REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300343853 Kathyayini Bellary - C/O ಯಶವಂತ ನ 1-46-1 ಅಜ್ಜಿಹಿತ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107295 Yashoda B C - S/O ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿಳಿ ಮಲೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500107685 B K Shakina - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #2-76NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107971 Padmavathi M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ ಎಮ್ 1-69 ಮೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108070 Komalakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೆರ್ಗಡೆ ಗೌಡ #2-17PHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202220000000016/05/2022
110500108094 P T Jalajakshi - W/O ಐತಪ್ಪ ಎನ್ #3-12 ನೆಕ್ಕಿಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108346 DEVAKI - W/O: ರುಕ್ಮಯ 1/238 - ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108353 Sarooja - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ 2-10ಎ ಕಂರ್ಬು ಐPHH(NK) / NCS------150000000-
110500108367 Mariyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಪಿ #2-73PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202215000000020/05/2022
110500108411 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುದ್ದ #1-93 ಐವತ್PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202220000000017/05/2022
110500108431 Sumana P - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ/ ಅಂಗಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500108822 ಲೀಲಾವತಿ - W/O: ಜೆ.ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ # 2-109NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108915 Praveena Kumar P - S/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಪಿ 2-30/ ಬಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110500108976 JAYA PAI B - W/O: ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಬಿ - ಪಂಜ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108996 Kaveramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂತ ಮುಚ್ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109002 Seethamma - ನಿತ್ಯಾನಂದ ಡಿ 2-29/1 ದೊಡ್ಡಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109004 Krishnamma P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಕ್ರಪ್ಪ #1-87 ಐNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109035 Rukmini Amma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ/ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಂಚ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109106 ದೇವಕಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 3-3PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202225000000018/05/2022
110500109144 Veeramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109179 Mamatha P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ್ #1-77 ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109185 Kamala - - ಚೊಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪಂಜ ಐವತ್ಹೊಕ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109194 Pushpalatha - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಚೊಟ್ಟೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109239 Appi - # 4-105/4 ಪಂಜ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202215000000017/05/2022
110500109253 ಯಶೋಧ - W/O: ಜಾತ್ಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬರೆಮೇಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110500109280 Sefiya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ - ಪೊಳೆಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110500109321 Leelavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೋಚಪ್ಪ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109342 Pavithra A - W/O ಹೇಮಂತ್ ಡಿ #2-22 ದೊಡ್ಡಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109390 Veena B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ # 2-128/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109441 Pushpa U - W/O ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಕೆ #4-11PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109472 Fathimath Apsa - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202225000000019/05/2022
110500109479 ಅಮೀನ - W/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #4-93 ನೆಲ್ಲಿಕಟPHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202225000000019/05/2022
110500109492 Sheshaveni Nerala - W/O: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ನೇರಳ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109499 Haneesa M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ # 3PHH(NK) / NCS------250000000-
110500109524 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500109539 Lalitha D N - W/O ದಾಮೋದರ ಎನ್ #3-18 ನೇರಳ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202220000000017/05/2022
110500109572 K Lalitha - W/O ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೌಡ 1-97 ಎ ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202235000000020/05/2022
110500109601 AISAMMA - W/O: ಅಬ್ದುಲ ಕೆಮ್ಮೂರು - ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109616 Sabreena A - W/O ಖಲಂದರ್ ಶಾಫಿ 3-4 ಪಾಳೋಲಿ ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109690 AMINA MAHAMMED - W/O: ಕೆ ಎಚ್ ಮಹಮ್ಮದ್ 2-76 ಪೊಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109691 Fathimath Zoura - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಎನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109706 ಸಫಿಯ - W/O ಪೊಳಂಜ ಝಕರಿಯ್ಯ #2-34 ಬದ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500109712 BHAVANI N - W/O: ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕಿಲ - PHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202215000000016/05/2022
110500109721 Kunhakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ #2-6PHH(NK) / NCS------150000000-
110500109727 Revathi N - W/O: ರುಕ್ಮಯ ಗೌಡ ಎನ್ ನೆಕ್ಕಿಲ PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202215000000019/05/2022
110500109736 Vijaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCS------250000000-
110500109737 Safiya - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ 2-75/4 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500109783 Sumayya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನೀಫ್ #2-76 ಪೊಂಳೆಜ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109796 Honnamma - W/O: ದಾಮೊದರ ಪಂಜ ಮನೆ ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500109799 Mamatha S - W/O: ಯಶವನಾಥ್ ಎ ಕೆ ಅಳ್ಪೆ ಮೇಲ್ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109836 Yashoda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ #2-18NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109882 Hemavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ/ ಧ್ರುವಕುಮಾರ್ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109910 Nebisa K - W/O ನಾಸೀರುದ್ದೀನ್ ಕೆ ಕೆಮ್ಮೂರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110500109912 Ashalatha G K - W/O ವಿಜಯ ಕೆ #3-9-ಬಿ ಐವತ್ತೊಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500109974 Vinoda Kumari - ಪೀ ವಾದ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-22, ಬಿಳಿಮಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202220000000016/05/2022
110500109975 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ #1-87 ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110500109979 Kalavathi M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ ಎಮ್ # 1-81 PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202225000000019/05/2022
110500109998 ಸುಲೋಚನ - W/O: ಮಾದವ - ಪೊಳೆಂಜ ಪಂಜ ಐPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110144 GIRIJA - W/O: ಗುರುವ ಪಲ್ಲೋಡಿ - ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110206 Tulasi K - W/O: ಶಿವರಾಮ ಕೆ - ಕಂಡೂರು ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110219 GIRIJA - W/O ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ #2-11 ಕಂರ್ಬPHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202220000000018/05/2022
110500110221 Thara - W/O ಬಾಲಚಂದ್ರ #3-17 ನೇರಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110222 Harinakshi S - W/O: ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಸಂಕಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110231 Damayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ # 2-12PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110239 HEMAVATHI - W/O: ಬಿ ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬರೆಮೇಲುPHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202220000000016/05/2022
110500110244 Vedavathi M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮಪಾಲ ಯಂ # 1-70PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202210000000018/05/2022
110500110296 Balkees - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸೈನಾರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110305 ಕೆಂಚಮ್ಮ - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕಿಲ - AAY(NK) / NCS------350000000-
110500110308 Bharathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ 1-50PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110334 Damayanthi - W/O: ನೀಲಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110338 Hemavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವದಾಸ ಕೆ ಎನ್ # 2PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110391 Vanajakshi B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ # 2-PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202220000000017/05/2022
110500110393 B Sundari - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-59 ಎ ಬೊಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500110418 VIMALA - C/O ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ # 3-26/1 PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202210000000018/05/2022
110500110420 Kamala - W/O: ಮೋಹನ ಗೌಡ ಎನ್ - ಕಂಡೂರು ನPHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202215000000017/05/2022
110500110437 SHAKILA SHETTY - W/O ಗಿರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ #3-87/1 ಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022---200000000-
110500110458 Vanitha K A - W/O: ಹರ್ಷಾ ಕುಮರ್ ಕೆ ಪಿ - ಕಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110475 Mahadevi - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ 11-60 ಬೊಳ್ಳಾಜೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110481 Susheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರಪ್ಪ ಗೌಡ 1-122 PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500110492 SAROJINI - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕಿಲ - PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202220000000019/05/2022
110500110596 Divya K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಪಿ ಎಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110597 Maimuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ #2-112 ಐNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110598 CHINNAMMA - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಲ್ಲೋಡಿ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110646 Chandrashekar K - S/O: ಅಂಬಾಡಿ ಪಾಟಾಳಿ ಸಂಕಡ್ಕ - NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500110680 Yamuna - W/O: ಮೇದಪ್ಪ ಗೌಡ - ಪಲ್ಲೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202225000000017/05/2022
110500110687 ವೇದಾವತಿ ಎಸ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಷಣ್ಮುಖ ಕುಮಾರ್ #1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110707 Tejavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110756 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - W/O ಮೇದಪ್ಪ ಗೌಡ #3-68 ಅಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500110778 Janaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಂತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #2-PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202220000000017/05/2022
110500110779 Kusumavathi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವೀನ ಚಂದ್ರ ಕೆ #1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110796 ಮೈಮೂನ ಪಿ - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #2-34/2 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110820 Hamsavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110857 Puvakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ ನಾಯ್ಕ #2-128 PHH(NK) / NCS------300000000-
110500110886 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ #1-PHH(NK) / NCS------100000000-
110500110892 S K Hemavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ ಗೌಡ # 1-134PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202210000000019/05/2022
110500110933 Bipathumma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್ ಕೆ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #3PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110958 Vasanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಯಂ #PHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202220000000016/05/2022
110500110968 Chinnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣ್ಣ ಗೌಡ #2-132PHH(NK) / NCS------450000000-
110500111007 Premalatha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ #1-PHH(NK) / NCS------250000000-
110500111023 DEVAKI B - ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ 1-105 ಆಳಪೇ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500111024 Sushma S Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾಶಿವ ರೈ ಕೆ #2-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111063 SHESHAVENI - W/O: ಶೇಶಪ್ಪ ಗೌಡ - ಪಲ್ಲೋಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500111065 Reetha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 3-120PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111089 Kunhakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೊಡಿಯ #4-27/2 ಐವPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111114 Raziya K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111123 Jameela - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ #2-34/1 ಪೊಳಂಜ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500111124 Shilavathi - W/O: ವಾಚಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬರೆಮೇಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111127 Karimina - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇನಾಸ್ #4-53 ಎ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202215000000018/05/2022
110500111159 Parvathi - W/O: ಪೇರ್ಗಡೆ ಗೌಡ ನೇರಳ ಪಂಜ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500111240 ನಳಿನಿ - W/O: ಕರುಣಾಕರ ನಾಯರ್ ಕೆರೆ ಐವತ್PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022---200000000-
110500111259 Subraya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111271 ಚಂದ್ರಾವತಿ - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 2-29 ದೊಡ್ಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111303 Dharmavathi - W/O ಮೋಹನ್ ಅಡ್ಕ ಮನೆ 3-64 ಸುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111358 Kumari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ # 2-1PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111363 Hemalatha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ # ಪಂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111368 Radha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #3-PHH(NK) / NCS------150000000-
110500111399 Bharathi K - W/O ಕೆ ಚೇತನ್ #1-99-1 ಕೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111400 ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಮ್ - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ ಎಮ್ ಕೆ - ಕಂರ್ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111410 ಕಮಲ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ 1-112NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111412 MEENAKSHI C - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ 2-05ಚಳ್ಳ್ಕೋಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111414 Kusumavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಸುಮಾಧರ 1-83 ಕರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111419 Geetha Sudha H - W/O ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಟಿ ತೋಟ ಮನೆ ಐNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111467 Thulasi V M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರೀಶ ಬಿ #1-90 ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202225000000016/05/2022
110500111539 Sujatha - ಕೇ ಮೋನಪ್ಪ 2--129/1 ಕೇಬಲದಿ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111579 Rohini K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಆರ್ ಚಂದ್ರ #2-6NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111597 Gangarathna P - W/O: ಐ ಬಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ # 1-40 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111608 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ #1-65PHH(NK) / NCS------100000000-
110500111609 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - W/O: ದಾಮೊಧರ ನಾಯರ್ ಕೆರೆ ಐವತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****925713/05/2022FPS****925713/05/20225000000013/05/2022
110500111610 ವಿನೋದ ಎನ್ - W/O: ಅನಂದ ನಾಯರ್ ಕೆರೆ ನಾಯರ್ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****925713/05/2022FPS****925713/05/202220000000013/05/2022
110500111612 Kamala - W/O ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ #1-129 ಐವತ್ತೊPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500111619 Vindya K - W/O ಶಿವರಾಮ ಕೆ #2-24 ಕಂರ್ಬು ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111623 Ponnakka - ಸಂಕಡ್ಕ - ಅಂಚೆ ಪಂಜ ಐವತ್ಹೊಕ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500111629 Bharathi S - W/O: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸಂಕಡ್ಕ - ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111647 SHILAVATHI - W/O: ಪುರುಶೋತ್ತೋಮ ಎ ಅರಮನೆ ಮಜಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111662 Praveena Kumari T - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಪ್ರಕಾಶ ಗೌಡ ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111672 Chennamma - C/O ದೇವಪ್ಪ # 2-6 ಚಳ್ಳಕೋಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111708 Kusumavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯಾನಂದ ಗೌಡ #3-55/PHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202225000000016/05/2022
110500111711 Sathyavathi R S - W/O ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ #1-111/3 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111753 Sathyashri B - W/O: ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಮ್ ಕೆಮ್ಮೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111771 Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ # 1-7PHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202230000000016/05/2022
110500111816 Ramakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಟಿ #3-PHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202220000000016/05/2022
110500111831 ರೇವತಿ ಪಿ ಆರ್ - W/O: ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಐವPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111832 Shobha T.J. - W/O: ಜಗನಾಥ್ ಸಿಂಹ ಟಿ - ತೋಟ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111866 P Bhagirathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಗೌಡ # 1-133 PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202220000000018/05/2022
110500111879 Janaki M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ # PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111899 Sannamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ #1-61NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111910 Thriveni B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ ಬಿ #2-58 ಐವPHH(NK) / NCS------200000000-
110500111964 Saraswathi A - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 1-60/2 ಅತ್ಯಾದಕ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112061 Kamalakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ #2-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112073 Devamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ # 3-PHH(NK) / NCS------350000000-
110500112074 Divyajyothi K - W/O: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಕೆ ಕೆಬ್ಲಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202230000000019/05/2022
110500112102 Savitha K - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ # 4-81 ಡಿ ನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112108 ಶೇಷಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202210000000018/05/2022
110500112119 Saraswathi - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಪಲ್ಲೋದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202235000000019/05/2022
110500112292 BALAKI - W/O: ಖುನ್ಯಾಪ್ಪ್ಪ ಗೌಡ - ಪಲ್ಲೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112321 K DAMAYANTHI - ಬಿ ಸದಾನಂದ ಪಾದೆ 3/117 ಪಾದೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112325 Ashwini P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವೀನ ಕೆ #2-127 ಐPHH(NK) / NCS------250000000-
110500112393 Revathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCS------300000000-
110500112459 Honnamma - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಕಂರ್ಬು ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112600 JAMEELA - W/O: ಆಬ್ದುಲ್ ಕೇರಿ 2-88 ಪಂಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112753 K Girija - W/O ನೇಮಿರಾಜ 1-81 ಸಿ ಆಳಪೇ ಕೋಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110500112780 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತೀರ್ಥಾನಂದ ಎಮ್ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202210000000020/05/2022
110500112831 RUKMUNI A - W/O ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ #3-72 ಅಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110500112864 THIMMAKKA - W/O: ಸುಂದರ ಪಲ್ಲೋಡಿ - ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500112878 B K Shakina - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪೊಳಂಜ 2-76PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202225000000017/05/2022
110500112903 RAMANI - W/O ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ #2-123 PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202240000000017/05/2022
110500112943 Bhageerathi P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾರನಾಥ # 1-115 ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112955 Devaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ #1-6PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202225000000020/05/2022
110500112982 Jalajakshi K - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ 2-38 ಸಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112986 Bhavani N - W/O: ಎನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ನೇರಳ ಬರೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112988 Khathijamma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ - PHH(NK) / NCS------300000000-
110500113073 Lalitha - W/O ಈಶ್ವರ # ತೋಟಮಜಲು ಮನೆ ಐPHH(NK) / NCS------200000000-
110500113074 Prashanthi K P - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ ಹೆಚ್ 2-99/ಎ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500113097 Chomu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಡ್ರು ಐವತ್ತೋಕ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202210000000020/05/2022
110500113201 Jyothi Prabha D - W/O ದೇವಾನಂದ ಪಿ 1-122 ಎ ಪುರಿಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110500114205 Nilavathi - W/O: ಲೇಟ್ ಚನ್ನ ಪರವ - ಕಂರ್ಬು PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202225000000018/05/2022
110500114206 ನಿರ್ಮಲ - ಕೋಂ. . ದಿ. ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ.ನಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110500114207 BALAKKA - ಕೋಂ. ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202225000000019/05/2022
110500114208 ಭಾಗೀರಥಿ - ಕೋಂ. ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ 2/124 ಬನAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114209 ಗುಲಾಬಿ - ಕೋಂ. ಬೆಳ್ತ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-10/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114211 Kamalakshi - ಕೋಂ. ಕುಂಞ ಅಜಿಲ 4-106ಎ ಪಲ್ಲೋAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114212 MEENA - ಬಿನ್. ದಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500114213 Lakshmi - W/O: ನಿಟ್ಟೊಣಿ ಕಮಿಲ ಐವತ್ತೊಕ್ಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110500114214 Chomu P - W/O ಚೋಮ #4-36 ಐವತ್ತೊಕ್ಲು PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114215 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಮಾಣಿ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110500114216 KAMALA - ಬಿನ್. ದಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------50000000-
110500114217 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ. ಬಾಬು ಗೌಡ 2-56ಎ ಬೊಳ್ಳಾಜAAY(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202235000000020/05/2022
110500114516 Laxmi - ಕೋಂ. ದಿ. ಕುಜುಂಬ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-PHH(NK) / NCS------300000000-
110500114517 HONNAMMA - ಬಿನ್. ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ 3-7ಎ ಮೂವ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022---150000000-
110500114519 JANAKI N - ಬಿನ್. ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500114521 ಬಿ. ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114522 Rathnavathi G N - ಕೋಂ. ನಟರಾಜ್ ಜಿ.ಪಿ. 4-54ಎ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500114524 ಚಿದಾನಂದ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500114540 ಮಾಧವ - ಬಿನ್. ಪಾಲೆ ಮಾಯಿಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3PHH(NK) / NCS------200000000-
110500121431 Varija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಆರ್ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500121941 Jameela - ಕೋಂ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2/7PHH(NK) / NCS------250000000-
110500121942 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - ಬಿನ್. ದಿ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------400000000-
110500121943 Kamala K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ #2-3AAY(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202235000000017/05/2022
110500121944 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ. ಹಸೈನಾರ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2PHH(NK) / NCS------350000000-
110500121945 ಐಸಾಬಿ - ಬಿನ್. ಇಬ್ರಾಹಿಂ 2-69/1 ಪೊಳೆಂಜPHH(NK) / NCS------300000000-
110500121946 Balaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ #2-60 PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202230000000018/05/2022
110500121947 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ #2-55PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202215000000020/05/2022
110500121948 Hemalatha K - W/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪ #2-24 ಐವತ್ತೋಕ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110500121949 Mohini P - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 2-30 ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500121950 C A Bhavya - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಿ #2-55ಬಿ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110500121957 ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಎನ್. - ಬಿನ್. ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ 1-128/1 ಕರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500121958 Daramma - ಕೋಂ. ದಿ. ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110500121959 Rukmini - ಬಿನ್. ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 1-128ಎ ಚಾಕೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110500121960 Neelamma - ಕೋಂ. ದಿ. ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ 1-121 ಪುPHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202215000000019/05/2022
110500121961 Venkamma - W/O ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ #1-98 ಐವತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202225000000018/05/2022
110500121962 Dhanya A - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500121968 ಕಮಲ - ಕೋಂ. ದಿ. ದಿವಾಕರ ಗೌಡ 1-100ಎ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/20225000000017/05/2022
110500121969 Thangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಟಿ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202215000000017/05/2022
110500121970 Meenakshi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ #1-10PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500121971 Meenakshi - ಕೋಂ. ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500121972 Jayanthi - ಕೋಂ. ಕರುಣಾಕರ ಗೌಡ 1-104 ಅಳ್ಪೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110500121973 Pushpavathi B - W/O ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ 1-93-4 ಆಳ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500121974 ಕೆ. ಧನಂಜಯ - ಬಿನ್. ಪೂವಣಿ ಗೌಡ 1-91 ಕೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500121975 Nelamma - ಕೋಂ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500121977 ಲಿಂಗ ಮುಗೇರ - ಬಿನ್. ದಿ. ಐತ್ತ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110500121978 B Umavathi - W/O ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ #2-123 ಎ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202225000000017/05/2022
110500121979 SHASHI P - W/O: ಚರ್ಮ - ಪಾಂಡಿ ಗದ್ದೆ ಸುಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500121980 Renuka - W/O ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ #2-128 ಸಿ ಬನ PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202225000000020/05/2022
110500121981 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - ಕೋಂ. ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-19 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500121982 ಸೌಮ್ಯ ಲತಾ - ಬಿನ್. ಗುರುವ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂ.4-3AAY(NK) / NCS------350000000-
110500121983 Peermabi - W/O: ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500121984 KUMARI - ಕೋಂ. ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ 4-102/5 ಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500121985 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಕೋಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-10PHH(NK) / NCS------150000000-
110500121986 Kusuma - W/O ದಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ #3-74 ಅಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110500121987 ವಸಂತಿ - ಬಿನ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 3-9 ಮೂವ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500121988 ಪದ್ಮನಾಭ - ಬಿನ್. ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 3-53ಬಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202215000000020/05/2022
110500121989 ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 3-49 ಚೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110500121990 Hemavathi CH - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಗೌಡ ಸಿ ಹೆಚ್ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500121991 Lingamma - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ #3-67/1 ಕಲ್ಲಗದ್PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202230000000018/05/2022
110500121992 SAVITHA P - W/O: ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಪಲ್ಲೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202215000000020/05/2022
110500121993 Chandrakala - W/O ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿ #3-32/2 ಪುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500121994 ಖತೀಜಮ್ಮ - ಕೋಂ. ಮೂಸೆ ಬ್ಯಾರಿ 3-111 ಕೆಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202235000000019/05/2022
110500121995 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮಪಾಲ ಕೆ # 1-88PHH(NK) / NCS------450000000-
110500121996 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ. ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110500121997 ಎ. ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500122000 Ramakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ #1-132PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022---200000000-
110500122001 ರವೀಂದ್ರ - ಬಿನ್. ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ 1-133ಎ ಚಾಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122002 ಆದ್ರಾಮ - ಬಿನ್. ದಿ. ಪಳ್ಳಿಕುಂಞಿ ಮನೆ.ನಂ. PHH(NK) / NCS------350000000-
110500122003 ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ .ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ 1-131 ಚಾಕೋಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122004 ಸಾರಮ್ಮ - ಕೋಂ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 3-111/2 ಕೆಮ್ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122005 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122006 ಯಶೋಧಾ - ಕೋಂ. ದಿ. ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122007 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ದಿ. ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500122008 Hukru - ಬಿನ್. ದಿ.ಮಾಣಿ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122010 ಐಡಾ ವೇಗಸ್ - ಕೋಂ. ಲೂಯಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೋ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122011 ELYAKKA - ಬಿನ್.ದಿ. ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 3-10PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122012 ಧನಂಜಯ - ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ಸಂ 1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122013 ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122014 Devaki P - W/O: ದಾಮೊಧರ ನಾಯ್ಕ - ಪುಂಡು ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202220000000016/05/2022
110500122016 LALITHA - ಕೋಂ. ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ 4-103ಎ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202225000000017/05/2022
110500122017 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊರಗಪ್ಪ #4-105 ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202230000000019/05/2022
110500122018 ಚನ್ನ ಅಜಲ - ಬಿನ್. ಕರ್ತ ಅಜಿಲ 4-106 ಪಲ್ಲೋAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122019 ಗುಳ್ಳಿ - ಕೋಂ. ಪೊಡಿಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-115 PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122020 ಕಮಲ - ಕೋಂ. ರಾಘವ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-102PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122021 Lalitha - W/O: ಪುತ್ರ ಮುಗೇರ ಕೆ ಕೆಮ್ಮೂರು PHH(NK) / NCS------450000000-
110500122022 ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ' ಸೋಜ - ಬಿನ್. ಬೋಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ದಿ' ಸೋಜ 3-3PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202220000000019/05/2022
110500122023 Rajeevi P - ಶಶಿಕರ ಎಮ್‌ 2-128ಬೀ ಬನ ಹೌಸ್ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122024 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕೋಂ. ದಿ. ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122025 SHILAVATHI - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಂಕಡ್ಕ - PHH(NK) / NCS------250000000-
110500122030 Seethamma Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊರಗಪ್ಪ ರೈ # 19 ಎPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122052 ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ. - ಬಿನ್. ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ 1-104/1 ಕರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122053 Gopamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202220000000019/05/2022
110500122054 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122055 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಡ #1-93/3 ಐವತPHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202225000000019/05/2022
110500122056 JANAKI - ಬಿನ್. ಕೊರಗ ಮುಗೇರ 1-95 ಕೋಡಿ PHH(NK) / NCS------400000000-
110500122057 ಕೆ. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ 1-97ಬಿ ಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500122058 Jayanthi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಘುನಾಥ ಗೌಡ # 1-98PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122059 ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಎ. - ಬಿನ್. ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ 1-111/1 ಅಮPHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202215000000019/05/2022
110500122060 Rajeevi P - ಕೋಂ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 1-120ಎ ಪುಂPHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202230000000016/05/2022
110500122061 Vasanthi - ಬಿನ್. ದಿ. ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202210000000020/05/2022
110500122062 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ - ಬಿನ್. ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡ 1-130 ತೋಟ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022FPS****925719/05/202235000000019/05/2022
110500122064 Leelavathi - ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಕಂರ್ಬು ಮನ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122065 Rajeevi - W/O: ಕೃಷ್ನಪ್ಪ ಕಂರ್ಬು ಐವತೋಕ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202225000000018/05/2022
110500122066 Kusuma - W/O: ತಾರಾನಾಥ 2-06ಬಿ ಚಳ್ಳ ಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202220000000020/05/2022
110500122067 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122068 Kamala - W/O: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಐವತೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122069 Sarashwathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ #2-2PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202225000000018/05/2022
110500122070 ಧರ್ಮಪಾಲ ಕೆ. - ಬಿನ್. ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ 2-27ಎ ಕಂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122071 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ # 2-PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/20225000000020/05/2022
110500122072 Rathnavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ # 2-2PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202215000000018/05/2022
110500122073 MEENAKSHI - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 2-40 ಕೊಟ್ರಂಜ ಐPHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202220000000017/05/2022
110500122074 Sundari - W/O: ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕೆರೆಮೂಲೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122075 Devaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ # 2-48PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122076 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ # 2-PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122077 ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಕೆ. ಯನ್. - ಬಿನ್. ದಿ. ಚೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122078 ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122079 Nebisa - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಿ ಐ 2-69 ಪೊಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122080 Isabi - ಕೋಂ. ದಿ. ಸುಲೈಮಾನ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****925719/05/2022---200000000-
110500122081 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ 2-55ಡಿ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122082 Sheshamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ/ ಚೆನ್ನಪ್ಪ # 1-PHH(NK) / NCSBiometric****925716/05/2022FPS****925716/05/202215000000016/05/2022
110500122083 ಬೀಪಾತುಮ್ಮ - ಕೋಂ. ಕೆ.ವಿ. ಅಬ್ದುಲ್ಲ 2-90 ಕೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110500122084 Parvathi - ಕೋಂ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 2-1PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122085 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕೋಂ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 2-113/1 ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122086 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಬಿನ್. ಹುಕ್ರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-114/PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122087 Leelavathi - W/O ಮಾಯಿಲ 2-114-2 ಪಾಂಡಿಗದ್ದೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122088 ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿ. - ಬಿನ್. ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ 2-128 ಬನ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122089 Khathija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅದಂ ಕೆ # 2-131 ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122091 MOHINI - W/O: ಶೇಶಪ್ಪ - ಪೊಳೆಂಜ ಸುಳ್ಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122092 ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ ಮನೆ.ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****925720/05/2022FPS****925720/05/202215000000020/05/2022
110500122093 Y A Fathimath Juhra - ಕೋಂ. ಶೇಖಬ್ಬ ಮನೆ ನಂ. 3-8ಬಿ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122094 Avvamma - ಕೋಂ. ದಿ. ಶೇಖಬ್ಬ 3-8ಸಿ ಪೊಳೆಂಜAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122095 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-PHH(NK) / NCSBiometric****925717/05/2022FPS****925717/05/202220000000017/05/2022
110500122096 SHESHAVENI - ಕೋಂ. ದಿ. ಶೀನ ಪರವ ಮನೆ.ನಂ. 3-1PHH(NK) / NCSBiometric****925718/05/2022FPS****925718/05/202210000000018/05/2022