REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107387 Kalavathi H S - W/O: ಶಿವಾನಂದ ಹೆಚ್ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108019 Nirmala K N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರ್ಸಪ್ಪ ಕೆ # 1- 4PHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202220000000016/05/2022
110500108045 Sharmila K R - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಘವ ಕೆ # 2-47 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202215000000016/05/2022
110500108049 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖರ ಕೆ ಪಿ # 1-47PHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202215000000016/05/2022
110500108960 Jayalakshmi - W/O ಬಿ ಮಾಧವ ಗೌಡ #2-21 (2) ಬೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109849 Pushpalatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ # 2-PHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202220000000016/05/2022
110500109852 Yashoda K - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕನಕಮಜಲು ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109880 Sheshamma B B - W/O: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ - ಬಳಕಜೆ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110055 Rajeshwari P M - W/O: ಪುರುಷೊತ್ತಮ 1-4 ಮೈಪಾನ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202225000000018/05/2022
110500110464 Rashmi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ 2-25 ಮಡಪ್ಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202215000000016/05/2022
110500110527 ಮುತ್ತಮ್ಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500110654 ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಪಿ ಜಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ # 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110698 Revathi S - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಸ್‌ಏಚ್‌ಐಆರNPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202210000000016/05/2022
110500110863 Girija N - ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ 3-45-2 ಕಡ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110900 Sheshamma P - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ 1/3 ಗಟ್ಟಿಗಾರPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202225000000019/05/2022
110500110997 Mahalakshmi - ಮನಮೋಹನ ಪಿ 3-53 ಕಡ್ಯ ಮನೆ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202215000000019/05/2022
110500111014 Jayanthi N H - W/O: ಹೂವಪ್ಪ 048 ನಡುಬೇಟ್ಟು ಸPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202220000000016/05/2022
110500111081 Meenakshi S - W/O: ಪೇರಪ್ಪ ಎಸ್ ಶೀರಡ್ಕ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202215000000017/05/2022
110500111279 Bhanumathi - C/O ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ #2-58 ಅಂಬೆಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111428 Sujath H - W/O: ಪೆರಪ್ಪ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ??????PHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202210000000016/05/2022
110500111984 Parvathi R - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ #2-32PHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202220000000017/05/2022
110500112042 Janaki - W/O: ಕೆಪಣ್ಣ ಗೌಡ ?-52/2 ?????NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112050 ಕೆ ಎಮ್ ಪುಷ್ಪಾವತಿ - W/O: ಮೋಹನ ದಾಸ್ ಕಾಯಾರ ಕಟ್ಟೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112070 Bhavani N - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಎನ್‌ಓಜೇಏಏಲ್‌ಏPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112083 Vidya K R - C/O ದಿವಾಕರ ಕೆ ಕುದ್ಕುಳಿ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112103 T D Pushpa - S/O: ಕೃಷ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ತಳೂರು ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112126 ಪಿ ಜಯಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ # 2-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112284 Vedavathi N V - W/O: ವೇಂಕಟರಾಮಣ 1-5 ನೆಳ್ಳೇಬಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112332 Mamatha K - ಮಹೇಶ ಕಜೆ ಹೌಸ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112357 Shivamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ # 2-54NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112464 Manjula N V - W/O: ವಾಸುದೇವ ಎನ್ ನಡುಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500112539 Varijakshi N - W/O: ಕೃಷ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಂಬಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500112615 YASHODHA P S - S/O: ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾರೆಮಜಲು ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202220000000017/05/2022
110500112749 JAYAKUMARI G - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ 1-51 ಬಿ ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500112774 Vasantha Mala G - W/O: ದಿನೇಶ ಜಿ ಎಸ್ - ಗೋಳ್ಯಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202220000000017/05/2022
110500112833 M Krishnamma - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುಂದೊಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112882 N Honnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ #PHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202225000000017/05/2022
110500112892 Somakka D - W/O: ಲೇಟ್ ದೇರಪ್ಪ ಗೌಡ - ಡೇರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202225000000017/05/2022
110500112989 Jayalatha D S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಡಿ 3-4PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113009 Anupama N M - W/O: ನವೀನ ?-4 ಮೈಪಾನ ಮನೆ ಸುಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113186 Janaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ # 3-PHH(NK) / NCS------250000000-
110500113572 ಶೇಖರ - ಶೇಖರ ಕೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಕಜೆ ಮನೆ ಮಡಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113573 ರೇಗಪ್ಪ - ರೇಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಮಲೆ ಪನಿಯಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113574 ಚನಿಯ - ಚನಿಯ ಬಿನ್ ಪಚ್ಚೋಳಿ, ಪೂಂಬಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113575 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಜ # 1-51 -3 ಕಜAAY(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202235000000017/05/2022
110500113576 ಬಾಬು ಕೊರಗ - ಬಾಬುಕೊರಗ ಬಿನ್ ಮಾಂಕು ಕೊರಗ ಗುಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202220000000019/05/2022
110500113577 ಚನಿಯ ಕೊರಗ - ಚನಿಯ ಕೊರಗ ಬಿನ್ ಐತ್ತ ಕೊರಗ ಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113578 ವಿರಮ್ಮ - ವೀರಮ್ಮ ಕೋಂ ಅನಂತರಾಮ ಹೋಸೊಳಿಕೆ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113579 Devaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಕೆ # 1-5AAY(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202235000000017/05/2022
110500113580 Lalitha K - W/O: ಬಾಬು - ಕಾಜೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022---350000000-
110500113582 ಹೆಚ್.ಬೋಜ - ಹೆಚ್ ಬೋಜ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಮೇರ ಹಾಡಿಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202210000000018/05/2022
110500113583 ಬಾಬು ಮೇರ - ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202210000000018/05/2022
110500113584 ಹೆಚ್.ಕುಕ್ಕ - ಹೆಚ್ ಕುಕ್ಕ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನ ಮೇರ ಹಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113585 ಹಚ.ಅಂಗಾರ - ಹೆಚ್ ಅಂಗಾರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಮೇರ ಹಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113586 ಚೋಮ - ಚೋಮ ಬಿನ್ ಪಚ್ಚೋಲಿ ಕಜೆ ಮನೆ ಮಡಪ್ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113587 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ - ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಕೋಂ ಬಿಯಾಳು ಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500113588 Girija P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಮ # 3-65 ಪAAY(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202235000000016/05/2022
110500113589 ಉದಯ ಕುಮಾರ್ - ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮ ಹೊಸೊಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113590 Jayarama - ಜಯರಾಮ ಮಲೆ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಲೆ ಪನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500113591 ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ - ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಬೆ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500113592 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ - ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಕೋಂ/ ದಿ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113593 Nilavathi - ಯನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202215000000016/05/2022
110500117490 H Sumathi - C/O ಹೊನ್ನಪ್ಪ 3-34/1 ಹಾಡಿಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117491 ಹೆಚ್.ಮನ್ಚ ಮೇರ - ಹೆಚ್ ಮನ್ಚ ಮೇರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ, ಹಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202220000000018/05/2022
110500117492 ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ - ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ,ಚಿರೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117493 ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣ - ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣ ಮಲೆ ಬಿನ್ ಮೋಂಟಣ್ಣ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117494 Thimmi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಂಕು ಕೆ 1-51 ಕಜೆNPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202210000000019/05/2022
110500117495 ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ - ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚೋಮ ಮೇರ, ಹಾಡಿಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117496 Devaki K - D/O: ರಾಮಣ್ಣ ಕಡ್ಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117497 Durgavathi D A - ಡಿ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117498 Lakshmi Yeluve - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ಏಳುವೆ ಮನೆ ಏಳುವೆ AAY(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202235000000017/05/2022
110500117499 ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಲೆ - ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಲೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಲೆ, ಎಳAAY(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202235000000019/05/2022
110500117500 ದೇವಕಿ - ದೇವಕಿ,ಕೋಂ/ ಮೊಂಟಣ್ಣ ಮಲೆ,ಹಾಡಿ ಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117501 ಲವಪ್ಪ ಗೌಡ - ಲವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ,ಪಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117502 ಸೀತಮ್ಮ - ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿಜನಾರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117503 INDIRAVATHI YELUVE - D/O: ಕುಂಞಪ್ಪ ಏಳುವೆ ಕುಜೆ ಏಳುವPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117504 Yashodha A - D/O: ಕುಂಞಪ್ಪ ಏಳುವೆ ಮನೆ ಏಳುವೆPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202215000000018/05/2022
110500117505 ಕಾವೇರಮ್ಮ - ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117506 SHRI MATHI MADAVI - S/O ಕೂಸಪ್ಪ 3-88/ಎ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202210000000019/05/2022
110500117507 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ,ಚಿರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117509 ರಾಘವ ಬೆಳ್ಚಪಾಡ - ರಾಘವ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಚಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117510 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುಂದರಿ - ಸುಂದರಿ ಕೆ ಕೋಂ ಬಾಡ ಕಜೆ ಮನೆ ಮಡಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117511 ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಬಿ - ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117512 ಶ್ರೀ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎನ್ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎನ್. ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117513 Revathi P S - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ - ಪಾರೇಪಡಿ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117515 Leelavathi H - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ # 3-55 ಎ ಹೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117516 ಹೆಚ್ ಮುದ್ದ - ಹೆಚ್ ಮುದ್ದ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಹಾಡಿ ಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500117517 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೆರ್ನ ಎಚ್ # 3-8 AAY(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202235000000018/05/2022
110500117518 ಗಂಗಾಧರ ಡಿ - ಗಂಗಾಧರ ಡಿ. ಬಿನ್ ದೇರಪ್ಪ ಗೌಡ, ದೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117519 ಪಿ ರಾಧಮ್ಮ - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪಾರೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117520 Balaki M - W/O: ಮೊಣಪ್ಪ ?-56/1 ಮಡಪ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117521 Nalini - W/O ಶೇಷಪ್ಪ #3-32 ನುಜಾಲ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202235000000017/05/2022
110500117522 Lakshmi K - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ #2-16/3 ಕೂಜುಗೊPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202220000000019/05/2022
110500117523 ಮಾಧವ - ಜಿ ಮಾಧವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117524 Damayanthi H M - W/O: ಮೊಣಪ್ಪ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202215000000018/05/2022
110500117525 Bhavani K - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಂಕು ಕೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117526 Shivarama Achari C H - S/O: ದೇವಪ್ಪ ಆಚಾರಿ 1-18 ಚೀರೆಕAAY(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202235000000016/05/2022
110500117527 NETHRAVATHI - S/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಮ 1 -46-2 ಮಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117528 Revathi - W/O ಭಾಸ್ಕರ 3-97 ಮುಳುಗಾಡು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117529 ಬಿ. ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117530 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೋಂ/ ದಿ. ಜನಾರ್ಧನ, ಕೇಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117531 BHAGYAVATHI H.M - ಮಾಚುಲು ಕೋಂ/ಬಾಬು,ಕಜೆ ಮನೆ, ಮಡಪ್ಪPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117532 Kusumavathi C H - ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೋಂ ಶೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಿರೆಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117533 Shilavathi K - W/O: ಭವಾವಿ ಶಂಕರ್ 2-6ಎ ಕೇವಳ PHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202220000000018/05/2022
110500117534 Varija - ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜ ಕೋಂ/ ಬಾಬು ಎಸ್., NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117535 ಶೀನಪ್ಪ.ಕೆ - ಶೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಿಜಿನ,ಕಜೆ ಮನೆ, ಮಡಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117536 ನಿಟ್ಟೋನಿ - ನಿಟ್ಟೋಣಿ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ,ಹಾಡಿಕಲ್ಲು AAY(NK) / NCS------350000000-
110500117539 ಗಂಗಮ್ಮ - ಸಿ ಎಚ್ ಮಾಧವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117540 Padmavathi B - C/O ಜಯರಾಮ 3-92 ಬಳ್ಳಡ್ಕ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117541 Kusumavathi B - ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೋಂ/ ದಿವಂಗತ PHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202225000000017/05/2022
110500117542 ನಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ,ಬಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500117543 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ # 3-5PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117544 ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ - ಜನಾರ್ಧನ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117545 P Vedavathi - W/O: ಪಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ 3-73 ಪೈAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117546 ಸೀತಾರಾಮ - ಸೀತರಾಮ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಕೇಪಳ ಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117547 geetha - ಯಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122822 Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿದಾಸ #4-14-4 ಜPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202220000000017/05/2022
110500123130 chinnamma - ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ/ ದಿ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ಮಡಪPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/20225000000019/05/2022
110500124344 Vijayalakshmi M V - ವಿಜಯಕುಮಾರ ಯಂ ಡಿ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಣ್ಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124345 Bhageerathi A H - W/O: ಹಿಮಕರ - ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124348 Rashmi M L - ಲೋಕಯ್ಯ ಎಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124349 K T Muthamma - ಕೆ ತಾರನಾಥ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124350 ಲೋಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಎಸ್ ಲೋಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124351 Yashoda N - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವರಾಜ್ ಎನ್ #3-19 ನNPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202210000000019/05/2022
110500124352 Sheelavathi P N - W/O: ಪಿ ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ - ಪೂಂಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124354 M Chandravathi - ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124355 SHUBHAVATHI - ಬಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124356 ಯನ್.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಯನ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124357 Parameshwari N - ಜನಾರ್ಧನ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಡುಬೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202210000000018/05/2022
110500124358 ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ - ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124359 ಎನ್.ಟಿ.ಹೊನ್ನಪ್ಪ - ಎನ್ ಟಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124361 ಶ್ಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124362 N M Mohini - W/O: ಮೋಹನ ಗೌಡ ನಾರನ ಕಜೆ ???? NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124363 Ashwini P U - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿ ಸಿ ಉಪೇಂದ್ರ # 3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124364 ವಿ.ಚೆನ್ನಕೇಶವ - ವಿ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124365 Jayamma G - D/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೌಡ 1 -42 ಗೋಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124366 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಯಂ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124367 ಪಿ.ಸಿ.ಜಯರಾಮ - ಪಿ ಸಿ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124368 SHASHIDARA GOWDA - ಶಶಿಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಜೇವ ಗೌಡ ದೇರಾಜNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500124369 Naveena Kumari K H - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೆಚ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124370 Dharmavathi P - W/O: ದಿವಾಕರ - ಪೊಂಬಾಡಿ ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124371 Mamatha P J - W/O: ಜಯಪ್ರಕಾಶ - ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124372 Lalitha P C - ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124373 ಸೋಮ ಶೇಖರ - ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗೌಡ, ಕೇವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126279 ಗಣೇಶ್ - ಗಣೇಶ ಎಂ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಡಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128021 ಶಶಿಪ್ರಭಾ ನಾರಾಯಣ.ಸಿ.ಎನ್ - ಶಶಿಪ್ರಭಾ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್ ಕೋಂ ಸಿ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128022 ಹೆಚ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಹೆಚ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128023 Kamalavathi S - C/O ಜಯಂತ್ ಎಸ್ ಶೀರಡ್ಕ ಮನೆ ಮಡಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128024 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ.ಪಿ.ಕೆ . - ಪಿ.ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಪೇರಾಲು ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128025 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮ - ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128026 Bhavani D S - ಎಸ್.ಭವಾನಿ ಕೋಂ/ ಶಶಿಧರ ಗೌಡ ದೇರಾಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128027 Vanaja K P - W/O: ಪ್ರಭಾಕರ 2-12 ಕೇವಳ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128028 ಜಯರಾಮ ಗೌಡ - ಜಯರಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಜೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128029 ಕಮಲ - ಯತೀಂದ್ರನಾಥ ಬಿನ್ ದಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128030 ಚಂದ್ರಿಕಾ ಯನ್ - ಮಹೇಶ ಕೇವಳ ಬಿನ್ ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೇವಳNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128031 Vedavathi K M - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಮೋಹನ 1-55 ಕೆವಳ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128032 Neelavathi H N - W/O: ನಾರಾಯಣ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು - ಸುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128033 Komalangi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ # 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128034 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128035 ಕೇಶವ - ಕೇಶವ ಯು ಬಿನ್ ಬೋಳಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಬರ್ ನNPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202210000000016/05/2022
110500128036 Lalitha P S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ # 3-82NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128037 poovamma - ಶಿವರಾಮ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಣ್ಣ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128038 Damayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ #3-28 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128039 ಕೆ.ಶಶಿಧರ - ಕೆ. ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128040 Ramakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ #2-39NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128041 Bhavani M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾರನಾಥ ಎಮ್ # 1-21NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128042 ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆ - ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಣ್ಣ ಗೌಡ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128043 Madhavi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ # 2-21/ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128044 K S Parvathi - ಕೆ ಎಸ್ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ಶಿವರಾಮ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128045 ಕುಶಾಲಪ್ಪ - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಮಡಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128046 ನೇಮೀ ಚಂದ್ರ - ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಯಂ ಬಿನ್ ದಿ ಯಂ ರುಕ್ಮಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128047 Janaki K - ರೋಹಿದಾಸ ಕೆ. ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128048 Varija U - W/O: ಮೋಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಯು ಕಡ್ಯ ಸುNPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202210000000016/05/2022
110500128049 ಚಾಮರಾಜ.ಡಿ - ಚಾಮರಾಜ ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ದೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128050 ಧನಂಜಯ ಗೌಡ - ಎಸ್ ಧನಂಜಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೀವಣ್ಣ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/20225000000017/05/2022
110500128051 ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ಎ - ಶ್ರೀಧರ ಬಿನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಅಂಬೆಕಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128052 ನಾಗವೇಣೆ - ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಡಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128053 Kusuma K - W/O: ಕರುಣಾಕರ 2-12 ಕೇವಳ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128054 ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128055 Janaki H K - W/O: ಧನಂಜಯ 2-4 ? ಕೇವಳ ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128056 Vedavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ಪಾರೆಪ್ಪಾಡಿ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128057 ನಿತ್ಯಾನಂದ - ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿನ್ ದಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128058 PUSHPAVATHI - ಭವಾನಿಶಂಕರ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ,ಮುಳುಗNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128059 ಎಮ್.ತೀರ್ಥ ರಾಮ - ಎಮ್ ತೀರ್ಥರಾಮ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128060 ಮಾಧವ - ಮಾಧವ ಯನ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನೂಜಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128061 ಕೆ.ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ - ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128062 ನಿರ್ಮಲ ಎಂ.ಎನ್ - ನಿರ್ಮಲ ಎಂ.ಎನ್ ಕೋಂ/ ದಿ. ನಂದಕುಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128063 Mohini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128064 ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಎ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128065 Mohini V S - ಸೋಮಶೇಖರ ವಿ ಬಿನ್ ಮಾಧಯ್ಯ ವಾಲ್ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128066 ಚಿದಾನಂದ ಯಂ - ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಯಂ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128067 ಲೀಲಾವತಿ - ಕೆ. ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128068 Varijakshi B - W/O: ಈಶ್ವರ ಬಿ ಬಲ್ಲಡ್ಕ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128069 Varija M S - ವಾರಿಜ ಎಂ ಎಸ್ ಕೋಂ ದಿ. ಸಬ್ಬಣ್ಣ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128070 Bhavani P - ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ ಪಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲಪ್NPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/20225000000016/05/2022
110500128071 B P Neelavathi - W/O: ಬಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ #2-8, ಬೊಮ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128072 ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ - ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128073 Lokeshwari A M - W/O: ಮೋಹನ ಎ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಮನೆ NPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202210000000016/05/2022
110500128074 Indira K - W/O: ದರ್ಮಪಾಲ ಕೆ ಕಡ್ಯ ಮನೆ ಕಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128075 Janaki K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಪೇರಪ್ಪ ಗೌಡ # 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128076 ಕೆ.ಧರ್ಮಪಾಲ - ಕೆ ಧರ್ಮಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಣ್ಣ ಕೇವಳ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128077 Meenakshi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ #2/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128079 Kishori H K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೇಮಾನಾಥ ಯಾನೆ ಹೂವಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128080 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ದಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಚಿರೆಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128081 Janaki H - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೆಚ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128082 ಅನಂದ - ಆನಂದ.ವಿ. ಬಿನ್ ಮಾದಯ್ಯ ಗೌಡ ವಾಲ್ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128084 ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128085 ಹೆಚ್.ಮಾಧವ ಗೌಡ - ಎಚ್ ಮಾಧವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128086 ಧನಂಜಯ - ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ,ಆಂಬೆಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128087 Neelamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ #3-80/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128088 Vimala D - W/O: ಡೀಯಪ್ಪ - ದೇರಾಮಜಲು ಸುಳ್NPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202210000000018/05/2022
110500128089 ಪುರುಶೋತ್ತಮ - ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಂ ಬಿನ್ ಜನಾರ್ಧನ ಮಡಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128090 ದೊಡ್ಟಯ್ಯ ಗೌಡ - ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128091 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟ್ರಮಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128092 ಶ್ರೀ.ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ - ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಜೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128093 ಕುಶಾಲಪ್ಪ - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಡು ಬೆಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128095 ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಜಿ.ಸಿ - ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಜಿ.ಸಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128096 B Umeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಮಾಧವ # 2-15 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128097 ಎ.ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಎ ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128098 Chandravathi S - W/O: ಹೇಮಕುಮಾರ - ಶೀರಡ್ಕ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128099 Damayanthi S - W/O: ದೇವಪ್ಪ - ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲು ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128100 ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ - ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡ, ಕೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128101 Rathnavathi K - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ 1-21-2 ಚೀರೆಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128102 ಕಿಶೋರ ಕುಮಾರ್ - ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128103 ರಾಘವ - ರಾಘವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಜೀರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128104 ಜಯರಾಮ ಗೌಡ - ಜಯರಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಕಾಯರ ಕಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128105 ಹೆಚ್.ವೆಂಕಟ್ರಮಣ - ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128106 ಮೋಹನ ದಾಸ್‌ - ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128107 KThirumaleshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ #2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128108 Rohini P - C/O ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 3-3 ಪಾರೆಪ್ಪಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128109 Latha M K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರುಣಾಕರ ಎಮ್ # 1-5NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128110 Yashodha S M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಮಾಧವ ಗೌಡ # 2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128111 Janaki S - W/O: ಸೀತಾರಾಮ - ಶೀರಡ್ಕ ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202210000000019/05/2022
110500128112 Damayanthi S C - W/O: ಚನ್ನಕೇಶವ - ಶೀರಡ್ಕ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128113 ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ - ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128114 Rajeshwari B - ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202210000000016/05/2022
110500128115 SHRIMATHI KUNHIKKA - ಸಿ ಎಚ್ ಕುಂಞಕ್ಕ ಕೋಂ ದೇವಪ್ಪ ಆಚಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128116 ಮೊನಮ್ಮ - ಎ ಯತೀಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಅಂಬೆ ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128117 ಎಸ್.ತಾರಾನಾಥ - ಎಸ್ ತಾರಾನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128118 Chandravathi D - W/O: ನೇಮಿಚಂದ್ರ - ದೇರಮಜಲು ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128119 Shivamma D - W/O: ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ - ದೇರಾಮಜಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128120 PRAMEELA B V - C/O ವಸಂತ 2-13 ಬಳ್ಳಡ್ಕ ಮನೆ ಮಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128121 Gunavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ # 2-16 ಹೊಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128122 Vimala G - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ # 3-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128123 Premalatha G - ಜಿ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128124 ವೆಂಕಟ್‌ ರಾಮನ್ - ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128125 Veeramma H - W/O: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128126 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಶೀರಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128127 Chandravathi H - ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128128 ತಾರನಾಥ ಸಿ.ಹೆಚ್ . - ತಾರಾನಾಥ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128129 ಜಯರಾಮ - ಜಯರಾಮ ಡಿ ಬಿನ್ ಗಣಪ ದೇರುಮಜಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128130 Vedavathi D - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ - ಡೇರ ಮಜಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128131 ಕುಸುಮಾಧರ - ಕುಸುಮಾಧರ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಹಾಡಿಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128132 ಎಮ್.ಪುಂಡರೀಕ್‌ - ಪುಂಡರೀಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202210000000016/05/2022
110500128133 ಧರ್ಮ ಪಾಲ್ - ಧರ್ಮಪಾಲ ಎನ್ ನಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮಡಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128134 ಎ.ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಎ ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128135 ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿ - ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಯಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128136 ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ - ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಂಬಾಡಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128137 ರಾಜೀವಿಎಮ್ - ಶಿವರಾಮ ಎಂ. ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಎಂ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128138 ಕಮಲ - ಜಿ ಕೆ ಕಮಲ ಕೋಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಗೋಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128139 Usha Mitradeva - W/O: ಮಿತ್ರದೇವ 1-30 ಮಡಪ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500128140 ಕುಶಾಲಪ್ಪ.ಪಿ - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಿ.ದೇವಯ್ಯ ಗೌಡ,ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128141 Saraswathi M G - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ|| ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128142 Durgeshwari M - ಶ್ರೀಮತಿ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ದಿ ಜನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128143 M.T.YASHODA - ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128144 Bhanumathi B - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಬಿ - ಬಾಳಿಕಾಲ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128145 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ - ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128146 ದಿನೇಶ್ - ದಿನೇಶ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಡಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128147 Chandramathi P G - W/O: ಗಣಪಯ್ಯ ಪಿ ಎಸ್ - ಪೂಂಬಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128148 ಲೋಕಯ್ಯ - ಲೋಕಯ್ಯ ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಿನ್ ದಿ.ತಮ್ಮಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128149 ಪಿ .ಬಾಲಕ್ರಷ್ನ - ಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128150 K J Vanitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಜಯರಾಮ ಗೌಡ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128151 Vinutha A S - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೋಶನ್ ಎನ್ ಆರ್ #3-52NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128152 ಸುಜಾತ ವಿ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ವಾಲ್ತಾಜೆ ಮನೆ, ಮಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128153 K Povamma - W/O: ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುತ್ಯಾಲ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128154 ಜಯರಾಮ ವಿ - ವಿ ಬಿನ್ ಮಾಧಯ್ಯ ಗೌಡ ವಾಲ್ತಾಜೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128155 ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಗೌಡ - ಭವಾನಿಶಂಕರ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128156 ಬಾಲಣ್ಣ - ಬಾಲಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ,ನಡು ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129776 Kamala - W/O ಸಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ # 2-26 ಶೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130262 Rathnavathi J - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಾಲು ಮನೆ ?NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130908 Varijakshi N - C/O: ಲೋಕಯ್ಯ ನೂಜಲ ಮನ ಹಾಡಿಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130909 ಜನಾರ್ದನ - ಜನಾರ್ಧನ ಕೆ ಬಿನ್ ದಿ. ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130910 ನಂದ ಕುಮಾರ್ - ಡಾ. ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಬಿ ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134131 Pushpalatha M - W/O: ಪ್ರಭಾಕರ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134132 M. Ramanna gouda - ಮೊಗ್ರ ಮನೆ ದೋಣಿಪಳ್ಳ ಕೊಲ್ಲಮೊಗ್ರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134133 S .P .Premakumar - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಡ್ಯ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202210000000018/05/2022
110500134134 Sundara .H - ಬಿನ್ ಚೋಮ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮಡಪ್ಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202225000000019/05/2022
110500134135 Indira K A - W/O ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ # 2-23 ಕುಡೆಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134136 Hoovappa P - ಪಾರೆಮಜಲು ಮನೆ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134137 Sheelavathi - W/O: ಪುಂಡರೀಕ 058 ನಡುಬೇಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202220000000016/05/2022
110500134138 M Keshava - ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134139 Goovinda - ಪಾರೆಮಜಲು ಮನೆ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134140 ನಾಗೇಶ್ - ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಚ್ಚಾಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500134141 Nirmala N V - W/O: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನೂಜಲ ಮನೆ ಹಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500134143 M.Dugganna - ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮಡಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134384 Swetha M R - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂ ರಾಮಕೃಷ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134459 Vasanthi K - W/O: ದಿನೇಶ ಕೆ - ಕೊಡಪಾಲ ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500134507 M. Chandrashekarea - ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಮುಳುಗಾಡು ಮನೆ ಮಡಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110500135190 Bhavani N P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಶೋತ್ತಮ 3-70/1PHH(NK) / NCS------200000000-
110500135736 SUMITHRA - C/O ಪ್ರಭು ಬಿ ಚಿರೆಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202225000000019/05/2022
110500135800 Tulasi A Y - W/O: ಯಶೋಧರ - ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500135801 Nagaveni C H - ಚಿರೆಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500135802 CH MOHANA - ಬಿನ್ ಕುಂಭಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಿರೆಕಲ್ಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135804 PADMAYYA - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮಡPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202220000000016/05/2022
110500135805 Sarojini N - ಕೋಂ/ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗೌಡ ನಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135806 Janaki - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ # 3PHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202230000000016/05/2022
110500135807 Parvathi H - D/O: ಚೋಮಣ್ಣ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500135808 M CHINNAPPA GOWDA - ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮಡಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500135809 NEMIRAJA A - ಬಿನ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ, ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202220000000019/05/2022
110500135810 Prema N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಎನ್‌ # 3-17 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500135811 Kushalappa - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕುಂಭಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135812 VISHWANATHA M - ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135813 VIJAYANADA - ಬಿನ್ ಗಣಪಯ್ಯ ಕೇವಳ ಮನೆ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202215000000017/05/2022
110500135814 VISHWANATHA K - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ, ಖಂಡಿಗೆ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500136508 Ponnakka - ಕೋಂ/ ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500136973 Bhavani J - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಜಿರಮಜಲು ಮನೆ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202225000000017/05/2022
110500137064 Kamala P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ # 1-51PHH(NK) / NCS------300000000-
110500137082 B LEELAVATHI - ಕೋಂ ಧರ್ಮಪಾಲ ಬಲ್ಕಜೆ ಮನೆ ಮಡಪ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137083 DHANANJAYA D - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ದೋಳ ಮನೆ ಮಡಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202220000000018/05/2022
110500137091 Anitha Kumari S - W/O: ಅರುಣಾಕ್ಷ - ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137109 Vasanthi B - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೊಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202225000000019/05/2022
110500137130 A Kushalappa - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500137183 JAYARAMA GOWDA S - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137201 Jayaprada T J - ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ತಂಬ್ಲುಪಜೆ ಮನೆ ಮಡಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137205 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಚ್ಚಾಲ ಮನೆ ಮಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137210 Vimala K R - W/O: ರಮೇಶ್ 2-12 ಕೇವಳ ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500137235 SHARADA - ಕೋಂ/ ದಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪಪ ಗೌಡ ಮಡಪ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137236 HONNAPPA T - ಬಿನ್ ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂಬ್ಲುಪಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137290 M ROHITHASHVA - ಬಿನ್ ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಯಿಪಾನ ಮನೆ ಮಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137320 D Devaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ # 3-5PHH(NK) / NCS------250000000-
110500137322 Seethamma - W/O: ಗಿರಿಯಪ್ಪ ನಡುಬೇಟ್ಟು ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137426 Saroja T - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಟಿ ದಯಾನಂದ # 2-74 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137534 DIYAPPA GOWDA - ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ನಡುಬೆಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110500137546 Shivamma - ಬಿನ್ ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಲ್ಕಜೆ ಮನೆ ಮಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137547 Bhagirathi T - W/O: ಮಾದವ ತಂಬುಲಪಾಜೆ ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500137550 CHINNAPPA GOWDA M - ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಮುಂಡೋಡಿ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137551 MONAPPA GOWDA G - ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಟೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137552 M PADMANABHA - ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮುಳುಗಾಡು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202220000000019/05/2022
110500137553 K V SUBRAHMANYA - ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ವಾಸವನ್ ಕಜೆ ಮನೆ ಮಡಪ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500137554 Yashodha N - W/O: ಕಮಲಾಕ್ಷ - ನಡುಬೆಟ್ಟು ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137572 DHARMAPALA GOWDA - ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಮುಂಡೋಡಿ ಹಾಡಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202225000000019/05/2022
110500137608 G C Vanitha - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಗುಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137625 THORAPPA M - ತೋರಪ್ಪ ಯಂ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಡಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137742 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಪನಿಯಾಲ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****430418/05/2022FPS****430418/05/202225000000018/05/2022
110500137754 SUNDARA - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಹಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137784 ANANDA K M - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಪೂಂಬಾಡಿ ಮನೆ ಮಡಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137848 DEEYAPPA GOWDA - ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೆರ್ನಾಜೆ ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500137880 Gayathri H - ಕೋಂ ವಸಂತಕುಮಾರ ಎಚ್ 3-22/3 ಹಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137885 Teena Kusumadhara - ಕುಸುಮಾಧರ ಕೆ 3-23/1 ಕುತ್ಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500138026 Veena C H - W/O: ಚಿದಾನಂದ 1-14/1 ಚಿರೆಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500138038 Devaki - ಕೋಂ ಕೊರಗಪ್ಪ 1-56 ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500138048 Roopa S G - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಗಿರಿಧರ # 2-37PHH(NK) / NCS------150000000-
110500138101 ರೇವತಿ - ಕೋಂ ಟಿ ಹೂವಪ್ಪ 2-98 ತಂಬ್ಲುಪಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500138171 Usha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ # 1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110500138182 Prathima P - ರಾಮ 3-79/1 ಪೂಂಬಾಡಿ ಮಡಪ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138317 Krishnappa Gouda - S/O: ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ - ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110500138681 Veena S K - ಎಸ್ ಕರುಣಾಕರ 2-39/1 ಶೀರಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500138880 LALITHA - ಶಿವಪ್ಪ 3 5/2 ಪೆರ್ನಾಜೆ ಮಡಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138887 Vasanthi - ಕೋಂ ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 3-49/ಬಿ ಕೋಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110500139086 Seethamma - ಕೋಂ ಮೋಹನ 2-18/1 ಕಾಯರ ಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500140032 Puttamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪಯ್ಯ ಪೈಲೂರು # 3PHH(NK) / NCS------350000000-
110500140064 Jayamma M - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ 1-7-1 ಮೈಪಣ್ಣ ಮನPHH(NK) / NCS------500000000-
110500140183 Sushila M - W/O: ಆನಂದ 1 -42/2 ಮುಂಡೋಡಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****430419/05/2022FPS****430419/05/202215000000019/05/2022
110500140190 Mahadevi T - W/O ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 2-51 ತಳೂರು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140309 M Durgavathi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಮೈಪಾನ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500140584 Damayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಞಣ್ಣ # 3-93 ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110500141859 Kusumavathi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನಕರ ಕೆ # 2-7 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202220000000017/05/2022
110500141865 Bharathi M B - C/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ 1-29 ಕೇವಳ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141897 Hemavathi A T - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾರನಾಥ ಗೌಡ ಎ # 2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141960 LALITA K K - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 1-21 ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142145 Shekhara M - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500142420 P C Lalitha - W/O ಪಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ #3-43ಬಿ, NPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500142467 Mamatha B N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ ಬಿ ಎಮ್ # 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142543 Vedavathi - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಳಿ ಕಲ ಸುಳNPHH(NK) / NCSBiometric****430417/05/2022FPS****430417/05/202210000000017/05/2022
110500142757 Veditha N S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ್ ಎನ್ # 3-73NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142764 Shaila M C - ಚಿದಾನಂದ ಎಮ್‌ ಜಿ #3-96/1 ಮಡಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142766 Regi Johnson - W/O ಜಾನ್ ಜಾನ್‌ಸನ್ ಕೇ ಕುಳಂಗರ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143021 KAVITHA U - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಯು ಕೆ 3-46NPHH(NK) / NCSBiometric****430416/05/2022FPS****430416/05/202210000000016/05/2022
110500143256 Yashodha K V - C/O ಜಯಂತ ಎಂ ಮಾಯಿಪಾನ ಮನೆ ಮಡಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143786 Bhavitha D - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಡಿ ರಾಜಶೇಖರ 2-34 ದೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
180100151542 ಆನಂದ್ ಎ - W/O ಆನಂದ ಎ 1-68 ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top