REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107366 Jalajakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107472 YASHODHA R - W/O: ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 5/20/4 ನಾಗಪಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107787 SHIVABHAGYA M - W/O: ಎಮ್ ಕೆ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 5/20PHH(NK) / NCSBiometric****317312/05/2022FPS****317312/05/202210000000012/05/2022
110500108307 Padmalatha - C/O ಗುರುರಾಜ್ #3-186/1 ಕೊಡಿಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108827 SELLAMMA M - W/O: ಮೋಹನ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಿತ್ತಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108839 Saraswathi R - W/O: ರಾಸಯ್ಯ 5-18(1) ನಾಗಪಟ್ಟಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108842 KAMALESHVARI A - W/O: ಅಸೈತಂಬಿ 5-52 ನಾಗಪಟ್ಟಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108847 K.Revathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ #3-23PHH(NK) / NCSBiometric****317312/05/2022FPS****317312/05/202215000000012/05/2022
110500110594 Thavamani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಶ ಎಸ್ 5-236/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110757 Shashikala S - W/O ಸೆಲ್ಲದೊರೆ ಎಮ್‌ 5-27(4) ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111107 P Jayalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಪೆರಿಯಣ್ಣನ್ 27/PHH(NK) / NCSBiometric****317317/05/2022FPS****317317/05/202230000000017/05/2022
110500112571 Kusuma B - C/O ಧರ್ಮಪಾಲ ಬಿ ಬಟ್ರಮಕ್ಕಿ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500112586 DEVAKI K - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ 5-26(2) PHH(NK) / NCS------50000000-
110500112706 Supriya M - ರಮೇಶ ಡಿ ಜಿ 6-87/1 ಪಾರಿಜಾತ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****317316/05/2022FPS****317316/05/202215000000016/05/2022
110500131515 Jayashree B - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿವಾರಕಾನ ಹೌಸ್ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110500131548 Chithra K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಧೇಶ್ ಕೆ 4-50/2 ಮೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110500132697 Yashodha K - C/O ಮೋಹನ ಗೌಡ 6-129/1 ಬಸವನಪಾದೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500132741 ಹಿಮಾಕರ - ಬಿನ್.ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಪರಿವಾರಕಾನ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500132742 Jnanamani A - ಕೋಂ.ಅಂತೋಣಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****317311/05/2022FPS****317311/05/202230000000011/05/2022
110500132743 Nirmala S - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಂದ್ರ ಎ 5-46 ನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****317318/05/2022FPS****317318/05/202215000000018/05/2022
110500132744 LALITHA D - W/O: ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ 5-64 ನಾಗಪಟPHH(NK) / NCS------50000000-
110500132745 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ.ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500132747 ರಾಣಿ - ಕೋಂ.ತಂಬಿರಾಜ್, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110500132947 Piyaad Krastha - W/O: ಅಂತೋಣಿ ಡಿಸೋಜ 6-255 ಕೊಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110500133030 selvi - ಕೋಂ.ದಿ|ಸೆಲ್ವಿರಾಜ್ ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500133451 KAVITHAK - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾವ್ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133471 Maria Gretta Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಬ್ರೋಜ್ ಪಿಂಟೊ 6/11NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133545 ಪಿ.ಎಮ್.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - ಬಿನ್.ಮಹಮ್ಮದ್, ಪರಿವಾರಕಾನ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133546 Shakuntala S N - W/O: ಎಸ್ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ 4-61 ಪರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133548 ಧರ್ಮಾವತಿ - ಕೋಂ.ದಿ|ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ., ಸೌಮ್ಯ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133549 ರಾಮ ಸುಂದರಂ - ಬಿನ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133551 ಮಗೇಶ್ವರನ್ - ಬಿನ್.ಪಳನಿಯಾಂಡಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133552 elijabeth - ಬಿನ್.ಸಿಂಗರಾಯ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133556 Margaret. S. - ಬಿನ್.ವೇದಮುತ್ತು ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133557 ಗಣೇಶ್ - ಬಿನ್.ಕಂದಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCSBiometric****317319/05/2022FPS****317319/05/202210000000019/05/2022
110500133559 Leelavathi G - ಕೋಂ.ಬಾಬು ಗೌಡ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133833 k.karuppayya - ಬಿನ್.ಗಣಪತಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500133835 Meenakshi C - W/O: ಎಸ್ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ನಾಗNPHH(NK) / NCSBiometric****317317/05/2022FPS****317317/05/202210000000017/05/2022
110500133836 ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ - ಬಿನ್.ರಾಮರ್, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133837 Rathnavathi A - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ 5-6 ನಾಗಪಟ್ಟಣ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133840 ಜಯಲಕ್ಮಿ - ಕೋಂ.ದಿ|ರಾಜ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133842 ANNA LAKSHMI K - W/O: ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ 5-18(2) ನಾಗNPHH(NK) / NCSBiometric****317316/05/2022FPS****317316/05/202210000000016/05/2022
110500133843 ಮುರುಗಾಯಿ - ಕೋಂ.ವಡಿವೇಲು, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133845 ಎ .ಗಾಂಧಿರಾಜ್ - ಬಿನ್.ಆರ್ಮುಗಂ ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ ಆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133846 ಸೆಸಯ್ಯ - ಬಿನ್.ಸೆಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133847 SEETHEYAMMA - ಬಿನ್.ದಿ|ನಮಶಿವಾಯ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133848 ಎಸ್.ಆರ್.ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ - ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133849 ವಿ ನಟರಾಜ - ಬಿನ್.ವೇಲು, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133851 ನಟರಾಜ - ಬಿನ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133852 ಕಾರ್ತಿಕಾ ಬಾಲ - ಬಿನ್.ಮಾಣಿಕ್ಯಂ,ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ,ಆಲೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133854 Thaivane - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಸೈತಂಬಿ 5-24/2 ನಾNPHH(NK) / NCSBiometric****317318/05/2022FPS****317318/05/202210000000018/05/2022
110500133857 ಇಂದಿರಾದೇವಿ - ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ & ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133859 ಧನಭಾಗ್ಯಂ - ಕೋಂ.ವೀರಮುತ್ತು, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133860 ರಾಜಕುಮಾರ - ಬಿನ್.ದಿ|ವೇಲುಸ್ವಾಮಿ,ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133861 ಪದ್ಮರಾಣಿ - ಬಿನ್.ಸುಲೈ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133862 ರಾಮಕುಮಾರ್ - ಬಿನ್.ಮಹಾಲಿಂಗಮ್, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133863 Mutthayya - ಬಿನ್.ರಾಮರ್, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133865 ಸರಸ್ವತಿ - ಬಿನ್.ಸೆಲ್ವ ಸುಂದರಂ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133867 ಕೆ.ಶೇಖರ - ಬಿನ್.ಕರ್ಪಯ್ಯ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133868 RAJALAXMI - ಬಿನ್.ಮಾಣಿಕ್ಯಂ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133869 Manimeghalai T - W/O ಕೆ ತಂಗವೇಲು 5-17/1 ನಾಗಪಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133870 SARALADEVI M - W/O: ಮಾಣಿಕ್ಯ ರಾಜ 5-60/4 ನಾಗಪNPHH(NK) / NCSBiometric****597417/05/2022FPS****597417/05/202210000000017/05/2022
110500133872 Shivanamma R - W/O: ಪಿ ಟಿ ರಾಮರ್ 5-80/1 ಮಿತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133873 PARAMESHWARI - ಬಿನ್.ಮಮ್ಮುಡಿಯನ್, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133874 ಜೇಸುದಾಸ್‌ - ಬಿನ್.ಅಂತೋಣಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133876 ಮಾರಿಯಾಯಿ - ಕೋಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133877 Rakammal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂದಯ್ಯ ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133878 ಕೆ.ಎ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ - ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500133879 ಕನಕ ಸಿಂಗಂ - ಬಿನ್.ಕರ್ಪಯ್ಯ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133992 ಆರ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ - ಬಿನ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134004 MALAR A - W/O: ಎಮ್ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ - ನಾಗಪಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135604 G Nirmala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ 5-18PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137071 Seetha Devi K - W/O: ಕಾತ ಮುತ್ತು 5-26/2 ನಾಗಪಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137118 Madivanan - ಬಿನ್.ವೇಲುಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****317317/05/2022FPS****317317/05/202220000000017/05/2022
110500137136 Anitha S - W/O: ಸುರೇಶ್ 5-55 ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಸPHH(NK) / NCS------350000000-
110500137225 M.Vijayakumar. - ಬಿನ್.ಮಹಾಲಿಂಗಂ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137243 Gopala - ಬಿನ್.ಸೆಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆPHH(NK) / NCSBiometric****317316/05/2022FPS****317316/05/202210000000016/05/2022
110500137302 ಪ್ರಭಾಕರ - ಕೋಂ.ಕರ್ಪನ್ನಾ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲPHH(NK) / NCSBiometric****317318/05/2022FPS****317318/05/202235000000018/05/2022
110500137337 Kusumavathi. B. - ಕೋಂ.ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110500137487 Vanatthamma N - W/O ಎಸ್ ನಟರಾಜ್ ೫-೨೪೧-೨ ನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500137606 Gangadhara - ಬಿನ್.ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ, ಪರಿವಾರಕಾನ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500137667 Sheshappa - ಬಿನ್.ಚೋಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಪರಿವಾರಕಾನ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137669 ಕೆ.ಸೆಲ್ವಂ - ಬಿನ್.ಕೊಳಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137671 ಸೌಭಾಗ್ಯಂ - ಕೋಂ.ಎಂ.ಎನ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ನಾಗಪಟ್ಟಣPHH(NK) / NCS------250000000-
110500137866 Ramar - ಬಿನ್.ಗೋವಿಂದ, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಆಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****317313/05/2022FPS****317313/05/202210000000013/05/2022
110500138289 Susheela - ಕೋಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ 5-62 ನಾಗಪಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138830 Nagaveni - ವೆಂಕಟ್ರಮಣ. ಡಿ.ಎನ್. 4-518 ಪರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138878 ಸಾರ - ಕೋಂ.ಮಹಮ್ಮದ್ 5-9 ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಆಲPHH(NK) / NCSBiometric****317320/05/2022FPS****317320/05/202220000000020/05/2022
110500138879 AYISHA S - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ 5-9 ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****317313/05/2022FPS****317313/05/202225000000013/05/2022
110500139270 Vanathayi - ಕೋಂ.ರಾಜಶೇಖರ 5-21/1 ನಾಗಪಟ್ಟಣ PHH(NK) / NCSBiometric****317312/05/2022FPS****317312/05/202210000000012/05/2022
110500139542 Ushakumari U P - W/O ಎನ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ #4-531 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140143 M Chithra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರುಗೇಶನ್ ಎಸ್ 5-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140175 S Mala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ನಾಗಪಟNPHH(NK) / NCSBiometric****317312/05/2022FPS****317312/05/202210000000012/05/2022
110500140335 BABITHA D.J - C/O ಜಗನ್ಮೋಹನ ಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನ.07-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141694 LAXMI B - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ 5-73 ನಾಗಪಟ್ಟಣ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500141886 Yogishawari - W/O: ನಲ್ಲಯ್ಯ 5-23/4 ನಾಗಪಟ್ಟಣPHH(NK) / NCSBiometric****317311/05/2022FPS****317311/05/202220000000011/05/2022
110500141903 Lakshmi - ಪಿ ಸುಬ್ಬ ನಾಯ್ಕ 5-222/6 ಮುಲೈಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142043 Lakshmi - W/O: ಮೋಹನ್ ರಾಮ ಎಸ್ ಎನ್ 4-59 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142552 Hapsabi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಕೊಯ ತಂಙಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143705 MUNIYAMMA M - W/O: ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ 5-25/1 ನಾಗಪಟPHH(NK) / NCSBiometric****317320/05/2022FPS****317320/05/202220000000020/05/2022
Top