The Statistics as on : Jun 30 2022 4:20AM Bottom Bottom
REPORT ON UID LINKED/SEEDED COUNT (Offline/Online)
ShopsNFSA(AAY+PHH)Non NFSA(NPHH)
RCs CountMembers CountSeeded RCsSeeded Members% of Seeded RCs% of Seeded MembersRCs CountMembers CountSeeded RCsSeeded Members% of Seeded RCs% of Seeded Members
8452-134-AMBEDKAR YUVAK MANDAL HONNAPURA49017324901732100100431233387770
8420-102-B A DHARWAD KUMBARKOPPA844293984429391001006521955169777
8418-100-B S NAGALAPUR HULIKERI3451287345128710010059192491511678
18308-144-D J TADAKOD,ALNAVAR8673154867315410010014952582252948
8414-96-G S NARAGUNDA HINDASAGERI37614153761415100100361222992975
8377-59-GRAHAKAR SAHAKAR SANGH,ALNAVAR52918845291884100100142480621551232
8460-142-GRAM RAITH SEVA SANGH HONNAPURA43214974321497100100421302776658
8383-65-M B AMBADAGATTI3101106310110610010029932574979
8419-101-P S Hadapad Amboli, Attached to Dori59321055932105100100512023089544
18309-145-R S BENDIGERI,ALANAVAR78829107882909100992207781283741748
8378-60-REHANUMA MILLATH SOCIETY,ALNAVAR58221685822168100100126413852411558
8421-103-S N PATIL BENACHI5251955525195510010079249551501160
8408-90-S S HOSAMANI KADABAGATTI50018145001814100100682193795843
8405-87-Shivanand C Budarkatti36512763651276100100361153294981
18310-146-V I KUSALAPURA,ALNAVAR4271558427155810010073236411241052
8379-61-YUVAK MANDAL ALNAVAR54519615451961100100156532822371544
TOTAL8518307618518307601001001374462885224606253
Top