REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107710 ನೀಲಮ್ಮ - C/O ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ #1-67 ನಾರ್ಣಕಜPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202225000000012/05/2022
110500108261 Pavithra A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ #3-35 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202220000000017/05/2022
110500108265 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖರ 1-103/2 ಕೇಪಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108266 KALYANI - W/O: ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ 2-27 ಹೊಟ್ಟೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108391 PADMAVATHI - W/O: ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ 1-101 ವೆಲಿಕಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202215000000017/05/2022
110500108483 KALYANI - W/O: ರವಿ ಚನಿಯಾ ಸುಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108557 SAVITA - W/O: ಮೋಹನ್ ರಾಮ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108749 Shobha B - ಪ್ರಭಾತ್ ರಂಜನ್ ಸಿ ಎನ್‌ 3-6 ಅಡNPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202210000000016/05/2022
110500108986 ಸುಲೈಖಾ - W/O ಪಿ ಎಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಲಿಮಲೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022---250000000-
110500109355 Chandrakala - C/O ಜನಾರ್ಧನ #2-76/1 ಬಲ್ಕಜೆ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109504 KEPAKKA - W/O: ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202215000000016/05/2022
110500109527 Saritha M - W/O ಈಶ್ವರ ಪಿ ಅಡಿಕೆಹಿತ್ಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202215000000016/05/2022
110500109921 Jalajakshi K - C/O ಚಿದಾನಂದ ಬಿ ಬಲ್ಕಜೆ ಹೌಸ್ ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109926 Leelavathi - W/O: ಶಶಿಕಾಂತ ಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110097 ನಾರಾಯಣಿ ಪಿ - 2-4 ಜಬಳೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202215000000018/05/2022
110500110280 Kamakshi H T - C/O ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಬಿ #2-64/2 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****662310/05/2022FPS****662310/05/202210000000010/05/2022
110500110375 Yogishwari - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ 2-64 ಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202220000000017/05/2022
110500110387 YASHODHA - W/O: ನಾರಾಯಾಣ ಗೌಡ 2-53 ಅಂಬೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110870 ತೀರ್ಥ ಕುಮಾರಿ ಕೆ - W/O ಆನಂದ ಗೌಡ ಎನ್‌ 3-38 ನೂಜಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111031 REKHA - W/O: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCSBiometric****662313/05/2022FPS****662313/05/202210000000013/05/2022
110500111054 Thimmakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ನೂPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202220000000012/05/2022
110500111269 YASHODHA - W/O: ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111409 Muralidhara Borkar Y - ಎರ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500111442 Chandravathi S R - W/O: ಲೇಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ 1 - 4NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111447 THAHIRA - W/O: ಕಲಂದರ್ ಜೀರ್ಮುಖಿ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111448 Nabisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಜೀರ್ಮುಖಿ ಸುಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111592 Kavitha K C - W/O: ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ 1-75 ಸುಳ್ಳಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111641 YASHODHA - W/O: ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಿ ಜೆ 2-87 ಪುನುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111645 Lalita D - W/O: ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಪಿ ಜೆ 2-87 ಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111756 ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಎಲ್ - W/O: ಮುರಳೀಧರ ಪಿ ಜೆ 2-87 ಪುನುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111836 ವಿನೋದ ಎಸ್ - W/O: ಸದಾಶಿವ ಎಸ್ ಸುಳ್ಳ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111837 K S Shrikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಕರ 2-66 ಕಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111865 Rajeshwari N B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎನ್ 3-22PHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202220000000012/05/2022
110500111905 ಬಾಲಕ್ಕ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 3-21NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111975 Shwetha I D - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ ಕೆ 3-21 ಕಂಜಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112064 K Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಘವ ಗೌಡ 2-64/3 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****665010/05/2022FPS****665010/05/202215000000010/05/2022
110500112089 ರತ್ನಾವತಿ - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ 74-1 ಮಂದ್ರಪ್NPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202210000000016/05/2022
110500112283 BHAGEERATHI - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ 2-61 ಚಿತ್ತಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112328 SAVITHA - W/O: ಶಿವಶಂಕರ 1-48/ಎ ಸುಳ್ಳಿಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112511 Sowmya T - C/O ಅಚ್ಚುತ ಟಿ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112737 Mamatha P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಎ #2-116 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112793 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭವಾನಿಶಂಕರ ಕೆ ಹೆಚ್ PHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202220000000016/05/2022
110500113096 SHESHAMMA - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಮಡಿವಾಳ 134-2 ಮಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110500113621 ಶ್ರೀಮತಿ ದುರ್ಗಾವತಿ - ಕೋಂ.ಕೃಷ್ಣ ಮಲೆ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113622 ಬಾಬು ಅಜಿಲ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚೋಮ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202220000000012/05/2022
110500113623 INDIRAVATHI - W/O: ದಿವಾಕರ 1-24 ದಿವಾಕರ ಗೌಡ AAY(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202235000000011/05/2022
110500113624 ಕುಂಞ್ಞಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ದಿ.ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ದಾಸನಕಜೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113625 Kamala - ಕೋಂ.ದಿ.ಕುಂಞ ಸುಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022---150000000-
110500113626 Vijayalakshmi - ಕೋಂ.ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202215000000012/05/2022
110500113627 CHOMU - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಕೊರಗಪ್ಪ ದಾಸನ ಕಜPHH(NK) / NCS------50000000-
110500113628 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ.ದಿ.ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಸುಳ್ಳಿಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202235000000018/05/2022
110500113629 KAMALA - W/O: ಮಾದವ ನಾಯ್ಕ 2-22 ಕೇಪಳ ಕಜPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202210000000018/05/2022
110500113630 ಮೋಹಿನಿ - ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ಕೇಪಳಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110500113631 ಸುಗಂದಿ - ಕೋಂ.ಕೃಷ್ಣ ಎಲಿಮಲೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****662309/05/2022FPS****662309/05/202210000000009/05/2022
110500113632 ಐಸಮ್ಮ - ಕೋಂ.ದಿ.ಮೂಸೆ ಬ್ಯಾರಿ ಎಲಿಮಲೆ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202235000000011/05/2022
110500113633 ಬೊಳ್ಳೆಚ್ಚಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಗುರುವ ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113634 ನೆಬಿಸಾ - ಕೋಂ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತ್ತಿಮರಡ್ಕ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202230000000012/05/2022
110500113635 Honnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-115 AAY(NK) / NCS------350000000-
110500113636 ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಕ್ರು - ಕೋಂ.ಮತ್ತಡಿ ಕೊರಗ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202235000000017/05/2022
110500113637 ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಐತ ವಲಿಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022---350000000-
110500113638 SELLIKA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 92 ಜಿರ್ಮುAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114414 NEBISA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 2-88 ಪುನುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500114416 NALINAKSHI M - W/O: ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಎಂ ನಾರ್ಣಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110500117393 Padmavathi - ಬಿನ್. ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117875 MALATHI K - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202220000000016/05/2022
110500117876 ಹುಕ್ರು - ಕೋಂ.ದಿ.ಬೈರ ಸುಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117877 MANIKA - W/O: ಚನಿಯ ಸುಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202210000000011/05/2022
110500117878 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಲಿಮಲೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202215000000011/05/2022
110500117879 ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ದಿ.ಸುಬ್ಬ ನಾಯ್ಕ ಅತ್ತಿಮರಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117880 Chandravathi - ಬಿನ್.ದಿ.ಬಟ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಾಕೋಟೆಮೂಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117881 Parameshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸು ನಾಯ್ಕ 3-58 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202225000000017/05/2022
110500117882 JAYAMMA - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ 118-1 ದೊಡ್ಡಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117883 Sarojini T - ಕೋಂ.ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯ್ಕ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117884 ಎಸ್.ಶಿವ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚೋಮ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117885 PARVATHI - W/O: ಬಾಸ್ಕರ 1-88/2 ಭಾಸ್ಕರ ದಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117886 ಪೂವಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಐತ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202220000000016/05/2022
110500117887 ಎಸ್ ದೂಜ - ಬಿನ್.ಮೋಂಟ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117888 SAROJINI - ಕೋಂ.ಶಿವರಾಮ ಮಣಿಯಾಣಿ ದಾಸನಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****662310/05/2022FPS****662310/05/202215000000010/05/2022
110500117889 ಪದ್ಮನಾಭ.ಡಿ - ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣ ಮಣಿಯಾಣಿ ದಾಸನಕಜೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117890 Kusumavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ವಿ # 1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117891 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ವಲಿಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202220000000017/05/2022
110500117892 PREMA V - ಕೋಂ.ದಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ವಲಿಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117893 ಗುರುವ - ಬಿನ್.ದಿ.ಐತ ಮಾಯಿಲ ವಲಿಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202215000000019/05/2022
110500117894 ಚನಿಯ - ಬಿನ್.ದಿ.ಮನ್ಸ ಮಾಯಿಲ ವಲಿಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117895 ಅಂಗಾರ - ಬಿನ್.ದಿ.ಹುಕ್ರ ಮಾಯಿಲ ವಲಿಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202215000000016/05/2022
110500117896 GIRIJA K - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ 1-103/ಬಿ ಕೇಪಳಕಜPHH(NK) / NCS------450000000-
110500117897 ಚೊಮ - ಬಿನ್.ಕುಕ್ಕ ಕೇಪಳಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117898 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದಿ.ದೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಬಳೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202215000000018/05/2022
110500117899 N Vedavathi - C/O ಎನ್‌ ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಬಳೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202235000000018/05/2022
110500117900 SHOBHANA K - W/O: ಮಂಜುನಾಥ 2-12 ಬಜಳೆ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202215000000012/05/2022
110500117901 K Saraswathi - ಬಿನ್.ರಾಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಬಳೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/20225000000012/05/2022
110500117902 SEETHAMMA - ಕೋಂ.ಬಾಬು ಮಣಿಯಾಣಿ ಜಬಳೆ ಮನೆ ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202215000000012/05/2022
110500117903 ಪ್ರೇಮ - ಕೋಂ.ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲಿಮಲೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117904 Bharathi - W/O: ಬಾಬು ಕೆ 2-23/1 ಕೇಪಳ ಕಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202220000000016/05/2022
110500117905 PADMAVATHI - W/O: ಶೇಷಾಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 2-23 ಕೇಪಳAAY(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202235000000016/05/2022
110500117906 ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಬಿನ್.ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೇಪಳಕಜೆ ಹೊಟ್ಟುಚPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202225000000016/05/2022
110500117907 ಸೀತು - ಕೋಂ.ಬಾಬು ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋಡಿ ಮನೆ ನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110500117908 ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ - ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202215000000016/05/2022
110500117909 JANAKAI - W/O: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ 2-39 ಕೇಪAAY(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202235000000016/05/2022
110500117910 RATHNAVATHI - W/O: ಒದಯಪ್ಪನಾಯಕ್ 2-41 ಕೇಪಳ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202225000000018/05/2022
110500117911 MOHAMMED K H - S/O: ಇಬ್ರಹೀಂ 2-44 ಬಿ ಎಲಿಮಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/20225000000016/05/2022
110500117912 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್‌.ಎ - ಬಿನ್.ದಿ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತ್ತಿಮರಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202215000000012/05/2022
110500117913 ಖತೀಜ - ಕೋಂ.ಹಮೀದ್ ಅತ್ತಿಮರಡ್ಕ ಮನೆ ನೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202220000000017/05/2022
110500117914 SAROJINI - W/O: ಈಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ 2-61 ಅತ್ತಿಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117915 ಲೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117916 NANDINI K - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ 2-62/3 ಹೊಟ್ಟು ಚPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202215000000018/05/2022
110500117917 SUNDARI - W/O: ಚಿದಾನಂದ 69-2 ಗಟ್ಟಿಗಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117918 ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡ್ಡನಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117919 ಗೊಪಿಯಮ್ಮಾ - ಕೋಂ.ದಿ.ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡ್ಡನ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117920 GANGAMMA - ಬಿನ್.ದಿ.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಗುಡ್ಡನಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117921 Prema - ಬಿನ್.ದಿ.ಸುಬ್ಬ ನಾಯ್ಕ ಹತ್ತಿಮರಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202225000000016/05/2022
110500117922 LEELAVATHI - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ 89-1 ಮಂದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202230000000016/05/2022
110500117923 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ.ಜಿ ಜೀರ್ಮುಕ್ಕಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202210000000016/05/2022
110500117924 ಕುಂಞಲಿಯಮ್ಮ - ಕೋಂ.ದಿ.ಅಂದುಞಿ ಜೀರ್ಮುಕ್ಕಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117925 ಜಿ.ಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ - ಬಿನ್.ಹಸೈನಾರ್ ಜೀರ್ಮುಕ್ಕಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117926 DURGAVATHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 116 ಅಡಿಕೆಹPHH(NK) / NCSBiometric****662320/05/2022FPS****662320/05/202220000000020/05/2022
110500117927 Susheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಳ 1-134NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117928 PARVATHI - W/O: ಗಣೇಶ ಮಡಿವಾಳ 119-1 ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202225000000016/05/2022
110500117929 SUSHILA - W/O: ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ 120-1 ಕೂಟೇಲು PHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202215000000018/05/2022
110500117930 SANJEEVI - W/O: ಕೆ ಮೋಹನ ಮಡಿವಾಳ 120 ಕೊಟೇPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202225000000019/05/2022
110500117931 JANAKI - W/O: ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಚೆನ್ನಡ್ಕ ಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202220000000016/05/2022
110500117933 JAYANTHI - W/O: ವಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ 131-3 ಮಂದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117934 ಪ್ರಭಾಕರ ಮಡಿವಾಳ - ಬಿನ್.ಸೀತಾರಾಮ ಮಡಿವಾಳ ಮಂದ್ರಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022---200000000-
110500117935 PUSHPAVATHI V - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಮಲೆ ವಲಿಕಜೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202215000000017/05/2022
110500117936 LILAVATHI - ಬಿನ್.ದಿ.ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಅಡಿಕೆಹಿತ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117937 Chinnamma - ಬಿನ್.ದಿ.ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ನೂಜಾಲ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117938 ಮಾಧವ - ಬಿನ್.ದಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ನೂಜಾಲ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117939 ಮೋಹನ - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ನೂಜಾಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117940 SUSHEELA T - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110500117941 ಭವಾನಿ - ಕೋಂ.ಕುಂಞಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆತೋಟ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117942 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ.ಲೋಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಚಾಕೋಟೆಮೂಲೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202220000000017/05/2022
110500117943 ಶೀನ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಕುಂಞಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಚಾಕೋಟೆಮುಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202235000000016/05/2022
110500117944 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #3-PHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202215000000019/05/2022
110500117945 PARVATHI - ಬಿನ್.ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಚಾಕೋಟೆಮೂಲೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117946 ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ತಿಲೋಶ್ ಕುಮಾರ ಚಾಕೋಟೆಮೂಲPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202220000000019/05/2022
110500117947 ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಹೆಚ್ - ಕೋಂ.ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಚಾಕೋಟೆಮೂಲೆ AAY(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202235000000017/05/2022
110500117948 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ದಿ.ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಎರ್ಮೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117949 Akku - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನಿಯ 3-104/1 ಎ ಎರPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202235000000018/05/2022
110500117950 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ - ಕೋಂ.ಹುಕ್ರ ಎರ್ಮೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202220000000018/05/2022
110500117951 Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ 3-57 ಬೊಮPHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202220000000011/05/2022
110500117952 Radha M - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ನಾಯಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202220000000012/05/2022
110500117953 ಶ್ರೀಮತಿ ದಮಯಂತಿ - ಕೋಂ.ರಾಘವ.ಗೌಡ ಅಡಿಕೆಹಿತ್ಲು ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500117954 ಸದಾನಂದ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ತುಂಬೆತPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202225000000017/05/2022
110500117955 CHOMU - W/O: ಚೆನ್ನ 1-89 ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202230000000012/05/2022
110500117956 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾರ್ಣಕಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117957 Kamala - W/O: ಹುಕ್ರ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202225000000016/05/2022
110500117958 ಪಿ.ಹೆಚ್.ವಸಂತ - ಬಿನ್.ಹುಕ್ರ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117960 LEELAVATHI S - W/O: ಕೇಶವ ಎಸ್ 1-91 ಕೇಶವ ಎಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117961 ಎಸ್ ಬಾಬು - ಬಿನ್.ದಿ.57424ಮೋಂಟ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117962 SUCHITHRA - W/O: ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಳಿ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117963 ಎಸ್.ಮನ್ಸ - ಬಿನ್.ಕೊರಗ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117964 ಎಸ್ ಚೋಮ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೊರಗ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500117965 YASHODHA - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯಕ್ 1-80 ಜನಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/20225000000012/05/2022
110500117966 ಬಿ.ಸಂಜೀವ ಪ್ರಭು - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪ್ರಭು ದಾಸನಕಜPHH(NK) / NCSBiometric****662310/05/2022FPS****662310/05/202220000000010/05/2022
110500117967 ಮುದರ.ಎಸ್.ಸಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚೋಮ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117968 RADHA - W/O: ಮಾದವ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117969 ಎಸ್ ಪೆರ್ಣ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚೋಮ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117970 Kumbe - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಐತ್ತ #1-79 ದಾಸನಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117971 ಪೊಡಿಯ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕಳಲ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500117972 ಎಸ್.ದೂಜ - ಬಿನ್.ಕಳಲ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117973 ಎಸ್ ಚೋಮ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕಳಲ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117974 ಉಮೇಶ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕಳಲ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117975 ಎಸ್.ಅಂಗಾರ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೊರಗ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500117976 ಎಸ್ ಸುಂದರ - ಬಿನ್.ಅಂಗಾರ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117977 GIRIJA - W/O: ಮುದಾರ ಸುಳ್ಯ ಮನೆ ಸುಳ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110500117978 ಎಸ್ ಶಿವರಾಮ - ಬಿನ್.ದಿ.ಮೋಂಟ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117979 ಎಸ್ ನೀಲಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಬಾಬು ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117980 ಕೃಷ್ಣ.ಎಸ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಬೇಡು ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500117981 Geetha A P - ಎಸ್ . ಪ್ರಭಾಕರ 1-65 ಸುಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500117982 ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ - ಬಿನ್.ಮತ್ತಡಿ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117983 SUNDARI - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ 1-4ವಿಶ್ವನಾಥ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500117984 KAVERI - W/O: ಗುಡ್ಡ ಮಣಿಯಾಣಿ ಯದುಕುಲ ನAAY(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202235000000019/05/2022
110500117985 ರೇವತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾರ್ಣಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202225000000011/05/2022
110500117986 ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು - ಬಿನ್.ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಭು ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****662313/05/2022FPS****662313/05/202230000000013/05/2022
110500117987 ಶೀನ - ಬಿನ್.ದಿ.ಓಡಿ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನೆ ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202230000000019/05/2022
110500117988 RUKMINI - ಕೋಂ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500117989 ಚೋಮ - ಬಿನ್.ಮುದರ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202235000000017/05/2022
110500117990 ಮಾಯಿಲು - ಬಿನ್.ಮುದರ ಸುಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡಾಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202220000000016/05/2022
110500117991 ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ.ಶ್ರೀಧರ ನಾಯಕ್ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500117992 Sugandhi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202240000000011/05/2022
110500117993 KAMALA - W/O: ಚೋಮ 1-47 ಸುಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117994 ಲಲಿತ - ಕೋಂ.ಮೋನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202235000000019/05/2022
110500117995 ಎಸ್ ಕುಂಞ - ಬಿನ್.ಅಂಗಾರ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****662310/05/2022FPS****662310/05/202225000000010/05/2022
110500117996 ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಐತ ಸುಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500117997 ಲೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202235000000016/05/2022
110500117998 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಡಿಅಂಗPHH(NK) / NCS------350000000-
110500117999 VIJAYALAKSHMI - ಬಿನ್.ಮಾಧವ ರಾವ್ ಓಟೆಜೆರಿ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202225000000017/05/2022
110500118000 LATHA K - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ 2-23 ಕೇಪಳ ಕಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202215000000019/05/2022
110500118001 MUTTHAKKA - W/O: ಅಣ್ಣಪ್ಪ 2-30 ಮೊಡಂಕ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202210000000016/05/2022
110500118002 Janaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 2-33PHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202230000000012/05/2022
110500118003 ಜಿ ಗಂಗಾಧರ - ಬಿನ್.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಗಟ್ಟಿಗಾರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202220000000016/05/2022
110500118004 Nayana - W/O: ನವೀನ ಬಿ ಎ #2-21-5 ಎಲಿಮಲೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500118005 Vimala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ #1-38/ಆರ್, AAY(NK) / NCS------350000000-
110500118006 RAJEEVI - W/O: ದಾಮೋದರ 4-86 ಇಂತಿಕಲ್ಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110500118007 ಚಂದು ಮಣಿಯಾಣಿ - ಬಿನ್.ಕುಂಞಿರಾಮ ಮಣಿಯಾಣಿ ನಿಂತಿಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110500118008 SARASWATHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ಮೆಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500118009 SHOBHA B - W/O: ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202215000000017/05/2022
110500118010 ಗಂಗಾದರ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮುಂಡೋಕಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500118011 VARIJA - W/O: ನಾರಾಯಾಣ ನಾಯಕ್ 1-79-1 ದಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110500118012 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಮತ್ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಕಾಮತ್ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500118013 ಚನಿಯಾರು - ಕೋಂ.ಕೊರಗ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
110500118014 SATHYAMMA - W/O: ನಾಗಪ್ಪ ಆಚಾರಿ 2-31 ಮೊಡಂಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110500118015 Sushila S - ಕೋಂ.ಐತಪ್ಪ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------250000000-
110500118016 ಗೋಪಾಲ - ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣ ಮಣಿಯಾಣಿ ದಾಸನಕಜೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500118017 ಪಿಜಿನ - ಬಿನ್.ದಿ.ಮಾಯಿಲ ಸುಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500118018 ರಾಜೇಶ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಬಾಬು ಗೌಡ ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202220000000019/05/2022
110500118019 ಬಾಳಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ದಿ.ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ದಾಸನಕಜೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500118020 SHAILAJA - W/O: ದಿಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110500118021 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202215000000017/05/2022
110500118022 ಸುಂದರ - ಬಿನ್.ಚನಿಯ ಸುಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202225000000011/05/2022
110500118023 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಹರ್ಲಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202210000000016/05/2022
110500118025 ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆತೋಟ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500118026 ಖತೀಜಮ್ಮ - ಕೋಂ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಜೀರ್ಮುಕ್ಕಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202230000000016/05/2022
110500118028 Saraswathi Rai A - W/O: ಶೇಷಾಪ್ಪ ರೈ ಆಳ್ಪೇ ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500118078 PADMAVATHI B K - W/O: ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿ ಎರ್ಮೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202220000000019/05/2022
110500118084 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #3-9PHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202225000000017/05/2022
110500120335 Hema N Nanda - W/O: ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೆಚ್ 2-13/3 ಜAAY(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202235000000017/05/2022
110500120603 Prajwali E P - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಿ 1-63/2 ಚಳ್ಳ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500120627 Divya - W/O ತೀರ್ಥರಾಮ ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202220000000011/05/2022
110500122834 LAKSHMI - W/O: ಪೊಡಿಯಾ ಸುಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122835 ಪೊನ್ನಕ್ಕ - ಕೋಂ.ದಿ.ಕುಂಞಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನಾರ್ಣಕಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122836 ನೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಳಿಯದ ಮಜಲು PHH(NK) / NCS------50000000-
110500122837 ಆಲಿ ಕುಂಞ - ಬಿನ್.ಮಹಮ್ಮದ್ ಜೀರ್ಮುಕ್ಕಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202220000000018/05/2022
110500122838 ವೀಣಾ - ಕೋಂ.ದಿ.ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಚಾಕೋಟೆಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202220000000011/05/2022
110500122839 ಎಸ್ ಭಾಗಿ - ಬಿನ್.ಎಸ್.ಅಂಬಾಡಿ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110500122840 Nagaveni - S/O: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡ್ಡನ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500123206 Savitha K - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಸ್ ಇಂತಿಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123207 DAMAYANTHI - W/O: ಅಚ್ಚುತ ಗೌಡ 118-2 ದೊಡ್ಡಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110500123208 ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್.ಆನಂದ ನಾಯಕ್ ಜಬಳೆ ಮನೆ ನೆಲNPHH(NK) / NCSBiometric****662311/05/2022FPS****662311/05/202210000000011/05/2022
110500123210 ನಾಗರಾಜ.ಕೆ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೇಪಳಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202220000000018/05/2022
110500123212 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗೌಡ 4-34 PHH(NK) / NCS------250000000-
110500123213 LALITHA RAI - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202220000000017/05/2022
110500123214 ANITHA N - W/O: ಅಚ್ಚುತ ನಾಯಕ್ ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202215000000018/05/2022
110500123219 Vidya - C/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೋಟಮಲೆ ಹೌಸ್ ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124470 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಆನಂದ ಗೌಡ ಹರ್ಲಡ್ಕ ಮನೆ ನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124471 Indira N V - W/O: ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ನಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124472 Umavathi A - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು 1/34-2 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124473 ಎಸ್.ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಸ್ನೇಹಕುಂಜ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124474 KUSUMAVATHI - W/O: ಶಿವರಾಂ ಗೌಡ 1-2 ಸುಳ್ಳಿ ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124475 Sheelavathi - W/O: ನಾರಾಯಾಣ ಪಾಟಾಳಿ ನಾರ್ಣಕಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124476 Ramachandra prabhu - ಬಿನ್.ದಿ.ಸುಬ್ರಾಯ ಪ್ರಭು ನಾರ್ಣಕಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124477 Sathyawathi Ubaradka - W/O: ಜಿ ಎಸ್ ಉಬರಡ್ಕ 1-37 ಜಿ ಎಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124478 ಜಯಪ್ರಸಾದ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಸುಳ್ಳಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124479 Sangeetha S - W/O: ವಿನಯ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಸುಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124480 VARADA KUMARI D - W/O: ವಿನಯ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಸುಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202210000000012/05/2022
110500124481 Prabhavathi - C/O ಎನ್ ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯಕ್ 1-71/1 NPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202210000000018/05/2022
110500124482 ಎಸ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಅಚ್ಯುತ ನಾಯಕ್ ಸುಳ್ಳಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124483 Champaka Mallini - W/O: ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 176 ಚಂNPHH(NK) / NCSBiometric****662313/05/2022FPS****662313/05/202210000000013/05/2022
110500124484 Sudha S - W/O: ಸುರೇಶ ಎಸ್ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124485 VIJAYALAKSHMI - W/O: ನಾರಾಯಣ ವಿ ನಾಯಕ್ ಸುಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124486 Renuka - ಕೋಂ.ಸತ್ಯಶಂಕರ.ಬಿ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124488 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ - ಬಿನ್.ದಿ.ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ ದಾಸನಕಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124489 ಕಮಲ - ಬಿನ್.ಹರಿಹರ ಭಟ್ ಜಬಳೆ ಮನೆ ನೆಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124490 Yashodha D - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ ಡಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500124491 SHAKUNTHALA - W/O: ಗೌರಿ ಶಂಕರ 2-14 ಎಲಿಮಲೆ NPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202210000000019/05/2022
110500124492 VASANTHI KP - W/O: ಪುರುಶೋತಮ್ ಕೆಪಳ ಕಜೆ ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124493 ಶ್ರೀ ಕ್ರಷ್ಣ ಭಟ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ ಎಲಿಮಲೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124495 K Veena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಕೇಪಳಕಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124496 Shashikala K - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಕೇಪಳಕಜೆ 2-28 ಕೇಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124497 Indira G M - W/O: ಮಾಧವ ಗೌಡ ಜಿ 2-38/1 ಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124498 ಜೋಸೆಫ್ ಕುರಿಯನ್‌ - ಬಿನ್.ಕೆ.ಜೆ.ಕುರಿಯನ್ ಕರಿಮುಂಡಕ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124499 SATHYANARAYANA BALYAYA - ಬಿನ್.ಬಿ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಬಲ್ಯಾಯ ಎಲಿಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124500 ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಲಿಮಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124501 ಶೋಭಾ ಜೋಸೆಫ್ - ಕೋಂ.ಎಂ.ಎ.ಜೋಸೆಫ್ ಮುತುಪ್ಲಾಕಲ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124502 ತಿಲೋತ್ತಮೆ - ಕೋಂ.ದಿ.ಜಿ.ಪಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124503 NAGAVENI - W/O: ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ 72 ಗಟ್ಟಿಗಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124504 SHARADHA K V - W/O: ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ 77 ಬಾಳಗದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124507 Vijayalakshmi D S - W/O: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಡಿ 99 ಜೀರ್ಮಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124508 ಎಮ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ.ಎಂ ಜೀರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124509 ಜಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ - ಕೋಂ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜೀರ್ಮುಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124510 Isamma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಗಾಳಿಮೂಕ ನೆಲ್ಲೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124511 Hajirabhi - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ 111 ಹರ್ಲಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124512 JAYALAKSHMI - W/O: ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಎಮ್ 132NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124513 Mahalakshmi S Bhat - W/O: ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಸುಳ್ಯ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124515 SARASWATHI M - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಉಪಧ್ಯಾಯ ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124516 JAYANTHI M - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪದ್ಯಾಯ ಸುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124517 ಡಿ.ಬಾಲಕ್ರಷ್ನ - ಬಿನ್.ದಿ.ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ದೋಳ ಮನೆ, ಚNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500124518 CHANDRAVALI M - W/O: ಲೇಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯಕ್ NPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202210000000016/05/2022
110500124519 ಸೋಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಎರ್ಮೆಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124520 ವನಿತ.ಕೆ - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಜೆ ಮನೆ ನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124521 PARAMESHWARI - W/O: ನಾರಾಯಣ ಉಪದ್ಯಾಯ ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124522 ಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ ಆರ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಪಾವನ್ ರಾಂ ಬೋರ್ಕರ್ ಪ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124523 Swapna Y - C/O ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ವೈ 3-100/2 ಎರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124524 ಕುಮುದ - ಬಿನ್.ದಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಆರ್.ಕೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124525 Jayalakshmi B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಅಡಿಕೆಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126284 Nilamma Yane Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ|ಕೇಪಣ್ಣ ಗೌಡ # 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126285 ಕೆ.ಗಣೇಶ ಭಟ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಹರ್ಲಡ್ಕ ಮನNPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202210000000012/05/2022
110500126408 POORNIMA M R - W/O: ಸೋಮಶೇಖರ ಪಿ 2-11 ಜಬಳೆ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126409 ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ .ಕೆ - ಬಿನ್.ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೆರೆಮೂಲೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126410 ಯಮ್ ಕೆ ಮಮತ - ಕೋಂ.ದಿ.ಕಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸತೋಟ ಮನೆNPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202210000000018/05/2022
110500128303 ಕೊಗ್ಗಣ್ಣ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ವಾಮನ ನಾಯಕ್ ದಾಸನಕಜೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128304 A Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೇಪಳಕಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128305 Pavitra S - W/O: ಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ 1-75 ದುಗ್ಗಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128307 ಶಿವಕುಮಾರ್.ಎಸ್ - ಬಿನ್.ಸೆಲ್ಲಯ್ಯ ಎಲಿಮಲೆ ಮನೆ ನೆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128308 ಉಮೇಶ ಪ್ರಭು - ಬಿನ್.ದಿ.ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಭು ಕುಂಟಿಹಿNPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202210000000012/05/2022
110500128309 SHARADA J PRABHU - W/O: ಜನಾರ್ದನ ಪ್ರಭು 1/11-1 ಶಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128310 Damayanthi - ಕೋಂ.ದಿ.ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128311 ಪ್ರಭಾಕರ್‌ - ಬಿನ್.ದಿ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನNPHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202210000000016/05/2022
110500128312 MAMATHA K - W/O: ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್ 1-14 ಹರಿNPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202210000000012/05/2022
110500128313 ಗೋಪಾಲ ಕ್ರಷ್ಣ - ಬಿನ್.ದಿ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128314 ರಾಮಾನಂದ - ಬಿನ್.ದಿ.ಆನಂದ ನಾಯಕ್ ಸಂತೋಷ ಕುಟೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128316 ಎಸ್.ಮಾಧವ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಸುಳ್ಳಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128317 ಮಧವ ರಾವ್‌.ಎಸ - ಬಿನ್.ದಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಓಟೆಜೆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128318 Lolakshi - W/O ಎಸ್. ಬಾಬು # ೧/೮೫, ದಾಸನ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128319 DAYANANDA NAYAK - ಬಿನ್.ದಿ.ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ ದಾಸನಕಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128320 SHRI LAKXMI DEVI - ಬಿನ್.ದಿ.ಅನಂತ ಭಟ್ ವಲಿಕಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128322 SUNDARI H - W/O: ದಿವಾಕರ 2-2 ಹೊಸತೋಟ ಜಬಳೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128323 ಅದಿತಿ - ಕೋಂ.ಪಧ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಸ್ಕಂದ ಕೃಪ,ಎಲಿNPHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022---100000000-
110500128324 BHAGIRATHI - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಎಸ್ ಎನ್ 2-15 ಎಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128325 Mohini - C/O ಗಂಗಾಧರ ಬಿ 2-18 ಎಲಿಮಲೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128326 MOHINI - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ 2-50 ಮೊಟ್ಟೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128327 ಎಂ.ಸುಶೀಲ - ಕೋಂ.ದಿ.ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128328 MOHINI - W/O: ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಕೆ 2-58 ಕಜೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128329 sesu moolya - ಬಿನ್.ದಿ.ಸೇಸು ಮೂಲ್ಯ ಅತ್ತಿಮರಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500128330 ಸಿ.ಮನಮೊಹನ್‌ - ಬಿನ್.ದಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಚಿತ್ತಡ್ಕ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128331 ಜಿ.ಗಣೇಶ - ಬಿನ್.ದಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಗಟ್ಟಿಗಾರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128332 ಜಯರಾಮ.ಜಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ದೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಗಟ್ಟಿಗಾರು NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500128333 Ramya M C - W/O ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ #2-73 ಗಟ್ಟNPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202210000000017/05/2022
110500128334 Susheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಟ್ಟದ NPHH(NK) / NCSBiometric****662313/05/2022FPS****662313/05/202210000000013/05/2022
110500128335 Mohini M - ಕೋಂ.ದಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಮಂದ್ರಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128336 ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128337 ರೇಜಪ್ಪ - ಬಿನ್.ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡ್ಡನಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128338 DAMAYANTI - W/O: ಗಿರಿಧರ ಗೌಡ 2-85/1 ಮಂಡ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128339 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಹಸೈನಾರ್.ಪಿ ಜೀರ್ಮುಕ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128340 ASHA H - W/O: ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೌಡ 104 ಹರ್ಲಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128341 PADMAVATHI - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ 107 ಹರ್ಲಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128342 GIRIJA - W/O: ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ 2-128 ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128343 YAMUNA A - W/O: ಮಾಧವಾರ ಹರ್ಲಡ್ಕ 112-1 ಹರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128344 ಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ - ಬಿನ್.ದಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಹರ್ಲಡ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128345 Amitha - ಬಿನ್.ದಿ.ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಓಣಿಕಳ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128346 Damayanthi D - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಡಿ 118 ದೊಡ್ಡಡ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128347 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂದ್ರಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128348 KUSUMA - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಎಮ್ 127 ಮಂದ್ರಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128349 Hemavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಮನಮೋಹನ # 2-12NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128351 VARIJA - W/O: ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ 134 ಮಂದ್ರಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128352 K Shakunthala N Bhat - ಕೋಂ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಅಡಿಕೆಹಿತ್ಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128353 Savitha A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128354 Devaki M - W/O: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಎಮ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128355 Vishalakshi N - W/O: ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಎನ್ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128356 RUKMINI G - W/O: ಕೋಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಸುಳ್ಯ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128357 AKKAMMA - W/O: ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಸುಳ್ಯ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128358 ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದಿ.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಂಜಿಪಿಲಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128359 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದಿ.ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಂಜಿಪಿಲಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128360 PADMAVATHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಿರೀಶ ಎನ್ 3-22 ನೂಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128361 CHANDRASHEKHAR N - ಬಿನ್.ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ನೂಜಾಲ ಮನೆ ನೆಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500128362 ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಡಿಮಜಲು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128363 B M Sarojini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎ ಕೆ ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128364 LILAVATHI - ಕೋಂ.ದಿ.ಕೇಶವ ಗೌಡ ಮಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128365 ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಡಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ತುಂಬೆತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128366 ದಿವಾಕರ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್ ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯಕ್ ಎರ್ಮೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128367 PREMALATHA K - W/O: ಅಚುತ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128368 SUMAVATHI M - ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡೋ ಕಜೆ ಬೊಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128369 Harshitha K - ಬಿನ್.ದಿ.ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಂಡೋಕಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128370 ನಾರಾಯಣ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಂಡೋಕಜೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128371 ANITHA KUMARI - ಮಾವಿನ ಗುಂಡಿ ಸುಳ್ಯ್ಯ ತಾಲೂಕು ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128372 ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪ್ರಭು - ಬಿನ್ ಕುಂಞಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಎರ್ಮೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128373 SUMANGALA - W/O: ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128374 Lalita K - W/O: ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಸುಳ್ಯತNPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202210000000018/05/2022
110500128375 Shanthi N - W/O: ಜಯ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಸುಳ್ಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128377 ಉಮೇಶ ಟಿ - ಕೋಂ.ಉಮೇಶ್.ಟಿ ತುಂಬೆತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128378 Pushpalatha - W/O: ದಿವಾಕರ ನಾಯಕ್ 1-73 ದಿವಾಕರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128379 KUSUMAVATHI - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೇಪಣ್ಣ ಗೌಡ ಗಟ್ಟಿಗಾರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128380 ಪುರುಷೋತ್ತಮ.ಸಿ - ಬಿನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಚಿತ್ತಡ್ಕ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128381 ಹಸೈನಾರ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಹೆಚ್.ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಹರ್ಲಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128382 NALINAKSHI - W/O: ಎಮ್ ಎಲ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ 131 ಮಂNPHH(NK) / NCSBiometric****662310/05/2022FPS****662310/05/202210000000010/05/2022
110500128383 ರಾಮಯ್ಯ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ ಮಂದ್ರಪ್ಪಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128384 ನಿತ್ಯನಂದ ಯಂ - ಬಿನ್.ವೆಂಕಟ್ರಮಣಯ್ಯ ಎಲಿಮಲೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128386 ಪಿ.ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹರ್ಲಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130511 ಕೌಮತಿ ಪಿ - S/o ರಾಮ ನಾಯರ್ 'ಭೂಮಿ ಗೀತ' ಜಬಳೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130916 ಬೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್.ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಹರ್ಲಡ್ಕ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130917 DEVAKI - W/O: ಹೂವಯ್ಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130918 Fathima - W/O: ಸೂಫಿ 2-57 ಎಲಿಮಲೆ ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131068 K Jayalakshmi - W/O: ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 73/1 ಸುಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500132505 Premavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134254 Saramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ ಎ ಹೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500134255 Jayamani K R - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ # 4-63 PHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202220000000016/05/2022
110500134256 Vijayakumaari. K - ಕೋಂ.ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ.ಕೆ ಕಕ್ಕೆಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202215000000018/05/2022
110500134260 Shashikala B - W/O: ವಸಂತ ರಾಮ ಚೆನ್ನಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202220000000017/05/2022
110500134262 ಸಿದ್ದಲಿಂಗ - ಬಿನ್.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋಡಿ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110500134264 JAYALAKSHMI - W/O: ಸತೀಶ ಕುಲಾಲ್ 2-60 ಅತ್ತಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202220000000017/05/2022
110500134265 THIRTHAVATHI - W/O: ಶೇಕರ್ ಸಿ 2-79/2 ಚಿತ್ತಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****662316/05/2022FPS****662316/05/202225000000016/05/2022
110500134266 Lalitha.M - ಕೋಂ.ಸತೀಶ.ಎಂ ಮಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500134267 PREMALATHA - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 121-1 ಮಂದ್ರಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500134268 Jahura - W/O: ಅಶ್ರಫ್ 102-1 ಜೀರ್ಮುಖಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500134269 Mrs . Mangalagowri - ಕೋಂ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಡಿಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110500134272 Rukiya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಧರ್ 2-57/1 ಅತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134273 LATHA KUMARI - ಕೋಂ.ರಾಜೇಶ ಗುಂಡಿಅಂಗಡಿ ಮನೆ ನೆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134274 Saraswathi M V - W/O: ವಸಂಥ ಕುಮಾರ ಎಮ್ 1-15 ವಸಂತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134277 LALITHA SANDHYA - W/O: ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ 2-24 ಕೇಪಳಕಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134278 Shivakumara.P - ಬಿನ್.ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಶರ್ಮ ಜಬಳೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134279 Radhakrishna - ಬಿನ್.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಂಜಿಪಿಲಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134281 K.Shivarama - ಬಿನ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಾರ್ಣಕಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134282 MALATHI - W/O: ತೆಜಕುಮಾರ ತೇಜ ಕುಮಾರ ನಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134283 Supreetha P - W/O: ಸುಂದರ ಎಮ್ #1-60/1 ಸುಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134285 Lakshminarayana.K - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಜೆ ಮನೆ ನೆNPHH(NK) / NCSBiometric****662310/05/2022FPS****662310/05/202210000000010/05/2022
110500134286 ಕರುಣಾಕರ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಳ್ಪೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134287 ANNAPOORNA C - W/O: ರಾಮ ಭಟ್ ಸಿ 2-21 ಎ ಅಲಿಮಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134288 K.Shankara Bhat - ಬಿನ್.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134290 Pavithra B U - W/O: ಉಮೇಶ ಬಿ ಬಿ ಬೈತಡ್ಕ ನೆಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134291 Padmavathi.N - ಕೋಂ.ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ನೂಜಾಲ ಮನೆ ನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134453 Padmini - ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹೊಟ್ಟುಚ್ಚೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500134461 RASHMI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಂ ಎಸ್ ರವಿಪ್ರಕಾಶ #3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134462 LALITHA G - W/O: ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ಜಾನಕಿ ಸಿ ಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134500 VEDAVATHI S N - W/O ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾNPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202210000000017/05/2022
110500134904 P.H. Ramesha - ಬಿನ್.ಎಸ್.ಹುಕ್ರ ದಾಸನಕಜೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500134905 Balasubrahmanya.K.S - ಬಿನ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್.ಕೆ ಕಾನತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135187 S.Venkatraman Bhat - ಬನ್.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಶ್ರೀ ಬೆನಕ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135403 Ramesha - ನಾರ್ಣಕಜೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲೂರು ಕೆಮ್ರಾಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110500135462 Y.Balakrishna.Nayak - ಬಿನ್.ದಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಎರ್ಮೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202215000000017/05/2022
110500135471 Madhava - ಬಿನ್.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ನೂಜಾಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****662319/05/2022FPS****662319/05/202220000000019/05/2022
110500135481 ಬಿ.ಜನಾರ್ಧನ.ಪ್ರಭು - ಬಿನ್.ದಿ.ಪದ್ಮನಾಭ.ಪ್ರಭು ಪದ್ಮಕುಟPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202215000000018/05/2022
110500135483 N,Bhuvaneshwara - ಬಿನ್.ದಿ.ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನೂಜಾಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500135501 M.Dhananjaya - ಬಿನ್.ದಿ.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಂದ್ರಪ್ಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022FPS****662317/05/202215000000017/05/2022
110500135502 M.Puttamma - ಬಿನ್.ದಿ.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಂದ್ರಪ್ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110500135519 Ramachandra.Prabhu - ಬಿನ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು ನಾರ್ಣಕಜPHH(NK) / NCSBiometric****662318/05/2022FPS****662318/05/202220000000018/05/2022
110500135524 KUSUMAVATHI K - ಕೋಂ.ದಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕಾಯರಡಿ PHH(NK) / NCS------450000000-
110500135545 SHANTHAMMAM S - W/O: ಗಣೇಶ ರೈ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202225000000012/05/2022
110500135555 MOHINI S - W/O: ದರ್ಮಪಾಲ 2-35/1 ಸುಳ್ಯ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****662312/05/2022FPS****662312/05/202225000000012/05/2022
110500135675 ವಾರಿಜಾ - ಬಿನ್.ದಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಿತ್ತಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****662317/05/2022