REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200143677 D Lakshmi - ಈಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ 5-146/1 ಕುಂಠಿಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202235000000018/05/2022
110500107348 B Sumangali - W/O: ಬಿ ಮೋಹನ ನಾಯಕ್ 5-119 ಜಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107474 Poornima Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಸಜೀವ ವಿ ವಿ 5-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107537 Shanthi M B - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಿ ಎಸ್ 5-74NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500107554 K Sameera - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಶೀರ್ ಬಾಸಿಲ್ ಮಂಝಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107591 Rahila C M - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಕೆ ಪಿ ವಿ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107837 SATYARAJ V - S/O: ವೇಲು ವಿ 167 ಸೋಣಂಗೇರಿ ಸಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107883 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ #2-227/1 ಪೈಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110500107891 Chirde - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬೊಳ್ಳಾಡಿ ಸುಡ್ಕಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202215000000019/05/2022
110500107924 Vinaya N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500107926 Nirmala H - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿದಾಸ್ #4-7-4 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202230000000019/05/2022
110500107939 M Rafeeda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಉನPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500107955 Piccheyamma - S/O: ನಲ್ಲುಸ್ವಾಮಿ 5 /174 ಸೋಣಂPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202225000000019/05/2022
110500107956 KUPPAYI - W/O: ಜಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 4-30 - ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202215000000019/05/2022
110500107957 R S Ambika - W/O: ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮರ್ ಕುಕ್ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202215000000018/05/2022
110500107965 Kalaichelvi - C/O ಶಿವಕುಮಾರನ್ ಎ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಹPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500107967 SUSHEELA - W/O: ಸಿನ್ನಪ್ಪನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500107968 LAXMI - W/O: ಸುಭ್ರಮಣ್ನ್ಯ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/20225000000011/05/2022
110500107970 NEBISA - W/O: ಖಾದಿರ್ 5-89 - ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107977 METRANI - W/O: ಚಂದ್ರನ್ 4 14(1) - ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500107985 KAMALESHVARI - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500107987 KANNAMMA - W/O: ಪಟ್ಟನ್ ಐವೀ -27 ಕುಕ್ಕಂದೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110500107991 Sharmila Devi - ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆ 5-174-ಎ ಸೋಣಂಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500108007 MANIKA PILLAI - S/O: ಅರುಣಾಚಲಂ ವಿ 162 ಸೋಣಂಗೇರPHH(NK) / NCS------50000000-
110500108025 Krishnamani - W/O ಪಿ ಕರುಪ್ಪಳವಿ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500108026 Palaniyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯಚಂದ್ರನ್ #5-142/PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500108028 Poorni S - W/O ಬಿ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ #4-10/2, ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108031 Latha R - W/O: ನಟರಾಜ್ ವಿ 175 ಸೋಣಂಗೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500108032 Meghana S - D/O: ಸೋಮ ಸುಂದರಂ ವಿ -174 ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108036 V R Chandra - W/O: ಕುಮಾರ ಪಿ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಸಿ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202215000000011/05/2022
110500108057 RAJALAXMI K - W/O: ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ವಿ 174 ಸೋಣPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108060 KUNJARAMM - W/O: ಸೀನ್ನಯ್ಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202225000000018/05/2022
110500108065 SATHYA - W/O: ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ವಿ 164 ಸೋಣಂಗೇPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500108079 Veda H Shetty - C/O ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #4-178/2 ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202220000000019/05/2022
110500108134 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ರಾವ್ #4-89 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108191 B H Ranjeni - C/O ಬಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ #5-109/1 ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108481 ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿ - W/O ಸಂಗಪಿಳ್ಳೈ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500108485 JAYALAXMI - W/O: ಜಿ ಎಮ್ ನಾಗಲಿ0ಗ0 ಸೋಣ0ಗೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500108489 Rukiya B - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ 4-PHH(NK) / NCS------250000000-
110500108539 Anthoniyamma - W/O: ಜಾನ್ ಪೌಲ್ ರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202210000000018/05/2022
110500108543 Malar Kudi R - W/O: ಜಾರ್ಜ್ 5-143-2 ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202225000000011/05/2022
110500108549 PATHNIYAMMA - W/O: ಮಾರಿಮುತ್ತು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108570 P M Khadeeja - W/O: ಇಸಾಕ್ ಕೆ ಪಿ ಪೈಚಾರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108579 JAYALAKSHMI - W/O: ನಡೇಶನ್ ಐವೀ-3(2) ಕುಕ್ಕಂದೂPHH(NK) / NCS------50000000-
110500108597 Rukmini S - W/O: ಎಸ್‌ ವೇಲು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500108613 Pushparani B - W/O: ಎಸ್ ಬಾಲು ಐವೀ-15(1) ಕುಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500108619 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - W/O: ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾಲPHH(NK) / NCS------350000000-
110500108628 KRISHNAMMA - W/O: ವೇಲು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202225000000019/05/2022
110500108651 Ramakka H - W/O ದೇರಣ್ಣ ಗೌಡ #4-54 ಹುಲಿಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500108660 Rahamath S - W/O ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಆರ್ತಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202225000000018/05/2022
110500108661 KADEEJAMMA - W/O: ಎ ಮಹಮ್ಮದ್ ವಿ -103 ಅರ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202225000000018/05/2022
110500108727 VELAIYAMMA - W/O: ಎಳೆಯಪೆರುಮಾಳ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202215000000018/05/2022
110500108824 Shashiprabha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ #4-66 ಗೋNPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202210000000012/05/2022
110500108831 ಸಗಾಯ ಮೇರಿ - W/O: ಅರುಳಪ್ಪನ್ ಟಿ 4-1 ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108834 MANORAMA - W/O: ಸಾಮುವೆಲ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108841 CHITRA - W/O: ಸಂಗ ಪಿಳೈ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108845 SAROJA - W/O: ಕೃಷ್ಣಧರ್ 4-34 - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202210000000012/05/2022
110500108849 PENNACHI - W/O: ಅಯ್ಯವು ವಿ 174 ಸೋಣಂಗೇರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108850 KIRISHANAMMA - W/O: ರಾಮೈಯ ವಿ 178 ಸೋಣಂಗೇರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108853 ನಂದನ ಎಮ್ - W/O: ಶಾಂತರಾಂ ಎಮ್ 63/1 ಹೊಸಗದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108975 Zeenath K - C/O ಕೆ ಎಂ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109067 SUNDARAMBAL - W/O: ವಿ ಸುಂದರರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202210000000018/05/2022
110500109070 Thanam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆರ್ಮುಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500109071 Ramai - W/O: ತಂಗರಾಜ ಪಿಳ್ಳೆ ವಿ /179 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109073 ಗಂಗಮ್ಮ - W/O ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎಂ #4-50-PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109124 Prabhavathi - ಗೋವಿಂದನ್ ಕೆ 2-241 ಕೋನಡ್ಕ ಪದವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109220 Shahnaz Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಪೈಚಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109266 ಕೆ ಆರ್ ಶ್ಯಾಮಲ - W/O: ರತ್ನಾಕರ ನಾಯಕ್ 5-99 ಜಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202225000000018/05/2022
110500109365 Vanitha N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕೇಶ ಎನ್ 5-72 ಅರPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202220000000019/05/2022
110500109446 Fathimathul Anisa Y M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಮುನೀರ್ #5-54 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109447 Balkish T H - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಬಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109449 Fathima M - W/O: ಲತೀಫ್ ಪಿ ಕೆ 2-358 ಪೈಚಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109473 ಪುಷ್ಪರಾಣಿ - D/O ಪಿಳ್ಳೆಯಾರ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202210000000018/05/2022
110500109488 Dainabi - W/O: ಕೆ ಎ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಚಾರು ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500109530 Prathima K - ಚಿದಾನಂದ ಎಂ 4-43 ಗೋಪಾಲಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202220000000012/05/2022
110500109812 M B Nalini - S/O ಎಚ್ ದೇರಣ್ಣ ಗೌಡ ಹುಲಿಮನೆ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500109889 LAXMI - W/O: ವೀರಮುತ್ತು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಸPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202225000000019/05/2022
110500109894 GULABI - C/O ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202225000000011/05/2022
110500109935 JAYALAKSHMI M D - W/O: ಲೇಟ್ ದಯಾನಂದ ಮೊಂಟಡ್ಕ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110026 Juhaidath Nasriya - W/O ಫೈಝಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಎಂ #5-83/2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110079 Mohini N - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ 4 ನೇ -104 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110092 ಬೇಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ - W/O: ಎಸ್ ಕೆ ಜನಾರ್ಧನ ಕುಂಟಿಕಾನ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110209 Rama Rai K - W/O: ಕರುಣಾಕರ ರೈ ಎಸ್ 5 -34 ಸೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110455 Asma K A - D/O: ಅಬ್ಬಾಸ್ 5-116/2 ಜಾಲ್ಸೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110616 VISHALAKSHI M J - W/O: ಜಗನಾಥ ಎಮ್ ಐವೀ -81ಮೊಂಟಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110617 Shyamala Mohan - ಮೋಹನ ಜಿ ಆರ್ 5-56,ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110750 Devaki B - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಒ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 5-80 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110754 ಜಯಂತಿ ಡಿ ಸೋಜಾ - W/O: ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ವಿ -91NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110890 Venkamma - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 4-99 - ಸುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111522 Jayalakshmi P Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ ರೈ ಎಸ್ ಎ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111661 A Jalajakshi - W/O ಯೋಗೀಶ ಎ 5-93\1 ಅರ್ಬಡಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500111715 PARIMALA - W/O: ಪಿ ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿ 164 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202215000000011/05/2022
110500111847 Umavasantha M - W/O: ವಸಂತ ರಾಮ್ ವಿ-63 ಹೊಸಗದ್ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111897 Shashikala M - W/O: ಆನಂತ ರಾಮ 5-63 ಹೊಸಗದ್ದೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112011 N R MEENAKSHI - W/O: ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ 5-93 - ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112213 PAKYAVATHI - W/O: ಗಣೇಶನ್ ವಿ 163 ಸೋಣಂಗೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202225000000011/05/2022
110500112485 Bhagyashree J - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಎನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112510 HEMAVATHI G - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಜಿ 4-68 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112568 MEENAKSHI - W/O: ಎಮ್ ರಾಘವ ಗೌಡ 4-74 - ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112725 MEENAKSHI K S - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಅಚಾರ್ಯ 4-51 - ಸPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500113063 Dayavathi S - W/O ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಏ 2-356 ಪೈಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500113212 CHOMARU - ಆರ್ಕಾಜೆ ಸೋಣಂಗೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/20225000000019/05/2022
110500113458 Devaki K - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ 5-113 ಜಾಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113459 ವಾರಿಜ - ಕೋಂ ದಿ/ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಆರ್ತಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202215000000018/05/2022
110500113460 ಪಾಚು - ಕೋಂ ದಿ/ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯರ್ ಹಿತ್ಲು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202215000000019/05/2022
110500113461 ಪಾಸಮಲರ್ - ಬಿನ್ ಮುತ್ತುಕರುಪ್ಪನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500113462 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ ಬಿ.ಕೆ.ಮುತ್ತಣ್ಣ ರೈ ಕುಕ್ಕಂದAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113463 ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ/ರಾಮಪ್ಪ ಆರ್ತಾಜೆ ಮನೆ ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500113464 PUSHPAVATHI - ಕೋಂ ದಿ/ದಾಸಪ್ಪ ರೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/20225000000012/05/2022
110500113465 savitha - ಬಿನ್ ದಿ/ ಮಾಣಿಕ ಸುಡ್ಕಿರಿಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110500113466 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕೋಂ ದಿ/ ಮಧುಸೂಧನ ಬೋಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114350 srimathi shankari - ಕೋಂ ದಿ/ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ್ ಪೈಚಾರು ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500115877 ಕೆ ಕುಸುಮ - ಕೋಂ ದಿ/ಗಂಗಾಧರ ಯಂ ಪಾಟಳಿ ಆರ್ತಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500116092 CHANDRAVATHI - W/O: ನಾಗಪ್ಪ 2-342 ಪೀಲ್ಲಿಕೊಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202235000000012/05/2022
110500122712 shreemathi nagaratna - ಕೋಂ ದಿ/ರಂಗಯ್ಯ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500122713 ಜನಾರ್ಧನ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನಡುಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122714 ಉಮೇಶ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಆರ್ತಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500122715 ರಮೇಶ್‌ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/20225000000011/05/2022
110500122716 Kamala Achari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಅಣ್ಣಿ ಆಚಾರ್ಯ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500122717 Sheshamma K - ಬಿನ್ ದಿ/ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ದರ್ಖಾಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202225000000018/05/2022
110500122718 SAVITHRI - ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ದರ್ಖಾಸ್ತು ಕುPHH(NK) / NCS------50000000-
110500122719 PARVATHI K - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ದರ್ಖಾಸ್ತು. PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202230000000018/05/2022
110500122720 ವೇದಾವತಿ - ಬಿನ್ ದಿ/ಚನಿಯ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122721 LALITHA - W/O: ಅಣ್ಣಿ ಕುಂಟಿಕಾನ 5-44 - PHH(NK) / NCS------350000000-
110500122722 ಕರಿಯ - ಬಿನ್ ಭೈರ ಮೇರ ಕುಂಟಿಕಾನ ಮನೆ ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500122723 ಅನಂದ - ಬಿನ್ ದಿ/ಭಯರ ಮೇರ ಕುಂಠಿಕಾನ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500122724 PADMAVATHI - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ ವಿ -147 ಜಾಲ್ಸPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202240000000019/05/2022
110500122725 ಶ್ಶೀ.ಗೋಪಾಲ - ಬಿನ್ ದಿ/ಕುಂಞಿರಾಮ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500122726 ಸುಂದರ ರಾಜ್ - ಬಿನ್ ದಿ/ಟಿ.ಸಿನ್ನಪೆರುಮಾಳ್ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/20225000000012/05/2022
110500122727 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೋಂ ದಿ/ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಿ.ಆರ್.PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500122728 Yogeshwari - W/O: ರವೀಂದ್ರನ್ ಎಸ್ ಸೊಣಂಗೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/20225000000011/05/2022
110500122729 Jasintha - W/O: ದೇವರಾಜ್ ಎಸ್ ವಿ -180 ಸೋಣPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202225000000011/05/2022
110500122730 GAURY - ಬಿನ್ ದಿ/ ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ ಕುಕ್ಕಂದೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
110500122731 JANAKI K - W/O: ನಾರಾಯಣ ಎನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202230000000019/05/2022
110500122732 Padmavathi M - ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202230000000019/05/2022
110500122733 JANAKI K - ಕೋಂ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಂದೂರು,ಸೋಣPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202235000000019/05/2022
110500122734 NAGAMMA - W/O: ಮಾದಯ್ಯ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202225000000011/05/2022
110500122735 KAMALA - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡಿ ಅರುಳ್ ರಾಜ್ #4-PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202225000000011/05/2022
110500122736 ಉಷಾ - ಕೋಂ ಸುರೇಶ್.ಎಸ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಜಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122737 ಶ್ರೀಮತಿ.ಜೈನಾಬಿ - ಕೋಂ ದಿ/ಖಾದರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಆರ್ತಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122738 ರಘುನಾಥ ರೈ - ಬಿನ್ ದಿ/ನಾರಾಯಣ ರೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122739 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ ದಿ/ಬಾಬು ಪರವ ನಾಯರಹಿತ್ಲು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202230000000018/05/2022
110500122740 PARAMESHWARI - ಕೋಂ ದಿ|ಕುಂಞ ಪರವ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಜಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/20225000000019/05/2022
110500122741 AMMA THAYI - ಕೋಂ ದಿ/ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಯರ್ ಹಿತPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/20225000000019/05/2022
110500122742 ಸುಬ್ಬಯ್ಯ - ಬಿನ್ ದಿ/ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೋಣಂಗೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202215000000019/05/2022
110500122743 ಶ್ಶೀ.ಹುಕ್ರ - ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ ಜಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500122744 ಹುಕ್ರ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಮುದರ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500122745 ಮತ್ತಡಿ - ಬಿನ್ ಮುದರ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಜಾಲ್ಸೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202225000000019/05/2022
110500122746 ಹುಕ್ರಪ್ಪ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಮೈಂದ ಪರವ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122747 ನರಸಿಂಗ ಪರವ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಮೈಂದ ಪರವ ಬೇಲ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202220000000012/05/2022
110500122748 BDeepa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತೀರ್ಥರಾಮ #5-164 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202235000000011/05/2022
110500122749 Manjula - W/O: ಕರುಣಾಕರ 5-197 ಅಜಕಳ ಮೂಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022---200000000-
110500122750 ಕರಿಯ - ಬಿನ್ ದಿ/ಪುತ್ತೇರಿಯ ಅಜಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202235000000019/05/2022
110500122751 ರಾಮ - ಬಿನ್ ಮಾಣಿಕ ಸುಡ್ಕಿರಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500122752 Yamuna - ಬಿನ್ ದಿ/ಮೈಂದ ಪರವ ಸುಡ್ಕಿರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122753 ಕೋಟ್ಟೆಚ್ಚಿ - ಕೋಂ ದಿ/ಮತ್ತಡಿ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202215000000019/05/2022
110500122754 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ ದಿ| ಐತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122755 ಮೋನಪ್ಪ ರೈ - ಬಿನ್ ದಿ|ಕೊರಗಪ್ಪ ರೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202235000000018/05/2022
110500122756 LEELAVATHI - ಕೋಂ ದಿ/ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಸೋಣಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/20225000000011/05/2022
110500122757 ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122758 KALYANI - ಕೋಂ ದಿ/ ಅಂಬು ಮುಕ್ಕಾರಿ ಸೋಣಂಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500122759 ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ/ಶೇಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಗುಂಡ್ಯಡ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122760 ಬಾಬು ಮುಗೇರ - ಬಿನ್ ದಿ/ಮಾಯಿಲ ಮೇರ ಆರ್ತಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202215000000019/05/2022
110500122761 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಂದರಿ - ಪೈಚಾರು ,ಸೋಣಂಗೇರಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/20225000000012/05/2022
110500122762 ಖದೀಜ.ಪಿ - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಕುಂಞ.ಕೆ ಪೈಚಾರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202225000000011/05/2022
110500122763 AYISHA - ಕೋಂ ದಿ/ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬೊಳುಬೈಲುPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202235000000019/05/2022
110500122764 ಸಾಂತಪ್ಫ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಪಚ್ಚೋಳಿ ಬೊಳುಬೈಲು ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202235000000019/05/2022
110500122765 Lissy - W/O: ವರ್ಗೀಸ್ 4ನೇ- 37 ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202215000000011/05/2022
110500122766 PAKYAM - ಕೋಂ ಆರ್.ಮಹಾರಾಜ ಕುಕ್ಕಣದೂರು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/20225000000018/05/2022
110500122767 ಕೆ.ಜಗಜ್ಯೋತಿ - ಕೋಂ ಎಂ.ಕಣ್ಣನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಜಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122768 Devaki - ಕೋಂ ಎಸ್ ರಾಜನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202225000000018/05/2022
110500122769 ANANDI KUMARI - W/O: ಜೋನ್ ಅಂತೋನಿ 4 -21 ಕುಕ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500122770 Sellamma - W/O: ತಂಬಿರಾಜ್ 4-23 4-23 ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202225000000012/05/2022
110500122771 Chandrakantha - W/O: ಬಾಲಸುಂದರ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202215000000018/05/2022
110500122772 ESHWARI - ಬಿನ್ ದಿ/ಆರ್ಮುಗಂ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202215000000018/05/2022
110500122773 SUSHEELA - ಬಿನ್ ದಿ/ಪಳನಿಯಾಂಡಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202210000000012/05/2022
110500122774 ಶ್ಶೀ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಸೋಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಆರ್ತಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202225000000019/05/2022
110500122775 ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಂತೋಣಿಯಮ್ಮ - ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನೆ, ಸೋಲಾಂಗೇರಿಕೋಂ ಆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122776 Tharavathi B - W/O: ವಿಠಲ ಗೌಡ 4-71 - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500122777 ಎಮ್.ಸುಗಂಧಿ - ಕೋಂ ಹರೀಶ್ ಕೆ.ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202220000000012/05/2022
110500122778 Indira K - W/O: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 4-61 - ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202230000000018/05/2022
110500122779 PADMAKSHI - ಬಿನ್ ದಿ/ ಸುಬ್ಭಣ್ಣ ರೈ ಕುಕ್ಕಂದೂPHH(NK) / NCS------350000000-
110500122780 ಕೆ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕುಂಞ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬೊಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122782 ಆನಂದ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಮಲ್ಲ ಪೈಚಾರು ಆರ್ತಾಜೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500122783 Mallika K S - W/O: ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ 5-124 - PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500122784 KAMALAKSHI - W/O: ಗಂಗಾಧರ 4-47 - ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500122785 KRISHNA SWAMI - ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022---50000000-
110500122786 ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿ - ಬಿನ್ ದಿ/ಮಾರಿಮುತ್ತು ಸೊಣಂಗೇರಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202210000000012/05/2022
110500122787 ZOWRABI - W/O: ಶೇಕಾಲಿ ಪಿ 5-80 ಪೈಚಾರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110500122788 ಬೊಳ್ಳೆಚ್ಚಿ - ಕೋಂ ದಿ/ಕುಂಞಿಕ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಕೆಳಗಿನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122789 ಎ .ಕುಂಞಕ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಬೆಳ್ತ ಸುಡ್ಕಿರಿಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202245000000018/05/2022
110500122790 ಪಾಡಿ - ಬಿನ್ ದಿ/ಬೆಳ್ತ ಸುಡ್ಕಿರಿ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122791 ಜಗ ಚಂದ್ರನ್‌.ಎಸ್ - ಬಿನ್ ಎಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ್ ಸೋಣಂಗೇರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202235000000011/05/2022
110500122792 AISAABI - ಬಿನ್ ಮಮ್ಮು ಪೈಚಾರು ಮನೆ ಜಾಲ್ಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500122793 PALANIYAMMA - ಬಿನ್ ಎ.ವೇಲು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಜಾಲ್ಸAAY(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202235000000012/05/2022
110500122794 PUSHPAVATHI S N - W/O: ಜಯರಾಮ ಎಸ್ ವಿ-59/1 ಸೋಣಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122795 K Hemalatha - ಕೆ ವಸಂತ ಗೌಡ ಸೂನಂಗೇರಿ ಹೌಸ್ ಸೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122796 padmavathi - ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/20225000000019/05/2022
110500122797 BOULECHI - W/O: ಕುಂಞಕ ವಿ-185 ಸುಡಿಕಿ0ಗುಡPHH(NK) / NCS------450000000-
110500122798 RAMAYI - ಕೋಂ ಸೀತಾರಾಮ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಜಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500122799 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾದೆ - ಕೋಂ ದಿ/ ಚೆಂಬ ಸುಡ್ಕಿರಿಗುಡ್ಡೆ ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122910 ಶಿವಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ| ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಆರ್ತಾಜೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500123026 ಐತ್ತೆ` - ಕೋಂ ದಿ/ಐತ್ತಪ್ಪ ಅಜಕಲ ಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500123050 ಆರ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್ ಎಂ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500123051 ಲೀಲಾವತಿ ಎನ್ - ಬಿನ್ ದಿ/ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನಡುಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------100000000-
110500123052 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಬಿನ್ ದಿ/ಅಂದುಂಞಿ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202220000000019/05/2022
110500123053 ಉಮ್ಮಾ ಕುಲ್ಸು - ಕೋಂ ಅಜೀಜ್ ಆರ್ತಾಜೆ ಮನೆ ಜಾಲ್ಸೂPHH(NK) / NCS------300000000-
110500124071 Vimala M G - ಬಿನ್ ದಿ/ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ.ಎಂ ಹೂಸಗದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126226 ಪ್ರಭಾಕರ ಎಸ್ ಎನ್ - ಬಿನ್ ದಿ/ಯಸ್.ಯನ್ ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ನಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126227 CHANDRAPRABHA - ಬಿನ್ ದಿ| ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೋಣಂಗೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126228 ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್ ದಿ/ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಗುಂಡ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126229 ಎಸ್.ಕೆ.ಮಹಾಬಲ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಬಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126230 Susheela - W/O: ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ವಿ-44 ಸೋಣNPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500126231 SAVITHRI - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಎಸ್ ಕೆ 5 -36 NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500126232 ಶ್ಶೀ.ಗಂಗಾಧರ ರೈ - ಬಿನ್ ದಿ/ಕೊರಗಪ್ಪ ರೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126233 Varija S Alva - W/O: ಗುಡ್ದಪ್ಪ ಆಳ್ವ ಎಸ್ ವಿ -19NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126234 ಬಿ.ಭಾಸ್ಕರ ರೈ - ಬಿನ್ ದಿ/ಬಿ.ಮಹಾಬಲ ರೈ,ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126235 Jayalatha B Alva - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ 5 25 ಸೋಣಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500126236 ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ತಿ - ಬಿನ್ ದಿ/ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲ್ಯ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126237 ಜಗನಾಥ್‌ ರೈ - ಬಿನ್ ದಿ/ಕುಂಞಣ್ಣ ರೈ ಕ್ಯೂಂಗೋಡಿಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126238 SUNDARI - W/O: ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ 5-13 ಬೇಲ್ಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126239 Shrimathi Latha - ,ಸೋಣಂಗೇರಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126240 ಶ್ಶೀ.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಸೋಣಂಗೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126241 Kusuma M D - ಬಿನ್ ದಿ/ಶಾಂತಪ್ಪ ರೈ ಗೋಂಟಡ್ಕ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126242 ಎಸ್.ಎನ್.ರವೀಂಧ್ರ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಎಸ್ .ಎನ್ ಸಾಂತಪ್ಪ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126243 SUMA M - ಕೋಂ ದಿ/ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯಕ್ ಮಾರಡ್ಕ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500126244 Triveni S K - W/O: ಯಶವಂತ ಎಸ್‌ ಕೆ 5-126 ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126245 ಬಿ.ಎಸ್.ಮಹಮ್ಮದ್ - ಬಿನ್ ದಿ/ಸುಲೈಮಾನ್ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126246 ಬೀಪಾತುಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ/ಬಿ ಎಸ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಆರ್ತಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126247 ದೇವಕಿ ಎ - ಕೋಂ ದಿ|ದಾಮೋದರ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಂದೂರು NPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500126248 ಬಾಲಕ್ರಷ್ಣ - ಬಿನ್ ದಿ/ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ನಡುಬೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126249 AYISHA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿ ವಿ-85 ಪೈಚಾರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126250 ಅಹಮ್ಮದ್.ಪಿ.ಎ - ಬಿನ್ ದಿ/ಮ್ಯೊದುಕುಂಞಿ ಪೈಚಾರು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126251 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಪೈಚಾರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126252 ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ - ಬಿನ್ ದಿ/ಕುಂಞಣ್ಣ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಂದೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126253 Nalinakshi A - W/O ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಎಸ್ ೫-೧೦೨ ಸಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126254 SMT. LOLAKSHI - ಕೋಂ ದಿ/ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೊಮ್ಮೆಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126255 PADMAVATHI - ಕೋಂ ದಿ/ ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಹುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126256 CHANDRAVATHI K - W/O: ಸಂಜೀವ ನಾಯಕ್ 5-131 ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126258 ವೇದನಾಯಗಿ - ಕೋಂ ಆರ್ಮುಗಂ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಜಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500126259 PLEVI D SOUZA - W/O: ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126260 Poornima J Naik - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿರಂಜನ ಬಿ 127/1 ಬೋಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126263 VANAJAKSHI - W/O: ಡಿ ಶಿವರಾಮ 4-91 - ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126264 SUNDARI - ಕೋಂ ದಿ/ ಸಂಜೀವ ರೈ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126266 ಎನ್.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೇಪು ಗೌಡ ನೆಕ್ರಾಜೆ ಜಾಲ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126267 Thahira Banu - W/O: ಬಶೀರ್ ಐವೀ 122 ಬೊಳುಬೈಲು ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126269 S N Hemavathi - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಎಸ್ ಎನ್ 5-128 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126331 Hajira - ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಆಲಿ.ಕೆ.ಪಿ ಆರ್ತಾಜೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126386 VASANTHI K - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಕೆ 4/48/1 ಕುಕ್ಕಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126387 Sarojini N - W/O: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಿ 5-126/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128683 Loorda Mary S - ಸೋಮಸುಂದರಂ ವೀ ಕುಕ್ಕಂದೂರ್ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130831 Manakka - ಕೋಂ ದಿ/ ಮಂಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಣಂಗೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130833 ಅಚ್ಚುತ್ತ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ.ದೇರಣ್ಣ ಗೌಡ ಆರ್ತಾಜೆ ಮನNPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500130834 ಕುಶಾಲಷ್ಷ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ/ಸೋಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130835 ನೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ/ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ.ಕೆ ಕಾಡುತೋಟ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130836 Sheelavathi S K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಕೆ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130837 ಶ್ರೀಮತಿ.ತಾರಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ/ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಸೋಣಂಗೇರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130838 Poovamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಸ್ ಕೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130839 ಪುಂಡರೀಕ ಗೌಡ ಎಸ್.ಕೆ - ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆಳಗಿನಮನೆ ಸೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130840 ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಸೋಣಂಗೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130841 THANGAMMA - W/O: ಎಮ್‌ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 5-10 ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130842 DEVAKI - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ 5-7 ಮಿತ್ತಮಜಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130843 ಎಸ್.ಕೆ.ಕುಸುಮಾವತಿ - ಕೋಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೊಣಂಗೇರಿ ಕೆಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130844 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಜಾಲ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130845 K CHINNAYA - ಬಿನ್ ದಿ/ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130846 Bhavani K - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರಿ ಕೆ 5-130 NPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202210000000012/05/2022
110500130847 ರಾಮಣ್ಣ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಹರಿಯಪ್ಪ ಆಚಾರಿ ಕುಕ್ಕಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130848 VARIJA K - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಆಚಾರ್ಯ 5-128 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130849 ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ/ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನಡುಬೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130850 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130851 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಂ ದಿ/ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಂದೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130852 B Fathima - W/O: ಪಿ ಕೆ ಇಬ್ರಹಿಂ 5-80 - ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130853 REVATHI - ಕೋಂ ದಿ/ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಆರ್ತಾಜೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130854 PARVATHI - ಬಿನ್ ದಿ/ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಂದೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130855 SMT. MEENAKSHI - ಕೋಂ ದಿ/ ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130856 ಶ್ರೀ.ತೀರ್ಥ ರಾಮ - ಬಿನ್ ದಿ/ಶಿವಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಕ್ಕಂದNPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500130857 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ.ದಿ/ ಕೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130859 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಪಿಳೈ - ಬಿನ್ ಅರ್ಮುಗಂ ಪಿಳೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130861 Krishnaveni - W/O: ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಎಮ್ 5-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130862 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ,ಸೋಣಂಗೇರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130863 ಹಲಗಯ್ಯ - ಬಿನ್ ದಿ/ಕೆ.ರಾಮಯ್ಯ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130864 ತಂಗವೇಲು - ಬಿನ್ ದಿ/ವಡಮಲೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130865 ಮಲ್ಲಿಕಾ - ಬಿನ್ ದಿ/ಸಿನ್ನಪೆರುಮಾಳ್ ಸೋಣಂಗೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130866 SHIVAPAKYAM - W/O: ಕರುಪಯ್ಯ ವಿ 163 ಸೋಣಂಗೇರಿNPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500130867 ತಂಗಮ್ಮ - ಕೋಂ ಗಣೇಶ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಸೋಣಂಗೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130868 SAROJA - W/O: ವಡಿವೇಲು ವಿ 162 ಸೋಣಂಗೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130869 Sumathi R - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಸೋಣಂಗೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130870 Mallika V - ಕೋಂ ದಿ/ ಜಿ ಶರವಣ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕುಕ್NPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500130871 ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್‌ - ಬಿನ್ ದಿ/ವೀರನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಸಿ.ಆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130872 Omana - W/O: ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130873 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ - ಬಿನ್ ದಿ/ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯರ್ ಕುಕ್ಕಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130875 SARASWATHI - W/O: ಶಿವಬಾಲನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130876 ನಟೇಶನ - ಬಿನ್ ದಿ/ಸಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯನ್ ಕುಕ್ಕಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130877 ಆರ್.ಕ್ರಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ - ಬಿನ್ ದಿ/ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130878 ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು NPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/20225000000019/05/2022
110500130879 Aisabi - W/O: ಬಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಚಾರು ಮನೆ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130880 ನೇತ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ/ದಾಮು ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಳುಬೈಲು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130881 Janaki H - W/O: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 4-78 ಸುಳNPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500130882 Kusuma M S - ಕೋಂ ದಿ/ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130884 ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ/ ಕೆ.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130885 ರವೀಂಧ್ರ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಕುಂಞಣ್ಣ ಗೌಡ ನೀರಬಸಿರಿNPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500130886 Padmavathi H - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಚ್ ಕುಕ್ಕುಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130887 A Bhanumathi - W/O: ಅರುಳ್ ರಾಜ್ 4-36 - ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130888 Manjula G - W/O: ಆರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 4-29 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130889 ದೇವೇಂದ್ರನ್‌ - ಬಿನ್ ನಟೇಶನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನೆ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130890 ಎಚ್.ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ/ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಮುಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130891 champavathi - ಕೋಂ ಧನಂಜಯ ರೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಬೆಳ್ಯ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500130892 ಯು.ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್‌ - ಬಿನ್ ಉಲಗನಾಥನ್ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500130969 ಜಾನಕಿ.ಎಸ್.ಕೆ - ಕೋಂ ದಿ/ ಎಸ್.ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130970 RAMAKKA D - W/O: ಎಸ್ ಎನ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 5-2NPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500130971 ಶೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ/ದೇವಪ್ಪ ರೈ "ಕೀರ್ತನ" ಗೋಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130972 ANJALI.M - ಬಿನ್ ದಿ| ಪಿಲ್ಲೈರ ಕುಕ್ಕಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130973 ವಿ .ಕೆ.ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಂ ಆರ್. ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500132313 Kaijamma - W/O ದಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಏಚ್ ನ 5PHH(NK) / NCS------200000000-
110500132578 ಆಮೀನಾ - ಕೋಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಆರ್ತಾಜೆ ಮನೆ ಸೋಣPHH(NK) / NCS------200000000-
110500132746 PONNA VARNAM - ಪೊನ್ನ ವರಣಂ ಕೋಂ ದಿ| ಸುಬ್ರಹ್ಮಣNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500134092 Kamalakshi - ಕೋಂ/ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಪೈಚಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500134120 P K Girijamma - W/O ಯು ಕೆ ಆನಂದ ೫-೪೭/೧ ಮಧುಕ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134121 NAGAVENI - ಬಿನ್/ ಕುಂಞ ಬೈರ ಪಿಲಿಕೋಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500134123 Bhavya M S - C/O ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ #5/7/1 ಮಿತ್ತಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134124 M T VANI - W/O: ಉಮೇಶ್ ಬೊಳುಬೈಲು ಮನೆ - ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134125 ಎಮ್ ಸರಳಾ ಭಾಸ್ಕರ - ಬಿನ್/ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸಗದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134127 Ayisha M - C/O ಬಿ ಮೊಯಿದು ಕುಟ್ಟಿ #4-131/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134129 Muzammil - ಬಿನ್ /ಇದ್ದಿಕುಂಞ ಪೈಚಾರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135086 Semeera K M - W/O: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಿ 4-108/1 - ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135096 Maimuna - W/O: ಮೊಯ್ದ್ದೀನ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135189 CHINNAPPA.S - ಬಿನ್ ದಿ/ ಕರ್ಮಣಿ ಸುಡ್ಕಿರಿ ಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202220000000019/05/2022
110500135239 MENAKA M G - W/O: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 5-64 ಹೊಸಗದ್ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135346 ವೇದಾವತಿ ಡಿ ರೈ - ಕೋಂ ದಿ/ ದಾಮೋದರ ರೈ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202215000000011/05/2022
110500135726 ರವೀಂದ್ರ.ಹೆಚ್ - ಬಿನ್ ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500135729 Usha Kumari B - ಕೋಂ ದಿ/ಸತೀಶ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಹುಲಿಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202215000000011/05/2022
110500135753 S.K MOHAMMAD HANEEF - ಬಿನ್ ದಿ/ ಕುಂಞಪ್ಪ ಪೈಚಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500136851 RUKMINI - ಬಿನ್ ದಿ/ಹೂನ್ನಪ್ಪ ಗೌ ಸೋಣಂಗೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022---300000000-
110500136893 S Padmavathi - ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಸುಡ್ಕಿರಿ ಮನೆ ಜಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500136920 GOPALA ACHARYA - ಬಿನ್ ದಿ ಹರಿಯಪ್ಪ ಆಚಾರಿ ಕುಕ್ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500136931 Smt .USHA.P - ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500137068 M.RAMASWAMI - ಬಿನ್ ದಿ/ಮುನಿಯಾಂಡಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202210000000012/05/2022
110500137111 VENKATRAMANA GOWDA - ಬಿನ್ ದಿ/ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137227 K.BALASUBRAMANYA - ಬಿನ್ ಕಳಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸೋಣಂಗೇರಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202220000000011/05/2022
110500137421 K L YASHODHA - W/O: ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ 4-113 - ಸುPHH(NK) / NCS------300000000-
110500137422 M Yashodha Bhat - ಕೋಂ ದಿ/ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪೂಮಾಣಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202215000000018/05/2022
110500137433 SHIVAMMA N - W/O: ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 5-122 ಜಾಲ್ಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202225000000012/05/2022
110500137692 SHALINI - ಬಿನ್ ದಿ/ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ದೇವಿಪ್ರಸಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137821 MUTHULAXSMI - ಕೋಂ ದಿ/ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸೋಣಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/20225000000012/05/2022
110500137828 ASYAMMA - ಕೋಂ ದಿ/ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಆರ್ತಾಜೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500137874 SAFIYA - ಇಬ್ರಾಹಿ. ಪಿ 4-108/2 ಪೈಚಾರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137965 Safiya P - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಪಿ ಎ 5PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137978 S. SEMEENA - ಪಿ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ 4-109/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500138032 Kulandai Theresamma - ಆಂಥೋನಿರಾಜ್ 4-2 ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಜPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202220000000012/05/2022
110500138115 Maimuna - ಅಬ್ಬಾಸು ಕೆ ಪಿ 4-115 ಪೈಚಾರು PHH(NK) / NCS------300000000-
110500138307 Soudha K I - W/O ಬಿ ಸಯ್ಯದ್ ಶರೀಫ್ 5-84 ಪೈಚಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500138342 VedavathiKM - ಕೋಂ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೆ 4-70/1 ನೀರಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138386 RAMEELA - ಬೀರಾ ಮೊಯಿದಿನ್ 5-116/5 ಆರ್ತಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202235000000019/05/2022
110500138442 KAnitha - ನಾಗೇಶ ಎನ್ 4-66/1 ನೀರಬಸಿರಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202220000000012/05/2022
110500138602 Perumayi - ದಿ.ಸಿನ್ನಾಯ 4-15/2 ಸೊಣಂಗೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/20225000000011/05/2022
110500138618 Mohini R - C/O ರೇಣು ಕುಮಾರ್ #4-18 ಕುಕ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202220000000019/05/2022
110500138765 FATHIMA - W/O: ಇಸುಬು ವಿ -103 - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202235000000018/05/2022
110500138904 Valliyamma - ಸೆಲ್ವದೊರೈ 5-171 ಸೋಣಂಗೇರಿ ಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500138926 Sharmila - ಯಂ ಡಿ ಶಾಂತರಾಮ ರೈ 5-4 ಸೋಣಂಗೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500139045 SHIVAYOGAM - ಸೊಕ್ಕಲಿಂಗಂ 4-39 ಕುಕ್ಕಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202210000000011/05/2022
110500139248 ANNAMAL - ಬಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 4-21 ಕುಕ್ಂದೂರPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202210000000018/05/2022
110500140215 Neelamma M R - W/O: ಎಮ್‌ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ 4-79 - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140241 Rukiya - W/O: ಪಿ.ಕಿ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಆರ್ತಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202230000000018/05/2022
110500140299 RAJALAXMI - W/O: ಬೋಸರಾಜನ್ 4-12(3) - ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202215000000012/05/2022
110500140426 Khairunneesa M - C/O ಲತೀಫ್ ಕೆ ಎಂ 5-105 ಅರ್ತಾಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500140595 Shobha K - D/O: ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಜೆ -100 - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140699 Selvamani - W/O: ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಕುಕ್ಕಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/20225000000019/05/2022
110500140725 Sumaiya K H - W/O: ಮೋಯ್ಡು ಕುಂಞ ಪಿ ಎ 5-83/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140911 Pushpaveni - W/O: ಆನಂದ 4-60 - ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202225000000019/05/2022
110500140919 Devaki K - C/O ಪದ್ಮನಾಭ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202220000000018/05/2022
110500140971 Shahida Bellare - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಪಿ. ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141042 B Fathima - W/O: ಪಿ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲ 5-81 - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141109 RAMAYI - W/O: ಸೊಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****548311/05/2022FPS****548311/05/202215000000011/05/2022
110500141117 KOUMATHI - W/O: ಮಾಧವನ್ ಬಿ ವಿ /178 ಸೋಣಂಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141144 Swarnalatha - D/O: ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ 4-86 - ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141231 SHARADA B - W/O: ಬಾಲಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿ 4 97 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141283 Khadija S Y - W/O: ಯಾಕೂಬ್ ಎಸ್ ವಿ-82 ಪೈಚಾರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141331 Zeenath Banu B - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಫೀಕ್ 4-124/2 ಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500141500 Fathima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎ ಇಬ್ರಾಹಿಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110500141711 Geetha B - W/O: ಲೇಟ್ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ 4-86 ಬೊಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141740 Anuradha - W/O: ರಮೇಶ ನಾಯಕ್ ಎಮ್ 5-159 ಮಾNPHH(NK) / NCSBiometric****548312/05/2022FPS****548312/05/202210000000012/05/2022
110500141806 Parvathi - W/O ಸುಂದರ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ದರ್ಖಾಸು PHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/2022101000000018/05/2022
110500141809 Vani P B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಎನ್ 4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141843 Usha Mala - C/O ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ 4-87-1 ಬೊಮ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141907 M D Vasanthi - C/O ದಿ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕೆ ಗೊಂಟಡ್ಕ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500141920 Mariyamma - W/O: ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಬಿ 5-68 ಪೈಚಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141933 Annapoorna - W/O: ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142065 Kadeejamma - W/O: ಎನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪೈಚಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142102 SHABEENA - W/O: ಅಬ್ಡುಲ್ ಶರೀಫ್ ಪಿ ಎ 4-107NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142143 Ramseena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #5NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500142409 M Navya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶವಂತ #4-5/101 ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142428 Ramya S K - ದಿನೇಶ ಕೆ 5-222 ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142580 Rukmini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಿ ಎಮ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142621 Divya P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಡುಬೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142668 Lalitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೊಳುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142674 K N Savithri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗೌಡ 5-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142694 Sumathi H D - W/O: ದಿವಾಕರ ಎಚ್ ಎಸ್ 4-82 - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142740 Kavyashree S N - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಕ್ಷತ್ ಪಿ ಎ 4-89/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142747 Madhavi Sona - W/O ಮೋಹನ ಗೌಡ ಎಸ್ ಎನ್ #5-27/1 NPHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/202210000000019/05/2022
110500142960 Mahalakshmi - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ 111-204 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142971 Shivaranjini M - ಕೋಂ ಗೋಪಿನಾಥ ಬಿ #4-212 ಕುಕ್ಕಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142980 Prameela D S - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗದೀಶ ಎಮ್ 1-300 ಮಾವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143353 A Nazima - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಿ ಇಸುಬು 2-35/1ಎ ಒಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143595 Reshma M M - W/O: ನಾಗೇಶ್ ಡಿ ದೇವರಗುಂಡ - ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143665 BHARATHI - W/O: ಭಾಸ್ಕರ 5-35/1 ಸೊಣಂಗೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****548319/05/2022FPS****548319/05/2022201000000019/05/2022
110500143905 Abdul Jamal - S/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ೨-೪೮೫ ಜಯನಗರ ಮನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500143934 Ameena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸೈನಾರ್ ಸಿ ಕೆ 2-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
160800129666 Kusuma - W/O ಸೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ತಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****548318/05/2022FPS****548318/05/202225000000018/05/2022
Top