The Statistics as on : Jun 30 2022 4:10AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 4DEVARAJ URS,(MAIN) P.C.S.1
2 8GIRIMALLESHWARA P.C.S.1
3 11NATIONAL,P.C.S.1
4 12MILLATH,P.C.S.1
5 21KARNATAKA,B(RANCH)P.C.S.1
6 30GANGAMATA,P.C.S.1
7 37N.MANJUNATHA (SRI.VEERABHADRESHWARA),F.P.S.1
8 50MAHADEVAMMA(K.S.KENGAPPA)FPD.1
9 57SHANKAR (BRANCH-2) P.C.S.1
10 60DEVARAJ URS (BRANCH-2)P.C.S.1
11 85ASHOK FPS ELEBETUR1
12 97B.SHIVU. FPS DODDABATHI1
13 158V.S.S.B.N. ANAJI1
14 166R.S.S.S. SHYAMANURU.1
15 216SRI.SHIVALINGAPPA FCS SHIRAMAGONDANAHALLI1
16 220C.M.P.C.S SHIRAMAGONDANAHALLI1
17 234KAMALAMMA (H.DURUGESH) F.P.S.1
18 235M.C.GURUBASAVAIAH (SRI BASAVESHWARA) F.P.S.2
19 275C.SHARATH NAIK BIN LATE S.CHANDRANAIK FPS,AVARAGERE1
20 284N Siddesh FCS Kogganoor1
21 1346Sree Lakshmi Narasimha Mahila Vividodesha sahakara Sangha, FPS, Davanagere1
22 1538H.SHIVAKUMAR, FPS, HOSACHIKKANAHALLI BADAVANE1

Top