The Statistics as on : Jun 24 2022 4:09AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 1JANATA BAZAR KARWAR1
2 4R.C.C. SOCIETY NANDANGADDA Ta. KARWAR4
3 8SHRI S.P.SHETTY KARWAR1
4 11OMKAR SANGHA KODIBAG KARWAR1
5 12SHRI Kalrudreshwar Stores, KODIBAG KARWAR1
6 16V.S.S.BINAGA KARWAR1
7 17Shri Gourish Ashok Amadalli Karwar209
8 18Shri Jagdish.R. Padti Amadalli Karwar376
9 19Khadi.& G.Sahkari Sangh Sea Bird Colony Todur393
10 20Fisheries Co-Op. Society Mudga,Amadalli.246
11 21Khadi.&G.sahakari Sangh Chendiya,Karwar262
12 22V.S.S.Sangha Ice-ectory Chendiya291
13 23V.S.S Sangha Post Chendiya239
14 24V.S.S Sangha Chittakula, karwar1173
15 25Shri Sunil.B Mahajan Chittakula,Ta. Karwar242
16 28Janasevak Sangha Devbag Karwar348
17 29Canara.K.&G Kaigarika Sangh SHEABIRD COLONY Chittakula215
18 30V.S.S.Hosalli Karwar276
19 31V.S.S.Sangha Mudgeri,Karwar455
20 33Hanuman Yuvak Mandal Hotegali Ta. Karwar669
21 34V.S.S. Sangha Hankoon Ta. Karwar464
22 36Shri R.S. Kamat Majali, Karwar607
23 38Shri K.N. Kelaskar Majali Karwar610
24 41V.S.S.Sangha Ulga, Karwar861
25 42V.S.S Sangha Gotegali Karwar484
26 44Shri Dhananjay G.Bandekar Mallapur,Karwar436
27 45Shri P.S.Naik Kerwadi260
28 46Shri M.M.Talekar Halgejoog Karwar139
29 47V.S.S. Sangha Kinnar,Karwar1078
30 49Shri Santosh .G. Bandekar Shirvad Karwar426
31 50Shri Gautam.P.Naik Shejwad Karwar305
32 51Shri Avinash K. Manjrekar Kadwad ,Karwar602
33 54KarunaShahi H. G.Sangha Siddar, Karwar411
34 55V.S.S. Sangha Devalmakki Karwar603
35 59SHRI M.V. GAONKAR BANDISITTA KARWAR2
36 60VSS SANGHA GOTEGALI BRANCH KADRA357
37 61Shri Murad Abdul Shukur Mulla Konnewada Karwar2

Top