REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107517 ANURADHA - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ 2-64 ಸುಳ್ಯ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107560 Chandrakala Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107712 ಶಾರದ - W/O: ದಾಸಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ 2-95 ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500107964 Thulasi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಚಂದ್ರ # 2-18 PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500108063 ANGARE - S/O: ಕೇಪು -2=111/3 - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500108088 Susheela - W/O ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #2-19 ಕುಂಡಡPHH(NK) / NCSBiometric****360417/05/2022FPS****360417/05/20225000000017/05/2022
110500108092 LEELAVATHI - W/O ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 2-25 ಆಡ್ಯತಕPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500108103 SHESHAMMA - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ 2-119ಎ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500108123 Bhavya P A - ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ 2-18 ಕುಂಡಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500108268 SUSHEELA - S/O: ನೇಮುಗೌಡ 2-84 ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500108898 ಆಯಿಶಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ #2-PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500109015 Nasweera K S - W/O: ಹಮೀದ್ ಕಾನ್ 2-35/ಎ - ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109097 SATYAPRABHA B - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ 2-46 - PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500109279 ಚನ್ನಮ್ಮ - S/O: ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ 2-11/2 ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360413/05/2022FPS****360413/05/202220000000013/05/2022
110500109353 HEMALATHA - C/O ಶ್ರೀಧರ ಕೆ 2-119 ಎ ಕೊಂಡೆಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500109423 AISAMMA - W/O: ಶೇಕಬ್ಬ 2-35/ಎ - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202250000000014/05/2022
110500109436 JAINABI - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 2-43, ಮುಕPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202230000000014/05/2022
110500109457 Bhavani - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ 2-119(ಎ) ಸುPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109469 ಚನಿಯಾರು - S/O: ಕೇಪು 2-127 - ಸುಳ್ಯ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500109511 GAYATHRI - W/O: ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 2-28/1 - PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202230000000014/05/2022
110500109907 Kavyashree K - W/O: ಕೇಶವ ಕೆ ಎನ್‌ 2-89 ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500110038 SHEELAVATHI - S/O: ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ 2-83(1) - PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500110091 ಉಷಾ ರೇವತಿ - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 2-81/1 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500110190 AMEENA - W/O: ಕೆ ಎಚ್ ಮಹಮ್ಮದ್ 2-47/3 PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500110320 KUNYALIMA - D/O: ಮೂಸ 2-15/1 ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500110637 VIMALA - S/O: ಮೋಂಟ ಗೌಡ 2-70 ಸುಳ್ಯ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110696 Rajeshwari M - W/O: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಮ್ 2-29 - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110915 PADMAVATHI - W/O: ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣ ರೈ 2-6 ಸುPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110925 Geetha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬು #2-8 ಮುಕ್ಕೂPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500110945 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ #2-104NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110992 PARAMESHVARI - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 2-19/1 PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500111071 VARIJA - W/O: ಚೊಮ ನಾಯ್ಕ 2-7/2 ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500111106 MARIYAMMA - W/O: ಪಳ್ಳಿ ಕುಂಞ 2-10 ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111134 Fathimath Zoura - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 2-10 ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500111151 JAYANTHI P RAI - W/O: ಪ್ರೇಮನಾಥ ರೈ -2-85/1 - PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500111213 Udaya Kumari As Udaya Prasad - W/O ಸತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಕಂಡಿಪ್ಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500112282 YASHODHA - W/O: ಕರುಣಾಕರ 2-60/1 ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500112688 Lalitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಮಯ್ಯ ಕೆ #2-67 ಬೀರPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500112705 INDIRA - W/O: ಉಮೇಶ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿ -2-106 -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112718 KUSUMAVATHI - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಸುಳ್ಯ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112797 VIJAYA - W/O: ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ - - ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500113019 ASYAMMA - W/O: ಮೋಹಮದ್ 2-15 - ಸುಳ್ಯ ತಲAAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500113171 KUNYALEEMA - W/O ಹಸೈನಾರ್ ಬ್ಯಾರಿ 2-15/3 ಅಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500113814 ಖತೀಜಮ್ಮ - ಕೋಂ ಪಳ್ಳಿಕುಂಞಿ ಮುಕ್ಕೂರು ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500113815 Gulabi - ಬೀರುಸಾಗು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCS------50000000-
110500113816 ಮತ್ರ ಮೇರ - ಬಿನ್ ಕಳಲ ಅನವುಗುಂಡಿ ಮನೆ ಪೆರುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500113817 ವಿನೀತಾ - ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ಅನವುಗುಂಡಿ ಮನೆ ಪೆರPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500113818 Pavithra P - ಕೋಂ ಚೋಮ ಅನವುಗುಂಡಿ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜAAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500113819 ಕೊರಗು - ಮುಕ್ಕೂರು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500113820 Janaki - ಕೋಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾನಾವೂ ಮನೆ ಪೆರುವಾPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/20225000000014/05/2022
110500114345 ಚೋಮು - ಜಾಲ್ಪಣೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****360413/05/2022FPS****360413/05/202235000000013/05/2022
110500115110 Susheela A - C/O ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 2-21/1 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500119126 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಡ್ಯತಕಂಡ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119127 Hajiramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಯಿ ಬ್ಯಾರಿ 2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500119129 Susheela - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸೋಮೇಶ ಗೌಡ ಕೆ ಜೆ, 2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500119130 RAMAKKA - W/O: ಕುಂಭ ಗೌಡ 2-110-1 ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119131 KAVERI - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ 2-122/1 ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****360412/05/2022FPS****360412/05/202220000000012/05/2022
110500119132 Lalitha - W/O: ಗುರುವ 2-16/1 ಸುಳ್ಯ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500119134 CHANDRAVATHI - W/O: ಚನಿಯ 2-4/2 ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119135 ASYAMMA - ಕೋಂ ಅಂದುಕ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500119136 ನಾರಾಯಣ ರೈ - ಬಿನ್ ದಿ. ಐತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500119137 ಅಚ್ಚುತ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಕಾನಾವೂ ಜಾಲು PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119139 Meenakshi J - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 2- 110 ಸಿ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119140 VIMALA - W/O: ಬಾಬು 2-110/5 ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500119141 ಕುಂಞ - ಬಿನ್ ಐತ್ತ ಮೇರ ಪೆರುವಾಜೆ ಮನೆ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500119142 ಮಾಧವ - ಬಿನ್ ಐತ್ತ ಕಾನಾವು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500119143 ಐತಪ್ಪ ಜೆ - ಬಿನ್ ಮತ್ತಡಿ ಜಾಲ್ಪಣೆ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110500119144 ಸುಮತಿ - ಕೊಂಡೆಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****360413/05/2022FPS****360413/05/202220000000013/05/2022
110500119145 CHANDRAVATHI - ಬಿನ್ ಮೊಂಟ ಗೌಡ ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಪೆರPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500119146 ಸುರೇಶ - ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500119147 SAVITHRI - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ 2-122 ಸುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500119148 LAKSHMI - W/O: ರಾಮಣ್ನ ಮೂಲ್ಯ - - ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****360413/05/2022FPS****360413/05/202230000000013/05/2022
110500119149 ಎಲ್ಯಣ್ಣ . - ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ನಿರ್ಕಜೆ ಮನೆ ಪೆರುವPHH(NK) / NCSBiometric****360411/05/2022FPS****360411/05/202210000000011/05/2022
110500119150 BABY - C/O (ಪತಿ) ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 2-125/PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119151 ನಾಗಮ್ಮ - ಬಿನ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಡ್ಯತಕಂಡ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500119152 ಕ್ರಷ್ಣಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಅಡ್ಯತಕಂಡ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500119153 PADMAVATHI - ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಅಡ್ಯತಕಂಡ ಮನೆ ಪೆರುವಾPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202230000000014/05/2022
110500119154 Savithri - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ 2-27/1 ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119155 ರಾಘವೇಂದ್ರ - ಮುಕ್ಕೂರು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119156 BABY - W/O: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2-30/1 ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500119157 SEETHAMMA - W/O: ಐಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 2-18 - ಸPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119158 ಹುಕ್ರ - ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500119159 Mudaru - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಟ್ಟೋಣಿ 2-19 ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119160 ಕಮಲ - ಕೊಂ/ ಶೀನಪ್ಪ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆರುವPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119161 ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/20225000000014/05/2022
110500119162 BHAVANI - ಕೋಂ .ದಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500119163 ಸುರೇಶ - ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆರುವವPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119164 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ/ ಕೇಪು ಮೇರ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆರುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119165 KANJOLI - ಬಿನ್/ ಮುದರ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆರುವಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110500119166 ಜಾನಕಿ - ಕಾನಾವು ಕಜೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500119167 NAGAMMA - ಬಿನ್ ಪೂವಣಿ ಕಾನಾವು ಕಜೆ ಮನೆ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202240000000014/05/2022
110500119168 KAMALA - ಕಜೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110500119169 LALITHA - ದೇವಿಮೂಲೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360409/05/2022FPS****360409/05/202220000000009/05/2022
110500119170 Sundari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-91 PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/20225000000014/05/2022
110500119171 Pushpalatha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ 2-84 ಕರುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119172 Sumavathi - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ 2-84 ಕನ್ರಬೂಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500119173 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೇಸಪ್ಪ 2-83 ಕರುಂPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202230000000014/05/2022
110500119174 ನಿರಂಜನ ರೈ - ಬಿನ್ ಸಂಕಪ್ಪ ರೈ ಪೂವಾಜೆ ಮನೆ ಪೆರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500119175 ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ರೈ - ಬಿನ್ ಸಂಕಪ್ಪ ರೈ ಪೂವಾಜೆ ಮನೆ ಪೆರುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500119176 ಹೊನ್ನಪ್ಪ - ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119177 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ತಂಗುಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****360412/05/2022FPS****360412/05/202220000000012/05/2022
110500119178 NAGAMMA - ಮುಕ್ಕೂರು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500119179 ರಮ್ಲಾನ - ಬಿನ್ ಕುಂಞಿ ಪೆರುವಾಜೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500119180 ಕೊರಗು - ಅನಾವು ಗುಂಡಿ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500119182 Ayisha N I - ಬಿನ್ ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿ ತೋಟದಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500119184 RATHNAVATHI - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 2-125 ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119185 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಕಪ್ಪ ರೈ 2-74 ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110500119186 ದೇವದಾಸ ರೈ - ಬಿನ್ ಶೇಕಪ್ಪ ರೈ ಬೀರುಸಾಗು ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500119187 PREMA - ಬಿನ್ ಪೂವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500119188 BI FATHUMA - ಪೆರುವಾಜೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500120217 VANITHA - ಅಡ್ಯತಕಂಡ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360409/05/2022FPS****360409/05/202215000000009/05/2022
110500122882 ಪೂವಪ್ಪ - ಬಿನ್ ದಿ. ಹುಕ್ರ ಅನವುಗುಂಡಿ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202230000000014/05/2022
110500123013 Umavathi C T - C/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಿ ಗೌಡ 2-57/1 ತPHH(NK) / NCSBiometric****360412/05/2022FPS****360412/05/202220000000012/05/2022
110500123014 Mamatha B - ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ರೈ ಬೀರುಸಾಗು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500123330 Fatimath Zowra - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 2-20-1 - ಸುಳ್AAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500123331 AYISHA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 2-334/2 AAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500124900 Nayana Thara - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೆ ಆರ್ 2-38 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124902 Vasanthi K - W/O: ದಿನೇಶ ಕೆ ಆರ್ -2-96/1 - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124903 ವೆಂಕಟ್ರಾಜ ಕೆ - ಬಿನ್/ಸುಬ್ರಾಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124904 Usha K - W/O: ನಾಗರಾಜ ಕೆ 2-98\2 - ಸುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124905 SUPRIYA K - NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124906 Savitha K - W/O: ಶಶಿಧರ ಕೆ 2-98/3 ಸುಳ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124907 VIJAYA - W/O: ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ 2-98NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124908 Veena Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ #2-12NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124910 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕೋಂ/ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೆರುವಾಜೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124912 LEELAVATHI - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎನ್‌ 2-24 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124913 SHANKARI K - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500124914 ಲಲಿತ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500124915 Jayamani S Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಮ ರೈ #2/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125596 Shobha Gowda - W/O ಕೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ೨-೨೦-೨ ಚNPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500126316 Ashalatha - ಕಾನಾವೂ ಜಾಲು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128927 HEMAKSHI - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 2-110 ಸುಳ್ಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128928 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ದಿ. ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಡ್ಯತ್ತಕಂNPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500128929 Sankamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಒಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 2-66 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128930 MINKO - ಬೀರುಸಾಗು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128932 PUSHPAVATHI - W/O: ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಕೆ 2-76/1 NPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500128933 ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್/ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಒಡ್ಯೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500128934 SAVITRI - W/O: ಕೆ ಜೆ ವಿಠಲ ಗೌಡ 2-99 ಜಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128935 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಒರಂಕು ಮನೆ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128936 ನೀಲಮ್ಮ ಗೌಡ - ಕೋಂ ದಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಾನಾವುಜಾಲು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128937 DEVAKI - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ 2-104 ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128938 ಶಶಿಕಲ - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕನ್ನೆಜಾಲು ಮನೆ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128939 ಆಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - ಬಿನ್ ಹಸನಬ್ಬ ತೋಟದಮೂಲೆ ಮನೆ ಪೆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128941 RUKMINI - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ -2-106 - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128942 ದೇವಕಿ - ಆಡಿಲು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುNPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500128943 ಮೈಮೂನ - ಮುಕ್ಕೂರು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500128945 ಶಿವಮ್ಮ - ಕೋಂ. ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ, ತುಂಡುಕಾಡು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128946 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಬಿನ್/ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೆರುವಾಜೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128949 RAJEEVI K - C/O ದಾಮೋದರ ಕೆ 2/76, ಕಂಡಿಪ್ಪಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128950 REVATHI - D/O: ಮೊಂಟ ಗೌಡ 2-70 - ಸುಳ್ಯ NPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/20225000000014/05/2022
110500128951 JANAKI - W/O: ದುಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-66/1 - ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128952 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ.ಕೆ.ಎಸ್ - ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಸದನ ಮನವಳಿಕೆ ಅಂಚೆ ಪೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128954 SHWETHA - ಬಿನ್/ಕೆ.ವಿಠಲ ರೈ ಪೆರುವಾಜೆ ಮನೆ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500128955 PADMAVATHI - ಕನ್ನೆಜಾಲು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜಕೆ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130940 ಮೇದಪ್ಪ ಗೌಡ .ಬಿ - ಬಿನ್ .ದಿ. ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬೊಣ್ಯಕುಕNPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500130942 Leelavathi - D/O: ಕೆ ಕುಮಾರ ಗೌಡ 2-78 ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131108 ಎಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ - ಬಿನ್ ದಿ. ಯತೀಂದ್ರನಾಥ ರೈಕನ್ನೆ ಜಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131109 ತಾಹಿರ - ಕೋಂ ಕೆ.ಯು ಮಹಮ್ಮದ್ ತೋಟದಮೂಲೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134454 HARSHAVATHI D - W/O: ದಯಾನಂದ ಗೌಡ ಜೆ 2-71 ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134530 ವಿಮಲ - ಕೊರ್ಬಂಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134533 Umavathi K - ಯಶವಂತ ಕೆ ಜೆ 2-99/4 ಕಾನಾವುಜಾಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134549 Damodara Gowda.K - ಬಿನ್ ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕರುಂಬೂತ್ತೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****360412/05/2022FPS****360412/05/202220000000012/05/2022
110500134611 ದೇವಕಿ - ಕರುಂಬುತ್ತೋಡಿ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500134612 ಪಾರ್ವತಿ ಡಿ.ಡಿ - ಕೋಂ/ ಚಂದಪ್ಪ ಕರಂಬೂತ್ತೋಡಿ ಮನೆ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500134663 P Seethamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 2-20PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500134703 ನೀಲಮ್ಮ - ಚಾಮುಂಡಿಮೂಲೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500134713 BABY - W/O: ಗುರುವ 2-19/7 ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500134730 ಲೀಲಾ - ಕೋಂ ಬಾಬು ಜಾಲ್ಪಣೆ ಮನೆ, ಪೆರುವಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110500134745 Premalatha - ಬಿನ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕಾನಾವೂ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134820 Lingappa - ಜಾಲ್ಪಣೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360412/05/2022FPS****360412/05/202210000000012/05/2022
110500134830 SUMITHRA B C - C/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ಬಿ ಬೀರುಸಾಗುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134836 Sheshaveni - ನೀರ್ಕಜೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500134952 Janardhana.K - ಬಿನ್/ನಾರಾಯಣದಾಸ್ ದೇವರಗುಂಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135635 CHANDRAVATHI - ಕೋಂ ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾನಾವೂ ಕಡಮಂತಕಜAAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500136427 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್/ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೆರುವಾಜೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500136428 KAMALA - W/O: ಚಾನಿಯಪ್ಪ 2-69 - ಸುಳ್ಯ AAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500136430 Shridhara Rai - ತೋಟದಮೂಲೆ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500136431 Poovappa Poojary - ಮುಕ್ಕೂರು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500136432 Vittal Rai - ಕಾನಾವೂ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360409/05/2022FPS****360409/05/202220000000009/05/2022
110500136436 Anthony D,Souza - ಕಾನಾವು ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202215000000014/05/2022
110500136438 SUMITHA - W/O: ಮೋನಪ್ಪ 2-110/3 ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500136439 Bharathi - ಕೋಂ ರವಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500136443 Chennappa Naika - ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ದೇವಿ ಮೂಲೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500136469 LALITHA P B - W/O: ಪದ್ಮನಾಬ ಗೌಡ ಬಿ 2-46 - PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500136471 Babu - ಬಿನ್ ಐತ್ತ ಕಾನಾವು ಜಾಲ್ಪಣೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500136473 POORNIMA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಯಂತ ಗೌಡ 2-16/3(2) PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500136482 NEELAMMA - W/O: ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 2-25 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202230000000014/05/2022
110500136696 SHASHIKALA - W/O: ನಾರಾಯಣ ರೈ 2-74/3 ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500136705 Bhuvaneshwari B.K - ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ಕಂಡಿಪ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500136853 Damodhara .Gowda - ಕರುಂಬೂತ್ತೋಡಿ ಮನೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500137789 K. Babu s/o Hukra - ಬಿನ್ ಕೆ. ಹುಕ್ರ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500137910 Madavi - ಕೋಂ ಶಾಂತರಾಮ ರೈ 2-74/2 ಬೀರುAAY(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500139127 Minakshi - ಕೋಂ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ 2-95/1 ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500140051 MARIYAMMA - W/O: ಖಾದ್ರೀ ಬ್ಯಾರಿ 2-9 - ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500140153 BHARATHI - C/O ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ 2-24/1 ಅಡ್ಯತಕPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500140398 K CHANDRAVATHI - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ 2-46/2 ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140418 Bushra Muyina C K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ ಸಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140681 Mudaru - W/O: ಲೇಟ್ ಕೇಪು 2-12(2) ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360417/05/2022FPS****360417/05/202210000000017/05/2022
110500140797 Rukkmini - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 2-91 ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500141191 Chethana Amai - ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡಪ 2-3/1 ಕಾಪು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141210 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಮುದರ #2-19/ಎ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500141369 B H Ramlabi - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ 2-32 ಮುಕ್ಕೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500141399 KUSUMAVATHI - W/O: ದುಗಪ್ಪ ಗೌಡ 2-57 ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202235000000014/05/2022
110500141993 SUMARANI G BHAT - W/O: ಎನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 2-126/1 ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142118 Sheshamma I - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಞಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಾನಾವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142416 Devaki K - C/O ಶಿವಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆ ಕೋಟೆ 2-79NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142466 YASHODA - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಎನ್ ಪೆರುವNPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202210000000014/05/2022
110500142518 MOHINI - W/O ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ 2-73 ಬರPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202220000000014/05/2022
110500142762 BI FATHUMA - W/O: ಸುಲೈಮಾನ್ 2-13 ಸುಳ್ಯ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143028 Arunakshi K L - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಸುಮಾಧರ 2-45/5 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143248 Annapoorna - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಲೋನಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143313 SUNDARI - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-28 PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202225000000014/05/2022
110500143448 Latha K M - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಂದರ ಕೆ 2-111 ಕಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143458 ANNATH U - W/O: ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಞ 5 -36 ಉಮಿಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143535 Asiyamma - ಹನೀಫ್ ಐ 2-15/2 ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/202230000000014/05/2022
110500143596 Mamatha K R - ಬಾಬು ಗೌಡ ಎ #2-27-1 ಸುಳ್ಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143875 Shilavathi - ಡಿ /ಒ ಬಟ್ಯ ನಾಯ್ಕ 2-67/1 ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****360414/05/2022FPS****360414/05/20225000000014/05/2022
Top