The Statistics as on : Jun 24 2022 4:05AM Bottom Bottom
REPORT ON UID LINKED/SEEDED COUNT (Offline/Online)
ShopsNFSA(AAY+PHH)Non NFSA(NPHH)
RCs CountMembers CountSeeded RCsSeeded Members% of Seeded RCs% of Seeded MembersRCs CountMembers CountSeeded RCsSeeded Members% of Seeded RCs% of Seeded Members
18276-2-CO-OPERATIVE STORES YELLAPUR124340821243408110099451133644913323699
18279-5-G.G.S.SANGA HASANGI. Ta YELLAPUR1548494015484940100100466135646413483199
18293-19-G.G.S.SANGHA IDGUNDI Ta. YELLAPUR450143445014341001001877271826734292
30005-36-KRASHI PATTIN SAHAKARI SANGH DEHALLI BISGOD Ta.YELLAPUR1665151665151001001213741203297387
18297-23-L.S.M.P CHANDAGULI Ta. YELLAPUR552188455218841001002237872167054489
18282-8-L.S.M.P.S HITLALLI Ta.YELLAPUR421144342114431001002026411976304898
30011-42-Laxmavva.R.Bhovivaddar,FPD779252877925281001002507412366823292
18305-31-M.A.SHAIKH KIRWATTI Ta. YELLAPUR793277579327751001007122469189984
18277-3-MARIKAMBA M.A.K. SANGHA SABGERI Ta.YELLAPUR10043309100433091001003099053028973099
18290-16-MAVINAMANE SEVA S. SANGA BASAL Ta. YELLAPUR20368420368410010079269651973373
18289-15-MAVINMANE SEVA S.SANGHA MAVINMANE Ta. YELLAPUR401142840114281001001896441865324882
18278-4-MURULIDHAR V. REVANKAR KONDEMANE Ta. YELLAPUR554179555417951001001875521845493399
18298-24-N.D.SHETTY GULLAPUR TA. YELLAPUR524159552415951001001294321273762587
30009-40-Nandan Prathamika Krishi Pattina Sangha26888026888010010057207521582176
30010-41-Nirmala Narayan Marathi, Fair Price Shop, Yellapura55219045521904100100732487324813100
30007-38-PRATHAMIK KRASHI PATTIN SAHAKARI SANGH DEHALLI BALGAR Ta.YELLAPUR78211782111001001003589830813486
30006-37-PRATHAMIK KRASHI PATTIN SAHAKARI SANGH DEHALLI Ta.YELLAPUR1945651945651001001193771183226385
18295-21-R.R.KULKARNI NANDOLLI Ta. YELLAPUR433130443313041001002217852156875287
30012-43-Sahyadri Forest Labour Co-operative Society Ltd. FPS, Kalache96731759673174100991956731504301663
18294-20-SEVA SAHAKARI SANGA ANGOD Ta. YELLAPUR315102131510211001002227982186637283
30002-33-SHRI KUPPAYYA CHENNA MARATHE UDYAMNAGAR,YELLAPUR627202962720291001001875821845532995
30008-39-Shri Suresh Fakkirappa Madiwal313112631311261001003310729861080
18286-12-SMT. GANGA REKHU KOKARE KOLIKERI Ta. YELLAPUR3701326370132610010017501544488
18296-22-SMT.SUSHILA MAPSEKAR KANNIGERI Ta. YELLAPUR5481983548198310010062208601841188
18284-10-V.S.S SANGHA KIRWATTI Ta.YELLAPUR16116973161169731001003912836111286
18288-14-V.S.S. SANGHA HEBBARKUMBRI Ta. YELLAPUR10030710030710010065232631826478
18287-13-V.S.S.SANGHA KALACHE Ta.YELLAPUR7621176211100100973179423912575
18292-18-V.S.S.SANGHA TELANGAR Ta. YELLAPUR19258319258310010091336892954887
18285-11-V.S.S.SANGHA HUNSHETIKOPPA Ta. YELLAPUR12614898126148981001006118245122367
18291-17-V.S.S.SANGHA. VAJRALLI T. YELLAPUR2096702096701001001384481324056790
TOTAL167525757816752575761001004641150244468134769690
Top