The Statistics as on : Jun 24 2022 4:09AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 1Paraspara S.S.Sangha Havagi Ta. Haliyal821
2 2G.S.S.Sangha Madnalli Ta.Haliyal573
3 3G.S.S Sangha.Mangalwad Ta, Haliyal360
4 4Nagendra Y. Gouda B.K.Halli Ta. Haliyal551
5 5G.S.S Sangha Koppa Ta.Haliyal632
6 6Seva S.Sangha K.K Halli Ta. Haliyal527
7 7G.S.S Sangha Nandigadda Ta. Haliyal526
8 8G.S.S Sangha Yadoga Ta.Haliyal882
9 9G.S.S Sangha Gundolli Ta.Haliyal281
10 11Kamadenu S.S.Sangha Tergaov Ta.Haliyal669
11 12Koravarabambu S.Sangha Kalaginkoppa Ta.Haliyal362
12 14Annappa.S.Hiremat Arlwada tA.Haliyal336
13 15Smt.Sudha G.Naik Kesarolli Ta.Haliyal548
14 16Uday L Thinekar Sambrani Ta.Haliyal253
15 17Sambaji Haliyalkar Chibbalgeri Tq,Haliyal624
16 18Sahadev.J.Kanekatri Tattigeri Tq.Haliyal219
17 19Dr.Amedkar Yuvak Mandal KavlwadaTq,Haliyal703
18 20Basaveshwar S.S. Belavtagi Tq.Haliyal663
19 21Premanand N.Chittal Bhagavati Tq,Haliyal197
20 23P.D. Gouda Muttalmuri Tq, Haliya270
21 24Narayan.H.Ghadkar Doddakoppa Tq,Haliyal160
22 25G.S.S.Sangha Satnalli(Madnalli)tA.Bhatkal188
23 26R.S.S. Society- No-1 Ta. Haliyal2
24 27R.S.S.Society No-2 Haliyal2
25 28Pragati V.Yuvak Mandal HALIYAL5
26 29Yuvak Mandal Haliyal1
27 30T.A.P.C.M.S. Haliyal3
28 49Smt.Yashoda A.Molimani.Shivapur tA.Haliyal263
29 51Channappa I. Begur.Tatvangi Haliyal451
30 53Shrinivas.M.Konjali.Karalkatta Ta. Haliyal149
31 54Ramesh.B.Kelginmane.Adikehosur127
32 56G.S.S.Sangha Hunsawad (Madanalli) Ta.Haliyal163
33 59N.C V.S.S SANGH N.S KOPPA Branch Ammankoppa214

Top