The Statistics as on : Jun 24 2022 4:09AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 125R S PATIL, KADROLLI677
2 37P K P S BANK, HOLINAGALAPUR452
3 39S S BEVIN,KADATANAL234
4 134GRAMADEVI M M, GUDADUR224
5 49A V YARAGOPPA, HUNASHIKATTI826
6 53R K HUBBALLI, TURAMARI153
7 52SHRI VIVEKANAND G S, KALABHAVI391
8 51B M AVARADI, KOTABAGI388
9 42L S M P SOCIETY, KHODANAPUR623
10 38PRAKASH NINGAPPA BHANVI @ PUJERI, KULAMANATTI180
11 82N B PATIL, CHIKKANANDIHALLI4
12 47SHRI CHANNABASAVESWAR J S V U S, JAMALUR297
13 40V S S SANGHA, HIRENANDIHALLI483
14 58V S S SANGH D.SHIGIHALLI529
15 75V. S. S. SANGH. M K HUBLI2
16 50V.S.S.SANGH. KADROLLI393
17 77VSS SANGH DASTIKOPPA385
18 79V.S.S.SANGH TURAMARI399
19 54V.S.S.SANGH. AMBADGATTI1105
20 56A R KALLIMANI. HONNIDIBB392
21 41P.K.P.S BANK PATTIHAL,K.B724
22 55V,S,S,SANGH, HULIKATTI K A431
23 67B S ASUNDI,KITTUR1
24 70S K ITAGI,KITTUR3
25 57S K ITAGI, BACHHANAKERI199
26 63G B PARAVANNAVAR, AVARADI728
27 81R S PATIL, BASSAPUR406
28 65A S ITAGI, NICCHANAKI541
29 66V S S SANGH, NICCHANAKI320
30 64M L DURGADI, DOMBARAKOPPA286
31 60V S S SANGH, TIGADOLLI833
32 72V S S SANGH, TIGADOLLI 2401
33 62S K ITAGI,HONNAPUR223
34 128A R KULKARNI, DEGULAHALLLI229
35 61U M AVARADI,DEGAON659
36 87SMT. M C YAMMI, GIRIYAL K A (CAN)285
37 131A B GHIVARI, KULAVALLI372
38 132A B GHIVARI, KATRIDADDI (ATT)380
39 85A I HAVALDAR, DEMATTI164
40 137S K ITAGI,MALLAPUR K A405
41 142S B HUBBALLI SHIVANUR186
42 144S K Itagi, Kittur130
43 152PKPS FPS, UGARKHOD356
44 1204P.K.P.S, FPS Margankoppa406
45 1231Shri Anand Kareppa FPS, Hurakadli373
46 1615PKPS, BAILUR1053

Top