The Statistics as on : Jun 24 2022 4:05AM Bottom Bottom
REPORT ON UID LINKED/SEEDED COUNT (Offline/Online)
ShopsNFSA(AAY+PHH)Non NFSA(NPHH)
RCs CountMembers CountSeeded RCsSeeded Members% of Seeded RCs% of Seeded MembersRCs CountMembers CountSeeded RCsSeeded Members% of Seeded RCs% of Seeded Members
18309-42-BELAKONDA FISHERES CO-OP SOCIETY HONAVAR9303390930339010010035612632407852662
18048-38-M.D.SHET HOSAPATTANA Ta.HONNAVAR64023516402351100100117400611771044
18030-20-NAVACHETAN CREDIT UNION SARALAGI Ta HONNAVAR774302377430191009916960561171828
18033-23-R.S.S.SANGHA MAGOD Ta.HONNAVAR50220395022039100100763202261419
18035-25-S.S.PAI HEGGAR Ta. HONNAVAR57220885722088100100893293793728
18027-17-SHARAVATI YUVAK SANGH HOSAD Ta.HONNAVAR29511002951100100100582132792943
30216-1217-Shri Karikan Parmeshwari V.S.S.N FPS, Salkod955346795534671001002578381825052060
18043-33-SHRI VIGNESHWAR YUVAK MANDAL CHITTAR Ta.HONNAVAR947383994738391001008631043127440
18044-34-SRI VAMAN S NAIK ANANTWADI Ta.HONNAVAR922346992234691001005718037105458
18020-10-T.A.P.C.M.S PRABHATNAGAR Ta.HONNAVAR3351225335122510010092333461401442
18050-40-T.A.P.C.M.S HONNAVAR BAZAR BRANCH843308484330841001001013365163220017654
18049-39-TAPCMS RETAIL BRANCH HONNAVAR10283629102836291001001026361063119066252
18012-2-V.S.S. SANGA MATHADKERI Ta.HONNAVAR331127433112741001001374571052833361
18029-19-V.S.S.SANGA ALLANKI Ta.HONNAVAR19867965198679651001004011554115296519
18036-26-V.S.S.SANGA BALAKUR Ta.HONNAVAR101637901016379010010013148267177636
18041-31-V.S.S.SANGA BANASALE Ta. HONNAVAR8303183830318310010053425722227802730
18016-6-V.S.S.SANGA CHANDAVAR Ta HONNAVAR162763561627635610010038812652116031447
18024-14-V.S.S.SANGA CHIKKANKOD Ta.HONNAVAR15755776157557761001003371191145392932
18045-35-V.S.S.SANGA GUNAVANTE Ta.HONNAVAR63623806362380100100170627912771444
18022-12-V.S.S.SANGA HADINBAL,HONNAVAR897304989730491001002528511464011747
18013-3-V.S.S.SANGA HALADIPUR Ta.HONNAVAR2186838921868389100100538192935511151757
18042-32-V.S.S.SANGA HALEMATH Ta.HONNAVAR88034828803482100100120484953511072
18047-37-V.S.S.SANGA HIREMATH Ta.HONNAVAR1153466711534667100100301115889261822
18019-9-V.S.S.SANGA HOSAKULI Ta.HONNAVAR549186854918681001001906391283772458
18028-18-V.S.S.SANGA JALAVALLI Ta.HONNAVAR11084048110840471009915052277202738
18015-5-V.S.S.SANGA KADTOKA Ta.HONNAVAR10883926108839261001002548351574211650
18011-1-V.S.S.SANGA KARKI Ta.HONNAVAR143151811431518110010038311593399412581
18046-36-V.S.S.SANGA KELAGINURU Ta. HONNAVAR149555101495551010010033311961444411036
18025-15-V.S.S.SANGA KHARWA Ta.HONNAVAR12074606120746061001002931275111307924
18034-24-V.S.S.SANGA KODANI Ta. HONNAVAR6762568676256810010010339641133633
18032-22-V.S.S.SANGA KUDRAGI Ta.HONNAVAR8543169854316910010020577160173722
18026-16-V.S.S.SANGA MAVINKURWA Ta.HONNAVAR7953151795315110010016265757184728
18038-28-V.S.S.SANGA MOLAKOD Ta.HONNAVAR29310412931041100100722592352820
18021-11-V.S.S.SANGA MUGWA Ta.HONNAVAR102836591028365910010031911481804931842
18031-21-V.S.S.SANGA NAGARBASTIKERI Ta HONNAVAR121644561216445610010047417041413811122
18014-4-V.S.S.SANGA NAVILGONE Ta.HONNAVAR550191955019191001002166771684983673
18039-29-V.S.S.SANGA SARSWATKERI Ta. HONNAVAR105837561058375610010018963599288945
18040-30-V.S.S.SANGA V.S.S.SANGA DODDAHITLA Ta. HONNAVAR8533025853302510010010632447119536
18017-7-V.S.S.SANGA VANDOOR Ta HONNAVAR733258073325801001002418241544252351
18037-27-V.S.S.SANGHA IDAGUNJI Ta.HONNAVAR889323188932311001002147471103191342
TOTAL376831407093768314070410010010609383905696168535444
Top