REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110400139338 SHUBHA B - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿ 4-77 ಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500107329 MAHESH KUMAR C P - S/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಸಿ ಚಾತು ಬಾಯNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107371 MangalammaN - W/O: ಕೆ ವಿ ಜಗದೀಶ್ 6-169 ನಾಟಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107432 Bhavani K - D/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕೆ 1-13 ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107755 Geetha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಸ್‌ 3-2PHH(NK) / NCS------200000000-
110500107806 PARVATHI - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ 5-156 ದೇರಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/20225000000020/05/2022
110500107807 Neelamma K - W/O: ಧನಂಜಯ ಕೆ ಕೃಷಿ ಕಾಲೊನಿ 5-9PHH(NK) / NCS------100000000-
110500107808 PUSHPA - W/O: ಗಂಗಾಧರ ನಿಡುಬೆ - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500107809 ದಿವ್ಯಶ್ರೀ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋನಪ್ಪ #3-20 ಚಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500107812 Janaki L - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1-137/(1) ಬೇಗಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****104013/05/2022FPS****104013/05/202220000000013/05/2022
110500107813 VALLIYAMMA P - 1-49 ನೀಡಿಬೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು PHH(NK) / NCSBiometric****104012/05/2022FPS****104012/05/202220000000012/05/2022
110500107814 Pushparani M - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಡಿ 1-46 ನಿಡPHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/202220000000020/05/2022
110500107820 SELLAMMA - W/O: ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ 1-171 ಬಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****104017/05/2022FPS****104017/05/202210000000017/05/2022
110500107821 DEVAKI - W/O: ಪೆರುಮಾಳ್ 1-48 ನೀಡಿಬೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****104018/05/2022FPS****104018/05/202230000000018/05/2022
110500107825 Rajeshwari - ರಾಜರತ್ನಂ 2-86 ಸಿ ಕೊಪ್ ಸಿ ಆರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500107827 Rajeshwari - W/O: ವಯ್ಯಾಪುರಿ 2-78 ಸಿ ಕೂಪು PHH(NK) / NCS------250000000-
110500107830 Anna Lakshmi K - W/O: ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ 1-39 ಜಬಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****104018/05/2022FPS****104018/05/202210000000018/05/2022
110500107848 LAXMI - W/O: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 2-142 ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****104018/05/2022FPS****104018/05/202220000000018/05/2022
110500107849 Sunitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತ ರಾಮ 5-39 ಎ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****104017/05/2022FPS****104017/05/202215000000017/05/2022
110500107857 MAHALINGAM M - S/O: ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 1-51 ನಿಡುಬPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107871 Jyothi.K.V - W/O ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಿ ಪಿ ಚಾತುಬಾಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108342 Jainabi - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಿ 2-22 ಪಾಲೆಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****104019/05/2022FPS****104019/05/202225000000019/05/2022
110500108476 Ramya.K - D/O: ನಾರಾಯಣ ಕೆ 6-197 - ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108482 Padmavathi K - C/O ಗಿರೀಶ ಕೆ #5-165 ದೇರಾಜೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/202225000000020/05/2022
110500108484 KALIYAMMA N - W/O: ಜಯಸಯ್ಯ 1-64 ನಿಡುಬೆ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****104012/05/2022FPS****104012/05/202225000000012/05/2022
110500108508 A Kannamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಪಿ ಆರ್ಮುಗಂ ಬೇಂPHH(NK) / NCSBiometric****104012/05/2022FPS****104012/05/202220000000012/05/2022
110500108541 ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಿ - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿ ಬಿರ್ಮುಕಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108542 RAJALAKSHMI - W/O: ಶ್ರೀಮುಗ 2-90 ಸಿ ಕೂಪು - PHH(NK) / NCSBiometric****104016/05/2022FPS****104016/05/20225000000016/05/2022
110500108545 PADMAVATHI K - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಯಿಲ -PHH(NK) / NCSBiometric****104019/05/2022FPS****104019/05/202225000000019/05/2022
110500108636 Safiya P - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2-19 ಪಾಲೆಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****104017/05/2022FPS****104017/05/202215000000017/05/2022
110500108655 SARASWATHI K - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ 1-13 ಕುದPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108700 Poovadi M - W/O: ಮಾಯವನ್ ಸಿ ಕೂಪು 68 ಸುಳPHH(NK) / NCS------50000000-
110500108703 PAPATHI - W/O: ಆರ್ ಆಂಡಿ 2-86 ಸಿ ಕೂಪು PHH(NK) / NCS------150000000-
110500108708 Chandra Kanthi - W/O: ಅ .ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಲಿಂಗಂ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****104017/05/2022---200000000-
110500108709 S Valli - W/O: ಸುಂದರಲಿಂಗಂ 2-83 ಸಿ-ಕೂಪು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108710 VALLIYAMMA M - W/O: ಮುರುಗನ್ ಮಮರು ಪತ್ತಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500108711 INDRANI M - W/O: ವೇಲು ಮುಬೀನಾ ಮರುವತ್ತಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500108717 Pushpakala M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಆರ್ #4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108731 Malathi A.P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎ #5-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108846 C.P.Gowri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108852 RENUKA - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ - ಕೈಯ್ಯೋಲ್ತಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108861 SHIVABHAGYA - S/O: ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ಪಿ 1-155 ಬೆಂಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108863 Chithravathi N - W/O: ನಟರಾಜ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****104012/05/2022FPS****104012/05/202220000000012/05/2022
110500108880 ತಿಮ್ಮಿ - W/O: ಅಂಗಾರ 5-180 ಕೋಡ್ತಿಲು ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108908 Jayalakshmi M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ #3-44PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109075 Veeramma - W/O: ಅದೆಕಲಾಂ 1-148 ಐವರ್ನಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109076 Saraswathi - S/O: ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 1-58 ನಿಡುಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110500109079 Meenamma - W/O: ಚಿತ್ರ ಪುಳ್ಳೇ ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110500109080 JAYALASHMI P - W/O: ರಾಸಲಿಂಗ ಕೆ 1-27 ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****104017/05/2022FPS****104017/05/202215000000017/05/2022
110500109081 Kavya Y - W/O ಕನಕರಾಜ್ ಪಿ # 1-62 ನಿಡುಬೆ PHH(NK) / NCSBiometric****104017/05/2022FPS****104017/05/202220000000017/05/2022
110500109087 PARIMALA DEVI - W/O: ಕುಮಾರ ಪಿ 1-52 ನಿಡುಬೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****104013/05/2022FPS****104013/05/202225000000013/05/2022
110500109088 Nallamma S - W/O: ಸುಂದರ ಎಸ್ ಎಮ್ 1-98ಬಿ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****104013/05/2022FPS****104013/05/202215000000013/05/2022
110500109089 JAYALAKSHMI - W/O: ಕೆ ವೇಲು 1-74 ನೆಡುಬೆ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****104012/05/2022FPS****104012/05/202225000000012/05/2022
110500109092 Bala Ambika - W/O: ತಂಗರಾಜ 1-34 ಜಬಲೆ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****104019/05/2022FPS****104019/05/202210000000019/05/2022
110500109094 LAKSHMI - W/O: ಲೇಟ್ ರಾಜಮಣಿ 1-147 ಬಾಂಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500109095 Vijayalakshmi .L - W/O: ಲೋಕನಾಥ. ಎಮ್‌ 1-171 ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/202225000000020/05/2022
110500109098 Pushpa M - W/O: ಪಳನಿಯಾಂಡಿ ಎಮ್ ಮರುವತ್ತಡ್ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110500109099 ANJALI S - W/O: ಷಣ್ಮೂಗನಾಥನ್ ಮರುವತ್ತಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109209 GEETHA KUMARI - W/O: ಭೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ 5-127 ದೇರಾಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109249 ಚಿತ್ರಾವತಿ ಎ - W/O: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆರಿಕಲ್ಲು ದೇವರPHH(NK) / NCSBiometric****104016/05/2022FPS****104016/05/202235000000016/05/2022
110500109265 Baby K - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****104012/05/2022FPS****104012/05/202215000000012/05/2022
110500109284 Divya M R - W/O: ರಮೇಶ್ ಎಮ್ ಮಿತ್ತಮೂಲೆ ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****104013/05/2022FPS****104013/05/202220000000013/05/2022
110500109310 ಲೀಲಾವತಿ - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಐವರ್ನಾಡು ಸPHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/202210000000020/05/2022
110500109328 Vijaya L - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಎಲ್ 2-104 ಲಾವಂತPHH(NK) / NCSBiometric****104018/05/2022FPS****104018/05/202220000000018/05/2022
110500109358 Malathi P - C/O ಆನಂದ ಉದ್ದಂಪಾಡಿ ಹೌಸ್ ಐವರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109381 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಂಜಯ 5-37 ಮಡ್ತಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109397 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ 6-8 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****104016/05/2022FPS****104016/05/202215000000016/05/2022
110500109430 Maheshwari - W/O: ಎಸ್ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಮಾರುವತ್ತಡPHH(NK) / NCSBiometric****104013/05/2022FPS****104013/05/202235000000013/05/2022
110500109525 CHINNAMMA - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ನಿಡುಬೆ ಸುPHH(NK) / NCS------300000000-
110500109668 Anusuya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ 6-20PHH(NK) / NCSBiometric****104018/05/2022FPS****104018/05/202210000000018/05/2022
110500109757 PADMAVATHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 2-50 ಶಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****104016/05/2022FPS****104016/05/202235000000016/05/2022
110500109792 Janaki C H - W/O: ನಾರಾಯಣ ಸಿ ಎಚ್ ಚಾಕೋಟೆ ದೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109794 Ramya K C - D/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ಕೆ 1-119 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/202210000000020/05/2022
110500109868 Padmavati K - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಞ ಮೂಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/202210000000020/05/2022
110500109972 C H Rathnavathi - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪಗೌಡ 5-71 ಚಾತು ಬPHH(NK) / NCSBiometric****104018/05/2022FPS****104018/05/202210000000018/05/2022
110500109983 J KAMALA - W/O: ಜೆ ಚಿದಾನಂದ 1-46 ಜಬಳೆ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110052 ರಾಮಕ್ಕ - W/O: ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ 6-38 ಕುತ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/202240000000020/05/2022
110500110053 ಗಿರಿಜ - W/O: ಮೋಹನ ಪಾಟಾಲಿ 6-220 ಪರ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****104019/05/2022FPS****104019/05/202220000000019/05/2022
110500110073 Kalaiselvi - W/O: ಪೊನ್ನುರಾಜ 1-159 ಬಾಂಜಿಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****104018/05/2022FPS****104018/05/202220000000018/05/2022
110500110416 Yashodha M - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಮ್ ಮಿತ್ತಮೂಲೆ ದPHH(NK) / NCSBiometric****104016/05/2022FPS****104016/05/202215000000016/05/2022
110500110516 Shyamala A - C/O ಕುಶಾಲಪ್ಪ #4-53 ಆರಿಕಲ್ಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110535 Dharmalatha - S/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಳಂಪ್ಪಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110554 P VIMALA - W/O: ನಾರ್ಣಪ್ಪ 2-11 ಪಾಲೆಪ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110500110555 ಗಿರಿಜ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಶೇಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****104018/05/2022FPS****104018/05/202220000000018/05/2022
110500110641 Sarojini L - W/O: ಸುಬ್ರಾಯ ಭಂಡಾರಿ 2-109 ಲಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110647 ದೇವಕಿ - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಹೆಚ್ 6-122 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110652 ಕಮಲ ಕೆ - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ ಕೆ ಕೀಲಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110701 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****104016/05/2022FPS****104016/05/202220000000016/05/2022
110500110708 ಕೂಸಕ್ಕ ಪಿ - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ 2-60 ದರ್ಖಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****637820/05/2022FPS****637820/05/202230000000020/05/2022
110500110725 ಪ್ರೇಮ - W/O: ಭೂಜ 5-124 ಅಜ್ಜಮುಲೆ ಐವರPHH(NK) / NCS---<