REPORT ON ACTIVE RCs
<
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107306 Zareena - S/O ಆದಮ್ ಸಾಹೇಬ್ #4-112ಎ ಅಂಬಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107327 Zohara - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಟಿ ಇ ಅಶ್ರಫ್ ಸಿ-64NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107344 Manjula R - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ್ ಪಿ ಆರ್ 6-38ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107351 Sumaiya Kausar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಫಿ 276/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107429 Reshma N Y - W/O ಮಹೇಶ ಬಿ #4-204/2 ಡಿ ಮಾದರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107436 Vimala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ಸೌರಭPHH(NK) / NCSBiometric****597420/05/2022FPS****597420/05/202215000000020/05/2022
110500107442 Sumithra J - C/O ಜಗನ್ನಾಥ #6-48/2 ಕಲ್ಲುಮುಟPHH(NK) / NCSBiometric****597419/05/2022FPS****597419/05/202215000000019/05/2022
110500107446 Jyothi K - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆಂಪಯ್ಯ 4PHH(NK) / NCS------150000000-
110500107460 Smitha V V - W/O ಸುರೇಶ್ ಕೆ #3-297 ರಾಹುಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107570 K Dharmavathi - C/O ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ 6-18 ಶಾಂತಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107613 Devaki K - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107616 ಸುಶೀಲ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಘು 5-64-1 ಕೇರ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****597417/05/2022FPS****597417/05/202220000000017/05/2022
110500107619 Nishitha N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107621 Sumathi P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ.ಎಸ್.ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107661 Busra A M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಎ 6-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107670 Saritha N Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107675 M Kusuma - W/O: ಎಮ್ ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯ್ಕ #5/218NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107677 Fathimath Zalfa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಿ ಎಸ್ ಝುಬೈರ್ 2-213NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107684 Kujugodu Kusumavathy - W/O: ಎನ್‌ ಆರ್ ಕೇಪಣ್ಣ #6-457 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107868 Dravya V Jain - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108153 Ameena - W/O ಕುಂಬ್ಳೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ೬-೩೪೧ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****597413/05/2022FPS****597413/05/202225000000013/05/2022
110500108156 Fathimath Zowra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #5-PHH(NK) / NCSBiometric****597417/05/2022FPS****597417/05/202230000000017/05/2022
110500108161 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಸೋಮಪ್ಪ #5-68PHH(NK) / NCSBiometric****597416/05/2022FPS****597416/05/202225000000016/05/2022
110500108179 Heena Kausar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿಯಾಝ್ ಜಿ ಎ ಬಿ-103 PHH(NK) / NCSBiometric****597420/05/2022FPS****597420/05/202210000000020/05/2022
110500108181 Kaveri - W/O ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ೫-೭೦ ಕುರುಂಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****597411/05/2022FPS****597411/05/202230000000011/05/2022
110500108182 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ 121/1 ಬೂಡುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108193 Aasyamma - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಚ್ ಎಮ್ ೬-೩೫೭ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****597413/05/2022FPS****597413/05/202245000000013/05/2022
110500108211 Rajalakshmi M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ 6-33PHH(NK) / NCSBiometric****597416/05/2022FPS****597416/05/202220000000016/05/2022
110500108214 Devi Maniyani - W/O ನಾರಾಯಣ ೬-೪೬ ಕೇರ್ಪಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****597416/05/2022FPS****597416/05/202220000000016/05/2022
110500108217 Rekha C V - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ ಕೆ ಫಾಲ್ಕನ್ ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108240 Mariamma Balemakki - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ೪-೨೯ ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****597413/05/2022FPS****597413/05/202230000000013/05/2022
110500108257 Zeenath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ.ಕೆ ಎ ಮಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108269 K Vanamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಐ ಮಾಧವ ಅಂಬಟೆಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108470 Mohini T - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108473 Rekha J Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್.ಜೀವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108474 Zeenath Banu K.M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಂ.ಎ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108496 Pradeep P C - S/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500108567 Sundari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ 6-PHH(NK) / NCSBiometric****597413/05/2022FPS****597413/05/202220000000013/05/2022
110500108573 Kaijamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾದರ್ 407 ಕಲ್ಲುಮುPHH(NK) / NCSBiometric****597418/05/2022FPS****597418/05/202240000000018/05/2022
110500108577 Thirumaleshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110500108594 Ambika P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೈ 11-23PHH(NK) / NCS------150000000-
110500108598 Geetha - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಲೇಟ್ 6-432 PHH(NK) / NCSBiometric****597418/05/2022FPS****597418/05/20225000000018/05/2022
110500108605 Madhumathi D H - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ #475 ರಶ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****189616/05/2022FPS****189616/05/202225000000016/05/2022
110500108610 Muthamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಬಿ.ಕೆ #4 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****597417/05/2022FPS****597417/05/202225000000017/05/2022
110500108623 Sudha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಎಮ್ 6-168 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****597413/05/2022FPS****597413/05/202220000000013/05/2022
110500108624 Chandrakala P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾನಂದ ಎಮ್‌ ಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108626 Fathima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಳ್ಳಿ ಕುಂಞಿ 6-306PHH(NK) / NCSBiometric****597419/05/2022FPS****597419/05/202235000000019/05/2022
110500108633 Rathnavathi B U - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ ಬಿ 6PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108637 Maimuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ 6-267 ಗುರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108639 Thahira - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಜಾಕ್ 7-18 ಗಾಂಧಿನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108647 Vijetha - W/O: ಶಿವನಂದ 5-79 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108664 Fathima - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಯಿದು ಕುಂಞಿ #8-146PHH(NK) / NCS------450000000-
110500108721 N.M.Kamalakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿಯಾಣಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108759 ಸರಸ್ವತಿ - W/O ಲೇಟ್ ಸುಧಾಮ ಮಣಿಯಾಣಿ 17/2ಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108868 Chennamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ 5-279 ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****597418/05/2022FPS****597418/05/202215000000018/05/2022
110500108921 ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎನ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಟಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108925 Vanitha B K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ್ ಕೆ ಸಿ ಆಶ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108998 Mamatha B S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡಾ. ರಾಮು ಎಸ್ # 5-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109029 A Khairunnisa - W/O ಕೆರೆಮೂಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 6-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109054 PUSHAPARANI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಎಸ್ ದಾಸನ್ ಗೌಂಡರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500109126 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ #6-146 ಕೆವಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109135 Sowmya Balakrishna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಮ್ 6-14NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109145 K Sundari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಕುಮಾರ್ 6-144 ಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109180 Prameela P G - ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಮನೆ ನಂ 5 - 71/1 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500109186 Vinutha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಂದ್ರ 5-72 ಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109187 Lakshmi - ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ 5-71/1ಎ ಕುರುಂಜಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109193 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭವನಿ ಶಂಕರ 5-71 ಕುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109217 K Hemalatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆ 5-72 PHH(NK) / NCS------100000000-
110500109369 Leelavathi K - W/O: ದಿನೇಶ ಕೆ 101/1ಏ ಡಿಶಲ್ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109592 Saleena KM - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹಮ್ಮದ್ ಎಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109643 Sheelavathi - W/O ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ #5-246/1PHH(NK) / NCSBiometric****597417/05/2022FPS****597417/05/202220000000017/05/2022
110500109675 Pushpavathi - W/O ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯ್ಕ್ ೫-೬೯ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110500109774 Asyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ 6-15PHH(NK) / NCS------250000000-
110500109911 Kairunnisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಎನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****597416/05/2022FPS****597416/05/202240000000016/05/2022
110500109939 Jameela Banu - ಮಜೀದ್ ಪಿ ಎಸ್‌ 6-1 ಕೇರ್ಪಳ ಬೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****597417/05/2022FPS****597417/05/202220000000017/05/2022
110500109949 Devaki - W/O ಅಕ್ಕರಿ ರೈ ೬೩೦ ಬೂಡು ಕೇರ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110094 Shahanaz - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ 8-16NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110182 Bifathimma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೆ #6-18PHH(NK) / NCSBiometric****597414/05/2022FPS****597414/05/202220000000014/05/2022
110500110236 Mamatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಶPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110283 P A Haseena - W/O ಮುನೀರ್ ಎ #1-537/2 ಜಯನಗರ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500110298 Nirmala.M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯಪ್ರಕಾಶ್.ಬಿ.ಎ #5PHH(NK) / NCSBiometric****597419/05/2022FPS****597419/05/202220000000019/05/2022
110500110347 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಬಿ ಆರ್ 6-172PHH(NK) / NCS------300000000-
110500110447 Beebi Sumayya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶ್ರಫ್ ಕೇರ್ಪಳ ಬೂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110482 Padmanabha.P - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500110484 Asma K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಕೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110485 Ameena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ 8-102/1 ಜPHH(NK) / NCSBiometric****597416/05/2022FPS****597416/05/202230000000016/05/2022
110500110491 Renuka Kumari A - W/O ಧನಂಜಯ #5-144/ಎ ಬ್ಲಾಕ್ 1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110504 Avvamma Sabana A - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಪಿ ಎಂ 6-195/3PHH(NK) / NCSBiometric****597416/05/2022FPS****597416/05/202215000000016/05/2022
110500110530 ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಮ್ ಡಿ - C/O ಹಾಲಪ್ಪ #5-257 ಕೇರ್ಪಳ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110536 Aasyamma - ಕೆ ಇ ಮಹಮ್ಮದ್ 4-26 ಬಾಳೆಮಕ್ಕಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110569 ಲಲಿತಬಿ - ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 7-282/7 ಅಳಿಕೆಮಜPHH(NK) / NCSBiometric****597417/05/2022FPS****597417/05/202230000000017/05/2022
110500110611 Bhavani K M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಮಾಧವ ಗೌಡ 4-13NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110675 Asma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #7-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110676 Safiya K P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಜಿ ಐ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****597418/05/2022FPS****597418/05/202230000000018/05/2022
110500110677 ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ - ಎಮ್‌ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ 4-144/1 ಎ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110691 Geetha Kushala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ.ಕುಶಾಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110705 P.K.Ummali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೆ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110771 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ.ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110793 Prema Aliyas Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ಕೆ 5-359 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110800 Sugandhi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ 6-11 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110818 K M Naseena - W/O ಕೆ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲ #6-247 ಸಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110825 R Sellamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಸನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110901 K G SHANTHI - ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಎಸ್‌ ಕೊರಂಬಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****597416/05/2022FPS****597416/05/202220000000016/05/2022
110500110903 Baby - W/O ರವಿ #4-89/1/4 ದೇವಸ್ಯ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****597412/05/2022FPS****597412/05/202220000000012/05/2022
110500111020 Sharifa K A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****597414/05/2022FPS****597414/05/202225000000014/05/2022
110500111066 G Asyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಜಿ 5-299PHH(NK) / NCSBiometric****597413/05/2022FPS****597413/05/202240000000013/05/2022
110500111246 Poovamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ 45NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111288 Yashodha P Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111372 K.K.Sumana Bellarkar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್.ಪ್ರಭು #5-100 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111439 Vijayakumari - C/O ನಟರಾಜ #7-318/1ಎ ಕಾಯರ್ತೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****597414/05/2022FPS****597414/05/202230000000014/05/2022
110500111471 Rajalakshmi - W/O ದಿ ರಂಗಯ್ಯ 6-56 ಅಂಗಡಿಮಠ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111717 K Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ 6-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111725 Ayshath Sabeena K M - ಹಬೀಬ್ ರಹೆಮಾನ್ ಕೆ ಎ ಕಟ್ಟೆಕಾರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111798 Komala K - W/O ಭರತ ಯು ೫-೧೬೭ ಚೆನ್ನಕ್ರಿಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111884 Sumithra A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111920 Asyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 6-211 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****597419/05/2022FPS****597419/05/202225000000019/05/2022
110500112056 G Fathimath Thahira - W/O ಕೆ ಅನ್ವರ್ # 6-342 ಗಾರ್ಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****597413/05/2022FPS****597413/05/202225000000013/05/2022
110500112127 Shobha D K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮಪಾಲ ಕೆ ಎಸ್‌ 5NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112242 Sarasavani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಶ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110500112251 K Dakshayini - ಕೋರ ಪಂಡಿತ 4-65 ರಥಬೀದಿ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112273 Bifathumma P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 6-283 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****597418/05/2022FPS****597418/05/202235000000018/05/2022
110500112304 Lalitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ 5-350NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112377 Jainabi - W/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ೮-೯೦-೧ ಕನಿಕರಪಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****597420/05/2022FPS****597420/05/202230000000020/05/2022
110500112498 Sameena K A - 8-163 ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಸುಳ್ಯ ಕಸಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112540 Vidhya - W/O: ಯಲ್ಲಪ್ಪ 6-314, ಕಲ್ಲಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112570 Bharathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿದಾನಂದ ಯಂ ಆರ್ 5-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112587 Zainabi - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ೬-೩೪೩/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112613 Hazeera K M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎ ಎಸ್ # NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112769 Thahira - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಕೆ ಎPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112799 K S Latha - W/O: ಕೆ ಷಣ್ಮುಖ ರಾವ್ 6-293 ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****597420/05/2022FPS****597420/05/202215000000020/05/2022
110500112829