REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107456 ದೇವಕಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ #1-114NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108062 Nalini - W/O: ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಮನೆ ಕೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108089 Mohini K - W/O: ಲೋಕನಾಥ ಕೆ ಕುದ್ವ ಮನೆ ಕೂತPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108090 RAJEEVI - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರ್ಮಾಜೆಮನೆ - PHH(NK) / NCS------250000000-
110500108114 ರೋಹಿಣಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಗಾರ # 1-6/3 ಕುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108312 DHARMAVATHI - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬೇರ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108563 Jayanthi K - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ 1/178 ಕುಳ್ಳಾಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108714 ನಳಿನಿ - W/O: ಹರಿಯಪ್ಪ ಕಂರ್ಬಿ ಮನೆ - ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108736 Nalinakshi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ ಬಿ ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109104 Hemalatha - W/O: ವಸಂತ 1-145-1 ಚಿದ್ಗಲ್ಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109137 ಸುಂದರಿ - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ನಾಗತೀರ್ಥ - ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110500109178 Manika - W/O ಚನಿಯ ಮುಗೇರ #1-78ಬಿ ಕಕ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202215000000017/05/2022
110500109221 Rajeshwari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109374 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊರಗು #1-10ಡಿ ಕೂPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500109806 Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ #2-9NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109847 Devaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಗೌಡ # 1-92 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500109950 Lakshmi - W/O: ಮೇದಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿಳಿಮಲೆ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109980 Geetha - W/O: ಹರಿಚಂದ್ರ ಕುದ್ವ ಮನೆ ಕುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202215000000016/05/2022
110500110056 PUSHPAVATHI - W/O ಎಸ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ # 2-25/PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110113 Deekamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ #2-113PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110142 Parameshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಸ್ಕರ # 1-67 ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202215000000017/05/2022
110500110175 Manorama B - W/O: ಬಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯಕ್ #1/86 ಎPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110177 Pushpavathi S - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾಮತ್ ಭಾರತಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110194 ಉಷಾ ಎಮ್ - W/O ಶಾಂತಾರಾಮ #2-26/3 ಸಂಪ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500110217 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ # 2-2PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110351 Sakhinabi N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೈದರ್ ಶರೀಫ್ # 2-1PHH(NK) / NCS------300000000-
110500110359 ಪ್ರೇಮಲತ - W/O: ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸಂಪ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500110404 Nethravathi - W/O ಶಶಿಧರ ಸಿ 1-144 ಚಿದ್ಗಲ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202215000000020/05/2022
110500110499 Geetha Kumari - W/O: ಮೋಣಪ್ಪ 1/177 ಕುಳ್ಳಾಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500110543 DEVAKI - ಮುಕ್ಕುಡ ಮನೆ - ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110679 A K Umavathi - W/O: ಎ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ 1-71 ಅರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110767 Lalitha - W/O ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-3 ಹೆಬ್ಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202220000000017/05/2022
110500110799 Neelamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೆನ್ನ ನಾಯ್ಕ ಕುಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500110802 Sharadha - W/O: ದೇಜಪ್ಪ ಗೌಡ 1-68/ಅ ಮೂರ್ಜPHH(NK) / NCS------300000000-
110500110827 ಕಮಲ ಕೆ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ ಸಂಪ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500110880 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-1PHH(NK) / NCS------250000000-
110500110951 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗೌಡ #2-15PHH(NK) / NCS------150000000-
110500110989 Leelavathi - W/O: ಹರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಸ್ತಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111021 Vedavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ #2-5PHH(NK) / NCS------100000000-
110500111073 B Lalitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111327 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ # 1-1AAY(NK) / NCS------350000000-
110500111395 Sugandhi U - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ ಪುತ್ಯ 2-410 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111407 Hemalatha N - W/O: ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬೇರ್ಯ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111408 Devaki - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 1/16 ಬಿಳಿಮಲೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111469 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ # 1-90 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111543 Susheelavathi - W/O: ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುದ್ವ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500111569 Susheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ #1-66 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500111620 Bhagirathi - W/O: ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಕುದ್ವ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500111682 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕೆ ಬಸ್ತಿಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111746 Bhavya - W/O: ಲೋಕನಾಥ ಕುದ್ವ ಮನೆ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202220000000016/05/2022
110500111749 Poovamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ #2-139PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202215000000019/05/2022
110500112069 Damayanthi - W/O ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ #1-49 ಅಜ್ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202230000000017/05/2022
110500112175 Sreemathi Sannakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ #2-3PHH(NK) / NCS------250000000-
110500112245 DAMAYANTHI - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ #1-48 ಅಜ್ಜಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112274 Bhavyashree K - C/O ಅಂಕುಶ್ ಕೆ ಕೆ ಅಂಕುಶ್ ಕೆ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112397 Asha M B - W/O: ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಎನ್ #2/35NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112460 Anupama K K - ದಿ ಕುಸುಮಾಧರ ಕೆ 2-120 ಕುದ್ವ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112670 Parvathi - W/O: ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕ ರೆಂಜೆತ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202225000000020/05/2022
110500112756 P K Sheelavathi - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1-72 ಅರ್ನೂಜಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500112816 Geetha C - ನೀಲಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ 2-150ಸಿ ಚೀಮುಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202220000000018/05/2022
110500112847 PRAMILA - ಚಿದಾನಂದ ಪೀ 2-26/4 ಪುಥ್ಯ ಕುಥ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500112870 Thimmakka C - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆದಪ್ಪ ಗೌಡ #1-158 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112879 Savithri - W/O: ಶಂಕರ ಭಟ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112891 Parvathi - W/O: ಮನೋಹರ್ 1/23 ಎ ಬಿಳಿಮಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500112898 Ananya B K - ಕುಸುಮಧಾರ ಬೀ 2-126 ಕುದ್ವ ಮೀನದಕPHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202210000000016/05/2022
110500112983 Chethana N Bhat - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ #1-PHH(NK) / NCS------300000000-
110500112985 Shyamala T - W/O: ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಂಪ 2 -27 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112996 Lingamma - #1-159 ಕೂತ್ಕುಂಜ ಚಿದ್ಗಲ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202225000000017/05/2022
110500112997 Madhavi G - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಗುಂಡಡ್ಕ ಕೂತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110500113066 Minakshi - W/O: ಸುಂದರ ರೆಂಜೆತ ಮಜಲು - PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500113132 Pushpavathi - W/O: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಕುದ್ವ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500113194 Veedavathi C - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ 1-150 ಚಿದ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202225000000019/05/2022
110500114275 Muthamma - ಕೋಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 1-133ಎ ಕಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110500114276 JAYANTHI - ಕೋಂ. ರಾಘವ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-132/1 PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202210000000019/05/2022
110500114277 ಚನಿಯ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್. ಕುಜುಂಬ 1-6 ಹೆಬ್ಬಾರಹಿತPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022---100000000-
110500114278 SAVITHRI B - ಕೋಂ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ 1-98ಸಿ ಬಸ್ತಿಕಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022---350000000-
110500114279 ಬಾಬು ಗೌಡ - ಬಿನ್ .ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ 1-66 ಕಕ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500114280 ಐತಕ್ಕೆ - ಕೋಂ. ಮಂಚ ಮಾಯಿಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-7 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500114281 SUSHILA - ಕೋಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-132 PHH(NK) / NCS------250000000-
110500114282 Yelyanna Gowda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಪ್ಪ #PHH(NK) / NCS------100000000-
110500114366 ಚನಿಯ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್ ಬೆಳ್ತ ಮಾಯಿಲ, ನೆಕ್ರಕಜೆ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202235000000018/05/2022
110500114368 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ ಹುಕ್ರ ಮಾಯಿಲ, ನೆಕ್ರಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500114527 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ 1-78ಇ ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500114529 ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-134/5 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500114530 DUGGAMMA - ಕೋಂ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 1-138ಬಿ ಅಡ್PHH(NK) / NCS------400000000-
110500114533 ಸಂತೋಷ ಡಿ ಸೋಜಾ - ಬಿನ್ ಸಿ.ಟಿ.ಜೋಸೆಫ್ ,ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500115885 Jayanthi P - C/O ಚನಿಯ # 1-169 ಅಡ್ಡತೋಡು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500120848 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಂ. ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ 2-134 ನಾಗತೀPHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202210000000018/05/2022
110500120861 ಹೆಚ್. ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 1-167 ಹಲಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122015 K. Thara - ಕೋಂ. ಕೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122403 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ. ಲೋಕಯ್ಯ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122404 Gopi - W/O: ಚನಿಯಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾರಹಿತ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500122405 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಕೋಂ. ದಿ. ಅರುಣಾ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ 1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122406 Vimala K - ಕೋಂ. ದಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ. 1-64PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202230000000017/05/2022
110500122408 JANAKI - W/O: ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ 1/140 - ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202215000000019/05/2022
110500122409 ರಾಧಾ ಬಿ. - ಕೋಂ. ದಿ. ನೋಂಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-101 PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122410 ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿ. - ಬಿನ್. ಸೇಸು ನಾಯ್ಕ 1-99 ಬಸ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122411 ಪೂವಕ್ಕ - ಬಿನ್. ಬೊಗ್ರ ಹೊಲೆಯ 1-121 ಬಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110500122412 ಹುಕ್ರ - ಬಿನ್. ಕುಕ್ಕ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-5 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202210000000020/05/2022
110500122413 Janaki - ಕೋಂ. ದಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 1-4 ಕುಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122414 ಎಚ್ ಮಾಧವ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್. ದಿ. ಮೋಂಟ ಮಾಯಿಲ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500122415 Vasanthi - W/O: ಬಾಬು ಹೆಬ್ಬಾರಹಿತ್ಲು - ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122416 Janaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ #1-6 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202225000000017/05/2022
110500122417 ಐತ್ತ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್. ಚೋಮ ಮಾಯಿಲ 1-8ಬಿ ಹೆಬ್ಬPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202215000000019/05/2022
110500122418 harini - ಬಿನ್. ಬಾಬು ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-5/1 PHH(NK) / NCS------50000000-
110500122419 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ರಾಜು ಮಾಯಿಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202215000000020/05/2022
110500122420 ಚೋಮ - ಬಿನ್. ಚನಿಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-6/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500122421 ಅಂಗಾರ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್. ಕುಜುಂಬ ಮಾಯಿಲ 1-9ಎ ಹೆಬPHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202215000000016/05/2022
110500122422 ರಂಗ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್. ಅಂಗಾರ ಮಾಯಿಲ 1-98 ಹೆಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500122423 Radha - W/O: ದಯಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾರಹಿತ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202225000000017/05/2022
110500122424 ಐತ್ತ - ಬಿನ್. ಕುಜುಂಬ ಮಾಯಿಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202210000000016/05/2022
110500122425 ತಿಮ್ಮ ಮಾಯಿಲ - ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮ ಮಾಯಿಲ 1-10ಎ ಹೆಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122426 ಬಾಲಪ್ಪ - ಬಿನ್. ಕುಕ್ಕ ಮಾಯಿಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500122427 ಚೋಮ - ಬಿನ್. ಮೋಂಟ ಮಾಯಿಲ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
110500122429 Sheshamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-4PHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202220000000018/05/2022
110500122430 ರಮೇಶ - ಬಿನ್. ದಿ. ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122431 VADYAPPA GOWDA - ಬಿನ್. ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ 1-67 ಕಕ್ಯPHH(NK) / NCS------50000000-
110500122432 Heemavathi - W/O: ರಾಘವ ಗೌಡ ಕಕ್ಯಾನ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122433 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122434 ರುಕ್ಮಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122435 Bhavani - W/O: ಜನಾರ್ದನ ಕಕ್ಯಾನ ಸುಳ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202235000000019/05/2022
110500122436 Meenakshi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-70AAY(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202235000000016/05/2022
110500122437 Renuka M - W/O ರಮೇಶ #1-77 ಎ ಕಲ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202225000000017/05/2022
110500122438 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ದೇವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202215000000018/05/2022
110500122439 ಬೀತ್ರು - ಬಿನ್. ಪೆರ್ನ ಮುಗೇರ 1-82 ಜಳಕದ PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202225000000017/05/2022
110500122440 ವಸಂತ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202220000000017/05/2022
110500122441 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ 1-8PHH(NK) / NCS------350000000-
110500122442 Devamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ # 1PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122443 Padmavathi - W/O: ಮೇದಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸಿ ಚಾಳೆಗುಳಿPHH(NK) / NCS------400000000-
110500122444 Revathi B - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಸ್ತಿಕಾಡು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122445 Rukmini - W/O ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ #1-98 ಎ ಬಸ್ತPHH(NK) / NCS------50000000-
110500122446 ಪುಫ್ಪಾ - ಕೋಂ. ದಿ. ಕುಟ್ಟಿಯಪ್ಪ 1-98ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022---150000000-
110500122447 ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ 1-130 ಬಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122448 ISHWARI - ಕೋಂ. ದಿ. ರಾಜು ಸ್ವಾಮಿ 1-103ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500122449 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಬಿನ್. ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-104 ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202225000000016/05/2022
110500122450 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ .ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ 1-106 ಬಸ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122451 ಬಿ.ನೋಂಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕುಂಞ ನಾಯ್ಕ 1-92ಬಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122453 GIRIJA B. - ಕೋಂ. ಉಮೇಶ ಬಿ. 1-114ಎ ಬೇರ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500122454 Jayalakshmi - W/O: ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ # 1-119/ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122455 Padmavathi - ಕೋಂ. ದಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122457 ಮೇದಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿ - ಬಿನ್. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122458 ಕೆ. ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ಕರಿಯ ನಾಯ್ಕ 1-130 ಕಲ್ಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500122459 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಗೌಡ 1-130ಎ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202210000000019/05/2022
110500122460 YAMUNA - W/O: ಶೇಶಪ್ಪ ಕಲ್ಕ - ಸುಳ್ಯ ತಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110500122461 Indira M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ # 1-1PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122462 Parvathi - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಕ ಸುPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122463 ವೀರೇಶ - ಬಿನ್. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122464 ಮೋಹಿನಿ - ಕೋಂ. ನೋಣಪ್ಪ ಗೌಡ 1-134/ಸಿ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122465 Saroja - ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 1-134ಡಿ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202215000000019/05/2022
110500122466 Lalitha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರ್ಣು ನಾಯ್ಕ #1-1PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202220000000017/05/2022
110500122467 Puttamma - ಕೋಂ. ದಿ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122468 ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ - ಕೋಂ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202215000000018/05/2022
110500122469 ಆಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 1-143 ಜೇPHH(NK) / NCS------350000000-
110500122470 ಗೋಪಾಲ ಸಿ. - ಬಿನ್. ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ 1-148 ಚಿದ್ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122471 ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ 1-151 ಚಿದPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202225000000017/05/2022
110500122472 Lalitha - W/O: ಮಾದವ ಗೌಡ 1/164 ಎ ಚಿದ್ಗಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110500122473 ಭವಾನಿ ಶಂಕರ - ಬಿನ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 1-166 ದೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122474 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಕೋಂ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122475 Umavathi - ಬಿನ್. ನಾರ್ಣ ಗೌಡ 1-174 ಕುಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122476 RAJEEVI - W/O ಬಾಬು ಗೌಡ # 1-175 ಕುತ್ಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202210000000020/05/2022
110500122477 Divya P K - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202225000000019/05/2022
110500122478 Sheshaveni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ ಕೆ # 1/177PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122479 ಪದ್ಮಲತ.ಯನ್ . ಕೆ. - ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ 1-132ಡಿ ಕಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500122480 ಸುಶೀಲ - ಕೋಂ. ಬಾಬು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-180PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122481 SEETHAMMA - ಬಿನ್. ದಿ. ನಾರ್ಣು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122482 GOPAMMA - ಬಿನ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 2-PHH(NK) / NCS------250000000-
110500122484 SUMATHI - W/O: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಸಂಪ - ಸುಳ್ಯ ತAAY(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202235000000017/05/2022
110500122485 POOVAMMA - ಬಿನ್. ಚೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-18 ಸಂಪ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500122486 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 2-32 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122487 ಚೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 2-32 PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500122488 Parvathi - ಬಿನ್. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 2-34ಬಿ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202235000000017/05/2022
110500122489 ಸಾಂತಪ್ಫ - ಬಿನ್. ಅಮ್ಮು ಗೌಡ 2-35ಎ ಪುತ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500122490 ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110500122491 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಚೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-40 ಪುತ್ಯ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122492 Vedavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ #2-41 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500122493 ದಾಮೋದರ - ಬಿನ್. ದಿ. ಪೊಕ್ಲ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122494 ಶಿವರಾಮ - ಬಿನ್. ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ 2-52 ಪುತ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122495 Seleena Souza G - ಕೋಂ.ಬೆರ್ನಾಡ್ ಡಿ ಸೋಜ 2-97ಎ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202235000000017/05/2022
110500122496 Kusuma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ #2-121NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122497 ಶ್ರೀಮತಿ.ಲೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ 2-128 AAY(NK) / NCS------350000000-
110500122498 ಶೇಕ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್ - ಬಿನ್ ಶೇಕ್ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಜಲಕದಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122499 Padmavathi - W/O: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ನಾಗತೀರ್ಥ 11-PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202230000000017/05/2022
110500122500 Gulabi - ನಾಗತೀರ್ಥ 11-130 /ಬಿ - ಕೂತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122501 ಶೇಷಪ್ಪ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕುಕ್ಕ ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202210000000020/05/2022
110500122502 Mamatha N D - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧರ್ಮಪಾಲ ಎನ್ 2-135 ನAAY(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202235000000017/05/2022
110500122503 Yashodha - ಕೋಂ. ದಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ 2-13PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202225000000020/05/2022
110500122504 ಸವಿತ ಪಿ. - ಬಿನ್.ದಿ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500122505 Rathnavathi - ಬಿನ್. ಕುಟ್ಟಟಿ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202215000000016/05/2022
110500122506 Seethamma - ಕೋಂ. ದಿ. ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110500122507 Umavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ ಆಚಾರ್ಯ # 2-1PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500122508 ಕೋಮಲಾಂಗಿ - ಕೋಂ. ಉಮೇಶ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-135/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110500122509 Bhavani - W/O: ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ ನಾಗತೀರ್ಥ PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202210000000020/05/2022
110500122510 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಕೋಂ. ಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202220000000017/05/2022
110500122511 ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಅಂಗಾರ ಗೌಡ 2-144-ಎ ನಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122512 Honnamma - W/O: ಸುಂದರ ದಾಸಯ್ಯ ನಾಗತೀರ್ಥ -PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202215000000017/05/2022
110500122513 ಧರ್ಮ ಪಾಲ ದಾಸಯ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ನಾರ್ಣಪ್ಪ ದಾಸಯ್ಯ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202215000000017/05/2022
110500122514 ವನಜಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ 2-1PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122515 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ. ಲೋಕಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122516 SHESHAMMA - ಕೋಂ. ಮಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ 2-150ಎ ಚೀPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022---250000000-
110500122517 Janaki - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 2 / 150 / ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122518 ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ . ಕೆ - ಬಿನ್. ದಿ. ನಾರ್ಣು ನಾಯ್ಕ 1-118NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122520 Gowramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ #2-40 ಎ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202235000000020/05/2022
110500122521 ಸಿಪ್ರಿ ಡಿ' ಸೋಜ - ಬಿನ್. ಸಾಲಪ್ ಡಿ' ಸೋಜ 2--97 ಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122522 Thungamma G - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಂಡಡ್ಕ ಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122523 ಮಧು ಕುಮಾರ್ ಕೆ. - ಬಿನ್. ದಾಮೋಧರ ಗೌಡ 1-182/1 ಕುಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122524 ಬಾಲಪ್ಪ - ಬಿನ್. ಕುಜುಂಬ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-9 PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202210000000020/05/2022
110500122525 Baby - ಬಿನ್. ರಾಮ ನಾಯ್ಕ 1-132 ಕಲ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110500122526 ಕುಮಾರ - ಬಿನ್. ಕಾಳ 1-136ಬಿ ಅಡ್ಡತೋಡು PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122527 Sushila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCS------250000000-
110500122528 Sisilya DSouza - ಕೋಂ. ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ' ಸೋಜ 1-129ಸಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
110500122529 Bhavya B K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ #1-107 ಕೂತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122530 Seethamma - ಕೋಂ. ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ 2-22/1 ಸಂಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122531 DAMAYANTHI C - W/O: ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-148 ಎ ಚಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110500122532 ನಾಗೇಶ - ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-13PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122533 Chandravathi - ಕೋಂ. ಸುಂದರ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-1PHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202215000000018/05/2022
110500122534 ನೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ. ಕರಿಯ ನಾಯ್ಕ 1-134 ಕಲ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202210000000019/05/2022
110500122535 Susheela - ಕೋಂ.ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಮುಗೇರ 1-78ಎ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202235000000017/05/2022
110500122536 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ # 1-PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122537 ROHINI - ಕೋಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ 1-173 ಕುಳ್ಳಾಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122538 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500122647 DEVAKI - ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ, ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202235000000019/05/2022
110500122648 ಮೇರಿ ಮಜಾದೊ - ಕೋಂ ಬಸ್ತಮ್ ಮಚಾದೋ ,ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500122681 ಚಿದಾನಂದ - ಡಬ್ಬಲ್ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202225000000020/05/2022
110500122682 JAYA - ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಡಬ್ಬಲ್ ಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110500122683 ಆಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಐತ್ತು ನಾಯ್ಕ ಡಬ್ಬಲ್ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122684 ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಹೊಳಕರೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500122685 ರೇಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಎದ್ರು ಮಜಲುPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202215000000017/05/2022
110500122686 SAVITHRI - W/O: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಎದ್ರು ಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202220000000018/05/2022
110500122688 Janaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯಂತ #2-88 ಪಂಬೆತAAY(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202235000000017/05/2022
110500122690 ಹೆರಾಲ್ಡ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ - ಬಿನ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಪೆರ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202215000000018/05/2022
110500122691 RADHA - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ಜಲಕದ ಹೊಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500122692 LEELAVATHI - ಕೋಂ ಕೂಸಪ್ಪ, ನಾಗತೀರ್ಥ ಮನೆ ಪಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122693 SERPIN D.SOUZA - ಶೆಟ್ಟಿಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110500122694 ಸೋಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಕಂರ್ಬಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110500122702 ನಳಿನಿ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಎದುರುಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCS------350000000-
110500122707 ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಕುಂಞ ನಾಯ್ಕ, ಚೀಮುಳ್ಳು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202215000000019/05/2022
110500122711 ಜಾನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ - ಬಿನ್ ಅಂತೋನಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ಪೆರ್ಮಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500122977 ವೀರಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 1-46 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122978 Vijayalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ # PHH(NK) / NCS------400000000-
110500122979 ಶೇಕ್‌ ಸುಲ್ತಾನ್ - ಬಿನ್. ಶೇಕ್ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ 1-8PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122980 NEELAMMA - ಬಿನ್. ಈಶ್ವರ ಗೌಡ 1-2 ಹೆಬ್ಬಾರ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500122983 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಕಂರ್ಬಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122985 ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್‌ ಮಚಾದೊ - ಬಿನ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೋ, ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123021 ತಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ಪಾಟಾಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500123359 ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 2-14/PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202215000000020/05/2022
110500123521 ವಿಮಲ - ಕೋಂ. ಬಾಬು ಬೈರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-12PHH(NK) / NCS------200000000-
110500123522 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಿನ್. ದೇಜಪ್ಪ ಗೌಡ 1-68/1 ಮೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123523 ಗೋಪಾಲ - ಬಿನ್. ದಿ. ಅಂಗಾರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-PHH(NK) / NCS------150000000-
110500123524 ಚೋಮು - ಕೋಂ. ಹುಕ್ರಯ್ಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-10PHH(NK) / NCS------200000000-
110500123525 CHITHRAVATHI - ನಾಗತೀರ್ಥ - ಕೂತ್ಕುಂಜ ಕುತ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500123526 ಜಯಂತ - ಬಿನ್. ದಿ. ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123532 Durgavathi - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಾಲೆಗುಳಿ ಮನೆ 1-PHH(NK) / NCS------250000000-
110500123547 PARAMESHWARI - ಬಿನ್ ಪೂವಣಿ ನಾಯ್ಕ ಜಲಕದಹೊಳೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500123582 VEDAVATHI - ಡಿ.ಓ ರುಕ್ಮಯ್ಯ 2-36/1 ಪುತ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500123586 CHOMA - ಬಿನ್ ಚೇಲ್ಪಾಡಿ, ಚೀಮುಳ್ಳು ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------50000000-
110500126120 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಿ.ವಿ. - ಕೋಂ. ದಿ. ಪಿ.ಜಿ. ವೆಂಕಟ್ರಮಣ 1-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126121 ಕೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126123 ಆನಂದ ಗೌಡ ಎಸ್. - ಬಿನ್. ದಿ. ಈಶ್ವರ ಗೌಡ 2-127/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126126 Komalangi - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 1/74 ಎ ಕಕ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126128 ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126129 H Mahalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಜೋಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126132 Nagaveni K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೇಶವ ಗೌಡ ಪಿ #1-63/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126138 Bhavani B - C/O ಗಂಡ:ಚೇತನ್ ಬಿ ಎಲ್ 1-116,ಬೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126139 ಬೋಜ ರಾಜ - ಕಲ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126140 ಕೆ. ದೇವದಾಸ - ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ 1-136 ಕಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126141 Chomu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ #1-13NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126143 ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮಾಯಿಲೆಂಗಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126144 M Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ #1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126147 Chandra P S - ಕೋಂ. ದಿ. ಸೀತಾರಾಮ ಪಿ.ಕೆ 1-28 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126148 ರಾಧ ವೇಣಿ - ಕೋಂ ದಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಳಂಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126152 ನಿರಂಜನ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ನೆಲ್ಲಿತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126153 Vijayalakshmi K S - W/O: ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಸಂಪ 2-30 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126156 ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ - ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 2-42 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126157 ರಾಮ.ಎಸ್.ಎನ್ . - ಪಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126162 Latha P S - C/O ದಿನೇಶ ಸಿ # 1-158 ಕೂತ್ಕುಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126165 ಶಿವ ಕೇಶವ ಅಸ್ರಣ್ಣ - ಬಿನ್. ಶ್ಯಾಂಮ ಅಸ್ರಣ್ಣ 2-8 ಕುದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126166 ಎಮ್.ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126168 ಕೆ.ಪರಮೇಶ್ವರ - ಬಿನ್. ದಿ. ವಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126169 Geetha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಎಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126364 ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪಿ. - ಬಿನ್. ದಿ. ಪಿ. ಶಂಭಯ್ಯ 2-24 ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130700 K Kamala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ #1-11NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130701 ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಬಿನ್. ದಿ. ಜೆಪ್ರಿ ಡಿ ಸೋಜ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130702 Anusooya - W/O: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಂಡಡ್ಕ ಕೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130704 Leelavathi - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುದ್ವ ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130707 Damayanthi R K - ಬಿನ್. ದಿ. ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130708 ಗಿರಿಧರ ಬಿ. - ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 1-93 ಬಿಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130710 ಬಿ. ನೊಂಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ದಿ. ಸುಬ್ಬ ನಾಯ್ಕ 1-96ಎ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130711 ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ 1-111 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130712 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಕೆ. - ಬಿನ್. ದಿ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 1-116NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130713 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-12NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130714 Kaveramma - W/O: ಕೃಷ್ನಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ಮನೆ ಸುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130715 Mary D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಕೋಬ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130716 Nalinakshi - W/O: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 1-135 ಕಕ್ಯಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130717 Ammakka K - ಕೋಂ. ದಿ. ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130718 ಬೇಬಿ - ಕೋಂ. ದಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ 1-144 ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130719 Divya M K - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಮುರಳೀಧರ ಸಿ 1-146 ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130720 ನೀಲಮ್ಮ - ಕೋಂ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ 1-138ಡಿ ಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130721 B S Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ ಗೌಡ 1-18 ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130722 ತೀರ್ಥೇಶ್ ಬಿ. - ಬಿನ್. ದಿ. ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130723 ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ.ನಂ.1-20 ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130724 Gopamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಗೌಡ # 2-16 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130725 ಮಹಾಲಿಂಗ - ಬಿನ್. ದಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ನಂಬ್ರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130726 CHINNAMMA - ಬಿನ್. ಬೋಳ ಗೌಡ 2-23 ಸಂಪ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130727 ಯಂ. ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ - ಬಿನ್. ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ 2-27 ಸಂಪ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130728 GEETHA.M.R - ಕೋಂ. ದಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130729 Parvathi M S - W/O: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130730 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕೆ. - ಬಿನ್. ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ 2-33 ಸಂಪ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130731 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ದೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130733 Jayalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಮ #2-55 ಉಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130734 ಹೆನ್ರಿ ಡಿ' ಸೋಜ - ಬಿನ್. ಲಿಗೋರಿ ಡಿ' ಸೋಜ 2-61 ಬಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130736 ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಿ. - ಬಿನ್. ಪೂವಣಿ ಗೌಡ 2-100ಎ ಗುಂಡಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130737 ಕೆ. ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130738 Girija - W/O: ಪೇರ್ಗಡೆ ಗೌಡ 1-153 ಚಿದ್ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130739 ಸಿ. ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 1-155NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130741 ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-162ಎ ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130742 Shashikala - W/O: ಪೇರಪ್ಪ ಗೌಡ 1/164 - ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130743 ಗೋಪಾಲ ಸಿ. - ಬಿನ್. ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-161/1 ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130744 ಶಿವ ರಾಮ ಜೋಯಿಸ - ಬಿನ್. ದಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಯಿಸ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130745 ಸಿ ಗೋಪಾಲ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130746 Sumangala R. - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130748 ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ - ಸಂಪ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130749 ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ದಿ. ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130750 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ - ಬಿನ್. ದಿ. ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130753 Shyamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ #1-168NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130810 Shrirama Joisa M - ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಜೊಯಿಸ,ಮುಕ್ಕುಡ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130812 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕಜೆ ಮನೆ ಪಂಬೆತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131160 ಶೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಿ. - ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-162 ಚಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131161 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಲ್. - ಬಿನ್. ಬಿ. ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ 1-115 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131162 ನಾರಾಯಣ - ಬಿನ್. ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ 1-45 ಕರ್ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500131163 Ishwara - ಬಿನ್. ದಿ. ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ನಂಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134416 Chandravathi.H - ಬಿನ್.ದಿ.ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕ ಸಂಪ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500134418 Chennakeshava.A.K - ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಎ.ಕೆ. ಆರ್ನೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134426 Lingappa Naik - ಬಿನ್. ದಿ. ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಯ್ಕ ಸಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110500134431 Shyamala - W/O: ದಾಮೋದರ ಕೆ ಕಲ್ಕ - - PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202220000000017/05/2022
110500134671 Thimmappa Poojari.A.R - ಬಿನ್ ದಿ//ರಾಮಣ್ಭ ಪೂಜಾರಿ, ನಾಗತೀರPHH(NK) / NCSBiometric****370317/05/2022FPS****370317/05/202210000000017/05/2022
110500134672 Susheela M P - ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಎಮ್‌ ಎಲ್ ಚಾಲೆಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500134706 P.Bhaskara - ಬಿನ್/ ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500134721 ವಸಂತ ಗೌಡ - ವಸಂತ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ ಪೆರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500134958 Presilla D Souza - W/O: ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ ಸೋಜ #2/130/ಎPHH(NK) / NCS------150000000-
110500134959 Rama - ಬಿನ್ ಬೆಳ್ತ ಮಾಯಿಲ ಚೀಮುಳ್ಳು ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202230000000016/05/2022
110500134965 Revathi - ಕೋಂ ಕೇಶವ ಗೌಡ ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಮನೆ, ಪಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202220000000018/05/2022
110500135002 Nemichandra.P - ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ, ಪುತ್ಯ ಮನೆ, ಕೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135011 Pushpa.K - ಕೋಂ /ಬಾಬು ಚೀಮುಳ್ಳು ಮನೆ ಪಂಬೆತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202210000000016/05/2022
110500135040 Yashoda Rajesh P - W/O ರಾಜೇಶ್ ಪಿ ಜೆ #46 ಕೂತ್ಕುಂNPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202210000000020/05/2022
110500135692 Shashikala B - C/O ಕರುಣಾಕರ # 2-33 ಸಂಪ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500136183 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2PHH(NK) / NCS------100000000-
110500136184 Rita D Souza - ಕೋಂ. ಜಾನ್ ಡಿ ಸೋಜ 2-97ಬಿ ಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110500136185 Andru D Souza - ಬಿನ್. ರೈಮಂಡ್ ಡಿ ಸೋಜ 4-11ಎ ಬಟPHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202220000000018/05/2022
110500136186 Satyanarayana - ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-156/2 ಚPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500136187 Nalini - ಕೋಂ. ದಿನೇಶ 1-4/2 ಕುಳ್ಳಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****467619/05/2022FPS****467619/05/202220000000019/05/2022
110500136205 Indrani - ಕೋಂ. ದಿ. ಪೊನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ 2-142 PHH(NK) / NCS------50000000-
110500136303 Vanamala N - W/O: ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಕುದ್ವ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500136579 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ # 1-91PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/20225000000020/05/2022
110500136886 Sheshamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುತ್ತಣ್ಣ ಗೌಡ # 2-PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500137163 ಪಿಯಾದ್ ಡಿಸೋಜ - ಕೋಂ.ತೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜ ನಾಯರ್ ಕೆರೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137170 Prathima Rai - ಕೋಂ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ 2-58/1 ಭಾರತPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137198 Beby .K - ಕೋಂ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 2-128/1 ಜಳಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137372 M. Shashikala - ಕೋಂ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ.ವಿ. 1-117/1PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137581 Kamala - ಕೋಂ. ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಯಾನೆ ಬಾಬು ಗೌಡ 1PHH(NK) / NCS------250000000-
110500137634 Bhagirathi - ಬಿಡಾರ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಕೂತ್ಕುಂಜ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137644 ಲೀಲಾವತಿ ಕೆ. - ಬಿನ್. ಮೇದಪ್ಪ ಗೌಡ 1-135/1 ಅಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137705 Neelamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ # 2-19PHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202225000000018/05/2022
110500137706 Suheela - W/O: ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಸಂಪ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202210000000017/05/2022
110500137707 K Susheela - W/O: ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬೇರ್ಯ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137708 Ramanna Gowda - ಬಿನ್. ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ 2-41 ಪುತ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110500137710 Umesha - 1-157 ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಚಿದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500137711 Mohini C - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಿ 1-152 ಚPHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202220000000018/05/2022
110500137812 Puttanna Gowda - ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ, ನಾಗತೀರ್ಥ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500137814 Chaniyappa Naika - ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ, ಶೆಟ್ಟಿಮೂಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500137830 Chandrashekara P - ಬಿನ್ ದೇರಣ್ಣ ಗೌಡ, ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110500137835 DEVAKI - W/O: ಧರ್ಮಪಾಲ ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಮನೆ - PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202225000000017/05/2022
110500137841 Meenakshi P - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ 2-PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202220000000017/05/2022
110500138093 Prema - ಕೋಂ ರವೀಂದ್ರ 2-90 ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202220000000017/05/2022
110500138381 Shruthi T C - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆ ಎಮ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138540 Pushpavathi K - ಕೋಂ. ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ 1-132/2 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500138650 Gunavathi - ಬಿನ್. ಸೀತಾರಾಮ 1-135ಬಿ ಕಕ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500138682 Vandana - ರಮೇಶ 2-111 ಕುದ್ವ ಮನೆ ಕುತ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138704 Lalitha - ಜಯಂತ 2-19/1 ಸಂಪ ಕುತ್ಕುಂಜ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202220000000017/05/2022
110500138815 Chandravathi - ಕೋಂ. ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ 1-78ಡಿ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****467616/05/2022FPS****467616/05/202220000000016/05/2022
110500138825 ಮಂಜುಳ - ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ 2-54/5 ಪುತ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500138839 Seethamma - ಕೋಂ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ 1-2/1 ಹೆಬ್ಬಾರಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202225000000017/05/2022
110500138981 ಗುಣವತಿ - ಕೋಂ. ಧರ್ಮಪಾಲ 1-6/2 ಹೆಬ್ಬಾರಹಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110500139022 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ಚೋಮನಾಯ್ಕ ಕುಂಞಹಿತ್ಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500139062 Vijayalaxmi - ಕೋಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ 2-105 ಪಂಬೆತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500139069 Lalitha - ಕೋಂ. ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-95ಎ ಗುಂಡಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500139264 ಸಿ ಆರ್ ರತ್ನಾವತಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-140NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500139265 Jayalakshmi - ಕೋಂ. ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ 1-114/3 ಬೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110500140022 Damayanthi - W/O: ರಾಮಯ್ಯಾ ಗೌಡ 1/163 ಚಿದ್ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110500140090 Nethravathi - W/O: ಜಯರಾಮ 1 / 147 ಚಿದ್ಗಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500140131 Janaki - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುದ್ವ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500140212 Rathnavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಸಿ # PHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202215000000017/05/2022
110500140257 DAMAYANTHI - W/O: ಸಂಜೀವ ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------200000000-
110500140271 Thirumaleshwari - W/O: ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಕಲ್ಕ ಮನೆ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140383 Vijayalaxmi N - W/O ಅನುರಾಜ ಕೆ ಆರ್ 1-78, ಕಕ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110500140445 Mutthamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಕ್ಕಣ್ಣ ಗೌಡ #2-29NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140501 Akkayya C - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140550 Nagaveni - W/O: ಅಚ್ಚುತ ಗೌಡ ಪುತ್ಯ 35ವ ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****467620/05/2022FPS****467620/05/202220000000020/05/2022
110500140938 Vijaya - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ : ಲೇಟ್ ಸುಂದರ 1-78/1PHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202215000000018/05/2022
110500141128 Anasuya B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿವಾಕರ ಬಿ 1-157ಆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141188 VARIJA - W/O: ಈಶ್ವರ 1/21 - ಸುಳ್ಯ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****467617/05/2022FPS****467617/05/202215000000017/05/2022
110500141270 UMAVATHI - W/O: ಭುವನೇಂದ್ರ ಬಿಡಾರ ಕಟ್ಟೆ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110500141345 Chandravathi C P - W/O: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 1 / 145 ಚಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141353 Manaswi D - ಚಾಳೆಗುಳಿ ಮನೆ ಕೂತ್ಕುಂಜ ಕೂತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141361 Geetha - C/O ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಿ # 1-165/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141391 Gayathri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ಆಚಾರ್ಯ #1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110500141429 Jalajakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-17PHH(NK) / NCS------300000000-
110500141438 Vani K - C/O ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಡಿ 2-37/1 ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141569 Vedavathi - W/O: ಮಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ 1/165 ಚಿದ್ಗNPHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202210000000018/05/2022
110500141577 Seethalaxmi .K - C/O: ವಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಕೂತ್ಕುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141612 Jayalaxmi - C/O ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 2-41 ಎ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141670 Rosalin Rodrigues - W/O: ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ 1-58 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141702 Vani H - W/O ಜೈಶಂಕರ್ ಹೆಚ್ #1-41 ಕುತ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141825 Neelamma C - W/O ಕುಂಞಣ್ಣ #1-92/ಎ ಕೂತ್ಕುಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141833 Bhavani - W/O: ಗೋಪಾಲಕೃಷ ಗೌಡ ಕುದ್ವ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141900 Shalini - W/O: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜೋಯಿಸ ಹೆಬ್ಬಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142036 Jalajakshi P - ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಎಂ 1-72 ಎ ಕಕ್ಯಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142116 Yamunavathi K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈಲಾಯ #1-9NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142242 Chomu - W/O: ಚನಿಯ ನಾಗತೀರ್ಥ ಸುಳ್ಯ ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110500142699 Prasadini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ 1-56NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142797 Meenakshi V - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿ 2-58/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142802 Parameshwari - W/O: ಹೆಚ್ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ 1/42 ಕರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142809 Geeta L Bhat - ಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರ 2/116 ಕುದ್ವ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142907 Veena Kumari A - C/O ಗಿರಿಧರ ಪಿ ಕೆ 1-59 ಇಟ್ಯಡ್ಕNPHH(NK) / NCSBiometric****467618/05/2022FPS****467618/05/202210000000018/05/2022
110500142908 Dhanya M K - ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಿ ಕೆ 1-60 ಇಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142956 M Lalitha R Bhat - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡಾ|| ಎಮ್ ರಾಮಯ್ಯ ಭಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142973 K Prabhavathi Hegde - W/O: ಜಯಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಡೆ 1/55 ಕೂತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142974 A G Poonam - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆದಿತ್ಯ ಕೆ ವಿ 2-88/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143092 Baby - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143101 Savithri C - C/O ಸಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 2-42 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143138 Koosamma - W/O: ಮೇದಪ್ಪ - ಕೆರೆಕ್ಕೋಡಿ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143175 Sharath K - C/O ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ # 2-124ಎ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500143181 Thulasi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110500143182 Chethana Rai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಎ # NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143211 Padmavathi N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ # 2-8NPHH(NK) / NCS------1000000