REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107894 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಡಿ #2-430PHH(NK) / NCS------100000000-
110500109344 Savithri P - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ ಕಲ್ಲಾಜೆ - ಸುಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109491 Seethamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌಡ # 2-PHH(NK) / NCSBiometric****728819/05/2022FPS****728819/05/202210000000019/05/2022
110500109496 SHEELAVATHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 2-353 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109637 ಶೃತಿ ಎ ಆರ್ - W/O ರಘುನಾಥ ಎ ಎಸ್ ಮಾರಕತ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109670 Shodhana A - W/O ಪ್ರೀತೇಶ್ ಪಿ #2-330 ಪದೇಲ PHH(NK) / NCSBiometric****728816/05/2022FPS****728816/05/202220000000016/05/2022
110500111525 Hemavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ # 2-31PHH(NK) / NCS------100000000-
110500111562 Parvathi U - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ ಮನೆ ಏನೆಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111587 ಚಂದ್ರಾವತಿ - W/O: ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಹೊಸೊಕ್ಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111856 Geetha H R - W/O: ಜಯರಾಮ ಹೊಸೊಕ್ಲು - ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****728816/05/2022FPS****728816/05/202225000000016/05/2022
110500112096 Hemalatha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವದಾಸ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500114045 ರಾಮಾ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮಲೆಯಾಳ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****728817/05/2022FPS****728817/05/202235000000017/05/2022
110500114046 ಬೇಬಿ - ಕೋಂ: ರಾಮನಾಯ್ಕ ನೇರಳೆಗದ್ದೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114047 Saraswathi - W/O: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ನೇರಳ ಗದ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500114048 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ - ಕೋಂ ಕುಂಞಣ್ಣ ದೇವರ ಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****728819/05/2022FPS****728819/05/202235000000019/05/2022
110500114049 Janaki - ಕೋಂ: ಬಾಬು ಬೈರ ಸುಂಟ್ಯಾಡಿ ಚೆರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****728820/05/2022FPS****728820/05/202225000000020/05/2022
110500114050 Umadevi - W/O: ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ದೇವರ ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500114051 Yashodha K - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಣAAY(NK) / NCSBiometric****728817/05/2022FPS****728817/05/202235000000017/05/2022
110500114353 Lalitha M - ಕೋಂ ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಮಲೆಯಾಳ ಮನೆ ಯPHH(NK) / NCS------50000000-
110500119552 Sumathi K - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಕುಜುಂಬಾರುಮನೆ ಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110500121013 ನಾರಾಯಣ - ಬಿನ್ ಕುಂಞಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲೆಪ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****728819/05/2022FPS****728819/05/202230000000019/05/2022
110500121014 Varija - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅಲೆಪ್ಪಾಡಿ - ಸPHH(NK) / NCSBiometric****728814/05/2022FPS****728814/05/202215000000014/05/2022
110500121015 SAROJA - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲು ಕPHH(NK) / NCSBiometric****728816/05/2022FPS****728816/05/202220000000016/05/2022
110500121016 ಕರಿಯ ಬೈರ - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟ ಬೈರ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ ಯAAY(NK) / NCSBiometric****728819/05/2022FPS****728819/05/202235000000019/05/2022
110500121018 ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಲ್ಪಣೆ ಮನೆ ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110500121019 ಗಣಪಯ್ಯ - ಬಿನ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಲ್ಪಣೆ ಮನೆ ಯೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110500121020 Vedavathi M - W/O: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಲಿಯಾಳ ಯೇನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500121021 Saroja - W/O ಸುಬ್ಬಣ್ಣ 2-323 ಮಲೆಯಾಳ ಏPHH(NK) / NCS------150000000-
110500121022 ಜಯಲಕ್ಮಿ - ಬಿನ್ ಧರ್ಮಪಾಲ ಎಡ್ಡೋಳಿ ಮನೆ ಯೇನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500121023 ಗಂಗಮ್ಮ - ಕೋಂ:ದಿ/ಕೊರಗ ಕುಜುಂಬಾರು ಮನೆ,ದೇPHH(NK) / NCS------400000000-
110500121024 .kamala - ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಬೈರ ಕುಜುಂಬಾರು ಮನೆ ಯPHH(NK) / NCSBiometric****728816/05/2022FPS****728816/05/20225000000016/05/2022
110500121025 Pushpavathi - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ದೊಡ್ಡಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****728820/05/2022FPS****728820/05/202220000000020/05/2022
110500121026 ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನೆರಳೆಗದ್ದೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500121027 ಹುಕ್ರಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ಮೇರ ನೇರಳೆಗದ್ದೆ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****728813/05/2022FPS****728813/05/202235000000013/05/2022
110500121028 BHAVANI - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮಾಣಿಬೈಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500121029 Sheshamma Yane Sheshaveni - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110500121030 MOHINI - W/O: ಸೀತರಾಮ ಮಾಣಿಬೈಲು - ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****728817/05/2022FPS****728817/05/202215000000017/05/2022
110500125546 P Latha - W/O: ಹರೀಶ ಪದೇಲ - ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125547 ಮೇದಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಪದೇಲ ಮನೆ ಯೇನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125549 Vasuda P - W/O: ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎದ್ದೋಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125550 Revathi U - ಕೋಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125551 Leelavathi - W/O: ಗಿರಿಧರ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ . ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125552 K S Thejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ ಮಾಣಿಬೈಲುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125553 ರಾಘವ ಗೌಡ ಎಂ - ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125554 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ.ಬಿ ಮಾಣಿಬೈಲು ಮನೆ ಯೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125555 ಯೋಗೀಶ ಗೌಡ.ಯಂ - ಬಿನ್ ದಿ/ಯಂ.ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125556 Vishalakshi M R - W/O: ಎಮ್ ರಾಘವ ಗೌಡ ಮಾಣಿ ಬೈಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125559 ಎಮ್.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಶೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500125560 Roopavathi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ ಎಮ್ ಮಾಣಿಬೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125561 ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125562 ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಆಚಾರಿ ಪೆರ್ಕುಂಜ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500125563 ಗಂಗಾಧರ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಆಚಾರಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125564 ಹೆಚ್.ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500125567 Hemavathi U - ಕೋಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪ.ಯು ಉಪ್ಪಳಿಕೆ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126466 Chandrika I K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣಪಾಲ ಯು ಜಿ ಉಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500129078 ಡಿ.ದುಗ್ಗಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಎಡ್ಡೋಳಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500129109 K Radhaveni - C/O ಕೆ ದೇವದಾಸ ಕುಜುಂಬಾರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130050 KRISHNAVENI - ಕೋಂ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130051 Medappa Gowda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500130052 Sheshamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ #2-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130054 ಯು.ಜಿ.ಕುಲಪತಿ - ಬಿನ್ ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130055 Bojamma U S - W/O: ಯು ಜಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130056 Indira - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ . ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130057 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ.ಕೆ - ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಜುಂಬಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130058 Usha P - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 2-258 ಪದೇಲಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130059 RAJESHWARI - W/O: ಮಾಧವ ಪಿ ಪದೇಲ ಮನೆ - ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130060 Lakshmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹೂವಪ್ಪ ಗೌಡ # 325/ 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130061 ಹೇಮಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ/ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಪದೇಲ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130062 ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬ್ಯೆಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130063 Devaki - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ ಎನೆಕಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130064 ಶ್ಶೀ ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ - ಬಿನ್:ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್.ಎಚ್ 2-328 ಅಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130065 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130066 ಹರೀಶ ಗೌಡ - ಬಿನ್: ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಪಿಂಡಿಮನೆ ಯೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130067 ಉಮೇಶ - ಬಿನ್ ದಿ| ತಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಉಪ್ಪಳಿಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130069 ಎಂ.ದಿನಕರ - ಬಿನ್ ದಿ/ಮೋಂಟಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿ ಬೈಲುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130070 Kusumavathi M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಂ #NPHH(NK) / NCSBiometric****728817/05/2022FPS****728817/05/202210000000017/05/2022
110500130195 NEELAVATHI K - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಐನೆಕಿದು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131120 ಯು ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ವೆಂಕಣ್ಣ ಗೌಡ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500134572 Vishalakshi - W/O ಮೋಹನದಾಸ ಎಮ್ ಏ ಮಾಣಿಬೈಲು ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134601 Mohini K - W/O ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂ ಡಿ #2-284 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500135030 Rathnavathi - W/O: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ ಗೌಡ ಕೇದಗೆ ಬನ PHH(NK) / NCSBiometric****728816/05/2022FPS****728816/05/202215000000016/05/2022
110500135263 M Pushpavathi - D/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲು -PHH(NK) / NCSBiometric****728816/05/2022FPS****728816/05/20225000000016/05/2022
110500135549 Seethamma - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲಾಜೆ - PHH(NK) / NCSBiometric****728814/05/2022FPS****728814/05/202225000000014/05/2022
110500136511 Niranjana - ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ ಗೌಡ ಎಡ್ಡೋಳಿ ಮನೆ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****728817/05/2022FPS****728817/05/202215000000017/05/2022
110500136526 BHAGIRATHI - W/O: ಅನಂತ ಮಾಣಿಬೈಲು - ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500136527 Puttamma - ಕೋಂ. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಣಿಬೈಲು ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500136531 Chandravathi M S - W/O: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮಲಿಯಾಳ - PHH(NK) / NCSBiometric****728813/05/2022FPS****728813/05/202215000000013/05/2022
110500136597 B.K. Ananda - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ದೊಡ್ಡಗುಂಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****728814/05/2022FPS****728814/05/202230000000014/05/2022
110500136762 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ - ಬಿನ್: ವೆಂಕಣ್ಣ ಗೌಡ ಪದೇಲ ಮನೆ(ಎಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500136857 Monappa - ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****728817/05/2022FPS****728817/05/202235000000017/05/2022
110500137181 YASHODHA - W/O: ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಮರಕತೆ - ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137182 Lalitha - ಕೋಂ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಮರಕತ ಮನೆ ಯೇPHH(NK) / NCS------250000000-
110500137367 Chandravathi K - W/O: ಹರೀಶ್ ಕೇದಿಗೆಬನ - ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137549 Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯು ವೆಂಕಟ್ರಮಣ #2-3PHH(NK) / NCSBiometric****728813/05/2022FPS****728813/05/202230000000013/05/2022
110500137569 Savithri K - W/O: ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೇದಿಗೆ ಬನ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137607 U Jayashri - W/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ . ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****728818/05/2022FPS****728818/05/202220000000018/05/2022
110500137630 Padmavathi - ಕೋಂ ನೆಹರು ಗೌಡ ಉಪ್ಪಳಿಕೆ ಮನೆ ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137664 Kusumavathi U - W/O ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಯು #2-337 ಉಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500137724 Dinesh - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೇದಿಗೆಬನ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500138148 Yashodha - ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ 2-421 ಕಲ್ಲಾಜೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500138200 Jagadishwari - ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-426 ಪೆರ್ಕುಂಜ ಏPHH(NK) / NCS------50000000-
110500138281 Shivamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ/ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ # PHH(NK) / NCSBiometric****728816/05/2022---250000000-
110500138348 Poornima M - ಕೋಂ: ಉಮೇಶ ಯಂ 2-396ಎ ಮಾಣಿಬೈಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138399 Lokeshwari - ಕೋಂ: ಧರ್ಮಪಾಲ 2-342 ದೇವರಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500138470 Varija M - W/O: ತೀರ್ಥರಾಮ ಮಾಣಿಬೈಲು - ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****728818/05/2022FPS****728818/05/202220000000018/05/2022
110500138512 Chomakka - ಸೋಮಪ್ಪ 2-324 ಮಲೆಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಏPHH(NK) / NCS------250000000-
110500138637 Kamala H - W/O: ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹೊಪ್ಪಾಳೆ - ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****728813/05/2022FPS****728813/05/202220000000013/05/2022
110500139041 Revathi - ಕೋಂ ಅಚ್ಚುತ ಆಚಾರ್ಯ 2-427 ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****728813/05/2022FPS****728813/05/202210000000013/05/2022
110500139262 Indira I - W/O: ಮುಕುಂದ ಇಜಿನಡ್ಕ ಮನೆ - ಸPHH(NK) / NCSBiometric****728814/05/2022FPS****728814/05/202225000000014/05/2022
110500141690 Dharmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮಾಣಿಬೈಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141973 Harinakshi - W/O: ಮಾಧವ ಗೌಡ ಮಾಣಿ ಬೈಲು ಯೇನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142111 Sumithra N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ #2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143100 Nayan A L - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕಯ್ಯ ಆಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500143846 MEENAKSHI - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ ಮೇರ್ಕಜೆ - ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
Top