REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110400175948 LEELAVATHI - ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಮೋಹನ 6-20 ದೊಡ್ಡೇರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500107486 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ #4-418 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107664 Roopa Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಬೋಧ್ ಶೆಟ್ಟಿ #3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107683 Savitha - C/O ಟಿ ಎ ರಾಜೇಶ್ 5-222/11 ಕಾವೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107696 Meenakshi - W/O: ವೆಂಕಟರಮಣ 4-174 ತುದಿಯಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107707 THARA K - W/O: ಯಾದವೋಜಿ ರಾವ್ 18/1 ಕಾಂತಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107724 Muneera K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮೇನಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500107726 RAFEEDA - W/O: ಲತೀಫ್ ಮೇನಾಲ - ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110500107732 Vani M - W/O ಶಿವರಾಮ.ಡಿ #1-85, ದೊಡ್ಡೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500107738 Baby K S - W/O: ಸುಕುಮಾರ ಕೆ ಕೆ 4-182 ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202220000000012/05/2022
110500107744 Sumithra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ #PHH(NK) / NCS------150000000-
110500107762 ಪಾರ್ವತಿ ಬಿ - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂ #5-162/2 ಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500107815 Prema - W/O ನಾರಾಯಣ 6-162/1 ಕಾಂತಮಂಗಲ PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500107817 ಜಾನಕಿ ಎ - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ 6 - 11 ಅತ್ಯಡPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202215000000020/05/2022
110500107842 ಸುಶೀಲ - W/O: ಕುಂಇಪ್ಪಮಣಿಯಾಣಿ 6-241 ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202215000000012/05/2022
110500108212 Susheela - W/O ಬಿ ರಾಮ ಮುಂಡೂಳಿ ಮೂಲೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500108253 ಕುಸುಮ ಡಿ ಸಿ - C/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಡಿ #6-25/1 ದೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202210000000020/05/2022
110500108296 Susheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಲಿಂಗ ಬೈರ #4-460PHH(NK) / NCS------350000000-
110500108328 Bharathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ 5-67 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500108329 Lalitha - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ವಿಶ್ವನಾಥ 4-163 ತುದಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108332 LEELA - W/O: ಕೊರೋಡಿ 59 ಗಂಧದ ಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202215000000014/05/2022
110500108364 Vimalakshi D K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ 4-296/1 ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108369 KAMALA K - W/O: ಗೋಪ್ಪಲ ಬೆಲಚೆಪ್ಪಡ 41 41 PHH(NK) / NCS------50000000-
110500108430 M G Kusumavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರಿಯಪ್ಪ 217/1 ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108457 Chomu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನಿಯ ಗಂಧದಗುಡ್ಡೆ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108458 Pushpavathi - C/O ಹುಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108468 Asha T V - W/O: ಟಿ ವಿದ್ಯಧರ್ ರಾವ್ 165 ತುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108556 Devilatha K B - C/O ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಕೆ #4-460 ಕಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108764 Gangavathi Venkappa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ #4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108933 Usha Kumari C - W/O ಶಶಿಧರ ಎಚ್ #6-113/2 ಅತ್ಯಡPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202215000000014/05/2022
110500109061 ದಿವ್ಯಾ ವಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ ಕೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109116 JALAJAKSHI P K - W/O: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಿ 93 ಕಾಂತಮಂಗಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109130 Nisha Saiyed - W/O: ಶಾ ನಾವಾಜ್ ಅಹ್ಮೆದ್ - ನೆಹNPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202210000000014/05/2022
110500109452 Akkayya Laxmi - ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಎ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110500109476 Mamatha N - S/O ಈಶ್ವರ ಸೆರೆಗಾರ #6-217/17 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109692 NALINAKSHI - W/O: ಬಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ 5 - 166 PHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500109703 Vasanthi - C/O ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500109854 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ದೊಡ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500109863 Lokeshwari M - W/O: ಅಣ್ಣಯ್ 5-100 ಮುಳ್ಯ ಆಟ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109953 LEELAVATHI M B - W/O: ಬಾಬಣ್ಣ ಗೌಡ 65 ಕಾಂತಮಂಗಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110331 Mohini M - S/O: ಬಾಬು ಪಿ ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕ ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110407 Annapoorna K - ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಕೆ 6-236 ಕಾಂತಮಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202220000000012/05/2022
110500110409 Bharathi B - C/O ವಸಂತ ಬಿ #6-15/2 ಅತ್ಯಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110424 Kusuma M B - D/O: ಬಾಬು 5-42 ಮೂಲ್ಯಮಠ ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500110556 ನೀಲಾವತಿ - D/O: ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ 6-89 ದೊಡ್ಡೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110604 Anantha Lakshmi - ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 5-156/2 ಅಕ್ಷಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110656 Kamala - W/O: ನಂದ 5-30 ಕೆದ್ಕಾರ್ ಸುಳ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500110683 PADMAVATHI - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ನಾಯ್ಕ 6-97(1) ದPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110706 ಜಯಶ್ರೀ - W/O ಉದಯ #6-297 ಕರಿಯಮೂಲೆ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500110868 Chomu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿ ಎಮ್ 5-56 ಹೊಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110869 SUNDARI - W/O: ಗೋಜ - ಮುಳ್ಯ - ಕಜೆ ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500110921 Saroja M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಎಮ್ 5-30 ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110939 BHOJAMMA M - W/O: ಈಶ್ವರ ಗಿರೀಶ್ 5 - 84 ಮುಳPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202235000000014/05/2022
110500110944 SHASHIKALA M - W/O: ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ 5-26 ಮುಳ್ಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110967 Devaki - W/O: ಆನ್ನಿ ಅನ್ನಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500110979 SOWMYA G - ಜನಾರ್ಧನ 4-117 ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110980 Anuradha - D/O: ಸರಸ್ವತಿ 6-298 ಕರಿಯ ಮೂಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110981 Premalatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ #4-196/PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110982 RekhaPK - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ #116 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022---200000000-
110500110986 KAMALA - W/O: ವಜ್ಜೀರ ಬಾಡೇಲು ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110996 ಪದ್ಮಾವತಿ - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 4-188 ಕಲ್ಲ ಗುಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111015 Thejavathi - W/O: ದಿನೇಶ್ 4-188 ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111016 Vimala - W/O: ಮಲ್ಲೇಶ 6-273 ಕರಿಯ ಮೂಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****701317/05/2022FPS****701317/05/202220000000017/05/2022
110500111048 Bagi - W/O: ಆನಂದ 6-275 ಕರಿಯ ಮೂಲೆ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111076 SAVITHRI - W/O: ಸುಬ್ಬ ಪಾಟಾಳಿ 64 ಕಾಂತಮಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500111126 Sumithra - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 4-189 ಎ1 ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111146 Saritha B - W/O ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಿ 6-121 ಬಸವನಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500111149 P Vijayalakshmi - W/O ತನಿಯಪ್ಪ ರೈ ಕೆ ಎನ್ 4-197 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022---250000000-
110500111158 Indiravathi - W/O: ಶಿವರಾಮ 4-188 ಪೊಡುಂಬ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111160 Rekha - D/O: ಚೆನಿಯ 4-508 ಕರಿಯಮೂಲೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202220000000012/05/2022
110500111171 Priya - W/O: ವಿಜಯ್ 6-288ಅನಂತೇಶ್ವರಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500111174 Kusuma - W/O ಕೊರಗಪ್ಪ 6-273/1 ಕರಿಯಮೂಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****701316/05/2022FPS****701316/05/202210000000016/05/2022
110500111176 Kali - D/O: ಕರಿಯ ಬಾಡೇಲು - ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500111181 Bhavani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನಿಯ 6-283 ಕರಿಯಮೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111183 Honnamma - D/O: ಐತಪ್ಪ 6-272 ಕರಿಯ ಮೂಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500111186 Savitha.D - ಸೀತಾರಾಮ 6-107/1 ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111188 Aniyaru - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202215000000019/05/2022
110500111218 Maire - W/O: ಸೋಮ 6-295 ಕರಿಯಮುಲೆ ಸುಳPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111231 LakshmiVB - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ.ದಿವಾಕರ #4-50/ಏPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111293 Shilavathi - W/O: ಚಂದ್ರೋಜಿರಾವ್ 6-271 ಕರಿಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111366 UMAVATHI D R - W/O: ಚೆಂದ್ರಶೇಕರ್ ಸಿ 91 ದೊಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111367 Devaki - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ # 6-305/1 ಪಲ್ಲತPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111533 NAGAVENI T - W/O ಜಗದೀಶ ಡಿ 6-25 ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500111673 Rashmi Haniadka - W/O ಭವಾನಿಶಂಕರ ಹನಿಯಡ್ಕ ರಾಘವ #5NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111680 Priya T S - W/O: ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಎಚ್ 5-212 ಮುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111748 NEELAMMA - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಡಿ 6-88 PHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500111762 B Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ #4-501 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500111813 HONAMMA - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111872 JAYANTHI D - C/O ಸುರೇಶ ನಾಯ್ಕ #6-69/1 ದೊಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111874 Beebijhon - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ರಜಾಕ್ 4-519/1PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500111894 Bhanumathi Y. N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶೋಧರ ಎನ್‌ ನಾರಾಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111904 GUNAVATHI - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ 5-204 ಅಟ್ಲೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111932 SHOBHA - W/O: ಮೋಹನ - ಅಟ್ಲೂರು ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111960 LAXMI M - W/O: ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ 39 ಕೊಂಬರಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500111962 Geetha S K - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 78 ಕಾಂತಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111994 Mamatha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112066 FATHIMA - W/O: ಇಸಬು ಬಾಡೇಲು - ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110500112091 PAVITHRA P V - W/O: ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ ಪಿ 31 ಪುತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112137 Ammuni - W/O ಶಂಕರ ಪಾಟಾಳಿ ಕೊಂಬರಡ್ಕ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500112217 Ganga - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ 5-55 ಮುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112218 Sugandhi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ 5-55 ಮುಳ್ಯ ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112236 SHAKUNTHALA - W/O: ವಾಮನ ಏ ಪಿ 5-209 ಅಟ್ಲೂರುPHH(NK) / NCS------550000000-
110500112293 Sowmya - W/O: ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಯಾಕಜೆ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112322 Sumathi A P - W/O: ಲೇಟ್ ಗಂಗಾಧರ ಕಣಕ್ಕೂರು 100NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112362 Lalitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಲಿಂಗ #4-190 ದೊPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202240000000020/05/2022
110500112370 Mayilu - W/O: ಬೋಜ 143 ಮೇನಾಲ ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112545 Ramakka - W/O: ಶಂಭು ನಾಯ್ಕ #6-76 ದೊಡ್ಡೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112597 REVATHI P - W/O: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 6-93 ದೊಡ್ಡೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112599 Praveena S K - W/O: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 5-173/1 ಮುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112605 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್ ತುದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112643 Latha C K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ #6-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112842 Sudha M R - W/O: ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಎಮ್‌ 5-20 ಮೂಡೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112881 Sheshamma P - D/O: ದೇವಯ ಪುತೀಲ 36 ಕೊಂಬರಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202210000000020/05/2022
110500112885 RUKMINI - W/O: ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ 5 - 110 ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500112977 Shyamala D - W/O ರಾಜೇಶ್ ಕೆ 6-122 ಬಸವನಪಾದೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113013 Divyashree B - ಪ್ರವೀಣ ಎಮ್‌ ಮುಂಡೋಳಿಮೂಲೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113086 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ #4-144/2 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202210000000012/05/2022
110500113089 Girija.M - W/O ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 6-83 ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500113150 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 5-178 ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500114567 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಂ.ಜೆ. - ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೊಂ ಆನಂದ ಗೌPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022---100000000-
110500117574 KAMALAKSHI M - ಮುಳ್ಯ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500123089 JAYANTHI - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೊಲ್ಲ 5-187 ಮುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500127810 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ - ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತುಕ್ಕೋಜಿ ರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128223 ಎ ಗೋಪಾಲ - S/o ಐತ್ತ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ ಮನೆ ಉಬರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131209 Kusuma - ಕುಸುಮ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದೊಡೈರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131210 PARVATHI - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 6-66 ದೊಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131211 ಸದಾಶಿವ ನಾಯ್ಕ - ಸದಾಶಿವ ನಾಯ್ಕಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ದPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131212 Lilavahi - ನೀಲಾವತಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಸವPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131213 ಸುಂದರಿ ಹೆಂಗ್ಸು - ಸುಂದರಿ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಂಬರAAY(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202235000000019/05/2022
110500131214 SHOBHA - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ನಾಯಕ್ 79 ಕಾಂತಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/20225000000019/05/2022
110500131215 Nalini - D/O: ಶಂಕರ 6-274 ಕರಿಯ ಮೂಲೆ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131216 ಗಿರಿಜ - ಗಿರಿಜ ಕೋಂ ದಿ ರಾಮ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131217 taravathi - ತಾರಾವತಿ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಮೇನಾಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110500131218 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಬಾಡೇಲುPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131219 ಗಿರಿಜ - ಗಿರಿಜ ಕೋಂ ದಿ/ಮಾಧವ ಮುಳ್ಯ ಹೊಸಗದ್PHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202215000000012/05/2022
110500131220 KUSUMA - W/O: ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ 6-108(1) ದPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131221 RAMAKKA M - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪಗೌಡ 5-17 ಉದ್ದಂತ್PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202210000000019/05/2022
110500131222 Bhageerathi M - W/O: ಗಂಗಾಧರ 5-46 ಮೂಲ್ಯಮಠ ಸುAAY(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202235000000019/05/2022
110500131223 seetha - ಸೀತಾ ಬಿನ್ ಕಣ್ಣ ಪಾಟಾಳಿ ತೋರಣಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110500131403 Yashoda S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ 6-32 ದPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131404 ಉದಯ ಕುಮಾರ್ - ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ದPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131435 KAMALA - ಕಮಲ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದೊಡ್ಡೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131436 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಮುಳ್ಯ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131558 Janaki K - ಜಾನಕಿ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮುಳ್ಯಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131814 Usha - D/O: ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 6-16 ದೊಡ್ಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110500131815 ಬಾಗೀರಥಿ - ದೊಡ್ಡೆರಿ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110500131816 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಹುಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202210000000019/05/2022
110500131817 JAYA - W/O: ನಾರಾಯಣ ನಯ್ಕ 6-27 ದೊಡ್ಡೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131818 ಬಾಲಕ್ರಷ್ನ ನಾಯ್ಕ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131819 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ # 4-PHH(NK) / NCS------150000000-
110500131820 ಕಮಲ - ಕಮಲ ಕೋಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ದೊಡ್ಡೇPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131821 Yashodha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ # 6-PHH(NK) / NCS------300000000-
110500131822 Prema - W/O: ಜಯರಾಮ ದೊಡ್ದೇರೆ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500131823 ಅನಿಯಾರು - ಅನಿಯಾರು ಕೋಂ ಬೊಗ್ರ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131824 ನಿಟ್ಟೋಣಿ - ನಿಟ್ಟೋಣಿ ಬಿನ್ ಕರ್ತೆ ದೊಡ್ಡೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202215000000019/05/2022
110500131825 VISHALAKSHI - ದೊಡ್ಡೆರಿ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131826 ಮುನ್ನಿ - ಮುನ್ನಿ ಕೋಂ ಗುರುವರ ದೊಡ್ಕೇರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500131827 ಗಿರಿಜ - ಗಿರಿಜಾ ಕೋಂ ರಾಮಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022---200000000-
110500131828 LALITHA - ಲಲಿತ ಕೊಂ ಚನಿಯ ದೊಡ್ಡೆರಿ ಮನೆ ಅಜ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500131829 ಕುಂಞಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಕುಂಞಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500131830 LALITHA - W/O: ಕುಂಡ 6-48 ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500131831 ಸುಂದರ - ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131832 ಲಲಿತ - ಲಲಿತ ಕೋಂ ಬಿಜಿಲ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನೆ ಅಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131833 janaki - ಸೋಮನಾಥ ಬಿನ್ ಹುಕ್ರ ದೊಡ್ಡೆರಿ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500131834 SARASWATHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ್ 6-63 ದೊಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131835 ಗೌರಿ - ಗೌರಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಕೋಂ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131836 CHANDRAVATHI - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 6-71 ದೊಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500131837 ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್ - ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131838 ಕೂಸ ಮುಗೇರ - ಕೂಸ ಮೂಗೇರ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಮುಗೇರ ದPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131839 ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ ದೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131840 ಕೆಂಚ - ಕೆಂಚ ಬಿನ್ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131841 Devaki - W/O: ಈಶ್ವರ ನಾಯಕ ದೊಡ್ಡೇರಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500131842 RATHNAVATHI - W/O: ನಾರಾಯಣ್ 6-94 ದೊಡೇರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131843 VASANTHI - W/O: ಸಂಜೀವ 6-125 ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131844 JAYANTHI D - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಡಿ 6-97 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500131845 Leela D S - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 6-116 ಕೋಣ PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202220000000020/05/2022
110500131846 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ - ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ದಿ|ಸುಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131847 PREMA - ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131848 ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ - ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಕೊರಗ ನಾಯ್ಕ ದೊPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131849 ಕುಂಞತ್ತಿ - ದೊಡ್ಡೆರಿ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131850 Asha - W/O: ರಾಜೀವ 6-110 ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131851 ಡಿ.ಎಮ್.ಮೋಹನ - ಡಿ ಎಮ್ ಮೋಹನ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ದೊಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131852 ಸುಂದರ - ಸುಂದರ ಬಿನ್. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ದPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131853 YAMUNA - ಯಮುನ ಕೊಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬಟ್ರಮಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500131854 SAVITRI - W/O: ಸುಂದರ 6 /4 ಅಟ್ಲೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500131855 ಪದ್ಮನಾಭ - ದೊಡ್ಡೆರಿ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131857 ಚೋಂಕ್ರ - ಪುತ್ತಿಲ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131858 ಯಂ.ಸುಜಾತ - ಸುಜಾತಾ ಕೋಂ ಬಾಬು ಗೌಡ ಮುಳ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500131859 LALITHA - W/O: ಕು0ಞಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ 6-118 ದೊಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131860 GEETHA - ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202215000000019/05/2022
110500131861 Janaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಮೋದರ 4-295 ಕೊಂಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110500131862 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೈರ - ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಾಂತಮಂಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500131863 ಶೀಲಾವತಿ - ಶೀಲಾವತಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಂಬರಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131864 ಪರಮೇಶ್ವರಿ - ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಿನ್ ಅಂಬಾಡಿ ಪಾಟಾಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500131865 ವಾಸು ದೇವ ನಾಯ್ಕ - ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202215000000012/05/2022
110500131866 MINUKU - W/O: ಮೊಡಂಕಿಲ 25 ಕಾಂತಮಂಗಲ ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131867 KUSUMA K - W/O: ರಾಮ ಕೆ 68 ಗಂದದ ಗಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500131868 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ - ಕಮಲ ಕೋಂ ಮೊಡೆಂಕಿಲ ಹನಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131869 ದೇವಪ್ಪ - ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪು ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500131871 ಮಿನ್ಕೊ - ಮಿನ್ಕೊ ಕೊಂ ಬೆಳ್ತ ಅಟ್ಲೂರು ಮನೆ ಆAAY(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202235000000020/05/2022
110500131872 ಗಂಗಾಧರ - ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಬೂಡುಮಕ್ಕಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131873 GIRIJA - W/O: ಸುಂದರ 6-74 ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202210000000020/05/2022
110500131874 PADMAVATHI B - ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202220000000020/05/2022
110500131875 babu - ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂತಾ ಮಂಗಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500131876 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಟ್ರಮPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202215000000014/05/2022
110500131877 SUNNDARI K - W/O: ಸುಂದರ 66 ಗಂದದ ಗಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110500131878 KAMALAKSHI - C/O ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ 6-121-1 ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202210000000020/05/2022
110500131879 sri devi - ಚಿರ್ದೆ ಯಾನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೋಂ ದಾಮೋPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202215000000014/05/2022
110500131880 ಚಂದ ಪಾಟಾಳಿ - ಚಂದ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ ಕಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131881 Savitri Yane Honnamma - W/O: ರಾಮಕೃಷ್ಣ 63 ಕಾಂತಮಂಗಲ ಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110500131882 KAMALAKSHI B - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ 28 ಬಟ್ರಮಕ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131883 PUSHWAVATHI - ಬಸವನ ಪಾದೆ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131884 Sundari - W/O: ಕುಂಞ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಅತ್ಯಡ್ಕ ಹೌAAY(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202235000000014/05/2022
110500131885 ಶೀಲಾವತಿ - ಶೀಲಾವತಿ ಕೋಂ ರವಿ ಕೊಂಬರಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131886 Suma - W/O: ಕಶಾಲ 5-143 ಮುಳ್ಯ ಕಜೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500131887 ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ಗೌಡ ಅತ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500131888 ನಾಗಮ್ಮ - ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೊರಗ ಮುಳ್ಯ ಹೊಸ ಗದ್ದPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131889 Sunanda - W/O: ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ 197-1 ಕಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131890 ಜೋಗಿ - ಜೋಗಿ ಬಿನ್ ಬೊಗ್ರ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****778112/05/2022FPS****778112/05/202210000000012/05/2022
110500131891 ಪೂವರ - ಪೂವರ ಕೋಂ ಐತ್ತಪ್ಪ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202215000000020/05/2022
110500131892 ಚೋಮ - ಪಲ್ಲತಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131893 ಬಾಬು - ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131894 ಕುಂಞ - ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಹುಕ್ರ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131895 ಬಾಬು ಮುಗೇರ - ಬಾಬು ಮೊಗೇರ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಮೇರಾ ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131896 ಕುಕ್ಕ - ಕುಕ್ಕ ಕೊಂ ಬೊಗ್ರ ಕರಿಯ ಮುಲೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500131897 deyya - ದೆಯ್ಯು ಕೋಂ ಚನಿಯ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಅಜ್ಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202215000000019/05/2022
110500131898 ಬೆಬಿ - ಬೇಬಿ ಬಿನ್ ಪೊಡಿಯ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500131899 ಗಿರಿಜ - ಕಬ್ಬು ಬಿನ್ ಕುಂಜೀರ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500131900 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ ನಾಯ್ಕ.ಕೆ #4-2PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202210000000020/05/2022
110500131901 ಅಕ್ಕು - ಕರಿಯ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುAAY(NK) / NCS------350000000-
110500131902 Lalitha - W/O: ಕುಂಜಿರ 212 ಮೇನಾಲ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202230000000019/05/2022
110500131903 ಅಂದ್ರ - ಅಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬೊಗ್ರ ಕರಿಯಮೂಲೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****701318/05/2022FPS****701318/05/202225000000018/05/2022
110500131904 ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ - ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪುತ್ತು ನಾಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/20225000000020/05/2022
110500131905 GEETHA - ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500131906 ಗಿರಿಜ - ಗಿರಿಜಾ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131907 LAKSHMI D S - W/O: ಸುಂದರ ಡಿ 6-19(1) ದೊಡ್ಡೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131908 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಗೌಢ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202220000000014/05/2022
110500131909 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೆನಾಲ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131910 ರಾದಾಕ್ರಷ್ಣ - ರಾದಾಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಬೆಲ್ಚಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131911 ಅನಿಯಾರು - ಮುಳ್ಯ ಕಜೆ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500131912 ಮಲ್ಲ - ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ ಮುಳ್ಯಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131913 ಪಕೀರ - ಕರಿಯ ಮುಲೆ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/20225000000020/05/2022
110500131914 SUBHASHINI - W/O: ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ 195-1 ಕಲ್ಲಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131915 ಪುಷ್ಪವತಿ - ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202215000000014/05/2022
110500131916 Devaki - W/O: ಕೊರಗ 6-295 ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500131917 ನಂಜ - ಕರಿಯ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131918 ಜತ್ತಪ್ಪ - ಜತ್ತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಮುಳ್ಯ ಬದಿಕಾನPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500131919 ದಾದು - ದಾದು ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಬಾಡೇಲು ಮನೆ ಅಜ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500131921 ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ - ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131922 M Rathvathi - ರತ್ನಾವತಿ ಕೊಂ ಚುಕ್ರ ಬೈರ ಮುಂಡೋಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202235000000020/05/2022
110500131923 M Neelamma - W/O: ಕುಂಞ ಬೈರ 4-106 ಮುಂಡೊಳಿಮೂPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131924 M Kamalakshi - W/O: ಚನಿಯ ಬೈರ 4-108 - ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500131925 ಸುಶೀಲ - ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ಕುಂಞಿಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500131926 Hemalatha - W/O: ಲೋಕನಾಥ್ 4-74 ಪಲ್ಲ ತಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****701316/05/2022FPS****701316/05/202220000000016/05/2022
110500131927 JAYANTHI - W/O: ಶ್ರೀಧರ 4-183 ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022---200000000-
110500131928 rathnavathi - ರತ್ನಾವತಿ ಕೊಂ ಕರಿಯ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲಗುAAY(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202235000000019/05/2022
110500131929 Kamalakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕ 4-118 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500131930 ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ - ಪರಮಢಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ಕಿಂಞಣ್ಣ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202215000000019/05/2022
110500131931 ಬೇಬಿ - ಬೇಬಿ ಕೋಂ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131932 Leelavathi - W/O: ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 4-189 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131933 ಆಕ್ಕೂ - ಅಕ್ಕು ಕೋಂ ಬಾಬು ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500131934 ಸುಶೀಲ - ಸುಶೀಲ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131935 purushamma - ಪುರುಷಮ್ಮ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110500131936 rajeevi - ಕೃಷ್ಣ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಬಿನ್ ಕಣ್ಣ ಬೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500131937 JANAKI - W/O: ತಿಮ್ಮಣ್ಣ 6-106 ದೊಡ್ದೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202235000000014/05/2022
110500131938 LEELAVATHI - W/O: ಮಯಿಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ತುದಿಯಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500131939 ಹರೀಶ ಚಂದ್ರ - ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಆಚಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202210000000020/05/2022
110500131940 Jayanthi M - W/O: ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರಿ 5-14 ಉದ್ದಾAAY(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202235000000014/05/2022
110500131942 Devaki M - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 5-16 ಉದ್ದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131943 NIVEDITHA A - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾರಾಯಣ ಎಮ್ 4-99 ಮುಂPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202220000000020/05/2022
110500131944 VEDAVATHI - ಮುಳ್ಯ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500131945 M Prema - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ 5-23 ಉದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500131946 Sundari - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 5-34 ಮುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131947 Gopi M - W/O: ಕೇಪು 4-103 ಮೂಲ್ಯ ಹೊಸಗದ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500131948 Angara M - S/O: ತಿಮ್ಮ 5-39 ಮೂಲ್ಯ ಹೊಸಗದ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500131949 Shobha M - W/O: ಕೃಷ್ಣ 5-43 ಮೂಲ್ಯಮಠ ಸುಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131950 ಮಾಧವ - ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಚೋಮ ಮೇರ ಮುಳ್ಯಮಠ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131951 ಯಮುನ - ಎಂ ಮೋಹನ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಮುಗೇರ ಮುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202220000000020/05/2022
110500131952 ಕೊರಗ - ಕೊರಗ ಬಿನ್ ಅಂಗು ಮುಳ್ಯ ಹೊಸಗದ್ದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500131953 Bhageerathi G M - W/O: ಗಣೇಶ 5-51 ಮೂಲ್ಯ ಹೊಸಗದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202220000000012/05/2022
110500131954 ಮಣಿ - ಮಾಣಿ ಬಿನ್ ಅಂಗು ಹೊಸಗದ್ದೆ ಮನೆ ಅಜPHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202215000000012/05/2022
110500131955 Prema M - W/O: ಬಾಲಚಂದ್ರ 5-53 ಮುಳ್ಯ ಹೊಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131956 Bhavani M - W/O: ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ 5-54 ಮುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202230000000014/05/2022
110500131957 Geetha K B - W/O: ಆನಂದ ಎಮ್ 5-58 ಮುಳ್ಯ ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131958 Shashikala Yane Girija - W/O ಜಯರಾಮ ನಾಯ್ಕ 4-218 ಮುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/20225000000019/05/2022
110500131959 Bharati M - W/O: ಶ್ರೀಧರ 5-62 ಮುಳ್ಯ ಹೊಸಗದPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131960 ಸಂಜೀವ ಮೇರ - ಮುಳ್ಯ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500131961 ಎಮ್.ಸುಂದರ - ಎಂ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಮುಳ್ಯ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131962 ಮೋಹನ - ಮೋಹನ ಬಿನ್ ಚೋಮ ಮುಳ್ಯಮಠ ಮನೆ ಅಜ್ಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131963 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಮುಳ್ಯ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500131964 VANITHA - W/O: ವಾಸು 5 - 86 ಮುಳ್ಯ ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110500131966 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಮುಳ್ಯ ಮನೆ ಅಜಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202215000000014/05/2022
110500131967 KUSUMAVATHI - S/O: ಕೇಪಣ್ಣ 5 - 94 ಮುಳ್ಯ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202210000000020/05/2022
110500131968 ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಢ ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500131969 ದೇವಕಿ - ದೇವಕಿ ಕೊಂ ಮಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ ಮುಳ್ಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131970 ಬಾಲ ಕ್ರಷ್ಣ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗವಡ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131971 ಬಾಲ ಚಂದ್ರ - ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202225000000020/05/2022
110500131972 MOHINI M - W/O: ನಾರಾಯಣ್ಣ 5 - 114 ಮುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500131973 KAMALA - ಕಮಲ ಕೋಂ ಕುಂಞ ಮುಳ್ಯ ಮನೆ ಅಜ್ಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131974 ಸದಾಶಿವ - ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಮುಳ್ಯ ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****701312/05/2022FPS****701312/05/202215000000012/05/2022
110500131975 GIRIJA - W/O: ಈಶ್ವರ ಗೌಡ 5 - 120 ಮುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500131976 ಸುಶೀಲ - ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131977 Bhavani - W/O: ಶೇಷಾಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 5-12 ಮುಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110500131978 ಮೋನಪ್ಪ - ಮುಳ್ಯ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500131979 Minakshi - W/O: ಚನಿಯಪ್ಪ 5-131 ಮುಲ್ಯಾಕಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500131980 Sarasvati - W/O: ಐತಪ್ಪ 5-132 ಮುಲ್ಯಾಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500131981 CHANDRAVATI - W/O: ನಾರಾಯಣ 5-134 ಮುಳ್ಯಕಜೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500131982 ಸುಂದರಿ - ಸುಂದರಿ ಕೋಂ ಕೊರಗ ಮುಳ್ಯ ಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131983 ಕೆ ತಂಗುಣಿ - ಕೆ ತಂಗುಣಿ ಕೋಂ ಕುಕ್ಕ ಮುಳ್ಯ ಕಜPHH(NK) / NCS------400000000-
110500131984 ಸುಂದರ - ಸುಂದರ ಬಿನ್ ನಕ್ಕುರ ಮುಳ್ಯ ಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500131985 Akku - W/O: ಉಕುರಾ 5-139 ಮುಲ್ಯಾಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202210000000020/05/2022
110500131986 Padmavathi - W/O: ರಾಮ 5-170 ಮುಲ್ಯಾಕಜೆ ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131987 ಹುಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಹುಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131988 ಲಲಿತ ಸೇರಿಗಾರ - ಲಲಿತ ಸೇರೆಗಾರ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131989 SHOBHA M - W/O: ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್ 5 - 169 PHH(NK) / NCS------100000000-
110500131990 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ್ - ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲ ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202220000000020/05/2022
110500131991 ಪ್ರೇಮ - ಪ್ರೇಮಾ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮುಳ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500131992 Girija - W/O: ಭಟ್ಯ ಮುಗೇರಾ 196-1 ಕಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131993 ಲಲಿತ - ಅಜ್ಜಾವರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131994 LAKSHMI RAI - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಂ ಕುಂಞಣ್ಣ ರೈ ಮುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131995 ಸಣ್ಣ ರಾಮ - ಸಣ್ಣರಾಮ ಬಿನ್ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಅಜ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500131996 CHITTE - W/O: ಬೊಗ್ರ 5-192 ಮುಳ್ಯ ಅಟ್ಲೂPHH(NK) / NCS------300000000-
110500131997 ಎಂ ಬಿಜಿಲ - ಎಂ ಬಿಜಿಲ ಬಿನ್ ಜೋಗಿ ಮುಳ್ಯ ಅಟ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****701320/05/2022FPS****701320/05/202250000000020/05/2022
110500131998 ನೀಲಮ್ಮ - ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202220000000019/05/2022
110500131999 ಹುಕ್ರ - ಹುಕ್ರ ಬಿನ್ ಪುತ್ರ ಮುಳ್ಯ ಅಟ್ಲೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500132000 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಬಿ 5-196 ಮುಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500132001 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಚಾರಿ - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಚಾರಿ ಮೋನಪ್ಪ ಆಚಾರಿ ಅಟAAY(NK) / NCSBiometric****701318/05/2022FPS****701318/05/202235000000018/05/2022
110500132002 ರಾಧಾ ಕ್ರಷ್ಣ ಅಚಾರಿ - ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110500132003 RAMAKKA - W/O: ಶೇಷಾಪ್ಪ ಆಚಾರಿ 5-203 ಅಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500132004 SUNDARI - ಸುಂದರಿ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಆಚಾರಿ ಅಜ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****701314/05/2022FPS****701314/05/202225000000014/05/2022
110500132005 Sanjeevi Rai - W/O: ಸೋಮನಾಥ ರೈ ಐವೀ-207 ಮೇನಾಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110500132006 PUSHPAVATHI - ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಕೋಂ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಅಟ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500132007 Usha Kumari - W/O: ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ 5-210 ಅಟ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500132008 `ಮಹದ್ ಕುಂಞ - ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ ಬಿನ್ ಅಂದ ಬ್ಯಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202235000000019/05/2022
110500132009 Vinatha G - C/O ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ 264 ಬೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****701319/05/2022FPS****701319/05/202225000000019/05/2022
110500132010 Roopashree - C/O ಅಶೋಕ್ ಜಿ #5-224 ತೋರಣಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500132011 ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ - ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCS----