REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107459 Lolakshi P - W/O ಪಿ ಬಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107835 Bhavani G - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ 3-194 ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500107838 KUMUDAKSHI M - W/O: ಕೃಷ್ಮ 3-129 ಪತ್ತು ಕುಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****424620/05/2022FPS****424620/05/202220000000020/05/2022
110500108335 Prameela K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತೀರ್ಥರಾಮ ಬಿ 3-18/1 PHH(NK) / NCSBiometric****424620/05/2022FPS****424620/05/202215000000020/05/2022
110500108371 Thejakumari B K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿ #3-31PHH(NK) / NCS------150000000-
110500108830 Kalavathi N - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 3-180 ನೆಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109133 ಕೆಪಿವೇದಾವತಿ - ಕೆ ಎನ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್ 3-8 ಪಿಂಡಿಬನ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109360 Jayanthi - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109673 Sharadha B - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ವಾಗ್ಲೆ 3-137 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109778 R VARIJA - D/O: ರಾಜೀವ ನಾಯ್ಕ 2/146 ರಂಗತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110682 ಬಿ ಕು ಶಾ ಲಾ ಕ್ಷಿ - W/O: ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ 3/61 ಬಡ್ಡಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110899 Prema Nayak B - W/O: ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಾಯಕ್ 3-138 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****424613/05/2022FPS****424613/05/202220000000013/05/2022
110500111584 ಗೀತಾ ಕೆ - W/O: ಸುಂದರಹೊಳ್ಳ 3-150 -ಹೊನ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111667 B T CHANDRAVATHI - W/O: ಭುವನೇಶ್ವರ ಬಿ ಕೆ - ಬಡ್ಡಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111906 N.Lalitha - D/O: ದಿ ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ #3-159 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202220000000015/05/2022
110500111922 Devaki - W/O: ಕರುಣಾಕರ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಮನೆ - PHH(NK) / NCSBiometric****424610/05/2022FPS****424610/05/202220000000010/05/2022
110500111935 ಯಶೋಧಾ ಕೆ - W/O: ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ 3-161 ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111971 ಸುಚಿತ್ರ ಏ - W/O ವೆಂಕಟ್ರರಮಣ ಡಿ 3-217/1 ದೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112099 ಕಾರ್ತ್ಯಾಯಿನಿ - W/O: ಕಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ 3/250 ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110500112268 Prema - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ದೋಣಿಮೂಲೆ - ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500112551 Maruthi Basyanaikar - S/O: ಹನುಮಪ್ಪ ಬಸ್ಯಾನಾಯ್ಕರ 3-72NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112614 B GANGAMMA - W/O: ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 3/48 ಮೂಲೆ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112678 HONNAMMA B - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಮ್ ಹೆಚ್ 3-89 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112757 Rashmi - W/O: ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202215000000015/05/2022
110500113106 Pavithra K - ಯತೀಶ ಕೆ 3-78 ಕೂರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****424620/05/2022FPS****424620/05/202220000000020/05/2022
110500113594 ಕಮಲ - ಕೋಂ.ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ, ಕೂರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113595 B Kiran - ಕೋಂ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113596 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ಬಡಡ್ಕ ಮನೆ,ಅಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113597 ಗಾಯತ್ರಿ ಕೆ ಜೆ - ಕೋಂ.ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ಕಾಪುಮಲೆ ಮನೆ,ಆPHH(NK) / NCSBiometric****424613/05/2022FPS****424613/05/202220000000013/05/2022
110500113598 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಕಾಪುಮಲೆ ಮನೆ, ಆಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113599 ಮೋಹಿನಿ - ಕೋಂ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113600 Poornima A H - ಬಿನ್.ದಿ|ಹೂವಪ್ಪ, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ, ಆಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/20225000000015/05/2022
110500113601 ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕಾಪುಮಲೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114412 ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು - ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114413 YASHODA - ಕೋಂ.ಜಯಂತ ನಾಯಕ್ ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202215000000015/05/2022
110500117548 ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಕಾಂತು ನಾಯ್ಕ,ಆಡಿಂಜ ಮನೆ,ಆಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117549 ಸರಸ್ವತಿ - ರಂಗತ್ತಮಲೆ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117550 ದೇವಮ್ಮ - ಬಿನ್ ಕೂಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ಆಡಿಂಜ ಮನೆ,ಆಲPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202230000000015/05/2022
110500117551 ರಾಘವ.ಬಿ. - ಬಿನ್.ದಿ|ಮಾಯಿಲ,ಪಿಂಡಿಬನ ಮನೆ ಆಲೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117552 CHINNAMMA - W/O: ಚೆನ್ನಕೇಶವ 3/25 ಬಡ್ಡಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202210000000015/05/2022
110500117553 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಬಿನ್.ಮರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****104912/05/2022FPS****104912/05/202215000000012/05/2022
110500117554 ACHCHAMMA SEBESTIYAN - ಕೋಂ.ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117555 Pavithra - C/O ಟಿ ಕಿರಣ #3-34 ಮೂಲೆ ಬಡ್ಡಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117556 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ತಲೆಪಳ್ಳ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117557 ಬಿ.ರತ್ನಾವತಿ - ಬಿನ್.ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202220000000015/05/2022
110500117558 ದಾಸಪ್ಪ - ಬಿನ್.ಚೋಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117559 ಜಯಂತಿ - ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117560 ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕ - ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110500117561 SUNDRI - ಕೋಂ.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/20225000000015/05/2022
110500117562 B JANAKI - ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117563 ಚಂದ್ರ - ಬಿನ್.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117564 KAMALA - W/O: ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ 3/49 ಮೂಲೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117565 ಸುಶೀಲ - ಬಿನ್.ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ, ಮೂಲೆಬಡಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117566 ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದೇವಯ್ಯ ಗೌಡ ಆಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117567 ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ - ಆಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು AAY(NK) / NCS------350000000-
110500117568 Susheela B - W/O: ಸುಂದರ ಆಡಿ0ಜ ಮನೆ - ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500117569 ಚಂದ್ರಾವತಿ.ಬಿ. - ಆಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117570 ಕಮಲ - ಆಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202215000000015/05/2022
110500117571 ವಾಸುದೇವ - ಬಿನ್.ಚೋಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110500117572 SARASWATHI A - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಎ 3-96 PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117575 ತೇಜ ಕುಮಾರಿ.ಕೆ. - ಕೂರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110500117576 ಕುಮಾರ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ - ಬಿನ್.ಕೇಪು ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ, ಕೂರ್ನಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117577 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕಾಪುಮಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117578 Vimala K - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕಾಪುಮಲೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117579 Shanthamma - ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಪಾವಲಿಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110500117580 Varija G - ಬಿನ್.ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117581 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾರ್ಯಪ್ಪ 3-125 ಗೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117582 Honnamma G - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/20225000000019/05/2022
110500117583 ಮಾದೇವಿ - ಬಿನ್.ಕೊರಗ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****424612/05/2022FPS****424612/05/202225000000012/05/2022
110500117584 ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****424613/05/2022FPS****424613/05/202225000000013/05/2022
110500117585 ಕುಂಞಿರಾಮ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ - ಬಿನ್.ಕರಿಯ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಆಡಿಂಜ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117586 Vidyalakshmi B - ಬಿನ್.ದಿ|ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ದೋಣಿಮೂಲPHH(NK) / NCSBiometric****424620/05/2022FPS****424620/05/202215000000020/05/2022
110500117587 ಕಮಲ - ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117588 ಸೀತಾ ರಾಮ - ಬಿನ್.ದೇವಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117589 ಮನಮೋಹನ - ಬಿನ್.ದಿ|ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ದೋಣಿಮೂPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117590 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಬಿನ್.ಕರಿಯ, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆ, ಆಲೆಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500117591 VASANTHI - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ 3-230 ಅಡಿಂಜ ಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117592 Sarojini - ಕೋಂ.ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಆಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117593 Kaveramma K - ಬಿನ್.ದೇವಯ್ಯ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ, ಆಲೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117594 ಕುಂಞಿ - ಬಿನ್.ಬಟ್ಯ ಮೇರ ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117595 ಕುಂಞಣ್ಣ ರೈ - ಬಿನ್.ಸಂಕಪ್ಪ ರೈ ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202220000000015/05/2022
110500117596 ಪ್ರೇಮಾವತಿ - ಪಿಂಡಿಬನ-ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117597 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೋಂ.ಸೋಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಪಿಂಡಿಬನ ಮನೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110500117598 ಹುಕ್ರ ಮೇರ - ಪಿಂಡಿ ಬನ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202225000000019/05/2022
110500117599 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ - ಗುತ್ತಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202215000000015/05/2022
110500117600 SAVITHRI - ಬಿನ್.ಐತ್ತು ನಾಯ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117601 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ - ನೆಲ್ಲಿಕೋಡಿ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117602 ದಾಮೋದರ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಐತ್ತು ನಾಯ್ಕ, ನೆಲ್ಲಿಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117603 ಜಿ. ಶ್ರೀಧರ - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ, ಗುಂಡ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117604 ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್.ಎಂ. - ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****424620/05/2022FPS****424620/05/202215000000020/05/2022
110500117605 ಬಿ.ಸುಂದರ - ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202235000000015/05/2022
110500117606 R DEVAKI - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ 2/248 ರಂಗತ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117607 ಆರ್ ಸರಸ್ವತಿ - ರಂಗತ್ತ ಮಲೆ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117608 ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ನಾರ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117609 Kamala P - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಪಾವಲಿಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117610 ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117611 ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117612 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117613 Radha.B.Nayaka - ಕೋಂ.ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ್, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ, ಆಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110500117614 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಕೋಂ.ಕೇಪು ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಕೂರ್ನಡ್ಕ AAY(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202235000000015/05/2022
110500117615 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ.ಸೀತಾರಾಮ ನಾಯ್ಕ ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202235000000019/05/2022
110500117616 KAMALA - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ 3/57 ಬಡ್ಡಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117617 Jayanthi B - W/O: ನಾರಾಯಣ ಪಾಟಾಳಿ 3-84 ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117618 ತಿಲಕ.ಬಿ - ಕೋಂ.ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಆಡಿಂಜ ಮನೆ ಆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500123131 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ - ಕೋಂ.ದಿ|ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ, ಪತ್ತುಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202215000000015/05/2022
110500123132 Bhageerathi - W/O ಬುದ್ದ ನಾಯ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕೊಡಿ ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123133 ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕು - ಬಿನ್.ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110500123134 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುಂಡ್ಯ ಮನೆ ಆಲೆಟAAY(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202235000000015/05/2022
110500123135 ಬಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್.ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500124374 ಶಾರದ ರೈ - ಬಿನ್.ದಿ|ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ,ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124375 ರತ್ನಾವತಿ - ಬಿನ್.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124376 Anitha G C - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಿ 3/48 ಬಡ್ಡಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124377 Ramakrishna Kadambalithaya - ಬಿನ್.ಮಾಧವ ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ, ಬಡ್ಡಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500124378 ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಾಯಕ್. ಕೆ. - ಕೂರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124379 Leelavathi K - ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಕೆ 3-77 ಕೂರ್ನಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124380 ಬಿ ಕೆ ವಾರಿಜ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ನಾಯಕ್ ಪತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124381 ಎ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ - ಬಿನ್.ಸುಂದರ ನಾಯಕ್, ಪತ್ತುಕುಂಜ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124382 GULABI - ಬಿನ್.ವಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್, ಕೂರ್ನಡ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124383 Sunanda D - ಬಿನ್.ಮಾಧವ ನಾಯಕ್ ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124384 Varija Devraj - ಬಿನ್.ದೇವರಾಜ, ನೀಲಾಂಜನ ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124385 ಜಿ.ರಾಮ ಭಟ್ - ಬಿನ್.ಜಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಗುತ್ತಿನಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124386 ಯಸ್.ಯನ್.ಜನಾರ್ದನ - ಬಿನ್.ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ, ಗ್ರೀನ್ ವೇಲೀಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124387 K INDIRA DEVI - W/O: ಕೆ ಎಮ್ ಚಂಗಪ್ಪ 3/30 ಬಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124388 B K Amritha - W/O: ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಾಯಕ್ 3-158 - NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124389 ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ.ಕೆ. - ಬಿನ್.ಕಮಿಲ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ (3-18) ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128157 R Neelavathi - W/O: ಜನಾರ್ಧನ್ ನಾಯ್ಕ ಆರ್ ಡಿ 2/NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128158 R Susheela - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ 2/149 ರಂಗತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128160 VIJAYA - ಬಿನ್.ನಾರ್ಣು ನಾಯ್ಕ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128161 ಬಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ. - ಬಿನ್.ಕೇಚು ನಾಯ್ಕ ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500128162 ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದೇವಯ್ಯ ಗೌಡ,ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ,ಅಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128163 B BHAGIRATHI - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲೂರಾಯ 3/68 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128164 Shashikala - W/O: ಬಿ ಕೆ ರಾಜಾರಾಮ 3-101 - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128165 ಬಿ.ಕೆ.ಸತ್ಯಕುಮಾರ್‌ - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128166 Pushpalatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯಕ್ #3-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128167 Umavathi - W/O: ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೆ 3-116 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128168 ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ - ಕೂರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128169 R NALINAKSHI - W/O ದಯಾನಂದ ಪಿ ಪತ್ತುಕುಂಜ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128170 Lalitha M - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಮ್ 3-144 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128171 ಹೆಚ್. ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಹೊನ್ನೆಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128172 A Sheelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎ ದಿನಕರ 3-153 ಹೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128173 Revathi - W/O: ಜಿ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ 3-147 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128174 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೋಂ.ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ, ಪಾವಲಿಕಜೆ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128175 Smt.Sugandi Amma - ಗೂಡಿಂಜ (ಗುಳಿಗಮೂಲೆ) ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128176 ಜಿ.ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ, ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ, ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128177 ಪಿ.ಪುರುಶೋತ್ತಮ - ಬಿನ್.ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128178 ಹೇಮನಾಥ.ಬಿ - ಬಿನ್.ಸೋಮಯ್ಯ ಗೌಡ,ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ,ಆಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128179 Pushpavathi - NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128180 ಕೆ.ಎನ್.ದೇವಕಿ - ಕುಡೆಕಲ್ಲು (ಪಿಂಡಿಬನ) ಮನೆ ಆಲೆಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128181 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ. ಬಿ.ಟಿ. - ಬಿನ್.ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿ ಬಡ್ಡಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128182 KUSUMAVATHI K - W/O: ಗಂಗಾದರ ಎಮ್ 3-146 ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128183 usha - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪ್ರಭು, ಕಾಪುಮಲೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130911 T VEDAVATHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 3/39 ರಂಗತ್ತ ಮಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131055 ಸಾವಿತ್ರಿ ರವಿಂದ್ರನಾಥ - ಕೋಂ.ದಿ|ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಐಸಿರಿ ಫಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131056 ಅರುಣೋದಯ - ಬಿನ್.ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134009 B R LEELAVATHI - W/O: ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ 2/251 ರಂಗತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****424616/05/2022FPS****424616/05/202220000000016/05/2022
110500134013 Damodara Gowda - ಬಿನ್ ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ,ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134023 Meenakshi G - W/O: ರವಿ 3-053 - ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202225000000015/05/2022
110500134027 Jayalakshmi T D - W/O ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಟಿ 3-37/3 ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134031 Narayana Nayka - ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ತಿಮ್ಮನಮೂಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****424613/05/2022FPS****424613/05/202215000000013/05/2022
110500134032 Pushpavathi - ಕೋಂ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ರಂಗತ್ತಮಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500134035 R Pingalakshi - ಕೋಂ/ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ ತಲೆಪಳ್ಳ ಮನೆ ಆಲೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134037 ಗಂಗಾಧರ ಎಂ. - ಬಿನ್/ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಪತ್ತುಕುಂಜ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134042 Chennu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈಲ ಪಿಂಡಿಬನ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500134049 ಶಶಿಧರ ಬಿ. - ಬಿನ್/ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ತಿಮ್ಮನಮೂಲೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135297 Jayalalitha T Kumar - W/O: ತೇಜುಕುಮಾರ್ ಕೆ ಆರ್ 3/31 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135316 Anitha R C - W/O: ಕೆ ಆರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ 3/31 ಬಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135429 Mohana Gowda .A - ಬಿನ್.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ. ಎ. ಕಾಪುಮಲೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135436 Krishna Veni A V - W/O: ವಿವೇಕಾನಂದ ಎ 3-152 ಸುಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500136077 Saraswathi - ಕೋಂ.ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ರಂಗತ್ತಮಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500136078 Padmalatha B - W/O: ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿ 3-239 ತಿಮ್ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500136082 R Vijaya - W/O: ಚೋಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ 2-249 ರಂಗತPHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202235000000019/05/2022
110500136086 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ.ರಾಜೀವ ನಾಯ್ಕ, ತಲೆಪಳ್ಳ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110500136087 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ದೋಣಿಮುಲೆ ಮನೆ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ& ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110500136089 Laxmi - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಪುಮಲೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110500136091 ರತ್ನಾವತಿ - ಕೋಂ.ದಿ|ಮಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ, ಗುತ್ತಿನಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500136094 ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ - ಬಿನ್.ಚೋಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಗುಳಿಗಮೂಲೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500136188 Hareesha. M.R. - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ, ಕೂರ್ನಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****424620/05/2022FPS****424620/05/202220000000020/05/2022
110500136208 SARITHA G - W/O: ಬೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ 3-185 ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500136209 Girija - ಕೋಂ.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ (ಪರಿವಾರ ಬಂಟ) PHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202235000000019/05/2022
110500136210 ನೀಲಾವತಿ - ಬಿನ್.ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022---300000000-
110500136211 Janaki G - ಕೋಂ.ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ, ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ, ಆಲPHH(NK) / NCSBiometric****424614/05/2022FPS****424614/05/202220000000014/05/2022
110500136212 VASU NAIK G - S/O: ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 3-175 - ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500136214 Guddappa - ಬಿನ್.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ, ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ, ಆPHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202215000000019/05/2022
110500136216 Rathnavathi B - ಕೋಂ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ ರೈ, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ, ಆಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****424616/05/2022FPS****424616/05/202225000000016/05/2022
110500136217 ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಚಂದ ಪಾಟಾಳಿ, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ, ಆಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202220000000015/05/2022
110500136219 Appu Patali - ಬಿನ್.ಮಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110500136220 ಕೃಷ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ - ಬಿನ್.ಕಣ್ಣನ್, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ, ಆಲೆಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110500136222 Pushpavathi. B. - ಕೋಂ.ದಾಮೋದರ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ, ಆಲೆಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500136224 Sathyavathi - ಕೋಂ.ಸಿಂಗ ನಾಯ್ಕ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ, ಆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500136247 Lalitha H - ಬಿನ್.ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಹೊನ್ನೆಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500136274 Meenakshi - ಕೋಂ.ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110500136308 N M Venkatramana - S/O: ಮರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 2/243 ರಂಗತ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110500136310 KAVITHA M - W/O: ಆನಂದ ಎಮ್ 3-129 ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500136311 R.L. Janardhana Naika - ಬಿನ್.ಲೋಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ, ರಂಗತ್ತಮಲೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500136313 MADAVI K - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 3-154 ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500136314 Shakunthala K S - W/O: ಶಿವರಾಮ ನಾಯ್ಕ 3-161 - ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500136317 Vimala - ಬಿನ್.ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/20225000000019/05/2022
110500136814 Koraga Belchappada - ಬಿನ್.ಕೋರ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110500136827 B CHANDRAVATHI - ಕೋಂ.ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಮೂಲೆಬಡ್ಡಡ್ಕPHH(NK) / NCS------550000000-
110500136833 Vasudeva - ಬಿನ್.ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110500136834 Seetharama Prabhu - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪ್ರಭು, ಕಾಪುಮಲೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****424616/05/2022FPS****424616/05/202215000000016/05/2022
110500136911 Baby - W/O: ನಾರಾಯಣ ಪಾಟಾಳಿ 3/69 ಬಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202220000000015/05/2022
110500136929 NETHRAVATHI - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಆರ್ ಎಮ್ 2/270 ರPHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202225000000019/05/2022
110500136942 Pushpavathi - W/O: ಕೇಶವ ಪಾಟಾಳಿ 3/70 ಬಡ್ಡಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202220000000015/05/2022
110500136960 ನಾಗಮ್ಮ - ಬಿನ್.ಕಾಳು ನಾಯ್ಕ, ರಂಗತ್ತಮಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500136972 Savitha C - W/O: ಜಗದೀಶ ಸುಕುಡಿ ಮೂಲೆ ಮನೆ -PHH(NK) / NCS------200000000-
110500136977 Harisha. K.J. - ಬಿನ್.ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ, ರಂಗತ್ತಮಲೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500136984 MUTHAKA M - W/O: ಸುಂದರ 3-128 ಸುಳ್ಯ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202220000000019/05/2022
110500137001 Ramachandra - ಬಿನ್.ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ, ಪಾವಲಿಕಜೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110500137006 Krishnappa Gowda - ಬಿನ್.ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110500137022 Neelamma - ಕೋಂ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಪತ್ತುಕುಂಜ ಮನೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110500137025 ಸಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದಿ|ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ, ಶಿವನಿಲಯ ಬಡPHH(NK) / NCSBiometric****424614/05/2022FPS****424614/05/202225000000014/05/2022
110500137026 Lokayya. G. - ಬಿನ್.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ, ಗೂಡಿಂಜ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110500137032 P.Sanjeeva Nayak - ಬಿನ್.ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯಕ್, ಪತ್ತುಕುಂಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500137108 ಶಂಕರಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ - ಕೋಂ.ದಿ|ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್, ದೋಣಿಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202210000000015/05/2022
110500137112 RADHA - W/O: ಭೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ 3-232 ಚಲ್ಲಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202220000000015/05/2022
110500137143 PONNAKA K - W/O: ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ 3-154 ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****424613/05/2022FPS****424613/05/202220000000013/05/2022
110500137195 Seetharama. G. - ಬಿನ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202215000000019/05/2022
110500137212 Devaki - ಕೋಂ.ಹುಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಪಾವಲಿಕಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137230 Monappa Gowda. A. - ಬಿನ್.ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ, ಆಡಿಂಜ ಮನೆ, ಆಲPHH(NK) / NCSBiometric****424620/05/2022FPS****424620/05/202220000000020/05/2022
110500137254 Madhusudana. R. - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****424620/05/2022FPS****424620/05/202215000000020/05/2022
110500137263 Dharmavathi A - C/O ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಎ #3-62-3 ಆಡಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****424612/05/2022FPS****424612/05/202220000000012/05/2022
110500137281 Parameshwara Naik - ಬಿನ್.ಸಿಂಗ ನಾಯ್ಕ, ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202210000000019/05/2022
110500137288 INDANI A - ಬಿನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕೂರ್ನಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****424614/05/2022FPS****424614/05/202230000000014/05/2022
110500137303 Subhakara - ಬಿನ್.ದೇವಯ್ಯ ನಾಯಕ್, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137306 M Kumari - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕ 3-292 ನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137364 Sarojini K - W/O: ಸುಕ್ಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕಾಪುಮಲೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137645 R.Shivappa - ಬಿನ್.ಚೋಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ರಂಗತ್ತಮಲೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137652 Saraswathi - ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ 4-336 ಹೊಟ್ಟನಕಾನ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500137655 Udaya Shankar - ಬಿನ್.ಹರಿಯಣ್ಣ ನಾಯಕ್, ದೋಣಿಮೂಲೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110500137858 Savitha - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯಕ್ ಕೆ 3-117 AAY(NK) / NCS------350000000-
110500138062 T Vimalakshi - W/O: ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ 2-258 ರಂಗತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202225000000019/05/2022
110500138180 Thejavathi - ಬಿ.ರಾಜೇಶ 3-88/1 ಆಡಿಂಜ ಆಲೆಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202220000000015/05/2022
110500138252 Kamala - ಕೊಂ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ 3-37 ತಲೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110500138253 T.S.Lalitha - ಕೋಂ.ಸೀತಾರಾಮ 3-88/1 ತಲೆಪಳ್ಳ PHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202220000000019/05/2022
110500138363 Eshwari. G. - ಕೋಂ.ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ 3-197 ಗೂಡಿಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****424619/05/2022FPS****424619/05/202220000000019/05/2022
110500138450 BABY M - ಕೋಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ. ಎಂ. 3-142 PHH(NK) / NCS------250000000-
110500138510 Aruna - ಕೋಂ.ಜಿ.ರಾಮ ಮಣಿಯಾಣಿ 3-182 ಗೂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110500138624 NEELAVATHI K - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕೆ. 3-115 ಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138683 Savitha. A. - ಕೋಂ.ಎ.ಡಿ.ಅರುಣಕುಮಾರ 3-152/2 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138814 Yashoda - ಶ್ರೀಧರ ನಾಯಕ್ 3-141 ಪತ್ತುಕುಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138822 Shantha KumariB - ಕೋಂ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ 3-141/1PHH(NK) / NCS------150000000-
110500138889 Shreeja M - W/O: ಸುಮೇಶ್ ಗುಡಿಂಜ ಮನೆ - ಸುAAY(NK) / NCSBiometric****424613/05/2022FPS****424613/05/202235000000013/05/2022
110500138942 RIndiravathi - ಆರ್.ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 2-245 ರಂಗತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500138953 Savithri - ಕೋಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ 3-37/1 ಮೂಲೆಬಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110500139230 Vidya K - ಸುಧಾಕರ ಬಿ 3-51 ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಆಲೆಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500140144 Rathnavathi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ಎನ್ 3-271 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140331 CHALUVAMMA P - W/O: ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕ 3-131 ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500141035 Komalangi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ ಕುಮಾರ #3-74/PHH(NK) / NCSBiometric****104912/05/2022FPS****104912/05/202215000000012/05/2022
110500141166 Pushpavathi - ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಮನೆ.ನಂ.3-103 ಆಡಿಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****424615/05/2022FPS****424615/05/202215000000015/05/2022
110500141862 Vanitha P K - C/O ಯತೀಶ ಬಿ ಎಸ್ ಬಡ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500142654 Sathyavathi - W/O: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ 3-213 ದೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142976 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುದೇವ ಕೆ 2-483 ಜಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143023 Sumayya Abdul Latheef - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಎಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143154 Nagashri B. N. - ವೆಂಕಟರಮಣ ಇ ಎಸ್ ಎಲಿಕ್ಕಳ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500143294 Bifathumma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಾವೂರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143335 Fathimath Zeenath D - C/O ಅಬೂಬಕರ್ ಜಿ # 3-167 ಗುರುವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143442 Sainaba - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಮೊಯಿದಿನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143629 Anitha M K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕೆ 3-117NPHH(NK) / NCS------100000000-
Top