REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107324 Shruthi H V - S/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿ ನಂ 2 - 247 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107719 Mohini M - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ 1-2PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500108075 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣು #1-8 ರೆಂಜಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500108077 BHAVANI - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಹೈದಂಗೂರು ಸPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202215000000020/05/2022
110500108450 PUSHPA - W/O: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ ಬಳ್ಳಕ್ಕಾನ -PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500108872 P V Vijayalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿ ಧನಂಜಯ ಗೌಡ #1-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109435 Guruva H - S/O ಪೊಡಿಯ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109688 MALLIKA - W/O: ಗಿರೀಶ ದೇಶಕೋಡಿ ಸುಳ್ಯ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109724 BHAVYA S - W/O: ಷಣ್ಮುಗ ಸೂಟೆಗದ್ದೆ ಸೂಟೆಗದPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500109941 Kalavathi - W/O ಚಿದಾನಂದ ಪೋಯ್ಯೆಗುಂಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109984 KAMALA P - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ -PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202210000000016/05/2022
110500110823 Harinakshi N - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಎನ್ ವಿ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500110824 Shashikala N - W/O ನಾರಾಯಣ ಎಂ 1-117/ ಬಿ ಪೈಲೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111046 Lalitha M - W/O: ಸುಂದರ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮಿತ್ತಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/20225000000018/05/2022
110500111047 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು # 1-150 ಮಿತPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/20225000000017/05/2022
110500111062 YELYAKKA - W/O: ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪಿ.ಸಿ - ಪಟ್ರಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202225000000016/05/2022
110500111581 PARVATHI G - W/O: ಉತ್ತಯ್ಯ - ಗುತ್ತು ಗದ್ದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202225000000017/05/2022
110500111698 Devaki - W/O ಜಯರಾಮ #1-14/1 ಹೈದಂಗೂರು ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111742 NAMITHA - W/O ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ #1-90 ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112084 Hemalatha K R - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ 2-27 ಬಳ್NPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202210000000019/05/2022
110500112086 Anitha B.I - W/O: ಇಂದಿರೇಶ್ ಬಿ ಬಳ್ಳಕ್ಕ ಬಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112478 Susheela - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಅರಮನೆಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110500112556 Kavitha - W/O ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಹೆಚ್ 1-225/2 PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500112818 Chithravathi K - W/O ಕರುಣಾಕರ ಕೆ ಕೊಡಪಾಲ ಮನೆ ಹೈPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112910 VASANTHI - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ ದೋಳ ಮರ್ಕಂಜ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202230000000017/05/2022
110500113094 KAMALA A - W/O: ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಮಲೆ 1/224 ಅರಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202230000000016/05/2022
110500113123 CHANDRAVATHI - W/O: ರಮೇಶ್ ಡಿ - ದಾಸರಬೈಲು ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202215000000020/05/2022
110500113211 SANDHYA B G - S/O: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಮ್ 4-176 ಮಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500113542 ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯ - ಕೋಂ.ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113543 ಸದಾಶಿವ - ಬಿನ್.ಮಾದಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022---350000000-
110500113544 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಪಕೀರ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113545 Prathima P - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೆಂಜಳ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202235000000018/05/2022
110500113546 Bhagi - ಕೋಂ,ನಾರ್ಣಪ್ಪ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ,ಮರ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110500113547 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಐತ್ತು ನಾಯ್ಕ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500113548 Sowmya M - ಎಮ್‌ ಪುರುಶೋತ್ತಮ 1-248 ಮಿತ್ತಡPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500113549 Yashoda - ಬಿನ್.ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ದೇಶಕೋಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202235000000016/05/2022
110500113550 HEMALATHA P - W/O: ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕ - PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202225000000020/05/2022
110500113551 ವಾಸುದೇವ - ಬಿನ್.ರಾಮಪ್ಪ ಗುತ್ತುಗದ್ದೆ ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202235000000017/05/2022
110500113552 Gulli - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೋಮ #1-76 ರೆಂಜಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202225000000017/05/2022
110500113554 ಕುಶಾಲಷ್ಷ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202235000000018/05/2022
110500113555 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202235000000018/05/2022
110500113556 ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೀದಿ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/20225000000020/05/2022
110500113557 ಭೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500113558 ಹುಕ್ರಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಪೆರ್ಣ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113559 MEENASKHI - C/O ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-83 ರೆಂಜಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113560 RATHNAVATHI - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಂಡಿಯಡ್ಕ AAY(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202235000000020/05/2022
110500113561 KAMALA - W/O: ಅಂಗಾರ - ಹೈದಂಗೂರು ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113562 SHYMALA BANDI KRISHNA - ಬಿನ್ ಕುಞಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಂಡಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/20225000000019/05/2022
110500113563 MUDARU - W/O: ಪಕೀರ ದಾಸರಬೈಲು - ಸುಳ್ಯ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113564 ಬಾಬು - ಬಿನ್ ಕೇಪು ದಾಸರ ಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500113565 ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಪಿಲಿಕಜೆ - ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113566 ಚಿದಾನಂದ - ಬಿನ್.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಂಜಿಪಿಲಿ(ಕೊಟ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113567 GULABI - ಕೋಂ.ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500113568 ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಕಕ್ಕಾಡು ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022---200000000-
110500113569 ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202235000000017/05/2022
110500113570 ಜನಾರ್ದನ - ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆ ಮರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113571 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್.ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೇರಿಕೆ ಮನೆ ಮರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500114328 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ನಿಟೋನಿ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500114329 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ ಮರ್AAY(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202235000000017/05/2022
110500114330 NEELAVATHI - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ - ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500114405 Gopala Gowda - ಬಿನ್.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೊಡಪಾಲ(ಕಟ್ಟದPHH(NK) / NCS------50000000-
110500114406 JALAJAKSHI D - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ರೆಂಜಾಳ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500114408 SEETHA - ಕೋಂ.ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500114409 SUSHEELA - ಕೋಂ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110500114410 Seethamma H - W/O: ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಹಲ್ದಡ್ಕ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202250000000017/05/2022
110500114411 SAVITHRI - W/O: ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ 1/228 ಬೊಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500115336 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ.ಬಾಬು ದಾಸರ ಬೈಲು ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110500116304 Jaya - C/O ದೇವು 1-270 ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500117343 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಜೋಗಿಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500117348 ಗೋಪು - ಬಿನ್ ಜವರ ದಾಸರ ಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202230000000020/05/2022
110500117349 Parvathi N - ಕೋಂ.ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500117350 ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ದೇರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಕಾಡು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202225000000016/05/2022
110500117351 ಉಪ್ಪೆಂದ್ರ ಪುರುಷ - ಬಿನ್ . ಶೀನ ಪುರುಷ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500117352 PADMAVATHI - W/O: ದಯಾನಂದ ಪುರುಷ 1/241 ಮಿತ್PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202215000000016/05/2022
110500117353 ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಐತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬುಡಾಲೆ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500117355 girija - ಬಿನ್ ವೇದಾವತಿ ದೋಳ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/20225000000017/05/2022
110500117356 ಅಣ್ಣು ಮುಗೇರ - ಬಿನ್.ಬೈರ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500117357 ಉಮೇಶ - ಬಿನ್.ಬೈರ 1-174 ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500117358 ಶಿವಯ್ಯ - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಅರಮನೆ ಗಾಯ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500117359 ಬಾಬು ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕುಞಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಂಡಿತಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500117363 ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ - ಬಿನ್.ಅಮ್ಮು ಆಚಾರ್ಯ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500117364 sheshamma hengsu - ಕೋಂ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110500117365 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500117366 KUNHI - ಬಿನ್.ಗುರುವ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117367 KAMALA - W/O: ಕೇಪು - ಹೈದಂಗೂರು ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117368 ಐತ್ತ - ಬಿನ್.ಕುಜುಂಬ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117369 ಬಾಬು - ಬಿನ್ ಚೋಮ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202215000000020/05/2022
110500117370 ಪುತ್ರ ಮೆರ - ಬಿನ್.ಬಟ್ಯ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202215000000020/05/2022
110500117371 DEVAKI - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ರೆಂಜಾಳ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500117372 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಶೀವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೇರಿಕೆಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022---200000000-
110500117373 ಸೋಮಪ್ಪ - ಬಿನ್.ಮಾದಪ್ಪ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರ್ಕಂAAY(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202235000000020/05/2022
110500117374 ಬಿ.ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ.ವಾಸು ಗೌಡ.ಬಿ ಬೇರಿಕೆ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202210000000019/05/2022
110500117375 PUSHPAVATHI - ಬಿನ್.ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202225000000019/05/2022
110500117378 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #1-3PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500117379 Neelavathi - ಬಿನ್.ಬಾಲಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500117380 LEELAVATHI - W/O: ಸೋಮ್ಮಪ್ಪ ರೆಂಜಾಳ - ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117381 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದೂಮ ಪೂಜಾರಿ ರೆಂಜಾಳ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117382 THANGUNI - ಕೋಂ.ಕೊರಗ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202230000000020/05/2022
110500117383 ಮಾಲತಿ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500117384 ಸುಂದರ - ಬಿನ್ ಪಚ್ಛೋಳಿ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/20225000000019/05/2022
110500117385 Sundari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖರ #1-112 ಎ ದಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500117386 YAMUNA - ಬಿನ್.ಪದ್ಮಪ್ಪ ದಾಸರ ಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110500117387 ಪುವರ - ಕೋಂ.ಕುಂಡ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117388 VISHVANATHA HARIJANA - ಬಿನ್ ಕೇಪು ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500117389 ಕುಶಲ - ಬಿನ್,ಕೇಪು ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117390 ಚನಿಯ - ಬಿನ್.ಕೇಪು ದಾಸರ ಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/20225000000020/05/2022
110500117391 ಮಾಧವ ಗೌಡ ದಾಸರ ಬೈಲು - ಬಿನ್.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500117392 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದಯ ಕುಮಾರ #2 ಹಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202225000000018/05/2022
110500117394 ಕೇಶವ - ಬಿನ್ . ಐತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬುಡಾಲೆ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202225000000018/05/2022
110500117395 Leelavathi - C/O ಧನಂಜಯ ಗೌಡ 2-40 ಬುಡುಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202215000000017/05/2022
110500117396 Nagaveni - W/O ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಷ್ 2-42 ಪರ್ಲಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117397 ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ.ಕೆ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಂಜಿಪಿಲಿ (ಬೋಳುPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500117398 ಸೋಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೋರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ದೋಳ ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117399 ಕೇಶವ ಕೆ. - ಬಿನ್. ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಡಿಗೈ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500117400 ದಾಮೋದರ - ಬಿನ್.ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117401 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಹುಲ್ಲು ಬೆಂಕಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202225000000019/05/2022
110500117402 SHESHAMMA - ಬಿನ್ ಮಾರು ಪೂಜಾರಿ ದೇಶ ಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500117403 ಸೀತಮ್ಮ - ಬಿನ್.ಮಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ದೇಶಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117404 Vasanthi - ಕೋಂ.ಜತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇಶಕೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500117405 ಸೀತಾರಾಮ - ಬಿನ್.ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬುಡಾಲೆ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500117406 Chandravathi - W/O: ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇಚ್ಚೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202235000000020/05/2022
110500117407 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ.ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೈದಂಗೂರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202210000000020/05/2022
110500117408 SEETHU - ಕೋಂ.ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110500117409 ಚನಿಯಪ್ಪ.ಎಂ - ಬಿನ್.ಅಂಗಾರ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202225000000018/05/2022
110500117410 ವಿಮಲ - ಕೋಂ.ಬಾಬು ಮಿತ್ತಡ್ಕಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202215000000018/05/2022
110500117411 ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್.ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಅಜ್ಜಿಕಲ್ಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117412 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ,ಮರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117413 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ.ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಪರ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202225000000020/05/2022
110500117414 ಕೇಶವ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಪರ್ಪುನ ಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117416 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಕುಸುಮ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202215000000018/05/2022
110500117417 NDivya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ #1-19PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202210000000016/05/2022
110500117418 ಕುಶಾಲಷ್ಷ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ದೇಶಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117419 ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಚೀಮಾಡು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500117420 subraya - ಬಿನ್.ಕೊರಗಪ್ಪ ಮಲೆ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110500117421 ಹೂವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ,ಕಕ್ಕಾಡು ಮನೆ,ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500117422 ಶೇಷಪ್ಪ - ಬಿನ್.ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಅರಮನೆಗಾಯ ಮನೆ ಮರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202220000000019/05/2022
110500117423 `ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಕಾಡುತೋಟ(ಕುರುಂಜಿ)ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202215000000017/05/2022
110500117424 ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೊಜಾರಿ - ಬಿನ್.ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಕ್ಕಾಡು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117425 Jayalaxmi - ಬಿನ್ ಚನಿಯಪ್ಪನಾಯ್ಕ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202210000000019/05/2022
110500117426 Lakshimi - ಬಿನ್. ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ,ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ,ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202225000000016/05/2022
110500117427 LAKSHMI - W/O: ಹರೀಶ ಕೆ ಕುದ್ಕುಳಿ - ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500117428 RATHNAVATHI B - W/O: ಸುಬ್ಬ ನಾಯ್ಕ 1/158 ಬಳ್ಳಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117429 ರಾಘವ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022---250000000-
110500117430 ಶಾರದಾ - ಕೋಂ.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೈಲೂರು ಮನೆ,ಮರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117431 Gouramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊರಗ ನಾಯ್ಕ ಅಜ್ಜಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500117432 ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಚನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರೆಂಜಾಳ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202225000000016/05/2022
110500117433 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ - ಬಿನ್.ಮಾದಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022---150000000-
110500117434 ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ - ಬಿನ್ ಮಾದಪ್ಪ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117435 PUSHPAVATHI - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಳ್ಳಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202235000000020/05/2022
110500117436 ಶ್ಯಾಮಲ - ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500117437 ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕು - ಬಿನ್.ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಳ್ಳಕಾನ(ಪೊಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202225000000019/05/2022
110500117438 JANAKI B - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202215000000017/05/2022
110500117439 ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ,ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202230000000017/05/2022
110500117440 ಶಿವಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500117441 PARAMESHVARI MITHADKA - ಬಿನ್.ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿತ್ತಡ್ಕಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500117442 SAROJINI - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ - ಕುದ್ಕುಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500117443 ಸೀತಾ ರಾಮ - ಬಿನ್ ಜತ್ತಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500117444 Varija M - ಕೋಂ.ಸಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಮ್ಮಾರು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202215000000020/05/2022
110500117446 ರತ್ನಾಕರ - ಬಿನ್ ಪಕೀರ ದಾಸರ ಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117447 Reshma K - C/O ದಿನೇಶ ಕೆ 1-120 ಕುದ್ಕುಳಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202225000000017/05/2022
110500117449 ಕುಶಾಲಷ್ಷ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500117450 ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ಅಣ್ಣು ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202225000000017/05/2022
110500117451 ಪೊಡಿಯ - ಬಿನ್ ಚೋಮ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117452 Sulochana B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117453 AKKAYYA - W/O: ಐತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬೊಮ್ಮಾರು ಸPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500117454 ದೇವಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಳ್ಳಕ್ಕಾನ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117455 ಗಿರಿಜ - ಬಿನ್ ದೆವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಪೊಯ್ಯೆ ಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500117456 Thimmakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ 1-2 PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117458 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕೋಂ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಚೀಮಾಡು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202235000000018/05/2022
110500117459 ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202225000000017/05/2022
110500117460 VARIJA P - W/O: ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕ ಪಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117462 ಸದಾನಂದ ಪ್ರಭು - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಈಂದುಗುಂಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117463 ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಭು - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117464 ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500117465 SaraswathiK - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ #2-5 PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202215000000016/05/2022
110500117466 THARAVATHI - W/O ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಹಲ್ದಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202225000000018/05/2022
110500117467 ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಕುಂಞಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117468 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ,ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202230000000018/05/2022
110500117469 Chinnamma - W/O: ಡಿ ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202230000000019/05/2022
110500117470 ಹೇಮಲತ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಂಜಿಪಿಲಿ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117471 Kusumavathi K - W/O: ಮಾಧವ ಗೌಡ - ಸಜೆಮೂಲೆ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202230000000017/05/2022
110500117472 NEELAMMA - W/O: ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದೇಶಕೊಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202225000000016/05/2022
110500117473 ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಹೈದಂಗೂರು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117474 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಪರ್ಪುನಗುಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117475 ಸರಸ್ವತಿ - ಬಿನ್,ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117476 ಬಾನುಮತಿ.ಕೆ - ಕೋಂ.ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500117477 HEMAVATHI K - W/O: ಗೋಪಾಲ ಗೌಅ - ಕುದ್ಕುಳಿ ಸPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117478 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲೆ ಕುಡಿಯ - ಬಿನ್.ಕೊರಗಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಳ್ಳಕ್ಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022---350000000-
110500117479 ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆಕೊಚ್ಚಿ (ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022---300000000-
110500117480 ವಾಸು ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500117481 ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಜತ್ತಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500117484 ಹೆಚ್.ವಾಸುದೇವ - ಬಿನ್.ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500117485 ಚೋಮ - ಬಿನ್.ಬೈರ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202210000000020/05/2022
110500117486 JANAKI - W/O: ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಳ್ಳಕ್ಕಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202230000000017/05/2022
110500117487 Lakshmi - ಬಿನ್.ಮಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಪೊಯ್ಯಗುಂಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117488 SUBBAKKA B - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202215000000020/05/2022
110500117489 ದಾಮೋದರ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಕುಸುಮ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮನೆ,ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500121731 Bhavani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೇಮ ಕುಮಾರ್ 2-45 ಕAAY(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202235000000018/05/2022
110500122483 Savitha M - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲೋಕೇಶ ಕೆ ಎಸ್ 1-211 PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500122669 ಹೇಮಾವತಿ - ಕೋಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500122821 PATHE - ಕೋಂ.ಜವರ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110500123010 ಬಿ.ಎನ್.ಕ್ರಷ್ಣಪ್ಪ ರೈ - ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500123106 DAMAYANTHI - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 1/159 ಜೋಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202215000000016/05/2022
110500123114 CHINNAMMA - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ - ಬೊಮ್ಮಾರುPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500123116 ಕಮಲ - ಬಿನ್ ಕುಜುಂಬ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202230000000020/05/2022
110500123117 MEENAKSHI B K - ಬಿನ್.ಚೋಮನಾಯ್ಕ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ 1-15PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202225000000019/05/2022
110500123118 ಬೋಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಚನಿಯನಾಯ್ಕ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500123119 ಆನಂದ - ಬಿನ್.ಕಂಜೋಳ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ ,ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110500123120 DAMAYANTHI - ಬಿನ್.ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202230000000019/05/2022
110500123121 ಹೊನ್ನಪ್ಪ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಹುಲ್ಲುಬೆಂಕಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202215000000016/05/2022
110500123122 ದಮಯಂತಿ.ಬಿ - ಕೋಂ.ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500123124 amuni - ಕೋಂ. ಪಕೀರ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022---50000000-
110500123125 ಬಾಸ್ಕರ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202210000000018/05/2022
110500123126 ತೀರ್ಥರಾಮ - ಬಿನ್.ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202215000000020/05/2022
110500123127 PUSHPAVATHI - W/O: ನಾರಯಣ - ಗುಳಿಗ ಮೂಲೆ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202230000000019/05/2022
110500123128 YamunaHC - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ.ಹೆಚ್ #1-206 ಹೊಸPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202225000000020/05/2022
110500124301 ರಘುರಾಮ್‌ ರಾವ್ - ಬಿನ್.ವೆಂಕಟ್ರಮಣಯ್ಯ ರೆಂಜಾಳ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202210000000020/05/2022
110500124302 ಶಿವರಾವ್‌ - ಬಿನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಹೈದಂಗೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124303 VARIJA H - ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124304 PREMA J RAI - W/O: ಜಗನಮೋಹನ್ ರೈ - ರೆಂಜಾಳ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124305 Alice - W/O ಆಂಟನಿ ಜೋಸೆಫ್ # 1-55 ಪುಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124306 KAMALA - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬೇರಿಕೆ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124308 VIJAYALAKSHMI K - W/O: ಜಗಜೀವನ್ ರಾವ್ - ರೆಂಜಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124309 ಸತೀಶ ರಾವ್ - ಬಿನ್.ಮಂಜುನಾಥ ರಾವ್ ದಾಸರ ಬೈಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124310 JAYALAXMI - C/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಎ 1-116 ಆಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124311 ಶಾರದಮ್ಮ - ಕೋಂ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ನೆಲ್ಲಿಂ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124312 ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ - ಬಿನ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪೊನ್ನೂರು ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124313 Indira K - W/O: ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆ - ಪೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124315 RAMYA GURURAJ RAO - W/O: ಗುರುರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಲ್ಕಾಡು -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124317 ಜಯಲಕ್ಮಿ - ಕೋಂ.ಶ್ಯಾಂ ಭಟ್ ಪೊನ್ನೂರುಕಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124318 ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ - ಬಿನ್ ಬೀಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೋಳ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124319 ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ - ಬಿನ್.ಭೀಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೋಳ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124320 ರೋಹಿಣಿ ದೇವಿ - ಕೋಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ದೇಶಕ್ಕೋಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124321 ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500124322 RAMAKKA - ಬಿನ್ ಕೋರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೋಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124323 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ,ಕಟ್ಟ ಕೋಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124324 ಯುವತಿ ಬಿ ಸಿ - ಕೋಂ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಚೀಮಾಡು ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124325 Susheela A - W/O: ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಎ 1/117 ಆಕಿರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124327 ಜ್ಯೋತಿ ಕೆ - ಬಿನ್ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124328 GIRIJA - ಬಿನ್.ಕೇಪು ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮನೆ ಮರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124329 RAJESHWARI K - W/O: ನಾರಯಣ ಭಟ್ ಬಳ್ಳಕಾನ - ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124330 ಹೆಚ್ ಕೇಶವ ಗೌಡ - ಹೊಸೋಳಿಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124331 SHANTHALA H N - W/O: ಹರೀಶ್ ನಾರ್ಕೋಡು 1/122 ಮಿತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124332 SHARADA K - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ 1/160 - ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124333 ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124334 Prashanthi M S - W/O: ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಹೊಸೊಳಿಕೆ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124335 SHANKARI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಮ್ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124336 ದಾಮೊಧರ ಪಾಟಾಳಿ - ಬಿನ್ ಮಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಲಿ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124337 ಹೇಮಾಕುಮಾರ.ಜೆ - ಬಿನ್,ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಜೋಗಿಮೂಲೆ ಮನೆ,ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124338 Gowramma - W/O: ಕೆ ಎಸ್ ರಾಮ ಭಟ್ 1/233 ಬೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124339 Girija B P - ಬಿನ್.ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಣೂರು ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124340 ಗಣಪತಿ ಭಟ್ - ಬಿನ್.ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124341 Mahalakshmi B - W/O: ವಿಷ್ಣಯ್ಯ ಬೇರಿಕೆ ಬೇರಿಕೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124342 Ankitha Rai K - D/O: ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರೈ - ರೆಂಜಾಳ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126278 KALAVATHI - ಕೋಂ ಶ್ರೀಕೃ಼ಷ್ಣ ಭಟ್ ಶ್ರೀಕರ ರೆಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127963 Chandrakala K - W/O: ಶಶಿಧರ ಗೌಡ 1/85 ರೆಂಜಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127964 ಚಾಮಯ್ಯ - ಬಿನ್.ಕೆ.ಮೋನಪ್ಪ ಯಾನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗNPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202210000000018/05/2022
110500127965 ಕೆ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ ಭಟ್ - ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಭಟ್ ಬೊಮ್ಮಾರು ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127966 Mohanakshi B C - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ - ಬಾಣೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127967 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹೈದಂಗೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127969 Damayanthi K - W/O: ಪುಂಡರೀಕ 1/163 ಕಟ್ಟಕೋಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127971 Dhanyakumari K - W/O: ಸಾಂತಪ್ಪ - ರೆಂಜಾಳ ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127972 ನಳಿನಿ ರೈ - ಬಿನ್ ದಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಹೈದಂಗೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127973 BOMMAKKA - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕಟ್ಟದ ಬರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127974 DEVAKI - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಳಿಗಮೂಲೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127975 MINAKSHI - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ 1/184 ಕೊರತ್ತೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127976 SEETHAMMA - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ರೆಂಜಾಳ ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127977 ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರಾವ್ - ಬಿನ್.ಶಿವಶಂಕರ ರಾವ್ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127978 ಲಿಂಗಪ್ಪ.ಹೆಚ್ - ಬಿನ್.ಹೂವಯ್ಯ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127979 ರಾಘವ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202210000000016/05/2022
110500127980 Harinakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಲ್ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127981 ಯಶೋಧ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202210000000018/05/2022
110500127982 ರಾಮಕ್ರಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಮಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127987 ದಿನೇಶ ನಾರ್ಕೋಡು - ಬಿನ್.ಆನಂದ ಗೌಡ ನಾರ್ಕೋಡು ಮನೆ, ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127988 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ - ಕೋಂ.ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ಗೂNPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202210000000019/05/2022
110500127990 ಕಮಲ - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕಣ್ಣ ಗೌಡ ಮನೆ ಬಳ್ಳಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127991 ದಯಾ ಕುಮಾರ.ಎಸ್ - ಬಿನ್.ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ ಸೂಟೆಗದ್ದೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127992 SARASWATHI B - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಬಳ್ಳಕ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127993 ರತಿ - ಬಿನ್.ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುತ್ತುಗದ್ದೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127994 JAYALAKSHMI S - W/O: ಪ್ರಭಾಕರ ಸಿ ಜಿ ಸೂಟೆಗದ್ದೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500127995 ಕಮಲ - ಚೀಮಾಡುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127996 CHINNAMA K C - W/O: ಸುಂದರ 1/175 ಚೀಮಾಡು - ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127997 ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್,ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಚೀಮಾಡು ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127998 Kusumavathi K - W/O: ಮಾಧವ ಗೌಡ ಕೆ 1/123 ಕುದ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500127999 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೋಂ.ರಾಘವ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮನೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128000 ಪುರುಷೋತ್ತಮ - ಬಿನ್.ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾರ್ನಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128001 ಕೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ - ಬಿನ್.ಮೋನಪ್ಪ ಯಾನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202210000000018/05/2022
110500128002 Parvathi K - ಬಿನ್.ಮೋನಪ್ಪ ಯಾನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128003 ಕೆ ಚೆನ್ನಕೇಶವ - ಬಿನ್.ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಜ್ಜಿಕಲ್ಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128004 ತೀರ್ಥವತಿ.ಕೆ - ಕೋಂ.ಆನಂದ ಗೌಡ ಅಜ್ಜಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128005 ಹೆಚ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128006 ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಅಮ್ಮು ಗೌಡ ಮಂಜಿಕಾನ ಹೊಸೋಳಿಕNPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202210000000019/05/2022
110500128008 ಅನಂದ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾರ್ನಡ್ಕಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202210000000020/05/2022
110500128009 ಕೇಪಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾರ್ನಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128010 KUSUMAVATHI G - W/O: ನಾಗಪ್ಪ 3/126/ಎ ಜೋಗಿಮೂಲೆNPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202210000000018/05/2022
110500128012 ಧನಂಜಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಬಿ.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಣೂರು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128013 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಬಿನ್.ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಕೋಡಿ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128014 ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ - ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128015 ದಾಮೋದರ - ಬಿನ್ ಕುಙಣ್ಣ ಗೌಡ ನಾರ್ಕೋಡು ಮರ್ಕಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128016 ನಮಿತ ಕೆ ಜೆ - ಬಿನ್.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128017 Subbamma - W/O: ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ 1/119 ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128019 GEETHA - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಬೊಮ್ಮಾರು ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128249 REVATHI B - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಘವ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202210000000020/05/2022
110500131054 jayarama gowda - ಬಿನ್.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500133063 ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ - ಕೋಂ, ಎ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ್, #2-43,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134001 ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ - ಬಿನ್, ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, #2-8/1, "ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134147 BHAGIRATHI D R - W/O: ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500134149 Damayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202210000000019/05/2022
110500134154 HEMAVATHI - W/O: ಲೇಟ್ ಸೀತಾರಾಮ - ಬಾಣೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134155 Kamala - ಕೋಂ/ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ,ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134161 SUKANYA RAO - ಕೋಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ದಾಸರಬೈಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134164 Thirtharama.N - ನೆಕ್ರಾಜೆ ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ,ಮರ್ಕಂಜ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134165 Padmavathi J - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಜೆ 1/214/1 PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500134166 ಹೆಚ್.ಆನಂದ - ಬಿನ್/ಹೂವಯ್ಯ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ,ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500134168 Itha - ಬಿನ್/ಮುನ್ನ ಮೇರ ಕೊಟ್ರಡ್ಕ ಮನೆ,ಮರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134170 Shashidhara - ಬಿನ್ ಪುತ್ರಮೇರ,ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ,ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500134174 Yathindra.D - ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ,ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ,ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500134175 PRAMEELA K - W/O: ಕುಸುಮಾಧರ ಕೆ ಕಕ್ಕಾಡು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202220000000018/05/2022
110500134464 Padmini P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಕೆ ಎಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135102 ಮಹಾದೇವಿ - ಕೋಂ. ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ,ಅಜ್ಜಿಕಲ್ಲು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202215000000016/05/2022
110500135173 Hemakumar N - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡNPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202210000000017/05/2022
110500135175 Thejalaxmi D - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಮ ಡಿ ದೇಶಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500135188 P. Radhakrishna - ಬಿನ್.ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135201 ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಿ - ಬಿನ್.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಣೂರುಮನೆ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500135627 Vishalakshi - ನಾರ್ಕೋಡು ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202215000000020/05/2022
110500135636 Ramachandra.H - ಬಿನ್.ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110500136213 BKGangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 2-23PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500136229 Ramesha .H - ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ,ಹೈದಂಗೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500136231 K.Sheethamma - ಕೋಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿಳ್ಳೈ ಶ್ರೀಕಂಠ PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202215000000019/05/2022
110500136245 KAMALAVATHI - W/O: ಚಂದ್ರ ಪುರುಷ ನೆಲ್ಲಿಂಬಾಡಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
110500136391 HONNAMMA B - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಬುಡಾಲೆ ಬುಡಾಲೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202235000000016/05/2022
110500136475 Rukmini - ಕೋಂ.ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮರ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110500136481 JANAKI P - W/O: ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ 1/220 ಪೊಯ್ಯಗPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022---100000000-
110500136506 Chinnamma - ಬಿನ್.ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110500136507 Laxminarayana Gowda - ಬಿನ್.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202210000000016/05/2022
110500136509 ಲೀಲಾವತಿ.ಬಿ - ಬಿನ್.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಣೂರು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500136515 Rukmayya Gowda - ಬಿನ್.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸೋಳಿಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500136520 Janardhana - ಬಿನ್.ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಬಳ್ಳಕಾನ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500136846 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ.ಪಿ - ಬಿನ್. ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ,ಕಬ್ಬಿನಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500136996 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೆ - ಬಿನ್. ಲೇಟ್/ ಕುಸುಮ ಗೌಡ ಕುದ್ಕುಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110500138511 PushpavathiH - ಕೋಂ ಹೆಚ್ ಹರೀಶ 2-2/1 ಮರ್ಕಂಜ-ಸPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500138531 AKKAMMA - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮರ್ಕಂಜ ಹಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500138544 Ukkamma - ಕೋಂ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 2-92/3 ದೋಳ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202225000000018/05/2022
110500138549 Chimpulu - ಕೋಂ ಕುಜುಂಬ 1-108 ದಾಸರಬೈಲು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138559 Chomaakka - ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ 2-142 ಕೊಟPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500138622 ಲೀಲಾವತಿ ಬಿ - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ 2-115 ಕಜೆಮೂಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500138766 Rathnavathi - ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-66 ಮರ್ಕಂಜ-PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202210000000019/05/2022
110500138786 Gopi - ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಣಿಯಾಣಿ 1-31 ಮರ್ಕಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202225000000018/05/2022
110500138849 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಂ ಸೊಮಶೇಖರ 1-105/ಬಿ ದಾಸರಬೈಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138857 ಬೇಬಿ - ಕೋಂ ಕೇಶವ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ 1-109 PHH(NK) / NCS------100000000-
110500138862 Usha - ಕೋಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪ 1-272/1 ಮರ್ಕಂಜ-PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202225000000016/05/2022
110500138863 Gulabi M - ಕೋಂ ಆನಂದ 1-269 ಮಿತ್ತಡ್ಕ-ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022---50000000-
110500138871 ಲಲಿತ - ಕೋಂ ಐತ್ತಪ್ಪ ದಾಸರಬೈಲು ಮನೆ 1-91PHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202225000000018/05/2022
110500138883 Thanguni - ಕೋಂ ಪಚ್ಚೋಳಿ 1-92 ದಾಸರಬೈಲು ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500138885 Ammunni - ಕೋಂ ಕುಲ್ಲಾಡಿ 1-107 ದಾಸರಬೈಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110500138917 Bair - ಬಿನ್ ಹುಕ್ರ 1-102 ದಾಸರಬೈಲು ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500138934 Chithrakumari - ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 1-30 ಮರ್ಕಂಜ- ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202225000000020/05/2022
110500138959 Nalini K - C/O ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ 1-247/1 ದೇಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500139027 KusumavathiKJ - ಕೋಂ.ಕೇಶವ ಗೌಡ ಜೆ 2-214 ಜೋಗಿಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****752419/05/2022FPS****752419/05/202235000000019/05/2022
110500139167 Kavitha H - ಕೋಂ ಜಯರಾಮ 2-148 ಕೋಚ್ಚಿಕಾನ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500139188 Umavathi H - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೆಚ್ ಹಲ್ದಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500139272 Baby - ಕೋಂ ಮುದರ 4-105/ಎ ಮರ್ಕಂಜ-ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500140415 GEETHA - W/O ಮೋಹನ ಹೆಚ್ #1-206ಬಿ ಹೊಸೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/202220000000020/05/2022
110500140496 D.H Divya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೆಚ್.ಕೇಶವ ಗೌಡ #1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140654 BHOJAPPA A - W/O: ಬೋಜಪ್ಪ 1/224 ಅರಮನೆ ಗಯ -PHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500140735 SUHASINI C - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ 1/180 ಚೀಮಾಡು - PHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202215000000017/05/2022
110500140784 RUKMINI - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ 1/82 ರೆಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202210000000018/05/2022
110500140913 LALITHA - C/O ಧನಂಜಯ #1-180 ಬಳ್ಳಕಾನ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202230000000017/05/2022
110500140940 Girija S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಸೂಟೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500141000 GEETHA - W/O: ಲೇಟ್ ರಾಗವ - ಬಾಣೂರು ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202210000000018/05/2022
110500141028 GEETHA S B - W/O: ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಬಳ್ಳಕ್ಕ ಸುಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500141049 Jalajakshi K S - ಧನಂಜಯ ಗೌಡ 2-75 ಬಾಲಕಾಡಿ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141101 Mamatha K - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ ಕೆ - ಕುದ್ಕುಳಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500141140 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಳದಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****752416/05/2022FPS****752416/05/202220000000016/05/2022
110500141151 ANANTHESHWARI C A - W/O ಆನಂದ 1/177 ಚೀಮಾಡು - ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141260 Kalpana J - W/O ತೇಜಾನಾಂದ ಜೆ 2-38 ದೋಳ ಮಾರNPHH(NK) / NCSBiometric****752418/05/2022FPS****752418/05/202210000000018/05/2022
110500141265 Mamatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ ಗೌಡ 1-163 ಕಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141389 Jayalakshmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141444 Pramila R - W/O: ರಾಜೇಶ ಎಮ್ ಮರ್ಕಂಜ ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500141465 SUDHA M R - C/O ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಮ್ 1-209/1 ಹೊಸೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141536 Pushpalatha K - ಧರ್ಮಪಾಲ ಕೆ 2-27/1 ಕಂಜಿಪಿಲಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****752417/05/2022FPS****752417/05/202220000000017/05/2022
110500142219 Kavina - C/O ಜನಾರ್ಧನ ಬಿ 1-234/1 ಬಾಣೂರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142279 JAYALAXMI - W/O: ಪಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಕೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142290 Yatheesha K - S/O ಹೂವಯ್ಯ ಗೌಡ 2-95 ದೋಳ (ಕಂಜಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500143032 Shailaja H - W/O: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಎಮ್ 1/18NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143267 Jyothi C - C/O ಮಧುಸೂಧನ ಕೆ ಕಂಬಳಿಮೂಲೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143332 Malathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143641 SUSHEELA - D/O: ಕಬ್ಬು - ದಾಸರಬೈಲು ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****752420/05/2022FPS****752420/05/2022151000000020/05/2022
110500143693 AITHE - W/O: ಚೋಮ ಹೈದಂಗೂರು ಅಂಚೆ ಮರ್ಕಂPHH(NK) / NCS------300000000-
Top