REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107563 BHAVANI SHANKARA B - S/O: ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಉಜಿರಡ್ಕ - ಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107992 BHUVANESHWARI - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಾರ್ಮಾತ - ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108013 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವೈ # PHH(NK) / NCS------150000000-
110500108053 Vasanthi N - W/O: ಕರುಣಾಕರ ನೆಲ್ಲಿಪುಣಿ - ಸPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500108054 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ # 1-11PHH(NK) / NCS------250000000-
110500108097 Dharmavathi.S - W/O: ಧರ್ಮಪಾಲ ಐ-134 ಸಂಪ್ಯಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108098 Susheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ #1-13PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202235000000013/05/2022
110500108126 Devaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ # 1-36PHH(NK) / NCS------250000000-
110500108767 Bhagirathi - W/O: ಕುಂಭ ಕೋಟೆಬೈಲು - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500109270 Pushpavathi.I T - W/O: ತಾರನಾಥ ಐ ವಿ ಐ-33 ಇಜ್ಜಿನಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109277 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಿ #PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109612 ವಾರಿಜ ಎಸ್ ರೈ - W/O ಎ ಸಂಜೀವ ರೈ # 2-128 ಮರಕತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110316 Bhagirathi.K - W/O: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಐ-32 ಕಾಯರ ಮೊಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****791612/05/2022FPS****791612/05/202220000000012/05/2022
110500110385 KAMALA - S/O: ಮೋನಪ್ಪ 1-46 ಚಾರ್ಮಾತ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500110534 Swathi K J - W/O ಪಿ ಹರ್ಷ ಪಾನತ್ತಿಲ ಹೌಸ್ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110570 PREMALATHAK - W/O: ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ 24/1ಎ ಸುರಭಿ NPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500110844 Devaki - W/O: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ 1-127 ನಡುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500110853 Hemavathi - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 1-163 ಮರಕತ - PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110873 K Padmavathi - C/O ಬಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #1-41 ಚಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110960 Bharathi M - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್ 1-158 ಮರಕತPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500111132 Kavitha Y M - W/O: ಮೋಹನ್ ವೈ ಎರ್ದಡ್ಕ ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------250000000-
110500111212 Seethalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವರಾಯ ಎ # 2-19 (PHH(NK) / NCS------150000000-
110500111325 Mohanangi.H D - W/O: ದಯಾನಂದ ಐ-29 ಹುದೇರಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500111431 Anuradha K - C/O ಗಣೇಶ ಸಿ ಪಿ 1-51/5 ಚಾರ್ಮತPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111444 SUMITHRA - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500111566 Mohini U - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೆ ಕೊರಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111567 Leelavathi K H - W/O: ಹರಿಯಪ್ಪ ಪಿ 1-131 ಪಾಲ್ತಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111622 Jayashree K C - W/O: ಹೂವಪ್ಪ ಡಿ ದೇರಪ್ಪಜನ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500111701 Lalitha A J - W/O: ಜಯರಾಮ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು - ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500111860 Lolakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ # 2-PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500111934 Umeshwari N K - W/O: ಕುಸುಮಾಧರ ಎನ್ ನಡುಗಲ್ಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111985 Mohanangi K L - W/O: ಲೋಕನಾಥ್ 1/142 ಕಲ್ಲಾಜೆ -PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500111993 PUSHPAVATHI - W/O: ಸುಧಾಕರ ಕಲ್ಲಾಜೆ - ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500112006 Mohini - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುತ್ಯಾಳ ಚಾರ್ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112179 DINAMANI - W/O: ಲೋಲಾಜಕ್ಷ ಅಂಜೇರಿ ಮನೆ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112186 Venkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಚ್ PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202215000000013/05/2022
110500112210 MOHINI - W/O: ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500112223 Sulochana K S - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕೆ ಎಸ್‌ ಕಲ್ಲಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****791610/05/2022FPS****791610/05/202225000000010/05/2022
110500112243 JAYASHEELA U - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಉತ್ರಂಬೆ - ಸುಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112281 Honnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ # 1-137 ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112296 Deavaki - W/O: ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202230000000013/05/2022
110500112298 Devaki H - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಯ್ಯ ಗೌಡ #2-3 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500112299 Chithrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೋಣಯ್ಯ # 1-28 ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202225000000020/05/2022
110500112300 Yashodha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ # 2-16PHH(NK) / NCS------250000000-
110500112309 Shashikala A - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಎ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು - ಸPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500112330 JAYANTHI - W/O: ಷಣ್ಮುಗ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------300000000-
110500112426 Padmavathi - W/O: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ರಾಗಿಯಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202225000000020/05/2022
110500112561 SUSHEELA I - W/O: ರಮೇಶ್ 1-37/1 ಚಾರ್ಮತ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112685 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500112775 Jalajakshi - W/O: ಜಯರಾಮ ಬಾಳಿಲ ಚಾರ್ಮಾತ - PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500112863 VASANTHI.H - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಐ-28/ಬಿ ಹುದೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202215000000020/05/2022
110500112866 Pushpavathi A H - W/O: ಹಿಮಕರ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು - ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500112916 Vijayashree K - C/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎನ್ ನೆಲ್ಲಿಪುಣಿ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112979 KAMALA - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಕಲ್ಲಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202225000000013/05/2022
110500114009 Lalitha C - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಚಾರ್ಮತ ಕೊಲನಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****791616/05/2022FPS****791616/05/202220000000016/05/2022
110500114010 ರಾಮಣ್ಣ ಮಲೆ ಕುಡಿಯ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಉಜಿರಡ್ಕ ಕೊAAY(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202235000000020/05/2022
110500114011 Balaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ # 1-39 AAY(NK) / NCSBiometric****791612/05/2022FPS****791612/05/202235000000012/05/2022
110500114012 Gulabi T - ಟಿ ಹರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೋಮಣ್ಣ ಗೌಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114013 PADMAVATHI - ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಚಾರಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500114014 Susheela N - W/O: ಚನ್ನ ಅಜಾಲ [-126/ಎ ನಡುಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500114015 ವೆಂಕಮ್ಮ - ವೆಂಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಲ್ಗುAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114016 VASANTHI - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202215000000020/05/2022
110500114017 Sharadha - W/O: ಡೋಜಪ್ಪ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ - ಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114018 ಮೋಹಿನಿ ಎ - ಕೋಂ ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ ಅಂಜೇರಿ ಮನೆ ನಾಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114019 Seethamma - W/O: ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಚಾರ್ಮಾತ ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114020 AMMANNI N - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1-126/4ನಡುಗಲ್ಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110500114021 GIRIJA N - W/O: ಕುಂಞಿ ಅಜಲ [-1261/5 ನಾಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114022 Mariyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಬಾಪುಂಞ 1-149 AAY(NK) / NCSBiometric****791616/05/2022FPS****791616/05/202235000000016/05/2022
110500114023 Khathijamma - ಖತೀಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಹಸೈನಾರ್ ನಡುಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500114351 Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ # AAY(NK) / NCS------350000000-
110500114491 Indira BC - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಬಿ ಚಾರ್ಮಾತ PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500120749 Lalitha - W/O: ಪುಟ್ಟ ನಾಯ್ಕ ಚಾರ್ಮತ - ಸAAY(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202235000000013/05/2022
110500120750 Rathnavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಎ # PHH(NK) / NCS------300000000-
110500120751 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕೊಂ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ನಡುPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202230000000013/05/2022
110500120753 Janaki P - W/O: ಡೋಜಪ್ಪ ಪಾಲ್ತಾಡು ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------100000000-
110500120754 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಯಪ್ಪ # 1-3 ನಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110500120755 Shakunthala - C/O ಪ್ರಕಾಶ 1-3 ಉಜಿರಡ್ಕ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500120756 Padmavathi K - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಉಜಿರಡ್ಕ ಕೊಲನಿ - PHH(NK) / NCS------250000000-
110500120757 Chinnamma - W/O: ಕೊರಗು ಕೋಟೆ ಬೈಲು ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------100000000-
110500120758 Susheela - ಕೋಂ ರವಿ ನಡು ಗಲ್ಲು ಅಂಚೆ ನಾಲ್ಕೂರPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500120759 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಚಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500120760 Laxmi - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ ಯಾನೆ ಚೋಮPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500120761 Varija - ಮೋಹನ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಆಚಾರಿಚPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202215000000013/05/2022
110500120762 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ - ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500120763 ಯಶೋಧ - ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕಚಾರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500120764 ಜಗದೀಶ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಚಾರ್ಮತ ನಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202210000000013/05/2022
110500120765 ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ - ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೋಂಟ ಗೌಡ ನಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500120766 Gowramma - C/O ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ #1-50/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500120767 Vedavathi - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಚಾರ್ಮತ ಮನೆ -PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500120768 Parvathi - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಚಾರ್ಮಾತ - ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500120769 Kusuma - W/O: ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಚಾರ್ಮಕ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500120770 Chandrika N G - W/O: ಎನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ 1-52 ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500120771 ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ - ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500120772 Kamala - W/O: ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ - - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202215000000013/05/2022
110500120773 Meenakshi U - W/O: ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಯು 1-120/ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202225000000013/05/2022
110500120774 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****791617/05/2022FPS****791617/05/202215000000017/05/2022
110500120775 ಜಯಂತಿ - ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ನPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202215000000013/05/2022
110500120776 Jayamma U - W/O: ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಯು 1-120/4 ಉತ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202210000000013/05/2022
110500120777 ಬಾಲಕ್ಕಿ - ಕೋಂ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಉತ್ರಂಬೆ ಮನೆ ನಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500120778 Bhagirathi - ಕೋಂ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನಡುಗಲ್ಲು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500120779 SUMITRAN - W/O: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ 1-128/3 ನಡುಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/20225000000020/05/2022
110500120780 JAYASHREE K - W/O: ಮೋಹನ ದಾಸ ಕಾರ್ಜ ಮನೆ ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500120781 ಕೆ ಲೋಕಯ್ಯ - ಕೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಕಾರ್ಜ ಮನೆ ನಡುಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500120782 ಗುಣವತಿ - ಗುಣವತಿ ಕೋಂ ದಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಡುಗಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500120783 ಡಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ - ಡಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202225000000020/05/2022
110500120784 Chinnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಸುಮಾಧರ # 1-137(PHH(NK) / NCS------150000000-
110500120785 ಸಫಿಯಾ - ಕೋಂ ಹಸೈನಾರ್ ನಡುಗಲ್ಲು ಮನೆ ನಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110500120786 PARVATHI - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ನಡುಗಲ್ಲು ದರ್ಖPHH(NK) / NCS------100000000-
110500120787 Jayalakshmi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500120788 Dakshayini M D - W/O: ಧರ್ಮಪಾಲ ಎಮ್ 1-163/4 ಮರಕತPHH(NK) / NCS------200000000-
110500120789 ವೈ ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ವೈ ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202230000000020/05/2022
110500120792 Chandravathi Y K - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಎರ್ದಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202225000000020/05/2022
110500120793 MUTHAMMA - ಎನ್ .ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರುದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202235000000020/05/2022
110500120794 RUKMINI - W/O: ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಲ್ಗುಜಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****791612/05/2022FPS****791612/05/202235000000012/05/2022
110500120795 ಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500120796 Ponnakka - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಚಾರ್ಮಾತ - PHH(NK) / NCS------200000000-
110500120797 Seethamma - W/O: ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಐ 128/8 ಉತ್ರಂPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500120798 ಕೆ. ಹೂವಮ್ಮ - ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಂಟು ಮಾಯ ಮನೆ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****791616/05/2022FPS****791616/05/202220000000016/05/2022
110500120799 ಕುಸುಮಾವತಿ - ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಅಮೆ ಮನೆ ನಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500120800 VEDAVATHI - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಚಾರ್ಮೂತ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202225000000013/05/2022
110500120801 Varijakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ # 36 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500120802 SUNANDA - C/O ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-117/ಎ ಕಡವPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500120803 Hemavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500122923 Nagarathna N U - ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ನಡುಗಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122924 Pushpavathi N - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಡುಗಲ್ಲು ಸುಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500123453 GIRIJA - W/O: ಮೊಹನ ದಾಸ್ ಉಜಿರಡ್ಕ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110500125416 ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500125418 ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ - ಕೆ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125419 Vimala P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಪಿ # NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125420 Poornima D A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಡಿ # 2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125421 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಕೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125422 Chandravathi U - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯು ವಸಂತ # 2-182/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125423 ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500125426 MAHALINGESHVARA - ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125428 Damayanthi - W/O: ಚಿದಾನಂದ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಅಂಬೆಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125429 Chandramma M - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ 1-157 ಮರಕತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125430 ಪಿ ಆರ್ ಪದ್ಮನಾಭ - ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಪರಮಲೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125431 ಉಮಾ ಆರ್ ಭಟ್ - ನಡು ಗಲ್ಲುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125432 ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಉತ್ರಂಬೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125433 Janitha K P - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಂದಡ್ಕ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCSBiometric****791612/05/2022FPS****791612/05/202210000000012/05/2022
110500125434 Kaveramma U M - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಉತ್ರಂಬೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125435 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ಯು ಡಿ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125436 MANORAMA - ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ದಿ ಕ್ರಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125438 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೊಂ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125439 ಪಿ.ಕೆ.ಸುನಂದ - ಸುನಂದ ಪಿ ಕೆ. ಕೊಂ ಕುಮಾರ್ ದೇವ ಉಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125440 ರಾಮ ನಾಯ್ಕ - ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125441 SHEELAVATHIM - ಮರಕಡ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125442 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ - ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ.ಕೆ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126478 CHANDRAVATHI N K - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಎನ್ ನಡುಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126479 Bharathi K G - W/O: ಗಿರೀಶ್ ಕೆ ಪಿ ಕೊರಂಬಟ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129586 Savithri K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಿ # 2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129826 PARVATHI - W/O: ಲಕ್ಷ್ನಣ ಅಂಜೇರಿ ಕೊಲ್ಯ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129827 LAXMI M B - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ಎಮ್ ಬಿ ಮಣಿಯಾನಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129828 honamma - ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ] NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129830 ಚಿದಾನಂದ - ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಹುಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129831 ಕೆ ಎ ಕಮಲ - ಕೆ.ಎ.ಕಮಲ ಕೋಂ ಪಿ.ಕೆ.ಟಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129832 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ - ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129833 ರಾದಾ ಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಕೊರಂಬಟ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129834 ಗೊಪಾಲ - ಬಿನ್ ಮಾನ ಪಾಟಾಳಿ ನಡುಗಲ್ಲು ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129835 ಬಾಲಕ್ಕಿ - ಬಾಲಕಿ ಕೋಂ ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ನಡುಗಲ್ಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129836 Sachin N - S/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ನೇರ್ಪು ಆಂಜೇರಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500129837 ಈಶ್ವರ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರ್ಪು ಅಂಜೇರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129839 ಕೇಶವ - ಕೇಶವ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂಜೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129840 ಓಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಎ - ಓಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129841 ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಚನಿಯ ನಾಯ್ಕ ಅಂಜೇರಿ ಮನೆ ನಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129842 ಎಲ್ಯಣ್ಣ - ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಎರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129843 Kamala A - W/O: ಎ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಅಂಜೇರಿ ಮನೆ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129844 Varijakshi - ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ಕೊಂ ಗಣಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129845 Leelavathi - W/O: ಲಕ್ಷ್ನಣ ಗೌಡ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129846 ಸೀತಾರಾಮ - ಸೀತಾರಾಮ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಲ್ಲಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129847 Vimala M P - W/O ಎಮ್ ಪಿ ಗಂಗಾಧರ ಮನಿಯಾನ ಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129849 ನರಸಿಂಹ ಗೌಡ - ನರಸಿಂಹ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೊಳಿಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129850 K J Pushpavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಮ ಗೌಡ # 1-321NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129851 ರವೀಂಧ್ರ - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಕೊರಂಬಟ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129853 GIRIYAPPA GAWDA - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮರಕತ ಮನೆ ನಾಲ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500129854 Poovamma - W/O: ನೇಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಲ್ಗುಜಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129855 Kamalaksha Gowda - ಚಾರ್ಮಾತ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡುNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500129857 Parvathi - ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129858 ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ - ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129859 ಸುಂದರ - ಉತ್ರಂಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129860 LAXMI U - W/O: ಶಿವಣ್ಣ ಐ 123 ಉತ್ತಂಬೆ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129861 Krishnamma K - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಐ 125 ಕಂದಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129863 KUSUMAVATHI U - W/O: ಚೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಉತ್ರಂಬೆ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129864 Sreeja - ಕೇಶವ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಾರ್ಜ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129865 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಟ್ಟೆಕೋಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129866 Deyi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾನ ಪಾಟಾಳಿ # -117 (NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129867 ಹರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ಹರಿಯಪ್ನಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129868 ಪದ್ಮನಾಭ - ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129870 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129872 Saraswathi - W/O: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ 1-17 ಪಂಜ ಚಾರ್ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129873 ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ - ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129875 Bishajakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೂರಪ್ಪ ಗೌಡ 1-21 ಪರಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129876 ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ - ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಬೆಳ್ಚಪಾಡ ಚಾರ್ಮತ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129878 Ramya K - ಯೋಗೀಶ ಬಿನ್ ಪೋವಣಿ ಗೌಡ ಕಾಯರ್ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129879 ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಾರ್ಮತ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129881 ಸೋಮಶೇಖರ - ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೊರಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134314 YAMUNA - W/O: ಮೋಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಾರ್ಮಾತ ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134316 USHA - W/O: ಶೇಶಪ್ಪ ಡಾಲೆ ಮಜಲು ನಾಲ್ಕೂPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202215000000013/05/2022
110500134322 Janardhana A - ನಡುಗಲ್ಲು ಮನೆ ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202210000000013/05/2022
110500134332 Thimmayya - ಬಿಲ್ ಓಡಿ ಮಾಯಿಲ ಉಜಿರಡ್ಕ ಮನೆ ನಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135416 DamayanthiV - W/O: ಆತ್ಮಾರಾಮ ಐ-36 ವರ್ಪಾರೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135417 Shesappa H - ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ ಹುದೇರಿ ಮನೆ ನಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135553 Seethalaxmi H - W/O: ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಎಚ್ ಹಲ್ಗುಜಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202215000000013/05/2022
110500135577 Hema K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ ಗೌಡ # 1-338NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135606 PREMA KUMARA U - S/O: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ ಉತ್ರಂಬೆ -PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202215000000013/05/2022
110500135607 Mamatha U D - C/O ದೇವಕುಮಾರ ಯು 1-124 ಉತ್ರಂಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500135621 Yogeeshwara - ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಏಲತಡ್ಕ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110500135707 B.N.Suresh - ಬಿನ್ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬನ್ನೂರು ಪಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135716 Jayananda D - ಬಿನ್ ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಲ್ಲಾNPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500135766 Savitha - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಚಾರ್ಮತ ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------250000000-
110500135767 A.CHANDRASHEKARA - ಬಿನ್.ತಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ.ಅಮೆ ಮನೆನಾಲ್ಕೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110500135769 JAYALAXMI - W/O: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500135774 Varija - ಕೋಂ ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮರಕತ ಮನೆ ನಾಲ್ಕೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500136889 VEEDAVATHI - W/O: ರಾಘವ ಗೌಡ ಬೂಳ್ಳೂರು - ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500136941 Janaki B - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ/ ಸೋಮಪ್ಪPHH(NK) / NCS------450000000-
110500136947 Thirtharama - ಬಿನ್ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಮೆಮನೆ ನಡುಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500136974 Elyakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ|| ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500136975 Nityananda - ಬಿನ್ ದೇರಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500136980 SARASWATHI - W/O: ರಾಘವ ಗೌಡ ಚಾರ್ಮಾತ - ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500137009 ಸುಶೀಲ ವೈ - ಬಿನ್ ಕುಂಞಣ್ಣ ಗೌಡ ಎರ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------350000000-
110500137021 Chennappa Gowda - ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಾರ್ಮತ ಮನೆ ನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500137055 ದುರ್ಗೇಶ್ವರ - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಉತ್ರಂಬೆ ಮನೆ ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137066 Tharavathi K - 1-138 ಕೊಂಬೊಟ್ಟು ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500137103 Darmapala - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಾರ್ಮತ ಮನೆ ನಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137200 Shobha - W/O: ಷಣ್ಮುಕಾನಂದ ಎ ಕೆ ಆಲ್ಪೆ ಕೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500137202 KUSUMAVATHI T - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಟಿ ತಂಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202230000000020/05/2022
110500137270 Sushila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತೀರ್ಥ ಕುಮಾರ ಐ ಇಜಿನಡPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202210000000013/05/2022
110500137273 Ramadevi U - W/O: ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಯು ಉತ್ರಂಬೆ -PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500137293 Gayathri - ಕೋಂ ದಿ. ನಾಗೆಂದ್ರ ಉತ್ರಂಬೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202215000000020/05/2022
110500137318 Pushpavathi - W/O: ಲೇಟ್ ಮೇದಪ್ಪ ಚಾರ್ಮಾತ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202225000000020/05/2022
110500137344 Shubhalatha U S - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪ ಐ 121 ಉತ್ರ0ಬೆ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137360 Venkatramana - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಉತ್ರಂಬೆ ಮನೆ ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137361 Dharmavathi U - W/O: ಜಯ ಶೀಲ ಐ 118 ಉತ್ರಂಬೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202215000000020/05/2022
110500137369 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕೋಂ ಮನಮೋಹನ ಇಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಮನೆ ನಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500137472 Durgavathi M S - C/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ ಮರಕತ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500137564 Namitha U R - W/O: ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಯು ಐ 119 ಉತ್ರಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137722 Jayanthi U S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ಯು #1-119/PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202225000000013/05/2022
110500137730 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500137734 Prema KV - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಟ್ಟೆಕೋಡಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****791610/05/2022FPS****791610/05/202215000000010/05/2022
110500137735 AParvathi - ಬಿನ್ ದಿ/ ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ನಡುಗಲ್ಲು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500137799 Sathisha - ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಕೊರಂಬಟ ಮನೆ ನಾಲ್ಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137806 Devaki - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------350000000-
110500137807 Subbanna Gowda - ಬಿನ್ ಗಣಪ ಗೌಡ ಮುತ್ಲಾಜೆ ಕೊರಂಬಟ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500137809 PARVATHI U - D/O: ಸುಂದರ 11 - 126 ಉತ್ರಂಬೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500137854 Bhavya T D - W/O ದುರ್ಗದಾಸ ಟಿ #1-114/1 ತಂಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138138 Meenakshi - ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ 1-20/1 ಚಾರ್ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500138150 Pushpavathi - ಕೋಂ ಕುಸುಮಾಧರ 1-33/2 ಚಾರ್ಮತ PHH(NK) / NCSBiometric****791616/05/2022FPS****791616/05/202220000000016/05/2022
110500138151 Rukmini M - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರಕತ - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500138208 Kusuma - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 1-46 ಮೂರ್ಜೆ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202215000000013/05/2022
110500138286 Girija - ಭಾಸ್ಕರ 1-133ಬಿ ಚಾರ್ಮತ ನಾಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110500138311 PARVATHI - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹಲ್ಗುಜಿ ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------250000000-
110500138314 SEETHAMMA - W/O: ಕೂಸಪ್ಪ ದೇರಪ್ಪನ ಮನೆ - ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500138355 Rajeshwari M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ # 120PHH(NK) / NCS------200000000-
110500138400 Smitha M - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಮರಕತ - ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCSBiometric****791618/05/2022FPS****791618/05/202220000000018/05/2022
110500138429 Sumana K C - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶೋರ್ ಎ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500138499 ANURADHA M - W/O: ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಮರಕತ - ಸPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500138745 Pushpavathi - ಕೊಂ ಹೂವಣ್ಣ ಗೌಡ 2-28/2 ನಡುಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202210000000020/05/2022
110500138757 Saroja U N - W/O: ನಾರಾಯಣ ಐ 122/2 ಉತ್ತಂಬೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138792 Devaki - W/O: ಶಿವರಾಮ ನಡುಗಲ್ಲು ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------200000000-
110500138867 Bhavani K - ಕೋಂ ಮೋಹನ್ ದಾಸ 1-19 ಚಾರ್ಮತ ಕೋPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138914 ಗೀತಾ - ಕೊಂ ಕರಿಯಪ್ಪ 1-163/1 ನಡುಗಲ್ಲುPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022---100000000-
110500138957 Devidas - ಬಿನ್ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-127/2 ನಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110500139088 Kusumavathi - ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 1-33 ಚಾರ್ಮತ PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500139156 Rohini - ಕೊಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ 2-185 ನಡುಗಲ್ಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500139237 Parwathi - ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 1-39ಎ ನಡುಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202210000000013/05/2022
110500139277 Kusumavathi - ಲೋಕಯ್ಯು 2-19/1 ನಡುಗಲ್ಲು ಗುತPHH(NK) / NCS------150000000-
110500140043 Honnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ # 1PHH(NK) / NCSBiometric****791613/05/2022FPS****791613/05/202220000000013/05/2022
110500140045 Sharada P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ # 1-41 (1) PHH(NK) / NCS------200000000-
110500140312 Pushpavathi - W/O: ಶಿವರಾಮ ಚಾರ್ಮಾತ ಬಾಳಿಲ - PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500140365 BALAKI.K - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪ ಐ-26 ಕುಕ್ಕುಡೇಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140540 KUSUMAVATHI - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 1-52 ನೆಲ್ಲಿಪುಣPHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220000000020/05/2022
110500140692 Chikkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202225000000020/05/2022
110500140948 Shyamala M - W/O: ಕರುಣಾಕರ 1-158 ಮರಕತ - ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500141360 Shwetha C K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿದಾನಂದ #1-125 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141428 Devaki M J - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ ಎಮ್ ಜೆ # PHH(NK) / NCS------200000000-
110500141643 Kavitha U - C/O ವಾಸುದೇವ ಯು # 1-123/3 ಉತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500141678 Bhavani M G - W/O: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 1-156 ಮರಕತ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141826 SAVITHA - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅಂಜೇರಿ ಮನೆ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141905 Vanitha - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಡುಗಲ್ಲು ದರ್ಖಾಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500142225 Mohini B - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ 1-2/1 ಉಜಿರಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****791617/05/2022FPS****791617/05/202215000000017/05/2022
110500142320 Leelavathi U M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯು ಮಂಜುನಾಥ # 1-12NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142517 Kusumavathi - W/O: ರಾಮಯ್ಯ 1-43 ಕುತ್ಯಾಳ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142569 Nemakka K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ # 2-15NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142579 Jalaja J V - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಕ್ತಿಲ ಉರ್ದಡ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143191 KUSUMAVATHI - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂಜೇರಿ ಮನೆ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143206 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143529 Prashanthi A P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಎಮ್ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143770 Hemalatha V - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ #1-27PHH(NK) / NCSBiometric****791620/05/2022FPS****791620/05/202220500000020/05/2022
110500143903 Anitha A - W/O: ಎ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂಬೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
Top