The Statistics as on : Jun 24 2022 4:09AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 36WOMENS M.P.SO. PATTANAKUDI525
2 37VSS WALAKI(SU)551
3 38G.S.S.RAMPUR449
4 39A.S.SWAMI KHADAKLAT283
5 40V.S.S.KHADAKLAT496
6 41P.A.CHAVAN KHADAKLAT337
7 42R.M.CHANDRAKUDE TAPAKARWADI166
8 43R.A.KADAGAVE NAVALIHAL8
9 52S.K.PATIL SANKANWADI182
10 53G.S.S.DHULAGANWADI190
11 54BRAMHADEV CO.SOCIETY YADYANWADI305
12 59BIRASIDDESHWAR GSS-SOCIETY NAYINGLAZ314
13 61DR.AMBEDKAR M.P.S.KHADAKLAT567
14 62WEST ZONE V.S.S.KHADAKLAT493
15 65B.B.CHOUGALA KUTHALI91
16 67G.S.S.NEJ651
17 69G.S.S.JANWAD438
18 73V.S.S.SHIRGAON814
19 74H.G.V.S.S.SHIRGAONWADI268
20 75S.P.PATIL,GIRGAON279
21 76I.S.PATIL CHINCHANI542
22 77VEER SEVADAL KUPPANAWADI158
23 78HALASIDDANATH U.M.HANDYANWADI197
24 84G.S.S.SHAMANEWADI687
25 85G.S.S.HIREKODI834
26 86OM CUSTOMER SOCIETY HIREKODI685
27 87DR.AMBEDKAR Y.M.BASAVANALGADDE191
28 88Jai Bhim Cu.Co.sy Nanadi289
29 89GSS NAGARAL(SU)686
30 90G.S.S.EXAMBA2
31 93K.V.S.S.MALIKWAD5
32 94G.S.S.YADUR696
33 95JANSEVA V.U.SANGH HALEYADUR553
34 96G.S.S.CHANDUR628
35 97S.S.KHOT NANADIWADI187
36 99PKPS.MANJARI1863
37 101KRISHNAMAYI V.U.SY.MANJARIWADI432
38 102P K P S KALLOL4
39 103PKPS INGALI1162
40 104L.S.M.P.ANKALI641
41 105A M SHETTY ANKALI580
42 106A.I.KORE,ANKALI663
43 107V B KAMTE.ANKALI846
44 108V.M.BUBNALE SHIDDAPURWADI488
45 109G.S.S.KADAPUR259
46 110DR.AMBEDKAR CO-SOCIETY KADAPUR269
47 111PKPS,KERUR1384
48 112SIDDESHWAR PKPS KERUR1048
49 113N.B.AKKOL RUPINAL293
50 114M.K.PATIL JODKURALI30
51 115G.S.S.JODKURALI325
52 116G.S.S.NAGARMUNNOLI543
53 117SIDDESHWAR KURI CO-OPP SOCIETY NAGARMUNNOLLI377
54 118G.S.S.BELKUD804
55 119G.S.S.UMARANI804
56 120GSS ITNAL(SU)139
57 121G.S.S.KABBUR1
58 124M.P.S.KABBUR2
59 126B S Shiragur vijayanagar310
60 127M.Y.CHUDAPPAGOL JAGNOOR274
61 129V.B.PUJARI ARBYANWADI268
62 132M R KUNYAGOL MAMADAPUR.K.K206
63 134V.S.S.KARGAON333
64 135JAYASHRI SHIRHATTI HANCHINAL.K.K153
65 136KALMESHWAR CO.OPP SOCIETY DONWAD255
66 138CON.CO.OP.SOCIETY BAMBALWAD357
67 139S S BENDWADE BENNIHALLI176
68 141V.S.S.KAMATYANATTI635
69 142P.K.P.S. KAROSHI421
70 143CON.CO.OP.SOCIETY KAROSHI333
71 144SHIVBASAV V.V.S.MUGALI345
72 145R.S.CHOUDANNAVAR KHAJGOUDNATTI184
73 146V.S.S.MAJALATTI149
74 147G.S.S.WADRAL149
75 148BASAVESHWAR CO-OPP SOCEITY JAINAPUR785
76 149DR.AMBEDKAR Y.MANDAL TORANHALLI189
77 150KRISHNAMAI CO.SY TORANAHALLI232
78 151VSS BIDROLLI(SU)142
79 152VSS HATTARWAT(SU)561
80 153SMT SHOBA NAGUGOUDA PATIL MANGNOOR249
81 155CHIKKODI CO. SOCIETY NO.14
82 156CHIKKODI CO- SOCIETY NO 21
83 159MAHILA CO. SOCIETY CHIKKODI1
84 163JAI BHIM V.V.SANGH CHIKKODI1
85 195G.S.S.PANGERI.A(SU)305
86 196G.S.S.RAMPUR CHIKKALWAL(SU)536
87 197G.S.S.NAGARMUNNOLI BELAGALI(SU)124
88 215JAI KISAN SEVA SANGH INGALI1009
89 219KRANTIVEER K U U SY KAROSHI543
90 221S K PATIL CHIKKODI2
91 222P B HALIJOLE KAROSHI378
92 229SMT PRATIBHA A GAIKWAD PATANKODI585
93 233SHIV PUTRA BOKARE CHIKODI1
94 235SMT SANGEETA PATIL DONWAD191
95 236PURVA BHAG PKPS KABBUR1
96 239YANNE BEEJ BELEGAR CO OP SY NAGARMUNNOLI258
97 242SHRI S A TAKALE PATANKODI725
98 100G.S.S.(MAHALAKSHMI M.P.SOCIETY)(SU)147
99 503Sri Lakmi PKPS, Janawad244
100 504Sri Chandreshwar PKPS,Chandur244
101 505PKPS, Bambalwad223
102 506PKPS, Kothali-Kuppanwadi394
103 512PORVA BHAG PKPS FPS, KALLOL1
104 513Jai Hanuman Prathamika Krashi Pattina Sahakar Sangha Ltd. FPS, Mugali232
105 514Shri Laxmi Prathamika Krashi Pattina Sahakar Sangha Ltd. FPS, Pogatyanatti181
106 515Beersiddeshwar K.S.H.U.U.Sangh Nainglaj240
107 516Shree Basaveshwar P.K.PS KALLOL5
108 517Shree Basveshwar P.K.P.S Yadurwadi184
109 518Shree Acharyaratna Deshbhushan P.K.P.S Kothali297
110 1177Ashajyoti Mahila PKPS Niyamita, FPS Examba1
111 1178P.K.PS NAVALIHAL, FPS4
112 1228Shri Halasiddhanath Vivid Uddeshagala Sahakari Sangh Niyamita FPS, Nej665
113 1230Shri Doodhganga PKPS FPS, Sadalaga1
114 1280Prathamika krishi pattina sahakara sangha FPS KUNGTOLLI259
115 1644PKPS, FPS, NANADI318
116 1670SHRI AMIT SURESH CHAKRE, FPS, YADURWADI184
117 1672JAI KISAN PKPS, SHAMANEWADI723
118 1674SHRI BASAVESHWAR PKPS ARABYANWADI244

Top