The Statistics as on : Jun 24 2022 4:05AM Bottom Bottom
REPORT ON UID LINKED/SEEDED COUNT (Offline/Online)
ShopsNFSA(AAY+PHH)Non NFSA(NPHH)
RCs CountMembers CountSeeded RCsSeeded Members% of Seeded RCs% of Seeded MembersRCs CountMembers CountSeeded RCsSeeded Members% of Seeded RCs% of Seeded Members
18079-29-Canara.K.&G Kaigarika Sangh SHEABIRD COLONY Chittakula38812333881233100100121354992742577
18070-20-Fisheries Co-Op. Society Mudga,Amadalli.408130840813081001001103351103293198
18083-33-Hanuman Yuvak Mandal Hotegali Ta. Karwar7732339773233910010040011302366163254
18078-28-Janasevak Sangha Devbag Karwar4751672475167210010081251561521260
18051-1-JANATA BAZAR KARWAR3149323149321001008472822528156516955
18104-54-KarunaShahi H. G.Sangha Siddar, Karwar535161153516111001002016151263402355
18069-19-Khadi.& G.Sahkari Sangh Sea Bird Colony Todur499162049916201001001093271093202697
18071-21-Khadi.&G.sahakari Sangh Chendiya,Karwar3431111343111110010062188591702090
18061-11-OMKAR SANGHA KODIBAG KARWAR1383441713834417100100875278854815313954
18056-6-R.C.C. SOCIETY KATINKONE Ta. KARWAR46114804601479999937412412065894547
18054-4-R.C.C. SOCIETY NANDANGADDA Ta. KARWAR177956391779563910010016945290117833476663
18065-15-SHRI A.V.TENDULKAR BINAGA KARWAR494147049414701001002899311865593760
18101-51-Shri Avinash K. Manjrekar Kadwad ,Karwar743230674323061001002688791594512251
18094-44-Shri Dhananjay G.Bandekar Mallapur,Karwar953320095332001001001396535956918846435
18100-50-Shri Gautam.P.Naik Shejwad Karwar358107635810761001002516901734574966
18067-17-Shri Gourish Ashok Amadalli Karwar828271482827141001002567862286443181
18068-18-Shri Jagdish.R. Padti Amadalli Karwar490164149016411001001143571133422895
18088-38-Shri K.N. Kelaskar Majali Karwar9223018922301810010042113641914892135
18062-12-SHRI Kalrudreshwar Stores, KODIBAG KARWAR5751895575189510010050716543319995760
18096-46-Shri M.M.Talekar Halgejoog Karwar246657246657100100107291611302644
18311-59-SHRI M.V. GAONKAR BANDISITTA KARWAR51816275181627100100627192743712518564
30002-61-Shri Murad Abdul Shukur Mulla Konnewada Karwar6702200670220010010047815123149474762
18060-10-SHRI P.S MALSEKAR KAJUBAG KARWAR6231898623189810010013754528897275614560
18095-45-Shri P.S.Naik Kerwadi49014904901490100100139475742231646
18086-36-Shri R.S. Kamat Majali, Karwar8582704858270410010049514312857053449
18058-8-SHRI S.P.SHETTY KARWAR354109535410951001006662230415130711758
18099-49-Shri Santosh .G. Bandekar Shirvad Karwar726240472624041001002307102045962983
18075-25-Shri Sunil.B Mahajan Chittakula,Ta. Karwar343109034310901001001896181073033149
18053-3-SHRI V.D.SHETTY KAJUBAG Ta. KARWAR412126541212651001007582526510156312461
18052-2-SMT SUSHILA C. PHAYDE HABBUVADA KARWAR521168452016799999725241451415859965
18064-14-SMT. JAYASHRI KINDALKAR BAITHKOL Ta. KARWAR664213266421321001002196811544682368
18074-24-V.S.S Sangha Chittakula, karwar17265533172655331001001188377065918443948
18092-42-V.S.S Sangha Gotegali Karwar81928758192875100100165517812211142
18073-23-V.S.S Sangha Post Chendiya380118138011811001001484091112913271
18105-55-V.S.S. Sangha Devalmakki Karwar984341298434121001008326974231885
18084-34-V.S.S. Sangha Hankoon Ta. Karwar556162155616211001002476871524192860
18097-47-V.S.S. Sangha Kinnar,Karwar127139581271395810010035010402476772065
18066-16-V.S.S.BINAGA KARWAR40213264021326100100107352782291965
18080-30-V.S.S.Hosalli Karwar37011603701160100100167537882512446
18072-22-V.S.S.Sangha Ice-ectory Chendiya510149951014991001002306392215924692
18081-31-V.S.S.Sangha Mudgeri,Karwar6451917645191710010032610431112791726
18091-41-V.S.S.Sangha Ulga, Karwar102230781022307810010050514762616782745
30001-60-VSS SANGHA GOTEGALI BRANCH KADRA5671908567190810010029910151383682636
TOTAL28398903962839690390100100181995845811398329726356
Top