ಲಿಂಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022FPS****916918/05/202220000000018/05/2022
110300309817 ISMAIL ABDUL KHADER - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೧೨, ಐಫ ಕಾಟೇಜ್, ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300309965 Rukiya Banu - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೫-೫೦, ಗೋಳಿಯಡಿ, ಬಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****916918/05/2022FPS****916918/05/202220000000018/05/2022
110300309986 V.A KUNHALI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೧೬-೧೦೨/೧೭(೩), ಸಫ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300310222 IMTHIYAZ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೧೦೭, ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300310240 DAMODARA SHETTIGAR. - ಮನೆ ನಂ: ೨-೨೧ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, AAY(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300310289 REHANA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೪-೧೫೨, ಉಚ್ಚಿಲ ಹೌಸ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300310542 ABDUL KHADER - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೬-೫೪, ಹೊಯ್ಗೆ ಗದ್ದೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****916915/05/2022FPS****916915/05/202225000000015/05/2022
110300311232 NIRMALA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೩-೧೯, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಂಪೌಂAAY(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300311568 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸುವರ್ಣ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೧೫-೧೦೧/ಎ, ಸುವರ್ಣ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202215000000016/05/2022
110300311677 IBRAHIM - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೮೮, ಕೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300313130 ZUBAIDA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೭-೭, ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಬNPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202210000000016/05/2022
110300313466 ಅನಿತ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೧೭, ಕೋಡಿ, ಮಿಷನ್ ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300313473 AHMED SIRAJ MOOSA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೪೯, ಕೋಡಿ ಮೈನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202220000000016/05/2022
110300313479 AISAMMA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೨-೭೯, ಅನೀಶ ಮಂಝಿಲ್, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300313565 MARIYAMA - ಮನೆ ನಂ: ೨-೬೪/೧ ಹಫೀಝ್ ಮಂಝಿಲ್, NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300316096 KARTHAYEIN - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೧೮-೩೭/೨೧, ತೆಂಗಿನ ಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202225000000016/05/2022
110300316144 Tanuja Bhat - W/O ಹರೀಶ್ ಭಟ್ 3-166 ಸುಭಾಶ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300316200 Shameema Khalid - W/O: ಬಿ ಹೆಚ್ ಖಾಲೀದ್ #2-119/2 PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202225000000016/05/2022
110300316233 IMTHIYAZ - ಮನೆ ನಂ: ೭-೪೫/೧, ಕೋಟೆಪುರ, ಉಳ್ಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300316452 ADAM - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೧೫-೯/೨, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೊPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202240000000016/05/2022
110300316712 BABUTI DSOUZA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೧೦-೮೦, ಪಡುಮಾಡ ಹೌಸ್,PHH(NK) / NCS------100000000-
110300317749 U.B.SIDDIQUE - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:೮-೫೧, ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ, ಉಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110300318718 Biphathima - ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ೧೯-೬೦ ಮೇಲಂಗಡಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300319001 Dilshad - ಯು ಕೆ ನಝೀರ್ ೭-೧೧೭/೨ ಕೋಡಿ ಡೌನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300319515 Rajeevi - ವಿಶ್ವನಾಥ ೬-೧೦೩ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300320245 Zohara - W/O ದಿವಂಗತ ಇದ್ದಿನಬ್ಬ, D.No:7-PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202235000000016/05/2022
110300320534 Sharif - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ೭-೯೫ ಕೋಡಿಡೌನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202240000000016/05/2022
110300320542 Zohara - ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ೭-೧೨೬/೫ ತೋಟ ಹೌPHH(NK) / NCS------50000000-
110300320761 Isamma Yane Puthu - ಮುಹಮ್ಮದ್ ೭-೧೨೬/೪ ತೋಟ ಹೌಸ್ಕೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300320841 Farzana - ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ೭-೨೯ ಕೋಡಿ ಮೈನ್PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202225000000016/05/2022
110300321160 ಮುಮ್ತಾಝ್ - ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ೨೨-೯೦/೨೬ ಅನಿಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300322001 ಝೀನತ್ - ಹಮೀದ್ ೨-೪೪ ಕೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300322310 Khairunnisa - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಲಿದ್ ೭-೯NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300322666 Saudath - ಅಹ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ೨-೯/೩ ಕೋಟೆಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300322812 Rajeevi - ಸೀತಾರಾಮ ಸಪಲ್ಯ ೬-೬೬ ಹೊಸಕೊಟ್ಯಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300342507 Ullal Anand Bangera - S/O ನಾರಾಯಣ ಸಪಲ್ಯ 6-113 ಅರಸು ಹPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/20225000000016/05/2022
110300342510 Nazma - W/O ಹಿಶಾಂ ಹುಸ್ಸೈನ್ #7-7/2(2) PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202220000000016/05/2022
110300342936 Khateeja - W/O: ಯು ಬಿ ಮಯ್ಯದಿ #18-30/10 PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202260000000016/05/2022
110300343791 Ayisha - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ 1-155 2ನೇ ಅಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300343991 M Shekar Shetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಟಿ ಮಹಾಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300344350 Aysha Alias Mumthaz - W/O: ಯು ಬಿ ಹುಸ್ಸೈನ್ #18-34/23PHH(NK) / NCS------300000000-
110300344359 Sefiya - W/O ದಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #17-61-9(1) PHH(NK) / NCSBiometric****565417/05/2022FPS****565417/05/202245000000017/05/2022
110300344854 Meharu Banu - W/O: ಇದ್ದಿನಬ್ಬ ಗುಲಾಮ್ ಎಮ್. #7NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300346851 Dhanalakshmi Pai - W/O ರಾಜೇಶ್ ಎಮ್‌ ಪೈ #3-5 ಕೆ ಜಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300348361 Avwamma - W/O: ಯು.ಕೆ ಬಶೀರ್ #2-119 ಫಾರೂಕPHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022FPS****916916/05/202210000000016/05/2022
110300348880 Afiza Parveeza - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ #7-133 ತೋಟ PHH(NK) / NCSBiometric****916916/05/2022---150000000-
110300349398 Zohara - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್.ಕೆ #17-62/1 ಎಮ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300350882 Asheeya Nazneen - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300353749 Shameema - W/O: ಅಹ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ #7-58 ಕೋಟೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354301 Rita Bharat Kothari - ಎಸ್/ಒ ಲೇಟ್ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಜಯಂತಿಲಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354524 Aisamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ #2-12-1 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354688 Ayisha - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಝೀಝ್ #7-26 ಕೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354887 Isamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ|| ಪೋಡಿಯಬ್ಬ #16PHH(NK) / NCS------500000000-
110300355471 Vandana V Ullal - W/O: ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ #2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357139 Ruksana Mohamed Aslam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹಮೆದ್ ಅಸ್ಲಂ ಮಿಯನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357669 Sumayya - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ನಝೀರ್ #7-99/2 ತೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110300357980 Shereefa - W/O: ಹಸನಬ್ಬ #7-3 ಪಾಚಣ ಹೌಸ್ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300358949 Kamarunnisa - W/O ಯು ಪಿ ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ 7-126NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300362258 Fathimath Zohara Wahab - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಉಳ್ಳಾಲ #15PHH(NK) / NCSBiometric****916915/05/2022FPS****916915/05/202225000000015/05/2022
110300363343 Rekha Chandrahasa - W/O: ಚಂದ್ರಹಾಸ #2-143ಕೆ ಶಿವ ಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300365114 Puthu - W/O: ಎಮ್.ಕುಂಞ ಮೋನು #1-147/1 ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300367051 Mamthaz - W/O: ಅಶ್ರಫ್ #7-83/3 ತಲೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370171 Afsana Aman Shaikh - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮಾನ್ ಆಲಿ ಶೈಖ್ #15-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370554 Rukiya - W/O ಯು ಕೆ ಬಾವ ೭-೭೬ ಇದ್ದಿಕಾಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370688 Shabanaz - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಸ್ ರಹಿಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370836 Mangala Dsouza - D/O ಮೌರಿಸೆ ಡಿಸೋಜ #15-83/3, ಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300370956 Rajeevi Salian - W/O: ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ #4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371039 Ishrath Ubaidulla Poker - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಬೈದುಲ್ಲ ಪೋಕರ್ #13-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371458 Shalihath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ 12-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300371531 Rekha - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ #5-12/6 ಬಸ್ತಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371676 Saraswathi - W/O: ಪದ್ಮ ಶ್ರೀಯಾನ್ #3-47/1 ಪಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371790 Sefiya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಸನಬ್ಬ # 16-54/3 ಹಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371816 Kairunisa - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ೧೬-೧೦೧/೧೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371836 Saleena - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಜುನೈದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಹಳೆಕೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372217 Pramila.R - W/O: ರವೀಂದ್ರ #19/82 ದೊಡ್ಡ ಹಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372282 Jayanthi - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #11-157 ಇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372421 Haleema Begum - W/O: ಯು.ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #18-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372488 Chithra Prasad - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372935 K Asha Bhat - W/O: ಕೆ ದೇವದಾಸ್ ಭಟ್ #6/102 ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373112 Maimuna - W/O: ಹಸ್ಸನ್ ಆಸೀಫ್ #12-106/3 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373506 Sabira - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ #16-97/44(5NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373766 Biphatumma - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಗುಲಾಮ್ ೧೮-೮-೪ ಎ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300374181 Ramlath Nazeer Ahmed - ಕೆ ನಝೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಡಿ/ನ೦ 18-128NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374281 Raziya Banu - W/O: ಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #18-90/6 ಅಝNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374371 Kasturi K - W/O ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 23-108/1 ಉNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374622 Khairunnisa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374742 Shahanaz - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374785 Sunaina - C/O ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374844 Jayashree - W/O: ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ #6-27 ಶ್ರೀ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375191 Sulochana - W/O: ದಿ|| ಪುರಂದರ ಪುತ್ರನ್ 3-10NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375546 Rehana - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಡಿ/ನ:1-161/3, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376258 Puthu - W/O: ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೋಟ ಮುಹಮ್ಮದ್ #18NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379988 Sowmyalatha. - C/O ಶರತ್ #20-42(1) ಕೃಷ್ಣ ನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380205 Khathijamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಾವಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300380325 Shahul Hameed Chisthi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಯ್ತೀನ್ 5-5/3(2) ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300380432 Sarojini - W/O: ಸುಕುಮಾರ್ #3-25/1, ಎನ್‌ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top