REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107322 Jayanthi R - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿಶಂಕರ ಪಿ ಕೆ #4-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107357 Haleema - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೆ ಎ 2-116NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107388 Nesiya B H - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107481 Yashoda K D - W/O: ದಾಮೊಧರ ಕೆ ಜೆ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107551 Sharada S K - ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕೊಲಿಶೆಡಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107601 Bifathima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107618 Nishchitha S - W/O ಸುರೇಶ ಎಮ್ 3-120 ಕಲ್ಲುಗುಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107640 Ajay Sujith Mascarenhas - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಶNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107682 Rekha C J - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಸಿ ಚೋಡಿಪಣೆ ಕುಯಿಂತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107703 ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೆಜಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಣ್ಣ #134/1 ಕಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107966 Premitha K M - W/O ಯುತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಎನ್ #2-PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202220000000016/05/2022
110500107973 Hemavathi R - S/O: ಷಣ್ಮುಗ ನಾಥನ್ 2-10/4 ನೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****885212/05/2022FPS****885212/05/202215000000012/05/2022
110500107996 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ #7-173 PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500108043 PARAMESHWARI - W/O: ಅನಂದ 6-140 ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202230000000016/05/2022
110500108073 Kusumavathi K P - W/O ದಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆ # 5-169 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108093 Fathima - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಞ ಮುಳಿಯಾರ್ 6-PHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022FPS****885219/05/202210000000019/05/2022
110500108101 Chaniya Naik - S/O: ಕೊರಗ ನಾಯ್ಕ 3-54 ಕೈಪಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/20225000000018/05/2022
110500108108 Kamala - W/O: ಲೇಟ್ ಗರುವ ಆಲಡ್ಕ - ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202225000000018/05/2022
110500108176 CKYashoda - ಮಧುಸೂಧನ 3-55/2 ಕೈಪಡ್ಕ ಮನೆ ಸಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108388 Mamatha - ಮಂಜೆ ಗೌಡ ಎನ್‌ ಏಲ್‌ 3-208 ಸೀ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108449 Seetha Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಸು ನೆಲ್ಲಿಕುಮೇರಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110500108461 VIJAYALAXMI - W/O: ಜೋಸೆಫ್ 2-31/1 ನೆಲ್ಲಿ ಕುNPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202210000000017/05/2022
110500108783 Agnes Mary - D/O: ಸೆಲ್ವ ದೊರೈ 2-20(2) ನೆಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/20225000000016/05/2022
110500108935 ಸರಸ್ವತಿ - W/O ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ #3-157,ಗಡಿಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108999 ಶೀಲಾವತಿ ಎ ಜೆ - W/O: ಜಗಧೀಶ ಎ ಎಸ್ 1-60 ಬೈಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202225000000016/05/2022
110500109077 G P Saraswathi - W/O ಜಿ ಎನ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500109336 Misiriya P A - W/O ಎಸ್ ಎ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಗೂನಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109553 KUMUDAVATHI U B - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ಯು ಬಿ 1-142 ಬಂಟೋPHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202225000000018/05/2022
110500109573 Kusumavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ ಕೆ ಆರ್ # PHH(NK) / NCSBiometric****885210/05/2022FPS****885210/05/202225000000010/05/2022
110500109608 PREMALATHA U B - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ 1-142 ಬಂಟೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500109714 Pilomina Kutinha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಿಚರ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹ ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****885213/05/2022FPS****885213/05/202215000000013/05/2022
110500110032 Shobha K D - W/O: ದಿನಕರ ಕೆ ವಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಡೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110169 H Zubaida - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಝಲ್ ನೆಲ್ಲಿಕುಮೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110227 Fathimath Zoura P S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎನ್ ಎ ಬೀರಾನ್ ಕುಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202225000000017/05/2022
110500110232 Maimuna - S/O ಹಸೇನ್ ಎಚ್ #3-40-1 ಆಲಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500110250 Kamala U B - W/O: ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯು ಬಿ 1-143 ಬಂPHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202225000000018/05/2022
110500110451 Kumari K R - W/O: ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಕೆ ವಿ ಕೊಚ್ಚಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110589 ಯಶೋಧ ಪಿ ಎಲ್ - W/O ಲೋಕನಾಥ ಎಸ್ ಪಿ - ಪೇಲತಡ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110605 K G Shakunthala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಪಿ ಗೋಪಾಲ 6-32/NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110635 Thamseena.A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉನೈಸ್ ಪಿ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110648 ಯಶೋದಮ್ಮ ಎನ್ ಪಿ - W/O ಲೋಕ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಬಿ ಶ್ರೀ ಲಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110760 GIRIJA A G - W/O: ಗಣಪತಿ ಎ 6-160 ದೊಡ್ಡಡ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110822 THAJUNNISA - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಎಮ್ 6-82 ಕಡೇಪPHH(NK) / NCSBiometric****885213/05/2022FPS****885213/05/202220000000013/05/2022
110500111075 ಗೀತಾಸರಸ್ವತಿ ಕೆ ಎಸ್ - W/O ಕೆ ವಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ 3-37/2 PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500111189 Assumpta Rebello - W/O: ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ - ಪನPHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022FPS****885219/05/202215000000019/05/2022
110500111304 Siyana K A - S/O: ಎ ಎ ಖಾದರ್ - ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202225000000018/05/2022
110500111446 Anusuya - ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ - ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202220000000016/05/2022
110500111515 Laji T - W/O ಅಲೆಗ್ಸ್ಯಾಂಡರ್ ಮೌರೀಸ್ ಕ್ರಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202215000000020/05/2022
110500111524 Rajani S L - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರತ್ ಕೆ ಜೆ 4-103 PHH(NK) / NCS------250000000-
110500111574 Ayisha - W/O: ಜಿ ಎ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೂನಡ್ಕ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111687 Rekhavathi. K.L - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕನಾಥ ಕೆ.ಆರ್ ಬಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111689 Fausiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #3-114 PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202220000000016/05/2022
110500111718 Jyothi - W/O: ಅಶೋಕ ವೆನಿಲ 2-5 ನೆಲ್ಲಿಕುPHH(NK) / NCSBiometric****885212/05/2022FPS****885212/05/202215000000012/05/2022
110500111741 Khatheeja - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ 2-202PHH(NK) / NCS------250000000-
110500111761 THAHIRA - W/O: ಯೂಸುಫ್ ಚೌಕಿ ಮನೆ - ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202230000000018/05/2022
110500111790 Ambika C - W/O: ಗಣೇಶ - ಪನ್ನೆ ಬೈಲು ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111796 ಜಯಂತಿ - W/O: ರವಿ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202220000000018/05/2022
110500111849 K G Vijayalakshmi - W/O ಕೆ ಆರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ #2-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111882 Yasoda K - W/O: ದೇರಣ್ಣ 1-109 ಕಡೆಪಾಲ ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111909 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - W/O: ನವೀನ ಎ ಡಿ ದಮಯ0ತಿ ಬೈಲೆ ರPHH(NK) / NCSBiometric****885212/05/2022FPS****885212/05/202220000000012/05/2022
110500111923 PADMAVATHI - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಾಚಿಗದ್ದೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110500111937 ಸಾಜಿದಾ ಕೆ ಎಮ್ - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಎಮ್ 4-8 ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111941 Barathi S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್‌. ಸತೀಶ 2-10/1NPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202210000000017/05/2022
110500111979 Janaki K - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಕೆ 85-ಕಾಡು ಪಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202210000000020/05/2022
110500112012 ರಾಧಾಮಣಿ ಪಿ ಜಿ - W/O: ಗೋಪಾಲ ಪಿ ಕೆ 3-17 ಬಾಚಿಗದPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112020 ಶಾರದಾ ಎಸ್ ಜೆ - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಆಚಾರ್ಯ 3-6 ಎಡ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202215000000018/05/2022
110500112116 ಸಿ ಪಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿ ಆರ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500112176 Indira A S - W/O: ಲೇಟ್ ಶ್ರೀಧರ 1-62 ಕೂಲಿಶೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112177 ಬಿ ಯಮುನಾ - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-44 ಬೈಲೆ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****885212/05/2022FPS****885212/05/202225000000012/05/2022
110500112192 Vimala K K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಜೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/20225000000016/05/2022
110500112219 S Jameela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮೀದ್ #3-115 ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202220000000020/05/2022
110500112247 Savitha Rai K S - W/O ಸದಾನಂದ ರೈ ಕೆ ಎಂ #3-203-1 PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500112275 Savithri G - W/O: ಗಣೇಶ 3-104 ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112301 Nathalia Thoras - W/O: ಚಾರ್ಲಿಲೋಬೋ 1-116 ಕಡೆಪಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202225000000016/05/2022
110500112326 Damayanthi - W/O: ರಾಜಾಗೋಪಾಲ ಯು ಬಿ ದಂಡೆಕಜೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112331 Bi Fathumma - W/O: ಪಿ ಎಸ್‌ಇಬ್ರಾಹಿಂ 6-86 ದPHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202230000000018/05/2022
110500112363 Benedict D Souza - W/O: ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202215000000020/05/2022
110500112394 Vijayalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಪಣ್ಣ #1-49 ಕಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112414 Leelavathi - W/O ಕೇಪು ಕೆ 3-91 ಕೈಪಡ್ಕ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202215000000017/05/2022
110500112418 Rukmini - W/O: ಕೆ ಕೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಟ್ಟೆಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCSBiometric****885213/05/2022FPS****885213/05/202220000000013/05/2022
110500112421 Jesinta - W/O: ಸಬಾಸ್ಟಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ 1-12PHH(NK) / NCS------150000000-
110500112440 K L Rashmi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಣಣ ಆಚಾರ್ಯ 3-83 ಕೈಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112474 VEERAMMA - W/O ದಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112486 Sheeja - W/O ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕುಮPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202220000000016/05/2022
110500112518 Suma B K - ದಿವಾಕರ ಕೆ ಎನ್‌ 4-77/2 ದೊಡ್ಡಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112534 Bagi - W/O: ಕೇಶವ 2-154 ಕೀಲಾರು ರಸ್ತೆAAY(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202235000000020/05/2022
110500112547 Shantha K - W/O: ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ 3-51 ಕೈಪಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****885210/05/2022FPS****885210/05/202225000000010/05/2022
110500112608 Sharada K - W/O: ಕುಂಞಿ ರಾಮ ಎಮ್ ಕೆ 6-56 ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500112611 Isamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ 3-164/1 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202235000000016/05/2022
110500112659 Baby Jyothi Dsouza - W/O: ಜೂಲಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ 2-88/1 ಕೀPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500112743 LEELA - W/O: ಆನಂದ ಎಸ್ ಪಿ 7-191 ಪೆಲ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112750 Smitha K J - W/O ಜೋನ್ ಪಿ 4-125 ಚಟ್ತೆಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112822 Nebisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲತೀಫ್ ಕಡಪಾಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202220000000018/05/2022
110500112906 Hajira K A - W/O: ಕೆ ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಜಕ್ ಚಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202215000000017/05/2022
110500112923 S Sameera - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಎಸ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500112936 Aayisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿ ಎಮ್ ಹಸೈನಾರ್ ಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112939 Vasantha P J - S/O: ಎಸ್ ಪಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ 7-185NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500113084 MOLI D SOUZA - W/O: ಸಿರಿಲ್ ಎವ್ಜಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500113099 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ 3-180/PHH(NK) / NCSBiometric****885213/05/2022FPS****885213/05/202225000000013/05/2022
110500113121 Lalitha T K - ಕೇಶವ ಟಿ ಪಿ 1-50 ತೆಂಕಿಲ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202220000000020/05/2022
110500113704 KAIMECHI - ಕೀಲಾರು ಮೂಲೆ ಮನೆ. ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/20225000000016/05/2022
110500113705 ವಸಂತ - ವಸಂತ ಬಿನ್ ದಿ ರಾಮ ಕಿಲಾರುಮೂಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202215000000016/05/2022
110500113706 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ - ಕಮಲ ಕೋಂ ದಿ ಕಿನ್ನಿ ನೆಲ್ಲಿಕುಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202225000000018/05/2022
110500113707 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ ಕೊರಗ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113708 Kamala - ಚನಿಯ ಬಿನ್ ದಿ ಕೊರಗ ಮುಂಡಡ್ಕ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202235000000016/05/2022
110500113709 ಜಾನಕಿ - ಜಾನಕಿ ಕೋಂ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಆಲಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202215000000017/05/2022
110500113710 GOPALAKRISHNA - ಗೋಪಾಲಕ್ರಷ್ಣ (ಅಂಗವಿಕಲ) ಬಿನ್.ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/20225000000016/05/2022
110500113711 LILLY D SOUZA - ದಂಡೆಕಜೆ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202235000000017/05/2022
110500113712 MERi - ಜೋನಿ ಕೆ.ಡಿ. ಬಿನ್ ದಿ ಸಣ್ಣಮೇಸ್ತAAY(NK) / NCS------350000000-
110500113713 ಜುಲಿಯಾನ - ಪನ್ನೆ ಬ್ಯೆಲು ಮನೆ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113714 ಎ.ಕೆ.ರಾಜ ಗೋಪಾಲ್ - ಎ.ಕೆ.ರಾಜಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ದಿ ಕೃಷ್ಣಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500113715 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ದಿ ಸೋಮನಾಥನ್ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500113716 ತೀರ್ಥ ವತಿ - ಕೋಂ. ನರಸಿಂಹ ಕಡೆಪಾಲ ಮನೆ ಸಂಪಾಜAAY(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202235000000016/05/2022
110500113717 ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಜ - ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಜ ಕೋಂ ದಿ ಸ್ಟೀವನ್ ದಂPHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022FPS****885219/05/202210000000019/05/2022
110500113718 Baby K - ಕೋಂ ದಿ.ಕ್ರಷ್ಣ ಕೈಪಡ್ಕ ಮನೆ ಸಂಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110500113719 VIMALA - ವಿಮಲ ಕೋಂ ದಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಡಿಕಲ್ಲು PHH(NK) / NCS------50000000-
110500113720 VIJAYA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾರಾಯಣ ಬಿ ಎಸ್ 3-57 PHH(NK) / NCSBiometric****885213/05/2022FPS****885213/05/202215000000013/05/2022
110500113721 ಗಣಪಯ್ಯ - ಗಣಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ|ಶಂಕರ ಗೌಡ ಕೀಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500113724 ಕೊರಗಪ್ಪ ಮಣಿಯಾಣಿ - ಕೊರಗಪ್ಪ ಮಣಿಯಾಣಿ ಬಿನ್ ದಿ ಚೆಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202210000000017/05/2022
110500113727 ಪಿ ವೈ ರಹಿಮಾನ್ - ಪಿ.ವೈ.ರಹಿಮಾನ್ ಬಿನ್ ದಿ ಯೂಸುಫ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500113728 ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ - ಬಿನ್ ದಿ| ರುಝಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ದಂಡೆAAY(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202235000000016/05/2022
110500113729 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನ - ಯಮುನ ಕೋಂ ದಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಂಗ್ಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500114361 ಭಾಗೀರಥಿ - ಕೋಂ.ದಿ ರಾಮಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202235000000020/05/2022
110500114423 ಎಸ್ ಎ ಅಬುಬಕರ್‌ - ಬಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202225000000017/05/2022
110500114424 ಜಾನಕಿ - ಮುದ್ದ ಪಿ.ಎಂ. ಬಿನ್ ದಿ ಮನ್ಸ ಕಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110500114425 ಕೆ.ಕೆ.ಯಶೋಧ - ಕಡೆಪಾಲ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202210000000017/05/2022
110500114426 Aleema M C - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೆ ಎಮ್ 6-5PHH(NK) / NCS------250000000-
110500114428 KAMALAKSHI - ಕೆ.ಪಿ.ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ದಿ ಚಿನ್ನಪ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500114429 ಕೆ.ಎ.ಬೀಬಿ - ಜನತಾಕಾಲನಿ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202215000000018/05/2022
110500114430 ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜ - ಬಿನ್.ಆರ್ಥರ್ ಡಿ'ಸೋಜ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500114431 ಡಿ.ಎಸ್.ಸುಂದರ - ಡಿ.ಎಸ್.ಸುಂದರ ಬಿನ್ ದಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****885212/05/2022FPS****885212/05/202220000000012/05/2022
110500114432 ಗಣೇಶನ್‌ ಕೆ - ಬಿನ್ ಕರ್ಪಯ್ಯ ಎರುಕಡುಪು ಮನೆ ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202215000000017/05/2022
110500114542 ವಿಜಯ - ವಿಜಯ ಬಿನ್ ದಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಡೆಪಾಲ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022FPS****885219/05/202220000000019/05/2022
110500114543 ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ - ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ದಿ ಬಾಬು ನಾಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110500114673 Asyamma - C/O ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಎ ರಾಜಾರಮಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202220000000016/05/2022
110500115038 KAMALA - W/O: ಲೇಟ್ ಕೊರಗಪ್ಪ 81-ಕಾಡುಪಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022FPS****885219/05/202230000000019/05/2022
110500115046 Kavithamani - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ 74-ಊರು ಪಂಜ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500115047 U K Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೂಸಪ್ಪ #1-44/1 ಊPHH(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202220000000020/05/2022
110500118511 JAVURA - ಕೋಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೆಲ್ಲಿಕುಮೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202230000000018/05/2022
110500118512 GEETHA D SOUZA - ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್.ದಿ. ದೂಜೆ ಬಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500118513 Magdhalina Monthero - W/O: ಲೂಯಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ - ಕೂಲಿಶAAY(NK) / NCS------350000000-
110500118514 ಸೀತಮ್ಮ - ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ದೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202215000000017/05/2022
110500118515 ಮೊಂಟ - ಮೋಂಟ ಬಿನ್ ದಿ ಮುಂಡ ರಾಜರಾಂಪುರ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500118516 ಶಿವರಾಮ - ಬಿನ್.ಕುಂಞಐತ ಕಡೆಪಾಲ ಮನೆ ಸಂಪಾಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110500118517 ಮೆಚ್ಚು - ಬಿನ್ ಕೊಗ್ಗು ಕಡೆಪಾಲ ಮನೆ ಸಂಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110500118518 Kusam - W/O: ಸೋಮಯ್ಯ 1-126 ಕಡೆಪಾಲ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022---200000000-
110500118519 ಪೂವಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಮಾಧವ ದಂಡೆಕಜೆ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202210000000016/05/2022
110500118520 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೇಪು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202220000000018/05/2022
110500118521 Sushila - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ - ದಂಡೆಕಜೆ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/20225000000017/05/2022
110500118522 ಕೆ.ಬಾಬು - ದಂಡೆ ಕಜೆ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500118523 ಐತಪ್ಪ - ಐತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಧವ ದಂಡೆಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202220000000017/05/2022
110500118524 ಕೆ.ಗುರುವಪ್ಪ - ದಂಡೆಕಜೆ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202220000000020/05/2022
110500118525 ಕೆ.ಸಿ.ಮಾಧವ - ಕೆ.ಸಿ.ಮಾಧವ ಬಿನ್ ದಿ ಕೆ.ಚನಿಯ ದPHH(NK) / NCSBiometric****885212/05/2022FPS****885212/05/202215000000012/05/2022
110500118526 ಗಂಗಾಧರ - ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್.ದಿ.ಐತ್ತ ದಂಡೆಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202225000000016/05/2022
110500118527 CHOMAYYA - ಕೋಂ ದಿ|ಚನಿಯ ದಂಡೆಕಜೆ ಮನೆ ಸಂಪಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110500118528 ಚಂದ್ರ - ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ದಂಡೆಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500118529 SAROJINI - W/O: ಕುಂಞಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ - ದಂಡೆಕಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110500118530 ಕುಟ್ಟಪ್ಪ - ದಂಡೆಕಜೆ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202210000000016/05/2022
110500118531 ಕೆ.ಬೋಜ - ಕೆ.ಭೋಜ ಬಿನ್ ದಿ ಕೇಪು ಜನತಾಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022FPS****885219/05/202220000000019/05/2022
110500118532 ನಾರಾಯಣ ಅಜಿಲ ಕೆ.ಎಮ್ . - ಬಿನ್.ದಿ ಮತ್ತಾಡಿ ದಂಡೆ ಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500118533 ANYARU K - ಅನ್ಯರು ಕೋಂ ದಿ ಪಿಜಿನ ನೆಲ್ಲಿಕುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500118534 ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕು - ಅಕ್ಕು ಕೋಂ ಚನಿಯ ದಂಡೆ ಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202215000000016/05/2022
110500118535 JANAKI - W/O: ಅಡ್ರೂ ಎ ಆಲಡ್ಕ - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202225000000017/05/2022
110500118536 ಮಲ್ಲ - ಬಿನ್ ದಿ ಪಜ್ಜೋಳಿ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಸಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110500118538 ಬೇಬಿ - ಬೇಬಿ ಕೋಂ ದಿ.ಎ.ಕೆ.ಬೋಜಪ್ಪ ಆಲಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022FPS****885219/05/202220000000019/05/2022
110500118539 ಭೈರಪ್ಪ - ಮುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****885220/05/2022FPS****885220/05/202220000000020/05/2022
110500118540 ಪಳ್ಳಿಚ್ಚಿ - ಪಳ್ಳಿಚ್ಚಿ ಕೋಂ ದಿ ಬಾಬು ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****885212/05/2022FPS****885212/05/202215000000012/05/2022
110500118541 ಗುರುವಪ್ಪ - ಕಡೆಪಾಲ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****885219/05/2022FPS****885219/05/202225000000019/05/2022
110500118542 ಕೊರಗ - ಬಿನ್.ಚನಿಯ ಕಡೆಪಾಲ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****885218/05/2022FPS****885218/05/202225000000018/05/2022
110500118543 ಕೆ.ಶೇಷಪ್ಪ - ಕೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಬಿನ್.ದಿ.ಮಂಡೆ ಕಡೆಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202210000000016/05/2022
110500118544 ಚೋಮ.ಕೆ.ಎಂ . - ಚೋಮ ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್ ದಿ ಮಂಡೆ ಕಡೆಪPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202220000000016/05/2022
110500118545 VASANTHI - ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಕಡೆಪಾಲ ಮನೆ ಸಂಪಾಜೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500118546 ಕೊರಗಪ್ಪ (ಕೊರಗು) - ಕೊರಗಪ್ಪ (ಕೊರಗು) ಬಿನ್ ಚೋಮ ಕಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****885216/05/2022FPS****885216/05/202225000000016/05/2022
110500118547 ಪೂವಯ್ಯ - ಪೂವಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ ಎಲುಂಬ ಕಿಲಾರುಮPHH(NK) / NCSBiometric****885217/05/2022FPS****885217/05/202225000