Home The Statistics as on : Dec 10 2022 2:56PM Bottom Bottom
Sl NoFPD NAMECATEGORY NAME
1 13308-2- M.V.V.S.S. Attach to Ramanna Kallanavar KoppalPRIVATE FPS (M)
2 13309-3- ONKARAPPA BAGALI F.P.S .KOPPALPRIVATE FPS (M)
3 13312-6- RAMANNA KALLANAVAR F.P.S .KOPPALPRIVATE FPS (M)
4 13315-9- TAKA F.P.S -2 KOPPAL SARADAR GALLI BASAVESHWRANAGAROTHER CO-OP ORGANISATIONS
5 13316-10- TACA F.P.S -1 SAJJE HOLAOTHER CO-OP ORGANISATIONS
6 13318-12- V.S.S.S. N. F.P.S KAVALOR-1VSSN
7 13319-13- V.S.S.S. N.F.P.S KAVALUR-2VSSN
8 13321-15- NEELAPPA F.P.S ANGADI HATTIPRIVATE FPS (M)
9 13322-16- SIDDANA GOUDA F.P.S ANGADI ALAVANDIPRIVATE FPS (M)
10 13323-17- V.S.S.S.N. F.P.S ALAVANDIVSSN
11 13325-19- RAMANAGOUDA POLICE PATIL F.P.S ANGADI BOCHANA HALLIPRIVATE FPS (M)
12 13326-20- SHANKRAPPA VIRUPAKSHAPPA MATTUR F. P.S BETAGERAPRIVATE FPS (M)
13 13327-21- Kumari Rekha KUBERAPPA F.P.S BETAGERAPRIVATE FPS (F)
14 13328-22- SHREEKANT SIDDALINGAPPA F.P.S BATAGERIPRIVATE FPS (M)
15 13329-23- THIPPANNA F.P.S TIGARIPRIVATE FPS (M)
16 13330-24- F.P.S NIRALAGI Attached to Manjunath Yuvak Mandal GudlanoorMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
17 13331-25- GAVISIDDAYYA F.P.S KATARAKIPRIVATE FPS (M)
18 13332-26- MANJUNATHA YUVAK MANDAL F.P.S GUDLANOORMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
19 13333-27- F.P.S BELOORU - ATC TO Manjunat Yuvak Mandal GudlanoorMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
20 13334-28- BHAGATASING YUVAKA MANDAL F.P.S DAMBRALLY BOODIHALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
21 13335-29- P.L.E.S. F.P.S BHAGYANAGAROTHER CO-OP ORGANISATIONS
22 13336-30- YALLAPPA F.P.S BHAGYA NAGARPRIVATE FPS (M)
23 13339-33- V.S.S.S.N. F.P.S HIRESINDOGI Attach to Sharanabasappa F.P.S.HoratatnalVSSN
24 13340-34- DYAMANNA F.P.S HANDRALPRIVATE FPS (M)
25 13341-35- V.S.S.S. N. F.P.S KINNALVSSN
26 13342-36- NEKAR S.S.N F.P.S KINNALOTHER CO-OP ORGANISATIONS
27 13343-37- BASANNA HOGAR F.P.S KOLOORUPRIVATE FPS (M)
28 13344-38- SHARANABASAPPA F.P.S HORTHATNALPRIVATE FPS (M)
29 13345-39- GAVISIDDAMMA FPS HalageraPRIVATE FPS (F)
30 13346-40- B.S.JAGANNATHA F.P.S VADAGANALPRIVATE FPS (M)
31 13347-41- Ojanahalli Attach to Dyamanna F.P.S. HandralPRIVATE FPS (M)
32 13348-42- SHIVAPPA F.P.S NAREGALPRIVATE FPS (M)
33 13350-44- Yatnatti Attached B.S.Jagannath F.P.S VadaganalPRIVATE FPS (M)
34 13351-45- RANGAPPA F.P.S. MADINURPRIVATE FPS (M)
35 13352-46- VENKATARAO F.P.S. LEBAGERIPRIVATE FPS (M)
36 13353-47- MALLAPPA F.P.S KAMANURPRIVATE FPS (M)
37 13355-49- DYAMANNA F.P.S BHIMANURAPRIVATE FPS (M)
38 13356-50- V.S.S.S.N.B.IrakalgadaVSSN
39 13357-51- BALAPPA BHANGI F.P.S KODADALPRIVATE FPS (M)
40 13358-52- BALANA GOUDA F.P.S YALAMAGERAPRIVATE FPS (M)
41 13359-53- GUDADAPPA F.P.S GULADALLIPRIVATE FPS (M)
42 13361-55- SHANKARAGOUD F.P.S.CHILAKAMUKHIPRIVATE FPS (M)
43 13362-56- MALLAPPA F.P.S CHIKKA BOMMANALPRIVATE FPS (M)
44 13363-57- SHANKRAPPA GONDI F.P.S Hire BOMMANALPRIVATE FPS (M)
45 13364-58- BHARAMASHETTI F.P.S CHALLARIPRIVATE FPS SC (M)
46 13365-59- LAXMI WO MANJUNATHA F.P.S. KALTAVARAGERIPRIVATE FPS SC (M)
47 13366-60- Gurusiddayya F.P.S BudagumpaPRIVATE FPS SC (M)
48 13367-61- GIRIJAMMA F.P.S. INDARAGI ATT TO KARIMASAB F.P.S NAGESHANA HALLIPRIVATE FPS (F)
49 13368-62- FPD MANJUNATH KUKANPALLIPRIVATE FPS (M)
50 13369-63- Vanaballary Attached to MANJUNATH KUKUNPALLIPRIVATE FPS (M)
51 13370-64- HUSSAINMIYA F.P.S JABALDUDDAPRIVATE FPS SC (M)
52 13371-65- KARIMASAB F.P.S NAGESHANA HALLIPRIVATE FPS (M)
53 13372-66- YAMANURAPPA F.P.S BANDI HARLAPURPRIVATE FPS (M)
54 13374-68- V.S.S.S.N. F.P.S AGALAKERAVSSN
55 13375-69- NINGAJJA F.P.S SHAHAPURPRIVATE FPS (M)
56 13376-70- IMAAMAHUSEN F.P.S MAHMADA NAGARPRIVATE FPS (M)
57 13377-71- V.S.S.S.N. F.P.S HITNALVSSN
58 13379-73- LAXMI NARAYANAMMA KAMPASAGARAPRIVATE FPS (F)
59 13380-74- BASAVANA GOUDA F.P.S HULAGIPRIVATE FPS SC (M)
60 13381-75- DHARMANA GOUDA F.P.S. HALENINGAPURPRIVATE FPS (M)
61 13382-76- V.S.S.S.N F.P.S HOSALLIVSSN
62 13383-77- JEEVAKKA F.P.S. HULIGI (R.S)PRIVATE FPS (F)
63 13384-78- D.P.S SOCIETY FPS HOSALINGAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
64 13385-79- SUNITA F.P.S.HIREBAGANALPRIVATE FPS (F)
65 13386-80- CHANDRAPPA F.P.S KARKIHALLIPRIVATE FPS (M)
66 13387-81- T.A.P.C.M.S .F.P.S KOPPAL BRANCH GINAGERA ATT Siddanagouda FPSTAPCMS
67 13388-82- V.S.S.S.N. F.P.S BASAPURAVSSN
68 13389-83- MALLIKARJUNAYYA F.P.S HALE GONDABALPRIVATE FPS (M)
69 13390-84- SHARANA GOUDA F. P.S. HOSA GONDABALPRIVATE FPS (M)
70 13391-85- SANNA HANUMANTHAPPA F.P.S MUDDABALLIPRIVATE FPS SC (M)
71 13392-86- PRADEEP.SIDDAPPA KANAVI F.P.S BAHADDUR BANDIPRIVATE FPS (M)
72 13393-87- JAYAPPA F.P.S. HYATIPRIVATE FPS (M)
73 13394-88- BASAVARAJ F.P.S B.HOSALLIPRIVATE FPS (M)
74 13395-89- Milk Producers co-op Society(M.P.C.S)KUNIKERIMILK PRODUCERS CO-OP
75 19107-91- Siddanagouda F.P.S.Hosa KanakapurPRIVATE FPS (M)
76 30001-161- Milk producers co-operative society(M.P.C.S)HanukuntiMILK PRODUCERS CO-OP
77 30002-162- SHREE AMRUTA GRAHAKARA SAHAKARA SANGHA FPD MUNIRABAD DAMOTHER CO-OP ORGANISATIONS
78 30003-163- DURUGAPPA KOUDI F.P.S HALAVARTIPRIVATE FPS (M)
79 30004-164- PUSHKARANI MAHILA VIVIDODDESHA SAHAKARA SANGHA KOPPALWOMEN SELF HELP SOCIETY
80 30005-165- SHREE MANJUNATH GRAMINABHIVRIDDHI SAHAKARA SAMSTHE HALAVAGALIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
81 30006-166- PRATHAMIKA KRUSHI PATTINA SAHAKARA SANGHA F.P.S SHIVAPURPACS
82 30007-167- SHREEKANT SO RAJASHEKARAPPA MADIVALAR F.P.S KOPPALPRIVATE FPS (M)
83 30008-168- PRATHAMIKA KRUSHI PATTINA SAHAKARA SANGHA BISARALLIPACS
84 30009-169- MANJUNATH SO HANUMANTAPPA KATTIMANI F.P.S KOPPALPRIVATE FPS (M)
85 30010-170- OKKALUTANA HUTTUVALI MARATA SAHAKARA SANGHA LTD. FPS, GAVIMATH ROAD, KOPPALPACS
86 30011-171- OKKALUTANA HUTTUVALI MARATA SAHAKARA SANGHA Ltd. FPS, GANDHI NAGAR, KOPPALPACS
87 30012-172- VEERUPANNA SAHUKAR FPS BEVINHALLIPRIVATE FPS (M)
88 30237-1238- Dyamappa Andagi FPS, ChilawadagiPRIVATE FPS (M)
89 30332-1333- Laxmi Dambal FPS, GattiredihalPRIVATE FPS (F)
90 30512-1513- MANJAPPA SO HANUMAPPA CHUKANAKAL FPS,TALKANAKAPURAPRIVATE FPS (M)
91 30527-1528- HANUMESH KUDURIMOTI FPS, HASAGALPRIVATE FPS (M)
92 30754-1755- KIRAN FPS, MAINALLIPRIVATE FPS (M)
93 30874-1875- MANJULA YERRISWAMY NAYAKAL HIREMATH F.P.S, HALEGONDABALPRIVATE FPS (F)
Top