The Statistics as on : Jun 24 2022 4:09AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 1S.M.MODGEKAR , MUCHANDI795
2 2B.R.AMBEDKAR HARIJAN EDU.SOC. ,MUCHANDI519
3 4M.Y.DHAMNEKAR , ASHTE535
4 6L B NAYAK, BUDRYANUR4
5 7K.B.BUDRAGOL,KHANGAON(B.K)124
6 8S.A.PATIL,CHANDAGAD206
7 9KHADI G.S.S.SANGH HUDALI1
8 12B.Y.KOCHARAGI , PANAGUTTI(SU)2
9 13L.B.PUJERI.NANDI.TA L.B.PUJERI KENCHANATTI.FPS NO.15198
10 14A.M.BANDI.NINGYANATTI. T.A. TO A.M.BANDI, RANGDOLLI FPS NO. 11104
11 16B.B.GUJNAL, DHARNATTI1
12 18B.N.KONKERI,HALE BHARAMYANATTI1
13 19V.J.S.K.H.U, TUMMARAGUDDI3
14 20P.K.P.S.SANGH.LTD.MARIHAL1523
15 21B.G.PATIL, KARADIGUDDI87
16 22B.A.JADHAV,HONNIHAL79
17 24S.N.S.S.LTD.SULEBHAVI.(su)T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD., BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.461940
18 25F H PATIL.CHANDUR (CAN)T.A.TO V.J.S.K.H.U S.S.LTD TUMMARGUDDI FPS NO.191
19 27P.K.P.S.SANGH LTD.MODAGA638
20 28R.G.PATIL,KHANGANV KH379
21 29R.B.DESAI,SAMBRA1561
22 30M.M.AMATE, BALEKUNDRI KH424
23 31SHANKARARAYYA MAHADEV HIREMATH, MAVINKATTI89
24 32P.K.P.S.SANGH LTD.MUTAGA684
25 33P.K.P.S. SANGH LTD.SHINDOLLI399
26 34M.B.JAINOJI,BASARIKATTI479
27 36P K P S BANK LTD, BENDIGERI677
28 37P.K.P.S. SANGH LTD.MUTNAL599
29 38I.V.NANDIHALLI, HALAGIMARDI380
30 39S.S.BHALARE.BADAS KH748
31 40P.K.P.S. SANGH LTD.GEJAPATI353
32 41B G SARAWARI, KUKADOLLI656
33 42P.K.P.S. SANGH LTD.ANKALAGI1044
34 43P.K.P.S.SANGH LTD. K.K.KOPPA1317
35 45Y.M.KARLEKAR, NAGENHATTI122
36 46BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM1649
37 47BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM ,HUNCHANATTI412
38 49N.M.KORE,MACCHE482
39 50M.N.ANGOLKAR, MACCHE592
40 51V.B.LOHAR,MACCHE450
41 53BALAGAMATTI.T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.4685
42 54D.T.DESAI, KUTTALAWADI92
43 56U.C.KAKTIKAR,YALLUR455
44 57NAVHIND KRIDA MANDAL,YALLUR904
45 60SMT.A.T.KUKADOLKAR,SULAGA Y264
46 62V.S.S.SANGH.LTD.(SU)KADOLI.T.A. TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD., BELGAUM (Piranawadi) FPS NO.461374
47 63B.B.PATIL,DEVAGIRI297
48 64M.N.PATIL.JAFARAWADI.T.A. TO M.C. PATIL Goundwad FPS NO.70267
49 65V.S.S.SANGH,KADOLI ,BAMBARAGA(SU)T.A. TO B.B. PATIL DEVAGERI FPS NO.6320
50 66S.M.HANCHINAMANI, GUGARYANATTI72
51 67S.K.RAJAI.KEDANUR704
52 69S.O.KOTEKAR, KATTANABHAVI2
53 70M.C.PATIL GOUNDWAD506
54 71P.K.P.S. SANGH LTD.HINDALAGA796
55 72M.F.KURANGI, BENKANAHALLI562
56 73SMT.B.R.KUDALE, JYOTINAGAR GANESHAPUR5
57 74Y.N.PATIL,SAVGAVN211
58 75Rajaram Bhujang SHATWAI,SAVGANV322
59 77M.Y.PATIL,MANDOLLI703
60 78MARUTI D BOKADE,BELAGUNDI2
61 79MANOHAR D.KAMBLE, BOKANUR1
62 81K.D.PATIL RAKASKOP19
63 82N.J.NALAWADE, BELAVATTI332
64 85D.D.MORE,BIJAGANRI88
65 86Y.P.BELGAONKAR, BIJAGARNI352
66 90GAJANAN B NAYAK.BASURTE(SU)T.A.TO S.V.C.C. TURMURI.FPS NO.109210
67 91K.D.PATIL.KONEWADI.T.A.TO A D DAYAGONDE.BEKKINKERI FPS NO.9315
68 92Y.K.KESARKAR,ATIWAD373
69 93A.D.DAYGONDE, BEKKINAKERI727
70 94SMT.S.D.ASTEKAR,GOJAGA318
71 95SMT.A.P.BANDAGE, TURUMURI263
72 96P.K.P.S.SANGH LTD.AGASAGE3
73 97K.G.RAJAI.HANDIGNUR. T.A. TO S.K.RAJAI KEDANUR ,67620
74 99M.K.PATIL.ALATAGA.(can)T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD. BELGAUM FPS NO.46224
75 101G.B.PATIL , KANGRALI KH250
76 103S.M.LADI, HOSIDDALHOND299
77 104P.P.PATIL.SULAGA(U)T.A. TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD., BELGAUM (Piranawadi) FPS NO.46966
78 105G S S KALLEHOL(CAN)T.A. TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD., BELGAUM (Piranawadi) FPS NO. 46583
79 106N.K.KALKUNDRIKAR, MANNUR503
80 107JAI HANUMAN YUVAK SANGH,KUDREMANI502
81 108A.K.MANNOLKAR, AMBEWADI186
82 109S.V.C.C.SOCIETY, TURUMURI BACHI303
83 110N.A.PUJARI ,SANTIBASTAWAD743
84 111M.H.AMBOLKAR, WAGHAWADE782
85 112A.M.JAMADAR, RANAKUNDE1
86 113S.K.DUKRE,KINIYE311
87 115K.B.CHIGARE,NAVAGE2
88 116P.K.P.S.SANGH LTD.HALAGA549
89 117SMT.S.B.MULIMANI, HALAGA552
90 118SHRI KALMESHWAR DEVASTHAN ABIVRUDDI HAGU SAMAJ SEVA KAMITI CHANDANHOSUR319
91 119N.B.PATIL,MASTMARDI384
92 120G.B.PATIL, SHAGANAMATTI139
93 121M.S.HIREMATH, TARIHAL298
94 122MAHAVEER COSUMAR CO-OP SOCIETY, BASTAWAD344
95 123K.R.CHOUGULE, BASTAWAD490
96 125S.B.PATIL, MASAGOUDANATTI215
97 126K.S.PATIL, KAMAKARHATTI286
98 127R.B.PATIL, KODASAKOPP255
99 128SMT.L.N.PACHAPURE, HIREBAGEWADI561
100 129v.s.halasgi.HIREBAGEWADI.T.A. TO R.S.S.N. HIREBAGEWADI FPS NO.130570
101 130R.S.S.SANGH, HIREBAGEWADI937
102 131MAHARUDRAYYA S VASTRAD,ARALIKATTI439
103 133P.K.P.S.SANGH LTD.KAKTI1087
104 134WALMIKI S.S.SANGH, KAKATI776
105 137P.K.P.S.SANGH.LTD. KAKATI HONGA541
106 138SMT.P.S.HIREMANI, HONAGA462
107 139P.K.P.S.SANGH LTD.KAKATI.BENNALLI147
108 141G.Y.VARAG.HEGGERI-HOSURA19
109 142RAYAPPA RAMACHANDRA SANADI,SUTAGATTI377
110 143MAHADEV D BANNIBAGI,HALABHAVI(SU)T.A.TO G.Y. VARAG H-HOSUR FPS NO.1413
111 144S.M.V.S.S.N., MARANHOL.T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD. BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.464
112 145K.L.KAMBLE, KANGRALI B K513
113 148P.N.DESAI.HULIKAVI160
114 149M.P.MATTIKALLANNAVAR,BASTAWAD370
115 150SMT S.B.DESAI, HALAGA462
116 151G.L.WALAKE,UCHAGAON494
117 152S.V.PATIL.KUDREMANI359
118 153V.V.KUGAJI,YALLUR435
119 154P.K.P.S.SANGH LTD.TARIHAL431
120 156G.T.KUDACHI, BASTAWAD270
121 157A V ANTOJI, BALEKUNDRI K H356
122 160G.G.PATIL1
123 161JAIHIND C.C.SY BELGAUM1
124 162K.M.UPPAR2
125 171GAJANAN.V.JADHAV2
126 178MAHESH.S.BHADAVANKAR2
127 182NAVBHART,CO.OP.SOCIETY.1
128 203SHARDOPASAN M. G.S.SY,1
129 216Deepak Ramchandra PATIL.1
130 225C.B.TYANAGI,1
131 228ADARSH CO.OP SOCIETY1
132 229ADARSH CON CO.OP SOCIETY4
133 235V.G.SONAWADKAR.6
134 243243-SRI K.M.MAKANDAR1
135 249NEKAR S U SANGH HINDAWADI3
136 252ARJUN.S.JADHAV.2
137 254TAPCMS,SY,BEGAUM6
138 256VEERBHADRESHWAR,KHADI SANGH,1
139 259DURGADEVI,VADDAR.L. CO.OP SY.1
140 260PADMAVATI SANGH,ANGOL1
141 261S.J.K SOCIETY,1
142 266SHARADOPASANA M G,S,SANGH,ANGOL6
143 267BHAGYODYA SOCIETY, ANAGOL8
144 269SOMANATH.SEVA,SANGH VADAGOAN1
145 276ANNAPURNA M,VIMOCHANA SANGH,1
146 277KFCSC,APMC ROAD1
147 279B.B. ANCHI.1
148 282JOTIRILING JANATA SY.1
149 288RANI CHANNAMMA MAHILA MANDAL,2
150 290MAJAGAON.V.S.S. SANGH.1
151 292KRISHNAVISHNU SEVA SANGH,1
152 293SHIDDLIJENSEVA SANGH,NGESHWAR1
153 295SAMAJ SEVA SANGH,2
154 301MALLIKARJUN Jansesva.SANGH1
155 306SMT,VIDHYA,VINAYAK JOSHI,6
156 307SADASHIVNAGAR, MAHILA MANDAL,MANDAL1
157 314Sri Mahalaxmi Strishakti Sangh1
158 316Shridevi bachward Mahila Sangh2
159 318Ambika Stri Shakti Sangh5
160 312raj rajeshwari mahila sangha1
161 323BUDDHA MULTIPURPOSE WELFARE SOCIETY5
162 325SHRI DANESHWARI STRISHAKTI M.SANGH1
163 322JILLA KORAM KORAVARA SANGH2
164 319SMT POOJA D KAREKAR1
165 321Salim Abdulkarim Hosmani2
166 328BALAPPA S KAMBLE1
167 329SHRI GANGA MAHILA SEVA SANGH1
168 330saraswati mahila seva sangh3
169 332annapurneshwari nirgatik vidhava sangh1
170 334mahalaxmi nagar strishakti svasahaya sangh1
171 335Sydappa Ningappa Patil6
172 1158S.D.S.S.S.M.S.BHODAKYANATTI50
173 1159P.K.P.S.BANK LTD, DHAMANE(S)609
174 1161161-SUDHAKAR YALLAPPA PATIL, KANGRALI KH235
175 1163BALAJI SVA SAHAY SANGH.VIJAY NAGAR HINDALAGA156
176 1164INDIRA ANNAPPA MADIWALAR, HOSA VANTAMURI487
177 1165SMT.BHARATI SHRIDHAR METRI , KANGRALI B K376
178 1160Smt.N K KAMBALE , GANESHAPUR HINDALGA180
179 1166SECRETARY PKPS,KALKAMB645
180 1167Sri Durgamata PKPS,sangh Sonoli2
181 1168Hudali P.K.P.S.1
182 1169Sri Brahmalinga PKPS Society Ltd. FPS, Nilaji662
183 1170SHRI SUNIL JOTIBA GINDE FPS, YALLURU517
184 1171SHRI VIRABHADRA PRATHAMIKA SAHAKARI SANGH NIYAMIT FPS, KURIHAL6
185 1172SAI WELFARE SOCIETY FPS, NEW GANDHI NAGAR4
186 1173Shri Gajanan Parashuram Patil,FPS656
187 1281Sainik Co-Operative Credit Society Limited. FPS, Uchagaon334
188 1302Shri Umesh Ramesh Patil FPS, Kangrali KH295
189 1305Prathamika Krishi Pattina Sahakara sangha,FPS, Santibastwad386
190 1306BIRESHWAR CO-OP SOCIETY LTD FPS, KAKATI360
191 1421SHRI SWAPNIL BHIMRAYI KATABALI FPS, BHOOTRAMANHATTI4
192 1429SHRI BALU DEVAPPA GHODSE FPS, HANGARAGA574
193 1433PKPS FPS, VIRAPANKOPPA199
194 1447OKKALUTANA HUTTUVALLI MARATA SAHAKARI SANGHA (TAPCMS) FPS, NANDIHALLI703
195 1448SHRI JAGADISH CHANNABASAYYA YENAGIMATH. FPS, BELAGAVI1
196 1449SHRI KUTUBUSAB ALISAB BANDI.FPS,RANGDOLLI160
197 1450SHRI NARAYAN GANGARAM NANDYALKAR. FPS,DESUR450
198 1469SHRI AKEEB AMIRSAAB SANADI.FPS, BALEKUNDRI947
199 1492THE GANESH MARKANDEYA MULTIPURPOSE CO-OP SOCIETY NIYAMITA, FPS, UCHAGAON327
200 1571SHRI BASANGOUDA BALASAHEB PATIL, FPS, BASSAPUR458
201 1572SHRI SANJAY DHOLAPPA SAVANT, FPS, BAKANUR2
202 1611SHRI YOGESH ARJUN KOMANACHE. FPS, DHAMANE(S)614
203 1640BELAGAVI TALUKA AGRICLTURAL PRODUCE PROCESSING CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, BELAGAVI242
204 1645RAJAHANSAGAD GRAMABHIRUDDI HAGU VIVIDODDESHAGAL SANGH RAJAHANSAGAD354
205 1675SHRI DASHARATH ARJUN PATIL, FPS2
206 1718THE BELAGAVI TAPCMS, KHADARWADI356
207 1723SRI RENUKADEVI PKPS, DESUR425
208 1724KRANTIVEER PKPS, DESUR318
209 1727THE BELAGAVI TAPCMS, MANNIKERI41
210 1728THE BELAGAVI TAPCMS, HOSAVANTAMURI647

Top