The Statistics as on : Jun 24 2022 4:09AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 3MARIKAMBA M.A.K. SANGHA SABGERI Ta.YELLAPUR4
2 4MURULIDHAR V. REVANKAR KONDEMANE Ta. YELLAPUR1
3 5G.G.S.SANGA HASANGI. Ta YELLAPUR1336
4 8L.S.M.P.S HITLALLI Ta.YELLAPUR395
5 10V.S.S SANGHA KIRWATTI Ta.YELLAPUR1346
6 11V.S.S.SANGHA HUNSHETIKOPPA Ta. YELLAPUR1111
7 12SMT. GANGA REKHU KOKARE KOLIKERI Ta. YELLAPUR282
8 13V.S.S.SANGHA KALACHE Ta.YELLAPUR92
9 14V.S.S. SANGHA HEBBARKUMBRI Ta. YELLAPUR104
10 15MAVINMANE SEVA S.SANGHA MAVINMANE Ta. YELLAPUR327
11 16MAVINAMANE SEVA S. SANGA BASAL Ta. YELLAPUR171
12 17V.S.S.SANGHA. VAJRALLI T. YELLAPUR190
13 18V.S.S.SANGHA TELANGAR Ta. YELLAPUR160
14 19G.G.S.SANGHA IDGUNDI Ta. YELLAPUR299
15 20SEVA SAHAKARI SANGA ANGOD Ta. YELLAPUR233
16 21R.R.KULKARNI NANDOLLI Ta. YELLAPUR346
17 22SMT.SUSHILA MAPSEKAR KANNIGERI Ta. YELLAPUR447
18 23L.S.M.P CHANDAGULI Ta. YELLAPUR537
19 24N.D.SHETTY GULLAPUR TA. YELLAPUR353
20 31M.A.SHAIKH KIRWATTI Ta. YELLAPUR619
21 36KRASHI PATTIN SAHAKARI SANGH DEHALLI BISGOD Ta.YELLAPUR121
22 37PRATHAMIK KRASHI PATTIN SAHAKARI SANGH DEHALLI Ta.YELLAPUR171
23 38PRATHAMIK KRASHI PATTIN SAHAKARI SANGH DEHALLI BALGAR Ta.YELLAPUR94
24 39Shri Suresh Fakkirappa Madiwal285
25 40Nandan Prathamika Krishi Pattina Sangha214
26 41Nirmala Narayan Marathi, Fair Price Shop, Yellapura2
27 42Laxmavva.R.Bhovivaddar,FPD739
28 43Sahyadri Forest Labour Co-operative Society Ltd. FPS, Kalache876

Top