REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110400186051 Sunaina B - ದಾವೂದ್ ಲಕ್ಕಿಮ್ ಜಿ 2-24/1 ಗೌರಿPHH(NK) / NCSBiometric****358419/05/2022FPS****358419/05/202220000000019/05/2022
110400194601 Janaki - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ 1-128/1PHH(NK) / NCSBiometric****358412/05/2022FPS****358412/05/202210000000012/05/2022
110500107400 Sunanda B.Rai - W/O ರತ್ನಾಕರ ರೈ #2-100 ಅಜಪಿಲ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107409 SHOBHA P - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಕೆ ಕುರುಂಬು ಡೆಲು NPHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202210000000016/05/2022
110500107415 Fathimath Jwarabi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ.ಎಮ್ ಅಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107416 ಎ ನೆಫೀಸಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ. ಎ ಜಾಕೀರ್ #1-8NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107417 Pushpa A C - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಐತ್ತ ಪಿ ಪNPHH(NK) / NCSBiometric****358412/05/2022FPS****358412/05/202210000000012/05/2022
110500107426 Hafsa P - W/O: ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ 1-45 ಮಾಸ್ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107453 SAKEENA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿ ಎ ಖಾದರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107454 Sawdhabi K - W/O: ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಭಷೀರ್ 1-53 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107466 K JAYALAXMI - S/O: ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಕುರುಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500107479 SUNDARI - C/O ದಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ರೈ 3-21/1 ನೆಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107527 Anisa - W/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ರಶೀದ್ ಉಮಿಕ್ಕಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500107538 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ #5-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107546 Mohalatha - W/O ಕೆ ಚಿದಾನಂದ #1-35/5 ಮುಂಡೇಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107565 Vanitha - W/O ಮಾಧವ #2-99/4 ಅಜಪಿಲ ಮನೆ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107646 B K Geetha Rai - W/O: ವಿಟಲ್ ರೈ ಟಿ ತಡಗಜೆ ಸುಳNPHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202210000000016/05/2022
110500107650 Zairunneesa - W/O ಹಮೀದ್ #5-82-2 ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107662 Ayisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮೀದ್ 1-77/6 ಬಿಐ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107673 Sharada R Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ #2-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107714 Bharathi .R.Rai - ರಾಜಾರಾಮ ರೈ ಪಿ 2-225-2 ಚಿತ್ರಪNPHH(NK) / NCSBiometric****890513/05/2022FPS****890513/05/202210000000013/05/2022
110500107741 JANAKI - W/O: ಗುರುವ 2-154 ಕಲ್ಲಪಣೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202225000000016/05/2022
110500107781 Ashwini N - W/O ಮಧುಚಂದ್ರ ಕೆ #2-17/ಡಿ ನಿಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500107792 VANAJAKSHI - W/O: ರವಿರಾಜ್ ಬೇರ್ಯ ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCSBiometric****358417/05/2022FPS****358417/05/202220000000017/05/2022
110500107839 Sheelavathi - W/O: ಸಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-153 ಕಲ್ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500107903 Sujatha - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ #3-97/2(2) ದPHH(NK) / NCSBiometric****358412/05/2022FPS****358412/05/202215000000012/05/2022
110500107906 B Geetha - W/O ರಮೇಶ್ #3-137 ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಪಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500107909 Mishriya - W/O: ಎನ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಉಮಿಕ್ಕಳ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****358420/05/2022FPS****358420/05/202220000000020/05/2022
110500107910 Khateejamma - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #5-66/3 PHH(NK) / NCSBiometric****158919/05/2022FPS****158919/05/202225000000019/05/2022
110500107925 Naseema M - W/O ಅಬೂಬಕರ್ #5-51-6 ಉಮಿಕ್ಕಳ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****358409/05/2022FPS****358409/05/202215000000009/05/2022
110500107928 Haseena Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ ರಶೀದ್ ನೆಲ್ಯಮಜಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500107934 JUBAIDA - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ 5-13 ಬೀಡು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****358410/05/2022FPS****358410/05/202210000000010/05/2022
110500107938 Zoura - W/O: ಜುಬೈರ್ ತಡಗಜೆ ಮನೆ ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500107941 Hajira - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ತಡಗಜೆ ಮನೆ ಸುಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500107960 JUBAIDA - D/O: ಸಬ್ಬಿರ್ ಸಾಹೇಬ್ 3-151/2 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****358418/05/2022FPS****358418/05/202215000000018/05/2022
110500107962 ZOURABI - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ 92(1) ತಡಗಜೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202215000000016/05/2022
110500107984 Rohini - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ದರ್ಖಾಸ್ತು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108035 Kulus - ಎಸ್‌ ಏಚ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ 1-44,PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108037 Nefeesa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮಜಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110500108046 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರಿ 3-54PHH(NK) / NCSBiometric****358419/05/2022FPS****358419/05/202210000000019/05/2022
110500108072 Geetha - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ #1-79/1 ತಡಗಜೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****358409/05/2022FPS****358409/05/202220000000009/05/2022
110500108130 Saramma - W/O ಪಿ ಉಮ್ಮರ್ #1-157/1 ಪೆರ್ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****358417/05/2022FPS****358417/05/202230000000017/05/2022
110500108185 Shivaranjini V - W/O: ಸೆಂತಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದರ್ಖಾಸ್ತುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108310 Shylaja K V - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕೆ 5-4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108313 ALIMA - W/O: ಆದರಮ್ 5-11 ಬೀಡು ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108344 Fathimath Fazeela U - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಸೀರ್ ಅಲಿ #5-62/PHH(NK) / NCS------100000000-
110500108347 SUSHEELA - W/O: ಜಾರ್ಜ್ ದರ್ಖಾಸ್ತು 3-64(4)PHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202210000000016/05/2022
110500108357 Lakshmi - W/O: ಅಂಗಾರ ನಿಲಯ ಮಜಲು 3-27/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
110500108358 Nebisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಅಂದುಞ # 3-131 PHH(NK) / NCS------100000000-
110500108380 Shobhitha K - W/O ಚೈತನ್ಯ ಸಿ # 3-94/2/1 ದರ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****358418/05/2022FPS****358418/05/202215000000018/05/2022
110500108389 Satyashila Rai - W/O: ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ರೈ 2-285 ಮರಿಕೈPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108413 LALITHA B - W/O: ಸೋಮ ಗೌರಿ ಹೊಳೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****358418/05/2022FPS****358418/05/202220000000018/05/2022
110500108420 SUSHEELA - W/O: ಸದಾಶಿವ ಗೌರಿ ಹೊಳೆ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****358418/05/2022FPS****358418/05/202220000000018/05/2022
110500108421 Chandravathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಕುರ 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****358418/05/2022FPS****358418/05/202215000000018/05/2022
110500108422 B B Nayana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಶಿಧರ 1-135 ಗೌರಿPHH(NK) / NCSBiometric****358417/05/2022FPS****358417/05/202215000000017/05/2022
110500108426 GIRIJA - W/O: ಬಾಬು ಗೌರಿ ಹೊಳೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆPHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202225000000016/05/2022
110500108439 ASHURA BEEBI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬು #3-PHH(NK) / NCSBiometric****358418/05/2022FPS****358418/05/202215000000018/05/2022
110500108454 Harinakshi Yane Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಗಾರ ಯಾನೆ ಆನಂದ 3PHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202215000000016/05/2022
110500108550 Maimuna - W/O: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕಳಂಜ ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108583 ಆಮೀನ - W/O: ಟೀ ಎ ಮಹಮ್ಮದ್ 2-24/5 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108712 Shobhana K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಿ # 2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108765 TAHIRA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108887 ಲಲಿತ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ದAAY(NK) / NCS------350000000-
110500108896 ಸುಮತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ಆಚಾರಿ #2/3PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108916 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 154 ಕೊಡಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****890513/05/2022FPS****890513/05/202215000000013/05/2022
110500108920 ಸುಂದರಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜವುರ 4-23/1 ಪಾಟಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108962 ಶಶಿಕಲ ರೈ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಐತ್ತಪ್ಪ ರೈ 2-173/NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108965 Seetha P - W/O ಪಿ ಎಂ ಪೂವಯ್ಯ 4-80/5, ನೆಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108967 Honnamma - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ 2-81 ಪೆರಿಯಾಣ -PHH(NK) / NCSBiometric****358409/05/2022FPS****358409/05/202235000000009/05/2022
110500109006 ರಾಮಕ್ಕ - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ಯ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****358417/05/2022FPS****358417/05/202225000000017/05/2022
110500109021 ರೂಪಶ್ರೀ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****890513/05/2022FPS****890513/05/202220000000013/05/2022
110500109039 Jayanthi D N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ #PHH(NK) / NCSBiometric****358417/05/2022FPS****358417/05/202225000000017/05/2022
110500109044 SESAMMA - W/O: ಲೇಟ್ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾವಿನ PHH(NK) / NCSBiometric****358417/05/2022FPS****358417/05/202230000000017/05/2022
110500109046 HEMAVATHI P - W/O: ಭಾಸ್ಕರಗೌಡ ಕೆ ಪಳ್ಳಿಮಜಲು ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109049 VINDYA - W/O: ಪ್ರಸನ್ನ ಶಂಕರ್ ಬಿ ಕೆ ನೆಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109119 MEENAKSHI - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಚೋಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109164 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202235000000016/05/2022
110500109283 Malar Kodi - W/O ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ #2-72-1 ಪನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****358418/05/2022FPS****358418/05/202220000000018/05/2022
110500109318 JULAIKA - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಮ್ಮಿಕ್ಕಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****358419/05/2022---2010000000-
110500109335 SEMIRA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಜೆಲೀಲ್ 1-41 ಮಾಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109417 Shreemathi - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯಕ್ ಪಳ್ಳಿ ಮಜಲುPHH(NK) / NCSBiometric****358411/05/2022FPS****358411/05/202225000000011/05/2022
110500109453 Samsheera - ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಬೀ 1-81-13 ತದಗಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109521 BHAVANI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಕ್ಕುರ 1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109560 Kavitha P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ 3-57 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109584 S.K.Asyamma - ಎಸ್‌ ಕೆ ಕುಂಞಪ್ಪ 5-65-9 ಉಮಿಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109652 SARITHA B - ಬಿ ಶಶಿಧರ 2-64/2 ಪಡುಪ್ಪು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109667 Fathimath Zourabi - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ತಡಗಜೆ ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109730 Vijayalakshmi P - ಪೆರಿಯಸ್ವಾಮಿ ಪಿ 1-70 ತಡಗಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110500109763 RABIYA - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬೂಡು ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110500109770 Indrani L - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಸ್‌ #3-97/2(3) ದPHH(NK) / NCSBiometric****890512/05/2022FPS****890512/05/202215000000012/05/2022
110500109807 Vedavathi P - W/O ಜಯಾನಂದ ಮಣಿಯಾಣಿ #2-60-1 ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****890513/05/2022FPS****890513/05/202215000000013/05/2022
110500109824 FATHIMATH ZOURA - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ 2-24/3NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109827 RAHIYANATH - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ 1-17 ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500109835 KHATHEEJAMMA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ 2-24/3 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109872 Safiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ # 2-24/PHH(NK) / NCS------250000000-
110500109886 Semeema D.H - W/O ಕೆ ಜೈನುದ್ದೀನ್ #3-89 ಕಲ್ಲೋPHH(NK) / NCS------150000000-
110500109895 Veena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಇಣ್ನ ನಾಯ್ಕ # 1PHH(NK) / NCSBiometric****358416/05/2022FPS****358416/05/202225000000016/05/2022
110500109898 Chandra - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರ #3-68/2 ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109917 ಶಿವರಾಣಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಣಪತಿ #3-63(1) ದರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109933 SAMEEMA - W/O: ಎಚ್ಎಮ್‌ ಹಮೀದ್ ಬಂಡಿಮಜಲುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109942 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ #37 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500109999 Maimoona - W/O ಈಸುಬು ಪೆಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110000 Mamtaz - S/O: ಲೇಟ್ ಸೀದಿ ಕುಂಞ ಪನ್ನೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110004 KHADEEJA K - W/O: ಇಸುಬು ಕೆ ಕರಿಯಾಜೆ ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-