REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107396 Jalajakshi N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ ಕೆ 2-87 ಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107406 MOHINI K - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕೋನಕಜೆ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107421 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಮ್ - W/O: ಲೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ 3-107 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107539 Mallika M S - W/O: ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ ಎಮ್ ಎಸ್‌ ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107627 Umavathi P - W/O: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಐ #1-2/ಆರ್ ಇಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107644 Ramya S - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107698 Havya M K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್NPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202210000000016/05/2022
110500107902 ಗಂಧಾವತಿ - W/O: ಮಂಜುನಾಥ 1-158 ಪೈಲೂರು ಸPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202220000000017/05/2022
110500107904 Yashoda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಚ್ ಸುಬ್ರಾಯ #2-16 PHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202215000000013/05/2022
110500107905 ಉಷಾಕುಮಾರಿ - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202220000000017/05/2022
110500107913 ಲಿಲಾವತಿ ಕೆ - W/O: ಜಯರಾಮ 11/22 ಕುಡುಂಬಿಲ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500107946 MEENAKSHI P - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1-85/2 ಪೈಲೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500107979 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - W/O: ಚಂದುಮಣಿಯಾಣಿ 4 - 96 / 2 PHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202220000000014/05/2022
110500108027 Lalitha M - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ 1-63/1 ಕುಕ್ಕುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108270 SATHYAVATHI M - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೈರ್ಪಳ್ಳ ಮೈರ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202225000000020/05/2022
110500108271 Krishnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆರ್ ನಟರಾಜ್ 1-136/PHH(NK) / NCS------250000000-
110500108277 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ #4-175 ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108376 Saraswathi - W/O: ಶ್ರೀಧರ - ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108456 ಸರಸ್ವತಿ - W/O: ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-43/1 ಬೊಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500108604 SUNDARI G.S - W/O: ಗಣೇಶ್ - ಪೈಲಾರು ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022---250000000-
110500108826 Premalatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೆಲ್ಲದೊರೆ #1/83ಸಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108837 Selva Nayaki - W/O ಆರ್ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ 3-101/ಡಿ ದೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108943 Annapoorna K - W/O ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ 2-43/1 ಕಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108994 Shreelatha K - ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆ ನಂ 3-1 ದಾತಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202215000000017/05/2022
110500109059 Shankariyamma - W/O: ಈಶ್ವರ ಭಟ್ 2-90 ಪದವು ಸುPHH(NK) / NCS------50000000-
110500109117 Vasanthi N - W/O: ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ 2-63 - ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109261 Poornima M S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಜಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202220000000020/05/2022
110500109292 REVATHI - W/O: ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಕೋನಕಜೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202210000000014/05/2022
110500109295 MANORAMA H - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಚ್ ಎಚ್ 2-12 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202220000000013/05/2022
110500109327 Pushpavathi - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ 1-57/1 ಕೇನಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500109343 Prema K S - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ #4-159 ಮುಂಡಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202210000000014/05/2022
110500109377 Neelavathi M.L - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲವಪ್ಪ ಗೌಡ #1-146/PHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202215000000013/05/2022
110500109406 SUSHEELA K - W/O: ಗಣಪಯ್ಯ 1-13/1 ಹಿರಿಯಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109522 Hemavathi B - W/O ದಿವಾಕರ ಬಿ ೩-೧೮೩ ಪೈಲಾರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022---200000000-
110500109538 Shanthala M - C/O ಕೆ ಮೋಹನ 1-43/2 ಕಟ್ಟ ಬೊಳ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202220000000016/05/2022
110500109575 PAVITHRA - W/O: ಅಶೋಕ 1-85/2 ಪೈಲೂರು ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202220000000016/05/2022
110500109597 ಹರ್ಷಿತ ಎ ಆರ್ - ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ 1-125 ಆನೆಕಾರು ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109680 HARINAKSHI - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಜಿನಡ್ಕ -PHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202235000000020/05/2022
110500109789 Leelavathi.U - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ಗೌಡ #2-26 ಉPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202220000000019/05/2022
110500109893 Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ರಾಜು 3-158 ಸಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110500109916 LEELAVATHI K - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ 1-134/2 ಕಂಜರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109937 ಬಿ ಶೇಷಮ್ಮ - W/O: ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಬೊಳ್ಳೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109992 GAYATRI - W/O: ನಾಗೇಶ್ ಮೈರ್ಪಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ತPHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022---200000000-
110500110068 Kamala - W/O: ಲೇಟ್ ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ 4-121 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022---250000000-
110500110070 Ashoka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202210000000019/05/2022
110500110152 Gayithri K J - ಜಯರಾಮ 1-33/1 ಹಲ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಸುPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110188 Nagalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ರತ್ನಂ #4-207PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110200 Chinnamma K - W/O: ಐತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೊಯಂಗುಲಿ ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110243 Geetha Kumari G - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ ಜಿ ಗಬ್ಬಲಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202220000000020/05/2022
110500110386 CHANDRAVATHI B - W/O: ಬಿ ಉಮೇಶ 4 - 140 / 2 ಭೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202220000000020/05/2022
110500110389 Saroja Y - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೋಗನಾಥನ್ ಎ #135-4PHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202215000000017/05/2022
110500110487 YASHODHA - W/O: ಶಿವರಾಮ 4-32 ಬೊಳ್ಳೂರು ಸPHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202220000000013/05/2022
110500110505 Chandravathi N - W/O: ಶಿವರಾಮ 2-66 ಕೆರೆಮೂಲೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202220000000016/05/2022
110500110686 ವಾರೀಜ ಕೆ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ ಆಚಾರ್ಯ 3-AAY(NK) / NCS------350000000-
110500110821 DEVAMMA K - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ 2-63 ಕೆರೆಮೂPHH(NK) / NCS------300000000-
110500110832 DEVAKI - W/O: ಕೇಶವ - ಪದವು ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022FPS****803518/05/202215000000018/05/2022
110500110833 Ponnakka - W/O: ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ 78 ಪಾರೆ ಸುಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500110885 Lalitha A - W/O: ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ | -127 ಹೊನPHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202220000000013/05/2022
110500110938 CHANDRAVATHI - W/O: ರವೀಂದ್ರ 4-396 ಬೊಳ್ಳೂರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110500111003 M Lakshmi - W/O: ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 11-49 ಪೈPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111041 Sarojini B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ ಪಿ #1-186 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202220000000016/05/2022
110500111085 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಚಾರಿ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202225000000017/05/2022
110500111113 Thimmakka B - W/O: ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 4-35 ಬೊಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202230000000017/05/2022
110500111147 KUSUMAVATHI - W/O: ಹೊವಪ್ಪ ಗೌಡ ಎ ಆರ್ನೋಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202230000000014/05/2022
110500111207 Gowri P - W/O: ಬಾಬು ಪಾಟಾಳಿ 4-61 ಪಿಲಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111307 Rekha M - W/O: ಭುವನೇಶ್ವರ ಎಮ್ ಮೇರ್ಕಜೆ ದPHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202220000000014/05/2022
110500111382 Thara Kumari K - W/O: ಕೆ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 3-13 ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202225000000019/05/2022
110500111509 Meenakshi H K - W/O ಕೆಪಣ್ಣ ಗೌಡ 1-90 ಪೈಳೂರು ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111513 DEVAKI G - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ 4-61/1 ಪಿಲಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111514 Nalini K - W/O: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 11-44 ದೊಡ್ದಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111561 SAVITHA C P - W/O: ಪ್ರವೀಣ 3-140 ಚಿಲ್ಪಾರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111617 Shobha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯತೀಶ ಕೆ #1-12 ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111635 K Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 3-16PHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202220000000017/05/2022
110500111784 DEVI KUMARI - W/O: ದಯಾನಂದ ಗೌಡ 3-7/1 ಮಾಡಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111812 Kenchamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಡ್ಡಪ್ಪ #1-10 ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111829 Girija - W/O: ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ 1-10 ಕೆರೆಗದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111861 Sharitha K B - W/O: ಧನಂಜಯ ಎನ್ ಎಮ್ 4 98 ದೊಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111944 Reshma M C - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್ ಮೇರ್ಕಜೆ ದNPHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022---100000000-
110500111982 Janaki - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇರಣ್ಣ ಗೌಡ 1-9 ಕಾನಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111998 MOHANAMBAL - W/O: ಎಮ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಐ-137/2PHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202215000000016/05/2022
110500112045 Akku H - W/O: ಮುದರ 2-7 ಹಾಸನಡ್ಕ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112049 ಜಿ ಲೀಲಾವತಿ - W/O: ದಯಾನಂದ 2-85 ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500112059 SHANTHI.K - W/O: ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಜಿ ಐ-137/1 PHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202215000000013/05/2022
110500112113 ಸತ್ಯಪ್ರೇಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ #3-11NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112164 Jayanthi S - W/O: ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರಿ ಸಂಕೇಶ ಉಮ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500112215 ಗುಲಾಬಿ ಎಚ್ - W/O: ಸುರೇಶ 2-16/1 ಹಾಸನಡ್ಕ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112255 Savithri M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಮ್ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112431 SUNDARI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ದೊಡ್ಡತೋಟ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500112442 Shreelatha T V - D/O: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಟಿ 3-181/ಎ - PHH(NK) / NCS------200000000-
110500112470 VEDAVATHI N - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನಂದಗೋಕುಲ ದPHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202225000000014/05/2022
110500112480 Seethamma P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಮ 3-238 ಪೈಲಾರPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202215000000017/05/2022
110500112519 CHINNAMMA G - W/O: ಸೋಮಯ್ಯ ಗೌಡ 1-144/1 ಗೋಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202220000000013/05/2022
110500112553 Padmavathi U - W/O: ಹರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-17 ಉರುಂಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202215000000013/05/2022
110500112584 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ 3-138 ಚಿಲ್ಪಾNPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202210000000017/05/2022
110500112683 YASHODHA - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 1-56 ಕೇನಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202225000000013/05/2022
110500112742 Ashwini K - ಸಂತೋಷ ಎಮ್‌ ಎಮ್‌ 3-7/ ಬಿ ಮಡಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500112776 Shakunthala T - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಪಿ 1-13PHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022FPS****803518/05/202220000000018/05/2022
110500112809 Kamala - W/O: ಜಯರಾಮ ಆಚಾರಿ ಚೊಕಾಡಿ ಪದವPHH(NK) / NCS------250000000-
110500113179 Padmavathi D - W/O: ಆನಂದ 1-131/ಎ ದರ್ಖಾಸು ಸPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202220000000016/05/2022
110500113396 ಲಲಿತ - ಕೊಂ. ಚನಿಯ, ಸಂಕೇಶ ಮನೆ, ಅಮರಮುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113397 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ. ಹುಕ್ರ ಯಂ. ಮಾಯಿಪಡ್ಕ ಮನೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113398 ಚುಕ್ರು - ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಚಿಕ್ಕನಡ್ಕ ಮನೆ ಅಮರಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500113399 ಸರಸ್ವತಿ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಹೊನ್ನೆಕಡ್ಪು AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113400 ಎಚ್.ರಾಮ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಅಪ್ಪು ನಾಯ್ಕ ಹೊನ್ನೆ ಕಡ್ಪುಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113401 ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿಯಾಣಿ - ಬಿನ್ ಮಾಲಿಂಗ ಮಣಿಯಾಣಿ ಮುಂಡಕಜೆ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202235000000014/05/2022
110500113402 ನಿಲಾವತಿ - ಕೋಂ.ಮತ್ತಡಿ ಕೊರಗ, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113403 FLORA D SOUZA - W/O: ಆಲೆಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ 111 -94 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113404 ಮೋಂಟೂ - ಕೋಂ.ಗುರುವ ಮೊಗೇರ ಪೈಲಾರು ಮನೆ &PHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/20225000000019/05/2022
110500113405 ರತ್ನಾವತಿ - ಕೋಂ.ಅಗ್ಗು ಮೇರ, ಪೈಲಾರ್ ಮನೆ & ಅPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202210000000017/05/2022
110500113406 AKAMMA - ಕೋಂ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ, ಪೆಲತಡ್ಕ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202235000000020/05/2022
110500113408 K ANGARE - ಕೋಂ. ಮನ್ಸ ಮೇರ, ಕಟ್ಟ ಮನೆ, ಅಮAAY(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202235000000016/05/2022
110500113409 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ. ಗುರುವ ಮುಗೇರ, ಪಿಲಿಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202215000000019/05/2022
110500113410 Manika - W/O: ಅಂಬಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಸುಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113411 ಹೆಚ್ ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ. ಯಚ್.ಕೊರಗ ಮುಗೇರ, ಹಾಸನಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/20225000000019/05/2022
110500113412 ಅಂಗಾರ - ಬಿನ್ ಚೌಕಾರ್ ಪೈಲಾರು ಮನೆ ಅಮರಪಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202210000000019/05/2022
110500113413 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ - ಕೋಂ. ಬಾಬು ಸಂಕೇಶ ಮನೆ, ಅಮರಮುಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113414 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ. ಚನಿಯ ಪಿ., ಪೈಲಾರ್ ಮನೆ & ಅPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202220000000016/05/2022
110500113415 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ಬೈರ ಪೈಲೂರು ಮನೆ ಅಮPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202215000000019/05/2022
110500113416 Bhavani K - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113417 Kamala P - W/O: ಬಾಬು |-113/1 ಪೈಲೂರು ಕಲ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110500114331 GITA - ಬಿನ್,ಎಂ.ಚೋಮ, ಮುಂಡಕಜೆ ಮನೆ, ಅಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110500114387 ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ ಶಿವರಾಮ ಮಿತ್ತೂರು ಮನೆ ಅಮರಮುಡPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202215000000019/05/2022
110500115758 DAMAYANTHI - ಕೋಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ,ನೆಲ್ಲಿ ಕುಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202230000000020/05/2022
110500115759 Jaya B - ಕೋಂ.ಆನಂದ ಗೌಡ,ಕಂದಡ್ಕ ಮನೆ,ದೊಡ್ಡತPHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202215000000014/05/2022
110500115760 Varija K - ಕೋಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ, ಕೊನಕಜೆ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202220000000014/05/2022
110500115761 ಎ ರಾಮ ರಾಜ್ - ಬಿನ್ ಆರ್ಮುಗಂ ಹೊನ್ನೆಕಡ್ಪು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500115763 ಪ್ರೇಮಲತ - ಕೋಂ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕೆರೆಗದ್ದೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500115764 ಕುದ್ಮಾರ - ಕೋಂ.ಚೋಮ ಮುಗೇರ, ಸಂಕೇಶ ಮನೆ, ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110500115765 ಮೋಹನ - ಬನ್ ,ಚನಿಯ ಯಾನೆ ಮನ್ಸ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202215000000016/05/2022
110500115766 ಶಂಕರ - ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಅಮರಮುಡ್ನೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
110500115767 ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ. ಎಸ್. ಚೆನ್ನ, ಸಂಕೇಶ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110500115768 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ. ಬಾಬು ಕೆ. ಕುಕ್ಕು ಜಡ್ಕ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202220000000016/05/2022
110500115769 RAMAKKA - ಕೋಂ. ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಚಿಲ್ಪಾರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110500115770 ಕೆ.ಹರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಪೈಲೂರು ಮನೆ ಅಮರಮುPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202220000000017/05/2022
110500115771 ಐತ್ತೆ - ಕೋಂ ತಮುನು ಚಿಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಅಮರಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500115772 ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾಟಾಳಿ ಹೊನ್ನೆ ಕಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202215000000016/05/2022
110500115773 ನೇತ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ.ಕೇಶವ ಗೌಡ, ನೆಲ್ಲಿಕುಮಜ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110500115774 Narayana Patali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಕೇಚು ಪPHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202210000000013/05/2022
110500115775 DivyaAB - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶೋಧರ.ಕೆ #3-39 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202225000000016/05/2022
110500115776 Vasanthi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ನಾರಾಯಣPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202220000000017/05/2022
110500115777 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ.ಡಿ. - ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಗೌಡ ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500115778 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಐತ್ತಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಮುಂಡಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202220000000014/05/2022
110500115779 ಯಶೋಧ - ಕೋಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ, ಬಿದಿರುಗದ್ದೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500115780 JANAKI - W/O: ಓಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ 4-63 ಪಿಲಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202215000000016/05/2022
110500115781 ಕಮಲ - ಕೋಂ. ಬಾಸ್ಕರ , ಬೊಳ್ಳೂರು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110500115782 ಕುಸುಮಾವತಿ - ಕೋಂ.ಕರುಣಾಕರ ಪೆಲತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ ಅಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500115783 ಸುರೇಶ್‌ - ಕೋಂ. ಪುಟ್ಟಣ್ನ ನಾಯ್ಕ, ಕೋನಕಜೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202210000000020/05/2022
110500115784 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ.ಈಶ್ವರ ಎನ್. ನಳಿಯಾರು ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202220000000014/05/2022
110500115785 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ. ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ, ನಳಿಯಾರು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202230000000014/05/2022
110500115786 ಎಮ್.ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಮಾಂಕು ನಾಯ್ಕ .ಮುಂಡ ಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202230000000014/05/2022
110500115787 ಯಂ.ಲೋಕೇಶ್ವರ - ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇರ್ಕಜೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****803514/05/2022FPS****803514/05/202215000000014/05/2022
110500115788 ಗಿರಿಜ.ಯಮ್ - ಕೋಂ ಮೋಹನ ಮೈರಾಳ ಮನೆ ಅಮರಮುಡ್ನೂರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500115789 ನಾರಾಯಣಿ - ಬಿನ್ ಬಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ ಮನೆ ಅಮರPHH(NK) / NCS------150000000-
110500115790 Nilamma - ಬಿನ್,ರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022FPS****803518/05/202225000000018/05/2022
110500115791 Kamala P - W/O: ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-112/1 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202220000000019/05/2022
110500115792 BITRU - ಕೋಂ. ಐತ್ತ ಮುಗೇರ ,ಪೈಲೂರು ಮನೆ, ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110500115793 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಿನ್,ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕೇನಡ್ಕ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202220000000017/05/2022
110500115794 LALITA - ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಕುಕ್ಕುಜಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022FPS****803518/05/202230000000018/05/2022
110500115795 ಮಾಯಿಲು.ಕೆ - ಕೋಂ ಹುಕ್ರ ಮುಗೇರ,ಕಟ್ಟದ ಮಜಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500115796 LAKSHMI - ಕೋಂ. ಬಾಬು ಆಚಾರಿ ಕುಂಟಿಕಾನ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500115798 ಕೆ ದೇವಕಿ - ಕೋಂ.ಶಿವಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202210000000019/05/2022
110500115799 K P Yashoda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಕಟ್ಟ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500115800 ಕೆ.ಕುಂಞ - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಅಮರಮುಡ್ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202230000000017/05/2022
110500115801 SEETHAMMA H - W/O: ಬಾಲು ನಾಯ್ಕ | -126 ಹೊನ್PHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202215000000013/05/2022
110500115802 ಚಿಂಪುಳು - ಕೋಂ ಮಾಣಿಕ ಪೈಲಾರು ಮನೆ ಅಮರಮುಡ್ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110500115803 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ. ಕೇಚು ಪಾಟಾಳಿ ಮೈರ್ಪಳ್ಳ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202235000000017/05/2022
110500115804 Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ ಗೌಡ 4-63/1 PHH(NK) / NCS------250000000-
110500115805 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆರೆಮೂಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500115806 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಂ ಮಾಧವ ಆಚಾರಿ ಕುಂಟಿಕಾನ ಮನೆ ಅಮAAY(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202235000000017/05/2022
110500115807 ಕೆ ಕುಂಡ - ಕೋಂ.ಹುಕ್ರ, ಕುಕ್ಕಜಡ್ಕಮನೆ & ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202235000000016/05/2022
110500115808 ಮಾದೆ - ಕೋಂ ಬೆಳ್ತ ಮಾಯಿಲ ಪೈಲಾರು ಮನೆ ಅಮPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202220000000016/05/2022
110500115809 ಕ್ರಷ್ಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ - ಬಿನ್ ಕುಂಞರಾಮ,ಕುಕ್ಕು ಜಡ್ಕ ಮನೆ &PHH(NK) / NCS------200000000-
110500115810 ಕೆ.ಕುಂಞ ಪಾಟಾಳಿ - ಬಿನ್ ದೇರಪ್ಪ ಪಾಟಾಳಿ, ಕುಡುಂಬಿಲ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500115811 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಂ.ಕೊಟ್ಟ, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ ಮನೆ & ಅPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202250000000016/05/2022
110500115812 LAKSHMI - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-41 ಬೊಳ್ಳAAY(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202235000000019/05/2022
110500115813 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಂ ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೈಲೂರು ಮನೆ ಅಮರಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500115814 ಕುಸುಮ - ಕೋಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಬೊಳ್ಳೊಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202220000000013/05/2022
110500115815 ಯಸ್. ದೇವಮ್ಮ - ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಅಮರPHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202210000000013/05/2022
110500115816 ಶೋಭಾವತಿ - ಕೋಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ,ಹಲ್ತಡ್ಕ ಮನೆ,ಅಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500115817 ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್ ಚೋಮ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಮನೆ, ಅಮರಮುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110500115818 ಚೋಮ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್ ಮಾಣಿಕ ಮಾಯಿಲ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500115819 ಮತ್ತಾಡಿ - ಬಿನ್ ಮೋದ್ರ ಪೈಲPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202220000000019/05/2022
110500115820 PADMAVATHI - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202225000000019/05/2022
110500115821 ಓಡ್ಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಕುಂಞ ನಾಯ್ಕ ಪೈಲೂರು ಮನೆ ಅಮರPHH(NK) / NCSBiometric****803513/05/2022FPS****803513/05/202225000000013/05/2022
110500115822 SAROJINI - W/O: ಕುಂಞಕಣ್ಣ - ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202215000000017/05/2022
110500115823 ಸುಬ್ಬ ಪಾಟಾಳಿ - ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಪಾಟಾಳಿ ಕುಡುಂಬಿಲ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202215000000017/05/2022
110500115824 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕೋಂ. ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ, ಕಟ್ಟದ ಮಜಲು,PHH(NK) / NCS------100000000-
110500115825 LALITHA K - ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಪಾಟಾಳಿ ಕುಡುಂಬಿಲ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****803517/05/2022FPS****803517/05/202220000000017/05/2022
110500115826 ದಾಮೋದರ - ಬಿನ್,ದೇವು ಪರವ, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500115827 ಈಶ್ವರ - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ,ಚಾಮಡ್ಕ ಮನೆ,ಅPHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022FPS****803518/05/202210000000018/05/2022
110500115828 ಬೊಳ್ಳೆ - ಕೋಂ. ಅಂಗಾರ, ಬೊಳ್ಕೋಡಿ ಮನೆ, ಅಮPHH(NK) / NCSBiometric****803519/05/2022FPS****803519/05/202220000000019/05/2022
110500115829 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಬಿನ್ ಕುಜುಂಬ ಮುಗೇರ,ಬೊಳ್ಕೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202210000000016/05/2022
110500115830 GIRIJA K - ಕೋಂ ಹೊನ್ನಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಕೊನಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500115831 ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ .ಎಸ್ - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಅಮರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500115832 ದೇವಯ್ಯ - ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೂಕಮಲೆ ಮನೆ ಅಮರPHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022FPS****803518/05/202220000000018/05/2022
110500115833 ಪುರುಶೋತ್ತಮ - ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ, ಕಂದಡ್ಕ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202215000000020/05/2022
110500115834 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಕೆ. ಕುಂಟಿಕಾನ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****803516/05/2022FPS****803516/05/202215000000016/05/2022
110500115835 Pushpavathi P C - C/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ #3-57 ಪೆಲತ್ತಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202225000000020/05/2022
110500115836 PAVYASHRI P - D/O ದಾಮೋದರ ಪೆಲತ್ತಡ್ಕ - ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****803520/05/2022FPS****803520/05/202210000000020/05/2022
110500115837 Savithri K - C/O ಜನಾರ್ಧನ 3-40 ಪೆಲ್ತಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500115838 ರವೀಂದ್ರ.ಎಂ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ನ ಗೌಡ ಮಾಡ ಬಾಗಿಲು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022FPS****803518/05/202220000000018/05/2022
110500115839 K Ramani Nair - W/O: ವೀರಪ್ಪ 4 101/1 ದೊಡ್ಡ ತೋPHH(NK) / NCSBiometric****803518/05/2022---100000000-