Home The Statistics as on : Dec 10 2022 1:35PM Bottom Bottom
Sl NoFPD NAMECATEGORY NAME
1 10217-1- VEERARAYAPPA SO PADMARAJ EVOORPRIVATE FPS SC (M)
2 10218-2- BHAGYAVANTI MAHILA SANGHA MALLA (B)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
3 10219-3- ISHWARAYYA GURULINGAYYA HADNURPRIVATE FPS (M)
4 10220-4- JAYAPRAKASH TARUN SANGH YALAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
5 10221-5- GUTTI BASAVESHWAR TARUN SANGH, CHINCHOLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
6 10222-6- YAKTAPUR ATTCHED VSSN M BOMMANALLIPRIVATE FPS (M)
7 10223-7- SMT.SHANTAMMA WO. SOMAREDDY, ALAHAALPRIVATE FPS (F)
8 10224-8- SHIVAPUTRAPPA SO GURAPPA SONNAD KEMBHAVI-1PRIVATE FPS (M)
9 10225-9- MAHEBOOB SO NAJEERSAB KEMBHAVI-2PRIVATE FPS (M)
10 10226-10- SUMATHA SO VENKOBA DHORI PARASANAHALLIPRIVATE FPS ST (F)
11 10227-11- LAKKAMMA LAXMIBAI SHANTAGOUDA KARADAKALPRIVATE FPS (F)
12 10228-12- GOUDGERA ATTACHED KIRADALLIPRIVATE FPS SC (M)
13 10229-13- RAMANNA BALAVANTARAYA DESHAPANDE NAGANOORU-1PRIVATE FPS (M)
14 10230-14- SHARANAGOUDA SO. BHIMANAGOUDA NAGANOORU - 2PRIVATE FPS (M)
15 10231-15- MALAGATTI ATTACHED TO PARSANALLIPRIVATE FPS ST (F)
16 10232-16- SC ST SEVA SANGH,CHIGARIHALAPRIVATE FPS ST (F)
17 10256-40- RACHAPPA LINGAPPA JAKATI,KAKKERA-1PRIVATE FPS (M)
18 10257-41- SECRETRY VSSN KAKKERA -2VSSN
19 10258-42- MOUNESHWAR TARUN SANGH TINTHANIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
20 10259-43- MALLIKARJUN SANGAPPA JAKATI, GODIHALA.T.PRIVATE FPS (M)
21 10261-45- MALAPPA KARAKAPPA, DEVATKALPRIVATE FPS (M)
22 10262-46- BONAL ATTECHED VAGANGERAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
23 10263-47- VEERABHADRESHWAR MAHILA SANGHA NAGARALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
24 10264-48- SECRETRY V.S.S.N., PETH AMMAPURVSSN
25 10265-49- SHRIMATI LAKSHMIBAI WO. PIDDAPPA PUJARI, VAGANAGERAPRIVATE FPS ST (F)
26 10266-50- SECRETRY GRAMINA MAHILA VIVIDUDDESHA SAHAKAR SANGA KOUDIMATTIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
27 10267-51- NINGAPPA SO. BASAPPA, DEVAPURPRIVATE FPS (M)
28 10268-52- SHELLIGI ATTECH ALDAL 58MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
29 10269-53- SECRETRY VSSN SUGOORUVSSN
30 10270-54- MALLANNA GOUDA .S. PATIL, HEMANOORUPRIVATE FPS (M)
31 10271-55- SECRETARY V.S.S.N.KHANAPUR S HVSSN
32 10272-56- SHARADA MAHILA MANDALI ARIKERA KMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
33 10273-57- SHIVARAYA SO. BASAPPA KADLUR DEVARAGONALPRIVATE FPS (M)
34 10274-58- AKHIL KARNATAKA S.C & S.T. MAHILA SEVA SANGH,ALDALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
35 10275-59- GOVINDAPPA YANKAPPA DHORI, GODIHALPRIVATE FPS ST (M)
36 10279-63- R.M. PATIL , KACHAKANOORPRIVATE FPS (M)
37 10280-64- SHRI. BHUVANESHWARI SEVA SANGHA,BANDODDIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
38 10284-68- BALABHIMESHWAR TARUN SANGH, TALLALLI BMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
39 10285-69- HUNISIHOLE ATTACHED TO KADADRALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
40 10293-77- KIRTHAMMA .KONAPPA KONALPRIVATE FPS (F)
41 10297-81- ADARSH MAHILA SWA SAHAYA SANGH,BADYAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
42 10299-83- BACHIMATTI ATTACHED TO KADADARALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
43 10300-84- CHIKKANALLI ATTACHED TO ISSAMPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
44 10301-85- SWAMY VEVEKANANDA TARUN SANGH, BIJASAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
45 10302-86- MANGALOOR ATTACHED TO KUDLIGIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
46 10304-88- T.BOMMANALLI ATTECH DEVARAGONALPRIVATE FPS (M)
47 10305-89- CHANDRASHEKHAR NAYAK, JALIBENCHIPRIVATE FPS ST (M)
48 10306-90- BABA SAHEB . AMBEDKAR SANGHA ,KALADEVANAHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
49 10308-92- KU.RENUKA SO. MANAYYA GOUDA, CHANDLAPURPRIVATE FPS ST (F)
50 10309-93- HANAMANTARAYA, S O MAHADEVAPPA CHOUDESHVARAHALAPRIVATE FPS SC (M)
51 10310-94- SRINIVAS SO. DYAVANNA, BHAIRIMARADIPRIVATE FPS ST (M)
52 10311-95- SECRETRY VSSN KEMBHAVIVSSN
53 10312-96- JAI HANUMAN TARUNA SANG SHANTPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
54 10313-97- KARNAL ATTACHED TO TINTHANIPRIVATE FPS (M)
55 10314-98- NIRA BALAKEDAR SANGH, ARALAHALLIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
56 10315-99- S.C. & S.T. SEVA SANGH, KEMBHAVIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
57 10316-100- GAYITRI MAHILA MANDALI, KEMBHAVIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
58 10317-101- SECRETRY VSSSN M.BOMMANAHALLIVSSN
59 10320-104- BHEEMAJI SAMAJA SEVA SANGH, BENAKANA HALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
60 10322-106- KALIKADEVI YUVAKA MANDALLI DEVIKERAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
61 10323-107- AKHILA KARNATAKA ADDI JAMBAVA KALYAN SANGHA KHANAPUR S KMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
62 10324-108- MATE MANIKESHWARI MAHILA MANDAL RATALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
63 10325-109- AKKA MAHADEVI MAHILA I SANGH, LINGADAHALLI S.KMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
64 10326-110- VALMIKI SEVA SANGH, HALAGERAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
65 10327-111- SHRI BHUVANESHWARI SEVA SANGH, KIRADALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
66 10329-113- MORARJI DESAI SEVA SANGH, SEVANAGARMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
67 10331-115- KENCHAMMADEVI VIVEDODESHA MAHILA SANGH, 2 YALAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
68 10333-117- ADIBASAVESHWAR SEVA SANGHA KAKKERA 3MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
69 10335-119- PRATHAMIC GRAHAKAR SANGH NIYAMITA MARKET SHORAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
70 10336-120- SHOP NO120 ATTACHED SHOP NO 121 RANGAMPETPRIVATE FPS (M)
71 10337-121- SURENDRANATH SAJJAN RANGAMPETHPRIVATE FPS (M)
72 10338-122- SAGANNA SO SUGANNA YAKKALLI RANGAMPET SHORAPURPRIVATE FPS (M)
73 10339-123- SC & ST HENNU MAKALLA V SANGH,SHORAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
74 10341-125- RENUKA YALLAMMA MAHILA SANGHA SHORAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
75 10342-126- VALMIKI SEVA SANGH BOVIGALLI SHORAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
76 10343-127- VALMIKI SEVA SANGH MEDA GALLI SURAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
77 10344-128- SAVITA SAMAJ MULLA MOHALA SURAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
78 10345-129- RAMABAI MAHILA SANAGH ZANDADKERI SHORAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
79 10346-130- CHANDRASHEKAR MALLAYYA HASNAPURPRIVATE FPS SC (M)
80 10348-132- BALAKRISHNA VENKATARAYA DEVALAGUDDAPRIVATE FPS (M)
81 10349-133- SATYAMPET ATTACHED RANGAMPET 122PRIVATE FPS (M)
82 30003-138- Secretary, Shree Laxmi Venkateshwar Schedule Tribes Mahila Co-operative Society, KabadgeraWOMEN SELF HELP SOCIETY
83 30004-139- Secretary Sri Matoshri Ramabai Ambedkar SC Women Co Operative Society Kumbarpet,WOMEN SELF HELP SOCIETY
Top