Home The Statistics as on : Jan 26 2022 7:02PM Bottom Bottom
Sl NoFPD NAMECATEGORY NAME
1 10217-1- VEERARAYAPPA SO PADMARAJ EVOORPRIVATE FPS SC (M)
2 10218-2- BHAGYAVANTI MAHILA SANGHA MALLA (B)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
3 10219-3- ISHWARAYYA GURULINGAYYA HADNURPRIVATE FPS (M)
4 10220-4- JAYAPRAKASH TARUN SANGH YALAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
5 10221-5- GUTTI BASAVESHWAR TARUN SANGH, CHINCHOLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
6 10222-6- YAKTAPUR ATTCHED VSSN M BOMMANALLIPRIVATE FPS (M)
7 10223-7- SMT.SHANTAMMA WO. SOMAREDDY, ALAHAALPRIVATE FPS (F)
8 10224-8- SHIVAPUTRAPPA SO GURAPPA SONNAD KEMBHAVI-1PRIVATE FPS (M)
9 10225-9- MAHEBOOB SO NAJEERSAB KEMBHAVI-2PRIVATE FPS (M)
10 10226-10- SUMATHA SO VENKOBA DHORI PARASANAHALLIPRIVATE FPS ST (F)
11 10227-11- LAKKAMMA LAXMIBAI SHANTAGOUDA KARADAKALPRIVATE FPS (F)
12 10228-12- GOUDGERA ATTACHED KIRADALLIPRIVATE FPS SC (M)
13 10229-13- RAMANNA BALAVANTARAYA DESHAPANDE NAGANOORU-1PRIVATE FPS (M)
14 10230-14- SHARANAGOUDA SO. BHIMANAGOUDA NAGANOORU - 2PRIVATE FPS (M)
15 10231-15- MALAGATTI ATTACHED TO PARSANALLIPRIVATE FPS ST (F)
16 10232-16- SC ST SEVA SANGH,CHIGARIHALAPRIVATE FPS ST (F)
17 10233-17- MAHALINGASWAMI BASAYYA MATHAPATI ,KANNALLIPRIVATE FPS (M)
18 10234-18- SECRETRY VSSSN BAICHBALVSSN
19 10235-19- BABA SAHEB AMBEDKAR TARUNA SANGHA SADABPRIVATE FPS SC (M)
20 10236-20- RAMABAI SWA SAHAYA MANDALI AGNIPRIVATE FPS SC (F)
21 10237-21- BHEEMAREDDY SHARANAPPA MADNUR( K )PRIVATE FPS (M)
22 10238-22- SHAILASHREE BASAVARAJ POLICE PATIL MUDNUR ( B )PRIVATE FPS (F)
23 10239-23- ANANTH S O LOKAPPA, KOLIHALPRIVATE FPS SC (M)
24 10240-24- MADAN SAB GUDU SAB MALANOORPRIVATE FPS (M)
25 10241-25- SECRETRY VSSN HUNASIGIVSSN
26 10242-26- VAJJAL ATTACHED SHREENIVASPURPRIVATE FPS ST (M)
27 10243-27- VALMIKI KSHEMABIRUDDI SANGH,SHREENIVASAPURPRIVATE FPS ST (M)
28 10244-28- KANAKADAS SEVA SANGH,BALASHETTIHALAPRIVATE FPS (M)
29 10245-29- SONNAPUR ATTACHED GEDDALMARIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
30 10246-30- ONAKE OBAVVA MAHILA SANGA BAILKUNTIPRIVATE FPS ST (M)
31 10247-31- ENNE BIJA BELEGARARA SANGH,GEDDALAMARIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
32 10248-32- MARUTI SEVA SANGH, RAYANAGOLAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
33 10249-33- SECRETRY VSSN NARAYANAPURVSSN
34 10250-34- BHEEMAPPA NEELAPPA EMMI,MARANALPRIVATE FPS (M)
35 10251-35- K.V. PATIL, BARADEVANALPRIVATE FPS (M)
36 10252-36- GANESH GURULINGAPPA, HAGARATIGIPRIVATE FPS (M)
37 10253-37- NETAJI SUBASH CHANDRA BOSA SANGH, KODEKAL-1MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
38 10254-38- SMT SHOBHA WO. JAGADISH, KODEKAL-2PRIVATE FPS (F)
39 10255-39- BASAVANTRAYA MALAPPA, RAJANAKOLLURU -1OTHER CO-OP ORGANISATIONS
40 10256-40- RACHAPPA LINGAPPA JAKATI,KAKKERA-1PRIVATE FPS (M)
41 10257-41- SECRETRY VSSN KAKKERA -2VSSN
42 10258-42- MOUNESHWAR TARUN SANGH TINTHANIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
43 10259-43- MALLIKARJUN SANGAPPA JAKATI, GODIHALA.T.PRIVATE FPS (M)
44 10260-44- BHAGIRATHA SEVA SANGHA HEBBAL BPRIVATE FPS (M)
45 10261-45- MALAPPA KARAKAPPA, DEVATKALPRIVATE FPS (M)
46 10262-46- BONAL ATTECHED VAGANGERAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
47 10263-47- VEERABHADRESHWAR MAHILA SANGHA NAGARALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
48 10264-48- SECRETRY V.S.S.N., PETH AMMAPURVSSN
49 10265-49- SHRIMATI LAKSHMIBAI WO. PIDDAPPA PUJARI, VAGANAGERAPRIVATE FPS ST (F)
50 10266-50- SECRETRY GRAMINA MAHILA VIVIDUDDESHA SAHAKAR SANGA KOUDIMATTIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
51 10267-51- NINGAPPA SO. BASAPPA, DEVAPURPRIVATE FPS (M)
52 10268-52- SHELLIGI ATTECH ALDAL 58MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
53 10269-53- SECRETRY VSSN SUGOORUVSSN
54 10270-54- MALLANNA GOUDA .S. PATIL, HEMANOORUPRIVATE FPS (M)
55 10271-55- SECRETARY V.S.S.N.KHANAPUR S HVSSN
56 10272-56- SHARADA MAHILA MANDALI ARIKERA KMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
57 10273-57- SHIVARAYA SO. BASAPPA KADLUR DEVARAGONALPRIVATE FPS (M)
58 10274-58- AKHIL KARNATAKA S.C & S.T. MAHILA SEVA SANGH,ALDALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
59 10275-59- GOVINDAPPA YANKAPPA DHORI, GODIHALPRIVATE FPS ST (M)
60 10277-61- WATER DISTRUBUTER SEVA SANGH,KUDLIGIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
61 10278-62- AMARANNA SO. NINGAPPA HOSAMANI,JOGUNDABAVIPRIVATE FPS (M)
62 10279-63- R.M. PATIL , KACHAKANOORPRIVATE FPS (M)
63 10280-64- SHRI. BHUVANESHWARI SEVA SANGHA,BANDODDIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
64 10281-65- GULABAL ATTACHED TO MALNOORPRIVATE FPS (M)
65 10282-66- SANGAMESHWAR YUVAK SANGH, ARAKERA JMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
66 10283-67- HANAMANTARAYA HANAMANTARAYA SIDDAPUR BPRIVATE FPS ST (M)
67 10284-68- BALABHIMESHWAR TARUN SANGH, TALLALLI BMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
68 10285-69- HUNISIHOLE ATTACHED TO KADADRALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
69 10286-70- SHANTAGOUDA S O MALLANAGOUDA YADIYAPURPRIVATE FPS (M)
70 10287-71- HANAMANTARAYA SO. BASANNA, BAPPARAGAPRIVATE FPS (M)
71 10288-72- BASAVARAJ PATIL, GUNDALAGERAPRIVATE FPS (M)
72 10289-73- BASAPPA S O BASAPPA KAMATANAGIPRIVATE FPS SC (M)
73 10290-74- SOMALINGAPPA SO. SAYIBANNA, HORATTIPRIVATE FPS (M)
74 10291-75- YELAGURESH S O BASAVARAJ MADALINGANALPRIVATE FPS (M)
75 10292-76- JUMALAPUR ATTACHED TO GEDDALAMARIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
76 10293-77- KIRTHAMMA .KONAPPA KONALPRIVATE FPS (F)
77 10294-78- INDIRA VIVIDODESH MAHILA SANGH, BUDIHALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
78 10295-79- DODDAPPA GOUDA SO. BASAVANTARAYA, AMALIHALAPRIVATE FPS (M)
79 10296-80- MELINAGADDI ATTACHED TO NARAYANPURVSSN
80 10297-81- ADARSH MAHILA SWA SAHAYA SANGH,BADYAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
81 10298-82- DEVENDRAPPA BIRADAR, DYAMANALAPRIVATE FPS (M)
82 10299-83- BACHIMATTI ATTACHED TO KADADARALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
83 10300-84- CHIKKANALLI ATTACHED TO ISSAMPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
84 10301-85- SWAMY VEVEKANANDA TARUN SANGH, BIJASAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
85 10302-86- MANGALOOR ATTACHED TO KUDLIGIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
86 10303-87- VALMIKI SEVA SANGH, TEGGELLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
87 10304-88- T.BOMMANALLI ATTECH DEVARAGONALPRIVATE FPS (M)
88 10305-89- CHANDRASHEKHAR NAYAK, JALIBENCHIPRIVATE FPS ST (M)
89 10306-90- BABA SAHEB . AMBEDKAR SANGHA ,KALADEVANAHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
90 10307-91- BABA SAHEB . AMBEDKAR TARUN SANGH, YADAHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
91 10308-92- KU.RENUKA SO. MANAYYA GOUDA, CHANDLAPURPRIVATE FPS ST (F)
92 10309-93- HANAMANTARAYA, S O MAHADEVAPPA CHOUDESHVARAHALAPRIVATE FPS SC (M)
93 10310-94- SRINIVAS SO. DYAVANNA, BHAIRIMARADIPRIVATE FPS ST (M)
94 10311-95- SECRETRY VSSN KEMBHAVIVSSN
95 10312-96- JAI HANUMAN TARUNA SANG SHANTPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
96 10313-97- KARNAL ATTACHED TO TINTHANIPRIVATE FPS (M)
97 10314-98- NIRA BALAKEDAR SANGH, ARALAHALLIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
98 10315-99- S.C. & S.T. SEVA SANGH, KEMBHAVIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
99 10316-100- GAYITRI MAHILA MANDALI, KEMBHAVIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
100 10317-101- SECRETRY VSSSN M.BOMMANAHALLIVSSN
101 10318-102- TEERTH ATTECH RAJANKOLLUR 2MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
102 10319-103- NEELAKANTESHWAR GRAHAKAR SANGH, HUNASIGI 2MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
103 10320-104- BHEEMAJI SAMAJA SEVA SANGH, BENAKANA HALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
104 10321-105- BHIMAJI RAMJI SAMAJA SEVA SANGH ISLAMPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
105 10322-106- KALIKADEVI YUVAKA MANDALLI DEVIKERAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
106 10323-107- AKHILA KARNATAKA ADDI JAMBAVA KALYAN SANGHA KHANAPUR S KMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
107 10324-108- MATE MANIKESHWARI MAHILA MANDAL RATALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
108 10325-109- AKKA MAHADEVI MAHILA I SANGH, LINGADAHALLI S.KMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
109 10326-110- VALMIKI SEVA SANGH, HALAGERAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
110 10327-111- SHRI BHUVANESHWARI SEVA SANGH, KIRADALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
111 10328-112- KALIKADEVI YUVATI MANDALI SANGHA MARAL BHAVIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
112 10329-113- MORARJI DESAI SEVA SANGH, SEVANAGARMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
113 10330-114- JANAVADI MAHILA SANGHA, RAJANAKOLLURUMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
114 10331-115- KENCHAMMADEVI VIVEDODESHA MAHILA SANGH, 2 YALAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
115 10332-116- HULIGEMMA DEVI MAHILA SANGH MARANAL DODDA TANDAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
116 10333-117- ADIBASAVESHWAR SEVA SANGHA KAKKERA 3MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
117 10334-118- JAI BHEEMAJI SEVA SANGHA KADADARALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
118 10335-119- PRATHAMIC GRAHAKAR SANGH NIYAMITA MARKET SHORAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
119 10336-120- SHOP NO120 ATTACHED SHOP NO 121 RANGAMPETPRIVATE FPS (M)
120 10337-121- SURENDRANATH SAJJAN RANGAMPETHPRIVATE FPS (M)
121 10338-122- SAGANNA SO SUGANNA YAKKALLI RANGAMPET SHORAPURPRIVATE FPS (M)
122 10339-123- SC & ST HENNU MAKALLA V SANGH,SHORAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
123 10341-125- RENUKA YALLAMMA MAHILA SANGHA SHORAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
124 10342-126- VALMIKI SEVA SANGH BOVIGALLI SHORAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
125 10343-127- VALMIKI SEVA SANGH MEDA GALLI SURAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
126 10344-128- SAVITA SAMAJ MULLA MOHALA SURAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
127 10345-129- RAMABAI MAHILA SANAGH ZANDADKERI SHORAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
128 10346-130- CHANDRASHEKAR MALLAYYA HASNAPURPRIVATE FPS SC (M)
129 10348-132- BALAKRISHNA VENKATARAYA DEVALAGUDDAPRIVATE FPS (M)
130 10349-133- SATYAMPET ATTACHED RANGAMPET 122PRIVATE FPS (M)
131 30002-137- Secreatary, Hakka Bukka Multipurpose Co Operative Sociaty, Yanne WadageraOTHER CO-OP ORGANISATIONS
132 30003-138- Secretary, Shree Laxmi Venkateshwar Schedule Tribes Mahila Co-operative Society, KabadgeraWOMEN SELF HELP SOCIETY
133 30004-139- Secretary Sri Matoshri Ramabai Ambedkar SC Women Co Operative Society Kumbarpet,WOMEN SELF HELP SOCIETY
Top