REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100127334 Zeenath - ಶರಿಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂ 104 1ನೇ ಫ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300150814 Fahima Kausar - S/O ಎಸ್ .ಯು.ಭಾವ ಮನೆ ನಂ-6-30/3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151169 Ibrahim - S/O: ದಿ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬ್ಯಾರಿ #ಜೀಏಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300151215 Hasina Banu - W/O ಬೈಕಾಡಿ ಝಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ 8-11NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151340 Saheeda - ಯೂಸುಫ್ ರಶೀದ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151765 Hathijamma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ # 8-114/2,ಸೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151823 Subhasini - W/O ಪ್ರವೀಣ್ # 6-37/4(2), ಮಾನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152033 Ayisha Fayiza - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ರಿಝ್ವಾನ್ #8-38 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152168 Haseena - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಕೆ # ಜಿಏಲ್-8-84 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152295 Javeriya Sheikh - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಘನಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152373 H Hasan - S/O ದಿ ಹಮ್ಮಬ್ಬ # 8-146, ಸೈಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152450 Ramlath - W/O ಕೆ ಎಚ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #೩೨ಅ/೫ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152535 Fathima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನ್ ಬಶೀರ್ ಡೋರ್ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152569 Ramlath Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೀರ್ ಇದ್ದೀನಬ್ಬ ಫNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152581 Asma - W/O: ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ #8-17NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300152616 Apsa - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ # ೮-೮೯ಎ ೮ನೇ ಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152845 Farhath Kausar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ ಹಮ್ಮಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152888 Naseema - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ # 8-177,ಸೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153001 B Fathima - W/O ಎಂ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ # ಗಲ್-೪೫/ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153150 Shaheena - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 8-151ಡಿ/2(1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153266 Safiya - W/O: ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ #8-95 ಜಿಎಲ್,NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300153392 Thanzeema - W/O: ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ #8/17ಬಿ 8NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153690 Ramlath - W/O ಅಕ್ಬರ್ ಆಲಿ # 6-24/1ಜೆ(3) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154240 ಜುಬೈದ - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ ೮-೧೮೧, ನಾದಿಯ ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154295 Bifathima - W/O: ಕೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ #7,ಸೈಟ್ ನಂ.7NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300154303 Nafisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ #8-180-1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154324 Maimuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನ್ವರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154329 Farzana - W/O ಅಮೀರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ # 8-98ಎ/4,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154379 Safiya - W/O ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ # 8-112ಎ/14 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154510 Rekha - D/O ಗಂಗಾಧರ # 109/ 2 8ನೇ ಬ್ಲಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154901 Maimuna - W/O ಲೇಟ್ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ # 7NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154949 Hathijamma - W/O: ಟಿ ಅಹಮದ್ ಬಾವಾ #8-19, ಸೈಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155209 Pramila R Shetty - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಟೀ ಶೆಟ್ಟಿ #23-9NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300155752 Mulky Mumuna Banu - S/O ಅಬ್ದುಲ್ಲ # 144ಎ, ರಾಯಲ್ ಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156222 Mariyamma - S/O ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ #೮-೧೮೧/ಸಿ ಸೈಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156527 Zulaika - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಝ್ #೮-೩೪ ೮ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156586 Sarwana - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ 202, 2ನೇ ಫNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300157517 Geetha N Rao - W/O: ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕೆ #23-71/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158310 Puttuma Azma - ಶೇಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಡಿ ನ 8 -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159392 Fathima - W/O: ನಜೀಂ # 8-61 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,PHH(NK) / NCS------100000000-
110300159408 Dil Shad - W/O ಅನ್ವರ್ ಸಾದಿಕ್ #ಜಿಎಲ್-3, 8PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202225000000017/05/2022
110300159419 Jameela - W/O ನವಾಜ್ # ಜಿಎಲ್-೮/೬೦ ೮ನೇ PHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202215000000018/05/2022
110300159439 Fathima Johara - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ # 8-ಟಿ-120/PHH(NK) / NCS------250000000-
110300159456 Sapiya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಪಕೀರಬ್ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300159525 Shankramma - W/O: ಬಸವರಾಜ #23-71/1(3) 8ನೇ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300159543 Pavanakshi - ಲೇಟ್ ಕಿಶನ್ ಡೋರ್ ನಂ 8-70/3, ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300159624 Khathijamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಿ ಎಸ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #7PHH(NK) / NCS------100000000-
110300159741 Elijabeth - W/O: ಲೇಟ್. ರಾಜನ್ #8-70-1 ಸಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300159756 Hajara - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ # ಜಿಎಲ್-8-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300159822 Naseema - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ # ಜಿಏಲ್-8-PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202210000000017/05/2022
110300160153 Masooda Banu - W/O ಮಯ್ಯದ್ದಿ # 145/1,ಸೈಟ್ ನ.1PHH(NK) / NCS------100000000-
110300160154 Pathune - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ # ಜಿಎಲ್-೮೭PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202230000000016/05/2022
110300160183 Gulabi Shetty - W/O: ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ #23-ಟೀ-5714 PHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202220000000018/05/2022
110300160207 Aisamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #ಜೀಏಲ್-8-7PHH(NK) / NCS------150000000-
110300160304 Jameela Banu - W/O ಹಾಲಿದ್ # ೬/೧೦೫, ಸೈಟ್ ನಂ-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300160320 Malathi K Poojary - W/O ಕರುಣಾಕರ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ # ೬-೩/PHH(NK) / NCS------150000000-
110300160635 Pushpa - W/O: ಸುರೇಶ #261,ಸೈಟ್ ನ.231,ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202220000000017/05/2022
110300161659 Maimuna - W/O: ದಿ|ಬಿ ಮಹಮ್ಮದ್ # ಆಯಿಷ ಕಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202225000000017/05/2022
110300164925 Hajara - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಇ ಇಸ್ಮಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300165059 ಗಿರಿಜ - W/O: ದಿ.ಶಿವಣ್ಣ #6-24/1 ಸಿ ಅಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300165904 Fathimathul Sapnaz - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ # 8ಎ-31ಇ/NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300165989 ಜುಬೈದ - W/O: ಬಿ.ಎ ಲತೀಫ್ #8-92,ಸೈಟ್ ನಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166156 Jameela - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶಿಫ್ 8-ಟಿ-99ಎ/3(NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166642 Noor Jahan - ಹಮದ್ 8-151 ಡಿ/2 (16) ಆಫ್ನಾನ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167115 Jameela - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ # 8/156/3,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167322 Umai Banu - W/O ಹಸನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ #೮-೯೧/೧ ಸೈಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167336 ಎ ಸಫಿಯಾ - W/O ಎಂ ಅಶ್ರಫ್ 23-90/8, ಫ್ಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167576 Dilshad Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಶಾದ್ # 8-ಟಿ-13NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167754 Saraswathi - W/O ಲೇಟ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ # ೨೩PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202210000000017/05/2022
110300168341 Sajida Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅಬುಬಕ್ಕರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168587 Safiya - W/O: ದಿ. ಹುಸೈನ್ #ಜೀಏಲ್ 8-64 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169086 Aisamma - W/O ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #ಜಿ ಎಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169197 Hairunnisa - W/O: ನಝೀರ್ ಅಹಮದ್ #8-124ಬಿ, 8PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169205 Jainabu - W/O ಖಾಸಿಂ #ಜಿಎಲ್-೮/೯೩ ೮ನೇ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169209 Zeenath - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ #೮-೩೪/೩ ೮ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300169219 Sabina - W/O ಹಾತಿಮ್ #ಜಿ-ಎಲ್-೮-೮೨ ೮ನೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169309 Raziya - W/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ # 8-108, ಸೈಟ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202245000000017/05/2022
110300169341 Zeenath - ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಮನೆ ನಂ -8-113 ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169364 Mumthaz - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ # 8-ಟಿ-178PHH(NK) / NCS------400000000-
110300169377 Khathija - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #ಜೀಏಲ್.8-4PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202235000000016/05/2022
110300169443 Fathimathu Zohara - # 8-15-2 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಚೊಕ್ಕಬೆಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300169498 Zubaida - W/O ಹಸನ್ #೩-೨೭ ೩ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300169520 Asmath - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಡೋರ್ ನಂ - 8-148ಎ/3 PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202225000000016/05/2022
110300169590 Fouzia Hamza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಂಝಾ ಎಚ್ ಬಿ # 6-1PHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202215000000018/05/2022
110300169599 Sainaz - W/O: ಇರ್ಷಾದ್ #ಜೀಏಲ್-8-76 8ನೇPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169649 Haleemamma - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಡೋರ್ ನಂ 8-ಟಿ-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169654 Sajiya Banu - W/O ಎಸ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ # 30ಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169724 Divya Dsouza - W/O ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜ # ಜಿಏಲ್-8-15 PHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202215000000018/05/2022
110300169727 Haleema - W/O: ಹೈದ್ರೋಸ್ # 22/7 8ನೇ ಬ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169740 Zeenath - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ # PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169792 Johara - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ # 8-136-PHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202225000000018/05/2022
110300169794 Waheeda - W/O: ಖಾಲಿದ್ #8-ಟಿ-137/8, 8ನೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300169851 Maharunisa - D/O ಶೇಕಬ್ಬ # ಜಿಏಲ್-8-40/ಬಿ 8PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169853 Asiyamma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ #೧೬೫ಎ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300169855 Ummal Kulus - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ # 8-119, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169856 Naseema - W/O: ಎಮ್ ಮೂಸಬ್ಬ # ಜೀಏಲ್-8-180PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169877 Zohara - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಜೀಏಲ್-43-1/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169913 Farida Banu - W/O: ಅಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202215000000017/05/2022
110300169942 Mumthaz Jaleel M - W/O: ಜಲೀಲ್ #23-ಟಿ-71/1(6) 8ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169956 Muneera - W/O: ನಜೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ #23-71/10(PHH(NK) / NCS------250000000-
110300170054 Elizabeth Shaila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ # 3-31, ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170141 Beefathumma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ #130,ಸೈಟ್ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170146 Zahida - W/O: ಎಸ್ ಎಮ್ ಯೂಸುಫ್ # ಜೀಏಲ್-4PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202225000000016/05/2022
110300170230 Zeenath - W/O ಯಾಕುಬ್ # ಜಿಎಲ್ ೮-೯೭ಎ ೮ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170308 Maimuna - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ # ಜಿಏಲ್-8PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202220000000017/05/2022
110300170310 Fouziya - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ #೮-೧೧೨ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170335 Ramlath - ಕೆ ಆಲಿಯಬ್ಬ ಮನೆ ನಂ 8-125-2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170340 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸೈಟ್ ನ 2PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022---150000000-
110300170352 Avvamma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #8-138 ಚೊಕ್ಕಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202230000000017/05/2022
110300170373 B. Raziya - ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ 8-104/ಎ ಸೈಟ್ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170380 Shamshad - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ #36 8ನೇ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202225000000017/05/2022
110300170398 Kairunnisa - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ ಮನೆ ನಂ 23-71PHH(NK) / NCS------100000000-
110300170406 Avvamma - W/O ಕು೦ಞಅಹಮ್ಮದ್ #೮-ಜಿ-ಎಲ್-೫೬PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170429 Napisa - ಎಸ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ 8-114/4 (PHH(NK) / NCS------150000000-
110300170452 Zohara - W/O: ದಿ ಮಯ್ಯದ್ದಿ #8-135ಎ,ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300170474 Zohara - W/O: ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಹುಸೈನ್ ಬಾವ ಯಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170475 Rukshana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಿಯಾಝ್ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171084 Maimuna - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ # 8-130/5ಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171135 Bibi - W/O ರಝಾಕ್ # ಜಿಏಲ್-8-19 8ನೇ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202225000000017/05/2022
110300171143 Farzana - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ #8-112-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300171257 Aysha Banu - ಉಮರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್‌ ಮನೆ ನಂ 23-90/PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202225000000016/05/2022
110300171264 Latheefa - W/O ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್ # 2, ಅಫ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202225000000016/05/2022
110300171498 Rukiya Banu - ಟಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮನೆ ನಂ 23NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171588 ಝರೀನಾ ಭಾನು - ಇರ್ಫಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀದ್ 32 ಎ/3 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300171876 Ramlath - W/O: ನಿಸ್ಸಾರ್ # 8-41,ಸೈಟ್ ನಂ-PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202225000000017/05/2022
110300172016 Sameema - W/O: ಎಮ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ # 8/105,ಸೈPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202220000000017/05/2022
110300172179 SAFIYA - ಪೀ ಎಮ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಡೋರ್ ನಂ 100-9PHH(NK) / NCS------150000000-
110300172185 Hajera - ಲೇಟ್ ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಕ್ 8-128 ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172255 Raziya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ # 8/108 8PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172290 Julekha Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ # 8PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022---150000000-
110300172466 Aysha - W/O: ದಿ| ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ # 8-50PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172537 Bhajantri Kashavva - W/O ಗ್ಯಾನಪ್ಪ 8-105 8ನೇ ಬ್ಲೋಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172539 Ayisha Banu - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಶಾದ್ ಡೋರ್ ನಂ 8-154PHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202225000000018/05/2022
110300172580 Zinath - W/O: ಹಬೀಬುಲ್ಲ #8-ಟೀ-100/2,ಸೈಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172656 Ameena - W/O: ದಿ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #ಜೀ-PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202230000000017/05/2022
110300172764 B Fathima - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ # ಜಿಏಲ್-8-3PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022---150000000-
110300172778 Zubaida - W/O ಲೇಟ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಹುಸೈನ್ #ಜಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300172782 Patunchi - W/O: ಲೇಟ್ ಉಸ್ಮನ್ #8-14 8ನೇ ಬPHH(NK) / NCS------50000000-
110300172936 Nabisa - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #ಜಿ-ಎಲ್-8/51 8PHH(NK) / NCS------300000000-
110300173028 K P Zainabi - W/O ಎಂ ಆದಂ #೮-೧೨೨ ಸೈಟ್ ನ೦-೧೫PHH(NK) / NCS------100000000-
110300173093 Mariyamma - W/O: ಉಬೈದುಲ್ಲಾ # 8-112/14,ಶಹರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173308 Koulath - W/O ಕೆ ಎಸ್ ಆಲಿ #೮-೧೦೦/ಎ ೮ನೇPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173320 Ayshath Rukiya - W/O: ಬಾವುಂಞ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್. #6-PHH(NK) / NCS------300000000-
110300173477 Mariyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಎಸ್‌ ಅಹಮದ್ # 8PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202240000000016/05/2022
110300173567 Ayisha - W/O ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ # 8-ಟPHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022---200000000-
110300173761 Fathima Farzana - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ #8-36, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300173890 Zainab - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಫೀಕ್ ಸುಲ್ತಾನ್ #PHH(NK) / NCS------100000000-
110300173977 Rufina Soans - ಈವನ್ ಜೇಸುದಾಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174088 Fathima Nabeela - W/O: ಜಮ್ ಶೀರ್ ಭಾಷ #8-32 8ನೇ PHH(NK) / NCSBiometric****939113/05/2022FPS****939113/05/202210000000013/05/2022
110300174120 Aisabi - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕುರ್ #8-8, ಚೈಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174186 Mamthz - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ #ಜಿಎಲ್-೮PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022---200000000-
110300174303 Jameela - W/O: ಟಿ ಮಹ್ಮದ್ # 8-24 ಕಾಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174327 Khairunnisa - W/O: ಎಸ್‌ ಅಬುಬಕರ್ #8-25 8ನೇ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300174400 Nabeesa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #8-113 ಸೈಟPHH(NK) / NCS------350000000-
110300174605 Kairunnisa - W/O: ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ #23-71/8(2)" PHH(NK) / NCS------100000000-
110300174610 Zohara - W/O: ಇಬಾದುಲ್ಲ #8-131/ಬಿ,ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202225000000016/05/2022
110300174673 Zohara B A - W/O: ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ # NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300174768 B Pathima - W/O: ಮಯ್ಯದ್ದಿ #8-8 8ನೇ ಬ್ಲಾಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300174798 Khairunnisa - ಪೀ ಜೆಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ರಿಯ ಅವNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300174861 Nasira - W/O: ತಸ್ಲೀಮ್ ಆರೀಫ್ #8/198 8ನPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202220000000017/05/2022
110300174946 Ramlath B A - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮನೆ ನಂ 38/8-1 8PHH(NK) / NCS------200000000-
110300175257 Mumthaz Davood Hakeem - ದಾವೂದ್ ಹಕೀಂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂ 3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175295 Waheeda - W/O: ಮುಸ್ತಾಫ #8-87/1, ವಹೀದ ಮಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300175542 Aisamma - W/O ಹುಸೈನಬ್ಬ #೮/೧೪೦ ಸೈಟ್ ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202230000000017/05/2022
110300175812 FOUZIYA BANU - ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ 6-87/12 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202220000000016/05/2022
110300175885 Nusrath - W/O ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಲಿ # 8-161 8ನೇ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300175913 Zabeena Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ #8-23 ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202235000000016/05/2022
110300176018 Vasanthi - W/O: ದಿ|| ರಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ #23-PHH(NK) / NCS------100000000-
110300176120 Maimuna - W/O ಅಹ್ಮದ್ ಬಾವ ಎಸ್‌ # 8-151ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022---150000000-
110300176258 ಸುಜಯ - ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆ ನಂ 8-151ಬಿ 8ನೇ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202215000000017/05/2022
110300176358 Khathijamma - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ # 23-ಟಿ-7PHH(NK) / NCS------250000000-
110300176400 Aysha - C/O ರಹಮತುಲ್ಲಾ #8-55ಎ/1 8ನೇ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202225000000016/05/2022
110300176405 Isamma - W/O ಇಕ್ಬಾಲ್ # 23-90/13, ಸ್ಟಾರPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202215000000017/05/2022
110300176407 Fathimath Zuhra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜಿಜ್ ಯು. PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176437 Mamthaz - W/O ಮೂಸಬ್ಬ # ಫಕೀಝ ಕಾಟೇಜ್, ರೂಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300176476 Lofiza Banu - C/O ಎಮ್ ಕೆ ರಿಯಾಜ್ #8-181ಏಚ್/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300176489 Hairunnisa - W/O: ಜಲೀಲ್ #23-71/1(5) ಧಾರುಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022---300000000-
110300176688 Hairunnisa - ಖಾಲಿದ್ ಡೋರ್ ನಂ 8-ಟಿ-137/8 8ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300176894 Hairu - ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಜಕ್ ಡೋರ್ ನಂ 6-30/3 PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/20225000000016/05/2022
110300176904 Sharadha - W/O: ಟಿ ಸದಾನಂದ #8-67 8ನೇ ಬ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202220000000017/05/2022
110300176916 Anitha.J.S - ಬೀ ಕೇ ವೆಂಕಟರಮಣ 23-92/2 ಸ್ಟಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300176930 Shameena - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ #8-129/2 PHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202230000000018/05/2022
110300176965 Asma Munazzha - ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮನೆ ನಂ 8-4/159 8PHH(NK) / NCS------100000000-
110300176974 Mumtaz Begum - W/O: ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ #ಸೈಟ್ ನ.141PHH(NK) / NCS------150000000-
110300176976 Rehanaz - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #೨೩-೭೦ ೮PHH(NK) / NCS------300000000-
110300177435 Soudha - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರಿಫ್ ಮನೆ ನಂ 8/130 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300177519 B FATHIMA - W/O ಯು ಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ # 8PHH(NK) / NCSBiometric****376316/05/2022FPS****376316/05/202230000000016/05/2022
110300177582 Ramlath - ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮನೆ ನಂ 8-130/8 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300177621 Rasheeda - ಶರೀಫ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300177656 Jamila - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ # ಜೀಏಲ್-8-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177828 Missriya - W/O: ಟೀ.ಎಚ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ #ಜೀಏಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300177840 Zohara - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202225000000017/05/2022
110300177988 Shida K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸೀರ್ #PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202225000000017/05/2022
110300178006 Zohara - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ # ಜಿಎಲ್-೬೨PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202215000000017/05/2022
110300178058 Nafeesath Abdul Nasir - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸPHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202225000000018/05/2022
110300179203 Shareefa Puthu - W/O: ಕೆ ಮಯ್ಯದ್ದಿ # 8-124ಬಿ, ಐNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180192 Shahanaz - ಮಹಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಕೆ ಎ 23-71/15 ಎಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180352 Zohara - W/O: ದಿ.ಹಾಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ #ಜಿಏಲ್8/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180562 Thasmiya - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸೈಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180655 Sumithra - W/O ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ # 6-41/1, ಗಗನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180704 Beefathumma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹ್ಮೆದ್ ಬಾವಾ ಡೋರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180825 Maimuna - W/O: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ #8ಟೀ-153/9 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300181027 Atheejamma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ # ೮/೫೯ ೮ನPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202215000000017/05/2022
110300181511 Ramlath - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮನೆ ನಂ 5-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181554 Umavathi - W/O: ದಿ ನಾರಾಯಾಣ #8-152 8ನೇ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300181568 Farzana - ಇಮ್ರಾನ್ ಡಿ ನ 11 ಏ 3 ಸಿ ಎಸ್‌PHH(NK) / NCS------150000000-
110300181574 Haseena - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ 8/130(2) ಅಫ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202220000000017/05/2022
110300181798 Shamshad Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾದರ್ 9-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181872 Hazeera - ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೈಟ್ ನ-198(ಪಿ) 8ನೇ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300182113 Sowmya P K - W/O: ಸುಧೀರ್ #8-163,ಸೈಟ್ ನಂ-18PHH(NK) / NCS------250000000-
110300182214 Beefathima - W/O: ಟೀ ಮಯ್ಯದಿ #6/129ಏ, ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300182371 Suzana Ayisha - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಸಿಫ್ #೮-೧೬೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182578 Rameeza Gafoor - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ #8-115 ಸೈಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182954 Maimoona - W/O ಎಮ್ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ೬-೨NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183162 Fathima - ಎಸ್/ಓ ಹಸನ್ ಬಾವಾ ಡೋರ್ ನಂ - 8PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202230000000017/05/2022
110300183300 Salina Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #8-ಟೀ 178/NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300183640 Zubaida - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #8-114 ಸೈಟ್ ನಂ-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183689 Kathijamma - ಕೆ ಸಿ ಶೇಕಬ್ಬ ಮನೆ ನಂ 8-135(3)PHH(NK) / NCS------100000000-
110300183691 Indumathi - C/O ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ # 8-151ಡಿ/2PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202220000000017/05/2022
110300183695 Yasmin - ಅನ್ವರ್ ಹುಸೈನ್ 8-27/2(1) 8ನೇ PHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202220000000018/05/2022
110300183696 Zubaida - W/O: ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #ಜಿ ಏಲ್ 8-66 PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202230000000017/05/2022
110300183697 Zareena - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #8-ಜಿಎಲ್-6PHH(NK) / NCS------200000000-
110300183700 Ramlath - ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮನೆ ನಂ 8-181PHH(NK) / NCS------200000000-
110300183701 Khatheejahul Misriya S - ಸೈಬಾಝ್ ಉಮರುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಮನೆ ನಂ -PHH(NK) / NCS------150000000-
110300183868 Jameela - W/O: ಬಿ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಹಮ್ಮದ್ #6/1PHH(NK) / NCS------50000000-
110300184281 Ayisamma - ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 8-151 ಡಿ/2 (18)NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184844 Sarwana - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ #8-13, ಸೈಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185223 Rasheeda - W/O ಹಸನ್ ಝಕೀರ್ # 8-112ಎ/2 8ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185780 Ayisha - W/O ಎಮ್‌ ಎ ಹಮೀದ್ # 8-42/1, ಅಯPHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202215400000017/05/2022
110300186122 Pauline D'Souza - W/O: ಪೌಲ್ ಡಿ'ಸೋಜ #9-6/7(2) ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186481 Asma - W/O: ಎಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #8-33/1 8ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186484 Sameera - W/O ಶರೀಫ್ #8-ಟಿ-127/2, ಸೈಟ್ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186492 Zubaida - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #8-98ಎ/1 8ನೇ ಬ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300186878 Raihanath - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #2-35,ಸೈಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300187345 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ: 8-138/2, ತಾಹಿರಾ ಕಾಟೇಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300187513 ಜಮೀಲಾ - 8/54-1, ಮುಫಿದಾ ಕಾಟೇಜ್, ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300189778 ಕುಸುಮ - ಮನೆ ನಂ:9-7/12(ಎ)2,ಕಟ್ಲ ದರ್ಖಾಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300189779 ವಾಸುದೇವ ಮಡಿವಾಳ - ಮನೆ ನಂ:6-39/2, "ದೇವಿಕೃಪಾ ಹೌಸ್"PHH(NK) / NCS------100000000-
110300190317 Ayisha - ಡೋರ್ ನಂ.8ಎ-54ಬಿ, 8ನೇ ಎ ವಿಭಾಗ,PHH(NK) / NCSBiometric****376317/05/2022FPS****376317/05/202220000000017/05/2022
110300190339 ತಾಹಿರ - ಮನೆ ನಂ-8,ಸೈಟ್ ನಂ-97,"ಪ್ಲಾಝಾ ಅಪPHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202225000000018/05/2022
110300190353 ಮುದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂ :8/72, ಸೈಟ್ ನಂ 105, 8ನೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110300190354 ನೆಬಿಸ - ಮನೆ ನಂ:165, ಸೈಟ್ ನಂ:190, 8ನೇ ವPHH(NK) / NCS------300000000-
110300190355 Mamtaz Banu - ಮನೆ ನಂ:165,ಸೈಟ್ ನಂ:190,8ನೇ ವಿಭPHH(NK) / NCS------200000000-
110300190356 Rukiya - ಡೋರ್ ನಂ.8-160/1, 8ನೇ ವಿಭಾಗ, ಚPHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202235000000018/05/2022
110300190357 ಮಹ್ಮದ್ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ - C/O. ಸೈಟ್ ನಂ.190, ಡೋರ್ ನಂ.166PHH(NK) / NCS------300000000-
110300190358 ಆಲಿದ್ - ಡೋರ್ ನಂ.8-136ಬಿ/2, 8ನೇ ವಿಭಾಗ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300190359 ಸಾಯಿರ - ಡೋರ್ ನಂ.ಜಿಎಲ್-8/54/1, 8ನೇ ವಿಭPHH(NK) / NCSBiometric****376318/05/2022FPS****376318/05/202215000000018/05/2022
110300190360 ಜುಬೇದ - ಡೋರ್ ನಂ.ಜಿಎಲ್-78, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300190361