REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110500107542 DIVYA P - W/O: ಜೀತೆಂದ್ರ ಪಿ ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500107558 Bhaskara Gowda B - S/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬರ್ಲಾಯ ಬೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500107681 ಕುಸುಮಾವತಿ - W/O: ಕುಸುಮಾಧರ ಕರಿಕಳ ಮನೆ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500107691 ಶ್ಯಾಮಲ - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಪಂಜದಬೈಲು ಮಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500107716 ಜಯಂತಿಎಮ್ - W/O: ಮಹಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500108085 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ # 2-132 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202220000000016/05/2022
110500108100 MALATHI M - W/O ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೆ #1-38-3 ಮಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500108566 ಎಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500108755 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ #1-8PHH(NK) / NCS------200000000-
110500108763 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - W/O: ಕುಂಞಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಪಂಜದ ಬೈಲುPHH(NK) / NCS------250000000-
110500108785 ಗಂಗಮ್ಮ - W/O: ನೊಣಜಲ ಕರಿಕಳ - ಸುಳ್ಯ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202235000000019/05/2022
110500108875 Veeramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ #1-97 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109000 ಪ್ರಭಾತ - W/O: ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಮ ನೆಗಳ ಗುಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500109134 ವಿಮಲ ಎನ್ ವಿ - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೆಳಗಜೆ ಮನೆ - ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500109554 Monamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 36PHH(NK) / NCS------250000000-
110500109779 ವೀಣಾ ಓ ಆರ್ - ಲಕ್ಷ್ಮನ ಬೀ ಬರಲಯಬೆಟ್ಟು ಪಂಬೇತದPHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202215000000018/05/2022
110500110241 Prameela I - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರೀಶ್ ಎಮ್ ಪಂಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500110685 GIRIJA - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕರಿಕಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202220000000019/05/2022
110500110819 SHUBHA SHANAKRI - W/O: ಗಣೇಶ ಜೋಯಿಸ ಕಂರ್ಬಿ ಮನೆ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111000 LALITHA B - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಾಬ್ಲು ಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111099 JANAKI - S/O: ಸಂಕಪ್ಪ ಕೋಟೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ -PHH(NK) / NCSBiometric****180013/05/2022FPS****180013/05/202225000000013/05/2022
110500111115 SHUBHALATHA - W/O: ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪಂಜದ ಬೈಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500111394 VANAJAKSHI B M - W/O: ತೀರ್ಥನಂದ ಕೊಡೆಂಕೀರಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111473 USHA K R - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಲ್ಚಾರು ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111523 PRABHAVATHI - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮೊಡಪ್ಪಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCSBiometric****180017/05/2022FPS****180017/05/202210000000017/05/2022
110500111671 ಶೋಭಾ ಪಿ - W/O: ಜೀನತ್ ಪಿ ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111683 ಗಿರಿಜ - W/O: ಧರ್ಮಪಾಲ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500111706 KUSUMAVATHI - W/O: ಜಗದೀಶ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111721 Divya K - W/O ಮಾಧವ #1-87 ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111889 Vanitha T - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರತ್ನಾಕರ ಗೌಡ ಪಿ #8PHH(NK) / NCS------200000000-
110500111983 SEETHAMMA - W/O ಗುಡ್ಡಪ್ಪ #1-86/1 ಗೋಳಿಕಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500111989 VARIJA - W/O: ಲೋಕೇಶ ಕರಿಕಳ ಮನೆ - ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110500112079 Archana Bhat B - ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 1-89 ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCSBiometric****180017/05/2022FPS****180017/05/202210000000017/05/2022
110500112184 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರುಕ್ಮಯ ಎ ಬಿ #1-97NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112453 Shashikala M - W/O: ಜಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಗರಡಿ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112525 PRIYADARSHINI - W/O: ಶ್ರೇಯಂಸಾ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112577 KUMUDAKSHI - W/O: ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500112598 Pavithra P J - W/O ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಮಲ್ಲೇಟಿ ಪಂಬೇತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112602 Cithravathi - D/O: ಸುಂದರ ಬೆಳಗಜೆ ಸುಳ್ಯ ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500112920 Gayathri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ # 1-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500113204 S S Chandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ ಎಂ #1-84 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500114313 ಕೋಮಲಾಂಗಿ .ಸಿ. - ಕೋಂ ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500114314 VIMALA - W/O: ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500114315 Kasturi M - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಯ್ಕ ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500114316 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಂ ರಾಜನ್ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202210000000020/05/2022
110500114317 DEVAKI - ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114318 Baby P - C/O ಲೇಟ್ ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯ್ಕ 1-39/1PHH(NK) / NCS------150000000-
110500114319 GEETHA - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕಲ್ಚಾರು ಮನೆ ಪಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/20225000000016/05/2022
110500114320 ಶಾರದ - ಕೋಂ ಸಂಕಪ್ಪ ರೈ, ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500114322 ವಾರಿಜ - ಕೋಂ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202210000000016/05/2022
110500114323 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114324 ಚೋಮ ಮುಗೇರ - ಬೆಳಗಜೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114365 ದೇಜಮ್ಮ - ಮಠ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110500114367 Devaki B - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟ ಬೈರ, ಬರ್ಲಾಯಬೆಟ್ಟು ಮAAY(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202235000000018/05/2022
110500114369 DEVAKI - ಕೋಂ ಮೋನಪ್ಪ ಬೈರ, ಬರ್ಲಾಯ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------50000000-
110500114532 ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಡಬ್ಬಲ್ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500114534 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಅನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೋಮ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110500120823 ಕೊರಗಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಮೊಡೆಂಕಿಲ ,ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202235000000020/05/2022
110500122625 ಜಯಂತ ಗೌಡ - ಕರಿಕಳ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202220000000019/05/2022
110500122626 Neelamma - ಕರಿಕಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122628 ಅಮ್ಮುಣಿ - ಕೋಂ ವಸಂತ ಗೌಡ ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122629 Angaru - ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122630 LAXMI - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಜಲು ಪಂಜದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122631 ವಸಂತ ಗೌಡ - ಪಂಜದ ಬ್ಯೆಲುPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202215000000019/05/2022
110500122632 ಕಮಲಾಕ್ಷ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ, ಪಂಜದಬೈಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122633 ಭೂಪಣ್ಣ ಗೌಡ - ಭೂಪಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ PHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/20225000000020/05/2022
110500122634 RATHNAVATHI - ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ, ಪಂಜದಬೈಲು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202225000000019/05/2022
110500122635 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮಡಿವಾಳ ಮಜಲು PHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202210000000018/05/2022
110500122636 ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ - ಮಡಿವಾಳ ಮಜಲು ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****180017/05/2022FPS****180017/05/202230000000017/05/2022
110500122637 ಗೀತಾ - ಕೋಂ ಸೀತಾರಾಮ, ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122638 ಆಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಹುಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ಭೀಮ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202210000000018/05/2022
110500122639 MOHINI - W/O: ಗುರುವಪ್ಪ ಕಲ್ಚಾರು ಮನೆ - PHH(NK) / NCSBiometric****180017/05/2022FPS****180017/05/202215000000017/05/2022
110500122640 ದೀನಾವತಿ - ಜಾಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122641 ದಯಾಮಣಿ - ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಜಾಕೆ ಮನೆ ಪಂPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202220000000016/05/2022
110500122642 GEETHA B - W/O: ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಕಲ್ಚಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122643 ಪೂರ್ಣಿಮ - ಕೋಂ ಯಾದವ, ಪಾಟಾಜೆ ಮನೆ ಪಂಬೆತ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202215000000018/05/2022
110500122644 ವಸಂತ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ| ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕೋಟೆಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122645 ನಾರಾಯಣ - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ, ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500122646 D Yashodha - W/O: ಸದಾಶಿವ ಡಬ್ಬಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122649 ಭಾಸ್ಕರ - ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ, ಕರಿಕಳ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122650 SAVITHRI - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕರಿಕಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202210000000016/05/2022
110500122651 ಡಿ.ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಬಿನ್ ವೆಂಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ .ಪಂಜದ ಬ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122652 MAHADEVI - ಕೋಂ ರಾಘವ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/20225000000020/05/2022
110500122653 ಭಾಸ್ಕರ - ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122654 Chandravathi M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ #1-34PHH(NK) / NCS------150000000-
110500122655 ಕುಸುಮಾ - ಕೋಂ ಧರ್ಮಪಾಲ ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪಂPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202220000000020/05/2022
110500122657 MOHINI - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮಡಿವಾಳ ಮಜಲು PHH(NK) / NCS------300000000-
110500122658 ಚೋಮ ಮುಗೇರ - ಕರಿ ಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202215000000019/05/2022
110500122659 ಬಾಲಕ್ರಷ್ನ ಅಜಲ - ಕರಿಕಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122660 ಅಣ್ಣು ಬೈರ - ಬಿನ್ ಮುದರ ಬೈರ, ಗೋಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110500122661 ಶಾರದ - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಬೈರ, ಗೋಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****180013/05/2022FPS****180013/05/202220000000013/05/2022
110500122662 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ ದೆಯ್ಯು ಮಾಯಿಲ,ಮಡ್ಡಪಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202215000000016/05/2022
110500122664 ಲಲಿತ - ಬರ್ಲಾಯ ಬೆಳ್ಳುPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122665 ದೇರಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ, ಬೀಡಿನ ಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****180013/05/2022FPS****180013/05/202210000000013/05/2022
110500122666 JAYANTHI - W/O: ಗುರುವ ಬರ್ಲಾಯಬೆಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500122667 ಸದಾಶಿವ ಗೌಡ - ಜಾಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122668 ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಭೀಮ ಗುಳಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202220000000016/05/2022
110500122670 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಟೆ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202220000000019/05/2022
110500122671 ಗಂಗಾಧರ ಬಂಗೇರ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ಬೆಳಗಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122672 BALAKKA - ಕೋಟೆ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122673 NEELAMMA - ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ನಡು ಗುಡ್ಡೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110500122674 YAMUNA - ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****180017/05/2022FPS****180017/05/202225000000017/05/2022
110500122675 ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ - ಕೋಟೆ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202230000000016/05/2022
110500122677 ಶಂಕರ ಪಾಟಾಳಿ - ಬಿನ್ ಮಾನ ಪಾಟಾಳಿ ಮಠ ಮನೆ ಪಂಬೆತPHH(NK) / NCS------300000000-
110500122678 ಸುಶೀಲ - ಕೋಂ ದಿ/ ಸಂಜೀವ ಗೌಡ, ಜಾಕೆ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500122679 Susheela P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಯ್ಯ ಗೌಡ #2-54 PHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202220000000020/05/2022
110500122680 ಜಯರಾಮ - ಬಿನ್ ಹರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ, ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110500122687 GEETHA - W/O: ಮಹಲಿಂಗ ಎದುರು ಮಜಲು ಮನೆ -PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122689 Shilavathi P - W/O: ಕುಞಪ್ಪ ಗೌಡ 89/2 ಪೆರಮಜೇ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122695 Thirumaleshwari B - C/O ಬಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ನಡುಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500122696 LAXMI - W/O: ನಾರಾಯಣ ಬೆಳಗಜೆ ಮನೆ ಸುಳ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122697 Yashoda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೋಹಿತಾಶ್ವ #2-135 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122698 ಪುಟ್ಟಕ್ಕ - ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಕೋಂ ಸರಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122699 Puttakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಶಿ # 2-121/ ಬಿ1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110500122700 RATNAVATHI - W/O: ಶೇಶಪ್ಪ ಗೌಡ ಭಮಗುಳ ಮನೆ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500122701 SARASWATHI - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ,ಕೋಟೆ ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202225000000016/05/2022
110500122703 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣುಮೂಲ್ಯ ,ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****180012/05/2022FPS****180012/05/202230000000012/05/2022
110500122704 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕರಿಕ್ಕಳ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202235000000018/05/2022
110500122705 ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಪಂಜದ ಬೈಲು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202235000000020/05/2022
110500122706 AMMUNI - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಂಜದ ಬೈಲು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202225000000019/05/2022
110500122708 ವಾರಿಜ - ಕೋಂ ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ, ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110500122709 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಚೋಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಕೋಟೆ ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122710 ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ - ಮಂಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110500122984 ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಗೌಡ - ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚರ್ಮಾನ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110500122986 ಜನಾರ್ದನ ಕೆ . - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಕರಿಕಳ ಪಂಬೆತ್ತಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110500123022 CHOMU - ಬಿನ್ ಬೀರ ಮಾಯಿಲ, ಚೀಮುಳ್ಳು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202230000000019/05/2022
110500123023 AKKU - ಬಿನ್ ದೆಯ್ಯು ಅಜಿಲ ಕರಿಕಳ ಮನೆ, ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123538 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202220000000020/05/2022
110500123539 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ವಾಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕರಿಕಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110500123540 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ #1-73 AAY(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202235000000019/05/2022
110500123541 ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ, ಬರ್ಲಾಯ ಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202215000000018/05/2022
110500123542 ಪಾಪುಚ್ಚನ್ - ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆ ,ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110500123543 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ, ಕಲ್ಚಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202210000000019/05/2022
110500123544 NILAMMA - ಕೋಂ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಳಗಜೆ ಮನೆ ಪಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123545 ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ, ಕಲ್ಚಾರು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500123546 ರಮೇಶ - ಬಿನ್ ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಗಳಗುಂಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500123548 ಮಾಂಕು - ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110500123549 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ ಪುಟ್ಟ ಅಜಿಲ ,ಕರಿಕಳ ಮನೆ, ಪAAY(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202235000000018/05/2022
110500123550 Kusumavathi - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ಮಠ ಮನೆ ಪಂಬೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110500123584 KRISHNA BAIRA - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟ ಬೈರ, ಬರ್ಲಾಯ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202215000000018/05/2022
110500123585 KUSUMAVATHI - ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202210000000016/05/2022
110500123587 ಬೇಬಿ.ಕೆ - ಕರಿಕಳ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500123588 ಎಂ. ಪುಷ್ಪಾವತಿ - ಕೋಂ ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕರಿಕಳ ಮನೆ ಪಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110500123590 ಚೆನ್ನು - ಕೋಂ ಚೋಮ ಮಾಯಿಲ, ಚೀಮುಳ್ಳು ಮನೆ ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110500126142 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬೀಡಿನಮಜಲು ಚಿದ್ಮಲ್ ಮನೆ 2/16/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126209 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ - ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಡಿ ಕಂರ್ಬNPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202210000000020/05/2022
110500126211 ಪದ್ಮವತಿ - ಕೋಂ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್, ಬೆಳಗಜೆ ಮನೆ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126214 Yashodha P J - W/O: ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ #2-54 ಸುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126215 ಸುದರ್ಶನ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಟ್ಟಾಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126217 THULASI P L - ಬಿನ್ ಡಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ವನಸಿರಿ ಚೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126218 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಭೀಮ ಗುಳಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126220 Vasanth Kumar B - ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭೀಮ ಗುಳಿ ಮನೆ ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500126225 B Gowramma - ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ, ಬೆಳಗಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126495 Shilpa.K.M - 1-3 ಕರಿಕ್ಕಳ ಮನೆ ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126497 JYOTHI S KALCHARU - W/O: ಸತ್ಯ ಶಂಕರ್ ಕಲ್ಚಾರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126502 ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಎಸ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500126503 PUSHPA D H - ಬಿನ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ, ಚೀಮುಳ್ಳು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500126504 VANITHA - C/O ಜಿ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130797 ನಾರ್ಣು ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಜಾನು ನಾಯ್ಕ ಗರಡಿ ಬ್ಯೆಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130799 Chithralatha G - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವೀಂದ್ರ #1-56, ಗರಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130800 ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ,ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130802 ಸುಬ್ಬನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಐತ್ತು ನಾಯ್ಕ, ಗರಡಿ ಮನೆ, ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130803 M GANGAVATHI - W/O: ನಾರಾಯಣ ಜೋಯಿಸ ಹೊಳೆಕೆರೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130804 RATHIDEVI JAKE - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಾಕೆ ಜಾಕೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130806 Chandramma - W/O ಬಾಬು ಗೌಡ #2-21 ಬಾಬ್ಲುಬೆಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130807 ಜಾಕೆ .ಮಾಧವ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ, ಜಾಕೆ ಮನೆ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130808 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ, ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130813 ವಿಜಯ - ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130815 JAYASHREE K N - W/O: ನಾರಾಯಾಣ ಭಟ್ ಕೆ ಚಿಮುಳು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130816 KAMALA - ಕೋಂ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಗೌಡ ಬೆಳಗಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130817 ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ, ಜಾಕೆ ಮನೆ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130818 KAVYA K - D/O: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಪಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130819 LALITHA LAKSHMI - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೊಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130820 Yamuna - ಕೋಂ ಚೋಮಣ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130821 ಬಿ.ಕೆ.ರಾಧಕೃಷ್ಣ - ಬರ್ಲಾಯ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130822 LAKSHMI - W/O: ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130823 SHARADA M - W/O: ನೋಣಪ್ಪ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಸುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130824 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ಗೌಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಗದ್ದೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500130826 LALITHA - W/O: ಬಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130828 ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ - ಶೆಟ್ಟಿ ಗದ್ದೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500130829 VISHALAKSHI - ಕೋಂ ಬಿ.ಟಿ.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ, ಬಾಬ್ಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131014 DEVAKI - W/O: ಶಂಕರಾನಂದ ಭಟ್ ಪೆರ್ಮುಜೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500131015 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಗಣಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಬರ್ಲಾಯ ಬೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131016 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 1-160 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131017 Balaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗೌಡ #1-78NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131018 SAROJA C BHAT - ಬಿನ್ ಕೇಶವ ಭಟ್, ಪಂಜಬೀಡು ಮನೆ ಪಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131168 ಲೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೂಲೆಮನೆ ಪಂಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131169 Balaki - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಾಕೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131170 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ - ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131177 ಶಿವರಾಮ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500131179 ಗಂಗಾಧರ ಮೂಲ್ಯ - ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134641 K.Subrahmanya - ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಕಲ್ಚಾರು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500134815 Kuladeep - ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕಾಂತುಕುಮೇರಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134861 RADHIKA - W/O: ಜಯಂತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆರಾಮ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134871 Krishna Shastry - ಬಿನ್ /ಈಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಆರಾಮ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500134891 PUSHPAVATHI - ಕೋಂ ಜಗದೀಶ ಕೋಟೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಪಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202215000000020/05/2022
110500134961 Mohan pille - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಳ್ಳೆ ಹೊಸಹಿತ್ಲು ಮನNPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202210000000016/05/2022
110500134963 Jayanthi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಘವ ಆಚಾರಿ 1-106 ಮಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135154 GEETHA S - ಕೋಂ ಶಂಕರ, ಕಲ್ಚಾರು ಮನೆ ಪಂಬೆತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202235000000016/05/2022
110500135172 VIMALA D - ಕೋಂ ದಿ| ಧರ್ಮಪಾಲ , ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202220000000016/05/2022
110500135222 ಶಾರದ ಪಿ - ಕೋಂ ಜಯರಾಮ ಗೌಡ, ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202210000000020/05/2022
110500135523 VIJAYA KUMAR - ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಕೋಟೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202220000000016/05/2022
110500135582 ತಂಗಮ್ಮ - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ, ಜಾಕೆ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135826 BABU MOOLYA - ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಮೂಲ್ಯ, ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110500135829 Parameshwara Gowda - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110500135830 Ananda - ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110500135831 Ambili - ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಿ, ಮಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****180017/05/2022FPS****180017/05/202220000000017/05/2022
110500135832 Mathady - ಬಿನ್ ಚಾತ ಮಾಯಿಲ, ಚೀಮುಳ್ಳು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110500135833 SEETHA - ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ನಡುಗುಡ್ಡೆ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****180017/05/2022FPS****180017/05/202235000000017/05/2022
110500136553 DAMAYANTHI - ಕೋಂ ಶ್ರೀಧರ, ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137233 Aithappa Gowda K - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕಲ್ಚಾರು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202220000000019/05/2022
110500137810 Purushothama Gowda - ಬಿನ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಗೌಡ, ಮಡಿವಾಳಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202220000000020/05/2022
110500137811 Sheshappa Gowda - ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕರಿಕಳ ಮನೆ, ಪಂPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202230000000016/05/2022
110500137822 J. Balanna Gowda - ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ, ಜಾಕೆ ಮನೆ ಪಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****180012/05/2022FPS****180012/05/202225000000012/05/2022
110500137827 Lalitha - ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ, ಜಾಕೆ ಮನೆ, ಪಂAAY(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202235000000016/05/2022
110500137837 Dugganna Gowda - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕೋಟೆಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110500137847 ವನಿತ - ವನಿತ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138047 Roopa K - ಕೋಂ ನಾಗೇಶ 1-82 ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಐವತPHH(NK) / NCS------300000000-
110500138060 Seethamma - ಕೋಂ ಪಿ. ಲೋಕೇಶ 1-62 ಕರಿಕಳ ಪಂPHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022FPS****180018/05/202230000000018/05/2022
110500138070 SAVITHRI - ಕೋಂ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ 2-62 ಕರಿಕಳ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022---150000000-
110500138076 Deyyakku - ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ 1-52 ಪಂಬೆತ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110500138077 Girija - ಕೋಂ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-64 ಕರಿಕಳ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110500138118 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ 1-52 ಕರಿಕಳ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138207 Bhaskar - ಬಿನ್ ಸಂಕಪ್ಪ ರೈ 1-28/1 ಮಂಚಿಕಟPHH(NK) / NCS------50000000-
110500138501 Thimmakka - ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ 1-43 ಪಂಬೆತPHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022---100000000-
110500138662 KASTHURI M - ಬಿನ್ ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ 1-38/6 ಮಠ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110500138713 LALITHA - ಕೋಂ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಡಿವಾಳಮಜಲು ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110500138807 Nethravathi - ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ 2-124 ಪಂಬೆತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****180016/05/2022FPS****180016/05/202230000000016/05/2022
110500138877 ಮೋಹನನ್ ಕೆ ಕೆ - ಕುಂಜು ಪಿಳೈ 1-134 ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138886 Vasantha Kumari - W/O ಭರತನ್ ಕೆ #1-23/1 ಮಂಚಿಕಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500138975 Honnamma - ಬಿನ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-98 ಮಡಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****180019/05/2022FPS****180019/05/202230000000019/05/2022
110500138991 Shakunthala - ಬಿನ್. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 2-6 ಜಾಕೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110500139223 Shyamala M - ಎಂ ಪಕೀರ ನಾಯ್ಕ 1-38/10 ಮಂಚಿಕಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110500140041 Rekha B R - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ ಹೆಚ್ 1-97/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140191 USHA - W/O: ಜಯರಾಮ ಮಠ ಮನೆ ಸುಳ್ಯ ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140203 K Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್ #2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140444 Kavitha P - ಕೇಶವ ಭಟ್ ಚಿಮುಳ್ಳು ಹೌಸ್ ಸುಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500140484 Nethravathi A R - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಕರಿಕಳ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141253 Kusuma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ # 1-10/PHH(NK) / NCS------150000000-
110500141254 BALAKI - D/O: ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗುರುಕೃಪಾ ಮನೆ -PHH(NK) / NCSBiometric****180018/05/2022---100000000-
110500141259 Venkatesha Prasad K - S/O ಎಂ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ #2-62 ಮುಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141289 Anuradha - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ #1-90 ಮಡಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141312 Harinakshi P - W/O ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ #1-65 ಪಂಬೆತ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110500141516 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ಎಮ್‌ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141550 Hemavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಮುಗೇರ ಪಂಬೆತPHH(NK) / NCS------200000000-
110500141582 MOHANANGI - W/O ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಕೆ # 1-45 ಪಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141874 RAJAMMA - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಭೀಮಗುಳಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500141990 SAVITHA - W/O: ದಯಾನಂದ ಜಾಕೆ ಮನೆ - ಸುಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142107 Sujatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಪಿ ಬಿ # 2-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142367 Shruthi M B - C/O ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್ ಬಾಬ್ಲುಬೆಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500142992 Thangamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 1-131/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143225 SHAYIDA BANU - W/O: ಸಬ್ಜನ್ ಸಾಹೆಬ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143363 Priya Rai - ಪ್ರಭಾಶ್ ರೈ ಪ್ರಭಾ ನಿಲಯ ಪಂಜ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143476 Savithri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಯNPHH(NK) / NCS------50000000-
110500143486 Rajeshwary - # 1-35 ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಮಂಚಿಕಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****180020/05/2022FPS****180020/05/202210500000020/05/2022
110500143583 K Lakshmi - ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ 2-84/1 ನೆಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143657 Latha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಟಿ ಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110500143674 BALAKI - W/O: ಶೇಶಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೊಡೆಂಕೀರಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top