REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107391 Dinesh Rai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಮ ರೈNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107642 Asha K - C/O ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107887 Vedavathi - W/O: ಡಿಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಕೆ 3/28/1 PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202210000000017/05/2022
110500107892 Namina M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಎಮ್ #1-267 PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500108133 VANAJAKSHI - W/O: ಮೋಹನರಾಮ್ 3-78 ಪುರ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022---200000000-
110500108298 Thara S - W/O ಜಗದೀಶ #3-111/ಬಿ ಕಾಯರ ಅರ್PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500108345 Gangamma M - S/O ಹೂವಯ್ಯ ಗೌಡ #3-81 ಕಾಯರ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****547912/05/2022FPS****547912/05/202220000000012/05/2022
110500108373 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎ ರತ್ನಾಕರ # 4-45 PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500108423 DEVAKI - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಲ್ಜಾಡು ಪೇಟೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500108433 Savitha Kumari S K - S/O: ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110500108471 Geetha - W/O ಜಗದೀಶ್ ಬಿ 4-209/1 ಗೋಳಿಯಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108657 Devaki G - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೋಮ ಎ # 4/ 24 ಅಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110500109411 Sheshamma - W/O: ಗೋಪಾಲ 3-42 ಪುರ ಸುಳ್ಯ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109600 ಹೇಮಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಜುಂಬ # 4/ 32 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202225000000016/05/2022
110500109914 CITHRA J U - W/O: ಜಗದೀಶ 4-171 ಉಬ್ರಾಳ ಸುಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109943 THEJAVATHI - W/O: ಗಂಗಾಧರ 3-62 ದೊಡ್ಡಿತ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202210000000019/05/2022
110500109958 Rohini M R - W/O: ಸದಾಶಿವ ಎಮ್ 4-165 ಮಾವಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202210000000020/05/2022
110500109959 Vidhya M.A - S/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ 4-147 ಕುದನೆಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202230000000019/05/2022
110500110008 Manjula J - W/O ಆದರ್ಶ್ ಬಿ ಬಲ್ನಾಡುಪೇಟೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110071 ಸವಿತ ಆರ್ ಬಿ - W/O: ರಘುರಾಮ ಬಿ 4-29 ಅಂಗಡಿಮಜಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110146 Bhavya A - C/O ಹೇಮಪಾಲ #3-114 ಕಾಯರ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110678 ವೇದಾವತಿ ಕೆ - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ 3/155 ಕಾಯರ - ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110713 Meera M Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಳೀಧರ ರೈ 4-155/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110774 ಬಿ ಗೀತಾ ಎಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ - ಬಿ ಸದಾಶಿವ ಅಡ್ಯಂತಾಯ 4-92 ಪನಿವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110911 GOWRAMMA K - W/O: ಕೂಸಪ್ಪ 3/158 ಕಾಯಿಪಳ್ಳ -PHH(NK) / NCS------100000000-
110500111026 Ammanni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಘವ ಗೌಡ 4-112 ಎ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500111037 M REVATHI - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಎಮ್ 2/140/1 ಮಿನೂಂPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202225000000019/05/2022
110500111301 Bhavani - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಿ - ಗುತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202215000000016/05/2022
110500111314 SHEELAVATHI - ಪುರ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮರ್ಕಂಜ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022---200000000-
110500111355 Yamuna P - W/O: ಮುರಳೀಧರ ಪಿ 3-73 ಪುರ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500111450 Leelavathi.K.C - W/O: ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಕೆ.ಎಮ್ 3/123 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111454 Pavithra M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ ಕೆ #3-123 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022---150000000-
110500111536 Sandhyalakshmi - W/O: ರಮೇಶ ಕುಮಾರ ಡಿ 4-104 ಮಿಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111621 BHAVANI - W/O: ಲೇಟ್ ಸುಂದರ ಗೌಡ 3-77 ಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111681 Rajeshwari S Rao - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್ ಹೆಚ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111779 K B Bhavani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಬೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500111903 Rajeevi P K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಸುಮಾಧರ ಪಿ 3-81 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111950 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಸ್ಕರ ಆಡ್ತಲೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202215000000019/05/2022
110500112001 Bhavani - W/O ಭಾರತ್ ಕೆ 4-144 ಗುರಿಯಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202210000000017/05/2022
110500112063 NEELAMMA A - W/O: ಕುಂಞಣ್ಣ 3/132 ಕಾಯರ - ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112374 Poovara P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಗಿ ಪಿ 4-136 ಪನ್PHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202240000000016/05/2022
110500112672 Bharathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ #3-8NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112869 BHAVANI K - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಕೆ 3/31 ಕೊಚ್ಚಿ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113064 MINAKSHI I B - D/O: ಬೈರಪ್ಪ ಐ - ಹೈದಂಗೂರು ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022---300000000-
110500113100 PUSHPAVATHI A - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ ಎ 3/108 ಅಡ್ತಲೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113117 Sarojini - W/O: ಸುಧಾಕರ 3-3 ಬಲ್ಕಾಡಿ ಸುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110500113130 Bindu George - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ #2-8PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113509 ಚೆನ್ನು ಮೇರ - ಕೋಂ.ನಿಟ್ಟೋಣಿ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ ಮನೆ ಮರAAY(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202235000000019/05/2022
110500113510 ಬಾಬು - ಬಿನ್.ಪಕ್ರು ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202230000000017/05/2022
110500113511 Meenakshi P - W/O: ದಾಮೋಧರ ಪಿ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ 4-53 AAY(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202235000000017/05/2022
110500113512 VIMALA - ಕೋಂ.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬೂಡು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113513 ANGARE - W/O: ವಿಜಯ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500113514 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೋಂ.ಮಾದಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113515 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - ಕೋಂ,ಧನಂಜಯ ಕಾಯಿಪಳ್ಳ ಮನೆ, ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500113516 ವೆಂಕಟೇಶ - ಬಿನ್ ಪೆರ್ಮಾಳು ಕೂಂಪುಳಿ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113517 ರಾಮಣ್ಣ - ಬಿನ್. ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಮಲೆ ಕೊಂಪುಳಿ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202235000000016/05/2022
110500113518 CHANDRAVATHI - W/O: ತಾರಾನಾಥ ಗೌಡ 3-82/1 ಪುರ AAY(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202235000000020/05/2022
110500113519 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202235000000016/05/2022
110500113520 Savitha B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಬಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113521 ಮೊಂಟ - ಬಿನ್ ಕುಜುಂಬ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113522 Vimala - ಬಿನ್ ಪೊಡಿಯ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500113523 ಪಾಚು - ಕೋಂ.ಗುರುವರ ಕೊರ್ತಿಕಜೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂAAY(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202235000000019/05/2022
110500113524 ಬಿಜಿಲ - ಬಿನ್.ಅಡ್ರು ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113525 ಯಮುನಾ - ಬಿನ್.ಪೊಡಿಯ ಮುಗೇರ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113526 GIRIJA - W/O: ಬಾಬು 4-30 ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಸುAAY(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202235000000020/05/2022
110500113527 ಕುಜುಂಬ - ಬಿನ್.ಚೆಲ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113528 ಚನಿಯಾ - ಬಿನ್.ಮನ್ಸ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂAAY(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202235000000019/05/2022
110500113529 ಬೊಳ್ಳೆಚ್ಚಿ.ಎಸ್ - ಕೋಂ,ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113530 ಉಮೇಶ ಪುರುಷ - ಬಿನ್.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಪುರುಷ ಸೇವಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500113531 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕೋಂ.ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಬೂಡು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113532 GIRIJA - ಬಿನ್.ಕುಂಞಿ ಪುರುಷ ಬಲ್ನಾಡು ಪೇಟೆ AAY(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202235000000017/05/2022
110500113533 Ashwini B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೇತನ್ ಜಿ ಗೋಳಿಯಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113534 Kamalakshi - ಸುಬ್ಬ ಪಾಟಾಳಿ ಮನೆ ನಂ 4-77 ಸಂಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500113535 MOHINI - W/O: ದೇವಪ್ಪ 4-191 ಅಳವು ಪಾರೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113536 Devaki U - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ ಗೌಡ ಉಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202235000000020/05/2022
110500113537 ಆಕ್ಷತ್ ಕುಮಾರ್ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಗುತ್ತು ಗದ್ದೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113538 SHAKUNTHALA - W/O: ದಿವಾಕರ 4 - 106 / ಎ ಪನ್ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113539 Nagaveni - ಕೋಂ.ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110500113540 LALITHA - ಬಿನ್.ಅಡ್ರು ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/20225000000020/05/2022
110500113541 ಕುಕ್ಕ ಅಜಿಲ - ಬಿನ್ ಬೋಲಿಯ ಅಜಿಲ ಗುಂಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114327 ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ - ಕೋಂ.ಕುಜುಂಬ ಮುಂಡೋಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500114403 ದಾಮೋದರ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುರುಂಪು ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500114404 Geetha - W/O: ಸುಂದರ ಎಮ್ 4/221 ಗೋಳಿಯಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117181 Mamatha B N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಯನ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117182 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ.ಸುಂದರ ಮುಗೇರ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117183 ಯಾಧವ ಕೊಚ್ಚಿ - ಬಿನ್,ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117184 Savitha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117185 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ . ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117186 ಭವಾನಿ - ಬಿನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117187 MEENAKSHI - W/O: ರಾಧಕೃಷ್ಣ 4-21 ಅಂಗಡಿಮಜಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117188 ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಸೇವಾಜೆ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117189 Lalitha - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಗುಂಡಿ ಮನೆ.ಮರ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117190 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ್ - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117191 KUKKETI - ಕೋಂ.ಪೊಡಿಯ ಮೇರ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117192 JANAKI K - ಬಿನ್.ನಾರ್ಣುನಾಯ್ಕ ಕೊಚ್ಚಿಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500117193 ನಾಗಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಪೆರುಮಾಳು ಮುಂಡೋಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117194 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್.ಈಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117195 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಬಿನ್,ಮಾಂಕು ಗೌಡ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117196 ಜಯಂತ್‌ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಗುತ್ತು ಗದ್ದೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117197 Shusheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ #202, ಗೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022---250000000-
110500117198 ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಐತು ನಾಯ್ಕ ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117199 NEELAMMA - W/O: ಬಾಲಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ 4-201 ಗೋಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117201 ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಗೌಡ ಸೇವಾಜೆ(ಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117202 ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಬಳ್ಳಿಗುಂಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117203 ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ರೈ - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ರೈ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117204 ಕ್ರಷ್ಣ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ತಿ - ಬಿನ್.ಶಾಂತಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ನಾಡು ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117205 ಸುಮತಿ - ಬಿನ್.ಶಾಂತಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ನಾಡು ಪPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202210000000016/05/2022
110500117206 ಜಲಜಾಕ್ಷಿ - ಬಿನ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117207 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್.ಶಂಕರ ಪಾಟಾಳಿ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117208 ಶಂಕರ್ - ಕೊಂ ಶಂಕರ ಗುರಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500117209 ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ನೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117211 ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110500117212 ಅನಂದ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ,ಉಬ್ರಾಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202215000000019/05/2022
110500117213 ಚನಿಯಪ್ಪ - ಬಿನ್. ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117214 Radha - ಬಿನ್ . ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನಳಿಯಾರು ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500117215 PUSHPA - W/O: ಬೊಗ್ರ 4-126 ಗುರಿಯಡ್ಕ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202225000000016/05/2022
110500117216 MACHULU - ಬಿನ್.ಬಿಯಾಳು ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202235000000019/05/2022
110500117217 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುದನೆ ಕೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117218 DAIYYAKKU - S/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬಲ್ನಾಡು ಪೇಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****547913/05/2022FPS****547913/05/202230000000013/05/2022
110500117219 Rathnavathi Rai - ಕೋಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬಲ್ನಾಡುಪೇಟೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****547913/05/2022FPS****547913/05/20225000000013/05/2022
110500117220 ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಪುರ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117221 ಪೂವಮ್ಮ - ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117222 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500117223 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117224 JAYANTHIK - W/O: ದಾಮೋದರ 3/143 ಕಾಯರ - ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117225 ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ,ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117226 ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500117227 PARVATHIK - W/O: ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ 3/136 ಕಾಯರ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202225000000017/05/2022
110500117228 ಕಮಲ - ಕೋಂ.ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುದುರೆ ಗುಂಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117229 ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ . ಕುಂಞಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಕೊಚ್ಚಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500117230 ದೇವಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ - ಬಿನ್.ಹೂವಯ್ಯ ಬಟ್ಟಮಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117231 GANGAMMA - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ 3-88 ಪುರ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202220000000016/05/2022
110500117232 KAMALA - ಬಿನ್. ಹೂವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಬಟ್ಟಮಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202230000000016/05/2022
110500117233 KUSUMAVATHI B - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ 3/12 ಬಲ್ಕಾಡಿ - PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117234 SHELAVATHI K - W/O: ಕರುಣಾಕರ 3-29 ಕೊಚ್ಚಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202215000000016/05/2022
110500117235 JAYANTHI - W/O: ಮಂಜುನಾಥ 4 - 105 ಪನ್ನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117236 ಗುಳ್ಳಿ - ಬಿನ್. ಕೇಪು ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117237 ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಳವು ಪಾರೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117238 CHANDRAMMA - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮುಂಡೋಡಿ 4-36 ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117239 ಬಾಲಕ್ರಷ್ನ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500117240 JEENAVATHI - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಸ್ ಕೆ ಕಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202215000000017/05/2022
110500117241 MOHINI - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಸೇವಜೆ ಕಟ್ಟದ PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202215000000017/05/2022
110500117242 ಕೆ ಜಯರಾಮ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117243 Leelavathi - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117244 ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯ್ಕ.ಎ - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117245 ರೋಹಿಣಿ.ಕೆ - ಕೋಂ.ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117246 Rajeevi - W/O: ದಿ ಗಣೇಶ #4-65 ಶಂಕೇಶ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117247 ಗೋಪಾಲ ಪುರುಷ - ಬಿನ್.ಈಶ್ವರ ಪುರುಷ ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117248 ಸುಶೀಲ - ಕೋಂ.ಚೋಮ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117249 ಪೂವಪ್ಪ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಗುತ್ತುಗದ್ದೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117250 ಶಾರದ - ಕೋಂ Eshwara ನಾಯ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117251 ಸುಂದರಿ - ಬಿನ್.ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202210000000020/05/2022
110500117252 ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500117253 PARVATHI - ಬಿನ್.ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ ಮPHH(NK) / NCS------400000000-
110500117254 ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202215000000017/05/2022
110500117255 SHARADA - W/O: ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 4-81 ಮಿಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500117256 ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮಿಯ್ಯೋಣಿ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117257 ರಾಘವ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಬ್ರಾಳ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117259 ರಾಮಕ್ಕ - ಕೋಂ.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ,ಬೊಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117260 DEVAKI - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 4-189 ಬೊಮ್ಮಟಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117261 ಬಾಲಕ್ಕಿ - ಕೋಂ ಕರುಣಾಕರ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500117262 NDevaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎನ್.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117263 ಚಂದ ಪಾಟಾಳಿ - ಬಿನ್.ಮಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ ಪಟ್ಟೆ ಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****547913/05/2022FPS****547913/05/202215000000013/05/2022
110500117264 SARASWATHIU - W/O: ದಿನೇಶ್ ಯು ಕಾಯಿಪಲ್ಲ - ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117265 ನೀಲಮ್ಮ - ಕೋಂ.ರಾಮಪ್ಪ ಬಾಳೆತೋಟ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ AAY(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202235000000016/05/2022
110500117266 ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಳವುಪಾರೆ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117267 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - ಕೋಂ.ಬೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ(ಗೂಡಂಬೆ) ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117268 Damayanthi - W/O: ಗಣಪತಿ 3-113/ಎ ಅರ್ಜಿಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547913/05/2022FPS****547913/05/202215000000013/05/2022
110500117269 ವೆಂಕಮ್ಮ - ಕೋಂ.ದಾಮೋದರ ಕಾಯರ(ಆರ್ಜಿಕಜೆ)ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547913/05/2022FPS****547913/05/20225000000013/05/2022
110500117270 VISHALAKSHIK - W/O: ಕೃಷ್ಣ 3/142 ಕಾಯರ - ಸುಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117271 INDIRAVATHI K - W/O: ಒಡ್ಯಪ್ಪ 3/150 ಕಾಯರ - ಸPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202215000000019/05/2022
110500117272 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕಾಯಾರ ಮನೆ,ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500117273 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಕೋಂ. ಧನಂಜಯ ಗೌಡ ಕಾಯಗ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117275 ಲಲಿತ - ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಪಾರೆಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117276 ಗಾಯತ್ರಿ - ಕೋಂ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾರೆಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117277 Shashikala - ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆದ್ರುಪಣೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500117278 ವಿಲಾಸಿನಿ - ಕೋಂ ದಿ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾರೆಪ್ಯಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117279 Sunanda - W/O: ಬಾಬು 3-96/ಎ ಕೊಂಪುಳಿ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202215000000016/05/2022
110500117280 CHINNAMMA - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ 3-97 ಕೊಂಪುಳಿ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202235000000019/05/2022
110500117281 ಇಂದಿರಾವತಿ ಪಿ - ಬಿನ್.ಶಿವರಾಮ ಪುರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117282 ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಪುರ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117283 ಕಮಲವತಿ - ಕೋಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಪುರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117284 ರಾಘವ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500117285 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್.,ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202215000000016/05/2022
110500117286 SAROJA - W/O: ಹುಕ್ರ 4-67 ಸಂಕೇಶ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117287 ಕೊರಗು - ಬಿನ್.ಚನಿಯ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202215000000019/05/2022
110500117288 ಚೆಲ್ಲಿಯಾರು - ಕೋಂ.ಮಾಯಿಲ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202210000000020/05/2022
110500117289 Mechu - ಬಿನ್.ಚೋಮ ಕೊರತ್ತಿಕಜೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117290 ಬಿಜಿಲ - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಗುರಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117291 ಮುದರ - ಬಿನ್ ಅಡ್ರು ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117292 NEELA G - W/O: ಪಚ್ಚೋಳಿ ಜಿ ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117294 ಅಂಗಾರ ಹರಿಜನ - ಬಿನ್ ಬೈರ ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117295 ಚನಿಯ - ಬಿನ್.ಪಿಜಿನ, ಕೊರ್ತಿಕಜೆ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500117296 ಗುರುವಪ್ಪ - ಬಿನ್.ಮಾಯಿಲ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117297 ಹುಕ್ರಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಹನುಮ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202215000000019/05/2022
110500117298 ಕಂರ್ಜು - ಕೋಂ.ಪೊಡಿಯ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117299 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ.ಕುಕ್ಕ ಮಾಯಿಲ ಹೊಸಮಜಲು ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202225000000020/05/2022
110500117300 ಲೀಲಾವತಿ - ಬಿನ್ ಮನ್ಸ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202225000000020/05/2022
110500117301 Poovara - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿಜಿನ #4-142 ಪನ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500117302 ಮಾಧವ - ಬಿನ್.ಅಂಗಾರ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117303 ಗೋಪಾಲ ಪುರುಷ - ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಪುರುಷ ಸೇವಾಜೆಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117304 ಮೊಹನ - ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮುಂಡೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202220000000016/05/2022
110500117305 ಜನಾರ್ಧನ - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮುಂಡೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117306 Thilaka.M - ಕೋಂ.ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಮುಂಡೋಡಿ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117307 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್.ಅಮ್ಮು ಆಚಾರಿ ತುಂಬೆತಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117308 ಶೇಷಪ್ಪ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್.ಅಮ್ಮು ಆಚಾರ್ಯ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202215000000016/05/2022
110500117309 Shilavathi - ಕೋಂ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಪನ್ನೆ ಮನೆ,ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117310 ಬಾಲಕ್ರಷ್ಣ - ಬಿನ್.ಮೋನಪ್ಪ ರೈ ಪನಿವಾರ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500117311 ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ - ಬಿನ್.ಐತ್ತು ನಾಯ್ಕ ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202225000000020/05/2022
110500117312 ಪುತ್ರ - ಬಿನ್ ಬಿಂಗ್ರಿ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202230000000020/05/2022
110500117313 KAMALA G - W/O: ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯ 4/183 ಗೋಳಿಯಡAAY(NK) / NCSBiometric****547912/05/2022FPS****547912/05/202235000000012/05/2022
110500117314 Seethamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಅಗಸ 4-190 AAY(NK) / NCS------350000000-
110500117315 ರತ್ನಾವತಿ - ಕೋಂ.ಎಸ್.ಆನಂದ ನಾಯಕ್ ಗುಂಡಿ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117316 Chandravathi - ಬಿನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ದೋಳ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202215000000019/05/2022
110500117317 Sheshamma N - W/O: ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಎನ್ 2/111 ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202225000000017/05/2022
110500117318 ಭಾಸ್ಕರ - ಬಿನ್.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಲ್ಲುಗದ್ದೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117319 Ramya A - ಬಿನ್.ಸಣ್ಣಣ್ಣ ಗೌಡ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117320 ಉಮಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಗದ್ದೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202215000000017/05/2022
110500117321 Kusumavathi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 3-146PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117322 ದಾಮೋದರ - ಬಿನ್ ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ ಮಾವಿನಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547912/05/2022FPS****547912/05/202220000000012/05/2022
110500117323 DHARMAVATHI - W/O: ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117324 ವಾರಿಜ - ಕೋಂ.ರಾಘವ ಗೌಡ ಬೊಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022---150000000-
110500117325 B R Leela - ಬಿನ್ ದಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117326 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ನಳಿಯಾರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500117327 NEELAMMA - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ 3-79 ಪುರ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117328 ರಾಮ - ಬಿನ್.ಚನಿಯ ಕೊಟ್ರಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500117329 DAMAYANTHI - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ 4-02 - ಸುಳ್ಯ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117330 HONNAMMA - W/O: ಕರಿಯಪ್ಪ 3-94 ಕೊಂಪುಳಿ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202235000000016/05/2022
110500117331 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117332 ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117333 K LALITHA - W/O: ಕೆ ಜಯರಾಮ ಮಡಿವಾಳ 3-18 ಕಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202215000000019/05/2022
110500117334 ಯಮುನ - ಕೋಂ.ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ದೇಶಕೋಡಿ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202210000000017/05/2022
110500117335 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಸೋಮಪ್ಪ ಕೊಚ್ಚಿಮುಲೆ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117336 ಗಾಯತ್ರಿ - ಬಿನ್ ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯಿ ಪಳ್ಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202225000000017/05/2022
110500117337 Ammanni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ #3-125 ಅಡ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202225000000020/05/2022
110500117338 ಯಶವಂತ - ಬಿನ್,ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಗೂಡಂಬೆ ಮನೆ,ಮರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117339 SULOCHANA - W/O: ಕುಸುಮಾಧರ ಮುಂಡೋಡಿ 4-10 ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117340 Chandravathi - ಬಿನ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೂಡು ಮನೆ,ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------450000000-
110500117341 Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪುರುಷ 4-1PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202210000000020/05/2022
110500117342 ಪಿ.ದೆಯ್ಯು ಮುಗೇರ - ಕುಕ್ಕ ಮುಗೇರ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500117344 Sumithra M - W/O: ಗಿರಿಧರ ನಾಯ್ಕ ಎಮ್ ಮುಂಡೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500117345 ವಸಂತ - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕ ಮುಗೇರ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117346 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಂಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110500117347 ಪದ್ಮಯ್ಯ - ಬಿನ್. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117354 ವಿಜಯ - ಬಿನ್.ಚನಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲು ಮನೆ, ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500117360 ಸಂಜೀವ ರೈ - ಬಿನ್.ಮೋನಪ್ಪ ರೈ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಮರ್ಕಂAAY(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202235000000019/05/2022
110500117362 DAMAYANTHI K - W/O: ನೀಲಪ್ಪ ಡಿ 3/7/1 ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500117457 JAYANTHI - W/O: ವಾಸು ನಾಯ್ಕ ಇಚ್ಚೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202210000000020/05/2022
110500117482 Nalinakshi - ಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಮನೆ ನಂ 2-87 ದೂಳ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****547912/05/2022FPS****547912/05/202220000000012/05/2022
110500117483 K Chennappa Gowda - ಬಿನ್ ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ,ಕಾಯಿಪಳ್ಳ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/20225000000017/05/2022
110500122815 DAMAYANTHI - ಕೋಂ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೇವಾಜೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122816 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಬಿನ್.ಕುಂಡ ನಾಯ್ಕ ಕೊಚ್ಚಿ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500122817 LEELAVATHI B - ಕೋಂ.ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122818 ಅಂಗಜ - ಬಿನ್.ಬೈರ ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122819 ಜಯರಾಮ - ಬಿನ್.ಮಾಧವ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500122820 ಚೋಮು - ಕೋಂ.ಬಿಜಿಲ ಕೊರತ್ತಿಕಜೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202225000000017/05/2022
110500123009 K JANAKI - ಕೋಂ ಆನಂದ ಮಡಿವಾಳಕಬ್ಬಿ ನಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202235000000016/05/2022
110500123103 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ.ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಉಬ್ರಾಲ ಮನೆ,ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202220000000016/05/2022
110500123104 ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ತೋಟಚಾವಡಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/20225000000019/05/2022
110500123105 ನೋಯಪ್ಪ - ಬಿನ್ .ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಪಾರೆಪ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500123107 ನಾಗವೇಣಿ - ಕೋಂ.ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಟ್ಟಮಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500123108 Ammani - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ 3-49 ಕೆರೆಮೂಲೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500123109 ನಾರ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಹೂವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಬಟ್ಟಮಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500123110 ಕುಸುಮಾಧರ - ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500123111 ಬೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಗೂಡುಂಬೆ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500123112 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೋಂ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾವಜಿ ಮನೆ, ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202230000000019/05/2022
110500123113 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಂ ರವೀಂದ್ರ ಮಾವಜಿ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110500123115 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್,ಪೊಡಿಯ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123123 G VISHWANATH RAI - S/O: ಸೋಮಪ್ಪ ರೈ 2/78 ಗೂಡಾಂಬೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500124280 Jyothi Prabha K - W/O: ಪುಂಡರೀಕ ಕೆ 3-68 ಕೊಂಪುಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124281 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ.ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಮಿಯ್ಯೋಣಿಮೂಲೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124282 ಸತ್ಯವತಿ ಎಸ್ ಭಟ್ - ಬಿನ್.ಕೆ.ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ ಮಾಪಲತೋಟ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124283 Komalangi A C - W/O: ತಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಿ 3-51 ಕೊಂಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124284 ಉಮೇಶ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿನುಂಗೂರು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124285 M RATHNAVATHI - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಿನುಂಗೂರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124286 ಅನಂದ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ,ನಾರ್ಕೊಡು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124287 SHARADAM - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ - ಗುಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124288 ಲಿಂಗಮ್ಮ - ಬಿನ್.ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಪುರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124289 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೆರ್ಗಡೆ ಗೌಡ ಕೊಂಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124290 Kavitha Kumari PS - ಬಿನ್. ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124291 SHARADA C S - ಕೋಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124292 Vinodini - W/O: ಸುಧರ್ಶನ್ ಕೆ #4-39, ಕೊಯಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124293 Mahalakshmi D - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಡಿ #4-99 ಮಿಯ್ಯೋಣಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124294 CHINNAMMA P - ಕೋಂ.ಸತೀಶ ಎಂ.ಸಿ ಮಾವಾಜಿ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124295 SHOBHA K BHAT - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಮ್ 4-95 ಮಾಪಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124297 Leelavathi Rai - W/O: ನಾರಾಯಣ ಚೌಟ 4-154/1 ಪಾರೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124298 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾವಜಿ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124299 ಯುವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ನಾಡು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124300 Pushpavathi - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ 3-107 ಕೊಜಂಬೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124307 Rajeshwari Rao - W/O: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ಆರ್ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124314 GULABID - W/O: ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಡಿ ದೋಳ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124343 ರಾಮಕ್ಕ - ಬಿನ್.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುರುಂಪು ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127157 ಬಿ.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ತೋಟಚಾವಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127900 ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ - ಕೋಂ .ಲೋಕೇಶ ,ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127901 Asha - W/O ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ #3-9 ಬಲ್ಕಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127902 ಅಣ್ಣು ಕೂಸು ಗೌಡ - ಬಿನ್ .ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127904 VIMALAVATHI - ಬಿನ್ ದೇವಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ನಾಡು ಪೇಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500127905 ಮೋಹನ - ಬಿನ್.ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127906 Akshatha K C - W/O ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಕೆ ಪಿ # 3-144 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127907 THIRTHARAMAK - ಬಿನ್.ಹೂವಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500127908 M Revathi - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಎಮ್ 2/139 ಮಿನೂಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127909 RAMAKKA - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ - ಉಜುರುಕುಳಿ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127910 GEETHANJALI K R - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ 2/91/ಬಿ ಪಟ್ಟೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127911 VISHALAKSHI M - W/O: ಪುಂಡರೀಕ 2/81/1 ಗೂಡಂಬೆ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127912 ಕೆ.ನಾರಾಯಣ.ರೈ . - ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ರೈ ಗೂಡಂಬೆ ಮನೆ, ಮರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127913 ಜಿ.ಬಾಲಕ್ರಷ್ನ.ರೈ . - ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ರೈ ಗೂಡಂಬೆ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127914 PARVATHI B - S/O: ಅನಂತರಾಮ್‌ 3/69 ಬಲ್ಕಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127915 BHAVANI D - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕುಲ್ಮಡ್ಕ(ದೋಳ)ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127916 Sheelavathi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಡಿ 2-69 ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127917 Akkayya - ಕೋಂ.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127918 ರೇವತಿ ಕೆ - ಬಿನ್.ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ(ಆರ್ಜಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127919 BhavaniK - W/O: ಧರ್ಮಪಾಲ ಕೆ 3/141 ಕಾಯರ -NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127920 ಎನ್ .ಕೆ.ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ NPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202210000000017/05/2022
110500127921 ಪುರುಶೋತ್ತಮ - ಬಿನ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿ ಹಿತ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127922 MALATHI - ಬಿನ್ . ಬಿ.ಕುಂಞಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೊಂಪ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127923 ಬಾಲಕಿ ಕೆ - ಕೋಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಕೊಂಪುಳಿ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127924 ಕೆ.ರಾಘವ - ಬಿನ್ ಕೋರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೊಂಪುಳಿ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127925 N Madhavi - W/O: ಮಾಧವ 3-37 ದೊಡ್ಡಿತ್ಲು ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127926 PARAMESHWARI - W/O ಲೇಟ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ 3-46 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127927 ಶಿವರಾಮ - ದೊಡ್ಡಿ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127928 Savitha B K - W/O: ಹರೀಶ 3 -81 ಅಡ್ತಲೆ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127929 ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ,ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ,ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127930 ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಐತಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇಲೆ ಪುರ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127931 ದಯಾನಂದ ಪಿ - ಬಿನ‍್ ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಪುರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂNPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202210000000019/05/2022
110500127932 JANAKI - W/O: ಧರ್ಮಪಾಲ 3-87 ಪುರ ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127933 B.Thilak - ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಳ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127934 Leelavathi B - W/O: ಪುರುಷೊತ್ತಮ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127935 ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127936 gopi - ಬಿನ್ ಅನಂತು ಪುರುಷ ಸೇವಾಜೆ ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127937 GOWRAMMA - C/O ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #4-34 ಮುಂNPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/20225000000019/05/2022
110500127938 Bhavani - ಕೋಂ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಮರ್ಕಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127939 JALAJAKSHI S K - W/O ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಎಮ್ ಪಿ ರಾಮೇಶ್ವರ NPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202210000000017/05/2022
110500127941 Usha Kiran - ಬಿನ್ ಮಾಧವ ಪುರುಷ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127943 ಬಿ ವಿಪುಲಾಶ್ರೀ - ಬಿನ್.ಶಾಂತಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ನಾಡು ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127944 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಪಾರೆಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202210000000019/05/2022
110500127946 Hemavathy - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸಪ್ಪ ಉಬ್ರಾಳ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127947 ಹಿಮಾಕರ - ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮಾವಾಜಿ ಮನೆ ಮರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127948 ಗುಲಾಬಿ - ಕೋಂ.ಅಮ್ಮು ರೈ ಪಾರೆಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127949 Janaki - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಾವಾಜಿ ಮನೆ ಮರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127950 Pavithra G S - W/O: ಶಶಿಧರ ಜಿ ಎಸ್ 4-149 ರಾಮೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127951 ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಾವಾಜಿ ಮನೆ ಮರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127952 LEELAVATHI K R - W/O: ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ 4-151 ಕುದನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127953 MAHALAKSHMI K P - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ ಸಿ 4-152 ಕುದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127954 SUSHILA - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಬ್ರಾಳ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127955 Jayashree K - W/O: ಕುಸುಮಾಧರ ಕೆ 3/66 ಕೊಜಂಬೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127956 GIRIJA - ಬಿನ್.ಅಪ್ಪು ನಾಯ್ಕ ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127957 K.Varija - ಕೋಂ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಲ್ಲುಗದ್ದೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127958 ಕಮಲಾಕ್ಷ - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪುರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127959 Pushpavathi A - W/O: ಅಚ್ಯುತ ಪಿ 2/103ಎ ತೇರ್ಥಮಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127960 RukminiK - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ ಪಿ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127961 Prema Rai A - W/O: ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ ರೈ 2-111 ರೈ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127962 Hemavati - ಬಿನ್.ಶಾಂತಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ನಾಡುಪೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127968 ತಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಬ್ರಾಳ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127970 Jayalakshmi A - W/O: ಆನಂದ ನಾಯಕ್ - ತೋಟ ಚಾವಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127983 PRABHAVATHID - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ ಡಿ ದೋಳ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127984 ಬೇಬಿ - ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಗೌಡ ದೋಳ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128007 Megha B K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭರತ್ ಬಿ ಜೆ 1-238/2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128011 H Latha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಜೆ ಜೋಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131052 SavithaA - W/O: ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್ ಆರ್ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131053 Nethravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ #3-119, ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134146 K Savithri - C/O ಜಯಕುಮಾರ 3-24 ಕೊಚ್ಚಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202210000000017/05/2022
110500134148 Vani P - C/O ಸುಂದರ ಪಿ ಮುಂಡೊಡಿ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202230000000016/05/2022
110500134150 ನಾಗಮ್ಮ - ಕೋಂ.ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ಕೊಚ್ಚಿ ಮನೆ,ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202210000000017/05/2022
110500134151 Vedavathi D - D/o ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ,ದೋಳ ಮನೆ,ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500134152 Chandrashekhara - ಪಡ್ಡಂಬೈಲು ಮನೆ,ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ,ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****547912/05/2022FPS****547912/05/202215000000012/05/2022
110500134153 ಯಮುನ - ಕೋಂ ಬೋಜ, ಗುರಿಯಡ್ಕ ಮನೆ,ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110500134156 Vani K - W/O: ಧನೇಶ ಕೆ #3-114ಎ ಅರ್ಜಿಕಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134157 Vijayakumar - ಬಿನ್/ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ,ಗುತ್ತುಗದ್ದೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134158 ಜಾನಕಿ ಎ ಎಸ್ - ಬಿನ್. ಚನಿಯ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಮನೆ,ಮರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202215000000019/05/2022
110500134159 NETHRAVATHI K H - C/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್ ಡಿ 2-139/ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134160 Ganesha D. - ಬಿನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ,ದೋಳ ಮನೆ,ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134162 ಜಗನ್ನಾಥ - ಬಿನ್.ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134163 ಸರೋಜಿನಿ ಎಮ್ ಆರ್ - ಬಿನ್ /ಪಕೀರ ಪನ್ನೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134167 Nilamma - ಕೋಂ/ಸೀತಾರಾಮ,ಗುರಿಯಡ್ಕ ಮನೆ,ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202210000000019/05/2022
110500134169 GEETHA - W/O: ವೀರಪ್ಪ 4 - 107 ಬೂಡು ಸುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500134171 Baira - ಬಿನ್ ಪೊಡಿಯ ,ಪನ್ನೆ ಮನೆ,ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500134173 Vasappa.A - ಬಿನ್/ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ,ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134176 Poovani - ಬಿನ್/ಅಡ್ರು. ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ,ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202225000000016/05/2022
110500134177 Thimmayya - ಕಾವೇರಿಗದ್ದೆ ಮನೆ,ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ,ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134178 ಸುಂದರಿ. ಐ - ಬಿನ್/ಬೈರಪ್ಪ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ,ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135106 Thangachan - ಬಿನ್.ಮಾಥ್ಯು ಬಲ್ನಾಡುಪೇಟೆ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500135142 ALIS JOSEPH - W/O: ಟಿ ವಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬಲ್ಜಾಡು ಪೇಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135198 Janaki B - ಕೋಂ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135643 Geetha - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಎ.ಕೆ #4/206, ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135687 ರೇಣುಕ.ಎಸ್ - ಬಿನ್.ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಅರ್ಜಿಕಜPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500135849 VASU GOWDA .P - ಬಿನ್. ಕುಂಞಣ್ಣ ಗೌಡ .ಪಿ,ಗೋಳಿಯಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135986 Purandara. D - ಬಿನ್ .ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ದೋಳ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500136215 PRANAMYA JAIN - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ತುಂಬೆತ್ತಡPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500136218 Chinnappa Gowda - ಬಿನ್.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಂಜೋಳುಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500136221 PREMALATHA - W/O: ಕೇಶವ ಪುರುಷ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500136223 ಮಹೇಶ್ವರಿ - ಬಿನ್ ಶಾಂತಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ನಾಡುಪೇPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202215000000017/05/2022
110500136225 Sripathi . K - ಬಿನ್. ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500136227 Choma Mera .S - ಬಿನ್ ಮನ್ಸ ಮೇರ ಎಸ್. ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202220000000020/05/2022
110500136235 SUNDARI RAI P - W/O: ನಾರಾಯಣ ರೈ 2/78/1 ತೆರ್ಥಮಜPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202225000000019/05/2022
110500136237 Manamohana.P - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಪುರ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500136239 Jathappa Gowda - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾವಿನಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500136240 BHUVANESHWARI K - W/O: ಶಿವರಾಮ 3/152 ಕಾಯಿಪಳ್ಳ -PHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202225000000017/05/2022
110500136243 PADMAVATHI G S - W/O: ಶಶಿಧರ 4-215 ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500136405 Dharmapala Gowda - ಬಿನ್.ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547917/05/2022FPS****547917/05/202220000000017/05/2022
110500136466 USHA JAYRAM K - W/O: ಜಯರಾಮ ಕೆ ಕಬ್ಬಿ ನಡ್ಕ - PHH(NK) / NCS------250000000-
110500136476 ಸುಮಿತ್ರ .ಕೆ - ಬಿನ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ ಕಬ್ಬಿನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500136478 Hoovamma M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****547916/05/2022FPS****547916/05/202215000000016/05/2022
110500136480 Shridhar Nayak.S - ಬಿನ್ .ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯಕ್ , ತೋಟಚPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500136483 Theertharama Gowda - ಬಿನ್.ಮಾಧವ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202215000000020/05/2022
110500136484 Honnappa Gowda - ಬಿನ್.ಮಾಧವ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500136486 Shivarama - ಬಿನ್.ಶಿವರಾಮ ಅಳವುಪಾರೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500136495 SAVITHA - W/O: ಹರೀಶ ಸೇವಾಜೆ 4-64 ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110500136496 CHITRA KUMARI N - W/O: ಎನ್ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ 3-21 ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500136512 Sudhakara. A - ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಗೋಳಿಯಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****547919/05/2022FPS****547919/05/202220000000019/05/2022
110500136514 ಪೂವಮ್ಮ - ಬಿನ್ .ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕುದ್ಪಾಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110500136516 Lakshmi - ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಉಬ್ರಾಳ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110500136517 Narayana Purusha - ಬಿನ್.ಸೋಮಯ್ಯ ಪುರುಷ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****547920/05/2022FPS****547920/05/202230000000020/05/2022
110500136518 Nilamma - ಕೋಂ.ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500136523 Pushpavathi - ಬಿನ್.ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಾಯರ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500136524 <